MECLİS TOPLANTILARI

17.02.2011 Tarihli Meclis Gündemi

 
GÜNDEM : Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.02.2011 Perşembe günü saat 17.00’da Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda (Heykel Tarihi Bina) yapacağı 2009/2014 seçim döneminin 28 inci, 3 üncü dönemin 2 nci OLAĞAN toplantısının 1. birleşimine ait gündemdir.

 


G Ü N D E M :

1-GEÇEN TOPLANTI ZAPTI;

2-DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ;

1-Başkanlık Makamı’nın, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün, 26.01.2011 tarih ve 49 sayılı “Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü İçmesuyu Havzaları Koruma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” hakkındaki Yönetim Kurulu Kararı ile ilgili yazısı,
2-ARGE Şube Müdürlüğü’nün, Görev, Sorumluluk ve Yetki Esasları Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması ile ilgili yazısı,
3-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediyesi’nin 2011 Mali Yılı Gelir Tarifesi’nin 37. maddesinde değişiklik yapılması ile ilgili yazısı,
4-Zabıta Dairesi Başkanlığı’nın, Araç Alımı ile ilgili yazısı,
5-Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Protokol Yapılması ile ilgili yazısı,
6-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Sözleşmeli Personel çalıştırılması ile ilgili yazısı,
7-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Kadro İptal/İhdas ile ilgili yazısı,
8-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Sözleşmeli Personel Ücret Tespiti ile ilgili yazısı,
9-Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’nın, Taksi-Dolmuş-Minibüs ve Servis Araçları Yönetmeliği’nin bazı maddelerine yaptıkları itiraz ile ilgili yazısı,
10-Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, “Özel Toplu Taşıma AraçlarıYönetmeliği” ve “Taksi-Dolmuş-Minibüs ve Servis Araçları Yönetmeliği” ile ilgili yazısı,
11-Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, Ana Arterler ile ilgili yazısı,
12-Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, Yahşibey Caddesi Cephe Sağlıklaştırma Projesi ile ilgili yazısı,
13-Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğü’ne Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nden yer tahsisi ile ilgili yazısı,
14-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Mimarsinan Mahallesi, 1520 ada, 25 parselin Maliye Hazinesi adına bedelsiz devri ile ilgili yazısı,

1/6

 


15-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Şirinevler Mahallesi, 1445 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın Belediyemize hibe edilmesi ile ilgili yazısı,
16-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Panayır Mahallesi, Mezarlık Alanında kalan taşınmazın Belediyemize hibe edilmesi ile ilgili yazısı,
17-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Kaplıkaya Mahallesi, 1352 ada, 12 parselin Yıldırım Belediyesi’ne tahsisi ile ilgili yazısı,
18-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Hacı İlyas Mahallesi, Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Er Sokakta Belediyemizce inşa edilmiş olan otopark üzerinde bulunan tek katlı prefabrik binanın Adli Tıp Hizmetlerinde geçici olarak kullanılmak üzere Adli Tıp Kurumu Bursa Grup Başkanlığı’na tahsisi ile ilgili yazısı,
19-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Hüdavendigar Mahallesi, 4568 ada, 6 parsel üzerinde, Murat Apartmanında bulunan Belediyemize ait 13 nolu dairenin satışı ile ilgili yazısı,
20-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Geçiş Hakkı Tarifesi ile ilgili yazısı,
21-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.12.2010 tarih ve 1052 sayılı kararı ile onaylanan Başköy, 718 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Akçalar Nazım İmar Planı plan değişikliği askı itirazı ile ilgili yazısı,
22-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.12.2010 tarih ve 1053 sayılı kararı ile onaylı Demiryolu Hattına (Hızlı Tren) ilişkin 1/25000-1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliklerine ait askı itirazı ile ilgili yazısı,
23-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.12.2010 gün ve 1067 sayılı kararı ile onaylanan 1/25000 Ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı “Kentsel ve Sosyal Donatı Alanlarına” ilişkin plan notu değişikliğine askı itirazı ile ilgili yazısı,
24-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.12.2010 gün ve 1039 sayılı kararı ile onaylanan “Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 599 ada 6 parselin Özel Yurt Alanına alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısı,
25-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.12.2010 gün ve 1075 sayılı kararı ile onaylanan, Yıldırım İlçesi, Anadolu Mahallesi’nde Spor Alanı oluşturulmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısı,
26-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.12.2010 gün ve 1072 sayılı kararı ile onaylanan Yıldırım İlçesi, Samanlı Mahallesi 3543 ada, 129 parsel ve 3540 ada, 2 parselde yapılacak Sağlık Tesisi Alanına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan notları değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısı,
27-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.12.2010 gün ve 1035 sayılı kararı ile onaylanan, Gemlik İlçesi, 562 ada, 102, 103, 127, 128, 129, 130, 131 ve 132 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısı,
28-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Gemlik İlçesi, Engürücük Köyü, Yazırova Mahallesi (İslam Köy) sakinleri tarafından taşınmazlarının bulunduğu parsellerde 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili yazısı,
29-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, 2401 ada, 1 ve 2 parsellerin “Özel Proje Alanı” olarak planlanması ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 10.09.2009 tarih ve 520 sayılı kararına ilişkin, Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 2010/217 E. Sayılı yürütmeyi durdurma kararı ile ilgili yazısı,
30-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.12.2010 tarih ve 1065 sayılı kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Dereçavuş Mahallesi, H22a21a4b pafta, 4965 ada, 36 parsel ile ilgili 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı plan değişikliğine ait askı itirazı ile ilgili yazısı,
2/6

