MECLİS TOPLANTILARI

14.04.2011 Tarihli Meclis Gündemi

 
GÜNDEM : Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 14.04.2011 Perşembe günü saat 15.00’da Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda (Heykel Tarihi Bina) yapacağı 2009/2014 seçim döneminin 30 uncu, 3 üncü dönemin 4 üncü OLAĞAN toplantısının 1. birleşimine ait gündemdir.

 

G Ü N D E M :

1-GEÇEN TOPLANTI ZAPTI;

2-ENCÜMEN, BAŞKANLIK DİVANI VE İHTİSAS KOMİSYONLARI ÜYELİK SEÇİMLERİ;

3-DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ;

1-Başkanlık Makamı’nın, 2010 Yılı Faaliyet Raporu ile ilgili yazısı,
2-Başkanlık Makamı’nın, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 30.03.2011 tarih ve 153 sayılı “Su ve Kanal Harcamalarına Katılma Payı” hakkındaki Yönetim Kurulu Kararı ile ilgili yazısı,
3-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Kefalet ile ilgili yazısı,
4-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Kültürpark Kapılarının Belediyeye Devri ile Otoparkların BURFAŞ tarafından işletilmesi ile ilgili yazısı,
5-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, Akaryakıt İşletmesi Şube Müdürlüğü oluşturulması ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın Görev, Sorumluluk ve Yetki Esaslarını Belirleyen Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması ile ilgili yazısı,
6-Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, Görev, Sorumluluk ve Yetki Esaslarını Belirleyen İç Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılması ile ilgili yazısı,
7-Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı’nın, Dünya Haller Birliği’ne üye olunması ile ilgili yazısı,
8-Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, Mudanya-Güzelyalı Sahil Bandı Kentsel Tasarım Projesi-Askeri İskele ile ilgili yazısı,
9-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Çekirge Mahallesi, 4158 ada, 5 parselin yolda kalan kısımlarının üzerindeki bina, bina eklentileri ve ağaçların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. 5 yıllık kamulaştırma imar programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısı,
10-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Bademli Kavşağı ve Bağlantı Yolları üzerinde bulunan bina, bina eklentileri ve ağaçların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. 5 yıllık kamulaştırma imar programına ek olarak alınması ile ilgili yazısı,
11-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Demirtaşpaşa Mahallesi, 2397 ada, 1 parselin satışı ile ilgili yazısı,

1/4

 

12-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mudanya İlçesi, Hasanbey Mahallesi, 1020 ada, 22 parselin Belediyemizce satın alınması ile ilgili yazısı,
13-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişikliği talepleri ile ilgili yazısı,
14-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Akaryakıt ve LPG Satış İstasyonlarına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik talepleri ile ilgili yazısı,
15-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.02.2011 tarih ve 153 sayılı kararı ile onaylanan Osmangazi İlçesi, Sırameşeler Mahallesi, H22d01d pafta, 2401 ada, 1-2-4-5 parseller ile ilgili 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı plan değişikliği askı itirazı ile ilgili yazısı,
16-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.02.2011 tarih ve 144 sayılı kararı ile onaylanan Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, Çukurlar Mevkii, H21c05b-H22d01a pafta, 5067-5773-6400-6587-6588 adalara ilişkin, 1/25000-1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı plan değişikliği askı itirazı ile ilgili yazısı,
17-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.02.2011 tarih ve 147 sayılı kararı ile onaylanan Osmangazi İlçesi, Armut Köyü, Dikilitaş Mevkii, H22a21c2a pafta, 4369 ada, 9 parsel hakkında, 1/25000-1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı plan değişikliği askı itirazı ile ilgili yazısı,
18-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 30.10.2008 gün ve 745 sayılı kararı ile onaylanan Bursa-Uludağ Yeni Teleferik Projesi 1/1000 ölçekli Kadıyayla İstasyonu ve Etrafı 1. Derece Doğal Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planına karşı açılan 2009/692 Esas Nolu davada, Bursa 2. İdare Mahkemesi 10/01/2011 tarihli iptal kararı ile ilgili yazısı,
19-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 30.10.2008 gün ve 745 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Sarıalan İstasyonu ve Etrafı 1. Derece Doğal Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planına karşı açılan 2010/498 Esas Nolu davada, Bursa 2. İdare Mahkemesi 08/03/2011 tarihinde yürütmeyi durdurma kararı ile ilgili yazısı.


