MECLİS TOPLANTILARI

14.10.2010 Tarihli Meclis Gündemi

GÜNDEM : Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 14.10.2010 Perşembe günü saat 15.00’da Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda (Heykel Tarihi Bina) yapacağı 2009/2014 seçim döneminin 22 nci, 2 nci dönemin 9 uncu OLAĞAN toplantısının 1. birleşimine ait gündemdir.

 


G Ü N D E M :

1-GEÇEN TOPLANTI ZAPTI;

2-DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ;

1-Sivil Savunma Uzmanlığı’nın, İlimizin çeşitli noktalarında bulunan camilerimizin koruma hizmetlerinin Belediyemizce sağlanması ile ilgili yazısı,
2-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, 30.000.000,00 USD kredi ile ilgili yazısı,
3-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, Araç Alımı ile ilgili yazısı,
4-İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın, Araç Alımı ile ilgili yazısı,
5-Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, Evde Hasta Bakım Hizmetleri ve Çevre Sağlığı Hizmetlerinin ihale yoluyla yaptırılması ile ilgili yazısı,
6-Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, Tahsis veya kiralama gibi yöntemlerle Belediyemizce yürütülmekte olan parsellere ait inşaat ruhsatı ve yapı kullanma izin belgelerinin Belediyemizce düzenlenmesi ile ilgili yazısı,
7-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Vatan Mahallesi, 4088 ada, 1 parsel ve üzerinde mevcut bina, bina eklentileri ve ağaçların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz IX. 5 yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2010 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısı,
8-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Türkiye Şeker Fabrikası A.Ş.’ne ait Özlüce Mahallesi, 2396 ada, 6 sayılı parselin 219/2400 hissesinin yolda kalan kısmı ile yapılan şuyulandırma neticesi kamuya terk edilen alanda bina, bina eklentileri ve ağaçların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz IX. 5 yıllık İmar Programının 2009-2010 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısı,
9-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Soğanlı Mahallesi, 3503 ada, 2-3-36-37-38 nolu parseller ile 3502 ada, 1 sayılı parselin cami inşaatının yapılması için Belediyemiz IX. 5 yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2010 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısı,
10-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Geçiş Hakkı Tarifesi ile ilgili yazısı,
11-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Numarataj hakkındaki işlemler ile ilgili yazısı,

 

1/4

 

 

12-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’nin 7.30 “Sığınaklar” maddesinde değişiklik yapılması ile ilgili yazısı,
13-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’nin 7.11.1 “Çatılar’ maddesinde değişiklik yapılması ile ilgili yazısı,
14-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Türkiye İnşaat Sürveyan ve Kalfa Dernekleri Bursa Şubesi’nin Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’nde revizyon talepleri ile ilgili yazısı,
15-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 29.07.2010 gün ve 709 sayılı Kararı ile onaylanan Gemlik İlçesi, Ata Mahallesi ile Kurtul Köyü Arası Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanlarına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazları ile ilgili yazısı,
16-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa, Kestel İlçesi, Çataltepe Mevkii 1/5000 ölçekli Büyük Sanayi Sitesi Nazım İmar Planı ile ilgili yazısı,
17-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, İl Sağlık Müdürlüğü’nün, Yıldırım İlçesi, Samanlı Sağlık Tesisine ilişkin 1/5000 ölçekli Yıldırım Nazım İmar Planı ve Samanlı Mahallesi Uygulama İmar Planı Plan Notu değişikliği talebi ile ilgili yazısı,
18-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım Belediye Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 15.07.2010 gün ve 626 sayılı Kararı ile onaylanan 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Yıldırım Nazım İmar Planında Bölge Parkı Plan Notu değişikliğinin yeniden değerlendirilmesi talebi ile ilgili yazısı,
19-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İl Genel Meclisi’nin, 07.07.2010 tarih ve 2010/201 sayılı kararı ile onaylanan Bursa 2020 Yılı 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ‘Tarımsal Niteliği Korunacak Tarım Alanları’ Plan Notu değişikliği ile ilgili yazısı,
20-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Gürsu Belediye Başkanlığı’nın 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Gürsu Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili yazısı,
21-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, Alaaddinbey Özlüce Kavşağı Uygulama Projeleri Revizyonu doğrultundaki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili yazısı,
22-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişikliği talepleri ile ilgili yazısı,


