MECLİS TOPLANTILARI

15.11.2007 Tarihli Meclis Gündemi

15.11.2007 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...


Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.11.2007 Perşembe günü saat 14.30’da Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonunda yaptığı 2004/2009 seçim döneminin 46 ncı, 4 üncü dönemin 12 nci OLAĞAN toplantısının 1. Birleşimine alınan KARARLARIN ÖZETİDİR.

1-Okunan Geçen Toplantı Zaptı’nın oybirliği ile kabulüne,
2-ENCÜMEN, BAŞKANLIK DİVANI VE İHTİSAS KOMİSYONU ÜYELİK SEÇİMİ;

Büyükşehir Belediye Meclisi I. Başkan Vekilliğine; Fahreddin YILDIRIM,
Büyükşehir Belediye Meclisi II. Başkan Vekilliğine; Arif BAYRAK,
Büyükşehir Belediye Meclisi Asil Divan Katipliklerine; Ali Hasan YOLUÇ, Mehmet GÜREL,
Büyükşehir Belediye Meclisi Yedek Divan Katipliklerine; Işıl Zeliha GENÇOĞLU MAYDAER, Mustafa ÜLKER,
5 Kişilik Encümen Üyeliğine; Kamil BAYRAMİÇ, Servet BÜYÜKPOYRAZ, Işıl Zeliha GENÇOĞLU MAYDAER, Mustafa ÜLKER, Ali OKUROĞLU,
9 kişiden oluşturulması kararlaştırılan, Plan ve Bütçe Komisyonu’na; Recai EKMEKÇİ, İsmet AKGÜN, Ali Hasan YOLUÇ, Nurettin BAY, Necati TÜZÜN, Necdet KÜREL, Hüseyin TÜRKER, İlhan AKMAN, Alaaddin PALABIYIK,
7 kişiden oluşturulması kararlaştırılan, İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na; İbrahim SÜTÇÜ, Hikmet AYDOĞDU, Süleyman TAŞAR, Cemal Aydın AYBEY, Cafer BOZ, Hüseyin TÜRKER, Salim EYÜBAGİL,
9 kişiden oluşturulması kararlaştırılan, Çevre ve Sağlık Komisyonu’na; Servet BÜYÜKPOYRAZ, Rıfat BAKAN, Oktay ERDEM, Mustafa ALTIN, Hasan İNCE, Hakkı ORHAN, Aydın ÇIKIKÇI, İbrahim ÜRGÜN, Erkan DENİZ,
9 kişiden oluşturulması kararlaştırılan, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu’na; Rıfat BAKAN, Mehmet Raci ARVAS, Mustafa BOZ, Erhan GÜLTEKİN, Sabahattin ÖZVER, Ayhan SOLAK, Mehmet ERDEM, Alaaddin PALABIYIK, Figen HİÇYILMAZ,
9 kişiden oluşturulması kararlaştırılan, Ulaşım Komisyonu’na; Celal DEMİR, Oktay ERDEM, İdris UYSAL, İsmet EKİZ, Beşür KARADERE, İbrahim Veli KAYA, Ayhan SOLAK, Beşli Yaman ÇİNÇEOĞLU, Erkan DENİZ,
9 kişiden oluşturulması kararlaştırılan, Hukuk Komisyonu’na; Kamil BAYRAMİÇ, Mustafa KARAKOÇ, Refik YILMAZ, Mehmet GÜREL, Hakkı ORHAN, Mehmet Emin UĞUR, Aydın ÇIKIKÇI, İlhan AKMAN, Alaattin PALABIYIK,
9 kişiden oluşturulması kararlaştırılan, Sosyal İşler ve Turizm Komisyonu’na; Işıl Zeliha GENÇOĞLU MAYDAER, Recep DEMİRHAN, Oktay ERDEM, Mustafa ÜLKER, Günay ÇETİN, Mehmet EFE, Ayhan SOLAK, Beşli Yaman ÇİNÇEOĞLU, Erkan DENİZ seçilmişlerdir.

