MECLİS TOPLANTILARI

17.05.2007 Tarihli Meclis Gündemi

17.05.2007 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...

 Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.05.2007 Perşembe günü saat 15.30’da Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonunda yaptığı 2004/2009 seçim döneminin 39 uncu, 4 üncü dönemin 5 inci toplantısının 1. Birleşiminde alınan KARARLARIN ÖZETİDİR.

1-Okunan Geçen Toplantı Zaptının oybirliği ile kabulüne,
2-Başkanlık Makamı’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi 2006 Mali Yılı Kesin Hesabı ile ilgili yazısının oyçokluğu (Bağımsız M.Semih PALA 1 Red, 72 kabul) ile kabulüne,
3-Başkanlık Makamı’nın, Kredi Alınması ile ilgili yazısına; “Belediyemizin devam eden yatırımları ile yapılacak olan yatırım projelerinde ve sağlanacak kredinin %20 oranındaki kısmının serbest olarak kullanılmasına,
Kredi teminatı için, Kredi Kuruluşu’nun isteyeceği miktarda İller Bankası’ndan teminat mektubu verilmesine,
İpotek istenmesi durumunda Nilüfer İlçesi, Yolçatı Mahallesi, H21B23DA-B pafta, 3297 parsel, 150.280,07 m2 arsa paylı Yeni Hal Binasına,
Osmangazi İlçesi, Alaca Mescit Mahallesi, H22D07A3A pafta, 4352 ada, 12 parselde, 1440,12 m2 sahalı Kocaahmet Katlı Otoparkına,
Osmangazi İlçesi, Doğanbey Mahallesi, 4446 ada, 1 parseldeki 2115,79 m2 sahalı, 17,706,465 / 20,276,160 arsa paylı Fevzi Çakmak Katlı Otopark binalarının ipotek gösterilmesine,
Kredi anlaşması yapmak üzere Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Hikmet ŞAHİN’e yetki verilmesine ve kredi vadesinin de 10 yıla kadar olması” ilavesiyle oyçokluğu (CHP Yücel AKGÜN, Ayhan SOLAK, Hüseyin TÜRKER, Aydın ÇIKIKÇI, Mustafa BİLTEKİN, Recep TANLAK, Ali YILDIRGAN, Hüseyin BOZKURT, Önder YABANCAR 9 red – DYP Beşli Yaman ÇİNÇEOĞLU, Mümin TÜFEK, İbrahim ÜRGÜN, İlhan AKMAN, Ali KARAMIK, Mustafa BOZ, Bayram DEMİR, Salim EYÜBAGİL, Mehmet ERDEM 9 red - Bagımsız M. Semih PALA, Bağımsız Figen HİÇYILMAZ 2 red – 53 kabul ) ile kabulüne,
4-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, 2007 Mali Yılına Hibe Kabulü ve Ek Ödenek Verilmesi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
5-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Merkezi Sinyalizasyon Sisteminin Finansal Kiralama Yöntemiyle Alınması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
6-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Sözleşmeli Personel Ücret Tespiti ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
7-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, kadro iptal/ihdas ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
8-Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Kent Müzesi Binası içerisindeki Kafeterya ve Dükkan kiralanması ile ilgili yazısına: Bursa Kent Müzesi Binası içerisindeki Kafeterya ve Dükkan kiralanması işinin KÜLTÜR AŞ’ye devri ve gerekli yasal işlemlerin yapılması için Encümene yetki verilmesi” ilavesiyle oyçokluğu (CHP; Yücel AKGÜN, Ayhan SOLAK, Hüseyin TÜRKER, Aydın ÇIKIKÇI, Mustafa BİLTEKİN, Recep TANLAK, Ali YILDIRGAN, Hüseyin BOZKURT, Önder YABANCAR 9 red – Bağımsız M. Semih PALA, Bağımsız Figen HİÇYILMAZ 2 red – 62 kabul )
9-Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı’nın, Küçük Sanayi İstasyonu Park Et-Devam Et (Park and Ride) Alanı ile ilgili yazısına; 1 yıllığına BURULAŞ’a devir edilmesi” ilavesiyle oybirliği ile kabulüne,
10-Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın, Ambalaj Atıkları Yönetim Planı ile ilgili yazısının Çevre ve Sağlık Komisyonu’na havalesine,
11-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Hamitler Toplu Konut Alanında kalan Belediyemize ait parsellerin daire karşılığı TOKİ’ye verilmesi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
12-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Akçağlayan Toplu Konut Alanında kalan Belediyemize ait parsellerin daire karşılığı TOKİ’ye verilmesi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
13-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Ovaakça Belediyesine bağlı olan Selçukgazi ve Karabalçık Köylerinin Osmangazi Belediyesi’ne bağlanması talebi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

