MECLİS TOPLANTILARI

12.05.2011 Tarihli Meclis Gündemi

 
GÜNDEM : Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 12.05.2011 Perşembe günü saat 15.00’da Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda (Heykel Tarihi Bina) yapacağı 2009/2014 seçim döneminin 31 inci, 3 üncü dönemin 5 inci OLAĞAN toplantısının 1. birleşimine ait gündemdir.

 

 

G Ü N D E M :

1-GEÇEN TOPLANTI ZAPTI;

2-DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ;

1-Başkanlık Makamı’nın, 2010 Mali Yılı Kesin Hesabı ile ilgili yazısı,
2-Başkanlık Makamı’nın, Meclis Tatil Ayının belirlenmesi ile ilgili yazısı,
3-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, Araç Alımı ile ilgili yazısı,
4-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi Sicil Amirleri Yönetmeliği’nin yürürlükten kaldırılması ile ilgili yazısı,
5-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Kadro iptal/ihdas ile ilgili yazısı,
6-Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Araç Alımı ile ilgili yazısı,
7-İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın, İtfaiye Aracının bedelsiz devri ile ilgili yazısı,
8-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Doğanbey Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında kamulaştırılan parsellerin TOKİ’ye devri ile ilgili yazısı,
9-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Piremir Mahallesi, muhtelif ada ve parseller üzerinde bulunan bina, bina eklentileri ve ağaçlar ile imar uygulaması neticesi tescil harici alanda kalan taşınmazlar, Davutkadı Mahallesi Davutkadı (Dağyolu) Caddesi üzerinde 204 ada, 43 parsel üzerinde bulunan bina ve bina eklentileri ve ağaçlar ile imar uygulaması neticesi tescil harici alanda kalan taşınmazların kamulaştırılması için Belediyemiz X. 5 yıllık İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısı,
10-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Elmasbahçeler Mahallesi, Yol Alanı ve Belediye Hizmet Alanında kalan, 2155 ada, 46, 47, 48 parseller, Belediye Hizmet Alanında kalan, 2155 ada, 49, 50 parseller ve 2155 ada, 43 parsel sayılı taşınmazın Belediye Hizmet Alanı’nda kalan kısmının kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. 5 yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili yazısı,
11-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişikliği talepleri ile ilgili yazısı,

1/3

 


12-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin,15.07.2010 gün ve 623 sayılı kararı ile onaylanan Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Vakıf, Millet ve Samanlı Mahallelerini kapsayan alanda 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin 03.03.2011 tarihli yürütmeyi durdurma kararı hakkında bilgilendirme ile ilgili yazısı,
13-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.03.2011 gün ve 289 sayılı kararı ile onaylanan Yıldırım İlçesi, Arabayatağı Mahallesi, 4753 ada, 20 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Yıldırım Nazım İmar Planı değişikliğine askı itirazı ile ilgili yazısı.


3-KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR;

1-Hukuk Komisyonu’nun, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 30.03.2011 tarih ve 153 sayılı “Su ve Kanal Harcamalarına Katılma Payı” hakkında Yönetim Kurulu Kararı ile ilgi raporu,
2-Hukuk Komisyonu’nun, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 23.02.2011 tarih ve 106 sayılı “Atıksularla ilgili Yönetmelik değişikliği” hakkında Yönetim Kurulu Kararı ile ilgi raporu,
3-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mudanya Belediye Meclisi’nin, 08.04.2011 tarih ve 2011/53 Esas, 2011/70 sayılı “Ek Bütçe” hakkındaki Meclis Kararı ile ilgi raporu,
4-Ulaşım-Hukuk Komisyonları’nın, Özel Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği ve Taksi-Dolmuş-Minibüs Servis Araçları Yönetmeliği ile ilgili müşterek raporu,
5-Ulaşım-Hukuk Komisyonları’nın, Bursa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’nın Taksi-Dolmuş-Minibüs ve Servis Araçları Yönetmeliği hakkındaki talepleri ile ilgili müşterek raporu,
6-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği “Bacalar” başlıklı 7.2.3. maddesinde revizyon yapılması ile ilgili raporu,
7-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği “Çatılar” başlıklı 7.11.1. maddesinde değişiklik yapılması ile ilgili raporu,
8-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
9-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
10-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
11-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
12-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
13-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
14-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
15-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.12.2010/1068 sayılı kararı ile onaylı Osmangazi İlçesi, EGEMEN HES-1 Projesi EGEMEN-1 ve EGEMEN-2 Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazları ile ilgili raporu,
16-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, BKTVKBK kararı doğrultusunda hazırlanan Osmangazi İlçesi, Demirtaşpaşa Mahallesi, 2396 ada, 2-3-4-5-6-7-8-9-10-14-15-16-17-18-19-20-27-28-33 sayılı parseller ile 2397 ada, 1 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Rehyan Kayhan Hanlar Bölgesi Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

