MECLİS TOPLANTILARI

13.01.2011 Tarihli Meclis Gündemi

 
GÜNDEM : Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 13.01.2011 Perşembe günü saat 15.00’da Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda (Heykel Tarihi Bina) yapacağı 2009/2014 seçim döneminin 25 inci, 3 nci dönemin 1 inci OLAĞAN toplantısının 1. birleşimine ait gündemdir.

 

G Ü N D E M :

1-GEÇEN TOPLANTI ZAPTI;

2-DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ;

1-Başkanlık Makamı’nın, Denetim Komisyonu Üyelerinin belirlenmesi ile ilgili yazısı,
2-Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu oluşturulması ile ilgili yazısı,
3-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Kadro İptal/İhdas ile ilgili yazısı,
4-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Geçici İşçilerin Çalışma Süreleri ile ilgili yazısı,
5-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Sözleşmeli Personelin Ücret Tespiti ile ilgili yazısı,
6-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Zabıta ve İtfaiye Personeline ödenecek Fazla Mesai Ücretleri ile ilgili yazısı,
7-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Şube Müdürlüğü oluşturulması ve kaldırılması ile ilgili yazısı,
8-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Belediye Gelirlerinin Belli Hizmetlere Tahsisi ile ilgili yazısı,
9-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, BURFAŞ’ın Sermaye arttırımı ile ilgili yazısı,
10-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, Polis bariyeri yapılması ile ilgili yazısı,
11-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Başköy, 106 ada, 13 parsel sayılı ve 52,65 m2 yüzölçümlü trafo vasfındaki taşınmaz ile 111 ada, 18 parsel sayılı ve 54,03 m2 yüzölçümlü trafo vasfındaki taşınmazların TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına bedelsiz devri ile ilgili yazısı,
12-Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi Caddesi Cephe Sağlıklaştırma Projesi ile ilgili yazısı,
13-Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, II. Murat Caddesi Cephe Sağlıklaştırma Projesi ile ilgili yazısı,
14-Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, Şehreküstü Caddesi Cephe Sağlıklaştırma Projesi ile ilgili yazısı,

1/4

 


15-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 11.11.2010 gün ve 951 sayılı kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 496 ada, 1,2,3,4,5,6,7,8 parsellerin Park Alanı ve Su Deposu Alanına alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği askı itirazları ile ilgili yazısı,
16-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda Odunluk (Hüdavendigar) Kent Parkı Projesi kapsamında 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili yazısı,
17-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun, 28.11.2010 tarih ve 6338 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan Osmangazi İlçesi, Kuruçeşme Mahallesi, 4268 ada, 151,152,153,154,155,156,157,158,159,160 parsellerin Kültürel Tesis Alanı ve Yeşil Alan olarak tanımlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili yazısı,
18-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 11.11.2010 gün ve 994 sayılı kararı ile onaylanan Osmangazi İlçesi, Atıcılar Mahallesi, 6773 ada, 1 parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili yazısı,
19-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 11.02.2010 gün ve 149 sayılı kararı ile onaylanan Osmangazi İlçesi, Nilüferköy Mahallesi, 1 pafta, 125 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hakkında Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin yürütmeyi durdurma kararı ile ilgili yazısı,
20-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişikliği talepleri ile ilgili yazısı,
21-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Mudanya Belediye Başkanlığı, Emlak İstimlak Şube Müdürlüğü’nün, Mürsel, Yörükali, Işıklı Köyleri ile Ülkü ve Hasköy Mahallelerinde Köy Yerleşik Alan sınırları dışında uygulanacak zayiat miktarı yüzdesi, kısmen köy yerleşik alanı içinde kalan parsellerde uygulama şekli ve köy gelişme alanlarında uygulanıp uygulanmayacağı hakkındaki görüş talebi yazısı ile ilgili yazısı,
22-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.10.2008 ve 691 sayı ile onaylı 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planının yürürlükte olduğuna dair Hukuk Müşavirliği’nin yazısı ile ilgili yazısı,
23-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, 21.12.2010 gün ve 153850 sayılı yazısı doğrultusunda Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Davutkadı Mahallesi, 175 ada 6 parselin Açık Otopark Alanı şeklinde düzenlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ile ilgili yazısı.

