MECLİS TOPLANTILARI

19.04.2011 Tarihli Meclis Gündemi

       

19.04.2011 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...

 

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.04.2011 Salı günü saat 17.00’da Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda (Heykel Tarihi Bina) yaptığı 2009/2014 seçim döneminin 30 uncu 3 uncu dönemin 4 üncü OLAĞAN toplantısının 2. birleşiminde alınan KARARLARIN ÖZETİDİR.

 

1-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Başkanı Recep ALTEPE’nin verdiği “Osmangazi İlçesi, Doburca Mahallesi, 2285 ada, 1 parselde yer alan Yönetim Merkezi ile parselin batısında yer alan Dini Tesis Alanının yer değiştirmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Doburca Mahallesi, III. Derece Doğal Sit Alanları Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergenin (İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu) oybirliği ile kabulüne,
2-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Münir EROĞLU ve Recep KOYGUN’un verdiği “1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatlarına yönelik hazırlanmış olan plan önerileri” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
3-Başkanlık Makamı’nın, 2010 Yılı Faaliyet Raporu ile ilgili yazısının oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Turgay ERDEM, Ceyhun İRGİL, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 9 red – MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red – 27 kabul ) ile kabulüne,
4-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa BOZBEY’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
5-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Servet BÜYÜKPORAZ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
6-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Derya BULUT’un sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
7-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Necdet ERSOY’un sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
8-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Zafer Cemal ÜLGEN’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
9-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Gökay BİLİR’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmalarına oybirliği ile karar verildi.

 

 

Recep ALTEPE
Mak. Müh.
Büyükşehir Belediye Başkanı

 

 

 

19.04.2011 Tarihli Meclis