2/3

 


17-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Küplüpınar Mahallesi, 2589 ada, 1,2,3,4,5 sayılı parsellerin Yeşil Alan olarak düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
18-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Emek Mahallesi, 8 pafta, 110 ada, 1 sayılı parsele ilişkin Büyükşehir Belediye Meclis Kararı itirazı ile ilgili raporu,
19-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Tuna Mahallesi, 1768 ada, yol düzenlemesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
20-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.02.2011/153 sayılı kararı ile onaylı Osmangazi İlçesi, Sırameşeler Mahallesi, 2401 ada, 1,2,4,5 sayılı parseller ile ilgili 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliğine askı itirazı ile ilgili raporu,
21-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.02.2011/147 sayılı kararı ile onaylı Osmangazi İlçesi, Armut Köyü, 4639 ada, 9 sayılı parsele ait 1/25000-1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine askı itirazı ile ilgili raporu,
22-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün, Osmangazi, Ovaakça, 343 parselde Su Deposu ve Koruma Alanına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
23-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın talebi ile Kestel İlçesi, Barakfakih, 2257 sayılı parseldeki Sivil Mimarlık Örneği yapının çok amaçlı kültür evi olarak düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
24-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın talebi ile Çağrışan Köyü’nün Mudanya Karayolu bağlantısını sağlayan tali yol ile anayol üzerindeki dönüş kavşağına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
25-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda Yıldırım İlçesi, Yavuzselim Mahallesi, 4822 ada, 1-2-3 parsellere yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
26-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1365 ada, 3 parselin "Tali İş Merkezi Alanı"na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
27-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün talebi olan Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 1195 ada, 5 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Metro Kuzeyi Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
28-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, İrfaniye Mahallesi, 1099 ve 1103 sayılı parsellerin “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı”na alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Batı Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Görükle Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
29-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, Gemlik İlçesi, Demirsubaşı Mahallesi, 74 ada, 1 parsel ve 223 ada, 12 parselde "Ahmet Dural Meydanı ve Çevre Düzenlemesi"ne ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu.

 

 

Recep ALTEPE
Mak. Müh.
Büyükşehir Belediye Başkanı

 

3/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.05.2011 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...

 

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 12.05.2011 Perşembe günü saat 15.00’da Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda (Heykel Tarihi Bina) yaptığı 2009/2014 seçim döneminin 31 inci 3 üncü dönemin 5 inci OLAĞAN toplantısının 1. birleşiminde alınan KARARLARIN ÖZETİDİR.