3-KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR;

1-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Davutdede Mahallesi, 3. Sevim Sokak üzerinde bulunan H22d07b1c pafta, 4982 ada, 1 parsel ve üzerindeki binaların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz 10. 5 yıllık kamulaştırma programının 2011 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporu,
2-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği “Çıkmalar” başlıklı 7.12. Maddesinde Revizyon Yapılması ile ilgili raporu,
3-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması ile ilgili raporu,
4-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
5-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

2/4

 


6-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
7-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
8-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
9-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
10-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
11-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel, Serme 299 sayılı parsele ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
12-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ürünlü Mahallesi, 130 parsel “Özel Proje Alanı”na ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
13-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün, 04.01.2011 gün ve M.16.1.BBB.0.01.05.02-619-6/76 sayılı yazısı doğrultusunda Yıldırım İlçesi, Davutdede Mahallesi, 4979 ada, 7-8 sayılı parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
14-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, 1279 ada, 4-5-6-7 sayılı parsellerin Belediye Hizmet Alanı’na alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Sinandede Eğitim Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
15-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Ortabağlar Mahallesi, 2255 ada, 5-6 sayılı parsellerin Belediye Hizmet Alanı’na alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Güllük Ortabağlar Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
16-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun, 22.10.2010 tarih ve 6223 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan Yıldırım İlçesi, Şirinevler Mahallesi, 1/25000 ölçekli Merkez Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli Yıldırım Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
17-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 15.07.2010/624 sayılı kararı ile onaylanan Yıldırım İlçesi, Ertuğrulgazi Mahallesi, 1321 ada, 1,2,3 sayılı parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine Bursa Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın itirazı ile ilgili raporu,
18-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Uludağ’ın güney yamaçlarında yapılacak olan Doğu Batı aksındaki alternatif yola ilişkin Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
19-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Armut Mahallesi, H22a21ca pafta, 4383 ada, 20 parsel ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporu,
20-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Nilüferköy, 124 parsele ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 14.10.2010 tarih ve 844 sayılı kararı ile onaylanan plan değişikliğine askı itirazı ile ilgili raporu,
21-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Soğanlı Mahallesi, eski 32 pafta, 5398 ada, 4 parsel, yeni 3321 ada, 15 parsele ilişkin 1/25000-1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporu,
22-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Fatih Mahallesi, H22d02d1c pafta, 965 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporu,
23-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Fatih Mahallesi, H22d02d1b-1c pafta, 970 ada, 2-3-4-5 sayılı parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporu,


3/4

 

24-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu İlçesi, İstiklal Mahallesi, Karasu Mevkii, H22d05d2d pafta, 110 ada, 66-72 parsellerin Soğuk Hava Deposu olarak tanımlanmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Gürsu Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
25-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun, 28.11.2010/6330 sayılı kararı doğrultusunda Yıldırım, 1/1000 ölçekli Teferrüç İstasyonu ve etrafı III.derece Doğal Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
26-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Akçalar 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Notlarında “Tarım ve Hayvancılık Amaçlı Tesislerin” yapılabilmesi için Plan Notu değişikliği ile ilgili raporu,
27-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.04.2008 gün ve 291 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı hakkında Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 27.10.2010 tarihli iptal kararı ile ilgili raporu,
28-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, BKVTVKBK’nun, 07.12.2010 gün ve 3593 sayılı yazısına istinaden Osmangazi İlçesi, Kayhan Mahallesi, 4283 ada, 1, 4, 5, 6 parseller ile 4284 ada, 1, 2, 3, 4 parsellerin Meydan ve Otopark Alanı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Reyhan Kayhan Hanlar Bölgesi Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
29-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Kükürtlü Mahallesi, 3864 ada, 1 parselle ilgili Bursa Bölge İdare Mahkemesi’nin Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 06.04.2010 gün ve 39294 sayılı işlemi hakkında yürütmenin durdurulması kararı ile ilgili raporu,
30-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.04.2008 gün ve 291 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı hakkında Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 27.10.2010 tarihli iptal kararı ile ilgili raporu,
31-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu İlçesi, İğdir Köyü, H22a24cc pafta, 421 parselin Soğuk Hava Deposu ve Meyve Entegre Tesisi olarak tanımlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gürsu Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
32-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu İlçesi, Ağaköy Mahallesi, H22d04a pafta, 181 parselin “Küçük Sanayi Alanı” olarak tanımlanmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Gürsu Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
33-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, BUSKİ’nin talebi doğrultusunda Nilüfer İlçesi, Hasanağa Su Deposu Alanına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Hasanağa 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
35-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 15.07.2010 gün ve 623 sayılı kararı ile onaylanan Yıldırım İlçesi Vakıf, Millet, Samanlı Mahallelerini kapsayan alanda Arazi Toplulaştırmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı askı itirazları ile ilgili raporu,
36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Demirtaş Barbaros Mahallesi, 715 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli plan değişikliği ile ilgili raporu.

