MECLİS TOPLANTILARI

16.06.2011 Tarihli Meclis Gündemi

 
GÜNDEM : Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.06.2011 Perşembe günü saat 15.00’da Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda (Heykel Tarihi Bina) yapacağı 2009/2014 seçim döneminin 32 nci, 3 üncü dönemin 6 ncı OLAĞAN toplantısının 1. birleşimine ait gündemdir.

 

 


G Ü N D E M :

1-GEÇEN TOPLANTI ZAPTI;

2-DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ;

1-İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın, Proje Ön Olur İçin Ücretlendirme Tarifesi Değişikliği talebi ile ilgili yazısı,
2-Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Gemlik İlçesi ve ilçeye bağlı mezarlıklarda uygulanmak üzere Mezar Yeri Onarım Belgesi ve Mezar Yeri Tahsis Belgesi Bedeli ile ilgili yazısı,
3-Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı’nın, Reşat Oyal Kültürparkı eski Nikah Salonu alt katında bulunan yerlerin BURFAŞ’a tahsisi ile ilgili yazısı,
4-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Tekstil Boyahaneleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyetine Üye Seçimi ile ilgili yazısı,
5-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Hamitler Mahallesi, 6920 ada, 1,2,3 parseller üzerinde kalan ağaçların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. 5 yıllık kamulaştırma imar programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısı,
6-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişikliği talepleri ile ilgili yazısı,
7-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Kırcaali Mahallesi, 3846 ada, 5 parsele ait 2010/866 E. Sayılı davaya ilişkin Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 21.04.2011 tarihli kararı ve Osmangazi İlçesi, Kırcaali Mahallesi, 3855 ada, 11 parsele ait 2010/930 E. Sayılı davaya ilişkin Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 04.05.2011 tarihli “Yürütmenin Durdurulması” kararı ile ilgili yazısı,
8-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 12.06.2008 tarih ve 404 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına ve 1/1000 ölçekli Güzelyalı Revizyon İmar Planına karşı açılan 2009/739 Esas Nolu davada, Bursa 1. İdare Mahkemesi 08/04/2011 tarihli “davacıların parsellerinin bulunduğu alana ilişkin kısmının iptaline yönelik” kararı ile ilgili yazısı.


1/3

 

 


3-KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR;

1-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2238 ada, 40 ve 41 parseller Uygulama İmar Planında Park Alanında kaldığından söz konusu parsellerin Belediyemiz X. 5 Yıllık Kamulaştırma İmar Programına alınması ile ilgili raporu,
2-Hukuk Komisyonu’nun, Gönüllü İtfaiye Teşkilleri Kurulması ile ilgili raporu,
3-Hukuk Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Balat Mahallesi, 2547 ada, 8 parsel sayılı ve 68597,69 m2 yüzölçümlü tarla vasfındaki taşınmazın spor faaliyetlerinde kullanılmak üzere, Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübüne tahsis edilmesi ile ilgili raporu,
4-Hukuk Komisyonu’nun, Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın Görev, Sorumluluk ve Yetki Esaslarını Belirleyen İç Yönetmeliğinde değişiklik yapılması ile ilgili raporu,
5-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
6-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
7-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
8-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
9-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
10-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
11-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
12-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın talebi ile Nilüfer İlçesi, Yüzüncüyıl Mahallesi, 2463 ada, 3 parsele İlişkin 1/1000 ölçekli Ertuğrul Yeni Yerleşim Alanı Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
13-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın talebi ile Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2208 ada, 1 parsele İlişkin 1/1000 ölçekli Fethiye-İhsaniye Revizyon Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
14-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Türkiye Jokey Kulübü Derneği’nin talebi ile Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 844 ada, 4 parsele İlişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili raporu,
15-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Görükle Mahallesi, 816 ada, 6 parselin “Ticaret Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
16-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, BKVTVBK´nun kararı doğrultusunda Osmangazi İlçesi, Kuruçeşme 4268 ada, 7 parselin ”Park Alanı (Arkeopark)” alınmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
17-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, 1/25000 ölçekli Mudanya Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı Revizyonu ve 1/5000 ölçekli Mudanya Nazım İmar Planı Revizyonu ile ilgili raporu,
18-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Aydınpınar, 104 ada, 1 parselin Su Deposu ve Koruma Alanına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
19-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın talebi ile Mudanya İlçesi, Güzelyalı, 788 ada, 1 parselde otopark düzenlemesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Notu değişikliği ile ilgili raporu,