-2-

14-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Akaryakıt ve LPG İstasyonlarına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
15-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.03.2007 tarih ve 151 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
16-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.03.2007 gün ve 156 sayılı Kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına yapılan Şehir Plancıları Odasının itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
17-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.03.2007 gün ve 169 sayılı Kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına yapılan Şehir Plancıları Odasının itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
18-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Gemlik İlçesi, Engürücük Köyü, 488, 457, 643 adalar ve çevresinin depolama alanı olmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
19-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Nilüfer Belediye Meclisi’nin 04.04.2007 Tarih ve 51 sayılı plan değişikliği.ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
20-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Nilüfer İlçesi, Gümüştepe Mahallesi, Özel Sağlık Tesisleri Alanına ait 14.02.2005-61 sayılı Kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planının iptali ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
21-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Kükürtlü Mahallesi, 3350 ada, 1 parselin Özel Sağlık Tesislerine alınması ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
22-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Santral Garaj ve çevresi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı sınırının belirlenmesi ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
23-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Altınova Mahallesi, 3198 ada, 15 parselin güney bölümünde bulunan Kentsel Sosyal Donatı Alanının genişletilmesi ve Kükürtlü Mahallesi, 3907 ada, 3 parselin Özel Proje Alanı olarak tanımlanması şeklinde hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
24-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, K.Kumla Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
25-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
26-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesinde Bursaspor Tesislerinin kuzeyinde yapılması planlanan yağmursuyu kolektör hattının 1/1000 ölçekli planlara işlenmesine yönelik BUSKİ talebi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
27-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
28-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Görükle Belediye Meclisi’nin 03.04.2007 Tarih ve 2007/34 Esas, 34 sayılı ‘Gıda Sicil Belgesi Ücreti’ hakkındaki Meclis Kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
29-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Doğu Kent Mezarlık Alanının belirlenmesi talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
30-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Akaryakıt ve LPG İstasyonlarına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
31-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, BORUSAN Lojistik Dağıtım Depolama A.Ş. Gemlik İlçesi, Hisar Mahallesi, 953 ada, 1-2-3 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporun tekrar değerlendirilmek üzere komisyona iadesine,
32-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,Yalova Yolu Güzergahı ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,


-3-

33-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Ovaakça Belediyesi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı iptali ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Güzelyalı Beldesi, Çağrışan Mahallesi, Heybeli Mevki, 580 parsele ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
35-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Çağrışan Köyü, Mudanya Eski karayolunun Bademli kavşağı ile Çağrışan Bademli Köyleri tapulama sınırına kadar ticaret alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi Petrol Ofisi A.Ş.ye ait 3 ve 27 parsellerle ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere komisyona iadesine,
37-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Doğanbey Kentsel Yenileme ve Dönüşüm Alanı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
38-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Nilüfer Köyü 436 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
39-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi Yeni Hal Alanı Bağlantı yolu ile ilgili 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
40-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Hasanağa Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
41-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Zeytinbağı Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
42-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Barakfakih Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
43-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Umurbey Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
44-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Ovaakça Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
45-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Güzelyalı Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
46-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Görükle Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
47-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Demirtaş Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
48-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Emek Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
49-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
50-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
51-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
52-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
53-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
54-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1426 ada, 1 parselin Kadın Sığınma Evi yapılması amacıyla hazırlanan Sosyal Tesisler Alanı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

 