3-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, 2008 Mali Yılı Performans Programının görüşülmesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
4-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, müdürlük oluşturulması ve bazı müdürlüklerin isimlerinin değiştirilmesi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
5-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Hamzabey Mahallesi, H22d-06b-2c pafta, 4843 ada, 7 parsel sayılı 198.00 m2 yüzölçümlü taşınmaz ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
6-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Santral Garaj ve Çevresi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi kapsamında kalan parsellerin kamulaştırılması için Belediyemiz IX. 5 Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2006-2010 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısının gündemin en son maddesi olarak görüşülmesinin oybirliği ile kabulüne,
7-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Demirtaş Mahallesi, H22d07a2c pafta, 2389 ada, 1 parsel, 2390 ada, 1-2-3-4-5-6-7 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırılması için Belediyemiz IX. 5 Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2006-2010 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

-2-

8-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım İlçesi, Duaçınarı-Anadolu-Vatan-Kazım Karabekir Mahallelerinde bulunan bazı taşınmazların kamulaştırılması için Belediyemiz IX. 5 Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2006-2010 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
9-Başkanlık Makamı’nın, Çalı Belediye Meclisi’nin, 07.11.2007 Tarih ve 2007/1 Esas, 2 sayılı “Ödenek Aktarımı” ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
10-Başkanlık Makamı’nın, Ovaakça Belediye Meclisi’nin, 04.10.2007 Tarih ve 2007/39 Esas, 39 sayılı “Ödenek Aktarımı” ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
11-Başkanlık Makamı’nın Güzelyalı Belediye Meclisi’nin, 02.11.2007 Tarih ve 2007/67 Esas, 67 sayılı “Ek Bütçe” ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
12-Başkanlık Makamı’nın, Mudanya Belediye Meclisi’nin, 19.10.2007 Tarih ve 2007/141 Esas, 2007/147 sayılı “Ödenek Aktarımı” ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
13-Başkanlık Makamı’nın, Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 03.10.2007 Tarih ve 2007/512 Esas, 956 sayılı “Ödenek Aktarımı” ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
14-Başkanlık Makamı’nın, Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 07.11.2007 Tarih ve 2007/549 Esas, 1023 sayılı “Ödenek Aktarımı” ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
15-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Namık Kemal Mahallesi, 2714 ada, 3-4 parseller ile Zafer Mahallesi 3591 ada, 69,104,105,106,107,108,109,110 parsellerin satışı ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
16-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 13.09.2007 gün ve 534 sayılı kararı ile onaylanan A+LPG İstasyonlarına ilişkin itiraz ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
17-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Gemlik İlçesi Hisartepe Mahallesi, 524 ada, 3 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
18-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Nilüfer İlçesi, Ürünlü Mahallesi 2701 ada, 116 parselin Park Alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği önerisi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
19-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım Belediye Başkanlığı’nın, 30.10.2007 gün ve 7522 sayılı yazılarıyla talep edilen H22d08b4c pafta, 4142 ada, 63, 65, 67, 68, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 124, 126 nolu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği önerisi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
20-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Hasanağa Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
21-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Küçük Kumla Belediyesi sınırları içinde 3 adet Su Deposu yapılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talepleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
22-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Demirtaş Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
23-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
24-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi Reyhan–Kayhan-Hanlar Bölgesi, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliğiyle ilgili mahkeme kararı doğrultusunda işlem yapılması ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
25-İmar ve Şehircililik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 13.09.2007 gün ve 536 sayılı kararıyla onaylanan 1/1000 ölçekli plan değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
26-Başkanlık Makamı’nın, Gölyazı Belediyesi’nin 2008 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ve Gelir Tarifesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
27-Başkanlık Makamı’nın, Hasanağa Belediyesi’nin 2008 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ve Gelir Tarifesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
28-Başkanlık Makamı’nın, Kayapa Belediyesi’nin 2008 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ve Gelir Tarifesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

 