 

 

31-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.12.2010 tarih ve 1063 sayılı kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Bağlarbaşı Mahallesi, H21c05b pafta, 958 ada, 48 parsel ile ilgili 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı plan değişikliğine ait askı itirazı ile ilgili yazısı,
32-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 12.09.2005 gün ve 478 sayılı kararı ile onaylanan, 1/5000 ölçekli Barakfakih Nazım İmar Planı iptali hakkında karar düzeltme isteminin Danıştay 6. Dairesince red kararı ile ilgili yazısı,
33-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişikliği talepleri ile ilgili yazısı.

3-KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR;

1-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Davutdede Mahallesi, 4966 ada, 1 parsel sayılı ve 110,64 m2 yüzölçümlü taşınmazın Belediyemiz Beş Yıllık İmar Programının 2011 yılı dilimine program eki olarak alınması ile ilgili raporu,
2-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 28 pafta, 405 ada, 12 parseldeki taşınmazın Belediyemiz Beş Yıllık İmar Programının 2011 yılı dilimine program eki olarak alınması ile ilgili raporu,
3-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
4-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
5-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
6-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
7-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
8-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
9-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
10-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, H21c05b-H22d01a pafta, 5067-7521-5773-6400-6587 ve 6588 nolu adalar ile ilgili 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
11-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Geçit Mahallesi, H21b24c2b pafta, 6346 ada, 1 parsel ile ilgili 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
12-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Emek Mahallesi, 8 pafta, 110 ada, 1 parsel ile ilgili 1/5000 ölçekli Emek Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
13-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Armut Köyü, Dikilitaş Mevkii, H22a21c2a pafta, 4369 ada, 9 parsel ile ilgili 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
14-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Gülbahçe Mahallesi, 1364 ada, 3 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında değişiklik yapılması talebi ile ilgili raporu,


3/6

 

15-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı ve Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 2265 parsel ile ilgili plan değişikliği talebi ile ilgili raporu,
16-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Altınova Mahallesi, H22d02a-02d pafta, 3198 ada, 15 parsel ile ilgili 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
17-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 11.11.2010 tarih ve 994 sayılı kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Atıcılar Mahallesi, 6773 ada, 1 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporu,
18-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Ahmetbey Köyü, Sıtmapınarı Mevkii, H22d.21a. Pafta, 644 parsele ait 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi ve 1/5000 ölçekli Osmangazi Kuzeyi Nazım İmar Planı Değişikliği ile ilgili raporu,
19-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Sırameşeler Mahallesi, H22d01d pafta, 2401 ada, 1-2-4 ve 5 parseller ile ilgili 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
20-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Çağlayan, 1997 ve 2874 parsellere ait 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi ve 1/5000 Ölçekli Osmangazi Kuzeyi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
21-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, BKVTVKBK’nun 13.01.2005 gün ve 339 sayılı kararı doğrultusunda, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, İnkaya Köyü Mahallesi, 440 ve 561 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
22-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Hacıilyas Mahallesi, 2733 ada, 1 parselin “Merkezi İş Alanına” alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
23-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, BKVTVKBK’nun 28.11.2010 gün ve 6338 sayılı kararı doğrultusunda, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Kuruçeşme Mahallesi, 4268 ada, 151, 152, 153, 154 ve 155 parsellerin “Park Alanı”, 156, 157, 158, 159 ve 160 parsellerin “Kültürel Tesis Alanına” alınmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
24-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Çekirge Mahallesi, 4150 ada, 29 ve 30 parsellerin “Özel Kentsel Sosyal Donatı Alanına” alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
25-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Nazım İmar Planı ve Emek Nazım İmar Planı’ndaki 20 m lik yol güzergahının uyumlu hale getirilmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
26-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Santral Garaj Mahallesi, 3554 ada, 4, 7, 8 ve 9 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı plan notu değişikliği ile ilgili raporu,
27-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda, Osmangazi İlçesi, Hamitler Mahallesi, H21c05b pafta, 6400 ada, 424 parselde Spor Tesisi yapılması ile ilgili 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
28-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda, Osmangazi İlçesi, Sırameşeler Mahallesi, H22d01c1c paftada tescil harici alanda Spor Tesisi yapılması ile ilgili 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
29-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Panayır Mahallesi, H22d02b1a pafta, 2339 ada, 33 ve 35 parsellerle ilgili 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporu,
30-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Doğanevler Mahallesi, H22d2b1d pafta, 587 ada, 15 parselin “300 kişi/ha Yüksek Yoğunlukta Gelişme Konut Alanı” olarak tanımlanmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporu,

4/6

 