 

Recep ALTEPE
Mak. Müh.
Büyükşehir Belediye Başkanı

 

 

4/4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.01.2011 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...

 

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 13.01.2011 Perşembe günü saat 15.00’da Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda (Heykel Tarihi Bina) yaptığı 2009/2014 seçim döneminin 25 inci 3 üncü dönemin 1 inci OLAĞAN toplantısının 1. birleşiminde alınan KARARLARIN ÖZETİDİR.

1-Okunan Geçen Toplantı Zaptında; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.12.2010 tarih ve 1073 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilen; Bursa İli, Osmangazi ve Nilüfer İlçeleri, Hüdavendigar, Odunluk, Sırameşeler, Soğukkuyu ve Karaman Mahalleleri sınırlarında bulunan alanda, Bursa Kent Stadyumu’nun ulaşım bağlantılarının sağlanması amacıyla hazırlanan 1/25000 ölçekli Merkez Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği, 1/5000 ölçekli Osmangazi ve Nilüfer Nazım İmar Planı değişiklikleri ve 1/1000 ölçekli Eski İzmir Yolu – Uludağ Çıkış Yolu Revizyon Uygulama İmar Planı, Bursa Hafif Raylı Sistem Uygulama İmar Planı, Fethiye-İhsaniye Revizyon Uygulama İmar Planı, Hürriyet-Adalet-İstiklal-Soğukkuyu-Karaman Mahalleleri Uygulama İmar Planı değişikliğinde BursaRay inşaatının yapımı için kamulaştırılan 4518 ada, 48-49-50-51-52-53-54-55 parsellerin, sehven yapılan hata sonucu Spor Alanında kaldığı tespit edilmiş olup “Spor Alanından” çıkartılarak, “Park Alanına” alınması şeklinde düzeltilerek, Geçen Toplantı Zaptının oybirliği ile kabulüne,

2-Başkanlık Makamı’nın, Denetim Komisyonu Üyelerinin belirlenmesi ile ilgili yazısında;
3 kişiden oluşturulması kararlaştırılan Denetim Komisyonu Üyeliğine; Fahreddin YILDIRIM, Celal DEMİR ve Mahir GENCER seçilmişlerdir.

3-Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu oluşturulması ile ilgili yazısında;
5 kişiden oluşturulması kararlaştırılan Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’na; Derya BULUT, Aylin UYAR, Muhammet Yavuz ÜNLÜ, Atilla ÖDÜNÇ ve Ceyhun İRGİL seçilmişlerdir.

