MECLİS TOPLANTILARI

11.11.2010 Tarihli Meclis Gündemi

 
GÜNDEM : Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 11.11.2010 Perşembe günü saat 15.00’da Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda (Heykel Tarihi Bina) yapacağı 2009/2014 seçim döneminin 23 üncü, 2 nci dönemin 10 uncu OLAĞAN toplantısının 1. birleşimine ait gündemdir.

 


G Ü N D E M :

1-GEÇEN TOPLANTI ZAPTI;

2-DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ;

1-Başkanlık Makamı’nın, Komisyon Üyeliği Seçimi ile ilgili yazısı,
2-Başkanlık Makamı’nın, Gürsu Belediyesi’nin 2011 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısı,
3-Başkanlık Makamı’nın, Kestel Belediyesi’nin 2011 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısı,
4-Başkanlık Makamı’nın, Mudanya Belediyesi’nin 2011 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısı,
5-Başkanlık Makamı’nın, Gemlik Belediyesi’nin 2011 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısı,
6-Başkanlık Makamı’nın, Nilüfer Belediyesi’nin 2011 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısı,
7-Başkanlık Makamı’nın, Yıldırım Belediyesi’nin 2011 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısı,
8-Başkanlık Makamı’nın, Büyükşehir Belediyesi’nin 2011 Mali Yılı Performans Esaslı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısı,
9-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, 2011 Mali Yılı Gelir Tarifesi ile ilgili yazısı,
10-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, 10.000.000,00 TL. borçlanma ile ilgili yazısı,
11-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım ve Osmangazi Belediyelerine tahsis edilmiş olan lojmanlar ile ilgili yazısı,
12-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Sosyal Denge Sözleşmesi hakkında yetki verilmesi ile ilgili yazısı,
13-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Eflak Caddesi üzerinde 30.00 m. imar yolunda kalan Erikli Mahallesi, 2438 ada, 10 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılması için Belediyemiz IX. 5 yıllık İmar Programının 2009-2010 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısı,

1/6

 

 

14-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Planlama Bölgesi Uygulama İmar Planında yolda kalan, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Davutkadı Mahallesi, çeşitli ada ve parsellerde kalan yerlerin kamulaştırılmak üzere Belediyemiz IX. 5 yıllık İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili yazısı,
15-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım İlçesi, Emirsultan Mahallesi, 260 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın bir kısmı imar planına göre “Yeşil Alan” olarak tanımlanan alanda kaldığından kamulaştırılması için Belediyemiz IX. 5 yıllık İmar Programının 2010 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısı,
16-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım İlçesi, Musababa Mahallesi, 4600 ada, 18, 19, 20 ve 21 parsel sayılı taşınmazlar imar planına göre “Yeşil Alan” olarak tanımlanan alanda kaldığından söz konusu parsellerin kamulaştırılması için Belediyemiz IX. 5 yıllık İmar Programının 2010 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısı,
17-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Nilüfer İlçesi, 1/1000 ölçekli Me-İş Mevzi Uygulama İmar Planında yolda kalan Ertuğrul Mahallesi, 844 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılması için Belediyemiz mevcut 5 yıllık İmar Programının 2010 yılı dilimine program eki olarak alınması ile ilgili yazısı,
18-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, 01.01.2011 – 31.12.2015 tarihlerini kapsamakta olan X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programı ile ilgili yazısı,
19-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Şirinevler Mahallesi, 1445 ada, 1 parsel sayılı ve 5.127,60 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazın Belediyemize hibe edilmesi ile ilgili yazısı,
20-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Altınova Mahallesi, 3198 ada, 15 parselin Resmi Kurum Alanında kalan kısmının Adli Tıp Kurumu’na tahsisi ile ilgili yazısı,
21-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinin, 16.09.2010 gün ve 773 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 2422 ada, 1 parselin Özel Yurt Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazları ile ilgili yazısı,
22-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.09.2010 gün ve 762 sayılı kararı ile onaylanan Osmangazi İlçesi, İsmetiyeköy Mahallesi, 4047 ada, 12,13,14 parseller 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili yazısı,
23-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.09.2010 gün ve 767 sayılı kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Altınova Mahallesi, 3198 ada, 15 parsel 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili yazısı,
24-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.09.2010 gün ve 772 sayılı kararı ile onaylanan, Mudanya İlçesi, 1461,1462,1463 parseller 1/5000 ölçekli Mudanya Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili yazısı,
25-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.09.2010 gün ve 770 sayılı kararı ile onaylanan, Kestel İlçesi, Çataltepe Mevkii Büyük Sanayi Sitesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı askı itirazı ile ilgili yazısı,
26-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.09.2010 gün ve 765 sayılı kararı ile onaylanan, Akçalar 921-924-925-926-928 sayılı parsellere ait 1/5000 ölçekli Akçalar Nazım İmar Planı askı itirazı ile ilgili yazısı,
27-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun, 01.10.2010 tarih ve 6138 sayılı kararı doğrultusunda EGEMEN HES1 ve HES 2 Hidroelektrik Santrali Projesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan notu değişikliği ile ilgili yazısı,
28-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Akaryakıt ve LPG İstasyonlarına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili yazısı,