31-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Kayapa Mahallesi, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820, 1821, 1822, 1967, 1968, 1969, 1970 ve 1972 parselleri kapsayan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
32-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 327 ada, 9 parselin “Tali İş Merkezi Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
33-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Dağyenice Mahallesi, 144 ada, 23 parselin “Kırsal Yerleşme Alanı”na alınmasına ilişkin talep ile ilgili raporu,
34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Dağyenice Mahallesi, 144 ada, 24 parselin “Kırsal Yerleşme Alanı”na alınmasına ilişkin talep ile ilgili raporu,
35-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 11.11.2010/951 sayılı kararı ile onaylı Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 496 ada, 1-2-3-4-5-6-7 ve 8 parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliklerine yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,
36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Minareliçavuş Mahallesi, 1757 adanın “Depolama Alanı”na alınmasına ilişkin 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
37-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Çalı Mahallesi, 241 ada, 4 parselin “Tali İş Merkezi Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
38-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Gümüştepe Mahallesi, 3961 ada, 1 parselin “Konut Alanı”na alınmasına ilişkin talep ile ilgili raporu,
39-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 2467 ada, 4 parselin “Tali İş Merkezi Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
40-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Alaaddinbey Mahallesi çevresinde Gelişme Konut Alanı talebi ile ilgili raporu,
41-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 4609 ada, 6 parselin “Tali İş Merkezi Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
42-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ürünlü Mahallesi, 2711 ada, 25 parselin “Sanayi Alanı”na alınmasına ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
43-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 253 ada, 16 parselin “Tali İş Merkezi Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
44-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Akçalar Mahallesi, Sanayi Alanı Kuzeyinde BUSKİ Su Deposu ve 15 m lik Yol Güzergahına ilişkin 1/5000 ölçekli Akçalar Nazım İmar Planı Plan değişikliği ve 1/1000 ölçekli Su Deposu Koruma Alanı Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
45-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Hasanağa TOKİ Dini Tesis Alanına ilişkin “1/5000 ölçekli Hasanağa Nazım İmar Planı” Plan değişikliği ile ilgili raporu,
46-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Akçalar Mahallesi, Başköy Köyü 489 nolu parselin Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanına alınması hakkındaki 1/25000 ölçekli Batı Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Akçalar Nazım İmar Planı Plan değişikliği ile ilgili raporu,
47-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Emirsultan Mahallesi, 267 ada, 3 ve 4 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

5/6

 

 

48-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, 21.12.2010 gün ve 153850 sayılı yazısı doğrultusunda, Yıldırım İlçesi, Davutkadı Mahallesi, 175 ada, 6 parselin Açık Otopark Alanı olarak düzenlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
49-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Çağrışan H21b24b1d pafta, 1395 ve 1668 sayılı parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Plan değişikliği talebi ile ilgili raporu,
50-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Aydınpınar H21b19c1a pafta, 109 ada, 129 sayılı parsele ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklikleri talebi ile ilgili raporu,
51-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Güzelyalı, Aydınpınar Köyü, 112 ada, 2 sayılı parsele ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklikleri talebi ile ilgili raporu,
52-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Hasköy, H21b24a4a pafta, 126 ada, 3 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Mudanya Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporu,
53-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediye Başkanlığı, Emlak ve İstimlak Şube Müdürlüğü’nün, Mürsel, Yörükali, Işıklı Köyleri ile Ülkü ve Hasköy Mahalleri Köy Yerleşik Alan Sınırları dışında uygulanacak zayiat miktarı hakkındaki görüş talebi ile ilgili raporu,
54-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Güzelyalı Revizyon İmar Planı hakkındaki Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 2009/739 E. sayılı kararı ve söz konusu karara ilişkin Hukuk Müşavirliği’nin yazısı ile ilgili raporu,
55-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Hisar Mahallesi, 186 ada, 22 parsel, Umurbey, 8155 parsel, 4732 parsellere ilişkin Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
56-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Eşref Dinçer Mahallesi, H22A09A pafta, 747 ada, 208 parsele ilişkin Sosyal-Kültürel Tesis amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
57-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Ata Mahallesi - Kurtul Köyü arası Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına otoyol güzergahının işlenmesi ve teknik çizim hatalarının düzeltilmesi ile ilgili raporu,
58-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik 1/1000 ölçekli İmar Planı Revizyonu Plan Notu İlavesi ile ilgili raporu,
59-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, 1/1000 ölçekli Kurşunlu İlave Uygulama İmar Planında Bölge Parkında kalan 2711 parselde kıyı alanına ilişkin plan değişikliği ile ilgili raporu,
60-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı Plan Notlarında değişiklik yapılması talebi ile ilgili raporu,
61-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Serme Köyü, 1029 nolu parsele ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
62-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Altıparmak Caddesi Cephe Sağlıklaştırma Projesi ile ilgili raporu.

 


Recep ALTEPE
Mak. Müh.
Büyükşehir Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.02.2011 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...

 

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.02.2011 Perşembe günü saat 17.00’da Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda (Heykel Tarihi Bina) yaptığı 2009/2014 seçim döneminin 28 inci 3 üncü dönemin 2 inci OLAĞAN toplantısının 1. birleşiminde alınan KARARLARIN ÖZETİDİR.