2/3

 


20-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mevcut Sanayi Tesisleri taleplerine ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı Plan Notu değişikliği ile ilgili raporu,
21-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Ortabağlar Mahallesi, 2104 ada, 5 parselin Bölge Otoparkı Alanına alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Yıldırım Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
22-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda Yıldırım İlçesi, Karapınar Mahallesi, 1978 ada ve 7-9-10-13 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Değirmenönü Karapınar Mahalleleri Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
23-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, talebi doğrultusunda Yıldırım İlçesi, Arabayatağı Mahallesi, 6482 adaya ilişkin 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 2. Bölge Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
24-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Hacivat Mahallesi, 3475 ada, 1 parselin İlköğretim Tesisleri Alanı’na alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 2. Bölge Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
25-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Demirtaş- Yeşilşehir Mahallesi, 302 ada, 3 parselin bir kısmının “Özel Eğitim Alanına” alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
26-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, talebi ile Osmangazi İlçesi, Gülbahçe Mahallesi, 1347 ada, 10 parselde çekme mesafesi düzenlemesine ilişkin 1/1000 ölçekli Bahar-Koğukçınar Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
27-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Akpınar Mahallesi, 6894 ada, 2 parselin “Konut Alanına Alınmasına” ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
28-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, talebi ile Gürsu İlçesi, Kurtuluş Mahallesi, 300 ada, 1 parseldeki Sosyal Kültürel Tesis Alanı’na ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
29-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Ulaşım Dairesi Başkanlığı ile Raylı Sistemler Dairesi Başkanlıklarının Bursa-Mudanya Devlet Karayolu üzeri Emek-BESAŞ Kavşağı Avan ve Uygulama Projeleri Yapılması İşi” kapsamında ve aynı güzergahta bulunan BHRS II. Aşama Mudanya Yolu Kuzey Hattı güzergahlarına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik talepleri ile ilgili raporu,
30-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Ulaşım Dairesi Başkanlığı ile Raylı Sistemler Dairesi Başkanlıklarının “Bursa-Ankara Devlet Karayolu üzeri Esenevler ve Kestel Kavşakları Avan ve Kesin Projelerinin Yapılması İşi” kapsamında ve aynı güzergahta bulunan BHRS III. Aşama (Kestel Hattı) güzergahına ilişkin 1/25000-1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
31-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, Alaattinbey-Özlüce Köprülü Kavşağı inşaat sahasında kalan UEDAŞ’a ait hatların deplasesi için önerilen Trafo Alanının yeni yerinde yapılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
32-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karayolları Genel Müdürlüğü’nce Otoyol Bölge Müdürlüğüne tahsis edilmek üzere Büyük Alan Kullanımı Gerektiren Kamu Kuruluş Alanı talebine yönelik 1/25000-1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu.

 


Recep ALTEPE
Mak. Müh.
Büyükşehir Belediye Başkanı

3/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.06.2011 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...

  Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.06.2011 Perşembe günü saat 15.00’da Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda (Heykel Tarihi Bina) yaptığı 2009/2014 seçim döneminin 32 nci 3 üncü dönemin 6 ncı OLAĞAN toplantısının 1. birleşiminde alınan KARARLARIN ÖZETİDİR.