2/6

 


29-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 13.12.2004 gün ve 324 sayılı kararı ile onaylanan, 1/5000 ölçekli Gemlik Doğusu Nazım İmar Planı değişikliğinin iptali hakkındaki mahkeme kararının Danıştay 6. Dairesince onanmasına ilişkin karar ile ilgili yazısı,
30-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.11.2009 gün ve 713 sayılı kararı ile onaylanan, Yenişehir İlçesi, Burcun Köyü, 805,806,……1888, 1889 sayılı taşınmazları kapsayan alana ilişkin onaylanan 1/100000 ölçekli Bursa Çevre Düzeni Planı değişikliği hakkında Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin yürütmeyi durdurma kararı ile ilgili yazısı,
31-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.11.2006 gün ve 743 sayılı kararı ile onaylanan, Mudanya İlçesi, Mürsel Köyü, 1521 sayılı taşınmazı kapsayan alana ilişkin 1/25000 ölçekli Mudanya Nazım İmar Planı değişikliği hakkında Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin iptal kararı ile ilgili yazısı,
32-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 12.06.2006 gün ve 404 sayılı kararı ile onaylanan, Mudanya İlçesi, 215 ada, 11 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Mudanya Nazım İmar Planı değişikliği hakkında Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin yürütmeyi durdurma kararı ile ilgili yazısı,
33-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 12.03.2009 gün ve 168 sayılı kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Çırpan Mahallesi, 5427 ada, 6 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği hakkında Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin iptal kararı ile ilgili yazısı,
34-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı TAU Genel Müdürlüğü’nün, 3621 sayılı Kıyı Kanunun 3. ve 5. maddesine istinaden 1/5000 ölçekli Gölyazı Nazım İmar Planı’nın geçerliliğinin bulunmadığına dair yazısı ile ilgili yazısı,
35-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün Küçükkumla Arıtma Tesisine ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı talebi ile ilgili yazısı,
36-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişikliği talepleri ile ilgili yazısı,
37-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Valiliği, Mahalli İdareler Müdürlüğü’nün Bursa Şehir Plancıları Odası’nın plan değişikliklerine ait İçişleri Bakanlığı’na yapmış olduğu şikayet yazısı ile ilgili yazısı.

3-KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR;

1-Plan ve Bütçe-Hukuk Komisyonları’nın, Kent Hali Giriş Ücretleri ile Kantar Tartım Ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili müşterek raporu,
2-İmar ve Bayındırlık-Hukuk Komisyonları’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’nin 8.10 Dini Tesisler Maddesinde Değişiklik Yapılması ile ilgili müşterek raporu,
3-İmar ve Bayındırlık-Hukuk Komisyonları’nın, Kestel Belediye Meclisi’nin, 01.07.2010 tarih ve 149 sayılı Meclis Kararı ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliğinde kullanım fonksiyonunun “Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı ( İbadethane ve Cemevi)” olarak değiştirilmesi ile ilgili müşterek raporu,
4-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Barakfakih 2191 parsel’e ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
5-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın yazısı doğrultusunda Alaaddinbey-Özlüce Köprülü kavşak uygulama projelerinin revizyonuna ilişkin 1/25000, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

3/6

 

 

