MECLİS TOPLANTILARI

18.01.2007 Tarihli Meclis Gündemi

18.01.2007 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18.01.2007 Perşembe günü saat 15.00’da Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonunda yaptığı 2004/2009 seçim döneminin 35 inci, 4 üncü dönemin 12 inci toplantısının 1. Birleşiminde alınan KARARLARIN ÖZETİDİR.


1-Okunan Geçen Toplantı Zaptının oybirliği ile kabulüne;
2-Başkanlık Makamı’nın, Denetim Komisyonu Üyelerinin belirlenmesi;
5 kişiden oluşturulması kararlaştırılan Denetim Komisyonu Üyeliğine; Sayın Recai EKMEKÇİ, Sayın Cafer BOZ, Sayın İbrahim SÜTÇÜ, Sayın Hüseyin TÜRKER, Sayın Mustafa BOZ seçilmişlerdir.
3-Başkanlık Makamı’nın, Belediye Gelirlerinin Belediye Hizmetlerine Tahsis edilmesi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
4-Zabıta Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi Emir ve Yasaklarını Belirleyen Zabıta Yönetmeliği’ne Eklenen Yeni Hükümler ile ilgili yazısının Hukuk Komisyonu’na havalesine,
5-Zabıta Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Araçları ve Taksi Dolmuş Yönetmeliği ile ilgili yazısının Ulaşım-Hukuk Komisyonlarına müştereken havalesine,
6-Hesap İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, Ek Ödenek verilmesi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
7-Hesap İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, Nalbantoğlu Katlı Otoparkının ipotek edilmesi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
8-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Sözleşmeli Personel Ücretleri ile ilgili yazısının Avukat 1.274,93 YTL, Mühendis 1.382,33 YTL, Mimar 1.382,33 YTL, Şehir Plancısı 1.382,33 YTL, Fizikçi 1.247,26 YTL, Tekniker 1.079,28 YTL, Teknisyen 921,60 YTL, Doktor 1.310,90 YTL, Veteriner 1.293,04 YTL, Hemşire 1.050,86 YTL, Tercüman 905,75 YTL ve Sağlık Teknisyeni 973,28 YTL net ücret ödenmesinin oybirliği ile kabulüne,
9-Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı’nın, 2007 Yılı Teminat Miktarlarının belirlenmesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
10-Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı’nın, 2007 Yılı Satış Miktarlarının Belirlenmesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
11-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım İlçesi, Hamamlıkızık Mahallesi, Su Deposu ve Koruma Alanına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği talebi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
12-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Akaryakıt ve LPG İstasyonu yapımına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklikleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
13-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın Soğanlı Botanik Parkı Kavşağı hakkındaki plan değişikliği talebi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
14-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Santral Garaj ve yakın çevresi altyapı alanları ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
15-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Zeytinbağı İlk Kademe Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklikleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
16-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Çalı İlk Kademe Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklikleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
17-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklikleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
18-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklikleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
19-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklikleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
20-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Görükle Belediye Başkanlığı’nca talep edilen 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklik talepleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
21-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Mudanya Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

-2-


22-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Gemlik Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
23-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Doğu Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
24-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Kuzey Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
25-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Merkez ve Batı Planlama Bölgeleri içinde kalan İzmir Eski Yolu güzergahıyla ilgili 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
26-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediyesi’ne ait taşınmazlar ile Osmangazi Belediyesi’ne ait taşınmazların takas edilmesi ile ilgili raporu sehven gündeme alındığından Komisyona İadesinin oybirliği ile kabulüne,
27-Hukuk Komisyonu’nun, Gönüllü İtfaiyecilik Yönergesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
28-Hukuk Komisyonu’nun, Mülkiyeti Hasan Halit ACAR ve hissedarlarına ait Fidyekızık Mezarlığı bitişiğinde bulunan tapunun H22D08B3D Pafta, 4195 ada, 2 parsel sayılı yerdeki 1547 m2 sahalı gayrimenkulün Belediyemize şartlı olarak hibe edilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
29-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Nilüfer Köyü, 4 pafta, 1830, 1831, 1832, 1833, 1846, 1847, 1848 parsellerin teknik altyapı alanına alınması ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
30-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Ovaakça Belediyesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
31-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Geçit Mahallesi, 6265 ada, 4 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
32-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’nin 12.03.2/3 bent ve 15.01/b bendi hakkındaki uygulamada karşılaşılan tereddüdün giderilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
33-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Fırıncılar Odası Başkanlığı’nın 31.08.2006 Tarihli iş yeri hijyeni, işçi sağlığı ve iş güvenliği hakkındaki dilekçesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Binaların dış cephe kaplamalarında kullanılan ağır malzemelerin neler olabileceği ve nasıl monte edilmesi gerektiğine dair kuralların belirlenerek Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’nin içine alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
35-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İmar Yönetmeliği Revizyonu-İstinat Yapıları ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kayapa İlk Kademe Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli revizyon imar planı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
37-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Zeytinbağı İlk Kademe Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
38-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Çalı İlk Kademe Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
39-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Küçük Kumla İlk Kademe Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
40-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Görükle Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
41-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
42-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
43-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

