MECLİS TOPLANTILARI

14.12.2006 Tarihli Meclis Gündemi

14.12.2006 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...

 Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.12.2006 Perşembe günü saat 15.00’da Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonunda yaptığı 2004/2009 seçim döneminin 34 üncü, 3 üncü dönemin 11 inci toplantısının 1. Birleşiminde alınan KARARLARIN ÖZETİDİR.

1-Okunan Geçen Toplantı Zaptının oybirliği ile kabulüne;

2-DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ;

1-Başkanlık Makamı’nın, Kirazlı Belediye Meclisi’nin, 05.12.2006 Tarih, 2006/11 Esas ve 19 sayılı “2006 Mali Yılı Aktarma Yapılması” hakkındaki Meclis Kararı ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
2-Başkanlık Makamı’nın, Emek Belediye Meclisi’nin, 07.12.2006 Tarih ve 92 sayılı ”2006 Mali Yılı Aktarma Yapılması” hakkındaki Meclis Kararı ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
3-Başkanlık Makamı’nın, Emek Belediye Meclisi’nin, 07.12.2006 Tarih ve 91 sayılı ”2006 Mali Yılı Ek Bütçe Yapılması” hakkındaki Meclis Kararı ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
4-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Kadro İptali/İhdası ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
5-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Norm Kadro ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
6-İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın, Gönüllü İtfaiyecilik Yönergesi ile ilgili yazısının Hukuk Komisyonu’na havalesine,
7-Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi Birimlerinin 2007 Yılı Performans Planları ile ilgili yazısının oyçokluğu (Bağımsız M.Semih PALA 1 çekimser, 69 kabul) ile kabulüne,
8-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediyesi’ne ait taşınmazlar ile Osmangazi Belediyesi’ne ait taşınmazların takas edilmesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
9-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Nilüfer İlçesi (Küçük Sanayi Kavşağı), Ertuğrul Mahallesi Eski H21c04c2d pafta, 844 ada, 127 parsel ile Eski Beşevler Mahallesi, Eski 10 pafta, 1351 parsel sayılı taşınmazlar üzerinde yalnız bina, bina eklentileri ve ağaçların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz 9 uncu Beş Yıllık İmar Programının 2006-2010 Yılı Dilimine Ek Olarak Alınması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
10-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, İmar Yönetmeliği Revizyonu-İstinat Yapıları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,
11-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Çalı Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklikleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
12-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Küçük Kumla Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklikleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
13-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklikleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

3-KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR;