-4-

55-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunda; Uygun Görülen Kararlardan 12. sıra da yer alan Yıldırım Belediye Meclisi’nin 04.04.2007 Tarih ve 169 sayılı Kararında; 4164 ada, 4 parselde yer alan Konut Alanının, Huzurevi Alanı olarak değiştirilmesine, kurulun aynen uygun görmesi halinde uygulamaya geçilecektir.” Notunun ilavesiyle oybirliği ile kabulüne,
56-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
57-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Erol DEMİRHİSAR, Osman TOKGÖZ ve Hüseyin TÜRKER’in “Mudanya Belediyesi Meclisi’nin, 04.05.2007 Tarih ve 2007/52 Esas, 2007/60 Karar-2007/54 Esas, 2007/62 Karar-2007/55 Esas, 2007/63 Karar-2007/57 Esas, 2007/64 Karar ve 2007/59 Esas, 2007/66 sayılı ‘uygulama imar planı’ hakndaki Meclis Kararları” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
58-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Hikmet AYDOĞDU, İbrahim SÜTÇÜ ve Mustafa ÜLKER’in “İmar Yönetmeliği’nin 7.08.2 Maddesinde değişiklik yapılarak ‘bahçe seviyesinin altında kalan ikinci bodrum katın otopark olarak düzenlenmesi halinde dışarıdan görmesine izin verilir’ şeklinde değiştirilerek uygulamada meydana gelen sıkıntıların giderilmesini, aynı hususta düzenleme içeren Otopark Yönetmeliği ile uyumlu hale getirilmesi” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
59-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İbrahim SİNCANLI’nın “Hasanağa Belediyesi Meclisi’nin, 04.05.2007 Tarih ve 2007/05 Esas, 2007/20 sayılı ‘1/1000 ölçekli Toplu Konut Alanı Plan Revizyonu’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
60-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Selçuk MUTLU’nun “Güzelyalı Beldesinin mevcut imar planı sınırını kapsayan 1/5000 ölçekli imar planlarının, 1/1000’lik revizyon imar planlarına esas teşkil etmesi açısından incelenmesi ve onayı” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
61-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Yener ACAR ve Mustafa ÜLKER’in “Kestel Belediyesi Meclisi’nin, 01.05.2007 Tarih ve 40 Esas, 2007/76 Karar, 41 Esas, 2007/77 Karar, 34 Esas, 2007/82 Karar sayılı Meclis Kararları” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
62-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Mustafa KARAKOÇ, Servet BÜYÜKPOYRAZ, ve Ali Hasan YOLUÇ’un “Yıldırım Belediyesi Meclisi’nin, 04.10.2006 Tarih ve 485 Karar, 01.11.2006 Tarih ve 526,535 Karar, 10.01.2007 Tarih ve 2 Karar, 02.05.2007 Tarih 212,213,214,215,216,217,218,219,220,221,222, ve 223 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
63-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Işıl Z. GENÇOĞLU MAYDAER’in “Nilüfer Belediyesi Meclisi’nin, 02.05.2007 Tarihli Meclis Kararları” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
64-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Cafer BOZ ve Orhan ÖZCÜ’nün “Gürsu Belediyesi Meclisi’nin, 02.05.2007 Tarih ve 2007/45 Esas, 83 Karar-2007/48 Esas, 84 Karar-2007/49 Esas, 85 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
65-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Oktay ERDEM’in “Osmangazi Belediyesi Meclisi’nin, 02.05.2007 Tarih ve 428-....455-457-458-459-461-462-463-464 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
66-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali KÖK’ün “Barakfaki Belediyesi Meclisi’nin, 01.05.2007 Tarih ve 2007/22 sayılı Meclis Kararı” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
67-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Erhan GÜLTEKİN ve Ali TURAN’ın “Zeytinbağı Belediyesi Meclisi’nin, 01.05.2007 Tarih ve 2007/26 sayılı Meclis Kararı” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

