MECLİS TOPLANTILARI

12.06.2008 Tarihli Meclis Gündemi

GÜNDEM : Büyükşehir Belediye Meclisi?nin, 12.06.2008 Perşembe günü saat    15:00 ?da, Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonunda  yapacağı 2004/2009 seçim döneminin 53 üncü, 5 inci dönemin 6 ncı OLAĞAN toplantısının 1. birleşimine ait gündemdir.

G Ü N D E M                     : 

1-GEÇEN TOPLANTI ZAPTI; 

2-DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ; 

        1-Başkanlık Makamı?nın, Gemlik Belediye Meclisi?nin, 11.04.2008 Tarih ve 2008/M-144 sayılı

?Etüt Merkezi İçin Ödenek Tahsisi? hakkındaki Meclis Kararı ile ilgili yazısı,

        2-Başkanlık Makamı?nın, Gemlik Belediye Meclisi?nin, 09.05.2008 Tarih ve 2008/M-178 sayılı

?2008 Mali Yılı İşyeri Ruhsatları Hizmet Ücret Tarifesinin (16. Madde) değiştirilmesi? hakkındaki Meclis Kararı ile ilgili yazısı,

       3-Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı?nın, Araç Alımı ile ilgili yazısı,

       4-Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı?nın, Sebze ve Meyve ile Su Ürünleri Satış

Yerlerinin Tahsis Ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili yazısı,

       5-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı?nın, Nilüfer Belediyesi?ne ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı askı itirazları ile ilgili yazısı,

       6-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı?nın, Yıldırım Belediyesi?ne ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı askı itirazları ile ilgili yazısı,

        7-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı?nın, Osmangazi Belediyesi?ne ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı askı itirazları ile ilgili yazısı,

        8-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı?nın, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarına ilişkin plan değişikliği talepleri ile ilgili yazısı,

         9-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı?nın, TOKİ tarafından hazırlanan Hamitler Toplu Konut Alanı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planı değişiklikleri ile ilgili yazısı,

        10-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı?nın, Kurşunlu Belediyesi?ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili yazısı,

        11-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı?nın, Emek Belediyesi?ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri.ile ilgili yazısı,

        12-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı?nın, Gürsu Belediyesi?ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili yazısı,

        13-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı?nın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planlarına ilişkin plan değişikliği talepleri ile ilgili yazısı, 
   

3-KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR; 

     1-Plan ve Bütçe Komisyonu?nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi 2007 Mali Yılı Kesin Hesabı ile ilgili raporu,

     2-Plan ve Bütçe Komisyonu?nun, Yıldırım Belediye Meclisi?nin, 07.05.2008 Tarih ve 2008/131 Esas, 254 sayılı ?Hafta Tatili Çalışma Ruhsat Harcı? hakkındaki Meclis Kararı ile ilgili raporu,

     3-Plan ve Bütçe Komisyonu?nun, Yıldırım Belediye Meclisi?nin, 07.05.2008 Tarih ve 2008/132 Esas, 255 sayılı ?Hafriyat Toprağı Taşıma İzin Belgesi Ücreti? hakkındaki Meclis Kararı ile ilgili raporu,

     4-İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği?nin Geçici 1. Maddesinde değişiklik yapılması ile ilgili raporu,

     5-İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Osmangazi ilçesi, Çekirge Mahallesi ile ilgili önergenin değerlendirilmesi ile ilgili raporu,

     6-İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Ovaakça Belediyesi?ne ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

     7-İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Görükle Belediyesi?ne ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

     8-İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Kestel Belediyesi?ne ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

     9-İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Gemlik Belediyesi?ne ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

     10-İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Nilüfer Belediyesi?ne ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

     11-İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Yıldırım Belediyesi?ne ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

     12-İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Osmangazi Belediyesi?ne ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