3-KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR;

1-Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun, Yangın afetine uğraması muhtemel olan sahaların belirlenmesi ile ilgili raporu,
2-Plan ve Bütçe-İmar ve Bayındırlık Komisyonları’nın, Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 252 ada, 12 parsel üzerine Doğalgaz Regülatörü konulması ile ilgili müşterek raporu,
3-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediye Meclisi’nin 1/1000 ölçekli Plan değişiklikleri ve imara ilişkin kararları ile ilgili raporu,
4-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nülüfer Belediye Meclisi’nin 1/1000 ölçekli Plan değişiklikleri ve imara ilişkin kararları ile ilgili raporu,
5-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediye Meclisi’nin 1/1000 ölçekli Plan değişiklikleri ve imara ilişkin kararları ile ilgili raporu,
6-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediye Meclisi’nin 1/1000 ölçekli Plan değişiklikleri ve imara ilişkin kararları ile ilgili raporu,

2/4

 

 


7-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediye Meclisi’nin 1/1000 ölçekli Plan değişiklikleri ve imara ilişkin kararları ile ilgili raporu,
8-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediye Meclisi’nin 1/1000 ölçekli Plan değişiklikleri ve imara ilişkin kararları ile ilgili raporu,
9-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 2467 ada, 4 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
10-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 251 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
11-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, 2875 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
12-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Karaman Mahallesi, 167 ada, 3 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
13-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Balat Mahallesi, 4123 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
14-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’nin, Demirci Mahallesi’nden geçen enerji nakil hattının altında kalan alanın yeşil alan olması hakkındaki talebinin değerlendirilmesi ile ilgili raporu,
15-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 14.05.2009/275 sayılı kararıyla onaylanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarında yeralan “Konut Dışı Kentsel çalışma alanlarına” ilişkin plan notu ile Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinde yer alan “Konut Dışı Kentsel çalışma alanları” tanımının Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 27.05.2010 tarihli kararı doğrultusunda değiştirilmesi ile ilgili raporu,
16-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Başköy Mahallesi, Köyüstü mevkii 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporu,
17-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, B.K.T.V.K Kurulu’nun 13.09.2007 gün ve 2825 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan Botanik Park 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı ile ilgili raporu,
18-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın Osmangazi İlçesi, atıcılar mahallesi, 6773 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
19-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 13.05.2010 gün ve 442 sayılı kararıyla onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,
20-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.06.2010 gün ve 523 sayılı kararıyla onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,
21-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Akademik Odalar Birliği’nin (BAOB) 24.08.2010 gün ve 44 sayılı yazısıyla belirtilen imar planı değişiklik talebi ile ilgili raporu,
22-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Değirmenönü Mahallesi, 18. madde uygulama sınırının plana işlenmesi ile ilgili raporu,
23-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Değirmenlikızık Mahallesi, 489 ada, 15 parselde özel spor alanı oluşturulmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebi ile ilgili raporu,
24-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Yavuzselim Mahallesi, 4822 ada, 1-2 parselleri kapsayan alanda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,


3/4

 

 

 

25-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 15.07.2010 gün ve 624 sayılı kararıyla onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,
26-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.06.2010 gün ve 537 sayılı kararıyla onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,
27-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, B.K.T.V.K Kurulu’nun 28.04.2010 gün ve 5717 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan 1. derece Arkeolojik Sit Alanı’na ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
28-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Hasanağa Mahallesi 150-164-165 adaya ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
29-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa, Osmangazi İlçesi, Kuruçeşme Mahallesi 4268 adaya ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
30-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 15.07.2010 gün ve 616 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına yapılan askı itirazı ile ilgili raporu.

