MECLİS TOPLANTILARI

29.11.2007 Tarihli Meclis Gündemi

29.11.2007 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...

 
Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 29.11.2007 Perşembe günü saat 14.30’da Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonunda yaptığı 2004/2009 seçim döneminin 46 ncı, 4 üncü dönemin 12 nci OLAĞAN toplantısının 2. Birleşimine alınan KARARLARIN ÖZETİDİR.
1-Okunan 15.11.2007 Tarihli Geçen Toplantı Zaptı’nda “Belediyemizin Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi ile Yeni Hal Projeleri için 15.11.2007 Tarih 734 sayılı aldığımız Meclis Kararı ile Leasing Yöntemi ile almayı düşündüğümüz malzemelere karşılık Santral Garaj Mahallesi H22d01c3c pafta, 3542 ada, 4 parsel nolu 260.691,10 m2 sahalı fabrika ve bahçesi ve 22Hd07A1A02D4C/4D06B2B pafta 3542 ada, 2 parsel, 1.694,32 m2; H22d07a1a pafta, 5847 ada, 4 parsel nolu 46.503,09 m2 sahalı gayrimenkuller ile Nilüfer İlçesi Yolçatı Mahallesi H21B23DAB pafta, 3297 parsel, 150.280,07 m2 arsa paylı Yeni Hal Binası Gayrimenkullerin alınacak malzemelere karşılık ipotek gösterilmesi” ilavesiyle oyçokluğu (Bağımsız M.Semih Pala 1 red, 68 kabul) ile kabulüne
2-Başkanlık Makamı’nın, Gemlik Belediye Meclisi’nin, 05.10.2007 Tarih ve 2007/M-244 sayılı “Propaganda ücretinin belirlenmesi” hakkındaki Meclis Kararı ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
3-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 2008 Mali Yılı Performans Programının görüşülmesi ile ilgili raporunun oyçokluğu (Bağımsız M.Semih Pala 1 red, 69 kabul) ile kabulüne,
4-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gölyazı Belediyesi’nin 2008 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ve Gelir Tarifesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
5-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Hasanağa Belediyesi’nin 2008 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ve Gelir Tarifesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
6-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kayapa Belediyesi’nin 2008 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ve Gelir Tarifesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
7-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kirazlı Belediyesi’nin 2008 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ve Gelir Tarifesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
8-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Zeytinbağı Belediyesi’nin 2008 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ve Gelir Tarifesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
9-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Karıncalı Belediyesi’nin 2008 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ve Gelir Tarifesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
10-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kurşunlu Belediyesi’nin 2008 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ve Gelir Tarifesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
11-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Göynükbelen Belediyesi’nin 2008 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ve Gelir Tarifesi ile raporunun oybirliği ile kabulüne,
12-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Barakfakih Belediyesi’nin 2008 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ve Gelir Tarifesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
13-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Akçalar Belediyesi’nin 2008 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ve Gelir Tarifesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
14-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Umurbey Belediyesi’nin 2008 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ve Gelir Tarifesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
15-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Çalı Belediyesi’nin 2008 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ve Gelir Tarifesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
16-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Ovaakça Belediyesi’nin 2008 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ve Gelir Tarifesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
17-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Küçük Kumla Belediyesi’nin 2008 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ve Gelir Tarifesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
18-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Güzelyalı Belediyesi’nin 2008 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ve Gelir Tarifesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
19-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Görükle Belediyesi’nin 2008 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ve Gelir Tarifesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
20-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Demirtaş Belediyesi’nin 2008 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ve Gelir Tarifesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
../...

 

 

-2-

21-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Emek Belediyesi’nin 2008 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ve Gelir Tarifesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
22-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’nin 2008 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ve Gelir Tarifesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
23-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’nin 2008 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ve Gelir Tarifesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
24-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’nin 2008 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ve Gelir Tarifesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
25-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’nin 2008 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ve Gelir Tarifesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
26-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’nin 2008 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ve Gelir Tarifesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
27-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’nin 2008 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ve Gelir Tarifesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
28-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi 2008 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ve Gelir Tarifesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
29-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediyesi 2008 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ve Gelir Tarifesi ile ilgili raporuna; Belediye Gelir Tarifesi’nin 6. Maddesinin f bendinde: “Rapor onay ücreti büyük parsellerde (400 YTL)’yi geçemez” ifadesinin yerine “Rapor onay ücreti büyük parsellerde (500 YTL)’yi geçemez” şeklinde değiştirilerek raporun oyçokluğu (Bağımsız M.Semih Pala 1 red, 68 kabul) ile kabulüne,
30-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Özgen KESKİN’in yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
31-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa BOZBEY’in yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
32-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İbrahim SÜTÇÜ’nün yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
33-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Işıl Zeliha GENÇOĞLU MAYDAER’in yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
34-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hüseyin BAĞCI’nın yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
35-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Eşref GÜRE’nin yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
36-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Abdullah ÇOKAL’ın yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
37-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa BOZ’un yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
38-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Fatih Mehmet GÜLER’in yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
39-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İbrahim SİNCANLI’nın yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
40-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ethem ŞAHİN’in yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

 


Hikmet ŞAHIN
Bursa Büyükşehir
Belediye Başkanı

 

 

29.11.2007 Tarihli Meclis