1-Okunan Geçen Toplantı Zaptı’nın oybirliği ile kabulüne,
2-İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın, Proje Ön Olur İçin Ücretlendirme Tarifesi Değişikliği talebi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
3-Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Gemlik İlçesi ve ilçeye bağlı mezarlıklarda uygulanmak üzere Mezar Yeri Onarım Belgesi ve Mezar Yeri Tahsis Belgesi Bedeli ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
4-Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı’nın, Reşat Oyal Kültürparkı eski Nikah Salonu alt katında bulunan yerlerin BURFAŞ’a tahsisi ile ilgili yazısına; aylık 100 (yüz) TL bedel ile 5 yıl süre ile BURFAŞ’a tahsisinin oybirliği ile kabulüne,
5-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Tekstil Boyahaneleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyetine Üye Seçimi ile ilgili yazısında; Bursa Tekstil Boyahaneleri Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyetine Asil Üye olarak; Büyükşehir Belediye Başkanı Recep ALTEPE, Yedek Üye olarak Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Recep DEMİRHAN’ın seçilmelerinin oybirliği ile kabulüne,
6-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Hamitler Mahallesi, 6920 ada, 1,2,3 parseller üzerinde kalan ağaçların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. 5 yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
7-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişikliği talepleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
8-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Kırcaali Mahallesi, 3846 ada, 5 parsele ait 2010/866 E. Sayılı davaya ilişkin Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 21.04.2011 tarihli kararı ve Osmangazi İlçesi, Kırcaali Mahallesi, 3855 ada, 11 parsele ait 2010/930 E. Sayılı davaya ilişkin Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 04.05.2011 tarihli “Yürütmenin Durdurulması” kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
9-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 12.06.2008 tarih ve 404 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına ve 1/1000 ölçekli Güzelyalı Revizyon İmar Planına karşı açılan 2009/739 Esas Nolu davada, Bursa 1. İdare Mahkemesi 08/04/2011 tarihli “davacıların parsellerinin bulunduğu alana ilişkin kısmının iptaline yönelik” kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
10-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2238 ada, 40 ve 41 parseller Uygulama İmar Planında Park Alanında kaldığından söz konusu parsellerin Belediyemiz X. 5 Yıllık Kamulaştırma İmar Programına alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
11-Hukuk Komisyonu’nun, Gönüllü İtfaiye Teşkilleri Kurulması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
12-Hukuk Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Balat Mahallesi, 2547 ada, 8 parsel sayılı ve 68597,69 m2 yüzölçümlü tarla vasfındaki taşınmazın spor faaliyetlerinde kullanılmak üzere, Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübüne tahsis edilmesi ile ilgili raporunun; “aylık 50 (elli)-TL bedelle, 5 yıllığına Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü’ne tahsis edilmesine ve yapılacak işlemler ile ilgili Encümen’e yetki verilmesine” şeklinde düzeltilerek oybirliği ile kabulüne,
13-Hukuk Komisyonu’nun, Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın Görev, Sorumluluk ve Yetki Esaslarını Belirleyen İç Yönetmeliğinde değişiklik yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
14-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Görülen Kararlar içinde 27. sırada yer alan 04.05.2011 tarih ve 438 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilen plan değişikliğinde Emsal değerinin E:0.25 olarak” oyçokluğu (CHP; Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Ceyhun İRGİL, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 8 red – 28 kabul) ile değiştirilerek uygun olduğuna,
Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun bulunan kararlardan 16. sırada yer alan 04.05.2011 tarih ve 450 sayılı Meclis Kararının; yeniden değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine; şeklinde düzeltilerek kabulüne, diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