6-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Altınova Mahallesi, 3198 ada, 15 parselin güney bölümünün spor alanına alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Yalova Yolu I. Bölge Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
7-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Soğanlı Mahallesi, eski 6 pafta, 950 parsel, yeni 2864 ada, 30 parselin Konut Alanına alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
8-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Çekirge Mahallesi, 4617 ada, 12 parsel Ticaret Alanı 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
9-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Dobruca Mahallesi, 352 ve 353 parseller Konut Alanı 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
10-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, H22A09A pafta, 112 ada, 1 sayılı parselde Turizm Tesis Alanı amaçlı 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri talebi ile ilgili raporu,
11-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Cihatlı Mahallesi, 977, 978, 983, 984, 985, 986, 987, 1493, 1534, 1537, 1544, 1546, 1547, 1550 ve 7191 sayılı parsellerde “Beton, Konkasör, Asfalt, Kalsit, Prefabrik Yapı Elemanları Üretimi Alanı ile Maden Kırma ve Öğütme Alanı” amaçlı 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri talebi ile ilgili raporu,
12-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Görükle Mahallesi, 649 ada, 1 parselin “Konut Alanından” “Turizm Tesis Alanına” alınmasına yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporu,
13-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Kayapa Mahallesi, H21C07D pafta, 4061, 4062, 2642, 2641, 2640, 2636, 2637, 2639, 3391, 3405, 3404, 2667, 2666, 2665, 2663, 2669, 2635, 2646, 2645, 2644, 3395, 2651, 3394, 2654, 3397, 2655, 3401, 2662, 2699, 3385, 2629, 2661, 2653, 2660, 2656, 3398, 2659, 2670, 2672, 2674, 2679, 2649, 2678, 2647, 2622, 2620, 3379, 3380, 2623, 2619, 3377 parsellerin “Diğer Tarım Alanından” “Sanayi Alanına” alınmasına ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
14-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Kükürtlü Mahallesi, 3917 ada, 7,30 parseller Ticaret ve Konut Alanı 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
15-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Alaaddinbey Mahallesi çevresinde gelişme konut alanı talebi ile ilgili raporu,
16-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Çalı-Kayapa-Hasanağa Bağlantı Yolunun 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında yeniden değerlendirilmesi talebi ile ilgili raporu,
17-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 844 ada, 1 parselin bir kısmının Konut Alanına alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
18-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Gümüştepe Mahallesi, 3623 ada, 8 parselin Konut Alanı içine alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
19-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Dağyenice Mahallesi, 126 ada, 8 parselin “Kırsal Yerleşme Alanı” içine alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
20-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Yolçatı Mahallesi, 828-853-867-2966 parseller ile Doğanköy Mahallesi, 606 parselin Diğer Tarım Alanından Konut Alanı’na alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
21-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 2246 ada, 1 parsele ilişkin hazırlanan 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili raporu,

4/6

 

 

22-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Dağyenice Mahallesi, 144 ada, 24 parselin “Kırsal Yerleşme Alanı” içine alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
23-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Minareliçavuş Mahallesi, 1563 ada, 1 parselin “Tır Parkı”na alınmasına ilişkin İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
24-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Dağyenice Mahallesi, 117 ada, 16 parselin “Kırsal Yerleşme Alanı” içine alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
25-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi Gümüştepe Mahallesi, 3926 ada, 23-25-26 parsellerin Konut Alanı içine alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
26-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Gümüştepe Mahallesi, 3959 ada, 248 parsellerin “Günübirlik Tesis Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
27-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 496 ada, 1-2-3-5-6-7-8 parsellerin “Su Deposu ve Park Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
28-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Gümüştepe Mahallesi, 3632 ada, 3 parselin “Özel Kreş Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
29-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 3928 ada, 8 parselin Günübirlik Tesis Alanı içine alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
30-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 4609 ada, 6 parselin “Tali İş Merkezi Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
31-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda Cumhuriyet Caddesi Nostaljik Tramvay hattına ilişkin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
32-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Altınova Mahallesi, H22d02c1a pafta, 3199 ada, 30 parselin Konut Alanına alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
33-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediyesi’nin, 15.07.2010 gün ve 622 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği,1/1000 ölçekli Samanlı Bağlantı Yolu İmar Planı değişikliklerine yapılan askı itirazları ile ilgili raporu,
34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 13.05.2010 tarih ve 447 sayılı kararıyla onaylı Mudanya İlçesi, Çağrışan Akçeşme Mevki, 85 sayılı parsel ve civarındaki 1/1000 ölçekli Göynüklü- Çağrışan Uygulama İmar Planına yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,
35-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Demirtaşpaşa Mahallesi, 2396 ada, 2,3,4,5,6,7,8,9,10,14,15,16,17,18,19,20,27,28,33 parseller ile 2397 ada, 1 parselin “Meydan İle Ticaret ve Katlı Otopark Alanı olarak düzenlemesine ilişkin 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Kuruçeşme Mahallesi, 4286 ada, 159 parselin “Kültürel Tesis Alanına” alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
5/6

 

 

