MECLİS TOPLANTILARI

17.05.2011 Tarihli Meclis Gündemi

 Hazırlanmaktadır...

17.05.2011 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...

 

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.05.2011 Salı günü saat 17.00’da Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda (Heykel Tarihi Bina) yaptığı 2009/2014 seçim döneminin 31 inci 3 üncü dönemin 5 inci OLAĞAN toplantısının 2. birleşiminde alınan KARARLARIN ÖZETİDİR.


1-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Başkanı Recep ALTEPE’nin verdiği (Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun), “Büyükşehir Belediyesi’nin, 2010 Mali Yılı Kesin Hesabı” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
2-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Başkanı Recep ALTEPE’nin verdiği (İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun), “Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 15.07.2010 gün ve 623 sayılı kararı ile onaylanan 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği hakkındaki Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin 2010/1167 E. Sayılı Yürütmeyi Durdurma Kararı (Toplulaştırma)” ile ilgili yazılı önergenin oyçokluğu; (CHP; Mustafa BOZBEY, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Turgay ERDEM, Ceyhun İRGİL, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 12 red- MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 çekimser-26 kabul) ile kabulüne,
3-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Başkanı Recep ALTEPE’nin verdiği (İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun), “Kestel, Çataltepe, 101 ada, ‘Belediye Hizmet Alanı’ amaçlı 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri (Üniversite Alanı)” ile ilgili önergeye; “1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım imar Planında ‘Belediye Hizmet alanı’ olarak işlenen plan notunun ‘Kamu Proje Alanı’ olarak değiştirilerek uygun olduğuna” ilavesiyle oybirliği ile kabulüne,
4-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Başkanı Recep ALTEPE’nin verdiği (İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun), “Nilüfer Belediye Meclisi’nin 06.04.2011/19 sayılı Meclis Kararı ve eki 1/1000 ölçekli Plan değişikliği” ile ilgili yazılı önergeye; “Otel Yapmak kaydıyla geçerlidir” plan notu ilavesiyle oybirliği ile kabulüne,
5-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Başkanı Recep ALTEPE’nin verdiği (İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun), “Kestel Belediye Meclisi’nin 14.02.2011/39 sayılı Meclis Kararı ve eki 1/1000 ölçekli Plan değişikliği (BESOB)” ile ilgili yazılı önergenin oyçokluğu; (CHP; Mustafa BOZBEY, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Turgay ERDEM, Ceyhun İRGİL, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 12 red- MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 çekimser-26 kabul) ile kabulüne,
6-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hasan MAKASCIOĞLU’nun verdiği “Bursa Hayvanat Bahçesi içerisinde yer alan ve inşaatı tamamlanan 300 m2 alanlı Sosyal Tesisin BURFAŞ’a tahsisi” ile ilgili yazılı önergeye; “yıllık 500 (beşyüz)-TL bedelle, 5 yıllığına BURFAŞ’a tahsisi” ilavesiyle oybirliği ile kabulüne,
7-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hasan MAKASCIOĞLU’nun verdiği “Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nin içerisinde yer alan 3 adet kulübenin büfe olarak kullanılmak üzere BİNTED’e tahsisi” ile ilgili yazılı önergeye; “3 adet kulübenin büfe olarak kullanılmak üzere yıllık 500’er (beşyüz)-TL bedelle, 5 yıllığına Belediye şirketlerinden BİNTED’e tahsisine” ilavesiyle oybirliği ile kabulüne,
8-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hasan MAKASCIOĞLU’nun verdiği “Yıldırım İlçesi, Güllük Mahallesi, 1034 ada, 6 parsel sayılı ve 77.92 m2 sahalı gayrimenkulün yolda kalan kısmının Kamulaştırma Programına alınması.” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,

9-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Fatih Mehmet GÜLER’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.
10-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İsmail KUŞ’un sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

 


Recep ALTEPE
Mak. Müh.
Büyükşehir Belediye Başkanı

 

17.05.2011 Tarihli Meclis