1-Okunan Geçen Toplantı’nın oybirliği ile kabulüne,
2-Başkanlık Makamı’nın, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün, 26.01.2011 tarih ve 49 sayılı “Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü İçmesuyu Havzaları Koruma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” hakkındaki Yönetim Kurulu Kararı ile ilgili yazısının Çevre ve Sağlık Komisyonu’na havalesine,
3-ARGE Şube Müdürlüğü’nün, Görev, Sorumluluk ve Yetki Esasları Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
4-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediyesi’nin 2011 Mali Yılı Gelir Tarifesi’nin 37. maddesinde değişiklik yapılması ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe - Hukuk Komisyonlarına müştereken havalesine,
5-Zabıta Dairesi Başkanlığı’nın, Araç Alımı ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
6-Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Protokol Yapılması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
7-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Sözleşmeli Personel çalıştırılması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
8-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Kadro İptal/İhdas ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
9-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Sözleşmeli Personel Ücret Tespiti ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
10-Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’nın, Taksi-Dolmuş-Minibüs ve Servis Araçları Yönetmeliği’nin bazı maddelerine yaptıkları itiraz ile ilgili yazısının Hukuk - Ulaşım Komisyonlarına müştereken havalesine,
11-Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, “Özel Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği” ve “Taksi-Dolmuş-Minibüs ve Servis Araçları Yönetmeliği” ile ilgili yazısının Hukuk Komisyonu’na havalesine,
12-Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, Ana Arterler ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
13-Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, Yahşibey Caddesi Cephe Sağlıklaştırma Projesi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
14-Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğü’ne Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nden yer tahsisi ile ilgili yazısının “İnşaat bitinceye kadar aylık 10.000-TL (onbin) bedelle Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğü’ne tahsisi” ilavesiyle oybirliği ile kabulüne,
15-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Mimarsinan Mahallesi, 1520 ada, 25 parselin Maliye Hazinesi adına bedelsiz devri ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
16-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Şirinevler Mahallesi, 1445 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın Belediyemize hibe edilmesi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
17-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Panayır Mahallesi, Mezarlık Alanında kalan taşınmazın Belediyemize hibe edilmesi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
18-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Kaplıkaya Mahallesi, 1352 ada, 12 parselin Yıldırım Belediyesi’ne tahsisi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,

1/10


19-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Hacı İlyas Mahallesi, Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Er Sokakta Belediyemizce inşa edilmiş olan otopark üzerinde bulunan tek katlı prefabrik binanın Adli Tıp Hizmetlerinde geçici olarak kullanılmak üzere Adli Tıp Kurumu Bursa Grup Başkanlığı’na tahsisi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
20-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Hüdavendigar Mahallesi, 4568 ada, 6 parsel üzerinde, Murat Apartmanı’nda bulunan Belediyemize ait 13 nolu dairenin satışı ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
21-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Geçiş Hakkı Tarifesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
22-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.12.2010 tarih ve 1052 sayılı kararı ile onaylanan Başköy, 718 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Akçalar Nazım İmar Planı plan değişikliği askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
23-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.12.2010 tarih ve 1053 sayılı kararı ile onaylı Demiryolu Hattına (Hızlı Tren) ilişkin 1/25000-1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliklerine ait askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
24-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.12.2010 gün ve 1067 sayılı kararı ile onaylanan 1/25000 Ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı “Kentsel ve Sosyal Donatı Alanlarına” ilişkin plan notu değişikliğine askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
25-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.12.2010 gün ve 1039 sayılı kararı ile onaylanan “Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 599 ada 6 parselin Özel Yurt Alanına alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
26-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.12.2010 gün ve 1075 sayılı kararı ile onaylanan, Yıldırım İlçesi, Anadolu Mahallesi’nde Spor Alanı oluşturulmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
27-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.12.2010 gün ve 1072 sayılı kararı ile onaylanan Yıldırım İlçesi, Samanlı Mahallesi 3543 ada, 129 parsel ve 3540 ada, 2 parselde yapılacak Sağlık Tesisi Alanına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan notları değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
28-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.12.2010 gün ve 1035 sayılı kararı ile onaylanan, Gemlik İlçesi, 562 ada, 102, 103, 127, 128, 129, 130, 131 ve 132 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
29-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Gemlik İlçesi, Engürücük Köyü, Yazırova Mahallesi (İslam Köy) sakinleri tarafından taşınmazlarının bulunduğu parsellerde 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
30-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, 2401 ada, 1 ve 2 parsellerin “Özel Proje Alanı” olarak planlanması ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 10.09.2009 tarih ve 520 sayılı kararına ilişkin, Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 2010/217 E. Sayılı yürütmeyi durdurma kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
31-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.12.2010 tarih ve 1065 sayılı kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Dereçavuş Mahallesi, H22a21a4b pafta, 4965 ada, 36 parsel ile ilgili 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı plan değişikliğine ait askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
32-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.12.2010 tarih ve 1063 sayılı kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Bağlarbaşı Mahallesi, H21c05b pafta, 958 ada, 48 parsel ile ilgili 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı plan değişikliğine ait askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
2/10