4-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Kadro İptal/İhdas ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
5-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Geçici İşçilerin Çalışma Süreleri ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
6-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Sözleşmeli Personelin Ücret Tespiti ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
7-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Zabıta ve İtfaiye Personeline ödenecek Fazla Mesai Ücretleri ile ilgili yazısında; Zabıta ve İtfaiye Personeline 322 TL ödenmesinin oybirliği ile kabulüne,
8-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Şube Müdürlüğü oluşturulması ve kaldırılması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
9-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Belediye Gelirlerinin Belli Hizmetlere Tahsisi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
10-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, BURFAŞ’ın Sermaye arttırımı ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
11-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, Polis bariyeri yapılması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
12-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Başköy, 106 ada, 13 parsel sayılı ve 52,65 m2 yüzölçümlü trafo vasfındaki taşınmaz ile 111 ada, 18 parsel sayılı ve 54,03 m2 yüzölçümlü trafo vasfındaki taşınmazların TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına bedelsiz devri ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
13-Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi Caddesi Cephe Sağlıklaştırma Projesi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
1/8


14-Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, II. Murat Caddesi Cephe Sağlıklaştırma Projesi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
15-Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, Şehreküstü Caddesi Cephe Sağlıklaştırma Projesi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
16-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 11.11.2010 gün ve 951 sayılı kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 496 ada, 1,2,3,4,5,6,7,8 parsellerin Park Alanı ve Su Deposu Alanına alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
17-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda Odunluk (Hüdavendigar) Kent Parkı Projesi kapsamında 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
18-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun, 28.11.2010 tarih ve 6338 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan Osmangazi İlçesi, Kuruçeşme Mahallesi, 4268 ada, 151,152,153,154,155,156,157,158,159,160 parsellerin Kültürel Tesis Alanı ve Yeşil Alan olarak tanımlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
19-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 11.11.2010 gün ve 994 sayılı kararı ile onaylanan Osmangazi İlçesi, Atıcılar Mahallesi, 6773 ada, 1 parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
20-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 11.02.2010 gün ve 149 sayılı kararı ile onaylanan Osmangazi İlçesi, Nilüferköy Mahallesi, 1 pafta, 125 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hakkında Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin yürütmeyi durdurma kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
21-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişikliği talepleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
22-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Mudanya Belediye Başkanlığı, Emlak İstimlak Şube Müdürlüğü’nün, Mürsel, Yörükali, Işıklı Köyleri ile Ülkü ve Hasköy Mahallelerinde Köy Yerleşik Alan sınırları dışında uygulanacak zayiat miktarı yüzdesi, kısmen köy yerleşik alanı içinde kalan parsellerde uygulama şekli ve köy gelişme alanlarında uygulanıp uygulanmayacağı hakkındaki görüş talebi yazısı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
23-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.10.2008 ve 691 sayı ile onaylı 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planının yürürlükte olduğuna dair Hukuk Müşavirliği’nin yazısı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
24-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, 21.12.2010 gün ve 153850 sayılı yazısı doğrultusunda Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Davutkadı Mahallesi, 175 ada 6 parselin Açık Otopark Alanı şeklinde düzenlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
25-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Davutdede Mahallesi, 3. Sevim Sokak üzerinde bulunan H22d07b1c pafta, 4982 ada, 1 parsel ve üzerindeki binaların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz 10. 5 yıllık kamulaştırma programının 2011 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
26-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği “Çıkmalar” başlıklı 7.12. Maddesinde Revizyon Yapılması ile ilgili raporuna; “Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’nin 7.12. maddesi 4. fıkrasının ‘Komşu parsel maliklerinden muvafakatname alınması durumunda, çıkmaların yan komşu hududuna kadar yaklaştırılmasına izin verilebilir. Ancak bu durumda bitişik kısımlar duvar ile kapatılır.