   0S??’?’?????? ????????`???`?```??I ST`a ?u0Ei?I?nu?su?,Nğ?????????????????`?????????? TaI???İı??????uS?0Es=NA???????ğĞ???n'm1oriy,R?efDghkGl????????????????????????????????@?????????????????????????????0+?a?? ??????e?K???s??S??m??? ? ? ?V??k?i?p??u? ?"??o??1?a?? ?????????????????????Ó?????????????????????????????? ?0?K?a?v?t?????u?e?Ã?3?,?k?f?? ????+????????[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[  13-İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Osmangazi İlçesi, 1/1000 ölçekli Reyhan-Kayhan-Hanlar Bölgesi Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

     14-İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Kurşunlu Belediyesi?ne ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili raporu,

     15-İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Barakfakih Belediyesi?ne ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili raporu,

     16-İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun Umurbey Belediyesi?ne ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili raporu,

     17-İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun Ovaakça Belediyesi?ne ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili raporu,

     18-İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Küçükkumla Belediyesi?ne ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili raporu,

     19-İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Güzelyalı Belediyesi?ne ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili raporu,

     20-İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Demirtaş Belediyesi Kuzey Planlama Bölgesi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili raporu,

     21-İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Kestel Belediyesi Doğu Planlama Bölgesi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili raporu,

     22-İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Mudanya Belediyesi?ne ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili raporu,

     23-İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Gemlik Belediyesi?ne ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili raporu,  

     24-İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi?nce 13.03.2008 gün ve 184 sayılı karar ile onaylanan Gemlik Belediyesi?ne ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazının değerlendirilmesi ile ilgili raporu,

     25-İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Yıldırım İlçesi, Mimar Sinan Mahallesi sınırları içinde üniversite alanı oluşturulmasına yönelik Büyükşehir Belediye Meclisi?nce onaylanan 1/25000 ve 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazlarının değerlendirilmesi ile ilgili raporu,

     26-İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Osmangazi Belediyesi Mudanya Planlama Bölgesi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili raporu,

     27-İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Osmangazi Belediyesi Kuzey Planlama Bölgesi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili raporu,

     28-İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Osmangazi İlçesi, ?Hanlar Bölgesi?nin? 5366 sayılı kanun doğrultusunda ?Yenileme Alanı? olarak ilan edilmesi ile ilgili 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

     29-İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planlarında yapılan plan değişiklikleri taleplerinin değerlendirilmesi ile ilgili raporu,

     30-İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, 1/25 000 Ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı kapsamında parsel bazında plan iptali ile imar planı değişiklikleri taleplerinin değerlendirilmesi ile ilgili raporu. 

