MECLİS TOPLANTILARI

17.03.2011 Tarihli Meclis Gündemi

 
GÜNDEM : Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.03.2011 Perşembe günü saat 15.00’da Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda (Heykel Tarihi Bina) yapacağı 2009/2014 seçim döneminin 29 uncu, 3 üncü dönemin 3 üncü OLAĞAN toplantısının 1. birleşimine ait gündemdir.

 

G Ü N D E M :

1-GEÇEN TOPLANTI ZAPTI;

2-DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ;

1-Başkanlık Makamı’nın, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün, 23.02.2011 tarih ve 106 sayılı “Atıksularla ilgili Yönetmelik Değişikliği” hakkındaki Yönetim Kurulu Kararı ile ilgili yazısı,
2-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, İpotek ile ilgili yazısı,
3-Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, Araç Alımı ile ilgili yazısı,
4-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, Araç Alımı ile ilgili yazısı,
5-İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın, Gönüllü İtfaiye Teşkilleri Kurulması ile ilgili yazısı,
6-Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, Eski Tekel Cephe Sağlıklaştırma Projesi ile ilgili yazısı,
7-Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı’nın, 2011 Yılı Teminat Miktarları ile ilgili yazısı,
8-Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı’nın, 2011 Yılı Satış Miktarları ile ilgili yazısı,
9-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Erikli Mahallesi, 2438 ada, 11 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. 5 yıllık İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısı,
10-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Kavaklı Mahallesi, 5375 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. 5 yıllık İmar Programının 2011 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısı,
11-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişikliği talepleri ile ilgili yazısı,
12-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 12.06.2008 tarih ve 404 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına ve 1/1000 ölçekli Güzelyalı Revizyon İmar Planına karşı açılan 2009/739 Esas Nolu davada, Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin 28/01/2011 tarihli iptal kararı ile ilgili yazısı,

1/5

 


13-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.12.2010 gün ve 1068 sayılı kararı ile onaylanan Osmangazi İlçesi, EGEMEN HES-1 Projesi EGEMEN-1 ve EGEMEN-2 Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine askı itirazı ile ilgili yazısı,
14-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 13.01.2011 gün ve 52 sayılı kararı ile onaylanan Osmangazi İlçesi, Kayhan Mahallesi, 4283 ada, 1, 4, 5, 6 parseller ile 4284 ada, 1, 2, 3, 4 parsellerin Teknik Altyapı Alanı (Meydan ve Zemin Altı Otopark Alanı) olarak tanımlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile söz konusu parsellerin Meydan ve Zemin Altı Otopark Alanı olarak tanımlanmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Reyhan-Kayhan-Hanlar Bölgesi Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliğine askı itirazı ile ilgili yazısı,
15-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Gemlik İlçesi, Demirsubaşı Mahallesi, 221 ada, 8 parsele ilişkin olarak açılan davada Gemlik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Gemlik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 2010/865 E. sayılı ve 22.12.2010 tarihli yürütmenin durdurulması kararı ile ilgili yazısı,
16-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 2009/626 E. 2011/58 Karar sayılı ve 28.01.2011 tarihli kararı ile Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 12.04.2007 tarih ve 218 sayılı kararı ile onaylanmış olan Gemlik Planlama Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planının iptali ile ilgili yazısı,
17-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 31.01.2011 tarih ve 94 sayılı kararı ile onaylanan Osmangazi İlçesi, Sırameşeler Mahallesi, H22d01d pafta, 2401 ada, 1-2-4-5 parseller ile ilgili 1/25.000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı plan değişikliği askı itirazı ile ilgili yazısı,
18-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 31.01.2011 gün ve 93 sayılı kararı ile onaylanan Bursa İli, Kestel İlçesi, Çataltepe Mevkiinde Büyük Sanayi Sitesi oluşturulmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Büyük Sanayi Sitesi Nazım İmar Planına yapılan askı itirazları ile ilgili yazısı,
19-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 13.01.2011 gün ve 41 sayılı kararı ile onaylanan Yıldırım İlçesi, Ertuğrulgazi Mahallesi, 1321 ada, 1-2-3 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısı,
20-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, BKTVKBK kararı doğrultusunda hazırlanan Osmangazi İlçesi, Demirtaşpaşa Mahallesi, 2396 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 27, 28, 33 parseller ile 2397 ada 1 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Reyhan-Kayhan-Hanlar Bölgesi Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliği ile ilgili yazısı,
21-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi’nin, 13.01.2011 tarih ve 35 sayılı Büyükşehir Kararı ile onaylanan Serme, 299 parselin Sanayi Alanı olmasına ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliklerine ait askı itirazı ile ilgili yazısı,
22-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi’nin, 13.01.2011 tarih ve 48 sayılı Büyükşehir Meclis Kararı ile onaylanan Gürsu, İstiklal Mahallesi, 110 ada, 66-72 parsellerin Soğuk Hava Deposu olmasına ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliklerine ait askı itirazı ile ilgili yazısı,