 

 

 

 

Recep ALTEPE
Mak. Müh.
Büyükşehir Belediye Başkanı

 

 

 

 

 


4/4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.10.2010 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...

 Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 14.10.2010 Perşembe günü saat 15.00’da Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda (Heykel Tarihi Bina) yaptığı 2009/2014 seçim döneminin 22 nci 2 inci dönemin 9 uncu OLAĞAN toplantısının 1. birleşiminde alınan KARARLARIN ÖZETİDİR.


1-Okunan Geçen Toplantı Zaptının oybirliği ile kabulüne,
2-Sivil Savunma Uzmanlığı’nın, İlimizin çeşitli noktalarında bulunan camilerimizin koruma hizmetlerinin Belediyemizce sağlanması ile ilgili yazısına; ”Muradiye Camii” nin de ilavesiyle oybirliği ile kabulüne,
3-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, 30.000.000,00 USD kredi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
4-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, Araç Alımı ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
5-İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın, Araç Alımı ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
6-Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, Evde Hasta Bakım Hizmetleri ve Çevre Sağlığı Hizmetlerinin ihale yoluyla yaptırılması ile ilgili yazısına; “3 yıllık ihale yoluyla yaptırılması” ilavesiyle oybirliği ile kabulüne,
7-Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, Tahsis veya kiralama gibi yöntemlerle Belediyemizce yürütülmekte olan parsellere ait inşaat ruhsatı ve yapı kullanma izin belgelerinin Belediyemizce düzenlenmesi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
8-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Vatan Mahallesi, 4088 ada, 1 parsel ve üzerinde mevcut bina, bina eklentileri ve ağaçların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz IX. 5 yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2010 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
9-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Türkiye Şeker Fabrikası A.Ş.’ne ait Özlüce Mahallesi, 2396 ada, 6 sayılı parselin 219/2400 hissesinin yolda kalan kısmı ile yapılan şuyulandırma neticesi kamuya terk edilen alanda bina, bina eklentileri ve ağaçların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz IX. 5 yıllık İmar Programının 2009-2010 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
10-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Soğanlı Mahallesi, 3503 ada, 2-3-36-37-38 nolu parseller ile 3502 ada, 1 sayılı parselin cami inşaatının yapılması için Belediyemiz IX. 5 yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2010 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısının oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Bülent ASLANHAN, Turgay ERDEM, Ceyhun İRGİL, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 12 red - 22 kabul) ile kabulüne,
11-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Geçiş Hakkı Tarifesi ile ilgili yazısının Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonlarına müştereken havalesine,
12-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Numarataj hakkındaki işlemler ile ilgili yazısının Ulaşım Komisyonu’na havalesine,
13-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’nin 7.30 “Sığınaklar” maddesinde değişiklik yapılması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
14-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’nin 7.11.1 “Çatılar’ maddesinde değişiklik yapılması ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
15-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Türkiye İnşaat Sürveyan ve Kalfa Dernekleri Bursa Şubesi’nin Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’nde revizyon talepleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
16-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 29.07.2010 gün ve 709 sayılı Kararı ile onaylanan Gemlik İlçesi, Ata Mahallesi ile Kurtul Köyü Arası Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanlarına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
1/6

