MECLİS TOPLANTILARI

15.05.2008 Tarihli Meclis Gündemi

GÜNDEM : Büyükşehir Belediye Meclisi?nin, 15.05.2008 Perşembe günü saat 15.00?da Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonu?nda yapacağı 2004/2009 seçim döneminin 52 nci, 5 inci dönemin 5 inci OLAĞAN toplantısının 1. birleşimine ait gündemdir.

1-GEÇEN TOPLANTI ZAPTI;
2-DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ;

1-Başkanlık Makamı?nın, 2007 Mali Yılı Kesin Hesabı ile ilgili yazısı,
2-Başkanlık Makamı?nın, Başarılı Sporculara Ödül Verilmesi ile ilgili yazısı,
3-Protokol ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü?nün, Kardeş Şehir ile ilgili yazısı,
4-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı?nın, Osmangazi İlçesi, Altınova Mahallesi, 3199 ada,
137 parsel sayılı ve 75.086,02 m2 yüzölçümlü taşınmazın intifa hakkından vazgeçilmesi ile ilgili yazısı,
5-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı?nın, Akaryakıt ve LPG İstasyonlarına ilişkin hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik talepleri ile ilgili yazısı,
6-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı?nın, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklik Talepleri (genel ) ile ilgili yazısı,
7-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı?nın, Büyükşehir Belediye Meclisi?nce 13.03.2008 Tarihinde onaylanan Gemlik Belediyesi, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı askı itirazı ile ilgili yazısı,
8-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı?nın, Osmangazi İlçesi, Şehreküstü Mahallesi, Hanlar Bölgesi Kentsel Yenileme Alan sınırının 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına işlenmesi ile ilgili yazısı,
9-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı?nın, Yıldırım İlçesi, Mimar Sinan Mahallesi sınırları içinde Üniversite Alanı oluşturulmasına yönelik hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliklerine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısı,
10-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı?nın, K.Kumla Belediyesi?ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili yazısı,
11-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı?nın, Güzelyalı Belediyesi?ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili yazısı,
12-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı?nın, Osmangazi İlçesi, Şehreküstü Mahallesi, 1/1000 Ölçekli Reyhan-Kayhan-Hanlar Bölgesi Koruma Amaçlı İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili yazısı,
13-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı?nın, 1/1000 Ölçekli Reyhan-Kayhan-Hanlar Bölgesi Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliğiyle ilgili Hukuk Müşavirliği?nin yazısının değerlendirilmesi ile ilgili yazısı,
14- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı?nın, 1/25000 Ölçekli Batı Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ile ilgili alınan Mahkeme Kararı ile ilgili yazısı.


3-KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR;
1-Plan ve Bütçe Komisyonu?nun, Osmangazi Belediye Meclisi?nin, 02.04.2008 Tarih ve 2008/135 Esas, 255 sayılı ?Ödenek Aktarımı? hakkındaki Meclis Kararı ile ilgili raporu,
2-Hukuk Komisyonu?nun, Huzurevi Şube Müdürlüğü Yönetmeliği ile ilgili raporu,
3-Hukuk Komisyonu?nun, Teftiş Kurulu Yönetmeliği ile ilgili raporu,
4-İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği?nin 8.10 Maddesinin 3. fıkrasının yeniden düzenlenmesi ile ilgili raporu,
5-İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi?nce 13.03.2008 gün ve 190 sayılı Karar ile onaylanan Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,
6-İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı?nın talebi doğrultusunda, Yeni Hal Alanı içinde 3 adet Trafo Alanı, Dağıtım Merkezi ve Balıkçı Hali yol bağlantısı yapılmasına ilişkin hazırlanan plan değişikliği ile ilgili raporu,
7-İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Güzelyalı Belediyesi?ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
8-İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Emek Belediyesi?ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
9-İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Gürsu Belediyesi?ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
10-İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Kestel Belediyesi?ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
11-İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Mudanya Belediyesi?ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
12-İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Gemlik Belediyesi?ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
13-İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Nilüfer Belediyesi?ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
14-İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Yıldırım Belediyesi?ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
15-İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Osmangazi Belediyesi?ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
16-İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Akaryakıt ve LPG İstasyonlarına ilişkin hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
0S??’?’?????? ????????`???`?```??I ST`a ?u0Ei?I?nu?su?,Nğ?????????????????`?????????? TaI???İı????? 17-İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Büyükşehir Belediye Meclisi?nin, 13.03.2008 gün 171 sayılı Kararı doğrultusunda hazırlanan Dışkaya Toplu Konut Alanı I. Etap 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
18-İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Büyükşehir Belediye Meclisi?nin 17.01.2008/67 sayılı Kararı ile onaylanan Kurşunlu Belediyesi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı askı itirazları ile ilgili raporu,
19-İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Demirtaş Belediyesi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı askı itirazları ile ilgili raporu,
20-İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Emek Belediyesi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı askı itirazları ile ilgili raporu,
21-İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Osmangazi İlçesi, Doğanbey Kentsel Yenileme ve Dönüşüm Alanına ilişkin 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planında Plan Notu değişikliği ile ilgili raporu,
22-İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Osmangazi İlçesi, Altınova Mahallesi, 3199 ada, 137 parsele ilişkin hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu.