3-KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR;

1-Plan ve Bütçe-Hukuk Komisyonları’nın, 2011 Mali Yılı Gelir Tarifesi’nin 37. maddesinde değişiklik yapılması ile ilgili raporu,
2-Hukuk Komisyonu’nun, Takas suretiyle Belediye adına tescil edilen Emek Mahallesi, 517 ada, 3 parselin iade talebi ile ilgili raporu,


2/5

 


3-Hukuk-Ulaşım Komisyonları’nın, Özel Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği ve Taksi-Dolmuş-Minibüs ve Servis Araçları Yönetmeliği ile ilgili müşterek raporu,
4-Hukuk-Ulaşım Komisyonları’nın, Bursa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’nın, Taksi-Dolmuş-Minibüs ve Servis Araçları Yönetmeliği hakkındaki dilekçesi ile ilgili müşterek raporu,
5-Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün, 26.01.2011 tarih ve 49 sayılı “Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü İçmesuyu Havzaları Koruma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” hakkındaki Yönetim Kurulu Kararı ile ilgili raporu,
6-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
7-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
8-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
9-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
10-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
11-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
12-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
13-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Gümüştepe Mahallesi, 3632 ada, 3 parselin Özel Kreş Alanı olmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
14-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın talebi olan Hamitler Mahallesi, 6400 ada, 424 parselde “Spor Tesisi”ne ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
15-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın talebi olan Sırameşeler’de “Spor Tesisi”ne ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
16-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Kükürtlü Mahallesi, 3864 ada, 1 parselde Konut Alanına Alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
17-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın talebi olan Odunluk (Hüdavendigar) Kent Parkı Projesi kapsamında 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
18-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın talebi olan Nilüfer İlçesi, Ürünlü, 2701-2730-2728 ada 116-1-179 parsellerde Revize Edilen Ürünlü İzci Parkı Kesimindeki Köprüye İlişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
19-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Demirsubaşı Mahallesi, 74 ada, 1 parsel ile 223 ada, 12 parsel 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
20-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Merkez Planlama sınırları içinde kalan taşkın alanlarının ıslahı yapılana kadar BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından taşkın kotu verilerek bu alanda kalan parsellerin ruhsatlı yapılması için gerekli iznin verilmesi ile ilgili raporu,
21-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Altınova Mahallesi, 3198 ada, 15 parsel Bilim ve Teknoloji Merkezi ve çevresine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,


3/5

 