-3-


29-Başkanlık Makamı’nın, Kirazlı Belediyesi’nin 2008 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ve Gelir Tarifesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
30-Başkanlık Makamı’nın, Zeytinbağı Belediyesi’nin 2008 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ve Gelir Tarifesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
31-Başkanlık Makamı’nın, Karıncalı Belediyesi’nin 2008 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ve Gelir Tarifesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
32-Başkanlık Makamı’nın, Kurşunlu Belediyesi’nin 2008 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ve Gelir Tarifesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
33-Başkanlık Makamı’nın, Göynükbelen Belediyesi’nin 2008 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ve Gelir Tarifesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
34-Başkanlık Makamı’nın, Barakfakih Belediyesi’nin 2008 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ve Gelir Tarifesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
35-Başkanlık Makamı’nın, Akçalar Belediyesi’nin 2008 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ve Gelir Tarifesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
36-Başkanlık Makamı’nın, Umurbey Belediyesi’nin 2008 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ve Gelir Tarifesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
37-Başkanlık Makamı’nın, Çalı Belediyesi’nin 2008 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ve Gelir Tarifesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
38-Başkanlık Makamı’nın, Ovaakça Belediyesi’nin 2008 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ve Gelir Tarifesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
39-Başkanlık Makamı’nın, Küçük Kumla Belediyesi’nin 2008 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ve Gelir Tarifesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
40-Başkanlık Makamı’nın, Güzelyalı Belediyesi’nin 2008 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ve Gelir Tarifesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
41-Başkanlık Makamı’nın, Görükle Belediyesi’nin 2008 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ve Gelir Tarifesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
42-Başkanlık Makamı’nın, Demirtaş Belediyesi’nin 2008 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ve Gelir Tarifesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
43-Başkanlık Makamı’nın, Emek Belediyesi’nin 2008 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ve Gelir Tarifesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
44-Başkanlık Makamı’nın, Gürsu Belediyesi’nin 2008 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ve Gelir Tarifesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
45-Başkanlık Makamı’nın, Kestel Belediyesi’nin 2008 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ve Gelir Tarifesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
46-Başkanlık Makamı’nın, Mudanya Belediyesi’nin 2008 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ve Gelir Tarifesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
47-Başkanlık Makamı’nın, Gemlik Belediyesi’nin 2008 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ve Gelir Tarifesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
48-Başkanlık Makamı’nın, Nilüfer Belediyesi’nin 2008 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ve Gelir Tarifesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
49-Başkanlık Makamı’nın, Yıldırım Belediyesi’nin 2008 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ve Gelir Tarifesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
50-Başkanlık Makamı’nın Osmangazi Belediyesi 2008 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ve Gelir Tarifesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
51-Başkanlık Makamı’nın, Büyükşehir Belediyesi 2008 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
52-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediyesi, 2008 Mali Yılı Gelir Tarifesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
53-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Ovaakça Belediyesi’ne mücavir köy olarak bağlı Selçukgazi ve Karabalçık Köylerinin Osmangazi Belediyesi’ne mücavir köy olarak bağlanması talebi ile ilgili raporunun oyçokluğu (BTP ; Ali GARAÇOĞLU 1 red- 76 kabul) ile kabulüne,


-4-


54-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 10.10.2007 gün ve 604 sayılı kararıyla komisyona havalesi yapılan Santral Garaj ve çevresi uygulama imar planı kapsamında XIV/U nolu uygulama imar adasının imar uygulama sınırının değiştirilmesine ilişkin yapılan plan değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
55-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi, Dışkaya Köyü hudutları içinde Toplu Konut Alanı yapılmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisi ile ilgili rapora “Gürsu Dışkaya Toplu Konut Alanı Plan Sınırında arkeolojik sit alanı bulunması nedeniyle konunun 2863 sayılı yasa gereği BKTVK Kurulunun onayı alındıktan sonra uygulamaya geçilir” notu ilavesiyle oybirliği ile kabulüne,
56-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Yalova Yolu güzergahında Santral Garaj Kavşağı ile Küçük Balıklı Kavşağı arasındaki alanın 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 73 üncü maddesi gereği Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı olarak belirlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
57-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Namık Kemal Mahallesi, 2714 ada, 3-4 parseller ile Zafer Mahallesi, 3591 ada, 69, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 parsellerin Özel Proje Alanı olarak planlanmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Gökdere-Gemlik Eski Yolu arası Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona İadesine,
58-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Barakfakih Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
59-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Umurbey Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
60-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Küçük Kumla Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
61-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Güzelyalı Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
62-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Görükle Belediyesi sınırları içinde BUSKİ İsale Hattı’na ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
63-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Görükle Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
64-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
65-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Ayhan SOLAK, Hüseyin TÜRKER, Aydın ÇIKIKÇI, Mustafa BİLTEKİN, Recep TANLAK, Ali YILDIRGAN, Hüseyin BOZKURT, Önder YABANCAR 9 red, 68 kabul) ile kabulüne,
66-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
67-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
68-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunda; Uygun Görülen Kararlardan; 03.10.2007 Tarih 442, 452, 462 ve 02.05.2007 Tarih ve 219 sayılı Meclis Kararının oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Ayhan SOLAK, Hüseyin TÜRKER, Aydın ÇIKIKÇI, Mustafa BİLTEKİN, Recep TANLAK, Ali YILDIRGAN, Hüseyin BOZKURT, Önder YABANCAR 9 red, 68 kabul) ile kabulüne, diğer maddelerin oybirliği ile kabulüne,
69-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
70-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Recai EKMEKÇİ’nin (Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 15.11.2007 Tarih ve M.16.0.BBB.0.12.00.00.2570 sayılı “Atatürk Kongre Kültür Merkezi Hal Tesisleri Projesi” hakkındaki yazısı) ile ilgili verdiği yazılı önergenin oyçokluğu (Bağımsız M.Semih PALA 1 red, 76 kabul) ile kabulüne,
71-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa BİLTEKİN’in “Görükle Belediye Meclisi’nin, 02.11.2007 Tarih ve 2007/85 Esas, 85 Karar ‘Görükle Göçmen Konutları plan notu değişikliği’ ve 2007/89 Esas, 89 sayılı ‘1/1000 ölçekli uygulama imar planı’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

