MECLİS TOPLANTILARI

15.03.2007 Tarihli Meclis Gündemi

15.03.2007 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...

 Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.03.2007 Perşembe günü saat 15.00’da Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonunda yaptığı 2004/2009 seçim döneminin 37 nci, 4 üncü dönemin 3 üncü toplantısının 1. Birleşiminde alınan KARARLARIN ÖZETİDİR.

1-Okunan Geçen Toplantı Zaptının “Gündemin 3/11 nci maddesinde yer alan Kayapa Belediyesine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunda sehven yazılmayan ‘403 ada’nın da ilave edilerek raporun oybirliği ile kabulüne” şeklinde düzeltilerek oybirliği ile kabulüne,
2-Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün, Norm Kadro ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
3-Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün, Güvenlik Görevlilerinin Fazla Mesai Ücretleri ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
4-Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün, İlk Kademe Belediyeleri Su Tarifesi ile ilgili yazısının oyçokluğu (CHP; Yücel AKGÜN, Ayhan SOLAK, Hüseyin TÜRKER, Aydın ÇIKIKÇI, Mustafa BİLTEKİN, Recep TANLAK, Ali YILDIRGAN, Hüseyin BOZKURT, Önder YABANCAR 9 red, DYP; Beşli YAMAN ÇİNÇEOĞLU, Mümin TÜFEK, İbrahim ÜRGÜN, İlhan AKMAN, Ali KARAMIK, Mustafa BOZ, Bayram DEMİR, Salim EYÜBAGİL, Mehmet ERDEM 9 red, ANAP; Erol DEMİRHİSAR, Hüseyin BAĞCI, Osman TOKGÖZ, Günay ÇETİN, Alaattin PALABIYIK 5 red, Bağımsızlar M.Semih PALA, Figen HİÇYILMAZ, Eşref GÜRE 3 red, 51 kabul) ile kabulüne,
5-Başkanlık Makamı’nın, Gürsu Belediye Meclisi’nin, 07.02.2007 Tarih ve 2007/16 Esas, 22 sayılı “İnşaat Alanı Gelir Tarifesi” hakkındaki Meclis Kararı ile ilgili yazısının Belediyesinden geldiği şekliyle oybirliği ile kabulüne,
6-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Norm Kadro ile ilgili yazısının; Kurumumuz Organizasyon Şemasında Fen İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı ‘BursaRay Şube Müdürlüğü’nün kaldırılarak yerine ‘BursaRay Planlama Şube Müdürlüğü’ ve ‘BursaRay Yapım Şube Müdürlüğü’” şeklinde düzeltilerek daire teklifinin oybirliği ile kabulüne,
7-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Geçici İşçi Çalıştırılması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
8-Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın, Tıbbi Atıkların Sterilizasyonu Projesi Kiralama İhalesi ile ilgili yazısının “ihale yapılabilmesi için Encümene yetki verilmesi” ilavesiyle oybirliği ile kabulüne,
9-Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı’nın, Güzelyalı Hızlı Feribot İskelesi dışında kalan otopark yeri talebi ile ilgili yazısına; 10 yıl süre ve 500 YTL aylık kira bedeli karşılığı Bursa Deniz Ulaşım AŞ’ne devredilmesinin oyçokluğu (CHP; Yücel AKGÜN, Ayhan SOLAK, Hüseyin TÜRKER, Aydın ÇIKIKÇI, Mustafa BİLTEKİN, Recep TANLAK, Ali YILDIRGAN, Hüseyin BOZKURT, Önder YABANCAR 9 red, DYP; Beşli YAMAN ÇİNÇEOĞLU, Mümin TÜFEK, İbrahim ÜRGÜN, İlhan AKMAN, Ali KARAMIK, Mustafa BOZ, Bayram DEMİR, Salim EYÜBAGİL, Mehmet ERDEM 9 red, Bağımsızlar M.Semih PALA ve Figen HİÇYILMAZ 2 red, 57 kabul) ile kabulüne,
10-Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı’nın, Güzelyalı Hızlı Feribot İskelesinde kiraya verilecek alanlar ile ilgili yazısına; Söz konusu alanın 20 yıllığına kiraya verilmesi ve yasal işlemlerin yerine getirilmesi için Encümene yetki verilmesi” ilavesiyle oyçokluğu (CHP; Yücel AKGÜN, Ayhan SOLAK, Hüseyin TÜRKER, Aydın ÇIKIKÇI, Mustafa BİLTEKİN, Recep TANLAK, Ali YILDIRGAN, Hüseyin BOZKURT, Önder YABANCAR 9 red, DYP; Beşli YAMAN ÇİNÇEOĞLU, Mümin TÜFEK, İbrahim ÜRGÜN, İlhan AKMAN, Ali KARAMIK, Mustafa BOZ, Bayram DEMİR, Salim EYÜBAGİL, Mehmet ERDEM 9 red, Bağımsızlar M.Semih PALA ve Figen HİÇYILMAZ 2 red, 57 kabul) ile kabulüne,
11-Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, Trafik Levha Montaj Kamyonu ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
12-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Orhaneli İlçesi, Erenler Köyü’nün Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırı ve mücavir alan sınırları dışına çıkarılması talebi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
13-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Küçük Kumla Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
14-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Mudanya İlçesi, Mürsel Köyü, Deniztepe Mevki, muhtelif parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
-2-

15- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
16-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, Küçük Sanayi Alanı içinde İtfaiye Alanı ayrılmasıyla ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
17-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Nilüfer Köyü, H21b.24b.2d pafta, 436 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
18-Hukuk Komisyonu’nun, Gönüllü İtfaiyecilik Yönergesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
19-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Araç Alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
20-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 07.02.2007 Tarih ve 2007/69 Esas, 164 sayılı “2007 Mali Yılı Bütçesinde 05-1-2-01 T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü’ne Ekonomik Gider Kodu açılarak ilgili koda aktarma yapılması” hakkındaki Meclis Kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
21-Plan ve Bütçe-İmar ve Bayındırlık Komisyonları’nın, 15.02.2007 gün, 2007/43 Esas, 79 Karar nolu DOSAB Arıtma Tesislerine boru hattı irtifak tesisi kurulması ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,
22-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, K.Balıklı Mahallesi, 6370, 3952, 3953 ve 3957 sayılı parseller hakkında hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan itirazın değerlendirilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
23-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi, Bağlarbaşı Mahallesi, Nene Hatun Caddesiyle ilgili plan değişikliği yapılması önerisi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
24- İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Barakfakı Belediyesince talep edilen 1539 ve 1540 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
25-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Hamamlıkızık Mahallesi, Su Deposu ve Koruma Alanına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
26-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi, Kızyakup Mahallesi’nin planlarda Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı olarak ilan edilmesi amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
27-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi, İstiklal Mahallesi’nde H22d.01d.1b pafta, 1190 ada muhtelif parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
28-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Hasanağa Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
29-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Zeytinbağı Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
30-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Akçalar Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
31-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Çalı Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
32-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Küçük Kumla Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
33-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Güzelyalı Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
35-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunda; Değiştirilerek Uygun Görülen Kararlardan Kestel Belediye Meclisi’nin 01.12.2006 Tarih ve 197 sayılı Meclis Kararının oyçokluğu (AK Parti Mustafa ÜLKER 1 çekimser, 77 kabul) ile kabulüne, diğer kararların oybirliği ile kabulüne,
36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
-3-