4-KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR;

1-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 2011 Yılı Teminat Miktarları ile ilgi raporu,
2-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 2011 Yılı Satış Miktarları ile ilgi raporu,
3-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
4-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
5-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
6-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
7-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
8-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
9-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
10-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın talebi ile Yıldırım İlçesi, Namazgah, 544 ada, 1-2-3-18-19 parseller için Kurul Kararı doğrultusunda BHA yapılaşma koşulunun belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı değişikliği ile ilgili raporu,
2/4

 


11-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın Yıldırım İlçesi, Meydancık, 163 ada, 4-5 parsellerin Sosyal Tesis Alanı olarak düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
12-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın Yıldırım İlçesi, Umurbey Mahallesi, 708 ada, 22 parselin Sosyal Tesis Alanı olarak düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
13-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 31.01.2011/93 sayılı Kararı ile onaylı Kestel İlçesi, 1/5000 ölçekli Büyük Sanayi Sitesi Nazım İmar Planı askı itirazları ile ilgili raporu,
14-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Namazgah Mahallesi, 555 ada, 2 parselin Mescit Haziresi olarak düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
15-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü’nün, Osmangazi Doburca, 2285 ada, 1 parselde Dini Tesis Alanı ile Resmi Kurum Alanının yer değiştirilmesine ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
16-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Alacahırka Mahallesi, 5976 ada, 6, 19 parsellerin yol olarak tanımlanmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği ile ilgili raporu,
17-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 13.01.2011/52 sayılı kararı ile onaylı Osmangazi İlçesi, Kayhan Mahallesi, 4283 ada, 1-4-5-6 parseller ile 4284 ada 1-2-3-4 parsellerin Teknik Altyapı Alanı olarak tanımlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile meydan ve zemin altı O.P. Alanı tanımlanmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Reyhan-Kayhan Hanlar Bölgesi Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliğine Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi’nin askı itirazı ile ilgili raporu,
18-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 13.01.2011/52 sayılı kararı ile onaylı Osmangazi İlçesi, Kayhan Mahallesi, 4283 ada, 1-4-5-6 parseller ile 4284 ada, 1-2-3-4 parsellerin Teknik Altyapı Alanı olarak tanımlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile meydan ve zemin altı O.P. Alanı tanımlanmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Reyhan-Kayhan Hanlar Bölgesi Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliğine Defterdarlık Uludağ Milli Emlak Müdürlüğü’nün askı itirazı ile ilgili raporu,
19-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi, Demirtaşpaşa, 2393 ada, 5,6 parsellerde Hocayunus Mescidi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
20-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye. Meclisi’nin, 11.02.2010/149 sayılı kararı ile onaylı Osmangazi İlçesi, Nilüfer Köy Mahallesi, 1 pafta, 125 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hakkında Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin yürütmeyi durdurma kararı ile ilgili raporu,
21-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, Nilüfer İlçesi, Fethiye Mahallesi, 1871 ada, 1 parselde çekme mesafelerinin kaldırılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporu,
22-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 602 ada, 4 parselin Ticaret Alanı olmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporu,
23-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Hamitler Mahallesi, 6890 ada, 5 parselde yer alan Akaryakıt ve LPG Satış İstasyonuna ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin iptaline ilişkin mahkeme kararı ile ilgili raporu,
24-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda Nilüfer İlçesi, Odunluk-Hüdavendigar Kent Parkı’na ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
25-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Kurtul 1073-1074-1075-1120-1679-1680 parsellerde Depolama Alanı Talebi ile ilgili raporu,

3/4

 

