MECLİS TOPLANTILARI

14.09.2006 Tarihli Meclis Gündemi

14.09.2006 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...

 Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.09.2006 Perşembe günü saat 15.00’da Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonunda yaptığı 2004/2009 seçim döneminin 31 inci, 3 üncü dönemin 8 inci OLAĞAN toplantısının 1. Birleşiminde alınan KARARLARIN ÖZETİDİR.

1-Okunan Geçen Toplantı Zaptının oybirliği ile kabulüne,
2-Başkanlık Makamı’nın, Gemlik Belediyesi’nin Ücret Tarifesinde yapmış olduğu değişikliklere ilişkin 09.06.2006 Tarih 2006/M-155,174,176 sayılı Meclis Kararları ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
3-Başkanlık Makamı’nın, Küçükkumla Belediyesi’nin 06.07.2006 Tarih, 2006/24 Esas 41 sayılı “Hafta Sonu Tatil Ruhsatları” Meclis Kararı ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
4-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Burs Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
5-Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın, Kültürel Mekanların İşleyiş ve Tahsis Yönetmeliği ile ilgili yazısının Hukuk-Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonuna müştereken havalesine,
6-Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, Güzelyalı İskelesi’nin kiralanması ile ilgili yazısının 10 yıl süre ile kiralanmasına ve bu konudaki yasal işlemlerin yerine getirilmesi için Encümene yetki verilmesinin oyçokluğu ( M.Semih Pala 1 red, 70 kabul) ile kabulüne,
7-Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Atatürk Stadyumu’nun Bursaspor’a devri ile ilgili yazısının Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün Belediyeye tahsis ettiği süreyle sınırlı olmak üzere 07.02.2016 Tarihine kadar yıllık 1 YTL bedelle devrinin oybirliği ile kabulüne,
8-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi’ne ait Kızyakup Mahallesinde bulunan 3960 ada 3-4 parsel, 3967 ada 1 parsel, 3970 ada 23 parsel, 3977 ada 19-20 parsel, 3998 ada 15 parsel, 3999 ada 1 parsel ile Belediyemize ait 4390 ada 6 parselin takas edilmesi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
9-Protokol ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü’nün, Avrupa Müze Forumu’na üyelik ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
10-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Reyhan-Kayhan Hanlar Bölgesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planına yapılan askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
11-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’nin, 12.03.2/3.bent ve 15.01/b bendi hakkında uygulamada karşılaşılan tereddüdün giderilmesi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
12-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi Belediye Başkanlığı’nın 1.Derece doğal sit alanında kalan 1/1000 ölçekli Soğanlı Bulvarı Kuzeyi imar planına göre 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği önerisi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
13-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Çukurca Köyü 4789 ada, 6 parselle ilgili olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
14-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Geçit Mahallesi, 6265 ada 4 sayılı parsel ile ilgili hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
15-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Hamitler Toplu Konut Alanına ilişkin olarak TOKİ tarafından hazırlatılan imar planı değişiklikleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
16-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 13.07.2006 Tarih 472 sayı ile onaylı Gemlik Doğu Bölgesi 1/5000 ölçekli nazım imar planına yapılan itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
17-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Barakfaki İlk kademe Belediyesi ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

 

-2-

18-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım İlçesi, Şükraniye Mahallesinde Ankara Yolu altından geçecek Tüp Geçit ile ilgili 1/1000 ölçekli plan değişikliği yapılması ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
19-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
20-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Emirsultan Meydanı ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
21-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklikleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
22-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Demirtaş Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklikleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
23-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Zeytinbağı Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklikleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
24-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Hasanağa Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli uyguluma imar planı değişiklikleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
25-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25 000 ölçekli Gemlik Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
26-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 1/25 000 ölçekli Mudanya Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
27-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 1/25 000 ölçekli Kuzey Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
28-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 1/25 000 ölçekli Doğu Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
29-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 1/25 000 ölçekli Batı Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı Bilgilendirme askısı ile ilgili yapılan taleplerin değerlendirilmesi hakkındaki yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
30-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yıldırım Belediye Meclisi’nin 05.07.2006 Tarih, 2006/184 Esas ve 335 sayılı “Otopark Ücretleri” Meclis Kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
31-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Kükürtlü Mahallesi, 4861 ada, 3 parselin Özel Sağlık Tesisi Alanına alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
32-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kayapa Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
33-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kurşunlu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Umurbey Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
35-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Küçükkumla Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Güzelyalı Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklikleri ile ilgili raporun oybirliği ile kabulüne,
37-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklikleri ile ilgili raporunda; “Red edilen Meclis Kararları içinde yer alan; Gürsu Belediye Meclisi’nin 03.05.2006 Tarih ve 74 sayılı Meclis Kararının, mülkiyet ile ilgili problemi düzeltildiğinden Belediyesinden geldiği şekliyle aynen kabulüne” şeklinde düzeltilerek raporun oybirliği ile kabulüne,
38-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklikleri ile ilgili raporunda; “Red edilen Meclis Kararları içinde yer alan; Kestel Belediye Meclisi’nin 01.06.2006 Tarih ve 98 sayılı Meclis Kararının Belediyesinden geldiği şekliyle aynen kabulüne” şeklinde düzeltilerek oybirliği ile kabulüne,


