MECLİS TOPLANTILARI

15.02.2007 Tarihli Meclis Gündemi

15.02.2007 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...

 Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.02.2007 Perşembe günü saat 15.00’da Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonunda yaptığı 2004/2009 seçim döneminin 36 ncı, 4 üncü dönemin 2 nci toplantısının 1. Birleşiminde alınan KARARLARIN ÖZETİDİR.


1-Okunan 18.01.2007 Tarihli Geçen Toplantı Zaptında sehven yazılan Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Celal Demir ve Süleyman TAŞAR’ın verdiği, 9 uncu önerge olarak gündeme alınan “Dürdane Köyü’nün Osmangazi sınırları içerisine alınması” hakkındaki yazılı önergenin “oybirliği ile kabulüne” yerine “oyçokluğu (DYP Ali GARAÇOĞLU 1 red, 73 kabul) ile kabulüne” şeklinde düzeltilerek oybirliği ile kabulüne,
2-Başkanlık Makamı’nın, Nilüfer Belediye Meclisi’nin, 10.01.2007 Tarih, 2007/1 Esas, 33 Karar sayılı “2007 Mali Yılı Yatırım Bütçeleri Aktarma talebi” hakkındaki Meclis Kararı ile ilgili yazısının belediyesinden geldiği şekliyle oybirliği ile kabulüne,
3-Başkanlık Makamı’nın, Mudanya Belediye Meclisi’nin, 02.02.2007 Tarih, 2007/15 Esas, 2007/20 sayılı “2007 Mali Yılı İskele Tahmil Tahliye ücretleri” hakkındaki Meclis Kararı ile ilgili yazısının belediyesinden geldiği şekliyle oybirliği ile kabulüne,
4-Başkanlık Makamı’nın, Mudanya Belediye Meclisi’nin, 02.02.2007 Tarih, 2007/12 Esas, 2007/21 Karar ve 2007/18 Esas, 2007/22 sayılı “Yedek ödenekten ödenek aktarımı yapılması” hakkındaki Meclis Kararları ile ilgili yazısının belediyesinden geldiği şekliyle oybirliği ile kabulüne,
5-Başkanlık Makamı’nın, Görükle Belediye Meclisi’nin, 02.02.2007 Tarih, 2007/15 Esas, 15 sayılı “Tretuvar Harçları” hakkındaki Meclis Kararı ile ilgili yazısının belediyesinden geldiği şekliyle oybirliği ile kabulüne,
6-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Zabıta ve İtfaiye Personeli Fazla Mesai Ücretleri ile ilgili yazısının Zabıta ve İtfaiye Personeline Fazla Mesai Ücreti olarak 250 YTL ödenmesinin oybirliği ile kabulüne,
7-Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, 2007 Mali Yılı Gelir Tarifesinde Değişiklik Yapılması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
8-Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı’nın, Ankara Asfaltı üzeri, Yeni Adliye Binası karşısında bulunan, Osmangazi Katlı Otoparkı ile ilgili yazısına “aynı bedelle ve 5 yıl süre ile BURFAŞ Genel Müdürlüğü’ne kiraya verilmesine” ilavesiyle oyçokluğu (CHP Mustafa BOZBEY, Yücel AKGÜN, Ayhan SOLAK, Hüseyin TÜRKER, Aydın ÇIKIKÇI, Mustafa BİLTEKİN, Recep TANLAK, Ali YILDIRGAN, Hüseyin BOZKURT, Önder YABANCAR 10 red, Bağımsızlar Figen HİÇYILMAZ, M.Semih PALA 2 red, 65 kabul) ile kabulüne,
9-Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı’nın, Yeşil Müzesi arkasında bulunan Yeşil Katlı Otoparkı ile ilgili yazısına “aynı bedelle ve 5 yıl süre ile BURFAŞ Genel Müdürlüğü’ne kiraya verilmesine” ilavesiyle oyçokluğu (CHP Mustafa BOZBEY, Yücel AKGÜN, Ayhan SOLAK, Hüseyin TÜRKER, Aydın ÇIKIKÇI, Mustafa BİLTEKİN, Recep TANLAK, Ali YILDIRGAN, Hüseyin BOZKURT, Önder YABANCAR 10 red, Bağımsızlar Figen HİÇYILMAZ, M.Semih PALA 2 red, 65 kabul) ile kabulüne,
10-Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, Spor Tesisleri ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
11-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, DOSAB Arıtma Tesisleri Su Boru Hattı İrtifak Hakkı Tesisi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu-İmar ve Bayındırlık Komisyonlarına müştereken havalesine,
12-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Emek Belediyesi’ne ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,
13-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,
14-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Küçük Kumla Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,
15-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,


