MECLİS TOPLANTILARI

16.03.2006 Tarihli Meclis Gündemi

16.03.2006 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.03.2006 Perşembe günü saat 15.30’da Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonunda yaptığı 2004/2009 seçim döneminin 26 ncı, 3 üncü dönemin 3 üncü OLAĞAN toplantısının 1. Birleşiminde alınan KARARLARIN ÖZETİDİR

1-Okunan Geçen Toplantı Zaptında; Gündeme alınarak görüşülen önergelerden, sözleşmeli statü ile çalıştırılacak 3 adet avukata ödenecek ücretin yasal zorunluluktan dolayı aylık net tutarın 1.044 YTL olarak ödenmesine şeklinde düzeltilerek zaptın aynen kabulüne,
2-Başkanlık Makamı’nın, Belediye gelirlerinin belli hizmetlere tahsisi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
3-Başkanlık Makamı’nın, Yıldırım Belediyesi’nin 2006 Mali Yılı Gelir Tarifesinde Değişiklik Yapılması ile ilgili yazısının belediyesinden geldiği şekliyle oybirliği ile kabulüne,
4-Başkanlık Makamı’nın, Mudanya Belediyesi’nin 2006 Mali Yılı Gelir Tarifesi değişikliği ile ilgili yazısının Belediyesinden geldiği şekliyle oybirliği ile kabulüne,
5-Başkanlık Makamı’nın, Mudanya Belediyesi’nin 2005 Mali Yılı Ayniyat ve Demirbaş Kesin Hesabı ile ilgili yazısının Belediyesinden geldiği şekliyle oybirliği ile kabulüne,
6-Projeler Daire Başkanlığı’nın, Santral Garaj Kent Meydanı Projesi ile ilgili yazısında; yasal işlemlerin yerine getirilmesi için, Belediye Başkanı ve Belediye Encümeni’ne yetki verilmesi kaydıyla daire teklifinin oybirliği ile kabulüne,
7-İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanlığı’nın, mülkiyeti belediyemize ait Başköy sınırları dahilindeki arazilerin dökümcü ve hurdacı esnafına kiralanması ile ilgili yazısına; kiralama süresinin 10 yıl olarak belirlenmesi ile daire teklifinin aynen kabulüne,
8-Araştırma Planlama Koordinasyon Daire Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Tabakhaneler Bölgesi Kükürtlü ve İştirakler Daire Başkanlığı’nın, mülkiyeti belediyemize ait Başköy sınırları dahilindeki arazilerin dökümcü Dönüşüm Planının 17,5 ha lık “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı” olarak ilan edilmesi hususunda bir karar alınması ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,
9-Araştırma Planlama Koordinasyon Daire Başkanlığı’nın, Göynükbelen İlk Kademe Belediyesi Mücavir alanına dahil olan Topuk Köyü ile Karıncalı İlk Kademe Belediyesi Mücavir alanına dahil olan Süleymanbey Köyü ve Osmangazi Belediyesi Mücavir alanına dahil olan Keles İlçesine bağlı Dağdibi Köyünün Büyükşehir Belediye sınırlarının dışına çıkarılması hakkındaki talepleri ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
10-Araştırma Planlama Koordinasyon Daire Başkanlığı’nın, Bursa Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulunca Gürsu Belediye sınırları içerisinde belirlenen “ Sit Alanlarının” 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarına aktarılması hakkındaki plan değişikliği ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,
11-Araştırma Planlama Koordinasyon Daire Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, 189 pafta, 4450 ada, 1 parsel ile ilgili alınan Meclis Kararının düzeltilmesi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,
12-Araştırma Planlama Koordinasyon Daire Başkanlığı’nın, Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 253 ada, 10 - 11 parsellerin “ Kızılay Özel Sağlık Tesis Alanı” olarak düzenlenmesi ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği talebi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,
13-Araştırma Planlama Koordinasyon Daire Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisinin 19.01.2006 gün ve 36 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine Şehir Plancıları Odası tarafından yapılan itiraz ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,
14-Araştırma Planlama Koordinasyon Daire Başkanlığı’nın, Yıldırım ilçesi, III. Derece Doğal Sit Alanları ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklikleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,
15-Araştırma Planlama Koordinasyon Daire Başkanlığı’nın, Yıldırım Belediyesi sınırları içerisinde sit alanlarında kalan bölgelerin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarının sayısallaştırılması ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,

 