26-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Tuna Mahallesi, 1768 ada, 51 parselin imar hatlarının mevcut durumu dikkate alınarak düzeltilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
27-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 31.01.2011/94 sayılı kararı ile onaylı Osmangazi İlçesi, Sırameşeler Mahallesi, 2401 ada, 1-2-4-5 parsellere ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporu,
28-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda Osmangazi İlçesi, Altınova Mahallesi, 3198 ada, 15 parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği (Bilim ve Teknoloji Merkezi) ile ilgili raporu,
29-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.12.2010/1063 sayılı kararı ile onaylı Osmangazi Bağlarbaşı Mahallesi, 958 ada, 48 parselle ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporu,
30-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda Orhaneli-Dikkaldırım-Dobruca-İnkaya Güzergahına alternatif Uludağ Bağlantı Yolu plan değişiklikleri ile ilgili raporu,
31-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Küçük Sanayi Alanı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili raporu,
32-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya-Hasköy, 428 parselde "Besihane Tesisi"ne ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
33-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Kurtul, 1073-1074-1075-1120-1679-1680 parsellerde Depolama Alanına ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri talebi ile ilgili raporu,
34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Serme Köyü için serbest nizam yapılaşma koşullarının belirlenmesi talebi ile ilgili raporu,
35-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 13.01.2011/35 sayılı kararı ile onaylı Serme 299 parselin Sanayi Alanı olmasına ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri askı itirazı ile ilgili raporu,
36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 13.01.2011/48 sayılı kararı ile onaylı Gürsu İlçesi, İstiklal Mahallesi, 110 ada, 66-72 parsellerin Soğuk Hava Deposu olmasına ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri askı itirazı ile ilgili raporu,
37-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 13.01.2011/42 sayılı kararı ile onaylı Yıldırım İlçesi, Ertuğrulgazi Mahallesi, 1321 ada, 1-2-3 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporu.

 

 

Recep ALTEPE
Mak. Müh.
Büyükşehir Belediye Başkanı

 

 

 


4/4

 


5/5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.04.2011 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...

 

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 14.04.2011 Perşembe günü saat 15.00’da Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda (Heykel Tarihi Bina) yaptığı 2009/2014 seçim döneminin 30 uncu 3 üncü dönemin 4 üncü OLAĞAN toplantısının 1. birleşiminde alınan KARARLARIN ÖZETİDİR.

1-Okunan Geçen Toplantı Zaptının; Belediye Meclisi’nin, 17.03.2011 tarih ve 2011/121 Esas, 233 sayılı Kararıyla kabul edilen; “İpotek’ hakkındaki Meclis Kararının; “75.000.000,00 EURO ipotek gösterilmesi“ ilavesi şeklinde düzeltilerek kabulüne,
17.03.2011 tarih ve 2009/403-2010/219-267-522-2011/103 Esas, 262 sayılı “Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri’ hakkındaki Meclis Kararının; Gemlik Belediye Meclisi’nin 09.02.2011 tarih ve “68” sayılı kararı sehven “60” olarak yazıldığından “68” şeklinde düzeltilerek oybirliği ile kabulüne,

2-ENCÜMEN, BAŞKANLIK DİVANI VE İHTİSAS KOMİSYONLARI ÜYELİK SEÇİMLERİ;