../...
-2-

16-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 10.01.2007 Tarih ve 2007/22 Esas, 113 sayılı “Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün 2007 Mali Yılı Ücret Tarifesi’nin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması” hakkındaki Meclis Kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
17-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yıldırım Belediye Meclisi’nin, 10.01.2007 Tarih ve 2007/14 Esas, 39 sayılı “2007 Mali Yılı Gelir Tarifesine Madde 21: Numarataj Geliri Maddesi Eklenmesi Talebi” hakkındaki Meclis Kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
18-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Umurbey Belediye Meclisi’nin, 09.01.2007 Tarih ve 2007/04 sayılı “İşyeri Açma İzin Harcı” hakkındaki Meclis Kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
19-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Toptancı Halinde Faaliyet Gösteren Esnafın 2007 Yılı Sebze-Meyve, Patetes-Soğan ve Balık Satış Miktarlarının belirlenmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
20-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Toptancı Halinde Faaliyet Gösteren Esnafın 2007 Yılı İçinde Vereceği- Teminat Miktarlarının Belirlenmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
21-Hukuk Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi Seyahat Kartları Uygulama Yönetmeliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
22-Hukuk Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi Emir ve Yasaklarını Belirleyen Zabıta Yönetmeliği’ne Eklenen Yeni Hükümler ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
23-Hukuk-Ulaşım Komisyonları’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Araçları ve Taksi Dolmuş Yönetmeliği ile ilgili müşterek raporuna “Yönetmeliğin 14. Maddesinin 3. fıkrasının c) bendine ‘Taşınacak personel isim listesi ve SSK sicil numaraları, Cümlesinden sonra (firmanın en az 6 personelinin bulunması zorunludur)” cümlesinin ilavesiyle raporun oybirliği ile kabulüne,
24-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi Ürünlü Mahallesi, Ürünlü İzci Parkının Park Alanı olarak kullanılması amacıyla hazırlanan plan değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
25-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Soğanlı-Botanik Parkı Kavşağı’na ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
26-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kayapa Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporuna; “402 adayı bölen, 10 metrelik yolun kaldırılarak, 15 metre olarak değiştirilerek geçirilmesi” ilavesiyle oybirliği ile kabulüne,
27-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Barakfakih Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
28-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
29-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporda; Değiştirilerek Uygun Görülen Karardan;Kestel Belediye Meclisi’nin, 01.12.2006 Tarih ve 197 sayılı Meclis Kararının tekrar görüşülmek üzere komisyona iadesine diğer kararların oybirliği ile kabulüne,
30-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
31-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
32-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
33-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
35-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Recai EKMEKÇİ’nin “Hesap İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, 13.02.2007 Tarih ve M.16.0.BBB.0.12.08-11-389 sayılı “Borçlarımıza ilişkin takas, mahsup ve kesinti işlemleri”verdiği yazılı önergeye kamu kurum ve kuruluşlara olan borçlarımızın takas, mahsup ve kesinti işlemlerinin yapılmasına, Uzlaşma Komisyonu ile uzlaşmaya Hesap İşleri Dairesi Başkanı Cavit ÇALI’nın görevlendirilmesinin oybirliği ile kabulüne,

../...
-3-


36-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Mustafa KARAKOÇ ve Işıl Zeliha GENÇOĞLU MAYDAER’in “Yüksek Yapılar Komisyonu’nun yeniden düzenlenmesi ve yönetmelikteki uygulamanın düzenlenmesi hakkında” verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
37-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Ali TURAN, Mehmet ÇOHADAR, Halil DÖNER ve Erhan GÜLTEKİN’in “Zeytinbağı Belediye Meclisi’nin 01.02.2007 Tarih ve 7 sayılı ‘İmar Planı Değişiklikleri’ Meclis Kararı” verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
38-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Şakir ERMİŞ, Mustafa KARAKOÇ, Servet BÜYÜKPOYRAZ ve Ali Hasan YOLUÇ’un “Yıldırım Belediye Meclisi ‘nin 07.02.2007 Tarih ve 45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,78 ve 86 sayılı Meclis Kararları” verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
39-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Selçuk MUTLU’nun “Güzelyalı Belediye Meclisi’nin 02.02.2007 Tarih ve 2007/10 Esas-10 Karar, 2007/11 Esas-11 Karar, 2007/12 Esas-12 Karar ve 2007/13 Esas-13 sayılı ‘İmar Planı’ Meclis Kararları” verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
40-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Hakkı ORHAN ve Cafer BOZ’un “Gürsu Belediye Meclisi’nin 06.10.2006 Tarih ve 145 sayılı Kararı ile 07.02.2007 Tarih ve 30 sayılı ‘İmar Planı Değişiklikleri’ Meclis Kararı” verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
41-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Refik YILMAZ’ın “İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın, 01.02.2007 Tarih ve M.16.0.BBB.0.18.58.020/33 sayılı ‘Gönüllü İtfaiyecilik Yönergesi’ hakkında” verdiği yazılı önergenin Hukuk Komisyonu’na havalesine,
42-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Recep ALTEPE, Abdullah KARADAĞ, Oktay ERDEM, Rıfat BAKAN ve İbrahim SÜTÇÜ’nun “Kızyakup Mahallesi sınırları içerisinde, mevcut 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği” verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
43-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Abdullah KARADAĞ, Rıfat BAKAN, İbrahim SÜTÇÜ ve Kamil BAYRAMİÇ’in “Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin açılış ve kapanış saatleri” verdiği yazılı önergenin Hukuk Komisyonu’na havalesine,
44-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Abdullah KARADAĞ, Rıfat BAKAN ve Kamil BAYRAMİÇ’in “Osmangazi İlçesi, Bağlarbaşı Mahallesi, Nenehatun Caddesi 1/5000 ölçekli plan değişikliği” verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
45-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Abdullah KARADAĞ, İbrahim SÜTÇÜ ve Oktay ERDEM’in “Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 07.02.2007 Tarih ve 131-...134,136-...143,145-...149,151-...154, 156-...163 sayılı ‘İmar Planı Değişiklikleri’ hakkındaki Meclis Kararları” verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
46-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Abdullah KARADAĞ’ın “Osmangazi Belediye Meclisi’nin 07.02.2007 Tarih ve 2007/69 Esas, 164 sayılı ‘2007 Mali Yılı Bütçesinde 05-1-2-01 T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü’ne ekonomik gider kodu açılarak ilgili koda aktarma yapılması’ hakkındaki Meclis Kararı” verdiği yazılı önergenin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
47-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Refik YILMAZ’ın “Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’nın, 12.02.2007 Tarih ve M 16 0 BBB 0 23 20 00 sayılı ‘araç alımı’ hakkında” verdiği yazılı önergenin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
48-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Mustafa ALTIN ve Işıl Zeliha GENÇOĞLU MAYDAER’in “Nilüfer Belediye Meclisi’nin, 12.02.2007 Tarihli toplantısında almış oldukları ‘İmar Planı Değişiklikleri’ hakkındaki Meclis Kararı” verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
../...
-4-