1/6

15-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Yıldırım Belediye Meclisi’nin, “Uygun Görülen Kararlar içinde 1. sırada yer alan 02.03.2011 tarih ve 140 sayılı Meclis Kararının” oyçokluğu (MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red - 34 kabul) ile uygun olduğuna, diğer kararların oybirliği ile kabulüne,
16-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Görülen Kararlardan 18. sırada yer alan 06.04.2011 tarih ve 31 sayılı Meclis Kararının; Söz konusu Meclis Kararı ile kabul edilen plan değişikliğine eklenen plan notunun “1027 ada, 4 sayılı parselde ticari birimler yer alabilir. Ticari birimler emsalin %10’unu geçemez.” ifadesinin “Ticari birimler emsalin %25’ini geçemez.” şeklinde düzeltilerek uygun olduğuna,
Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Görülen Kararlardan 19. sırada yer alan 06.04.2011 tarih ve 35 sayılı Meclis Kararının; Söz konusu Meclis Kararı ile kabul edilen plan değişikliğinde “yapılanma koşullarının E:1.25 ve H:15.50 m. olması” ifadesinin “yapılanma koşullarının E:1.50 ve H:18.50 m. olması” şeklinde düzeltilerek uygun olduğuna, diğer kararların oybirliği ile kabulüne,
17-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Gemlik Belediye Meclisi’nin, “Uygun bulunmayan kararlardan 1. sırada yer alan 10.05.2011 tarih ve 173 sayılı Meclis Kararının; yeniden değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine; şeklinde düzeltilerek kabulüne,
Gemlik Belediye Meclisi’nin, “Belediyesine iade edilen kararlardan 2. sırada yer alan 09.03.2011 tarih ve 92 sayılı Meclis Kararının; reddine şeklinde düzeltilerek oybirliği ile kabulüne,
18-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
19-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
20-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
21-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın talebi ile Nilüfer İlçesi, Yüzüncüyıl Mahallesi, 2463 ada, 3 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Ertuğrul Yeni Yerleşim Alanı Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
22-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın talebi ile Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2208 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Fethiye-İhsaniye Revizyon Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
23-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Türkiye Jokey Kulübü Derneği’nin talebi ile Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 844 ada, 4 parsele İlişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili raporunun tekrar incelenmek üzere komisyona iadesine,
24-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Görükle Mahallesi, 816 ada, 6 parselin “Ticaret Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun tekrar incelenmek üzere komisyona iadesine,
25-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, BKVTVBK´nun kararı doğrultusunda Osmangazi İlçesi, Kuruçeşme 4268 ada, 7 parselin ”Park Alanı (Arkeopark)” alınmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
26-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, 1/25000 ölçekli Mudanya Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı Revizyonu ve 1/5000 ölçekli Mudanya Nazım İmar Planı Revizyonu ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
27-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Aydınpınar, 104 ada, 1 parselin Su Deposu ve Koruma Alanına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
28-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın talebi ile Mudanya İlçesi, Güzelyalı, 788 ada, 1 parselde otopark düzenlemesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Notu değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
29-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mevcut Sanayi Tesisleri taleplerine ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı Plan Notu değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Ceyhun İRGİL, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 8 red – 28 kabul) ile kabulüne,
2/6
30-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Ortabağlar Mahallesi, 2104 ada, 5 parselin Bölge Otoparkı Alanına alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Yıldırım Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
31-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda Yıldırım İlçesi, Karapınar Mahallesi, 1978 ada ve 7-9-10-13 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Değirmenönü Karapınar Mahalleleri Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
32-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, talebi doğrultusunda Yıldırım İlçesi, Arabayatağı Mahallesi, 6482 adaya ilişkin 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 2. Bölge Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun; “Park ve Spor Tesisleri Alanı” ifadesinin “Spor Tesisleri Alanı” olarak düzeltilerek oybirliği ile kabulüne,
33-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Hacivat Mahallesi, 3475 ada, 1 parselin İlköğretim Tesisleri Alanı’na alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 2. Bölge Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Demirtaş- Yeşilşehir Mahallesi, 302 ada, 3 parselin bir kısmının “Özel Eğitim Alanına” alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
35-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, talebi ile Osmangazi İlçesi, Gülbahçe Mahallesi, 1347 ada, 10 parselde çekme mesafesi düzenlemesine ilişkin 1/1000 ölçekli Bahar-Koğukçınar Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Akpınar Mahallesi, 6894 ada, 2 parselin “Konut Alanına Alınmasına” ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
37-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, talebi ile Gürsu İlçesi, Kurtuluş Mahallesi, 300 ada, 1 parseldeki Sosyal Kültürel Tesis Alanı’na ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
38-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Ulaşım Dairesi Başkanlığı ile Raylı Sistemler Dairesi Başkanlıklarının Bursa-Mudanya Devlet Karayolu üzeri Emek-BESAŞ Kavşağı Avan ve Uygulama Projeleri Yapılması İşi” kapsamında ve aynı güzergahta bulunan BHRS II. Aşama Mudanya Yolu Kuzey Hattı güzergahlarına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik talepleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
39-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Ulaşım Dairesi Başkanlığı ile Raylı Sistemler Dairesi Başkanlıklarının “Bursa-Ankara Devlet Karayolu üzeri Esenevler ve Kestel Kavşakları Avan ve Kesin Projelerinin Yapılması İşi” kapsamında ve aynı güzergahta bulunan BHRS III. Aşama (Kestel Hattı) güzergahına ilişkin 1/25000-1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
40-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, Alaattinbey-Özlüce Köprülü Kavşağı inşaat sahasında kalan UEDAŞ’a ait hatların deplasesi için önerilen Trafo Alanının yeni yerinde yapılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
41-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karayolları Genel Müdürlüğü’nce Otoyol Bölge Müdürlüğüne tahsis edilmek üzere Büyük Alan Kullanımı Gerektiren Kamu Kuruluş Alanı talebine yönelik 1/25000-1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun tekrar incelenmek üzere komisyona iadesine,
42-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hulisi TURAN’ın verdiği (Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, 14.06.2011 tarih ve M.16.0.BBB.0.15.44.301.01-94581 sayılı yazısı) “Bursa İli, Gemlik İlçesi, Demirsubaşı Mahallesi, 227 ada, 1,2, ve 3 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz X. 5 yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
43-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hulisi TURAN’ın verdiği “Osmangazi İlçesi, Tayakadın, Doğanbey, Kiremitçi ve Kırcaali Mahallelerini içine alan sınırların ‘Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı’ olarak harita üzerine işlenmesi ” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
44-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hulisi TURAN’ın verdiği (Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, 16.06.2011 tarih ve M.16.0.BBB. 0.12.09.301.01-96258 sayılı yazısı) “Kredi ertelenmesi” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
3/6