37-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Mollafenari Camii ile Üçkuzular Camii arasındaki yeni yol güzergahının imar planlarına işlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
38-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu İlçesi, 1/5000 ölçekli Dışkaya I. ve II. Etap Toplu Konut Alanı Nazım İmar Planlarında Arıtma Tesisi Alanı değişikliği ile ilgili raporu,
39-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
40-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklikleri ile ilgili raporu,
41-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
42-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklikleri ile ilgili raporu,
43-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklikleri ile ilgili raporu,
44-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklikleri ile ilgili raporu,
45-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 30.10.2008 gün ve 745 sayılı kararı ile onaylanan Yeni Teleferik Projesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Teleferik İstasyon Alanları 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planları askı itirazları ile ilgili raporu,
46-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Yavuzselim Mahallesi, 4822 ada, 1 parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
47-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, 06.01.2010 gün ve 1618 sayılı yazısı ile Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, 05.03.2010 gün ve 26048 sayılı yazısı doğrultusunda, Yıldırım İlçesi, Şirinevler Mahallesi, 1445 ada, 1 parselde Meydan Alanı planlanmasına yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
48-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Şirinevler Mahallesi, 1445 ada, 1 parselde yer alan İlköğretim Tesis Alanı ve Hacivat Mahallesi, 3475 ada, 1 parselde yer alan Yeşil Alanın yer değişikliğinin yapılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
49-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Yunusemre Mahallesi, 3137 ada, 1 parselde yer alan Caminin plana işlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
50-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Paşa Çiftliği 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı ile ilgili raporu,
51-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Güzelyalı, Aydınpınar Köyü, 112 ada, 2 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
52-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Mürsel Köyü, 1543 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Mudanya Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
53-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Güzelyalı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı hakkında Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin 2009/194 E ve 2010/309 K sayılı kararının değerlendirilmesi ile ilgili raporu.

 

Recep ALTEPE
Mak. Müh.
Büyükşehir Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.11.2010 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...


Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 11.11.2010 Perşembe günü saat 15.00’da Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda (Heykel Tarihi Bina) yaptığı 2009/2014 seçim döneminin 23 üncü 2 inci dönemin 10 uncu OLAĞAN toplantısının 1. birleşiminde alınan KARARLARIN ÖZETİDİR.

 

1-Okunan Geçen Toplantı Zaptında; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 14.10.2010 tarih ve 2010/365 Esas, 843 sayılı kararıyla kabul edilen; “Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Atıcılar Mahallesi, 6773 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” hakkındaki Meclis Kararında “Atıcılar Mahallesi, 6773 ada, 1 parselin sınırları dışında kalan Ticaret Alanı kararının ve çekme mesafelerinin kaldırılarak kararın sadece parsel sınırlarını kapsayacak şekilde düzenlenmesi” şeklinde düzeltilerek Geçen Toplantı Zaptının oybirliği ile kabulüne,
2-Başkanlık Makamı’nın, Komisyon Üyeliği Seçimi ile ilgili yazısına; “BUSKİ Genel Müdürlüğü”nün de ilavesiyle Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğine Atilla ÖDÜNÇ seçilmiştir,
3-Başkanlık Makamı’nın, Gürsu Belediyesi’nin 2011 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
4-Başkanlık Makamı’nın, Kestel Belediyesi’nin 2011 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
5-Başkanlık Makamı’nın, Mudanya Belediyesi’nin 2011 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
6-Başkanlık Makamı’nın, Gemlik Belediyesi’nin 2011 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
7-Başkanlık Makamı’nın, Nilüfer Belediyesi’nin 2011 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
8-Başkanlık Makamı’nın, Yıldırım Belediyesi’nin 2011 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
9-Başkanlık Makamı’nın, Büyükşehir Belediyesi’nin 2011 Mali Yılı Performans Esaslı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
10-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, 2011 Mali Yılı Gelir Tarifesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
11-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, 10.000.000,00 TL. borçlanma ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
12-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım ve Osmangazi Belediyelerine tahsis edilmiş olan lojmanlar ile ilgili yazısının Hukuk Komisyonu’na havalesine,
13-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Sosyal Denge Sözleşmesi hakkında yetki verilmesi ile ilgili yazısına; “BUSKİ Genel Müdürlüğü”nün de ilavesiyle oybirliği ile kabulüne,
14-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Eflak Caddesi üzerinde 30.00 m. imar yolunda kalan Erikli Mahallesi, 2438 ada, 10 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılması için Belediyemiz IX. 5 yıllık İmar Programı’nın 2009-2010 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
15-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Planlama Bölgesi Uygulama İmar Planında yolda kalan, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Davutkadı Mahallesi, çeşitli ada ve parsellerde kalan yerlerin kamulaştırılmak üzere Belediyemiz IX. 5 yıllık İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
16-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım İlçesi, Emirsultan Mahallesi, 260 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın bir kısmı imar planına göre “Yeşil Alan” olarak tanımlanan alanda kaldığından kamulaştırılması için Belediyemiz IX. 5 yıllık İmar Programının 2010 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,


1/9

 