22-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İlçe Müftülüğü’nün talebi olan Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 4075 ada, 1 parselde Cami Alanına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
23-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.02.2010/1052 sayılı kararı ile onaylı Nilüfer İlçesi, Başköy Mahallesi, 718 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Akçalar Nazım İmar Planı plan değişikliği askı itirazı ile ilgili raporu,
24-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.12.2010/1053 sayılı kararı ile onaylı Demiryolu (Hızlı Tren) hattına ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı plan değişiklikleri askı itirazı ile ilgili raporu,
25-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.12.2010/1067 sayılı kararı ile onaylı Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı "kentsel ve sosyal donatı alanlarına" ilişkin plan notu değişikliğine askı itirazı ile ilgili raporu,
26-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.12.2010/1039 sayılı kararı ile onaylı Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 599 ada, 6 parselin Özel Yurt Alanı olmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporu,
27-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.12.2010/1035 sayılı kararı ile onaylı Gemlik İlçesi, 562 ada, 102-103-127-128-129-130-131-132 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazları ile ilgili raporu,
28-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Engürücük Köyü, Yazırova Mahallesi, (İslam Köy) sakinleri tarafından taşınmazlarının bulunduğu parsellerde 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
29-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, 2401 ada, 1-2 parsellerin "Özel Proje Alanı" olarak planlanması ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 10.09.2009/520 sayılı kararına ilişkin Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin 2010/217 E. Sayılı yürütmeyi durdurma kararı ile ilgili raporu,
30-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.12.2010/1065 sayılı kararı ile onaylı Osmangazi İlçesi, Dereçavuş Mahallesi, 4965 ada, 36 parselle ilgili 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporu,
31-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 12.09.2005/478 sayılı kararı ile onaylı 1/5000 ölçekli Barakfakih Nazım İmar Planı iptali hakkında karar düzeltme isteminin Danıştay 6.Dairesi’nce reddi ile ilgili raporu,
32-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, BKVTVBK´nun kararı doğrultusunda Osmangazi İlçesi, Kuruçeşme, 4268 ada, 7 parsel “Arkeopark Alanına" ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
33-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Balat Mahallesi, 4171-2691 ada 1 ve 8 parsellerde “Park Alanı ve Kültürel Tesisine” ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın talebi olan Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, Fuat Kuşçuoğlu Caddesi’nin İmar Uygulaması ile İlgili H22d01a2a-2d pafta, 5041-5042-5095-5111 ada, 3-4, 1-2-3, 1-2-3, 1 parseller 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
35-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 15.07.2010/623 sayılı kararı ile onaylı Yıldırım İlçesi, Vakıf, Millet, Samanlı Mahallelerini kapsayan alanda Arazi Toplulaştırmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı askı itirazları ile ilgili raporu,
36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Arabayatağı Mahallesi, 4753 ada, 20 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
37-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Etüd ve Projeler Daire Başkanlığı’nın talebi olan Yıldırım İlçesi, Mimarsinan Mahallesi, 1599 ada, 1 parselde "İmar Hattının Mevcut Duruma Göre Düzenlenmesi"ne ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

4/5

 


38-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, BKVTVBK´nun, 20.01.2011/6471 sayılı kararı doğrultusunda Yıldırım İlçesi, 2721/2 parselin Sosyal ve Kültürel Tesis Alanına alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
39-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.12.2010/1075 sayılı kararı ile onaylı Yıldırım İlçesi, Anadolu Mahallesi, "Spor Alanı" oluşturulmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporu,
40-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.12.2010/1072 sayılı kararı ile onaylı Yıldırım İlçesi, Samanlı Mahallesi, 3543 ada, 129 parsel ve 3540 ada, 2 parselde “Sağlık Tesisi Alanına” ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan notları değişikliği askı itirazları ile ilgili raporu,
41-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Nilüferköy, 2497 parsele ilişkin "Kırsal Yerleşim Alanı" amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
42-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Nilüferköyde "Yol Refüjlerinin Projesine Göre Düzeltilmesi"ne ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
43-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Hizmet Standartları Tablosuna "Nazım ve Uygulama İmar Planları talep dosyasında bulunması gereken evrak listelerinin" eklenmesi ile ilgili raporu,
44-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Gaziakdemir Mahallesi (İpekiş), 3906 ada, 1-2-7-8-9 ile 3907 ada, 2 parseller ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
55-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, 3680 ada, 19 parsele ilişkin Santral Garaj ve Çevresi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İptali hakkında Mahkeme Kararı ile ilgili raporu,
46-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Piremir 357/1 parselde “İmar Hattı Düzenlenmesine” ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

 

 


Recep ALTEPE
Mak. Müh.
Büyükşehir Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

5/5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.03.2011 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.03.2011 Perşembe günü saat 15.00’da Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda (Heykel Tarihi Bina) yaptığı 2009/2014 seçim döneminin 29 inci 3 üncü dönemin 3 üncü OLAĞAN toplantısının 1. birleşiminde alınan KARARLARIN ÖZETİDİR.