17-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa, Kestel İlçesi, Çataltepe Mevkii 1/5000 ölçekli Büyük Sanayi Sitesi Nazım İmar Planı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
18-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, İl Sağlık Müdürlüğü’nün, Yıldırım İlçesi, Samanlı Sağlık Tesisine ilişkin 1/5000 ölçekli Yıldırım Nazım İmar Planı ve Samanlı Mahallesi Uygulama İmar Planı Plan Notu değişikliği talebi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
19-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım Belediye Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 15.07.2010 gün ve 626 sayılı Kararı ile onaylanan 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Yıldırım Nazım İmar Planında Bölge Parkı Plan Notu değişikliğinin yeniden değerlendirilmesi talebi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
20-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İl Genel Meclisi’nin, 07.07.2010 tarih ve 2010/201 sayılı kararı ile onaylanan Bursa 2020 Yılı 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ‘Tarımsal Niteliği Korunacak Tarım Alanları’ Plan Notu değişikliği ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
21-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Gürsu Belediye Başkanlığı’nın 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Gürsu Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
22-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, Alaaddinbey Özlüce Kavşağı Uygulama Projeleri Revizyonu doğrultundaki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
23-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişikliği talepleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
24-Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun, Yangın afetine uğraması muhtemel olan sahaların belirlenmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
25-Plan ve Bütçe-İmar ve Bayındırlık Komisyonları’nın, Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 252 ada, 12 parsel üzerine Doğalgaz Regülatörü konulması ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,
26-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediye Meclisi’nin 1/1000 ölçekli Plan değişiklikleri ve imara ilişkin kararları ile ilgili raporunun, Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Görülen Kararlar içinde 13. sırasında yer alan, 01.09.2010 tarih ve 552 sayılı Meclis Kararının” yeniden değerlendirilmek üzere komisyona iadesine; şeklinde düzeltilerek raporun oybirliği ile kabulüne,
27-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nülüfer Belediye Meclisi’nin 1/1000 ölçekli Plan değişiklikleri ve imara ilişkin kararları ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
28-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediye Meclisi’nin 1/1000 ölçekli Plan değişiklikleri ve imara ilişkin kararları ile ilgili raporunun, Yıldırım Belediye Meclisi’nin, “Uygun Görülen Kararlar içerisinde 1. ve 10. sırasında yer alan, 01.09.2010 tarih, 411 ve 422 sayılı Meclis Kararlarının” oyçokluğu (MHP; Mehmet TEMİRTAŞ ve Dinçer YENİ 2 red, 32 kabul) ile uygun olduğuna ve diğer maddelerin oybirliği ile kabulüne,
29-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediye Meclisi’nin 1/1000 ölçekli Plan değişiklikleri ve imara ilişkin kararları ile ilgili raporunun, Kestel Belediye Meclisi’nin, “Uygun Görülen Kararlar içinde 8. sırasında yer alan, 01.07.2010 tarih ve 149 sayılı Meclis Kararının” tekrar incelenmek üzere Hukuk-İmar ve Bayındırlık Komisyonlarına müştereken havalesine; şeklinde düzeltilerek raporun oybirliği ile kabulüne,
30-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediye Meclisi’nin 1/1000 ölçekli Plan değişiklikleri ve imara ilişkin kararları ile ilgili raporunun; “Mudanya Belediye Meclisi’nin, Uygun Bulunmayan Kararlar içinde 19. sırasında yer alan, 06.08.2010 tarih ve 267 sayılı Meclis Kararının” yeniden değerlendirilmek üzere komisyona iadesine; şeklinde düzeltilerek raporun oybirliği ile kabulüne,
31-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediye Meclisi’nin 1/1000 ölçekli Plan değişiklikleri ve imara ilişkin kararları ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
2/6