-3-


39-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
40-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
41-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Küçük Sanayi Kavşağında Köprülü Kavşak yapılması ile ilgili olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
42-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
43-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Otosansit Kavşağında Köprülü Kavşak yapılması ile ilgili olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oyçokluğu (M.Semih Pala 1 red, 70 Kabul) ile kabulüne,
44-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklikleri ile ilgili raporunda; “Büyükşehir Belediyesinden geçerken İmar Yönetmeliği’nin 7.0 81/4 maddesinin aranmaması” notunun ilavesiyle oybirliği ile kabulüne,
45-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
46-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mustafa KARAKOÇ, Fahreddin YILDIRIM ve Servet BÜYÜKPOYRAZ’ın verdiği “Yıldırım Belediye Meclisi’nin, 02.08.2006 Tarih, 359 ve 367 ile 06.09.2006 Tarih,405,406,,407,408,409,410, 411,412,413,414,415,416,417,418,419,420,440 ve 452 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
47-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Servet BÜYÜKPOYRAZ, Fahreddin YILDIRIM, Mustafa ALTIN ve Oktay ERDEM’in verdiği “Bursa Fırıncılar Odası Başkanlığının 31.08.2006 Tarihli İşyeri hijyeni, işçi sağlığı ve iş güvenliği hakkındaki dilekçesi” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
48-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Süleyman TAŞAR ve Mustafa ALTIN’ın verdiği “Nilüfer Belediye Meclisi’nin, 04.09.2006 Tarih ve 5,11,13,14,16,17,18,19,20,22,23,24,25,28 ve 30 sayılı Meclis Kararları”ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
49-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Erhan GÜLTEKİN’in verdiği “Zeytinbağı Belediye Meclisi’nin 01.09.2006 Tarih ve 43 sayılı Meclis Kararı” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
50-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Yener ACAR’ın verdiği Kestel Belediye Meclisi’nin, 01,09,2006 Tarih, 132,134,135,136 ve 137 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
51-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Recai EKMEKÇİ, Fahreddin YILDIRIM ve İbrahim SÜTÇÜ’nün verdiği “Bursa Kent Hali kapsamında yapılması planlanan soğuk hava deposu, depolar ve paketleme birimlerinin ‘inşaat yapımı ve işletme işinin’ 30 yılı geçmemek kaydıyla tesisin işletilmesi/kiraya verilmesi” ile ilgili yazılı önergenin Hukuk Komisyonu’na havalesine,
52-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Recep ALTEPE’nin verdiği “Osmangazi Belediye Meclisi’nin 06.09.2006 Tarih, 2006/341,378,379,393 Esas, 777,781,782,783 sayılı ‘ödenek aktarımı’ Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
53-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Oktay ERDEM’im verdiği (Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 07.09.2006 Tarih ve M.16.0,BBB.0.15.44.001-1199 sayılı yazısı) hakkındaki “İstinaf Mahkemeleri bina arsası devri ” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,