 

45-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Üyesi Hulisi TURAN’ın verdiği (Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, 14.06.2011 tarih ve M.16.0.BBB.0.23.21.301.01-95285 sayılı yazısı) “Hatay İli, Hacıpaşa Belediye Başkanlığı ve Bursa İli, Harmancık Belediye Başkanlığı’na 1’er adet Çöp Toplama Aracının bedelsiz devri” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
46-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hulisi TURAN’ın verdiği “Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’ne ‘Madde 12.12 Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik Gereği Uyulması Gereken Esaslar’ maddesinde değişiklik yapılması” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
47-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hulisi TURAN’ın verdiği “ Mehmet Zorlu Eğitim, Sağlık, Kültür ve Yardımlaşma Vakfı’ın, Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezinde sergilenmek üzere 500.072 EURO’luk Deney Düzenekleri ile ilgili şartlı bağışı” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
48-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hulisi TURAN’ın verdiği “ BURFAŞ tarafından işletilen Güzelyalı Feribot İskelesi dışında kalan Açık Otoparkın BURBAK’a tahsisi” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
49-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi, Hulisi TURAN’ın verdiği (Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, 15.06.2011 tarih ve M.16.0.BBB.0.15.44-301-95877 sayılı yazısı) “Mülkiyeti Erdoğan ÇAKIR’a ait Bursa ili, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 5028 ada, 10 parselin, mülkiyeti Belediyemize ait 5028 ada, 2 parsel sayılı taşınmaz ile takas edilmesi” ile ilgili yazılı önergenin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
50-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hulisi TURAN’ın verdiği “Osmangazi İlçesi, Gülbahçe Mahallesi, 1364 ada, 3 parselde ‘Yeşil Alan’ düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
51-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hulisi TURAN’ın verdiği “Osmangazi İlçesi, Fatih Mahallesi’nde bulunan Fatih Kocameşe Camii batısında kalan bir kısım alanın ‘Park Alanı’na’ alınmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
52-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hulisi TURAN’ın verdiği “Yıldırım İlçesi, Samanlı Mahallesi’nde yapılması planlanan Sağlık Tesisi Alanı’nın yer seçimine yönelik farklı alternatiflerin değerlendirilmesi” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
53-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hulisi TURAN’ın verdiği “Yıldırım İlçesi, Fidyekızık Mahallesi 6974 ada, 4 parselin, 5 metre olan çekme mesafesinin 3 metreye indirilmesi” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
54-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Hulisi TURAN, Hikmet AYDOĞDU ve Şevki ÇELİK’in verdiği “Yıldırım Belediye Meclisi’nin, 01.06.2011 tarih ve 315-316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326-327-328-329-330-331-333-334-335-336 sayılı ‘Plan Değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
55-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Hulisi TURAN, Hikmet AYDOĞDU ve Şevki ÇELİK’in verdiği “1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Park Alanı’nda kalan Yıldırım İlçesi, 1076, 815, 818, 1643 ve 1642 adalarda bulunan, muhtelif parseller ile İlköğretim Alanı’nda kalan 1022 ada ve muhtelif parsellerin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına işlenmesi” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
56-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Hasan AKTÜRK, Kartal SALDIRIŞ, Münir EROĞLU’nun verdiği “Mudanya Belediye Meclisi’nin, 09.06.2011 tarih ve 2011/88 Esas-2011/88 Karar, 2011/90 Esas-2011/90 Karar, 2011/61 Esas-2011/93 Karar, 2011/63 Esas-2011/94 Karar, 2011/74 Esas-2011/95 Karar, 2011/82 Esas-2011/96 Karar sayılı ‘Plan Değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