32-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 2467 ada, 4 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun yeniden değerlendirilmek üzere komisyona iadesine,
33-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 251 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, 2875 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
35-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Karaman Mahallesi, 167 ada, 3 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun yeniden değerlendirilmek üzere komisyona iadesine,
36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Balat Mahallesi, 4123 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
37-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’nin, Demirci Mahallesi’nden geçen enerji nakil hattının altında kalan alanın yeşil alan olması hakkındaki talebinin değerlendirilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
38-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 14.05.2009/275 sayılı kararıyla onaylanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarında yeralan “Konut Dışı Kentsel çalışma alanlarına” ilişkin plan notu ile Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinde yer alan “Konut Dışı Kentsel çalışma alanları” tanımının Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 27.05.2010 tarihli kararı doğrultusunda değiştirilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
39-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Başköy Mahallesi, Köyüstü mevkii 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporunun yeniden değerlendirilmek üzere komisyona iadesine,
40-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, B.K.T.V.K Kurulu’nun 13.09.2007 gün ve 2825 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan Botanik Park 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
41-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın Osmangazi İlçesi, atıcılar mahallesi, 6773 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
42-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 13.05.2010 gün ve 442 sayılı kararıyla onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
43-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.06.2010 gün ve 523 sayılı kararıyla onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Bülent ASLANHAN, Turgay ERDEM, Ceyhun İRGİL, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 12 red - 22 kabul) ile kabulüne,
44-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Akademik Odalar Birliği’nin (BAOB) 24.08.2010 gün ve 44 sayılı yazısıyla belirtilen imar planı değişiklik talebi ile ilgili raporunun mevcudun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Bülent ASLANHAN, Turgay ERDEM, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 11 red - 17 kabul) ile kabulüne,
45-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Değirmenönü Mahallesi, 18. madde uygulama sınırının plana işlenmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
46-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Değirmenlikızık Mahallesi, 489 ada, 15 parselde özel spor alanı oluşturulmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
47-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Yavuzselim Mahallesi, 4822 ada, 1-2 parselleri kapsayan alanda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun yeniden değerlendirilmek üzere komisyona iadesine,
3/6

 

48-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 15.07.2010 gün ve 624 sayılı kararıyla onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun yeniden değerlendirilmek üzere komisyona iadesine,
49-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.06.2010 gün ve 537 sayılı kararıyla onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
50-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, B.K.T.V.K Kurulu’nun 28.04.2010 gün ve 5717 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan 1. derece Arkeolojik Sit Alanı’na ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
51-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Hasanağa Mahallesi 150-164-165 adaya ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
52-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa, Osmangazi İlçesi, Kuruçeşme Mahallesi 4268 adaya ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
53-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 15.07.2010 gün ve 616 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
54-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Gökay BİLİR’ın verdiği “Gemlik İlçesi, Kayhan Mahallesi’nde, Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı ilan edilen bölgedeki hak sahiplerine 300 TL kira yardımı yapılması” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
55-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Gökay BİLİR’ın verdiği “Bursa Kent Hali’ne giriş ücretleri ile kantarda tartım ücretlerinin belirlenmesi” ile ilgili yazılı önergenin Plan ve Bütçe-Hukuk Komisyonlarına müştereken havalesine,
56-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hulisi TURAN’ın verdiği “Soğuk Hava Deposu yapılabilmesi için plan tadilatı talebi” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
57-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Refik YILMAZ’ın verdiği “Bursa Büyükşehir Belediyesi Taksi-Dolmuş-Minibüs ve Servis Araçları Yönetmeliği” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
58-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Başkanı Recep ALTEPE’nin verdiği “İmar ve Bayındırlık Komisyonunda görüşülen ve karara bağlanan İhsaniye Mahallesi ‘Özel Sağlık Tesis Alanı’nın ‘Tali İş Merkezi’ olarak plan değişikliğinin yapılması” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
59-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa ALTIN’ın verdiği “Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik Gereği Uyulması Gereken Esaslar)” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
60-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa ALTIN’ın verdiği “Yıldırım İlçesi, Yunusemre Mahallesi, 3137 ada, 1 parselde yer alan caminin nazım imar planına işlenmesine yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
61-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa ALTIN’ın verdiği “Yıldırım İlçesi, Şirinevler Mah. 1445 ada, 1 parselde yer alan İlköğretim Tesis Alanı ile Hacivat Mahallesi, 3475 ada, 1 parselde yer alan Yeşil Alan’ın yeniden düzenlenmesi” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
62-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa ALTIN’ın verdiği “Yıldırım İlçesi, Anadolu Mah. 2057 ada, 1-2-3-4-5-9-10-11 sayılı parsellerin Yeşil Alana alınmasına yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği “ ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