12.06.2008 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.06.2008 Perşembe günü saat 15.00’da Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonunda yaptığı 2004/2009 seçim döneminin 53 üncü, 5 inci dönemin 6 ncı OLAĞAN toplantısının 1. Birleşimine alınan KARARLARIN ÖZETİDİR.
1-Okunan 15.05.2008 Tarihli Geçen Toplantı Zaptının Gündeminin 3/16 ncı maddesinde yer alan, 343 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilen; İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Akaryakıt ve LPG İstasyonlarına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunda; sehven yazılan “’Demirtaş Belediyesi, 82 ada, 1 parsel,” cümlesi yerine “Demirtaş Belediyesi, 828 ada, 1 parsel” şeklinde düzeltilerek Geçen Toplantı Zaptının oybirliği ile kabulüne,
2-Başkanlık Makamı’nın, Gemlik Belediye Meclisi’nin, 11.04.2008 Tarih ve 2008/M-144 sayılı “Etüt Merkezi İçin Ödenek Tahsisi” hakkındaki Meclis Kararı ile ilgili yazısına; Etüd Merkezi Ödeneklerinin karşılanması için 2008 Mali Yılı Bütçesinin; 46 16 06 30 04 05 01 00 05 06 07 Kodlu Gayrimenkul Büyük Onarım Giderlerinden 1.500.000.00 YTL’nin tenzili ile 46 16 06 30 04 05 01 00 05 06.1 kodlu Mal Alımları Tertibine 250.000.00 YTL, 46 16 06 30 04 05 01 00 05 03 05 kodlu Hizmet Alımlarına 1.250.000.00 YTL’lık Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 36 ncı Maddesi gereğince ödenek aktarılması” şeklinde değiştirilerek oybirliği ile kabulüne,
3-Başkanlık Makamı’nın, Gemlik Belediye Meclisi’nin, 09.05.2008 Tarih ve 2008/M-178 sayılı “2008 Mali Yılı İşyeri Ruhsatları Hizmet Ücret Tarifesinin (16. Madde) değiştirilmesi” hakkındaki Meclis Kararı ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
4-Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’nın, Araç Alımı ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
5-Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı’nın, Sebze ve Meyve ile Su Ürünleri Satış Yerlerinin Tahsis Ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
6-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
7-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
8-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
9-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarına ilişkin plan değişikliği talepleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
10-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, TOKİ tarafından hazırlanan Hamitler Toplu Konut Alanı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planı değişiklikleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
11-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Kurşunlu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
12-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Emek Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
13-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
../...


-2-

14-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planlarına ilişkin plan değişikliği talepleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
15-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi 2007 Mali Yılı Kesin Hesabı ile ilgili raporunun oyçokluğu (Bağımsız; M.Semih Pala 1 çekimser, 63 kabul) ile kabulüne,
16-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yıldırım Belediye Meclisi’nin, 07.05.2008 Tarih ve 2008/131 Esas, 254 sayılı “Hafta Tatili Çalışma Ruhsat Harcı” hakkındaki Meclis Kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
17-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yıldırım Belediye Meclisi’nin, 07.05.2008 Tarih ve 2008/132 Esas, 255 sayılı “Hafriyat Toprağı Taşıma İzin Belgesi Ücreti” hakkındaki Meclis Kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
18-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’nin Geçici 1. Maddesinde değişiklik yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
19-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Çekirge Mahallesi ile ilgili önergenin değerlendirilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
20-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Ovaakça Belediyesi’ne ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
21-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Görükle Belediyesi’ne ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
22-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun tekrar incelenmek üzere komisyona iadesine,
23-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
24-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
25-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Ayhan SOLAK, Hüseyin TÜRKER, Aydın ÇIKIKÇI, Mustafa BİLTEKİN, Recep TANLAK, Ali YILDIRGAN 6 red, 57 kabul) ile kabulüne,
26-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
27-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, 1/1000 Ölçekli Reyhan-Kayhan-Hanlar Bölgesi Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun gündemin 3/27 nci maddesinden sonra görüşülmesinin oybirliği ile kabulüne,
28-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kurşunlu Belediyesi’ne ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,,
29-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Barakfakih Belediyesi’ne ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
30-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun Umurbey Belediyesi’ne ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
31-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun Ovaakça Belediyesi’ne ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
32-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Küçükkumla Belediyesi’ne ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
33-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Güzelyalı Belediyesi’ne ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Ayhan SOLAK, Hüseyin TÜRKER, Aydın ÇIKIKÇI, Mustafa BİLTEKİN, Recep TANLAK, Ali YILDIRGAN 6 red, 57 kabul) ile kabulüne,
../...
-3-