Büyükşehir Belediye Meclisi I. Başkan Vekilliğine; Recep DEMİRHAN,
Büyükşehir Belediye Meclisi II. Başkan Vekilliğine; Mustafa ALTIN,
Büyükşehir Belediye Meclisi Asil Divan Katipliklerine; Aylin UYAR, Atilla ÖDÜNÇ
Büyükşehir Belediye Meclisi Yedek Divan Katipliklerine; Orhan ŞAHİN, Murat AY,
5 Kişilik Encümen Üyeliğine; Abdullah KARADAĞ, İsmail İPÇİ, Ali Hasan YOLUÇ, Hulisi TURAN, Münir EROĞLU,
9 kişiden oluşturulması kararlaştırılan, Plan ve Bütçe Komisyonu’na; Hasan MAKASCIOĞLU, Şevki ÇELİK, Münir EROĞLU, İsmail KUŞ, Necmettin EKİNCİ, Atilla ÖDÜNÇ, Mahir GENCER, Erhan ÖZEKİN, Dinçer YENİ,
7 kişiden oluşturulması kararlaştırılan, İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na; Recep DEMİRHAN, Mustafa ALTIN, Celal DEMİR, Murat AY, Atilla ÖDÜNÇ, Osman AYRADİLLİ, Şükrü AKSU,
7 kişiden oluşturulması kararlaştırılan, Çevre ve Sağlık Komisyonu’na; Kartal SALDIRIŞ, Aylin UYAR, Muhammet Yavuz ÜNLÜ, Murat AY, Hulisi TURAN, Ceyhun İRGİL, Turgay ERDEM,
7 kişiden oluşturulması kararlaştırılan, Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’na; Necmettin EKİNCİ, Derya BULUT, Hasan MAKASCIOĞLU, İsmail KUŞ, Münir EROĞLU, Ceyhun İRGİL, Recep TANLAK,
7 kişiden oluşturulması kararlaştırılan, Ulaşım Komisyonu’na; Hikmet AYDOĞDU, İsmail KUŞ, Necmettin EKİNCİ, Derya BULUT, Kartal SALDIRIŞ, Ali KARAMIK, Necdet ERSOY,
9 kişiden oluşturulması kararlaştırılan, Hukuk Komisyonu’na; Refik YILMAZ, Recep KOYGUN, Orhan ŞAHİN, Servet BÜYÜKPOYRAZ, Muhammet Yavuz ÜNLÜ, Abdullah KARADAĞ, Necdet ERSOY, Özden DOĞAN, Mehmet TEMİRTAŞ
7 kişiden oluşturulması kararlaştırılan, Sosyal İşler ve Turizm Komisyonu’na; Kartal SALDIRIŞ, Necmettin EKİNCİ, Aylin UYAR, Mustafa ALTIN, Celal DEMİR, Özden DOĞAN, Zafer Cemal ÜLGEN seçilmişlerdir.
3-Başkanlık Makamı’nın, 2010 Yılı Faaliyet Raporu ile ilgili yazısının, 19.04.2011 tarihli OLAĞAN toplantısının 2. Birleşimine ait gündemin son maddesi olarak görüşülmesinin oybirliği ile kabulüne,
4-Başkanlık Makamı’nın, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 30.03.2011 tarih ve 153 sayılı “Su ve Kanal Harcamalarına Katılma Payı” hakkındaki Yönetim Kurulu Kararı ile ilgili yazısının Hukuk Komisyonu’na havalesine,
5-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Kefalet ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,

1/8

 


6-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Kültürpark Kapılarının Belediyeye Devri ile Otoparkların BURFAŞ tarafından işletilmesi ile ilgili yazısının, “aylık 1000 TL (Bin TL) bedel ile 5 yıllığına BURFAŞ’a tahsisi” ilavesiyle oybirliği ile kabulüne,
7-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, Akaryakıt İşletmesi Şube Müdürlüğü oluşturulması ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın Görev, Sorumluluk ve Yetki Esaslarını Belirleyen Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması ile ilgili yazısının Hukuk Komisyonu’na havalesine,
8-Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, Görev, Sorumluluk ve Yetki Esaslarını Belirleyen İç Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılması ile ilgili yazısının Hukuk Komisyonu’na havalesine,
9-Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı’nın, Dünya Haller Birliği’ne üye olunması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
10-Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, Mudanya-Güzelyalı Sahil Bandı Kentsel Tasarım Projesi-Askeri İskele ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
11-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Çekirge Mahallesi, 4158 ada, 5 parselin yolda kalan kısımlarının üzerindeki bina, bina eklentileri ve ağaçların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. 5 yıllık kamulaştırma imar programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısı, gündeme sehven alınmıştır,
12-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Bademli Kavşağı ve Bağlantı Yolları üzerinde bulunan bina, bina eklentileri ve ağaçların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. 5 yıllık kamulaştırma imar programına ek olarak alınması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
13-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Demirtaşpaşa Mahallesi, 2397 ada, 1 parselin satışı ile ilgili yazısının oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Turgay ERDEM, Ceyhun İRGİL, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN ve Şükrü AKSU 12 red, 28 kabul) ile kabulüne,
14-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mudanya İlçesi, Hasanbey Mahallesi, 1020 ada, 22 parselin Belediyemizce satın alınması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
15-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişikliği talepleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
16-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Akaryakıt ve LPG Satış İstasyonlarına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik talepleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
17-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.02.2011 tarih ve 153 sayılı kararı ile onaylanan Osmangazi İlçesi, Sırameşeler Mahallesi, H22d01d pafta, 2401 ada, 1-2-4-5 parseller ile ilgili 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı plan değişikliği askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
18-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.02.2011 tarih ve 144 sayılı kararı ile onaylanan Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, Çukurlar Mevkii, H21c05b-H22d01a pafta, 5067-5773-6400-6587-6588 adalara ilişkin, 1/25000-1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı plan değişikliği askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
19-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.02.2011 tarih ve 147 sayılı kararı ile onaylanan Osmangazi İlçesi, Armut Köyü, Dikilitaş Mevkii, H22a21c2a pafta, 4369 ada, 9 parsel hakkında, 1/25000-1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı plan değişikliği askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
20-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 30.10.2008 gün ve 745 sayılı kararı ile onaylanan Bursa-Uludağ Yeni Teleferik Projesi 1/1000 ölçekli Kadıyayla İstasyonu ve Etrafı 1. Derece Doğal Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planına karşı açılan 2009/692 Esas Nolu davada, Bursa 2. İdare Mahkemesi 10/01/2011 tarihli iptal kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