1-Okunan Geçen Toplantı Zaptının oybirliği ile kabulüne,
2-Başkanlık Makamı’nın, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün, 23.02.2011 tarih ve 106 sayılı “Atıksularla ilgili Yönetmelik Değişikliği” hakkındaki Yönetim Kurulu Kararı ile ilgili yazısının Hukuk Komisyonu’na havalesine,
3-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, İpotek ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
4-Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, Araç Alımı ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
5-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, Araç Alımı ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
6-İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın, Gönüllü İtfaiye Teşkilleri Kurulması ile ilgili yazısının Hukuk Komisyonu’na havalesine,
7-Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, Eski Tekel Cephe Sağlıklaştırma Projesi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
8-Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı’nın, 2011 Yılı Teminat Miktarları ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
9-Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı’nın, 2011 Yılı Satış Miktarları ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
10-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Erikli Mahallesi, 2438 ada, 11 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. 5 yıllık İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
11-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Kavaklı Mahallesi, 5375 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. 5 yıllık İmar Programının 2011 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
12-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişikliği talepleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
13-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 12.06.2008 tarih ve 404 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına ve 1/1000 ölçekli Güzelyalı Revizyon İmar Planına karşı açılan 2009/739 Esas Nolu davada, Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin 28/01/2011 tarihli iptal kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
14-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.12.2010 gün ve 1068 sayılı kararı ile onaylanan Osmangazi İlçesi, EGEMEN HES-1 Projesi EGEMEN-1 ve EGEMEN-2 Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
15-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 13.01.2011 gün ve 52 sayılı kararı ile onaylanan Osmangazi İlçesi, Kayhan Mahallesi, 4283 ada, 1, 4, 5, 6 parseller ile 4284 ada, 1, 2, 3, 4 parsellerin Teknik Altyapı Alanı (Meydan ve Zemin Altı Otopark Alanı) olarak tanımlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile söz konusu parsellerin Meydan ve Zemin Altı Otopark Alanı olarak tanımlanmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Reyhan-Kayhan-Hanlar Bölgesi Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliğine askı itirazı ile ilgili yazısı, yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

1/8

 

 


16-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Gemlik İlçesi, Demirsubaşı Mahallesi, 221 ada, 8 parsele ilişkin olarak açılan davada Gemlik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Gemlik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 2010/865 E. sayılı ve 22.12.2010 tarihli yürütmenin durdurulması kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
17-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 2009/626 E. 2011/58 Karar sayılı ve 28.01.2011 tarihli kararı ile Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 12.04.2007 tarih ve 218 sayılı kararı ile onaylanmış olan Gemlik Planlama Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planının iptali ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
18-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 31.01.2011 tarih ve 94 sayılı kararı ile onaylanan Osmangazi İlçesi, Sırameşeler Mahallesi, H22d01d pafta, 2401 ada, 1-2-4-5 parseller ile ilgili 1/25.000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı plan değişikliği askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
19-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 31.01.2011 gün ve 93 sayılı kararı ile onaylanan Bursa İli, Kestel İlçesi, Çataltepe Mevkiinde Büyük Sanayi Sitesi oluşturulmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Büyük Sanayi Sitesi Nazım İmar Planına yapılan askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
20-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 13.01.2011 gün ve 41 sayılı kararı ile onaylanan Yıldırım İlçesi, Ertuğrulgazi Mahallesi, 1321 ada, 1-2-3 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
21-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, BKTVKBK kararı doğrultusunda hazırlanan Osmangazi İlçesi, Demirtaşpaşa Mahallesi, 2396 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 27, 28, 33 parseller ile 2397 ada 1 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Reyhan-Kayhan-Hanlar Bölgesi Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliği ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
22-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi’nin, 13.01.2011 tarih ve 35 sayılı Büyükşehir Kararı ile onaylanan Serme, 299 parselin Sanayi Alanı olmasına ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliklerine ait askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
23-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi’nin, 13.01.2011 tarih ve 48 sayılı Büyükşehir Meclis Kararı ile onaylanan Gürsu, İstiklal Mahallesi, 110 ada, 66-72 parsellerin Soğuk Hava Deposu olmasına ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliklerine ait askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
24-Plan ve Bütçe-Hukuk Komisyonları’nın, 2011 Mali Yılı Gelir Tarifesi’nin 37. maddesinde değişiklik yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
25-Hukuk Komisyonu’nun, Takas suretiyle Belediye adına tescil edilen Emek Mahallesi, 517 ada, 3 parselin iade talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
26-Hukuk-Ulaşım Komisyonları’nın, Özel Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği ve Taksi-Dolmuş-Minibüs ve Servis Araçları Yönetmeliği ile ilgili müşterek raporunun gündemin 3/4 üncü maddesi ile birleştirilerek görüşülmek üzere komisyona iadesine,
27-Hukuk-Ulaşım Komisyonları’nın, Bursa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’nın, Taksi-Dolmuş-Minibüs ve Servis Araçları Yönetmeliği hakkındaki dilekçesi ile ilgili müşterek raporunun gündemin 3/3 üncü maddesi ile birleştirilerek görüşülmek üzere komisyona iadesine.
28-Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün, 26.01.2011 tarih ve 49 sayılı “Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü İçmesuyu Havzaları Koruma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” hakkındaki Yönetim Kurulu Kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
29-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
2/8