34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Demirtaş Belediyesi Kuzey Planlama Bölgesi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
35-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi Doğu Planlama Bölgesi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Ayhan SOLAK, Hüseyin TÜRKER, Aydın ÇIKIKÇI, Mustafa BİLTEKİN, Recep TANLAK, Ali YILDIRGAN 6 red, 57 kabul) ile kabulüne,
37-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
38-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nce 13.03.2008 gün ve 184 sayılı karar ile onaylanan Gemlik Belediyesi’ne ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazının değerlendirilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
39-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Mimar Sinan Mahallesi sınırları içinde üniversite alanı oluşturulmasına yönelik Büyükşehir Belediye Meclisi’nce onaylanan 1/25000 ve 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazlarının değerlendirilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
40-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi Mudanya Planlama Bölgesi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
41-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi Kuzey Planlama Bölgesi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
42-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, 1/1000 ölçekli Reyhan-Kayhan-Hanlar Bölgesi Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Ayhan SOLAK, Hüseyin TÜRKER, Aydın ÇIKIKÇI, Mustafa BİLTEKİN, Recep TANLAK, Ali YILDIRGAN 6 red, Bağımsız; M.Semih PALA 1 red, 56 kabul) ile kabulüne,
43-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, “Hanlar Bölgesi’nin” 5366 sayılı kanun doğrultusunda “Yenileme Alanı” olarak ilan edilmesi ile ilgili 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Ayhan SOLAK, Hüseyin TÜRKER, Aydın ÇIKIKÇI, Mustafa BİLTEKİN, Recep TANLAK, Ali YILDIRGAN 6 red, Bağımsız; M.Semih PALA 1 red, 56 kabul) ile kabulüne,
44-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planlarında yapılan plan değişiklikleri taleplerinin değerlendirilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
45-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, 1/25 000 Ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı kapsamında parsel bazında plan iptali ile imar planı değişiklikleri taleplerinin değerlendirilmesi ile ilgili raporda; “’11 adet’ plan değişikliği taleplerinin, ‘10 adet’ plan değişikliği talebi olarak değiştirilip, 20948 sayılı Başvurunun komisyona iadesine” şeklinde düzeltilerek raporun oyçokluğu (CHP; Ayhan SOLAK, Hüseyin TÜRKER, Aydın ÇIKIKÇI, Mustafa BİLTEKİN, Recep TANLAK, Ali YILDIRGAN 6 red, 57 kabul) ile kabulüne,
46-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Süleyman TAŞAR’ın verdiği “Nilüfer Belediye Meclisi’nin, 04.06.2008 Tarih ve 4,9,12,13,14,16,17,18,20,23 sayılı ‘Plan Değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
47-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Refik YILMAZ’ın verdiği “Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’nin “Dini Tesisler” ile ilgili bölümünde değişiklik yapılması hakkındaki yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