4/6

 

63-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa ALTIN’ın verdiği “İmar Komisyonuna havale edilen, Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’nin 8.10. ‘Dini Tesisler’ Maddesinde Değişiklik yapılması” ile ilgili yazılı önergenin tekrar değerlendirilmek üzere İmar ve Bayındırlık-Hukuk Komisyonlarına müştereken havalesine,
64-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa ALTIN’ın verdiği “Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 06.10.2010 tarih ve 639,640,642,643,644,645,646,647,648,649,650,651,652,653,654,655,656,657,658,659,660,661,662663, 664,665,667,668 ve 669 sayılı “Plan Değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
65-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Hikmet AYDOĞDU ve Ali Hasan YOLUÇ’un verdiği “Yıldırım Belediye Meclisi’nin, 06.10.2010 tarih ve 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463 ve 481 sayılı ‘Plan Değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
66-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Hasan AKTÜRK, Kartal SALDIŞ ve Münir EROLU’nun verdiği “Mudanya Belediye Meclisi’nin, 12.10.2010 tarih ve 298,301,302,304,308 ve 310 sayılı ‘Plan Değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
67-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Hulisi TURAN ve Hasan MAKASCIOĞLU’nun verdiği “Gürsu Belediye Meclisi’nin, 07.10.2009 tarih ve 122, 159 sayılı ‘1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
68-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Turgay ERDEM’in verdiği “Nilüfer Belediye Meclisi’nin, 06.10.2010 tarih ve 13, 14, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34 ve 37 sayılı ‘Plan Değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
69-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Mehmet TEMİRTAŞ ve Dinçer YENİ’nin verdiği “Büyükşehir Belediye bünyesinde, Belediyeye bağlı kuruluş ve şirketlere hizmet alım yoluyla kiralanan araçlar ve kiralama yapılan firmalar” ile ilgili yazılı önergenin Başkanlık Makamı’na havalesine,
70-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Yener ACAR ve Necmettin EKİNCİ’nin verdiği “Kestel Belediye Meclisi’nin, 01.10.2010 tarih ve 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211 ve 212 sayılı ‘Plan Değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
71-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN ve Mahir GENCER’in verdiği “Gemlik Belediye Meclisi’nin, 06.10.2010 tarih ve 2010/M-292, 2010/M-293, 2010/M-295, 2010/M-296 ve 2010/M-297 sayılı Meclis Kararları ile 13.10.2010 tarih, 2010/M-311, 2010/M-312, 2010/M-313 ve 2010/M-316 sayılı ‘Plan Değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
72-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN ve Mahir GENCER’in verdiği “Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.10.2008 tarih ve 697 sayılı ‘Gemlik Nazım İmar Planı Plan Notları’” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
73-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Bülent ASLANHAN’ın verdiği “Yoğun yağış nedeniyle evleri su baskını altında kalan vatandaşa hasar tespiti yapılarak yardım yapılması” ile ilgili sözlü önergenin Başkanlık Makamı’na Havalesine,
74-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa DÜNDAR’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
75-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Fatih Mehmet GÜLER’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
76-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Servet BÜYÜKPOYRAZ’ın mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
5/6

 

 


77-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Recai EKMEKÇİ’nin yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
78-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Recep KOYGUN’un sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
79-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Celal DEMİR’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
80-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali Hasan YOLUÇ’un sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
81-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Muhammet Yavuz ÜNLÜ’nün sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
82-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Orhan ŞAHİN’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
83-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Münir EROĞLU’nün sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

 84-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hikmet AYDOĞDU’nun sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Recep ALTEPE
Mak.Müh.
Büyükşehir Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6/6

14.10.2010 Tarihli Meclis