15.05.2008 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.05.2008 Perşembe günü saat 15.00’da Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonunda yaptığı 2004/2009 seçim döneminin 52 nci, 5 inci dönemin 5 inci OLAĞAN toplantısının 1. Birleşimine alınan KARARLARIN ÖZETİDİR.


1-Okunan 17.04.2008 Tarihli Geçen Toplantı Zaptının Gündeminin 3/29 uncu maddesinde yer alan, 288 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilen; İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı askı itirazlarının değerlendirilmesi ile ilgili raporunda “’Kestel 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına toplam 8 adet itiraz olmuştu, 7 kabul, 1 red’ kelimesi yerine ‘.....2 adet itiraz olmuştur, 1 kabul, 1 red’ şeklinde düzeltilerek Geçen Toplantı Zaptının oybirliği ile kabulüne,
2-Başkanlık Makamı’nın, 2007 Mali Yılı Kesin Hesabı ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
3-Başkanlık Makamı’nın, Başarılı Sporculara Ödül Verilmesi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
4-Protokol ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü’nün, Kardeş Şehir ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
5-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Altınova Mahallesi, 3199 ada, 137 parsel sayılı ve 75.086,02 m2 yüzölçümlü taşınmazın intifa hakkından vazgeçilmesi ile ilgili yazısının gündemin son maddesi olarak görüşülmesinin oybirliği ile kabulüne,
6-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Akaryakıt ve LPG İstasyonlarına ilişkin hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik talepleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
7-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklik Talepleri (genel ) ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
8-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nce 13.03.2008 Tarihinde onaylanan Gemlik Belediyesi, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
9-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Şehreküstü Mahallesi, Hanlar Bölgesi Kentsel Yenileme Alan sınırının 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına işlenmesi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
10-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım İlçesi, Mimar Sinan Mahallesi sınırları içinde Üniversite Alanı oluşturulmasına yönelik hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliklerine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
11-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, K.Kumla Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
12-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Güzelyalı Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
13-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Şehreküstü Mahallesi, 1/1000 Ölçekli Reyhan-Kayhan-Hanlar Bölgesi Koruma Amaçlı İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
14-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/1000 Ölçekli Reyhan-Kayhan-Hanlar Bölgesi Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliğiyle ilgili Hukuk Müşavirliği’nin yazısının değerlendirilmesi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

../...