 

30-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunda; Yıldırım Belediye Meclisi’nin, “Uygun Görülen Kararlar içinde 4. sırada yer alan 02.02.2011 tarih ve 87 sayılı Meclis Kararı ile 5. sırada yer alan 02.02.2011 tarih ve 88 sayılı Meclis Kararının” oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Turgay ERDEM, Ceyhun İRGİL, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 11 red - 29 kabul) ile uygun olduğuna,
Yıldırım Belediye Meclisi’nin, “Uygun Görülen Kararlar içinde 14. sırada yer alan 02.02.2011 tarih ve 99 sayılı Meclis Kararının” oyçokluğu (CHP; Şükrü AKSU 1 red - MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red - 37 kabul) ile uygun olduğun, diğer kararların oybirliği ile kabulüne
31-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
32-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunda; Gemlik Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunmayan Kararlar içinde 2.1. sırada yer alan 15.02.2011 tarih ve 73 sayılı Meclis Kararının” yeniden değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine; şeklinde düzeltilerek kabulüne, diğer kararların oybirliği ile kabulüne,
33-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunda; Kestel Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Görülen Meclis Kararları içinde 3. sırada yer alan 01.02.2011 tarih ve 31 sayılı Meclis Kararının; Emsal:0.20 olacak şekilde” oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Turgay ERDEM, Ceyhun İRGİL, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 11 red - 29 kabul) ile değiştirilerek uygun olduğuna,
Kestel Belediye Meclisi’nin, “Uygun Görülen Kararlar içinde 2. sırada yer alan 03.01.2011 tarih ve 21 sayılı Meclis Kararının oyçokluğu (CHP; Şükrü AKSU 1 red – 39 kabul) ile uygun olduğuna,
Kestel Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Görülen Kararlar içinde 4. sırada yer alan 01.02.2011 tarih ve 29 sayılı Meclis Kararının; Yan bahçe bina çekme mesafesinin 3 m. olacak şekilde oyçokluğu (CHP; Şükrü AKSU 1 red – 39 kabul) ile değiştirilerek uygun olduğuna, diğer kararların oybirliği ile kabulüne,
34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
35-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Gümüştepe Mahallesi, 3632 ada, 3 parselin Özel Kreş Alanı olmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun, oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Turgay ERDEM, Ceyhun İRGİL, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 11 red - MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red - 27 kabul) ile kabulüne,
37-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın talebi olan Hamitler Mahallesi, 6400 ada, 424 parselde “Spor Tesisi”ne ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
38-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın talebi olan Sırameşeler’de “Spor Tesisi”ne ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
39-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Kükürtlü Mahallesi, 3864 ada, 1 parselde Konut Alanına Alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
40-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın talebi olan Odunluk (Hüdavendigar) Kent Parkı Projesi kapsamında 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
3/8