2/8


Komşu parsellerde bulunan binada daha önce parsel sınırına kadar çıkma yapılmış ise çıkmalarda aranan yaklaşma mesafesi ve komşu parsel maliklerinin muvafakatı aranmaz.
İlave kat müsaadelerinde, alt kattaki mevcut çıkmalar, ilave katta aynen uygulanır. (2981, 3290, 3366 sayılı İmar Affı Kanunu’ndan faydalanmış binalar hariç.)” şeklinde düzeltilerek oybirliği ile kabulüne,
27-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
28-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunda; Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Görülen Kararlar içinde 2. sırada yer alan 08.11.2010 tarih ve 744 sayılı Meclis Kararı ile 15. sırada yer alan 01.12.2010 tarih ve 828 sayılı Meclis Kararının oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Fatih Mehmet GÜLER, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Bülent ASLANHAN, Turgay ERDEM, Ceyhun İRGİL, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 13 red - MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red - 29 kabul) ile uygun olduğuna, diğer kararların oybirliği ile kabulüne,
29-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunda, Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Uygun Görülen Kararlar içinde 1. sırada yer alan, 01.09.2010 tarih ve 19 sayılı Meclis Kararının” uygun olmadığına şeklinde düzeltilmesine,
Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Uygun Görülen Kararlar içinde 6. sırada yer alan 07.07.2010 tarih ve 13 sayılı Meclis Kararı, Uygun Bulunmayan Kararlar içinde 15. sırada yer alan 01.12.2010 tarih ve 23 sayılı Meclis Kararı ile Belediyesine İadesi Uygun Görülen Kararlar içinde 17. sırada yer alan 07.10.2009 tarih ve 31 sayılı Meclis Kararının” yeniden değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine; şeklinde düzeltilerek raporun oybirliği ile kabulüne,
30-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
31-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
32-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunda; Kestel Belediye Meclisi’nin, “Uygun Görülen Kararlar içinde 1. sırada yer alan 01.12.2010 tarih ve 253 sayılı Meclis Kararının oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Fatih Mehmet GÜLER, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Bülent ASLANHAN, Turgay ERDEM, Ceyhun İRGİL, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 13 red - 31 kabul) ile uygun olduğuna,
“01.12.2010 tarih ve 252 sayılı meclis kararının; “BKVTVKK’ca aynen uygun görülmesi halinde uygulamaya geçilecektir.” Plan notu ilavesi ile değiştirilerek uygun olduğuna,” denilmekte olup;
Meclis Kararının; “Bursa İli, Kestel İlçesi, Barakfakih Mahallesi’nde özel mülkiyete ait, 2 pafta, 2257 parselde yer alan, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli taşınmaza ilişkin;
1-Bulunduğu mahalleye hizmet veren çok amaçlı Kültür Evi olarak kamulaştırılması talebinin bahse konu taşınmazın mevcut onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planında Konut Alanında kalması nedeniyle uygun olmadığına,
2-Mevcut onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına tescil taramasının işlenmesine ve tescilli bina üzerinden geçen imar hattının yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanacak plan değişikliğinin BKVTVKK’na iletilmesine” şeklinde değiştirilerek uygun olduğuna, diğer kararların oybirliği ile kabulüne,
33-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunda; Gürsu Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Görülen Kararlar içinde 5. sırada yer alan 01.09.2010 tarih ve 158 sayılı Meclis Kararının” yeniden değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine; şeklinde düzeltilerek; raporun oybirliği ile kabulüne,

