MECLİS TOPLANTILARI

31.01.2011 Tarihli Meclis Gündemi


GÜNDEM : Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 31.01.2011 Pazartesi günü saat 15.00’da Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda (Heykel Tarihi Bina) yapacağı 2009/2014 seçim döneminin 27 nci, 3 üncü dönemin 1 inci OLAĞANÜSTÜ toplantısının birleşimine ait gündemdir.

 


G Ü N D E M :

1-GEÇEN TOPLANTI ZAPTI;

2-DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ;

1-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, Araç Alımı ile ilgili yazısı,
2-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Erikli Mahallesi, 2448 ada, 8 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. 5 yıllık İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısı,
3-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 2415 ada, 4 parsel sayılı ve 854,00 m2 yüzölçümlü taşınmazdaki 25/2400 (8.90 m2) hissenin Hazine adına tescili ile ilgili yazısı,
4-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Plan değişiklikleri talebi ile ilgili yazısı.

3-KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR;

1-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel-BESOB 1/25000 ölçekli plan itirazlarının değerlendirilmesi ile ilgili raporu,
2-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel-BESOB 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
3-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Sırameşeler Mahallesi, 2401 ada, 1-2-4-5 parsellerin bulunduğu alanda 1/25000 ölçekli plan değişikliği önerisi ile ilgili raporu.

 


Recep ALTEPE
Mak. Müh.
Büyükşehir Belediye Başkanı

31.01.2011 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...

 
Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 31.01.2011 Pazartesi günü saat 15.00’da Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda (Heykel Tarihi Bina) yaptığı 2009/2014 seçim döneminin 27 nci 3 üncü dönemin 1 inci OLAĞANÜSTÜ toplantısının Birleşiminde alınan KARARLARIN ÖZETİDİR.

1-Okunan Geçen Toplantı Zaptının oybirliği ile kabulüne,
2-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, Araç Alımı ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
3-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Erikli Mahallesi, 2448 ada, 8 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. 5 yıllık İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
4-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 2415 ada, 4 parsel sayılı ve 854,00 m2 yüzölçümlü taşınmazdaki 25/2400 (8.90 m2) hissenin Hazine adına tescili ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
5-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Plan değişiklikleri talebi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
6-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel-BESOB 1/25000 ölçekli plan itirazlarının değerlendirilmesi ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ 1 red – MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red – 27 kabul) ile kabulüne,
7-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel-BESOB 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun; “Kestel İlçesi, Çataltepe Mevkii 1/5000 ölçekli Büyük Sanayi Sitesi Nazım İmar Planında, 161.000 m2 civarında çok fazla tutulan Ticaret Alanının;
1) Ticaret Merkezinin alan bütünü dikkate alınarak yeniden düzenlenmesi, Tali İş Merkezi Alanlarının 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında gösterilmesi şeklinde değiştirilmesine;
2) Planda gösterilen “Özel Sağlık Tesisi” Alanlarının, “Sağlık Tesisi” Alanları olarak değiştirilmesine;
3) Planda gösterilen 3 adet Bakım ve Akaryakıt İstasyonu’nun, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planından kaldırılmasına;
4) Bu alanda Çıraklık Okulu ve Kreş Alanı olması için, Mesleki Eğitim Tesisi Alanı ve Kreş Alanlarının belirlenmesine” şeklinde düzenlenerek, oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ 1 red – MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red – 27 kabul) ile kabulüne,
8-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Sırameşeler Mahallesi, 2401 ada, 1-2-4-5 parsellerin bulunduğu alanda 1/25000 ölçekli plan değişikliği önerisi ile ilgili raporunun; “Osmangazi İlçesi, Sırameşeler Mahallesi, H22d01d pafta, 2401 ada, ‘4-5 parsellerin’ eklenmesi” şeklinde düzeltilerek; oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ 1 red – 29 kabul) ile kabulüne,
9-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa BOZBEY’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
10-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Fatih Mehmet GÜLER’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
11-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Orhan ÖZCÜ’nün sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
12-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ceyhun İRGİL’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
13-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mahir GENCER’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
14-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Münir EROĞLU’nun sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmalarına oybirliği ile karar verilmiştir.


Recep ALTEPE
Mak. Müh.
Büyükşehir Belediye Başkanı

31.01.2011 Tarihli Meclis