41-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın talebi olan Nilüfer İlçesi, Ürünlü, 2701-2730-2728 ada 116-1-179 parsellerde Revize Edilen Ürünlü İzci Parkı Kesimindeki Köprüye İlişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
42-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Demirsubaşı Mahallesi, 74 ada, 1 parsel ile 223 ada, 12 parsel 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
43-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Merkez Planlama sınırları içinde kalan taşkın alanlarının ıslahı yapılana kadar BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından taşkın kotu verilerek bu alanda kalan parsellerin ruhsatlı yapılması için gerekli iznin verilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
44-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Altınova Mahallesi, 3198 ada, 15 parsel Bilim ve Teknoloji Merkezi ve çevresine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
45-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İlçe Müftülüğü’nün talebi olan Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 4075 ada, 1 parselde Cami Alanına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
46-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.02.2010/1052 sayılı kararı ile onaylı Nilüfer İlçesi, Başköy Mahallesi, 718 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Akçalar Nazım İmar Planı plan değişikliği askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Turgay ERDEM, Ceyhun İRGİL, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 11 red - MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red - 27 kabul) ile kabulüne,
47-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.12.2010/1053 sayılı kararı ile onaylı Demiryolu (Hızlı Tren) hattına ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı plan değişiklikleri askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
48-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.12.2010/1067 sayılı kararı ile onaylı Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı "kentsel ve sosyal donatı alanlarına" ilişkin plan notu değişikliğine askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
49-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.12.2010/1039 sayılı kararı ile onaylı Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 599 ada, 6 parselin Özel Yurt Alanı olmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
50-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.12.2010/1035 sayılı kararı ile onaylı Gemlik İlçesi, 562 ada, 102-103-127-128-129-130-131-132 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazları ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Turgay ERDEM, Ceyhun İRGİL, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 11 red - MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red - 27 kabul) ile kabulüne,
51-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Engürücük Köyü, Yazırova Mahallesi, (İslam Köy) sakinleri tarafından taşınmazlarının bulunduğu parsellerde 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun tekrar incelenmek üzere komisyona iadesine,
52-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, 2401 ada, 1-2 parsellerin "Özel Proje Alanı" olarak planlanması ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 10.09.2009/520 sayılı kararına ilişkin Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin 2010/217 E. Sayılı yürütmeyi durdurma kararı ile ilgili raporunun, oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Turgay ERDEM, Ceyhun İRGİL, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 11 red - 29 kabul) ile kabulüne,
53-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.12.2010/1065 sayılı kararı ile onaylı Osmangazi İlçesi, Dereçavuş Mahallesi, 4965 ada, 36 parselle ilgili 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

4/8

 


54-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 12.09.2005/478 sayılı kararı ile onaylı 1/5000 ölçekli Barakfakih Nazım İmar Planı iptali hakkında karar düzeltme isteminin Danıştay 6.Dairesi’nce reddi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
55-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, BKVTVBK´nun kararı doğrultusunda Osmangazi İlçesi, Kuruçeşme, 4268 ada, 7 parsel “Arkeopark Alanına" ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
56-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Balat Mahallesi, 4171-2691 ada 1 ve 8 parsellerde “Park Alanı ve Kültürel Tesisine” ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu, raporunun oybirliği ile kabulüne,
57-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın talebi olan Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, Fuat Kuşçuoğlu Caddesi’nin İmar Uygulaması ile İlgili H22d01a2a-2d pafta, 5041-5042-5095-5111 ada, 3-4, 1-2-3, 1-2-3, 1 parseller 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
58-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 15.07.2010/623 sayılı kararı ile onaylı Yıldırım İlçesi, Vakıf, Millet, Samanlı Mahallelerini kapsayan alanda Arazi Toplulaştırmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı askı itirazları ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Turgay ERDEM, Ceyhun İRGİL, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 11 red - 29 kabul) ile kabulüne,
59-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Arabayatağı Mahallesi, 4753 ada, 20 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
60-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Etüd ve Projeler Daire Başkanlığı’nın talebi olan Yıldırım İlçesi, Mimarsinan Mahallesi, 1599 ada, 1 parselde "İmar Hattının Mevcut Duruma Göre Düzenlenmesi"ne ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu, raporunun oybirliği ile kabulüne,
61-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, BKVTVBK´nun, 20.01.2011/6471 sayılı kararı doğrultusunda Yıldırım İlçesi, 2721/2 parselin Sosyal ve Kültürel Tesis Alanına alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
62-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.12.2010/1075 sayılı kararı ile onaylı Yıldırım İlçesi, Anadolu Mahallesi, "Spor Alanı" oluşturulmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporu, raporunun oybirliği ile kabulüne,
63-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.12.2010/1072 sayılı kararı ile onaylı Yıldırım İlçesi, Samanlı Mahallesi, 3543 ada, 129 parsel ve 3540 ada, 2 parselde “Sağlık Tesisi Alanına” ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan notları değişikliği askı itirazları ile ilgili raporunun, oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Turgay ERDEM, Ceyhun İRGİL, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 11 red - MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red - 27 kabul) ile karar verilmiştir,
64-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Nilüferköy, 2497 parsele ilişkin "Kırsal Yerleşim Alanı" amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
65-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Nilüferköyde "Yol Refüjlerinin Projesine Göre Düzeltilmesi"ne ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
66-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Hizmet Standartları Tablosuna "Nazım ve Uygulama İmar Planları talep dosyasında bulunması gereken evrak listelerinin" eklenmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