3/8


34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunda; Yıldırım Belediye Meclisi’nin, Uygun Görülen Kararlar içinde 7. sırada yer alan 01.12.2010 tarih ve 560 sayılı Meclis Kararı ile;
Değiştirilerek Uygun Görülen Kararlar içinde 14 sırada yer alan 06.10.2010 tarih ve 457 sayılı Meclis Kararının, oyçokluğu (MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red - 42 kabul) ile uygun olduğuna, diğer kararların oybirliği ile kabulüne,
35-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel, Serme 299 sayılı parsele ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ürünlü Mahallesi, 130 parsel “Özel Proje Alanı”na ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
37-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün, 04.01.2011 gün ve M.16.1.BBB.0.01.05.02-619-6/76 sayılı yazısı doğrultusunda Yıldırım İlçesi, Davutdede Mahallesi, 4979 ada, 7-8 sayılı parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
38-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, 1279 ada, 4-5-6-7 sayılı parsellerin Belediye Hizmet Alanı’na alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Sinandede Eğitim Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
39-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Ortabağlar Mahallesi, 2255 ada, 5-6 sayılı parsellerin Belediye Hizmet Alanı’na alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Güllük Ortabağlar Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporuna, “Kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. 5 yıllık İmar Programının 2011 yılı dilimine ek olarak alınması” şeklinde ilavesiyle oybirliği ile kabulüne,
40-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun, 22.10.2010 tarih ve 6223 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan Yıldırım İlçesi, Şirinevler Mahallesi, 1/25000 ölçekli Merkez Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli Yıldırım Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
41-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 15.07.2010/624 sayılı kararı ile onaylanan Yıldırım İlçesi, Ertuğrulgazi Mahallesi, 1321 ada, 1,2,3 sayılı parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine Bursa Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
42-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Uludağ’ın güney yamaçlarında yapılacak olan Doğu Batı aksındaki alternatif yola ilişkin Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
43-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Armut Mahallesi, H22a21ca pafta, 4383 ada, 20 parsel ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
44-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Nilüferköy, 124 parsele ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 14.10.2010 tarih ve 844 sayılı kararı ile onaylanan plan değişikliğine askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
45-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Soğanlı Mahallesi, eski 32 pafta, 5398 ada, 4 parsel, yeni 3321 ada, 15 parsele ilişkin 1/25000-1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
46-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Fatih Mahallesi, H22d02d1c pafta, 965 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
47-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Fatih Mahallesi, H22d02d1b-1c pafta, 970 ada, 2-3-4-5 sayılı parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
48-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu İlçesi, İstiklal Mahallesi, Karasu Mevkii, H22d05d2d pafta, 110 ada, 66-72 parsellerin Soğuk Hava Deposu olarak tanımlanmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Gürsu Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun, oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Fatih Mehmet GÜLER, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Bülent ASLANHAN, Turgay ERDEM, Ceyhun İRGİL,
4/8


Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 13 red - MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red - 29 kabul) ile kabulüne,
49-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun, 28.11.2010/6330 sayılı kararı doğrultusunda Yıldırım, 1/1000 ölçekli Teferrüç İstasyonu ve etrafı III.derece Doğal Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun, oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Fatih Mehmet GÜLER, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Bülent ASLANHAN, Turgay ERDEM, Ceyhun İRGİL, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 13 red – 31 kabul) ile kabulüne,
50-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Akçalar 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Notlarında “Tarım ve Hayvancılık Amaçlı Tesislerin” yapılabilmesi için Plan Notu değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
51-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.04.2008 gün ve 291 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı hakkında Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 27.10.2010 tarihli iptal kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
52-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, BKVTVKBK’nun, 07.12.2010 gün ve 3593 sayılı yazısına istinaden Osmangazi İlçesi, Kayhan Mahallesi, 4283 ada, 1, 4, 5, 6 parseller ile 4284 ada, 1, 2, 3, 4 parsellerin Meydan ve Otopark Alanı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Reyhan Kayhan Hanlar Bölgesi Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
53-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Kükürtlü Mahallesi, 3864 ada, 1 parselle ilgili Bursa Bölge İdare Mahkemesi’nin Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 06.04.2010 gün ve 39294 sayılı işlemi hakkında yürütmenin durdurulması kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
54-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.04.2008 gün ve 291 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı hakkında Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 27.10.2010 tarihli iptal kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
55-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu İlçesi, İğdir Köyü, H22a24cc pafta, 421 parselin Soğuk Hava Deposu ve Meyve Entegre Tesisi olarak tanımlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gürsu Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
56-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu İlçesi, Ağaköy Mahallesi, H22d04a pafta, 181 parselin “Küçük Sanayi Alanı” olarak tanımlanmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Gürsu Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
57-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, BUSKİ’nin talebi doğrultusunda Nilüfer İlçesi, Hasanağa Su Deposu Alanına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
58-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Hasanağa 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
59-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 15.07.2010 gün ve 623 sayılı kararı ile onaylanan Yıldırım İlçesi Vakıf, Millet, Samanlı Mahallelerini kapsayan alanda Arazi Toplulaştırmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı askı itirazları ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere komisyona iadesine,
60-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Demirtaş Barbaros Mahallesi, 715 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli plan değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
61-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Gökay BİLİR’in verdiği “Bursa İli Mudanya İlçesi, Hasanbey Mahallesi, 1020 ada, 22 parselin Belediyemiz X. Beş yıllık Kamulaştırma Programının 2011 yılı dilimine ek olarak alınması” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
62-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Atilla ÖDÜNÇ’ün verdiği “Osmangazi İlçesi, Sırameşeler Mahallesi, 2401 ada, 1 ve 2 sayılı parsellerin Turizm Tesis Alanı olarak tanımlanmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım


5/8

 

İmar Planı değişikliği ile 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişiklik talebi” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
63-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Atilla ÖDÜNÇ’ün verdiği “Osmangazi İlçesi, Altınova Mahallesi, 3198 ada, 15 parselde yapılacak Bilim ve Teknoloji Merkezi ve çevresine ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği, 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Yalova Yolu 1. Bölge Uygulama İmar Planı” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
64-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Atilla ÖDÜNÇ’ün verdiği “Osmangazi İlçesi, Alacahırka Mahallesi, 5976 ada, 6 ve 19 parsellerin yol olarak tanımlanmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
65-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Atilla ÖDÜNÇ’ün verdiği “Arabayatağı Mahallesi, 4753 ada, 20 parselin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının düzeltilmesi” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
66-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Turgay ERDEM’in verdiği “Nilüfer Belediye Meclisi’nin, 05.01.2011 tarih ve 4, 12, 17, 18, 19, 20, 22 ve 24 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
67-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Hasan MAKASÇIOĞLU ve Atilla ÖDÜNÇ’ün verdiği “Gürsu Belediye Meclisi’nin, 01.12.2010 tarih ve 95 Esas, 215 sayılı Karar ve 05.01.2011 tarih ve 97 Esas, 15 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
68-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Mehmet TEMİRTAŞ ve Dinçer YENİ’nin verdiği “2. Sınıf Gayri Sıhhi Müesseselere verilen işletme ruhsatları” ile ilgili yazılı önergenin Başkanlık Makamı’na havalesine,
69-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Fatih Mehmet GÜLER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN ve Mahir GENCER’in verdiği “Gemlik İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 28 pafta, 405 ada, 12 parselin kamulaştırma programına alınması” ile ilgili yazılı önergenin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
70-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Fatih Mehmet GÜLER’in verdiği “Gemlik Belediye Meclisi’nin, 05.01.2011 tarih ve 2011/M-24, 2011/M-26 sayılı “Plan Tadilatı” hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
71-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Fatih Mehmet GÜLER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN ve Mahir GENCER’in verdiği “Gemlik İlçesi, Demirsubaşı Mahallesi, H22A09A pafta, 74 ada, 1 parsel ve 223 ada, 12 parsel ile ilgili hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
72-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Fatih Mehmet GÜLER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN ve Mahir GENCER’in verdiği “Gemlik İlçesi, Eşref Dinçer Mahallesi, H22A09A pafta, 747 ada, 208 parsel ile ilgili hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
73-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Hikmet AYDOĞDU, Hulisi TURAN’ın verdiği “Bursa İli, Merkez Planlama sınırları içerisinde kalan taşkın alanlarının ıslahı yapılana kadar, BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından taşkın kotu verilerek bu alanlarda kalan parsellerin ruhsatlı yapılması için gerekli iznin verilmesi” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

 