-2-

16-Araştırma Planlama Koordinasyon Daire Başkanlığı’nın, Küçükkumla İlk Kademe Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklikleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,
17-Araştırma Planlama Koordinasyon Daire Başkanlığı’nın, Demirtaş İlk Kademe Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklikleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,
18-Araştırma Planlama Koordinasyon Daire Başkanlığı’nın, Emek İlk Kademe Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklikleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,
19-Araştırma Planlama Koordinasyon Daire Başkanlığı’nın, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklikleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,
20-Araştırma Planlama Koordinasyon Daire Başkanlığı’nın, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklikleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,
21-Araştırma Planlama Koordinasyon Daire Başkanlığı’nın, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklikleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,
22-Araştırma Planlama Koordinasyon Daire Başkanlığı’nın, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklikleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,
23-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediyesi’nin 2006 Mali Yılı Gelir Tarifesi Değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
24-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Su Ürünleri satışlarından alınacak Hal Rüsumunun belirlenmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
25-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 01.02.2006 Tarih ve 2006/15-16-20 Esas ve 2006/119-120-128 sayılı Meclis Kararları ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
26-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Hasanağa Belediye Meclisi’nin, 03.02.2006 Tarih ve 2006/2 Esas, 02 sayılı Meclis Kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
27-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Umurbey Belediye Meclisi’nin, 07.02.2006 Tarih ve 2006/10 sayılı Meclis Kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
28-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Çalı Belediye Meclisi’nin 06.02.2006 Tarih ve 2006/2 Esas,03 sayılı Meclis Kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
29-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Reyhan – Kayhan Hanlar Bölgesi 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı “7 No lu Bölge” hakkındaki Plan Değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
30-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ürünlü Mahallesi’nin İzmir Yoluna bağlantısı ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
31-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Gümüştepe Mahallesi, köy içi sit alanları ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
32-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım ilçesi, Teferrüç Mahallesi, 365 ada, 1 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
33-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Akaryakıt ve LPG İstasyonlarına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Toplu Konut Alanı ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
35-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Akçalar İlk Kademe Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

 

-3-
36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Küçükkumla İlk Kademe Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
37-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Demirtaş İlk Kademe Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
38-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
39-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
40-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
41-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
42-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli -ygulama İmar Planı Değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
43-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Merkez Planlama Bölgesi 1/25 000 ölçekli Nazım İmar Planları ile ilgili Rapora; Yalova Yolu Batısında iki otokop arasındaki yer düzgün olarak birleştiriliyor. Ondan sonraki kısım Nilüfer Çayına kadar olan yerde 150 metre bant olarak bırakılmasına;
Hamitler Mezarlığı civarındaki hayvan barınağı ile, mezarlık arasındaki kısmın hayvan barınağının işlenmesi ve mezarlığa kadar olan kısmın konut gelişme alanı olarak Mutlular Mahallesinde mevcut yapılaşmış alanın plana işlenmesine,
Yıldırım İlçesi ile Osmangazi İlçesi arasında Gökdere alanı olarak belirtilen yerin yeşil alandan spor ve rekreasyon alanına alınmasına,
Yunuseli Osmangazi Toplu Konut Alanında Nazım Plandaki değerlerin dikkate alarak düzenlenmesine,
Tarım alanlarında kalan yerlerde maksimum 50 m2’ye kadar yapılaşma hakkının verilmesine,
Köy yerleşik alanı sınırlarının yeniden değerlendirilerek genişletilmesine,
Küçükbalıklı eski Yalova Yolu üzerinde bulunan Kamu Alanının Konut Alanına çevrilmesine,
Mevcut Hal Alanının şu anda kamu gösterim alanından çıkartılıp ticaret ve özel proje alanı olarak belirlenmesine,
Duaçınarı Küçük Sanayi Alanı kuzeyinde kalan ve Osmangazi’ye devam eden 30 metrelik yolun her iki kısmının Gökdere’ye kadar ticaret alanı olarak işlenmesine,
BursaRay Hattının Kestel çıkışına kadar uzatılması ilavesiyle, raporunun oyçokluğu (Orhan ÖZCÜ AK Parti 1 red – Mustafa BOZBEY, Yücel AKGÜN, Ayhan SOLAK, Hüseyin TÜRKER, Aydın ÇIKIKÇI, Mustafa BİLTEKİN, Recep TANLAK, Ali YILDIRGAN, Hüseyin BOZKURT, Önder YABANCAR CHP 10 red – Beşli Yaman ÇİNÇEOĞLU, Mümin TÜFEK, İbrahim ÜRGÜN, İlhan AKMAN, Ali KARAMIK, Mustafa BOZ, Bayram DEMİR, Salim EYÜBAGİL, Mehmet ERDEM DYP 9 red – M.Semih PALA 1 red, Ali GARAÇOĞLU BTP 1 çekimser - Eşref GÜRE, Abdullah ÇOKAL, İbrahim SİNCANLI 3 çekimser – Erol DEMİRHİSAR, Osman TOKGÖZ, Erkan DENİZ, Günay ÇETİN, Alaattin PALABIYIK ANAP 5 çekimser – 48 kabul) ile kabulüne;
Batı Planlama Bölgesi 1/25 000 ölçekli Nazım İmar Planları ile ilgili Rapora; Tarım alanlarında kalan yerlerde maksimum 50 m2’ye kadar yapılaşma hakkının verilmesine,
Köy yerleşik alanı sınırlarının yeniden değerlendirilerek genişletilmesi ilavesiyle, oyçokluğu (Orhan ÖZCÜ AK Parti 1 red – Mustafa BOZBEY, Yücel AKGÜN, Ayhan SOLAK, Hüseyin TÜRKER, Aydın ÇIKIKÇI, Mustafa BİLTEKİN, Recep TANLAK, Ali YILDIRGAN, Hüseyin BOZKURT, Önder YABANCAR CHP 10 red – Beşli Yaman ÇİNÇEOĞLU, Mümin TÜFEK, İbrahim ÜRGÜN, İlhan AKMAN, Ali KARAMIK, Mustafa BOZ, Bayram DEMİR, Salim EYÜBAGİL, Mehmet ERDEM DYP 9 red – M.Semih PALA 1 red, Ali GARAÇOĞLU BTP 1 çekimser - Eşref GÜRE, Abdullah ÇOKAL, İbrahim SİNCANLI 3 çekimser – Erol DEMİRHİSAR, Osman TOKGÖZ, Erkan DENİZ, Günay ÇETİN, Alaattin PALABIYIK ANAP 5 çekimser – 48 kabul) ile kabulüne,
44-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Mustafa KARAKOÇ ve Recai EKMEKÇİ’nin (Hesap İşleri Daire Başkanlığı’nın,14 03.2006 Tarih ve F.009-002/489 sayılı yazısı) “BURULAŞ’ın 70 adet araç alımı için 16.000.000 YTL tutarında, 2.000.000 YTL’nin de BURULAŞ’ın diğer iştigal konusu işleri olmak üzere 18.000.000 YTL borçlanılması için BURULAŞ Genel Müdürüne yetkisi verilmesi” ile ilgili daire teklifinin mevcudun oybirliği ile kabulüne,
45-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa KARAKOÇ’un “Yıldırım Belediye Meclisi’nin, 01.03.2006 Tarihli toplantısında 90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-101-102-103-104-105-106-135-136-140 sayılı Meclis Kararları”ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
-4-