1-Okunan Geçen Toplantı Zaptının oybirliği ile kabulüne,
2-Başkanlık Makamı’nın, 2010 Mali Yılı Kesin Hesabı ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
3-Başkanlık Makamı’nın, Meclis Tatil Ayının belirlenmesi ile ilgili yazısına “Meclis Tatil Ayının Ağustos Ayı olması” ilavesiyle oybirliği ile kabulüne,
4-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, Araç Alımı ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
5-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi Sicil Amirleri Yönetmeliği’nin yürürlükten kaldırılması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
6-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Kadro iptal/ihdas ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
7-Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Araç Alımı ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
8-İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın, İtfaiye Aracının bedelsiz devri ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
9-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Doğanbey Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında kamulaştırılan parsellerin TOKİ’ye devri ile ilgili yazısının oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Turgay ERDEM, Ceyhun İRGİL, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 11 red, MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red – 30 kabul) ile kabulüne,
10-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Piremir Mahallesi, muhtelif ada ve parseller üzerinde bulunan bina, bina eklentileri ve ağaçlar ile imar uygulaması neticesi tescil harici alanda kalan taşınmazlar, Davutkadı Mahallesi Davutkadı (Dağyolu) Caddesi üzerinde 204 ada, 43 parsel üzerinde bulunan bina ve bina eklentileri ve ağaçlar ile imar uygulaması neticesi tescil harici alanda kalan taşınmazların kamulaştırılması için Belediyemiz X. 5 yıllık İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
11-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Elmasbahçeler Mahallesi, Yol Alanı ve Belediye Hizmet Alanında kalan, 2155 ada, 46, 47, 48 parseller, Belediye Hizmet Alanında kalan, 2155 ada, 49, 50 parseller ve 2155 ada, 43 parsel sayılı taşınmazın Belediye Hizmet Alanı’nda kalan kısmının kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. 5 yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
12-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişikliği talepleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
13-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin,15.07.2010 gün ve 623 sayılı kararı ile onaylanan Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Vakıf, Millet ve Samanlı Mahallelerini kapsayan alanda 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin 03.03.2011 tarihli yürütmeyi durdurma kararı hakkında bilgilendirme ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
14-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.03.2011 gün ve 289 sayılı kararı ile onaylanan Yıldırım İlçesi, Arabayatağı Mahallesi, 4753 ada, 20 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Yıldırım Nazım İmar Planı değişikliğine askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
15-Hukuk Komisyonu’nun, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 30.03.2011 tarih ve 153 sayılı “Su ve Kanal Harcamalarına Katılma Payı” hakkında Yönetim Kurulu Kararı ile ilgi raporunun oybirliği ile kabulüne,
16-Hukuk Komisyonu’nun, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 23.02.2011 tarih ve 106 sayılı “Atıksularla ilgili Yönetmelik değişikliği” hakkında Yönetim Kurulu Kararı ile ilgi raporunun oybirliği ile kabulüne,
17-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mudanya Belediye Meclisi’nin, 08.04.2011 tarih ve 2011/53 Esas, 2011/70 sayılı “Ek Bütçe” hakkındaki Meclis Kararı ile ilgi raporunun oybirliği ile kabulüne,

1/5

 