33-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 12.09.2005 gün ve 478 sayılı kararı ile onaylanan, 1/5000 ölçekli Barakfakih Nazım İmar Planı iptali hakkında karar düzeltme isteminin Danıştay 6. Dairesince red kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
34-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişikliği talepleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
35-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Davutdede Mahallesi, 4966 ada, 1 parsel sayılı ve 110,64 m2 yüzölçümlü taşınmazın Belediyemiz Beş Yıllık İmar Programının 2011 yılı dilimine program eki olarak alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
36-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 28 pafta, 405 ada, 12 parseldeki taşınmazın Belediyemiz Beş Yıllık İmar Programının 2011 yılı dilimine program eki olarak alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
37-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunda; Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Görülen Kararlar içinde 1. sırada yer alan 06.10.2010 tarih ve 645 sayılı Meclis Kararı ile 9. sırada yer alan 05.01.2011 tarih ve 15 sayılı Meclis Kararının” oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Bülent ASLANHAN, Turgay ERDEM, Ceyhun İRGİL, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN 10 red - MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red - 26 kabul) ile uygun olduğuna, diğer kararların oybirliği ile kabulüne,
38-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunda; Yıldırım Belediye Meclisi’nin, “Uygun Görülen Kararlar içinde 8. sırada yer alan 05.01.2011 tarih ve 9 sayılı Meclis Kararı, 12. sırada yer alan 05.01.2011 tarih ve 15 sayılı Meclis Kararı ile 14. sırada yer alan 05.01.2011 tarih ve 17 sayılı Kararının” oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Bülent ASLANHAN, Turgay ERDEM, Ceyhun İRGİL, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN 10 red - 28 kabul) ile uygun olduğuna,
Yıldırım Belediye Meclisi’nin, “Uygun Görülen Kararlar içinde 5. sırada yer alan 05.01.2011 tarih ve 6 sayılı Meclis Kararının” oyçokluğu (MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red - 36 kabul) ile uygun olduğuna, diğer kararların oybirliği ile kabulüne,
39-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
40-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Gemlik Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek uygun bulunan kararlar içinde 2.1 inci sırada yer alan, 05.01.2011 tarih ve 24 sayılı Meclis Kararının Belediyesinden geldiği şekilde kabulüne” şeklinde düzeltilerek oybirliği ile kabulüne,
41-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunda; Mudanya Belediye Meclisi’nin, “Uygun Görülen Kararlar içinde 1. sırada yer alan 05.11.2010 tarih ve 323 sayılı Meclis Kararının” ve Mudanya Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 10. sırada yer alan 06.09.2010/291 sayılı Meclis Kararının oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Bülent ASLANHAN, Turgay ERDEM, Ceyhun İRGİL, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN 10 red - 28 kabul) ile uygun olduğuna, diğer kararların oybirliği ile kabulüne,
42-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunda; Kestel Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Görülen Kararlar içinde 2. sırada yer alan 01.12.2010 tarih ve 254 sayılı Meclis Kararının Belediyesinden geldiği şekilde kabulüne” şeklinde düzeltilerek raporun oyçokluğu (CHP; Osman
AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Bülent ASLANHAN, Turgay ERDEM, Ceyhun İRGİL, Ali


3/10


KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN 10 red - 28 kabul) ile kabulüne,
43-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
44-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, H21c05b-H22d01a pafta, 5067-7521-5773-6400-6587 ve 6588 nolu adalar ile ilgili 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Bülent ASLANHAN, Turgay ERDEM, Ceyhun İRGİL, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN 10 red - MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red - 26 kabul) ile kabulüne,
45-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Geçit Mahallesi, H21b24c2b pafta, 6346 ada, 1 parsel ile ilgili 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
46-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Emek Mahallesi, 8 pafta, 110 ada, 1 parsel ile ilgili 1/5000 ölçekli Emek Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun; “Osmangazi İlçesi, Emek İlçesi, 8 pafta, 110 ada, 1 parselin ‘Sağlık Alanı’nda kalması” şeklinde düzeltilerek oybirliği ile kabulüne,
47-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Armut Köyü, Dikilitaş Mevkii, H22a21c2a pafta, 4369 ada, 9 parsel ile ilgili 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Bülent ASLANHAN, Turgay ERDEM, Ceyhun İRGİL, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN 10 red - MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red - 26 kabul) ile kabulüne,
48-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Gülbahçe Mahallesi, 1364 ada, 3 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında değişiklik yapılması talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
49-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı ve Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 2265 parsel ile ilgili plan değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
50-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Altınova Mahallesi, H22d02a-02d pafta, 3198 ada, 15 parsel ile ilgili 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
51-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 11.11.2010 tarih ve 994 sayılı kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Atıcılar Mahallesi, 6773 ada, 1 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
52-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Ahmetbey Köyü, Sıtmapınarı Mevkii, H22d.21a. Pafta, 644 parsele ait 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi ve 1/5000 ölçekli Osmangazi Kuzeyi Nazım İmar Planı Değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Bülent ASLANHAN, Turgay ERDEM, Ceyhun İRGİL, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN 10 red - MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red - 26 kabul) ile kabulüne,
53-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Sırameşeler Mahallesi, H22d01d pafta, 2401 ada, 1-2-4 ve 5 parseller ile ilgili 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Bülent ASLANHAN, Turgay ERDEM, Ceyhun İRGİL, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN 10 red - 28 kabul) ile kabulüne,
54-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Çağlayan, 1997 ve 2874 parsellere ait 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi ve 1/5000 Ölçekli Osmangazi Kuzeyi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Bülent ASLANHAN, Turgay ERDEM, Ceyhun İRGİL, Ali KARAMIK, Mahir
4/10

GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN 10 red - MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red - 26 kabul) ile kabulüne,
55-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, BKVTVKBK’nun 13.01.2005 gün ve 339 sayılı kararı doğrultusunda, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, İnkaya Köyü Mahallesi, 440 ve 561 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Bülent ASLANHAN, Turgay ERDEM, Ceyhun İRGİL, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN 10 red - 28 kabul) ile kabulüne,
56-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Hacıilyas Mahallesi, 2733 ada, 1 parselin “Merkezi İş Alanına” alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Bülent ASLANHAN, Turgay ERDEM, Ceyhun İRGİL, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN 10 red - MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red - 26 kabul) ile kabulüne,
57-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, BKVTVKBK’nun 28.11.2010 gün ve 6338 sayılı kararı doğrultusunda, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Kuruçeşme Mahallesi, 4268 ada, 151, 152, 153, 154 ve 155 parsellerin “Park Alanı”, 156, 157, 158, 159 ve 160 parsellerin “Kültürel Tesis Alanına” alınmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
58-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Çekirge Mahallesi, 4150 ada, 29 ve 30 parsellerin “Özel Kentsel Sosyal Donatı Alanına” alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Bülent ASLANHAN, Turgay ERDEM, Ceyhun İRGİL, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN 10 red - MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red - 26 kabul) ile kabulüne,
59-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Nazım İmar Planı ve Emek Nazım İmar Planı’ndaki 20 m lik yol güzergahının uyumlu hale getirilmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
60-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Santral Garaj Mahallesi, 3554 ada, 4, 7, 8 ve 9 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı plan notu değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
61-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda, Osmangazi İlçesi, Hamitler Mahallesi, H21c05b pafta, 6400 ada, 424 parselde Spor Tesisi yapılması ile ilgili 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
62-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda, Osmangazi İlçesi, Sırameşeler Mahallesi, H22d01c1c paftada tescil harici alanda Spor Tesisi yapılması ile ilgili 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
63-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Panayır Mahallesi, H22d02b1a pafta, 2339 ada, 33 ve 35 parsellerle ilgili 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
64-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Doğanevler Mahallesi, H22d2b1d pafta, 587 ada, 15 parselin “300 kişi/ha Yüksek Yoğunlukta Gelişme Konut Alanı” olarak tanımlanmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
65-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Kayapa Mahallesi, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820, 1821, 1822, 1967, 1968, 1969, 1970 ve 1972 parselleri kapsayan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
66-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 327 ada, 9 parselin “Tali İş Merkezi Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Bülent ASLANHAN, Turgay ERDEM, Ceyhun İRGİL, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal

5/10


ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN 10 red - MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red - 26 kabul) ile kabulüne,
67-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Dağyenice Mahallesi, 144 ada, 23 parselin “Kırsal Yerleşme Alanı”na alınmasına ilişkin talep ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
68-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Dağyenice Mahallesi, 144 ada, 24 parselin “Kırsal Yerleşme Alanı”na alınmasına ilişkin talep ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
69-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 11.11.2010/951 sayılı kararı ile onaylı Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 496 ada, 1-2-3-4-5-6-7 ve 8 parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliklerine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
70-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Minareliçavuş Mahallesi, 1757 adanın “Depolama Alanı”na alınmasına ilişkin 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
71-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Çalı Mahallesi, 241 ada, 4 parselin “Tali İş Merkezi Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
72-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Gümüştepe Mahallesi, 3961 ada, 1 parselin “Konut Alanı”na alınmasına ilişkin talep ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
73-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 2467 ada, 4 parselin “Tali İş Merkezi Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Bülent ASLANHAN, Turgay ERDEM, Ceyhun İRGİL, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN 10 red - MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red - 26 kabul) ile kabulüne,
74-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Alaaddinbey Mahallesi çevresinde Gelişme Konut Alanı talebi ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere komisyona iadesine,
75-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 4609 ada, 6 parselin “Tali İş Merkezi Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
76-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ürünlü Mahallesi, 2711 ada, 25 parselin “Sanayi Alanı”na alınmasına ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere komisyona iadesine,
77-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 253 ada, 16 parselin “Tali İş Merkezi Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
78-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Akçalar Mahallesi, Sanayi Alanı Kuzeyinde BUSKİ Su Deposu ve 15 m lik Yol Güzergahına ilişkin 1/5000 ölçekli Akçalar Nazım İmar Planı Plan değişikliği ve 1/1000 ölçekli Su Deposu Koruma Alanı Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
79-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Hasanağa TOKİ Dini Tesis Alanına ilişkin “1/5000 ölçekli Hasanağa Nazım İmar Planı” Plan değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
80-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Akçalar Mahallesi, Başköy Köyü 489 nolu parselin Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanına alınması hakkındaki 1/25000 ölçekli Batı Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Akçalar Nazım İmar Planı Plan değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
81-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Emirsultan Mahallesi, 267 ada, 3 ve 4 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