46-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Oktay ERDEM’in “Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 01.03.2006 Tarihli toplantısında 132-.....170 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,
47-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Mustafa -ALTIN ve Işıl Zeliha GENÇOLU MAYDAER’in “Nilüfer Belediye Meclisi’nin, 06.03.2006 Tarihli toplantısında 5-7-9-10-13-14-16-17-18-20 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,
48-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa KARAKOÇ’un (imar İşleri Daire Başkanlığı’nın, 10 Mart 2006 Tarih ve M.044-001-244 sayılı “ Yıldırım İlçesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında ağaçlandırılacak alanda kalan Fidyekızık Mahallesinde bulunan tarla vasfındaki taşınmazın Mezarlık Alanı olarak kullanılmak kaydıyla bağış yapılması” hakkındaki yazısı) ile ilgili verdiği yazılı önergenin mevcudun oybirliği ile kabulüne,
49-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Selçuk MUTLU’nun “Güzelyalı Belediye Meclisi’nin 02.03.2006 Tarihli toplantısında 2006/7-9 Esas, 7-9 sayılı Plan tadilatı ile ilgili Meclis Kararları” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
50-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Yener ACAR’ın Kestel Belediye Meclisi’nin 01.03.2006 Tarih ve 42-43-44-45-46 sayılı plan değişiklikleri ile ilgili Meclis Kararları” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
51-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Mustafa KARAKOÇ ve Mustafa ALTIN’ın “Nilüfen İlçesi H21C05C pafta, 414 ada, 123 parsellerle ilgili hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,
52-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Mustafa KARAKOÇ, Mustafa ALTIN ve Oktay ERDEM’in “Nilüfer İlçesi Özlüce Mahallesi 2395 ada, 1 nolu parselin Adalet Bakanlığı’na tahsis edilmesi amacıyla Resmi Kurum Alanı olarak plan değişikliği talebi” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
53-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Orhan ÖZCÜ, Cafer BOZ ve Hakkı ORHAN’ın “Gürsu İlçesinin yeni mahallelerinden Hasanköy, Adaköy, Kumlukalan, Ağaköy Mahallelerinin mevcut yapılaşmaları dikkate alınarak 1/25000 ölçekli nazım imar planında gelişme alanlarının plana işlenmesi” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
54-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Orhan ÖZCÜ, Cafer BOZ ve Hakkı ORHAN’ın “Gürsu İlçesinin Yenidoğan Mahallelsi kuzeyinde yapılaşma olan fakat mevcut imar planında “Ova Koruma Alanı” olarak gözüken alanın 1/25000’lik Nazım İmar Planında “Konut Alanına” alınması” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
55-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Orhan ÖZCÜ, Cafer BOZ ve Hakkı ORHAN’ın “Gürsu ile Arıtma Tesisi arasındaki mevcut yolun 2006 yılı yatırım programına alınarak imar planındaki genişliği olan 20 metre olarak oluşturulması” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
56-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Orhan
ÖZCÜ, Cafer BOZ ve Hakkı ORHAN’ın “Gürsu İlçesi Organize Sanayi Bölgesi ile Kestel Sanayi Bölgesi arasında akalan alanın 1/25000 Nazım İmar Planında “Küçük Sanayi alanı” olarak gösterilmesi” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
57-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Orhan ÖZCÜ, Cafer BOZ ve Hakkı ORHAN’ın “1/100.000 ölçekli Bursa Metropoliten Alan Planı Plan notlarına istinaden 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/100 000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında Hal Alanı’nın 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında da “Hal Alanı” olarak gösterilmesi” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
58-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Orhan ÖZCÜ, Cafer BOZ ve Hakkı ORHAN’ın “1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı’nın Gürsu İlçesi Merkezi çevresinde 20 metrelik bir yol oluşturulabilecek şekilde düzenlenmesi” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
59-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Orhan ÖZCÜ, Cafer BOZ ve Hakkı ORHAN’ın “Gürsu İlçesi Dışkaya Köyü sınırları içerisinde iki ayrı bölgede başlatılan Toplu Konut çalışmaları” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,