5/8

 


67-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Gaziakdemir Mahallesi (İpekiş), 3906 ada, 1-2-7-8-9 ile 3907 ada, 2 parseller ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
68-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, 3680 ada, 19 parsele ilişkin Santral Garaj ve Çevresi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İptali hakkında Mahkeme Kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
69-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Piremir 357/1 parselde “İmar Hattı Düzenlenmesine” ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
70-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Murat AY’ın (Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, 14.03.2011 tarih ve M.16.0.BBB.0.15.44. 301.03-37357 sayılı yazısı) verdiği “Mudanya İlçesi, Göynüklü Köyü, 899 parselin yol çalışması için kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık İmar Programının 2011 yılı dilimine program eki olarak alınması” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
71-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ali Hasan YOLUÇ’un (İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın, 15.03.2011 tarih ve M.16.0.BBB.0.18.28-301.01-38264 sayılı yazısı) verdiği “İtfaiye Araçlarının bedelsiz devri” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
72-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Murat AY’ın verdiği “Büyükşehir Belediyesi’nin 2011 Mali Yılı Gelir Tarifesi’nin 25. maddesine ilave yapılması” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
73-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Recep DEMİRHAN’ın verdiği “1/100.000 ölçekli Bursa İl Çevre Düzeni Planının hazırlanması ile ilgili Çalışma Grubuna Üye belirlenmesi” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
74-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ali Hasan YOLUÇ’un verdiği “Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Akpınar Mahallesi, 6080 ada, 2-3 parsellerin ‘Spor Alanı’na’ alınmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik talebi” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
75-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali Hasan YOLUÇ’un verdiği “Yıldırım İlçesi, Davutkadı ve Piremir Mahallelerinde bulunan muhtelif parsellerin satın alınması” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
76-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hasan MAKASCIOĞLU’nun verdiği “Osmangazi İlçesi, Alacahırka Mahallesi, 5992 ada, 15 parselde özel mülkiyetteki tescilli sivil mimarlık örneği yapının Belediyemizce satın alınması” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
77-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hasan MAKASCIOĞLU’nun (Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, 15.03.2011 tarih ve M.16.0.BBB.0.15.44.301.01-38473 sayılı yazısı) verdiği “: Osmangazi İlçesi, Çekirge Mahallesi, 4158 ada, 5 parselin Belediyemiz X. 5 Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
78-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Recep DEMİRHAN’ın verdiği “Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 03.03.2011 tarih ve 204-…-225-266-269-270 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
79-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Hasan AKTÜRK, Kartal SALDIRIŞ ve Münir EROĞLU’nun verdiği “Mudanya Belediyesi Mücavir Alan sınırları içinde yer alan Çağrışan Köyü ile Osmangazi Belediyesi Mücavir Alan sınırları içinde yer alan Nilüfer Köy arasındaki aynı zamanda iki Belediye Mücavir Alan sınırını oluşturan kısmın yeni bir sınır tespitinin yapılması” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

6/8

 