-2-

15-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 Ölçekli Batı Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ile ilgili alınan Mahkeme Kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
16-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 02.04.2008 Tarih ve 2008/135 Esas, 255 sayılı “Ödenek Aktarımı” hakkındaki Meclis Kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
17-Hukuk Komisyonu’nun, Huzurevi Şube Müdürlüğü Yönetmeliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
18-Hukuk Komisyonu’nun, Teftiş Kurulu Yönetmeliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
19-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’nin 8.10 Maddesinin 3. fıkrasının yeniden düzenlenmesi ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere komisyona iadesine,
20-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nce 13.03.2008 gün ve 190 sayılı Karar ile onaylanan Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (Bağımsız; M.Semih PALA 1 red, 68 kabul) ile kabulüne,
21-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda, Yeni Hal Alanı içinde 3 adet Trafo Alanı, Dağıtım Merkezi ve Balıkçı Hali yol bağlantısı yapılmasına ilişkin hazırlanan plan değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
22-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Güzelyalı Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunda; Belediyesi’ne İade Edilen Kararlardan; “Güzelyalı Belediye Meclisi’nin 04.04.2008 Tarih ve 2008/58-60-61-62 ve 63 sayılı Kararların, Uygun Bulunan Kararlara ilavesi” şeklinde düzeltilerek oybirliği ile kabulüne,
23-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Emek Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunda; Belediyesine İade Edilen Kararlardan; Emek Belediye Meclisi’nin 07.03.2008 Tarih ve 14-15 sayılı Meclis Kararları ile 07.04.2008 Tarih ve 22 sayılı Meclis Kararlarının uygun olduğuna;
Ayrıca 15 sayılı Kararın 2 nci Maddesinin a) fıkrasında sehven “8 Parsel” olarak yazılan numaranın “7 parsel” olarak düzeltilerek oybirliği ile kabulüne,
24-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
25-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
26-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
27-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
28-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunda; Uygun Bulunan Nilüfer Belediye Meclis Kararlarından; 02.04.2008 Tarih ve “22 sayılı Meclis Kararı”nın, 02.04.2008 Tarih ve “12 sayılı Meclis Kararı” olarak düzeltilmesine;
Değiştirilerek Uygun Bulunan Nilüfer Belediye Meclis Kararlarından; 02.04.2008 Tarih ve “12 sayılı Meclis Kararı”nın, “22 sayılı Meclis Kararı” olarak düzeltilerek oybirliği ile kabulüne,
29-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

../...
-3-

30-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
31-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Akaryakıt ve LPG İstasyonlarına ilişkin hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
32-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 13.03.2008 gün 171 sayılı Kararı doğrultusunda hazırlanan Dışkaya Toplu Konut Alanı I. Etap 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
33-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.01.2008/67 sayılı Kararı ile onaylanan Kurşunlu Belediyesi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı askı itirazları ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Ayhan SOLAK, Hüseyin TÜRKER, Aydın ÇIKIKÇI, Mustafa BİLTEKİN ve Recep TANLAK 6 Red, 63 Kabul) ile kabulüne,
34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Demirtaş Belediyesi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı askı itirazları ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Ayhan SOLAK, Hüseyin TÜRKER, Aydın ÇIKIKÇI, Mustafa BİLTEKİN ve Recep TANLAK 6 Red, 63 Kabul) ile kabulüne,
35-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Emek Belediyesi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı askı itirazları ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Ayhan SOLAK, Hüseyin TÜRKER, Aydın ÇIKIKÇI, Mustafa BİLTEKİN ve Recep TANLAK 6 Red, 63 Kabul) ile kabulüne,
36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Doğanbey Kentsel Yenileme ve Dönüşüm Alanına ilişkin 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planında Plan Notu değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Ayhan SOLAK, Hüseyin TÜRKER, Aydın ÇIKIKÇI, Mustafa BİLTEKİN ve Recep TANLAK 6 Red, 63 Kabul) ile kabulüne,
37-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Altınova Mahallesi, 3199 ada, 137 parsele ilişkin hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Ayhan SOLAK, Hüseyin TÜRKER, Aydın ÇIKIKÇI, Mustafa BİLTEKİN ve Recep TANLAK 6 Red, Bağımsız; M.Semih PALA 1 Çekimser, 62 Kabul) ile kabulüne,
38-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Altınova Mahallesi, 3199 ada, 137 parsel sayılı ve 75.086,02 m2 yüzölçümlü taşınmazın intifa hakkından vazgeçilmesi ile ilgili yazısının Oyçokluğu (Bağımsız; M.Semih PALA 1 Red, 68 Kabul) ile kabulüne
39-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Mustafa KARAKOÇ, Servet BÜYÜKPOYRAZ, Celal DEMİR ve Mehmet Raci ARVAS’ın verdiği “Yıldırım Belediye Meclisi’nin, 07.05.2008 Tarih ve 221-222-224-.....246-261-283 ve 293 sayılı ‘Plan Değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
40-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İbrahim SİNCANLI’nın verdiği “Hasanağa Belediye Meclisi’nin, 02.05.2008 Tarih ve 2008/05 Esas, 2008/15 sayılı ‘Plan Değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
41-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri İbrahim SÜTÇÜ ve Oktay ERDEM’in verdiği “Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 02.04.2008 Tarih ve 245-246 sayılı ‘1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