2/8


21-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 30.10.2008 gün ve 745 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Sarıalan İstasyonu ve Etrafı 1. Derece Doğal Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planına karşı açılan 2010/498 Esas Nolu davada, Bursa 2. İdare Mahkemesi 08/03/2011 tarihinde yürütmeyi durdurma kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
22-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 2011 Yılı Teminat Miktarları ile ilgi raporunun oybirliği ile kabulüne,
23-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 2011 Yılı Satış Miktarları ile ilgi raporunun oybirliği ile kabulüne,
24-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
25-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunda; Yıldırım Belediye Meclisi’nin, “Uygun Görülen Kararlar içinde 2. sırada yer alan Yıldırım Belediye Meclisi’nin, 02.03.2011 tarih ve 142 sayılı Meclis Kararının” oyçokluğu (MHP; Dinçer YENİ 1 red – 39 kabul) ile uygun olduğuna, diğer kararların oybirliği ile kabulüne,
26-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunda; “Uygun Görülen Kararlar içinde 7. sırada yer alan Nilüfer Belediye Meclisi’nin, 02.03.2011 tarih ve 29 sayılı Meclis Kararının” oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 7 red - 33 kabul) ile uygun olduğuna,
Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Görülen Kararlar içinde 16. sırada yer alan 02.03.2011 tarih ve 5 sayılı Meclis Kararının “Çevre parsel çekme mesafelerinden itibaren parselde yapılacak yapının H/2’si kadardır” şeklinde düzeltilerek oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 7 red - 33 kabul) ile uygun olduğuna,
Değiştirilerek uygun görülen kararlardan 17. sırada yer alan, 02.03.2011 tarih ve 7 sayılı Meclis Kararının; tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,
27-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
28-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
29-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunda; “Uygun Görülen Kararlar içinde 1. sırada yer alan Gürsu Belediye Meclisi’nin, 03.11.2010 tarih ve 199 sayılı Meclis Kararının” oyçokluğu (MHP; Dincer YENİ 1 red – 39 kabul) ile uygun olduğuna,
Gürsu Belediye Meclisi’nin, “Uygun Görülen Kararlar içinde 2. sırada yer alan 02.03.2011 tarih ve 62 sayılı Meclis Kararının” oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Turgay ERDEM, Ceyhun İRGİL, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 12 red - MHP; Dincer YENİ 1 red – 27 kabul) ile uygun olduğuna diğer kararların oybirliği ile kabulüne,
30-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
31-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın talebi ile Yıldırım İlçesi, Namazgah, 544 ada, 1-2-3-18-19 parseller için Kurul Kararı doğrultusunda BHA yapılaşma koşulunun belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
32-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın Yıldırım İlçesi, Meydancık, 163 ada, 4-5 parsellerin Sosyal Tesis Alanı olarak düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili Raporda ifade edilen “3 ve 4” parsellerin “4 ve 5” parseller olarak düzeltilerek oybirliği ile kabulüne,