17-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım İlçesi, Musababa Mahallesi, 4600 ada, 18, 19, 20 ve 21 parsel sayılı taşınmazlar imar planına göre “Yeşil Alan” olarak tanımlanan alanda kaldığından söz konusu parsellerin kamulaştırılması için Belediyemiz IX. 5 yıllık İmar Programının 2010 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
18-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Nilüfer İlçesi, 1/1000 ölçekli Me-İş Mevzi Uygulama İmar Planında yolda kalan Ertuğrul Mahallesi, 844 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılması için Belediyemiz mevcut 5 yıllık İmar Programının 2010 yılı dilimine program eki olarak alınması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
19-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, 01.01.2011 – 31.12.2015 tarihlerini kapsamakta olan X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık-Plan ve Bütçe Komisyonlarına müştereken havalesine,
20-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Şirinevler Mahallesi, 1445 ada, 1 parsel sayılı ve 5.127,60 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazın Belediyemize hibe edilmesi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
21-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Altınova Mahallesi, 3198 ada, 15 parselin Resmi Kurum Alanında kalan kısmının Adli Tıp Kurumu’na tahsisi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
22-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinin, 16.09.2010 gün ve 773 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 2422 ada, 1 parselin Özel Yurt Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
23-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.09.2010 gün ve 762 sayılı kararı ile onaylanan Osmangazi İlçesi, İsmetiyeköy Mahallesi, 4047 ada, 12,13,14 parseller 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
24-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.09.2010 gün ve 767 sayılı kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Altınova Mahallesi, 3198 ada, 15 parsel 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
25-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.09.2010 gün ve 772 sayılı kararı ile onaylanan, Mudanya İlçesi, 1461,1462,1463 parseller 1/5000 ölçekli Mudanya Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
26-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.09.2010 gün ve 770 sayılı kararı ile onaylanan, Kestel İlçesi, Çataltepe Mevkii Büyük Sanayi Sitesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
27-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.09.2010 gün ve 765 sayılı kararı ile onaylanan, Akçalar 921-924-925-926-928 sayılı parsellere ait 1/5000 ölçekli Akçalar Nazım İmar Planı askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
28-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun, 01.10.2010 tarih ve 6138 sayılı kararı doğrultusunda EGEMEN HES1 ve HES 2 Hidroelektrik Santrali Projesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan notu değişikliği ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
29-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Akaryakıt ve LPG İstasyonlarına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
30-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 13.12.2004 gün ve 324 sayılı kararı ile onaylanan, 1/5000 ölçekli Gemlik Doğusu Nazım İmar Planı değişikliğinin iptali hakkındaki mahkeme kararının Danıştay 6. Dairesince onanmasına ilişkin karar ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
2/9

 

31-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.11.2009 gün ve 713 sayılı kararı ile onaylanan, Yenişehir İlçesi, Burcun Köyü, 805,806,……1888, 1889 sayılı taşınmazları kapsayan alana ilişkin onaylanan 1/100000 ölçekli Bursa Çevre Düzeni Planı değişikliği hakkında Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin yürütmeyi durdurma kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
32-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.11.2006 gün ve 743 sayılı kararı ile onaylanan, Mudanya İlçesi, Mürsel Köyü, 1521 sayılı taşınmazı kapsayan alana ilişkin 1/25000 ölçekli Mudanya Nazım İmar Planı değişikliği hakkında Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin iptal kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
33-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 12.06.2006 gün ve 404 sayılı kararı ile onaylanan, Mudanya İlçesi, 215 ada, 11 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Mudanya Nazım İmar Planı değişikliği hakkında Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin yürütmeyi durdurma kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
34-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 12.03.2009 gün ve 168 sayılı kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Çırpan Mahallesi, 5427 ada, 6 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği hakkında Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin iptal kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
35-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı TAU Genel Müdürlüğü’nün, 3621 sayılı Kıyı Kanunun 3. ve 5. maddesine istinaden 1/5000 ölçekli Gölyazı Nazım İmar Planı’nın geçerliliğinin bulunmadığına dair yazısı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
36-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün Küçükkumla Arıtma Tesisine ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı talebi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
37-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişikliği talepleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
38-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Valiliği, Mahalli İdareler Müdürlüğü’nün Bursa Şehir Plancıları Odası’nın plan değişikliklerine ait İçişleri Bakanlığı’na yapmış olduğu şikayet yazısı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
39-Plan ve Bütçe-Hukuk Komisyonları’nın, Kent Hali Giriş Ücretleri ile Kantar Tartım Ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,
40-İmar ve Bayındırlık-Hukuk Komisyonları’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’nin 8.10 Dini Tesisler Maddesinde Değişiklik Yapılması ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,
41-İmar ve Bayındırlık-Hukuk Komisyonları’nın, Kestel Belediye Meclisi’nin, 01.07.2010 tarih ve 149 sayılı Meclis Kararı ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliğinde kullanım fonksiyonunun “Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı ( İbadethane ve Cemevi)” olarak değiştirilmesi ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,
42-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Barakfakih 2191 parsel’e ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Bülent ASLANHAN, Turgay ERDEM, Ali KARAMIK, Fatih Mehmet GÜLER, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 12 red – 27 kabul) ile kabulüne,
43-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın yazısı doğrultusunda Alaaddinbey-Özlüce Köprülü kavşak uygulama projelerinin revizyonuna ilişkin 1/25000, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