6/10

82-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, 21.12.2010 gün ve 153850 sayılı yazısı doğrultusunda, Yıldırım İlçesi, Davutkadı Mahallesi, 175 ada, 6 parselin Açık Otopark Alanı olarak düzenlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
83-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Çağrışan H21b24b1d pafta, 1395 ve 1668 sayılı parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Plan değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
84-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Aydınpınar H21b19c1a pafta, 109 ada, 129 sayılı parsele ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklikleri talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
85-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Güzelyalı, Aydınpınar Köyü, 112 ada, 2 sayılı parsele ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklikleri talebi ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Bülent ASLANHAN, Turgay ERDEM, Ceyhun İRGİL, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN 10 red - MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red - 26 kabul) ile kabulüne,
86-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Hasköy, H21b24a4a pafta, 126 ada, 3 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Mudanya Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
87-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediye Başkanlığı, Emlak ve İstimlak Şube Müdürlüğü’nün, Mürsel, Yörükali, Işıklı Köyleri ile Ülkü ve Hasköy Mahalleri Köy Yerleşik Alan Sınırları dışında uygulanacak zayiat miktarı hakkındaki görüş talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
88-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Güzelyalı Revizyon İmar Planı hakkındaki Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 2009/739 E. sayılı kararı ve söz konusu karara ilişkin Hukuk Müşavirliği’nin yazısı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
89-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Hisar Mahallesi, 186 ada, 22 parsel, Umurbey, 8155 parsel, 4732 parsellere ilişkin Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere komisyona iadesine,
90-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Eşref Dinçer Mahallesi, H22A09A pafta, 747 ada, 208 parsele ilişkin Sosyal-Kültürel Tesis amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
91-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Ata Mahallesi - Kurtul Köyü arası Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına otoyol güzergahının işlenmesi ve teknik çizim hatalarının düzeltilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
92-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik 1/1000 ölçekli İmar Planı Revizyonu Plan Notu İlavesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
93-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, 1/1000 ölçekli Kurşunlu İlave Uygulama İmar Planında Bölge Parkında kalan 2711 parselde kıyı alanına ilişkin plan değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
94-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı Plan Notlarında değişiklik yapılması talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
95-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Serme Köyü, 1029 nolu parsele ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Bülent ASLANHAN, Turgay ERDEM, Ceyhun İRGİL, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN 10 red - MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red - 26 kabul) ile kabulüne,
96-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Altıparmak Caddesi Cephe Sağlıklaştırma Projesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
97-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Başkanı Recep ALTEPE’nin verdiği “Kent Hali’ne Hikmet ŞAHİN isminin verilmesi” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
7/10