3/8


33-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın Yıldırım İlçesi, Umurbey Mahallesi, 708 ada, 22 parselin Sosyal Tesis Alanı olarak düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 31.01.2011/93 sayılı Kararı ile onaylı Kestel İlçesi, 1/5000 ölçekli Büyük Sanayi Sitesi Nazım İmar Planı askı itirazları ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Turgay ERDEM, Ceyhun İRGİL, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 12 red - MHP; Dincer YENİ 1 red - 27 kabul) ile kabulüne,
35-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Namazgah Mahallesi, 555 ada, 2 parselin Mescit Haziresi olarak düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü’nün, Osmangazi Doburca, 2285 ada, 1 parselde Dini Tesis Alanı ile Resmi Kurum Alanının yer değiştirilmesine ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
37-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Alacahırka Mahallesi, 5976 ada, 6, 19 parsellerin yol olarak tanımlanmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
38-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 13.01.2011/52 sayılı kararı ile onaylı Osmangazi İlçesi, Kayhan Mahallesi, 4283 ada, 1-4-5-6 parseller ile 4284 ada 1-2-3-4 parsellerin Teknik Altyapı Alanı olarak tanımlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile meydan ve zemin altı O.P. Alanı tanımlanmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Reyhan-Kayhan Hanlar Bölgesi Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliğine Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi’nin askı itirazı ile ilgili raporunun gündemin 3/18 nci maddesi ile birleştirilerek görüşülmesine,
39-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 13.01.2011/52 sayılı kararı ile onaylı Osmangazi İlçesi, Kayhan Mahallesi, 4283 ada, 1-4-5-6 parseller ile 4284 ada, 1-2-3-4 parsellerin Teknik Altyapı Alanı olarak tanımlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile meydan ve zemin altı O.P. Alanı tanımlanmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Reyhan-Kayhan Hanlar Bölgesi Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliğine Defterdarlık Uludağ Milli Emlak Müdürlüğü’nün ve Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi’nin askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
40-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi, Demirtaşpaşa, 2393 ada, 5,6 parsellerde Hocayunus Mescidi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
41-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 11.02.2010/149 sayılı kararı ile onaylı Osmangazi İlçesi, Nilüfer Köy Mahallesi, 1 pafta, 125 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hakkında Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin yürütmeyi durdurma kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
42-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, Nilüfer İlçesi, Fethiye Mahallesi, 1871 ada, 1 parselde çekme mesafelerinin kaldırılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
43-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 602 ada, 4 parselin Ticaret Alanı olmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 7 red - MHP; Dincer YENİ 1 red - 32 kabul) ile kabulüne,
44-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Hamitler Mahallesi, 6890 ada, 5 parselde yer alan Akaryakıt ve LPG Satış İstasyonuna ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin iptaline ilişkin mahkeme kararı ile ilgili raporunun tekrar incelenmek üzere komisyona iadesine,