3/9

 

 

44-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Altınova Mahallesi, 3198 ada, 15 parselin güney bölümünün spor alanına alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Yalova Yolu I. Bölge Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
45-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Soğanlı Mahallesi, eski 6 pafta, 950 parsel, yeni 2864 ada, 30 parselin Konut Alanına alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
46-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Çekirge Mahallesi, 4617 ada, 12 parsel Ticaret Alanı 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
47-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Dobruca Mahallesi, 352 ve 353 parseller Konut Alanı 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
48-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, H22A09A pafta, 112 ada, 1 sayılı parselde Turizm Tesis Alanı amaçlı 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri talebi ile ilgili raporunun yeniden değerlendirilmek üzere komisyona iadesine,
49-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Cihatlı Mahallesi, 977, 978, 983, 984, 985, 986, 987, 1493, 1534, 1537, 1544, 1546, 1547, 1550 ve 7191 sayılı parsellerde “Beton, Konkasör, Asfalt, Kalsit, Prefabrik Yapı Elemanları Üretimi Alanı ile Maden Kırma ve Öğütme Alanı” amaçlı 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
50-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Görükle Mahallesi, 649 ada, 1 parselin “Konut Alanından” “Turizm Tesis Alanına” alınmasına yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
51-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Kayapa Mahallesi, H21C07D pafta, 4061, 4062, 2642, 2641, 2640, 2636, 2637, 2639, 3391, 3405, 3404, 2667, 2666, 2665, 2663, 2669, 2635, 2646, 2645, 2644, 3395, 2651, 3394, 2654, 3397, 2655, 3401, 2662, 2699, 3385, 2629, 2661, 2653, 2660, 2656, 3398, 2659, 2670, 2672, 2674, 2679, 2649, 2678, 2647, 2622, 2620, 3379, 3380, 2623, 2619, 3377 parsellerin “Diğer Tarım Alanından” “Sanayi Alanına” alınmasına ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
52-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Kükürtlü Mahallesi, 3917 ada, 7,30 parseller Ticaret ve Konut Alanı 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
53-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Alaaddinbey Mahallesi çevresinde gelişme konut alanı talebi ile ilgili raporunun yeniden değerlendirilmek üzere komisyona iadesine,
54-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Çalı-Kayapa-Hasanağa Bağlantı Yolunun 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında yeniden değerlendirilmesi talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
55-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 844 ada, 1 parselin bir kısmının Konut Alanına alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
56-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Gümüştepe Mahallesi, 3623 ada, 8 parselin Konut Alanı içine alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
57-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Dağyenice Mahallesi, 126 ada, 8 parselin “Kırsal Yerleşme Alanı” içine alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,


4/9

 

 

58-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Yolçatı Mahallesi, 828-853-867-2966 parseller ile Doğanköy Mahallesi, 606 parselin Diğer Tarım Alanından Konut Alanı’na alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
59-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 2246 ada, 1 parsele ilişkin hazırlanan 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
60-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Dağyenice Mahallesi, 144 ada, 24 parselin “Kırsal Yerleşme Alanı” içine alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
61-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Minareliçavuş Mahallesi, 1563 ada, 1 parselin “Tır Parkı”na alınmasına ilişkin İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
62-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Dağyenice Mahallesi, 117 ada, 16 parselin “Kırsal Yerleşme Alanı” içine alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
63-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi Gümüştepe Mahallesi, 3926 ada, 23-25-26 parsellerin Konut Alanı içine alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
64-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Gümüştepe Mahallesi, 3959 ada, 248 parsellerin “Günübirlik Tesis Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
65-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 496 ada, 1-2-3-5-6-7-8 parsellerin “Su Deposu ve Park Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
66-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Gümüştepe Mahallesi, 3632 ada, 3 parselin “Özel Kreş Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun yeniden değerlendirilmek üzere komisyona iadesine,
67-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 3928 ada, 8 parselin Günübirlik Tesis Alanı içine alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
68-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 4609 ada, 6 parselin “Tali İş Merkezi Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun yeniden değerlendirilmek üzere komisyona iadesine,
69-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda Cumhuriyet Caddesi Nostaljik Tramvay hattına ilişkin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ 1 red – 38 kabul) ile kabulüne,
70-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Altınova Mahallesi, H22d02c1a pafta, 3199 ada, 30 parselin Konut Alanına alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
71-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediyesi’nin, 15.07.2010 gün ve 622 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği,1/1000 ölçekli Samanlı Bağlantı Yolu İmar Planı değişikliklerine yapılan askı itirazları ile ilgili oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Bülent ASLANHAN, Turgay ERDEM, Ali KARAMIK, Fatih Mehmet GÜLER, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 12 red – MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red – 25 kabul) ile kabulüne,