-5-

60-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Fatih Mehmet GÜLER’in “Umurbey Belediye Meclisi’nin 05.07.2005 Tarih ve 46 sayılı Meclis Kararı” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
61-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali KARAMIK’ın “Çalı Belediye Meclisi’nin 06.03.2006 Tarih ve 2006/1 Esas, 2 sayılı ‘Plan Revizyonu’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
62-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mehmet TURGUT’un “Gemlik Belediye Meclisi’nin 09.03.2006 Tarih ve 2006/M-64-67-68-70-71 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
63-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi M.Semih PALA’nın “Ulaşım” ile ilgili verdiği yazılı önergenin görüşülmesi sonucunda mevcudun oybirliği ile reddinin kabulüne,
64-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri İlhan AKMAN, İbrahim ÜRGÜN ve Mümin TÜFEK’in “Demirtaş Belediye Meclisi’nin 01.03.2006 Tarih ve 18 sayılı plan revizyonu hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
65-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Mümin TÜFEK, Ali KARAMIK, Bayram DEMİR, İbrahim ÜRGÜN, İlhan AKMAN, Mustafa BOZ, Mehmet ERDEM, Salim EYÜBAGİL ve Beşli Yaman ÇİNÇEOĞLU’nun “1/25000 ölçekli planların daha sonraki meclis gündemine getirilmesi” ile ilgili verdiği yazılı önergenin, reddine gündemin 3/21 inci maddesi ile birleştirilerek görüşülmesine mevcudun oyçokluğu ile (48 kabul, 21 red, 9 çekimser) ile karar verilmiştir,
66-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi M.Semih PALA’nın “Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde Devlet Memuru statüsünde çalışan personelin ücretlerine ilgili sendikalar ile yapılacak toplu sözleşmeler sonucunda iyileştirici zam yapılması” ile ilgili verdiği yazılı önergenin görüşülmesi sonucunda mevcudun oybirliği ile reddinin kabulüne,
67-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Özgen KESKİN’in yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
68-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Figen HİÇYILMAZ’ın yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
69-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hüseyin BAĞCI’nın yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
70-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hüseyin BOSTANCI’nın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
71-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Fatih Mehmet GÜLER’in yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
72-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İbrahim Veli KAYA’nın yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

 


Hikmet ŞAHİN
Bursa Büyükşehir
Belediye Başkanı


 

16.03.2006 Tarihli Meclis