MECLİS TOPLANTILARI

19.07.2007 Tarihli Meclis Gündemi

19.07.2007 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...

 

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 19.07.2007 Perşembe günü saat 11.30’da Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonunda yaptığı 2004/2009 seçim döneminin 43 üncü, 4 üncü dönemin 9 uncu OLAĞANÜSTÜ toplantısının 1. Birleşimine ait KARAR ÖZETİDİR.

1-Okunan Geçen Toplantı Zaptının “28.06.2007 Tarihli Toplantı Zaptı maddesi görüşülürken iki adet düzeltilme yapılmış. Bu düzeltmelerin 14/06/2007 Tarihli Meclis Toplantı Zaptı olarak düzeltilmesi ile yine bu tarihli Meclis Toplantı Zaptının 3/21 inci maddesinde yer alan Nilüfer Belediyesi’ne ait 3, 5, 6, 7 ve 8. sıradaki sehven yanlış yazılan Meclis Karar tarihlerinin 02/05/2007 Tarihi olarak değiştirilmesi” şeklinde düzeltilerek aynen kabulüne, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 19/07/2007 günlü OLAĞANÜSTÜ toplantısında oybirliği ile kabulüne,
2-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Hakim Evine tahsis edilecek ilave yer ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
3-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Küçük Kumla Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
4-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Barakfaki Belediyesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
5-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Emirsultan Camii ve Çevresinin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 73. Maddesi gereği “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı” olması hakkındaki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
6-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Eski Merinos Lojman Alanı hakkındaki BKTVKK nun 28.05.2007/2567 sayılı Karar ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
7-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Panayır Mahallesi, 2376 ada, 11 parselin BUSKİ Hizmet Alanı olarak düzenlenmesi hakkındaki 1/1000 ölçekli Yalova Yolu I. Bölge Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
8-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Alaşar Mahallesi, 4490 ada, 13 parsel hakkındaki 1/1000 ölçekli Yalova Yolu II. Bölge Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
9-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Hal Kavşağı hakkındaki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun “Kamulaştırılma işlemlerinin yapılabilmesi için 9 uncu 5 Yıllık İmar Programının 2007 yılı dilimine ek olarak alınması” ilavesiyle oybirliği ile kabulüne,
10-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa BOZBEY’in yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
11-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Işıl Z. GENÇOĞLU MAYDAER’in yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
12-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hüseyin BAĞCI’’nın yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
13-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mehmet GÜREL’in yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
14-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Yakup AKTAŞ’ın yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
15-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Eşref GÜRE’nin yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
16-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa BOZ’un yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
17-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali YILDIRGAN’ın yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
18-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Bayram DEMİR’in yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

Hikmet ŞAHİN
Bursa Büyükşehir
Belediye Başkanı

19.07.2007 Tarihli Meclis