-5-

72-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Erol DEMİRHİSAR’ın “Mudanya Belediye Meclisi’nin, 05.11.2007 Tarih ve 2007/123 Esas, 2007/151 Karar, 2007/142 Esas, 2007/152 sayılı ‘Uygulama İmar Planı’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
73-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Fatih Mehmet GÜLER’in “Umurbey Belediye Meclisi’nin, 06.11.2007 Tarih ve 2007/45 sayılı Meclis Kararı” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
74-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Mustafa KARAKOÇ, Servet BÜYÜKPOYRAZ, Celal DEMİR, Mehmet Raci ARVAS, Hikmet AYDOĞDU ve Ali Hasan YOLUÇ’un “Yıldırım Belediye Meclisi’nin, 10.01.2007 Tarih, 13 sayılı Meclis Kararı- 24.10.2007 Tarih, 496,497,498 sayılı Meclis Kararları ve 07.11.2007 Tarih, 506,507,508,509,510,511,512,513,514,515,ve 516 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
75-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Arif BAYRAK’ın “Güzelyalı Belediye Meclisi’nin, 02.11.2007 Tarih ve 2007/66 Esas, 66 sayılı ‘Revizyon İmar Planları’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
76-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa ALTIN’ın “Nilüfer Belediye Meclisi’nin, 07.11.2007 Tarih ve 6,7,8,9,10,11,12,13,14,18 ve 20 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
77-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Yener ACAR ve Mustafa ÜLKER’in “Kestel Belediye Meclisi’nin, 05.11.2007 Tarih ve 82,107,108 Esas, 2007/186 Karar – 83 Esas, 2007/187 Karar – 109 Esas, 2007/188 Karar – 116 Esas, 2007/190 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
78-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Orhan ÖZCÜ, Hakkı ORHAN ve Cafer BOZ’un “Gürsu Belediye Meclisi’nin, 07.11.2007 Tarih ve 2007/98 Esas, 171 Karar-2007/99 Esas, 172 Karar- 2007/103 Esas, 173 Karar- 2007/104 Esas, 174 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
79-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri İsmet EKİZ ve Beşür KARADERE’nin “Emek Belediye Meclisi’nin, 05.11.2007 Tarih ve 36,37,38 sayılı ‘Plan Değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
80-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mehmet TURGUT’un “Gemlik Belediye Meclisi’nin, Kasım Ayı Toplantısına ait Meclis Kararları” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
81-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Rıfat BAKAN’ın “Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 07.11.2007 Tarih ve 974, 976.....984 ve 986.....992 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
82-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Santral Garaj ve Çevresi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi kapsamında kalan parsellerin kamulaştırılması için Belediyemiz IX. 5 Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2006-2010 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
83-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Özgen KESKİN’in yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
84-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Oktay ERDEM’in yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
85-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali KÖK’ün yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
86-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Halil DÖNER’in yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

Hikmet ŞAHIN
Bursa Büyükşehir
Belediye Başkanı
 

15.11.2007 Tarihli Meclis