-4-

54-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Fahreddin YILDIRIM, Recai EKMEKÇİ ve İbrahim SÜTÇÜ’nün verdiği “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı sınırları onaylanan Kükürtlü Dericiler Kentsel Bölgesi dahilinde tapulu ve binalı hak sahiplerinin kat karşılığı sözleşmesi” ile ilgili yazılı önergenin Plan ve Bütçe-Hukuk Komisyonlarına müştereken havalesine,
55-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Yener ACAR ve Mehmet GÜREL’in verdiği “Kestel Belediye Meclisi’nin, 01.09.2006 Tarih, 2006/154 sayılı ‘Aktarma yapılması” Meclis Kararı” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
56-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Recai EKMEKÇİ’nin verdiği “Toplu Taşıma Seyahat Kartları Uygulama ve Yürüklük Koşulları Madde 8 (f) bendinin ‘vize ücreti” iptali” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
57-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mehmet TURGUT ve Cemal Aydın AYBEY’in verdiği “Gemlik Belediye Meclisi’nin 08.09.2006 Tarih ve 2006/M-260 sayılı Meclis Kararı” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
58-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ali GARAÇOĞLU’nun verdiği “Ovaakça Belediye Meclisi’nin 07.09.2006 Tarih ve 23 sayılı ‘ödenek Aktarımı’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili yazılı önergenin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
59-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ahmet SARI’nın verdiği “Kayapa Belediye Meclisi’nin 05.09.2006 Tarih, 2006/20-21 Esas ve 20-21 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
60-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri İlhan AKMAN, İbrahim ÜRGÜN ve Mümin TÜFEK’in verdiği “Demirtaş Belediye Meclisi’nin 06.09.2006 Tarih ve 52 sayılı Meclis Kararı” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
61-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ali GARAÇOĞLU’nun verdiği “Ovaakça Belediye Meclisi’nin 07.09.2006 Tarih ve 27 sayılı kararı ile Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.10.2005 Tarih ve 536 sayılı kararı ile onaylanan Ovaakça 1/5000 ölçekli ilave imar planına istinaden, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılması hakkındaki Meclis Kararı”ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
62-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi M.Semih PALA’nın verdiği “Binaların dış cephe kaplamalarında kullanılan ağır malzemelerin neler olabileceği ve nasıl monte edilmesi gerektiğine dair kuralların belirlenerek Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’nin içine alınması” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
63-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Erol DEMİRHİSAR, Osman TOKGÖZ ve Hüseyin TÜRKER’in verdiği “Mudanya Belediye Meclisi’nin 02.06.2006 Tarih ve 114,120 ve 121 sayılı Meclis Kararları ile 01.09.2006 Tarih 2006/131 Esas, 133 Karar-2006/132 Esas-135,136,137,138,139,140,142 Karar, 2006/71 Esas,144 Karar, 2006/72 Esas,145 Karar- 2006/73 Esas 146 Karar- 2006/74 Esas 147 Karar- 2006/113 Esas, 148,149 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
64-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mümin TÜFEK’in verdiği “Demirtaş Belediye Meclisi’nin, 06.09.2006 Tarih ve 50 sayılı ‘münakale yapılması’ Meclis Kararı” ile ilgili yazılı önergenin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
65-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Selçuk MUTLU’nun verdiği “Güzelyalı Belediye Meclisi’nin 04.09.2006 Tarih 2006/50,51,52,53 Esas- 50,51,52,53 Karar sayılı ‘plan tadilatları’ ile 02.06.2006 Tarih ve 37 sayılı Meclis Kararı” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine

 


-5-

66-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Cemal Aydın AYBEY ve Mehmet TURGUT’un verdiği “Gemlik Belediye Meclisi’nin 08.09.2006 Tarih ve 2006/M-250,256,257 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
67-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Eşref GÜRE ve Abdullah ÇOKAL’ın verdiği “Küçükkumla Belediye Meclisi’nin 07.09.2006 Tarih ve 2006/37 Esas ve 06/59 sayılı ‘Ek Bütçe Yapılması’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili yazılı önergenin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
68-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Ali KARAMIK, Mümin TÜFEK ve Mustafa BOZ’un verdiği “Çalı Belediye Meclisi’nin 04.09.2006 Tarih, 2006/8 Esas ve 9 sayılı ‘Eski Belediye Hizmet Alanının fonksiyonunun değiştirilerek bitişik nizam 3 kat ticaret alanı olarak çizdirilen plan revizyonu’ Meclis Kararı” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
69-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Recep ALTEPE’nin verdiği “Osmangazi Belediye Meclisi’nin 06.09.2006 Tarih 710......740 ve 804 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
70-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Recep Demirhan’ın verdiği “Bursa İli, Gürsu İlçesi, Kıztaşı mevkii, 111 ada, 6472 ve 6473 parsellerle ilgili 1/25000 ölçekli plan değişikliğine yapılan itiraz” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,
71-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi M.Semih PALA’nın verdiği “İsrail’in Herzliya Kenti ile olan Kardeş Şehir İlişkilerinin yeniden gözden geçirilmesi” ile ilgili yazılı önergenin Başkanlık Makamı’na havalesine,
72-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi M. Semih PALA’nın verdiği “Ulaşım Master Planları” ile ilgili yazılı önergenin Başkanlık Makamı’na havalesine,
73-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Özgen KESKİN’in yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
74-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Yücel AKGÜN’ün yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
75-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Işıl Z.GENÇOĞLU MAYDAER’in yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
76-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hüseyin BAĞCI’nın yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
77-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa ÜLKER’in yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
78-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İsmet EKİZ’in yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
79-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Necati TÜZÜN’ün yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
80-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hüseyin BOSTANCI’nın yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
81-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali KÖK’ün yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 

Hikmet ŞAHİN
Bursa Büyükşehir
Belediye Başkanı

14.09.2006 Tarihli Meclis