-3-

44-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
45-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
46-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu İlçesi, Dışkaya Köyü Toplu Konut Alanı 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Plan değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
47-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Işıl Z.GENÇOĞLU MAYDAER ve Mustafa ALTIN’ın “Nilüfer Belediyesi Meclisi’nin 10.01.2007 Tarih ve 2004/2009 Seçim döneminin 34. olağan toplantısında görüşülen 2, 4, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 30 ve 44 sayılı Meclis Kararları” verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
48-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İbrahim SÜTÇÜ ve Oktay ERDEM’in “Osmangazi Belediye Meclisi’nin 10.01.2007 Tarih ve 2007/22 Esas, 113 sayılı ‘Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün 2007 Yılı Ücret Tarifesi’nin bazı maddelerinde değişiklik yapılması’ Meclis Kararı” verdiği yazılı önergenin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
49-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Işıl Zeliha GENÇOĞLU MAYDAER ve Mustafa ALTIN’ın “Nilüfer Belediye Meclisi’nin, 10.01.2007 Tarih ve 2006/210 Esas, 43 sayılı ‘Otopark Yönetmeliği hakkındaki’ Meclis Kararı” verdiği yazılı önergenin Belediyesinden geldiği şekliyle oybirliği ile kabulüne,
50-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İbrahim SİNCANLI’nın “Hasanaağa Belediye Meclisi’nin 05.01.2007 Tarih ve 01 numaralı Kararı ile 18.12.2006 Tarih ve 11 sayılı “Hasanağa Toplu Konut Alanı” Meclis Kararları” verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
51-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Oktay ERDEM’in “Osmangazi Belediye Meclisi’nin 10.01.2007 Tarih ve 5-6-7-9-10....40-42-43-45....55 sayılı Meclis Kararları” verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
52-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İlhan AKMAN, Mümin TÜFEK ve Beşli Yaman ÇİNÇEOĞLU’nun “Demirtaş Belediyesi adına kayıtlı H22A22C pafta, 828 ada, 01 parsel üzerindeki Akaryakıt İstasyonu” verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
53-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hüseyin BAĞCI, Erol DEMİRHİSAR ve Osman TOKGÖZ’ün “Mudanya Belediye Meclisi’nin 08.01.2007 Tarih 2006/199 Esas, 02 Karar, 2006/205 Esas- 2007/04 Karar, 2006/206 Esas-2007/05 Karar ‘Uygulama İmar Planı’ ile;
10.01.2007 Tarih, 2007/10 Esas, 2007/17 sayılı ‘Bitişik Nizam Parsellerde çıkma Hükmü’ Meclis Kararları” verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
54-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Fatih Mehmet GÜLER’in “Umurbey Belediye Meclisi’nin 09.01.2007 Tarih, 2007/04 sayılı ‘işyeri açma izin harcı’ Meclis Kararı” verdiği yazılı önergenin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
55-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Celal DEMİR ve Süleyman TAŞAR’ın “Dürdane Köyü’nün Osmangazi sınırları içerisine alınması” verdiği yazılı önerge’nin oybirliği ile kabulüne, (15.02.2007 Tarih ve 69 sayılı Geçen Toplantı Zaptı ile oyçokluğu (BTP Ali GARAÇOĞLU 1 red 73 kabul) ile düzeltme yapılmıştır.)
56-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Süleyman TAŞAR ve Celal DEMİR’in “Yıldırım Belediyesi’nin 10.01.2007 Tarih, 3,4,5,6,7,8,9,10,11,14,15,17,18,19 ve 20 sayılı Meclis Kararları” verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
57-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Ali KÖK ve Necdet KÜREL’in “Barakfakı Belediye Meclisi’nin 04.01.2007 Tarih ve 2007/6 sayılı ‘1/1000 ölçekli plan değişikliği’ Meclis Kararı” verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
58-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hikmet AYDOĞDU’nun “Yıldırım Belediye Meclisi’nin 10.01.2007 Tarih, 2007/14 Esas, 39 sayılı ‘2007 Mali Yılı Gelir Tarifesine madde 21 Numarataj Geliri Maddesi eklenmesi talebi’ Meclis Kararı” verdiği yazılı önergenin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,


-4-


59-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Yener ACAR, Mehmet GÜREL, Mustafa ÜLKER ve Beşli Yaman ÇİNÇEOĞLU’nun “Kestel Belediye Meclisi’nin 04.01.2007 Tarih ve 67 Esas, 10 sayılı Kararı, 64 Esas, 11 sayılı Karar, 82 Esas, 12 sayılı Karar, 81 Esas, 13 sayılı Karar, 110 Esas, 14 sayılı Karar, 126 Esas, 16 sayılı Karar ve 127 Esas, 17 sayılı Meclis Kararı” verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
60-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Yücel AKGÜN’ün “kamulaştırılan Ortabağlar, Güllük, Mimarsinan Mahallelerinin ortasından geçen 30m genişliğindeki yol” verdiği yazılı önergenin Başkanlıkça yapılan açıklamalardan bilgi edinildiğine,
61-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Özgen KESKİN’in yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
62-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa BOZBEY’in yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
63-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa KARAKOÇ’un yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
64-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ayhan SOLAK’ın yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
65-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mümin TÜFEK’in yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
66-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Önder YABANCAR’ın yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
67-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Bayram DEMİR’in yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
68-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ethem ŞAHİN’in yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 


Hikmet ŞAHİN
Bursa Büyükşehir
Belediye Başkanı
 

18.01.2007 Tarihli Meclis