1-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, İbrahimpaşa Mahallesi, 5677 ada, 1 parselin “Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı” olarak düzenlenmesine ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
2-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın talebi üzerine “İtfaiye Alanları” düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
3-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Hasanağa İlk Kademe Belediyesi’ne ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
4-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kayapa İlk Kademe Belediyesi’ne ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
5-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Barakfakı İlk Kademe Belediyesi’ne ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
6-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Umurbey İlk Kademe Belediyesi’ne ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklikleri ile ilgili raporunun oyçokluğu (DYP, Mümin TÜFEK, İbrahim ÜRGÜN, İlhan AKMAN, Ali KARAMIK, Mustafa BOZ, Bayram DEMİR, Salim EYÜBAGİL, Mehmet ERDEM 8 red, ANAP Mehmet Fatih GÜLER 1 red, Bağımsız M.Semih PALA 1 red, 59 kabul) ile kabulüne,
7-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Çalı İlk Kademe Belediyesi’ne ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
8-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Ovaakça İlk Kademe Belediyesi’ne ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
9-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Küçük Kumla İlk Kademe Belediyesi’ne ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
10-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Güzelyalı İlk Kademe Belediyesi’ne ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
11-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
12-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklikleri ile ilgili raporunda; Uygun Bulunan Nilüfer Belediye Meclis Kararlarından; 01.11.2006 Tarih ve 19 sayılı Meclis Kararının oyçokluğu ( Bağımsız M.Semih Pala 1 red, 68 kabul) ile kabulüne, diğer Meclis Kararlarının oybirliği ile kabulüne,
13-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
14-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
1-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Oktay ERDEM’in “Osmangazi Belediye Meclisi’nin 06.12.2006 Tarih ve 1061...1065-1067....1079-1081...1102 sayılı Meclis Kararları” verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
2-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Anif BAYRAK’ın “Güzelyalı Belediye Meclisi’nin 04.12.2006 Tarih ve 2006/82 Esas, 82 sayılı ‘Plan Değişikliği’ Meclis Kararı” verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
3-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Hüseyin BAĞCI, Osman TOKGÖZ ve Erol DEMİRHİSAR’ın “Mudanya Belediye Meclisi’nin 01.12.2006 Tarih ve 2006/174 Esas,006/195 Karar-2006/175-20/04 Esas, 2006/196 Karar- 2006/176-21/01 Esas, 2006/197 Karar ve 2006/192 Esas,2006/200 sayılı “Plan Değişiklikleri” Meclis Kararları ” verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
4-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Yücel AKGÜN’ün “Görükle Belediye Meclisi’nin 04.12.2006 Tarih ve 2006/100 Esas, 100 sayılı ‘imar revizyonu’ Meclis Kararı” verdiği yazılı önerge ile ilgili raporun İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
5-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Yener ACAR ve Mehmet GÜREL’in “Kestel Belediye Meclisi’nin 01.12.2006 Tarih, 105-21 Esas,200/194 Karar, 122 Esas, 2006/195 Karar, 123 Esas, 2006/196 Karar, 100 Esas, 2006/197 sayılı Meclis Kararları” verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
6-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa ALTIN’ın “Nilüfer Belediye Meclisi’nin 06.12.2006 Tarih, 9,10,11,13,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26 ve 27 sayılı Meclis Kararları” verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
7-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Kamil BAYRAMİÇ, Recep ALTEPE, Recep DEMİRHAN, İdris UYSAL ve Abdullah KARADAĞ’ın “Osmangazi İlçesi, Çekirge Mahallesi’nde bulunan İNTAM binaları hakkında” verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
8-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali GARAÇOĞLU’un “1/5000 ölçekli Ovaakça ilave nazım imar planı değişikliği” verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
9-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri İdris UYSAL, Servet BÜYÜKPOYRAZ ve Yücel AKGÜN’ün “Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.12.2005 Tarih ve 746 sayılı Kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilen ‘Osmangazi İlçesi, Kiremitçi, Kırcaali, Doğanbey ve Tayakadın Mahallelerini kapsayan alanda Kentsel Yenileme ve Dönüşüm Alanı’ oluşturabilmek amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği” verdiği yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
10-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri İdris UYSAL, Servet BÜYÜKPOYRAZ ve Yücel AKGÜN’ün “Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.12.2005 Tarih ve 747 sayılı Kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilen ‘Osmangazi İlçesi, Kiremitçi, Kırcaali, Doğanbey ve Tayakadın Mahallelerini kapsayan alanda Kentsel Yenileme ve Dönüşüm’ yapabilmek amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 73. maddesinde verilen yetkilerin kullanımı, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7. e maddesi gereği Büyükşehir Belediyesinde olduğu belirtilerek bu yetkilerin Osmangazi Belediyesine verilmesi” verdiği yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
11-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Orhan ÖZCÜ’nün, “Gürsu Belediye Meclisi’nin 06.12.2006 Tarih ve 116 Esas, 171 sayılı ‘2006 Mali Yılı Ödenek Aktarımı’ Meclis Kararı” verdiği yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
12-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali KARAMIK’ın, “Çalı Belediye Meclisi’nin 04.12.2006 Tarih ve 2006/02 Esas, 03 sayılı ‘aktarma yapılması’ Meclis Kararı ” verdiği yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
13-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali Hasan YOLUÇ ve Celal DEMİR’in, “Yıldırım Belediye Meclisi’nin 06.12.2006 Tarih, 2006/289 Esas, 568 sayılı ‘2006 Mali Yılı Ek Ödenek talebi’ Meclis Kararı” verdiği yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
14-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Günay ÇETİN ve Mustafa BİLTEKİN’in, “Görükle Belediyesi İtfaiye Teşkilatı hakkında” verdiği yazılı önergenin Başkanlık Makamı’na havalesine,
15-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa KARAKOÇ ve İdris UYSAL’ın “Seyahat Kartları Uygulama Yönetmeliği” verdiği yazılı önergenin Hukuk Komisyonu’na havalesine,
16-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Recai EKMEKÇİ’nin “Hesap İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, 14.12.2006 Tarih ve M.16.0.BBB.0.12.08-11/2740 sayılı (Büyükşehir Belediyesi’nin 35.000.000-YTL aktarma yapılması) yazısı” verdiği yazılı önergenin Oyçokluğu (Bağımsız M.Semih PALA 1 red, 68 kabul) ile kabulüne,
17-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Recai EKMEKÇİ’nin “Hesap İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, 14.12.2006 Tarih ve M.16.0.BBB.0.12.00.00/2729 sayılı (Yangın Su Kulesinin finansal Kiralama Yöntemiyle alınması) yazısı” verdiği yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
18-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Recai EKMEKÇİ’nin, “Gürsu Belediye Meclisi’nin, 06.12.2006 Tarih ve 117 Esas, 172 sayılı ‘Gelir Tarifesi’ Meclis Kararı” verdiği yazılı önergeye: “Daha önce görüşülen 2006 Mali Yılı Gürsu Belediyesi Gelir Tarifesi’nin sonuna; Numara devam ettirilerek 1., 2., 3., 4. Maddelerin aynen 5., 6., 7., 8., Maddelerin tamamının tarifeden çıkarılarak Bakanlar Kurulu Kararının uygulanmasına.
9. Maddenin 3. fıkrasının aynen, diğer fıkraların tarifeden çıkarılarak Bakanlar Kurulu Kararı’nın uygulanmasına, diğer maddelerin 2006 Yılı Gürsu Belediyesi Gelir Tarifesi’nin sonuna eklenmesine karar verilmesi “ilavesiyle oybirliği ile kabulüne
19-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Mustafa KARAKOÇ, Servet BÜYÜKPOYRAZ, Celal DEMİR ve Ali Hasan YOLUÇ’un “Yıldırım Belediye Meclisi’nin, 06.12.2006 Tarihli toplantısında almış olduğu, 544,545,546,547,548,549,551,552,553,555 ve 598 sayılı Meclis Kararları” verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
1-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa BOZBEY’in yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
2-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Şakir ERMİŞ’in yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
3-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Süleyman TAŞAR’ın yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
4-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Işıl Zeliha GENÇOĞLU MAYDAER’ın yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
5-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hüseyin TÜRKER’ın yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
6-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Yakup AKTAŞ’ın yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
7-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Selçuk MUTLU’nun yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
8-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hüseyin BOSTANCI’nın yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
9-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa BOZ’un yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
10-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali YILDIRGAN’un yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
11-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali TURAN’ın yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
12-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Halil DÖNER’in yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
13-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İbrahim SİNCANLI’nın yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

 

Hikmet ŞAHİN
Bursa Büyükşehir
Belediye Başkanı

14.12.2006 Tarihli Meclis