4/8


45-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda Nilüfer İlçesi, Odunluk-Hüdavendigar Kent Parkı’na ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
46-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Kurtul 1073-1074-1075-1120-1679-1680 parsellerde Depolama Alanı Talebi ile ilgili raporunun gündemin 4/33’üncü maddesi ile birleştirilerek görüşülmesine,
47-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Tuna Mahallesi, 1768 ada, 51 parselin imar hatlarının mevcut durumu dikkate alınarak düzeltilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun tekrar incelenmek üzere komisyona iadesine,
48-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 31.01.2011/94 sayılı kararı ile onaylı Osmangazi İlçesi, Sırameşeler Mahallesi, 2401 ada, 1-2-4-5 parsellere ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporunun, oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Turgay ERDEM, Ceyhun İRGİL, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 12 red - 28 kabul) ile kabulüne,
49-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda Osmangazi İlçesi, Altınova Mahallesi, 3198 ada, 15 parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği (Bilim ve Teknoloji Merkezi) ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
50-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.12.2010/1063 sayılı kararı ile onaylı Osmangazi Bağlarbaşı Mahallesi, 958 ada, 48 parselle ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
51-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda Orhaneli-Dikkaldırım-Dobruca-İnkaya Güzergahına alternatif Uludağ Bağlantı Yolu plan değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
52-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Küçük Sanayi Alanı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
53-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya-Hasköy, 428 parselde "Besihane Tesisi"ne ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun tekrar incelenmek üzere komisyona iadesine,
54-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Kurtul, 1073-1074-1075-1120-1679-1680 parsellerde Depolama Alanına ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
55-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Serme Köyü için serbest nizam yapılaşma koşullarının belirlenmesi talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
56-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 13.01.2011/35 sayılı kararı ile onaylı Serme 299 parselin Sanayi Alanı olmasına ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
57-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 13.01.2011/48 sayılı kararı ile onaylı Gürsu İlçesi, İstiklal Mahallesi, 110 ada, 66-72 parsellerin Soğuk Hava Deposu olmasına ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Turgay ERDEM, Ceyhun İRGİL, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 12 red - 28 kabul) ile kabulüne,
58-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 13.01.2011/42 sayılı kararı ile onaylı Yıldırım İlçesi, Ertuğrulgazi Mahallesi, 1321 ada, 1-2-3 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
59-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Recep DEMİRHAN’ın verdiği (Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, 11.04.2011 tarih ve M.16.0.BBB.0.15.44.301.03-54006 sayılı yazısı) “Gemlik İlçesi, Hisar Mahallesi, 635 ada, 120-121 parseller üzerine Belediyemiz lehine 49 yıl süreli irtifak hakkı tesis edilmesi.” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
5/8

 


60-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Recep DEMİRHAN’ın verdiği “2011 Mali Yılı Gelir Tarifesinin 7. maddesindeki ‘Geçiş Hakkı Ücreti’ mahkeme tarafından iptal edildiğinden ‘Elektronik Haberleşme Hizmetleri Ücret Tarifesi’ olarak değiştirilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin Hukuk-Plan ve Bütçe Komisyonları’na müştereken havalesine,
61-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Recep DEMİRHAN’ın verdiği “Bursa Büyükşehir Belediyesi AYKOME Yönetmeliği” ile ilgili yazılı önergenin Hukuk Komisyonu’na havalesine,
62-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Recep DEMİRHAN’ın verdiği “Eskişehir Hanı’nın Otel fonksiyonu olarak belirlenen 2. katının 30 yıllığına kiralanması için yetki verilmesi.” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
63-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Recep DEMİRHAN’ın verdiği“Bursa-Eskişehir-Bilecik Kalkınma Ajansı’nın (BEBKA) ‘Bursa Parmaklarınızın Ucunda’ Projesi için şartlı bağış.” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
64-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Recep DEMİRHAN’ın verdiği “Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 6592 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz adına kayıtlı 1784,89 m2 yüzölçümlü parselinin satılması.” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
65-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Recep DEMİRHAN’ın verdiği “Bazı hatlarda yürütülecek Toplu Ulaşım hizmetlerinin 31.12.2011 tarihine kadar BURULAŞ’a devredilmesi, Protokol imzalamak için yetki verilmesi.” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne
66-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Recep DEMİRHAN’ın verdiği “Mudanya Belediye Meclisi’nin, 08.04.2011 tarih 2011/53 Esas, 2011/70 sayılı “Ek Bütçe” hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili yazılı önergenin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
67-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Kartal SALDIRIŞ’ın verdiği “Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Kükürtlü Mahallesi, 3864 ada, 1 parsel ile ilgili 1/5000 ölçekli plan değişikliğinin yapılması talebi” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
68-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Derya BULUT ve Ali Hasan YOLUÇ’un verdiği “Yıldırım Belediye Meclisi’nin, 04.04.2011 tarih ve 192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
69-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hulisi TURAN’ın verdiği “Gürsu Belediye Meclisi’nin, 06.04.2011 tarih ve 99-100-101-102-103-109 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
70-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Hasan AKTÜRK, Kartal SALDIRIŞ ve Münir EROĞLU’nun verdiği “1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planın Çağrışan-Göynüklü kısmını kapsayan Nazım Planı” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
71-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Hasan AKTÜRK, Kartal SALDIRIŞ ve Münir EROĞLU’nun verdiği “Mudanya Belediye Meclisi’nin, 08.04.2011 tarih ve 57-58-70 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
72-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Refik YILMAZ, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Mahir GENCER, Gökay BİLİR’in verdiği “Gemlik İlçesi, 33/4 pafta, 593 ada, 256 parselin Yeşil Alan’a alınması ile ilgili hazırlanan 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,