98-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Celal DEMİR’in verdiği “Yunus Emre Mahallesi’nde yapılacak Spor Tesislerine ‘Yunus Emre Şahin Başol Spor Tesisleri’ adının verilmesi” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
99-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Celal DEMİR’in verdiği “Yıldırım İlçesi, Hocataşkın Mahallesi, H22d07b4a pafta, 229 ada, 7 parsel üzerinde projelendirilen Mahalle Hizmet Binası’nın Bakgörler İnşaat tarafından yapılması” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
100-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Atilla ÖDÜNÇ’ün verdiği “Batum Belediyesi ile Kardeş Şehir olunması (Protokol ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü’nün, 15.02.2011 tarih ve M.16.0.BBB.0.0.76.00-301.01-22720 sayılı yazısı)” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
101-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Necmettin EKİNCİ’nin verdiği “Gelir Tarifesi’nin 24 üncü maddesine ilave yapılması” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
102-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Atilla ÖDÜNÇ’ün verdiği “10.000.000,00-TL (on milyon) borçlanma yetkisi (Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 11.11.2010 tarih ve 897 sayılı Meclis Kararı)” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
103-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Murat AY’ın verdiği “Aktarma Yapılması (Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.12.2010 tarih, 1003 sayılı Meclis Kararı)” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
104-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Murat AY’ın verdiği “Ek Ödenek (Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.12.2010 tarih, 1002 sayılı Meclis Kararı)” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
105-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Atilla ÖDÜNÇ’ün verdiği “BURULAŞ’a 20.000.000,00-TL borçlanma yetkisi verilmesi” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
106-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Atilla ÖDÜNÇ’ün verdiği “Kavaklı Caddesi Cephe Sağlıklaştırma Projesi (Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, 14.02.2011 tarih ve M.16.0.BBB.0.31.53-301.01-21641 sayılı yazısı)” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
107-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Necmettin EKİNCİ’nin verdiği “Osmangazi İlçesi, Maksem Mahallesi, 5483 ada, 9 parsel sayılı ve 76,81 m2 yüzölçümlü ev vasfındaki taşınmaz yolda kaldığından satın alınması” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
108-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Necmettin EKİNCİ’nin verdiği “Yıldırım İlçesi, Çınarönü Mahallesi, 6699 ada, 1 parsel sayılı ve 1535,14 m2 yüzölçümlü arsa vasfındaki taşınmazın Belediyemizce satın alınması” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
109-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Necmettin EKİNCİ’nin verdiği “Osmangazi İlçesi, Kuruçeşme Mahallesi, 4268 ada, 156 parsel, 129,58 m2 yüzölçümlü taşınmazın X. Beş Yıllık Kamulaştırma Programına alınması” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
110-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Necmettin EKİNCİ’nin verdiği “Osmangazi İlçesi, Tuzpazarı Mahallesi, 4419 ada, 8,9,10,11 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. 5 Yıllık İmar Programının 2011 yılı dilimine ek olarak alınması” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
111-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Recep DEMİRHAN’ın verdiği “Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 02.02.2011 tarih ve 108-…144-146-…152 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
112-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa ALTIN’ın verdiği “Gemlik İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 30 pafta, 628 ada, 66 ve 179 parsel sayılı taşınmazların X. Beş Yıllık Kamulaştırma Programına alınması” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
8/10
113-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Refik YILMAZ’ın verdiği “Tarihi Kaynaklardan ve Bursa Şeriyye Sicillerinden istifade etmek isteyen araştırmacılara, öğretim görevlilerine ve öğrencilere halen 75 krş. olan fotokopi/CD vb doküman ücretlerinin 40 krş. olması” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
114-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Hulisi TURAN ve Atilla ÖDÜNÇ’ün verdiği “Gürsu Belediye Meclisi’nin, 02.02.2011 tarih, 36-38 ve 39 sayılı ‘Plan Tadilatı’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
115-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Yener ACAR, Necmettin EKİNCİ ve Murat AY’ın verdiği “Kestel Belediye Meclisi’nin, 01.02.2011 tarih, 28-29-30-31 ve 14.02.2011 tarih, 39 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
116-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Yener ACAR, Necmettin EKİNCİ ve Murat AY’ın verdiği “Kestel İlçesi, Çataltepe Köyü Tapulamasında bulunan 101 adanın bulunduğu bölgede Kamu Alanı (Teknik Üniversite) olarak 1/25000 ve 1/5000 ölçekli planlarının yapılması” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
117-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Bülent ASLANHAN ve Turgay ERDEM’in verdiği “Nilüfer Belediye Meclisi’nin, 02.02.2011 tarih ve 20-23-24-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-39-41-42-43-45-46-48 sayılı Meclis Kararları ” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
118-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Necdet ERSOY’un verdiği “Gemlik Belediye Meclisi’nin, 09.02.2011 tarih, 2011/M-58-59-66-68 ve 15.02.2011 tarih, 2011/M-72-73-74 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
119-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hikmet AYDOĞDU’nun verdiği “Yıldırım Belediye Meclisi’nin, 02.02.2011 tarih ve 85-86-87-88-89-90-92-93-94-95-96-97-98-99 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
120-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hikmet AYDOĞDU’nun verdiği “Yıldırım İlçesi, Kazım Karabekir Mahallesi, 4720 ada, 1 parselin Park Alanına alınması” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
121-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hikmet AYDOĞDU’nun verdiği “Yiğitler Mahallesi, 2567 ada, 5 parsel sayılı taşınmazın Camii Alanı, 2567 ada, 4 parsel sayılı taşınmazın Yeşil Alan olarak planlanması” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
122-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Hasan AKTÜRK, Kartal SALDIRIŞ ve Münir EROĞLU’nun verdiği “Mudanya Belediye Meclisi’nin 04.02.2011 tarih ve 26-28-30 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
123-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Hasan AKTÜRK, Kartal SALDIRIŞ ve Münir EROĞLU’nun verdiği “1/5000 ölçekli Mudanya Nazım İmar Planı” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
124-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Hasan AKTÜRK, Kartal SALDIRIŞ ve Münir EROĞLU’nun verdiği “Mudanya İlçesi, Göynüklü Köyü, 890 parsel sayılı taşınmazın Hayvan Barınağı olarak kullanılmak üzere Belediyemiz IX. 5 Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2010 yılı dilimine ek olarak alınması (Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.09.2010 tarih ve 730 sayılı Meclis Kararı) ” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
125-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Osman AYRADİLLİ ve Bülent ASLANHAN’ın verdiği “Orhangazi Alt Geçit İnşaatı” ile ilgili yazılı önergenin Başkanlıkça yapılan açıklamalardan bilgi edinildiğine,
126-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Osman AYRADİLLİ ve Bülent ASLANHAN’ın verdiği “Darmstad Caddesi BURBAK Otopark Uygulaması” ile ilgili yazılı önergenin Başkanlıkça yapılan açıklamalardan bilgi edinildiğine,
9/10

 


127-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa BOZBEY’in yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
128-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Fatih Mehmet GÜLER’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
129-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Recai EKMEKÇİ’nin sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
130-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Şükrü AKSU’nun sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmalarına oybirliği ile karar verilmiştir.

 Recep ALTEPE
Mak. Müh.
Büyükşehir Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


10/10

 

17.02.2011 Tarihli Meclis