18-Ulaşım-Hukuk Komisyonları’nın, Özel Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği ve Taksi-Dolmuş-Minibüs Servis Araçları Yönetmeliği ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,
19-Ulaşım-Hukuk Komisyonları’nın, Bursa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’nın Taksi-Dolmuş-Minibüs ve Servis Araçları Yönetmeliği hakkındaki talepleri ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,
20-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği “Bacalar” başlıklı 7.2.3. maddesinde revizyon yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
21-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği “Çatılar” başlıklı 7.11.1. maddesinde değişiklik yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
22-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporuna; Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun bulunan kararlardan 1. sırada yer alan 02.02.2011 tarih ve 146 sayılı Meclis Kararının; oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Turgay ERDEM, Ceyhun İRGİL, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 11 red – 32 kabul) ile yeniden değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine; şeklinde düzeltilerek kabulüne,
Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun bulunan kararlardan 41. sırada yer alan 06.04.2011 tarih ve 341 sayılı Meclis Kararı ile 42. sırada yer alan 06.04.2011 tarih ve 342 sayılı Meclis Kararının” oyçokluğu (MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red - 41 kabul) ile uygun olduğuna,
Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun bulunan kararlardan 39. sırada yer alan 06.04.2011 tarih ve 339 sayılı Meclis Kararının; yeniden değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine; şeklinde düzeltilerek kabulüne, diğer kararların oybirliği ile kabulüne,
23-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunda; Yıldırım Belediye Meclisi’nin, “Uygun Görülen Kararlar içinde 1. sırada yer alan 02.03.2011 tarih ve 141 sayılı Meclis Kararı ile 2. sırada yer alan 02.03.2011 tarih ve 148 sayılı Meclis Kararının” oyçokluğu (MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red - 41 kabul) ile uygun olduğuna,
Yıldırım Belediye Meclisi’nin, Uygun Görülen Kararlar içinde 4. sırada yer alan 06.04.2011 tarih ve 193 sayılı Meclis Kararında “ön bahçe mesafesi 5 m.” olarak geçen cümlenin “ön bahçe mesafesi 3 m.” olarak değiştirilerek uygun olduğuna, diğer kararların oybirliği ile kabulüne
24-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunda; Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Uygun Görülen Kararlar içinde 2. sırada yer alan 07.07.2010 tarih ve 13 sayılı Meclis Kararı, 4 sırada yer alan 02.02.2011 tarih ve 22 sayılı Meclis Kararı ile 9. sırada yer alan 06.04.2011 tarih ve 15 sayılı Meclis Kararlarının” oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Turgay ERDEM, Ceyhun İRGİL, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 11 red – 32 kabul) ile uygun olduğuna,
Nilüfer Belediye Meclisi’nin, Uygun görülen kararlardan 13. sırada yer alan, 06.04.2011 tarih ve 19 sayılı Meclis Kararının; yeniden değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine; şeklinde düzeltilerek kabulüne,
Nilüfer Belediye Meclisi’nin, Uygun bulunmayan kararlardan 19. sırada yer alan, 06.04.2011 tarih ve 30 sayılı Meclis Kararı, 20. sırada yer alan, 06.04.2011 tarih ve 31 sayılı Meclis Kararı ile 21. sırada yer alan, 06.04.2011 tarih ve 35 sayılı Meclis Kararlarının, yeniden değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine; şeklinde düzeltilerek kabulüne, diğer kararların oybirliği ile kabulüne
25-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
26-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
27-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun, Gürsu Belediye Meclisi’nin, “Uygun Görülen Kararlar içinde 1. sırada yer alan 06.04.2011 tarih ve 99 sayılı Meclis Kararının” oyçokluğu (MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red - 41 kabul) ile uygun olduğuna, diğer kararların oybirliği ile kabulüne,
28-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

2/5

 