6/8

 

73-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Refik YILMAZ’ın verdiği “Gemlik Belediye Meclisi’nin, 06.04.2011 tarih, 118-119-120 ve 08.04.2011 tarih, 126-128 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
74-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Refik YILMAZ, Mahir GENCER, Zafer Cemal ÜLGEN ve Necdet ERSOY’un verdiği verdiği “Gemlik İlçesi, Küçükkumla H22A03D1D pafta, 219 ada, 1 ve 10 parseller üzerinde yol ve park alanında kalan binanın X. Beş Yıllık Kamulaştırma Programınına alınması.” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
75-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Refik YILMAZ’ın verdiği “Gemlik Belediye Meclisi’nin, 08.04.2011 tarih ve 2011/M-127 sayılı Gemlik
İlçesi, Cihatlı Köyü, 1534, 1537, 1544, 1545, 1546,1547 ve 1550 sayılı parsellerin Belediye Hizmet Alanı (Hafriyat Döküm Alanı) olarak belirlenmesi amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği talebi” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
76-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Recep DEMİRHAN’ın verdiği “Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 06.04.2011 tarih ve 299-…-302-304-…343 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
77-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay ERDEM’in verdiği “Nilüfer Belediye Meclisi’nin, 02.02.2011 tarih 22 ve 06.04.2011 tarih 9-11-14-15-16-17-18-19-21-22-26-27-30-31-32-33-34-35 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
78-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Refik YILMAZ’ın verdiği “Gemlik İlçesi, Küçükkumla H22A03D1D pafta, 219 ada, 1 ve 10 parseller üzerinde yol ve park alanında kalan binanın X. Beş Yıllık Kamulaştırma Programına alınması.” ile ilgili yazılı önergesi mükerrer olarak gündeme alınmıştır,
79-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Recep DEMİRHAN’ın verdiği “Osmangazi İlçesi, Mollagürani Mahallesi, 4995 ada, 1,2 ve 3 nolu parseller üzerinde yer alan 931 ve 1320 envanter notları ile tescilli sivil mimari örneği yapının Kütüphane olarak işlevlendirilmek üzere Belediyemiz X. 5 yıllık Kamulaştırma Programına alınması” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
80-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Başkanı Recep ALTEPE’nin verdiği “Mudanya Belediyesi Mücavir Alan sınırları içinde yer alan Çağrışan Köyü ile Osmangazi Belediyesi Mücavir Alan sınırları içinde yer alan Nilüfer Köy arasındaki aynı zamanda iki Belediye Mücavir Alan sınırı oluşturan kısmın yeni bir sınır tespitinin yapılması.” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
81-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Yener ACAR, Necmettin EKİNCİ, Murat AY’ın verdiği “Kestel Belediye Meclisi’nin, 01.04.2011 tarih ve 79, 80, 81 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
82-Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.03.2011 tarih ve 233 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilen “50.000.000,00 EURO İpotek” ile ilgili Kararın, “75.000.000,00 EURO ipotek gösterilmesi“ ilavesi şeklinde düzeltilerek oybirliği ile kabulüne,
83-Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.03.2011 tarih 262 sayılı “Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri’ hakkındaki Meclis Kararının; Gemlik Belediye Meclisi’nin 09.02.2011 tarih ve “68” sayılı kararı sehven “60” olarak yazıldığından “68” şeklinde düzeltilerek oybirliği ile kabulüne,
84-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Fatih Mehmet GÜLER’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

7/8

 


85-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Servet BÜYÜKPOYRAZ’ın yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
86-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mehmet TEMİRTAŞ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
87-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Gökay BİLİR’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 

Recep ALTEPE
Makine Mühendisi
Büyükşehir Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8/8

14.04.2011 Tarihli Meclis