80-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Hasan AKTÜRK, Kartal SALDIRIŞ ve Münir EROĞLU’nun verdiği “Mudanya Belediye Meclisi’nin, 04.03.2011 tarih ve 2011/40-2011/41 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
81-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Hasan AKTÜRK, Kartal SALDIRIŞ ve Münir EROĞLU’nun verdiği “Mudanya İlçesi, Güzelyalı İmar Planında kamuya ayrılan yerlerde (yol, yeşil alan vb.) kalan parsellerin X. 5 yıllık İmar Programının 2011 yılı kamulaştırma dilimine ilave edilmesi” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
82-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Hikmet AYDOĞDU ve Ali Hasan YOLUÇ’un verdiği “Yıldırım İlçesi, Şirinevler Mahallesi, 1445 ada, 1 parselde bulunan hisselerin hibeleriyle ilgili tahakkuk edecek olan vergi, harç, döner sermaye ve diğer ödentilerin Belediyemizce karşılanması” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
83-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Derya BULUT ve Muhammet Yavuz ÜNLÜ’nün verdiği “Yıldırım Belediye Meclisi’nin, 02.03.2011 tarih ve 139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-180 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
84-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Yener ACAR, Necmettin EKİNCİ, Murat AY ve Şükrü AKSU’nun verdiği “Kestel Belediye Meclisi’nin, 01.03.2011 tarih ve 52-53-55-56 ve 64 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
85-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay ERDEM’in verdiği “Nilüfer Belediye Meclisi’nin, 02.03.2011 tarih ve 5-7-13-15-16-17-21-22-23-24-25-26-28-29-30-31-32-33-34 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
86-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay ERDEM’in verdiği “Nilüfer İlçesi, H21c.04c pafta, 4054 ada 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planında Park Alanında kaldığından söz konusu parselin Rekreasyon Alanına alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik talebi” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
87-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay ERDEM’in verdiği “1/1000 ölçekli Fethiye-İhsaniye Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında Sağlık Alanı’nda kalan 1887 ada, 3 sayılı parselde plan değişikliği önerisi” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
88-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay ERDEM’in verdiği “Ertuğrul Mahallesi, H21c.04d pafta, 2395 ada, 4 parsel, 2396 ada, 5-6-9 parsel, 2397 ada, 3-4 parsellerin Rekreasyon Alanı’na alınması yönünde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
89-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Orhan ÖZCÜ, Hasan MAKASCIOĞLU ve Hulisi TURAN’ın verdiği “Gürsu Belediye Meclisi’nin, 02.03.2011 tarih ve 62-63-65 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
90-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN ve Mahir GENCER’in verdiği “Gemlik Belediye Meclisi’nin, 09.03.2011 tarih ve 2011/M-89, 2011/M-90, 2011/M-91, 2011/M-92 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
91-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN ve Mahir GENCER’in verdiği “Gemlik Belediye Meclisi’nin, 09.03.2011 tarih ve 2011/M-87 sayılı, 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
7/8

 


92-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mehmet TEMİRTAŞ ve Dinçer YENİ’nin verdiği “Dershane, okul vb. eğitim kurumlarında çalışan kadrolu ve kadrosuz tüm öğretmenlerin yararlandığı indirimli BU-KART’lardan yetişkin eğitimi veren sigortalı usta öğreticilerin de yararlanması” ile ilgili yazılı önergenin Hukuk Komisyonu’na havalesine,
93-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Aylin UYAR’ın verdiği “Altıparmak-Selimiye Mahallesi Revizyon İmar Planı kapsamında kalan 5427 ada, 12-6 parsellerin Belediye Hizmet Alanı olarak düzenlenmesi hakkında 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin yapılması” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
94-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Derya BULUT ve Muhammet Yavuz ÜNLÜ’nün verdiği “Ortabağlar Mahallesi, 2104 ada, 5 parsel sayılı taşınmazın Bölge Otoparkı olarak düzenlenmesi için 1/5000 ölçekli plan değişikliğinin yapılması” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
95-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Başkanı Recep ALTEPE’nin “İstifa nedeniyle eksilen İhtisas Komisyonlarına Üye Seçimi” ile ilgili sözlü önergenin oybirliği ile kabulüne,
96-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali KARAMIK’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
97-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İsmail İPÇİ’nin sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
98-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Refik YILMAZ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

 


Recep ALTEPE
Mak. Müh.
Büyükşehir Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

8/8
 

17.03.2011 Tarihli Meclis