29-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.12.2010/1068 sayılı kararı ile onaylı Osmangazi İlçesi, EGEMEN HES-1 Projesi EGEMEN-1 ve EGEMEN-2 Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazları ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Turgay ERDEM, Ceyhun İRGİL, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 11 red – 32 kabul) ile kabulüne,
30-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, BKTVKBK kararı doğrultusunda hazırlanan Osmangazi İlçesi, Demirtaşpaşa Mahallesi, 2396 ada, 2-3-4-5-6-7-8-9-10-14-15-16-17-18-19-20-27-28-33 sayılı parseller ile 2397 ada, 1 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Rehyan Kayhan Hanlar Bölgesi Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Turgay ERDEM, Ceyhun İRGİL, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 11 red – 32 kabul) ile kabulüne,
31-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Küplüpınar Mahallesi, 2589 ada, 1,2,3,4,5 sayılı parsellerin Yeşil Alan olarak düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
32-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Emek Mahallesi, 8 pafta, 110 ada, 1 sayılı parsele ilişkin Büyükşehir Belediye Meclis Kararı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
33-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Tuna Mahallesi, 1768 ada, yol düzenlemesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili Raporun; “yapılan değişiklik ile 7 m.den, 10 m.ye çıkartılan yol alanında kalan parselin kamulaştırılması için Belediyemiz X. 5 yıllık imar programının 2010-2011 yılı dilimine ek olarak alınması” ilavesiyle oybirliği ile kabulüne,
34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.02.2011/153 sayılı kararı ile onaylı Osmangazi İlçesi, Sırameşeler Mahallesi, 2401 ada, 1,2,4,5 sayılı parseller ile ilgili 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliğine askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Turgay ERDEM, Ceyhun İRGİL, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 11 red – 32 kabul) ile kabulüne,
35-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.02.2011/147 sayılı kararı ile onaylı Osmangazi İlçesi, Armut Köyü, 4369 ada, 9 sayılı parsele ait 1/25000-1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Turgay ERDEM, Ceyhun İRGİL, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 11 red – 32 kabul) ile kabulüne,
36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün, Osmangazi, Ovaakça, 343 parselde Su Deposu ve Koruma Alanına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
37-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın talebi ile Kestel İlçesi, Barakfakih, 2257 sayılı parseldeki Sivil Mimarlık Örneği yapının çok amaçlı kültür evi olarak düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
38-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın talebi ile Çağrışan Köyü’nün Mudanya Karayolu bağlantısını sağlayan tali yol ile anayol üzerindeki dönüş kavşağına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
39-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda Yıldırım İlçesi, Yavuzselim Mahallesi, 4822 ada, 1-2-3 parsellere yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
40-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1365 ada, 3 parselin "Tali İş Merkezi Alanı"na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
41-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün talebi olan Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 1195 ada, 5 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Metro Kuzeyi Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
3/5

 

42-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, İrfaniye Mahallesi, 1099 ve 1103 sayılı parsellerin “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı”na alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Batı Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Görükle Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
43-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, Gemlik İlçesi, Demirsubaşı Mahallesi, 74 ada, 1 parsel ve 223 ada, 12 parselde "Ahmet Dural Meydanı ve Çevre Düzenlemesi"ne ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
44-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Derya BULUT’un verdiği (Protokol ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü’nün, 09.05.2011 tarih ve M.16.0.BBB.0.76.00-301.01-72489 sayılı yazısı) “Türk Dünyası Belediyeler Birliği’ne Üyelik ve Birlik Tüzüğü’nün kabulü” ile ilgili yazılı önergede; Türk Dünyası Belediyeler Birliği’nde Belediyemizi temsil etmek üzere; Asil Üyeliğe; Mustafa DÜNDAR, Kartal SALDIRIŞ ve Murat AY’ın;
Yedek Üyeliğe; Atilla ÖDÜNÇ, Recep KOYGUN ve Hasan MAKASCIOĞLU’nun seçilmelerine ve Birlik Tüzüğü’nün oybirliği ile kabulüne,
45-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Abdullah KARADAĞ ve Recep DEMİRHAN’ın verdiği “Yıldırım İlçesi, Değirmenlikızık Mahallesi, 455 ada, 38 parsel sayılı ve 212,27 m2 yüzölçümlü arsa vasfındaki taşınmazın Milli Güreşçi Ahmet PEKER’e ödül olarak verilmesi” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
46-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali Hasan YOLUÇ’un verdiği “Osmangazi İlçesi, Demirtaşpaşa Mahallesi, 2397 ada, 1 parsel sayılı ve 5.609,96 m2 yüzölçümlü arsa vasfındaki taşınmazımızın kat karşılığı inşaat yapmak üzere ihale yapılması için Büyükşehir Belediye Encümeni’ne yetki verilmesi” ile ilgili yazılı önergenin oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Turgay ERDEM, Ceyhun İRGİL, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 11 red – 32 kabul) ile kabulüne,
47-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Derya BULUT’un verdiği, “1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında ‘Kültürel Tesis Alanı’nda kalan, Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2070 ada, 4 parselin ‘Resmi Kurum Alanı’na alınması” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
48-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Abdullah KARADAĞ ve Ali Hasan YOLUÇ’un verdiği “Havuzlupark Spor Tesisleri ile Sosyal Tesislerin hazırlanacak protokol şartları dahilinde BURFAŞ’a tahsisi. ” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
49-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hasan MAKASCIOĞLU’nun verdiği “Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2238 ada, 40 ve 41 parseller Uygulama İmar Planında Park Alanında kaldığından söz konusu parsellerin Belediyemiz X. 5 Yıllık Kamulaştırma İmar Programına alınması” ile ilgili yazılı önergenin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
50-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Recep DEMİRHAN’ın verdiği “TOSAB’ta Belediyemizin katılma payının arttırılması.” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
51-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Ali Hasan YOLUÇ ve Derya BULUT’un verdiği, “Osmangazi İlçesi, Demirtaş-Yeşilşehir sınırlarında kain ve tapunun H22D02B1A pafta, 302 ada, 1-3 parsel sayılı taşınmazların 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
52-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Ali Hasan YOLUÇ ve Derya BULUT’un verdiği, “Yıldırım Belediye Meclisi’nin, 04.05.2011 tarih ve 262-263-264-265-266-267-268-269-270-271-272 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
53-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Hasan AKTÜRK ve Kartal SALDIRIŞ’ın verdiği, “Mudanya Belediye Meclisi’nin, 06.05.2011 tarih ve 2011/75, 2011/76, 2011/77, 2011/78, 2011/79, 2011/81 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
4/5