../...
-4-

42-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Mustafa BİLTEKİN ve Erkan DENİZ’in verdiği “Görükle Belediye Meclisi’nin, 02.05.2008 Tarih ve 2008/42 Esas, 42 Karar ve 2008/48 Esas, 48 sayılı sayılı ‘Plan Değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
43-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Yener ACAR ve Mustafa ÜLKER’in verdiği “Kestel Belediye Meclisi’nin, 01.05.2008 Tarih ve 75-78 ve 79 sayılı ‘Plan Değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
44-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Refik YILMAZ ve Nurettin BAY’ın verdiği “Gemlik Belediye Meclisi’nin, 11.04.2008 Tarih ve 2008/ M-138 - 2008/M-141 sayılı ‘Plan Değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
45-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Işıl Zeliha GENÇOĞLU MAYDAER’in verdiği “Nilüfer Belediye Meclisi’nin, 07.05.2008 Tarih ve 4-9-10-......15-17-18-20-24-....29 sayılı ‘Plan Değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
46-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Rıfat BAKAN’ın verdiği “Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 07.05.2008 Tarih ve 309-310-312-....323-325-....335 sayılı ‘Plan Değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
47-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali GARAÇOĞLU’nun verdiği “Ovaakça Belediye Meclisi’nin, 06.05.2008 Tarih ve 29 ve 08.04.2008 Tarih, 20 sayılı ‘Plan Değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
48-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ahmet SARI’nın verdiği “Kayapa Belediye Meclisi’nin, 06.05.2008 Tarih ve 2008/12 Esas, 12 Karar- 2008/13 Esas, 13 Karar- 2008/14 Esas, 14 sayılı ‘Plan Değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
49-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Özgen KESKİN’in verdiği “Yıldırım Belediye Meclisi’nin, 07.05.2008 Tarih ve 2008/131 Esas, 254 sayılı ‘Hafta Tatili Çalışma Ruhsat Harcı’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili yazılı önergenin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
50-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Özgen KESKİN’in verdiği “Yıldırım Belediye Meclisi’nin, 07.05.2008 Tarih ve 2008/132 Esas, 255 sayılı ‘Hafriyat Toprağı Taşıma İzin Belgesi Ücreti’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili yazılı önergenin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
51-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa KARAKOÇ, Servet BÜYÜKPOYRAZ ve Refik YILMAZ’ın verdiği “1/1000 ölçekli Değirmenlikızık-Akçağlayan Mahalleleri Arası Uygulama İmar Planı kapsamında kalan, Toplu Konut İdaresi, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Yıldırım Belediyesi’nin Bursa –Yıldırım-Çağlayan Toplu Konut Uygulaması Kapsamında Arsa Bedeli Karşılığı Konut Devri” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
52-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Celal DEMİR ve Mustafa KARAKOÇ’un verdiği “Kentimizde emniyet hizmetlerinin teknolojiye uygun bir şekilde gelişmesi sağlanarak güvenli bir kent oluşturmak için İl Özel İdaresi Bursa Emniyet Müdürlüğü ve Belediyemiz tarafından Bursa Kent Güvenlik ve Yönetim Sistemi (MOBESE) Projesinin ortak yatırım kapsamına alınarak gerçekleşmesi için hazırlanan protokol” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,

../...
-5-

53-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Recep ALTEPE’nin yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
54-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Recep DEMİRHAN’ın yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
55-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mehmet GÜREL’in yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
56-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali KARAMIK’ın yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
57-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa BOZ’un yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
58-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali YILDIRGAN’ın yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
59-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali KÖK’ün yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

 

 

 


Hikmet ŞAHİN
Bursa Büyükşehir
Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.05.2008 Tarihli Meclis