4/6

 

57-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hasan MAKASCIOĞLU’nun verdiği “Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Çeltik, H22d01b pafta, 4506 ada, 108 parsel için hazırlatılmış olan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
58-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Recep DEMİRHAN’ın verdiği “Osmangazi Belediye Meclisi’nin 01.06.2011 tarih ve 496-497-498-499-501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516 sayılı ‘Plan Değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
59-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Refik YILMAZ, Mahir GENCER, Gökay BİLİR ve Zafer Cemal ÜLGEN’in verdiği “Gemlik İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 25 pafta, 84 ada, 3-4-5-6-8-9-10-17-18 parsellerin ‘Belediye Hizmet Alanı’ (Kapalı Otopark) olarak 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
60-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Refik YILMAZ, Mahir GENCER, Gökay BİLİR ve Zafer Cemal ÜLGEN’in verdiği “Gemlik İlçesi, Hisartepe, Dr. Ziya Kaya ve Hamidiye Mahallelerinin 4NII pafta, 862 ada 1 ve 2 parseller, 861 ada 1, 2, 3 parseller, 860 ada 1, 2 parsellerin Kapalı Pazar Yeri olarak, 856 ada 1, 3, 4 parsellerin Kapalı Otopark alanı olarak, Eşref Dinçer ve Osmaniye Mahalleleri 28 pafta, 427 ada, 1 parsel, 82 ada, 179, 195, 218, 220, 224 parsellerin Kapalı Pazar Yeri olarak 1/5000 ölçekli plan değişikliği talebi ” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
61-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Refik YILMAZ’ın verdiği “Gemlik Belediye Meclisi’nin, 01.06.2011 tarih 2011/M-219 2011/M-220 ve 07.06.2011 tarih 2011/M-231 sayılı ‘Plan Değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
62-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Refik YILMAZ, Mahir GENCER, Gökay BİLİR ve Zafer Cemal ÜLGEN’in verdiği “Gemlik İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 148 ada 2 ve 26 parsellerin ‘Okul Alanına’ dönüştürülmesi” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
63-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Abdullah KARADAĞ’ın verdiği “Osmangazi İlçesi, Adalet Mahallesi, Havaalanı Güneybatı kısmında yolda kalan 256,00 m2’lik 558 ada, 253 nolu parselin Kamulaştırma Programına alınması” ile ilgili yazılı önergenin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
64-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Refik YILMAZ’ın verdiği “Bursa Büyükşehir Belediyesi Taksi-Dolmuş-Minibüs ve Servis Araçları Yönetmeliği’nin 20. maddesinde değişiklik yapılması” ile ilgili yazılı önergenin Hukuk Komisyonu’na havalesine,
65-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Ali KARAMIK, Ceyhun İRGİL ve Özden DOĞAN’ın verdiği “Nilüfer Belediye Meclisi’nin, 01.06.2011 tarih ve 11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-26-27-28-29-30 sayılı ‘Plan Değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
66-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Yener ACAR, Necmettin EKİNCİ, Murat AY ve Şükrü AKSU’nun verdiği “Kestel Belediye Meclisi’nin, 01.06.2011 tarih ve 127-128-130 ve 131 sayılı ‘Plan Değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
67-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Hikmet AYDOĞDU ve Şevki ÇELİK’in verdiği “Yıldırım İlçesi, Değirmenlikızık Mahallesi, H22d.08a.4B pafta, 430 ada, 3 parselin X. Beş Yıllık İmar Programının 2011 yılı dilimine ek olarak alınması” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,

5/6

 

68-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa BOZBEY’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
69-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Fatih Mehmet GÜLER’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
70-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Recai EKMEKÇİ’nin sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
71-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Osman AYRADİLLİ’nin sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
72-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Derya BULUT’un sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
73-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay EDEM’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
74-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Necdet ERSOY’un sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile kabul edilmiştir.

 

 

 

Recep ALTEPE
Mak. Müh.
Büyükşehir Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6/6

16.06.2011 Tarihli Meclis