 

54-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Atilla ÖDÜNÇ’ün verdiği, “Gürsu Belediye Meclisi’nin, 04.05.2011 tarih ve 116-118-120 sayılı 1/1000 ölçekli İmar Planı tadilatı hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
55-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Recep DEMİRHAN’ın verdiği, “Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 04.05.2011 tarih ve 432-433-434-435-436-438-439-440-442-443-444-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
56-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Yener ACAR, Necmettin EKİNCİ ve Murat AY’ın verdiği, “Kestel Belediye Meclisi’nin, 02.05.2011 tarih ve 106,107,109,110 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
57-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Refik YILMAZ’ın verdiği, “Gemlik Belediye Meclisi’nin, 10.05.2011 tarih ve 2011/M-173 sayılı ‘1/1000 ölçekli Gemlik İmar Planı tadilatı’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
58-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Refik YILMAZ’ın verdiği, “Gemlik Belediye Meclisi’nin, 10.05.2011 tarih ve 2011/M-172 sayılı ‘Bölge Hastanesi Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
59-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Recep DEMİRHAN’ın verdiği “Osmangazi İlçesi, Kayhan Mahallesi, 4283 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz adına terk edilmesi” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
60-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay ERDEM’in verdiği “Nilüfer Belediye Meclisi’nin, 04.05.2011 tarih ve 13, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30 ve 31 sayılı İmar Planı değişikliği ile ilgili Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
61-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Celal DEMİR’in verdiği “Nilüfer İlçesi, Balat Mahallesi, 2547 ada, 8 parsel sayılı ve 68597, 69 m2 yüzölçümlü tarla vasfındaki taşınmazın spor faaliyetlerinde kullanılmak üzere, Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübüne tahsis edilmesi” ile ilgili yazılı önergesi önergenin Hukuk Komisyonu’na havalesine,
62-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay ERDEM’in verdiği “1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı kapsamında kalan Gümüştepe ve Demirci Bölgelerini kapsayan alan için hazırlanan plan değişikliği önerisi” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
63-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa BOZBEY’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.
64-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Fatih Mehmet GÜLER’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 

Recep ALTEPE
Mak. Müh.
Büyükşehir Belediye Başkanı

 

 


5/5

12.05.2011 Tarihli Meclis