-5-

68-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Mehmet TURGUT, Nurettin BAY, Ali OKUROĞLU ve Refik YILMAZ’ın “Gemlik Belediyesi Meclisi’nin, 11.05.2007 Tarih ve 2007/M-112 ve 2007/M-115 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
69-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Mehmet TURGUT, Nurettin BAY, Ali OKUROĞLU ve Refik YILMAZ’ın “Gemlik Belediyesi Meclisi’nin, 07.03.2007 Tarih ve 2007/M-67 sayılı ’Köprülü Kavşağa Ödenek Ayrılması’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili verdiği yazılı önergenin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
70-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Mehmet TURGUT, Nurettin BAY, Ali OKUROĞLU ve Refik YILMAZ’ın “Gemlik Belediyesi Meclisi’nin, 07.03.2007 Tarih ve 2007/M-68 sayılı ‘Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinden eğlence vergisi alınması’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili verdiği yazılı önergenin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
71-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Fatih Mehmet GÜLER ve Alaattin PALABIYIK’ın “Santral Garaj’daki Kent Meydanı’na ‘Celal BAYAR Meydanı’ ismi verilmesi” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
72-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Mustafa ALTIN ve Recai EKMEKÇİ’nin “Bursa Ulaşım Toplu Taşım İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret A.Ş’ne 20.000.000.00-YTL borçlanma yetkisi verilmesi” ile ilgili verdiği yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
73-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Rıfat BAKAN’ın “Osmangazi Belediye Meclisi’nin 02.05.2007 Tarih ve 2007/241 Esas, 506 sayılı ‘Temizlik İşleri Müdürlüğü bütçesinden Sivil Savunma Uzmanlığı bütçesine ödenek aktarılması talebi’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili verdiği yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
74-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Servet BÜYÜKPOYRAZ ve Işıl Z. GENÇOĞLU MAYDAER’in “Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın bünyesinde işletilen Hamitler Katı Atık Depolama Alanı’na ilişkin 1/25000 ölçekli plan tadilatı” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
75-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Oktay ERDEM’in “Kaynak Geliştirme ve İştkirakler Dairesi Başkanlığı’nın, 10.05.2007 Tarih ve M.16.0.BBB.030.15.00.654 sayılı ‘Yer Talebi’ hakkındaki yazısı” ile ilgili verdiği yazılı önergenin Hukuk-Plan ve Bütçe Komisyonlarına müştereken havalesine,
76-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Selçuk MUTLU’nun “Güzelyalı Belediye Meclisi’nin, 03.05.2007 Tarih, 2007/25 Esas, 25 Karar sayılı ‘Güzelyalı 1/1000 ölçekli Revizyon imar planlarının onaylanması’ ve 2007/21 Esas, 21 sayılı ‘Plan Tadilatı’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
77-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Recep TANLAK’ın “Akçalar Belediye Meclisi’nin, 02.05.2007 Tarih ve 2007/9 Esas, 9 sayılı ‘Başköy 1809 parsel akaryakıt istasyonu plan notları’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
78-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Işıl Z. GENÇOĞLU MAYDAER’in “Barakfakı Belediye Meclisi’nin 01.05.2007 Tarih ve 2007/23 sayılı ‘otobüs Ücreti’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili verdiği yazılı önergenin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
79-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Ali KARAMIK ve Mustafa BOZ’un “Çalı Minibüslerinin Toplu Taşıma Entegrasyonu içerisinde otobüse dönüştürülmesi ve çalıştırılması” ile ilgili verdiği yazılı önergenin Ulaşım Komisyonu’na havalesine,
80-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Özgen KESKİN’nin yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
81-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa BOZBEY’in yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

 

 

-6-


82-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Recep DEMİRHAN’ın yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
83-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Celal DEMİR’in yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
84-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Süleyman TAŞAR’nın yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
85-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hasan İNCE’nin yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
86-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hüseyin BAĞCI’nın yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
87-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali GARAÇOĞLU’nun yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
88-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali KÖK’ün yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

Hikmet ŞAHİN
Bursa Büyükşehir
Belediye Başkanı

 

 

 

 

 


17.05.2007 Tarihli Meclis