6/8

74-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Yener ACAR, Necmettin EKİNCİ, Murat AY ve Şükrü AKSU’nun verdiği “Kestel Belediye Meclisi’nin, 03.01.2011 tarih ve 20 ve 21 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
75-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Osman AYRADİLLİ, Bülent ASLANHAN, Turgay ERDEM, Şükrü AKSU, Mahir GENCER, Zafer Cemal ÜLGEN, Necdet ERSOY, Özden DOĞAN ve Erhan ÖZEKİN’in verdiği “Osmangazi İlçesi, Atatürk Caddesi’nde Kozahan, Orhan Camii ve Büyükşehir Belediyesi Tarihi Bina önündeki yerde bulunan büfe” ile ilgili yazılı önergenin Başkanlık Makamı’na havalesine,
76-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Hasan AKTÜRK, Kartal SALDIRIŞ ve Münir EROĞLU’nun verdiği “Mudanya Belediye Meclisi’nin, 07.01.2011 tarih ve 07, 08, 11, 12, 13, 14, 16 ve 17 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
77-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa DÜNDAR’ın verdiği “Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 05.01.2011 tarih ve 08,…-24-26,…-48-95 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
78-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Derya BULUT ve Ali Hasan YOLUÇ’un verdiği “Yıldırım Belediye Meclisi’nin, 05.01.2011 tarih ve 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14-15-16-17-18 ve 19 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
79-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Refik YILMAZ’ın verdiği “Kamulaştırma işlerinde kullanılmak üzere İller Bankasından 30.000.000-TL.lik kredi kullanımı” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
80-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Refik YILMAZ’ın verdiği “Belediye Hizmet Binası yapım işi için İller Bankasından 40.000.000-TL.lik kredi kullanımı” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
81-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Refik YILMAZ’ın verdiği “Raylı Sistem Doğu Hattı yapım işi için İller Bankasından 120.000.000-TL.lik kredi kullanımı” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
82-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Refik YILMAZ’ın verdiği “Şehrimizde yapılacak Stadyum ve Çevre Bağlantı Yolları ile düzenleme yapım işi için İller Bankasından 40.000.000-TL.lik kredi kullanımı” ile ilgili yazılı önergenin oyçokluğu (CHP; Bülent ASLANHAN 1 red -43 kabul ile kabulüne,
83-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Derya BULUT, Fahreddin YILDIRIM ve Recep KOYGUN’un verdiği “Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Davutdede Mahallesi, 4966 ada, 1 parsel sayılı ve 110,64 m2 yüzölçümlü taşınmazın Belediyemiz X. Beş yıllık İmar Programının 2011 yılı dilimine program eki olarak alınması” ile ilgili yazılı önergenin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
84- Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.12.2010 tarih ve 1073 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilen; Bursa İli, Osmangazi ve Nilüfer İlçeleri, Hüdavendigar, Odunluk, Sırameşeler, Soğukkuyu ve Karaman Mahalleleri sınırlarında bulunan alanda, Bursa Kent Stadyumu’nun ulaşım bağlantılarının sağlanması amacıyla hazırlanan 1/25000 ölçekli Merkez Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği, 1/5000 ölçekli Osmangazi ve Nilüfer Nazım İmar Planı değişiklikleri ve 1/1000 ölçekli Eski İzmir Yolu – Uludağ Çıkış Yolu Revizyon Uygulama İmar Planı, Bursa Hafif Raylı Sistem Uygulama İmar Planı, Fethiye-İhsaniye Revizyon Uygulama İmar Planı, Hürriyet-Adalet-İstiklal-Soğukkuyu-Karaman Mahalleleri Uygulama İmar Planı değişikliğinde BursaRay inşaatının yapımı için kamulaştırılan 4518 ada, 48-49-50-51-52-53-54-55 parsellerin, sehven yapılan hata sonucu Spor Alanında kaldığı tespit edilmiş olup “Spor Alanından” çıkartılarak, “Park Alanına” alınması şeklinde düzeltilerek oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Fatih Mehmet GÜLER, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Bülent ASLANHAN, Turgay ERDEM, Ceyhun İRGİL, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 13 red – 31 kabul) ile kabulüne,


7/8

 

 

85-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Orhan ŞAHİN’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
86-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Abdurrahman TIĞ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmalarına oybirliği ile karar verilmiştir.

 Recep ALTEPE
Mak. Müh.
Büyükşehir Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8/8

13.01.2011 Tarihli Meclis