37-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunda; Uygun Bulunmayan Gemlik Belediye Meclis Kararlarının, “Gemlik Belediye Meclisi’nin 02.10.2006 Tarih ve M-286 Sayılı Meclis Kararı, 05.10.2006 Tarih ve M-288, M-290, M-291 sayılı Meclis Kararları, 02.10.2006 Tarih, M-275 sayılı Meclis Kararı ve 05.10.2006 Tarih, M-289, M-294 sayılı Meclis Kararlarının Belediyesinden geldiği şekliyle oybirliği ile kabulüne” şeklinde düzeltilerek oybirliği ile kabulüne,
38-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunda; “Değiştirilerek Uygun Bulunan Nilüfer Belediye Meclis Kararlarından 10.01.2007 Tarih ve 2 sayılı Meclis Kararı ile;
İade Edilen 12.02.2007 Tarih ve 17 sayılı Nilüfer Belediye Meclis Kararının Belediyesinden geldiği şekliyle oybirliği ile kabulüne” şeklinde düzeltilerek raporun oybirliği ile kabulüne,
39-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunda; Uygun Görülen Meclis Kararlarında sehven yazılan “Yıldırım Belediye Meclisi’nin ’15.02.2007 Tarihli Meclis Kararları’ yerine ’07.02.2007 Tarihli Meclis kararları’ “ şeklinde düzeltilerek raporun oybirliği ile kabulüne,
40-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Teknik Altyapı Alanlarına ilişkin Santral Garaj ve Yakın Çevresi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Yücel AKGÜN, Ayhan SOLAK, Hüseyin TÜRKER, Aydın ÇIKIKÇI, Mustafa BİLTEKİN, Recep TANLAK, Ali YILDIRGAN, Hüseyin BOZKURT, Önder YABANCAR 9 red, DYP; Beşli YAMAN ÇİNÇEOĞLU, Mümin TÜFEK, İbrahim ÜRGÜN, İlhan AKMAN, Ali KARAMIK, Mustafa BOZ, Bayram DEMİR, Salim EYÜBAGİL, Mehmet ERDEM 9 red, Bağımsızlar M.Semih PALA ve Figen HİÇYILMAZ 2 red, 57 kabul) ile kabulüne,
41-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Mustafa KARAKOÇ, Servet BÜYÜKPOYRAZ, Şakir ERMİŞ, Celal DEMİR ve Ali Hasan YOLUÇ’un “Yıldırım Belediye Meclisi’nin 07.03.2007 Tarih ve 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131 ve 141 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
26-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Servet BÜYÜKPOYRAZ, Celal DEMİR, Şakir ERMİŞ, Mustafa KARAKOÇ, Ali Hasan YOLUÇ’un “Yıldırım Belediyesince gerçekleştirilmesi düşünülen, ‘Mollaarap Mahallesi Kentsel Yenileme (Gecekondu Dönüşüm) Projesi” ile ilgili verdiği yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
27-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Yener ACAR, Mehmet GÜREL ve Mustafa ÜLKER’ın “Kestel Belediye Meclisi’nin 01.03.2007 Tarih ve 13 Esas, 2007/44 Karar-19 Esas, 2007/45 Karar ve 20 Esas, 2007/46 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
28-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Orhan ÖZCÜ, Hakkı ORHAN ve Cafer BOZ’un “Gürsu Belediye Meclisi’nin 07.03.2007 Tarih ve 2007/21 Esas, 46 Karar- 2007/22 Esas, 47 Karar ve 2007/23 Esas, 48 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
29-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Orhan ÖZCÜ, Hakkı ORHAN ve Cafer BOZ’un “Gürsu İlçesi, Dışkaya Köyü Harmanlar ve Kozluca Mevkii’nde bulunan alanda Toplu Konut Alanı olarak yapılan 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
30-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Süleyman TAŞAR ve Mustafa ALTIN’ın “Nilüfer İlçesi Demirci Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
31-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İbrahim SİNCANLI’nın “Hasanağa Belediye Meclisi’nin 09.03.2007 Tarih, 2007/03 Esas ve 10 sayılı Meclis Kararı” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
32-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Recep ALTEPE’nin “Osmangazi İlçesi Kiremitçi, Kırcaali, Doğanbey ve Tayakadın Mahallelerini kapsayan alanda Kentsel Yenileme ve Dönüşüm Alanı olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
33-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Mustafa ALTIN, Işıl Z. GENÇOĞLU MAYDAER’in “Nilüfer Belediye Meclisi’nin 07.03.2007 Tarih ve 8, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 26, 28, 30, ve 31 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
34-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Şakir ERMİŞ ve Özgen KESKİN’in “Yıldırım Belediye Meclisi’nin 07.03.2007 Tarih ve 2007/56 Esas, 132 sayılı ‘2007-2008-2009 yıllarına ait Ücret Tarifesinin A Bendinde değişiklik yapılması talebi’ Meclis Kararı” ile ilgili verdiği yazılı önergenin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
35-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Oktay ERDEM’in “Osmangazi Belediye Meclisi’nin 07.03.2007 Tarih ve 222.....254 ve 273 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
36-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Erol DEMİRHİSAR’ın “Mudanya Belediye Meclisi’nin 02.03.2007 Tarih ve 2007/31 Esas, 2007/38 Karar- 2007/32 Esas, 2007/39 Karar ve 2007/33 Esas, 2007/40 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
37-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali GARAÇOĞLU’nun “Ovaakça Belediyesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı itirazları” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
38-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Mümin TÜFEK, İbrahim ÜRGÜN ve İlhan AKMAN’ın “Demirtaş Belediye Meclisi’nin 07.02.2007 Tarih ve 2007/09 Esas, 16 sayılı Meclis Kararı” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

39-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Mümin TÜFEK, İbrahim ÜRGÜN ve İlhan AKMAN’ın “Demirtaş Belediye Meclisi’nin 07.02.2007 Tarih ve 2007/08 Esas, 14 sayılı Meclis Kararı” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
40-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mümin TÜFEK’in “Demirtaş Belediye Meclisi’nin 07.03.2007 Tarih ve 2007/16 Esas, 19 sayılı ‘Münakale yapılması’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili verdiği yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
41-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Yücel AKGÜN ve Ayhan SOLAK’ın “Nilüfer Belediye Meclisi’nin 07.03.2007 Tarih ve 2007/40 Esas, 34 sayıl ‘ödenek aktarımı’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili verdiği yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
42-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Alaattin PALABIYIK’ın “Umurbey Belediye Meclisi’nin 06.03.2007 Tarih ve 2007-13 sayılı Meclis Kararı” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
43-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa BOZBEY’in yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
44-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hikmet AYDOĞDU’un yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
45-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hüseyin BAĞCI’nın yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
46-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mehmet GÜREL’in yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

Hikmet ŞAHİN
Bursa Büyükşehir
Belediye Başkanı

15.03.2007 Tarihli Meclis