../...
-4-

48-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Recep ALTEPE’nin verdiği “Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 03.06.2008 Tarih ve 384-389-390-391-392-394-395-....399-401-....414 sayılı ‘Plan Değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
49-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Işıl Z. GENÇOĞLU MAYDAER ve Cemal Aydın AYBEY’in verdiği “Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Yalova Yolu H22D 02A 4C pafta, 6520 ada, 3 parsel ile ilgili mevcut inşaat emsalinin 0.5 puan arttırılarak 2 emsale çıkması” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
50-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Mustafa KARAKOÇ, Servet BÜYÜKPOYRAZ, Celal DEMİR, M.Raci ARVAS, Hikmet AYDOĞDU ve Ali Hasan YOLUÇ’un verdiği “Yıldırım Belediye Meclisi’nin, 04.06.2008 Tarih ve 297-.....321 sayılı ‘Plan Değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
51-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Erol DEMİRHİSAR’ın verdiği “Mudanya Belediye Meclisi’nin, 06.05.2008 Tarih ve 2008/44 Esas, 59 Karar- 2008/54 Esas, 61 Karar- 2008/56 Esas, 62 Karar- 2008/56 Esas, 63 Karar- 2008/56 Esas, 66 Karar ve 2008/56 Esas, 67 sayılı ‘Uygulama İmar Planı’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
52-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Selçuk MUTLU’nun verdiği “Güzelyalı Belediye Meclisi’nin, 03.06.2008 Tarih ve 2008/85-86 Esas, 85,86 sayılı ‘Plan Değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
53-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Beşür KARADERE ve İsmet EKİZ’ın verdiği “Emek Belediye Meclisi’nin, 06.06.2008 Tarih 36 ve 37 sayılı ‘Plan Değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
54-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Yener ACAR’ın verdiği “Kestel Belediye Meclisi’nin, 02.06.2008 Tarih ve 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 ve 97 sayılı ‘Plan Değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
55-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Dr. Cafer BOZ’un verdiği “Gürsu Belediye Meclisi’nin, 04.06.2008 Tarih ve 2008/47 Esas, 85 Karar- 2008/50 Esas, 88 Karar- 2008/52 Esas, 91 Karar- 2008/53 Esas, 92 Karar- 2008/54 Esas, 93 Karar- 2008/59 Esas, 94 Karar ve 2008/60 Esas, 95 sayılı ‘Plan Değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
56-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Süleyman TAŞAR’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Uygulama İmar Planı revizyonu Plan Hükümlerinde T.T.K. ayrık nizam plan notlarındaki düzenleme yapılması” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
57-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Refik YILMAZ’nın verdiği “1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında kalan 3546 ve 3545 no’lu adaları kapsayan Turizm Tesisleri Alanı Yalova Yolu Kentsel Dönüşüm Alan Sınırı dışına çıkarılması” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
58-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri İlhan AKMAN, İbrahim ÜRGÜN ve Mümin TÜFEK’in verdiği “Demirtaş Belediye Meclisi’nin 04.06.2008 Tarih, 2008/33 Esas, 43 Karar ve 2008/34 Esas, 44 sayılı ‘Plan Değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
../...

-5-

59-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Işıl Zeliha GENÇOĞLU MAYDAER ve Cemal Aydın AYBEY’in verdiği “Bursa İli, Osmangazi İlçesi içinde yer alan “Santral Garaj ve Çevresi Kentsel Dönüşüm Projesi” dahilinde tapulu hak sahipleri ile Kamulaştırma Kanunu ve Belediye Kanunu’nun ilgili hükümleri doğrultusunda sözleşme yapılması” ile ilgili yazılı önergenin oyçokluğu (M.Semih PALA 1 red, 62 kabul) ile kabulüne,
60-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Recep ALTEPE’nin verdiği “Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 03.06.2008 Tarih ve 2008/225 Esas, 416 sayılı ‘2008 Mali Yılı Ücret Tarifesi’nde düzeltme yapılması’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
61-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Refik YILMAZ’nın verdiği “Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 12.06.2008 Tarih ve 42033 sayılı ‘Kent Meydanı Sanat Galerisi Fiyat Tarifesi’nin 2008 Mali Yılı Gelir Tarifesi’ne ilave edilmesi’ hakkındaki yazısı” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
62-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mehmet TURGUT’un verdiği “Gemlik Belediye Meclisi’nin, 06.06.2008 Tarih ve 2008/M-200, 2008/M-201, 2008/M-202 sayılı ‘ödenek aktarımı’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergeye; “Fen İşleri Müdürlüğü’nün Kurumsal, Fonksiyonel, Ekonomik kodu olan 46 16 06 30 4 5 1 0 5 06 07 kodu” ibaresinin ilavesiyle önergenin oybirliği ile kabulüne,
63-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa BOZBEY’in yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
64-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Figen HİÇYILMAZ’ın yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
65-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa ALTIN’ın yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
66-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hüseyin BAĞCI’nın yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
67-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa ÜLKER’in yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
68-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mehmet GÜREL’in yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
69-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Beşli Yaman ÇİNÇEOĞLU’nun yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
70-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Necati TÜZÜN’ün yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
71-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Eşref GÜRE’nin yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
72-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İbrahim Veli KAYA’nın yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
73-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İbrahim SİNCANLI’nın yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 Hikmet ŞAHİN
Bursa Büyükşehir
Belediye Başkanı
 

 

12.06.2008 Tarihli Meclis