49-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Erol DEMİRHİSAR ve Osman TOKGÖZ’ün “Mudanya Belediye Meclisi’nin, 02.02.2007 Tarih ve 2007/09 Esas, 2007/23 Karar-2007/11 Esas, 2007/24 Karar-2007/06 Esas, 2007/25 Karar-2007/08 Esas, 2007/26 Karar-2007/07 Esas, 2007/27 sayılı ‘Uygulama İmar Planı’ Meclis Kararları” verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
50-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Yener ACAR ve Mehmet GÜREL’in “Kestel Belediye Meclisi’nin, 01.02.2007 Tarih ve 29,30,31,32 sayılı ‘İmar Planı Değişiklikleri’ hakkındaki Meclis Kararları” verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
51-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Recep TANLAK’ın “Akçalar Belediye Meclisi’nin, 02.02.2007 Tarih ve 2007/2 Esas ve 5 sayılı ‘İmar Planı Revizyonu ve Sayısallaştırılması’ hakkındaki Meclis Kararı” verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
52-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Selçuk MUTLU’nun “Güzelyalı Belediye Başkanlığı’nın, 15.02.2007 Tarih ve M.16.7.GÜZ.0.11-2007/164 sayılı ‘Bursa İli, Mudanya İlçesi, Çağrışan Köyü, sınırlarında kain, Bursa-Mudanya Eski Karayolunun Bademli Kavşağı ile Çağrışan-Bademli Köyleri tapulama sınırına kadar olan bölümün ticaret alanına dönüştürülmesine yönelik imar Planı Değişikliği’ hakkında” verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
53-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali KÖK’ün “Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 12.10.2006 Tarih ve 617 sayılı kararı ile onaylanan ‘Barakfaki İlk Kademe Belediyesi 1/5000 ölçekli nazım imar planı’ hakkındaki Meclis Kararı” verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
54-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis I Başkan Vekili Fahreddin YILDIRIM’ın “Yerel Gündem 21 Şube Müdürlüğü’nün, 15.11.2006 Tarih ve 410 sayılı ‘46. Kent Konseyi Sonuç Bildirgesi’ hakkındaki yazısı” verdiği yazılı önergenin Başkanlıkça Yapılan Açıklamalardan Bilgi Edinildiğine,
55-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi M.Semih PALA’nın “Kent Meydanı” ile ilgili verdiği yazılı önergenin oyçokluğu (CHP Mustafa BOZBEY, Yücel AKGÜN, Ayhan SOLAK, Hüseyin TÜRKER, Aydın ÇIKIKÇI, Mustafa BİLTEKİN, Recep TANLAK, Ali YILDIRGAN, Hüseyin BOZKURT, Önder YABANCAR 10 kabul, DYP Beşli Yaman ÇİNÇEOĞLU, Mümin TÜFEK, İbrahim ÜRGÜN, İlhan AKMAN, Ali KARAMIK, Salim EYÜBAGİL, Mehmet ERDEM 7 kabul, Bağımsızlar M.Semih PALA ve Figen HİÇYILMAZ 2 kabul, 58 red) ile reddine,
56-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Celal DEMİR’in yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
57-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Süleyman TAŞAR’ın yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
58-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hüseyin BAĞCI’nın yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
59-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Orhan ÖZCÜ’nün yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
60-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa BOZ’un yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
61-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Bayram DEMİR’in yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Hikmet ŞAHİN
Bursa Büyükşehir
Belediye Başkanı

15.02.2007 Tarihli Meclis