5/9

 

72-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 13.05.2010 tarih ve 447 sayılı kararıyla onaylı Mudanya İlçesi, Çağrışan Akçeşme Mevki, 85 sayılı parsel ve civarındaki 1/1000 ölçekli Göynüklü- Çağrışan Uygulama İmar Planına yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
73-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Demirtaşpaşa Mahallesi, 2396 ada, 2,3,4,5,6,7,8,9,10,14,15,16,17,18,19,20,27,28,33 parseller ile 2397 ada, 1 parselin “Meydan İle Ticaret ve Katlı Otopark Alanı olarak düzenlemesine ilişkin 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
74-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Kuruçeşme Mahallesi, 4286 ada, 159 parselin “Kültürel Tesis Alanına” alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
75-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Mollafenari Camii ile Üçkuzular Camii arasındaki yeni yol güzergahının imar planlarına işlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
76-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu İlçesi, 1/5000 ölçekli Dışkaya I. ve II. Etap Toplu Konut Alanı Nazım İmar Planlarında Arıtma Tesisi Alanı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
77-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunda; 2. sırada yer alan 06.10.2010 tarih ve 639 sayılı Meclis Kararının oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Bülent ASLANHAN, Turgay ERDEM, Ali KARAMIK, Fatih Mehmet GÜLER, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 12 red – 27 kabul) ile uygun olduğuna,
4. sırada yer alan 06.10.2010 tarih ve 642 sayılı Meclis düzeltilerek uygun olduğuna,
5. sırada yer alan 06.10.2010 tarih ve 643 sayılı Meclis Kararının oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Bülent ASLANHAN, Turgay ERDEM, Ali KARAMIK, Fatih Mehmet GÜLER, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 12 red – MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red – 25 kabul) ile uygun olduğuna rapordaki diğer kararların oybirliği ile kabulüne,
78-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
79-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunda; Mudanya Belediye Meclisi’nin, Uygun Bulunan Kararlar İçinde 1. ve 2. sırada yer alan 06.09.2010 tarih ve 287, 288 sayılı Meclis Kararlarının değiştirilerek uygun olduğuna rapordaki diğer kararların oybirliği ile kabulüne,
80-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklikleri ile ilgili raporunun, 6. sırada yer alan 01.10.2010 tarih ve 206 sayılı Meclis Kararının oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Bülent ASLANHAN, Turgay ERDEM, Ali KARAMIK, Fatih Mehmet GÜLER, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 12 red – 27 kabul) ile uygun olduğuna, rapordaki diğer kararların oybirliği ile kabulüne,
81-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
82-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
83-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 30.10.2008 gün ve 745 sayılı kararı ile onaylanan Yeni Teleferik Projesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Teleferik İstasyon Alanları 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planları askı itirazları ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,


6/9


84-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Yavuzselim Mahallesi, 4822 ada, 1 parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red – 37 kabul) ile kabulüne,
85-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, 06.01.2010 gün ve 1618 sayılı yazısı ile Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, 05.03.2010 gün ve 26048 sayılı yazısı doğrultusunda, Yıldırım İlçesi, Şirinevler Mahallesi, 1445 ada, 1 parselde Meydan Alanı planlanmasına yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
86-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Şirinevler Mahallesi, 1445 ada, 1 parselde yer alan İlköğretim Tesis Alanı ve Hacivat Mahallesi, 3475 ada, 1 parselde yer alan Yeşil Alanın yer değişikliğinin yapılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
87-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Yunusemre Mahallesi, 3137 ada, 1 parselde yer alan Caminin plana işlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
88-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Paşa Çiftliği 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
89-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Güzelyalı, Aydınpınar Köyü, 112 ada, 2 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun yeniden değerlendirilmek üzere komisyona iadesine,
90-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Mürsel Köyü, 1543 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Mudanya Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
91-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Güzelyalı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı hakkında Bursa 1.İdare Mahkemesi’nin 2009/194 E ve 2010/309 K sayılı kararının değerlendirilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
92-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Refik YILMAZ’ın verdiği “Osmangazi Belediyesi’nin 2011 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi” ile ilgili yazılı önergenin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
93-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Refik YILMAZ’ın verdiği “Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1425 ada 2 parsel sayılı taşınmaz üzerine “Kadın Sığınma Evi” inşa edilmesi, Kadın Sığınma Evi’nin tahsisi, kullanımı hususlarında yasal işlemlerin yerine getirilmesi için yetki verilmesi.” İle ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
94-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Refik YILMAZ’ın verdiği “Kestel İlçesi, Bursa Orman İşletme Müdürlüğü Kestel Orman İşletme Şefliği sınırları dahilinde bulunan Mesire Yerinin, Gölbaşı Köyü Muhtarlığı’ndan 10 yıllığına kiralanması” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne.
95-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Refik YILMAZ’ın verdiği “Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Muradiye Mahallesi, 4767 ada, 1 parsel, 4508 m2’lik alan (Altıparmak SSK Binası) ile ilgili protokol yapmak üzere yetki verilmesi” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
96-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Refik YILMAZ’ın verdiği “Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Fethiye Mahallesi, 1877 ada 2 parsel, 1878 ada 1 parsel, 1879 ada 1 parsel sayılı alanda kurulu Fethiye Spor Tesisleri’nin kullanım hakkı talebi” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
97-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Refik YILMAZ’ın verdiği “Yapılacak Stadyum projesinde kiralanabilir ünitelerin 30 yıla kadar kullanım hakkının stadın yapımını üstlenecek yükleniciye kiralanması” ile ilgili verdiği yazılı önergenin oyçokluğu (CHP;Osman Ayradilli, Bülent Aslanhan 2 red, 37 kabul) ile kabulüne,
98-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Refik YILMAZ’ın verdiği “Büyükşehir Belediyesi ile Bağlı Kuruluşlar ve Şirketlerde çalışan personele BU-KART verilmesi” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,

7/9

 


99-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Refik YILMAZ’ın verdiği “Güzelyalı İskele ve Terminal Alanının Kullanım Süresinin Uzatılması ve Üçüncü Şahıslara Devir için Büyükşehir Belediye Başkanı’na ve Belediye Encümeni’ne yetki verilmesi” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
100-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Ali Hasan YOLUÇ ve Derya BULUT’un verdiği “Yıldırım Belediye Meclisi’nin, 03.11.2010 tarih ve 512,513,514,515,516, 517,518,519,520,521,522,523,524,525,526,527,528,529,530 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
101-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hasan MAKASCIOĞLU’nun verdiği “Engellilere verilen BU-KART’larda düzenleme yapılması” ile ilgili yazılı önergenin Hukuk-Ulaşım Komisyonlarına müştereken havalesine,
102-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hasan MAKASCIOĞLU’nun verdiği “Bursa Büyükşehir Belediyesi Özel Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği’nin maddelerinin yeniden gözden geçirilmesi” ile ilgili yazılı önergenin Hukuk-Ulaşım Komisyonlarına müştereken havalesine,
103-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Hasan MAKASCIOĞLU, Hulisi TURAN ve Atilla ÖDÜNÇ’ün verdiği “Gürsu Belediye Meclisi’nin, 06.10.2010 tarih ve 182, 186 sayılı Meclis Kararı ile 03.11.2010 tarih ve 198,199,200,202,205 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
104-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Hasan AKTÜRK, Kartal SALDIRIŞ ve Münir EROĞLU’nun verdiği “Mudanya Belediye Meclisi’nin, 05.11.2010 tarih ve 2010/318, 2010/319, 2010/323, 2010/325 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
105-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Yener ACAR, Necmettin EKİNCİ, Murat AY ve Şükrü AKSU’nun verdiği “Kestel Belediye Meclisi’nin, 01.11.2010 tarih ve 236, 237 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
106-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Mustafa BOZBEY, Turgay ERDEM ve Bülent ASLANHAN’ın verdiği “Nilüfer Belediye Meclisi’nin, 03.11.2010 tarih ve 11,12,13,14,15,17,18,19,20 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
107-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Recep DEMİRHAN’ın verdiği “Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 03.11.2010 tarih ve 724,725,726,727,728,729,730,731,732, 733,734,735,736,737,738,739,741,743,744 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
108-Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 14.10.2010 tarih ve 2010/365 Esas, 843 sayılı kararıyla kabul edilen; “Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Atıcılar Mahallesi, 6773 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” hakkındaki Meclis Kararında “Atıcılar Mahallesi, 6773 ada, 1 parselin sınırları dışında kalan Ticaret Alanı kararının ve çekme mesafelerinin kaldırılarak kararın sadece parsel sınırlarını kapsayacak şekilde düzenlenmesi” şeklinde düzeltilerek oybirliği ile kabulüne,
109-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Özgen KESKİN’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
110-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Fahreddin YILDIRIM’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

8/9

 

 

111-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hikmet AYDOĞDU’nun sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
112-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ceyhun İRGİL’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
113-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İsmail İPÇİ’nin sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 


Recep ALTEPE
Mak. Müh.
Büyükşehir Belediye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


9/9
 

11.11.2010 Tarihli Meclis