MECLİS TOPLANTILARI

14.06.2007 Tarihli Meclis Gündemi

14.06.2007 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...

 Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.06.2007 Perşembe günü saat 15.00’da Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonunda yaptığı 2004/2009 seçim döneminin 40 ıncı, 4 üncü dönemin 6 ncı toplantısının 1. Birleşiminde alınan KARARLARIN ÖZETİDİR.


1-GEÇEN TOPLANTI ZAPTI;

2-DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ;

1-Başkanlık Makamı’nın, Gemlik Belediye Meclisi,’nin, 11.05.2007 Tarih ve 2007/M-110 sayılı “Hamidiye Mahallesi, Krom Sokakta bulunan otopark ücret tarifesi” hakkındaki Meclis Kararı ile ilgili yazısının belediyesinden geldiği şekliyle oybirliği ile kabulüne,
2-Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın,Bursa Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Araçları Seyahat Kartları Uygulama Yönetmeliği’nin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması ile ilgili yazısının Ulaşım Komisyonuna havalesine,
3-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Belediyemize ait olan Osmangazi İlçesi, Altınova Mahallesi, 3198 ada, 15 parsel sayılı taşınmaz ile mülkiyeti Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü’ne ait Osmangazi İlçesi, Kükürtlü Mahallesi, 3907 ada, 3 parsel sayılı taşınmazda yapılması planlanan Stadyum ve Spor Tesisi Alanları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık-Hukuk Komisyonlarına müştereken havalesine,
4-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Akaryakıt ve LPG İstasyonlarının 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği talepleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,
5-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Kestel İlçesi, Derekızık Sanayi Alanı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,
6-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Mudanya İlçesi, Petrol Ofisi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği talebi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,
7-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Hamitler Toplu Konut Alanı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,
8-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Gemlik Belediyesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklikleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,
9-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.04.2007 Tarih ve 219 sayılı kararı ile onaylı Batı Planlama Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine askı süresi içinde yapılan itirazlar ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,
10-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Gürsu İlçesi Kıztaşı Mevkii 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı Değişikliği itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,
11-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Altınova Mahallesi, 3198 ada, 15 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Yalova Yolu I. Bölge Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,

3-KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR;

1-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi Meclisi’nin, 07.03.2007 Tarih ve 2007/M-67 sayılı “Köprülü Kavşağa Ödenek Ayrılması” hakkındaki Meclis Kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
2-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi Meclisi’nin, 07.03.2007 Tarih ve 2007/M-68 sayılı “Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinden eğlence vergisi alınması” hakkındaki Meclis Kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
3-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Barakfakı Belediye Meclisi’nin, 01.05.2007 Tarih ve 2007/23 sayılı “Otobüs Ücreti” hakkındaki Meclis Kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
4-Hukuk - Plan ve Bütçe Komisyonları’nın, Yer Talebi ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,
5-Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun, Ambalaj Atıkları Yönetim Planı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
6-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Altınova Mah., 3198 ada, 15 parselin güneyindeki Kentsel Sosyal Donatı Alanının genişletilmesi, Kükürtlü Mah., 3907 ada, 3 parselin Özel Proje Alanı olarak tanımlanması şeklinde hazırlanan 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklikleri ile ilgili raporunun mevcudun oyçokluğu (
7-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Santral Garaj ve Çevresi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alan Sınırının belirlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
8-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yalova Yolu Güzergahı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
9-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Akaryakıt ve LPG İstasyonlarına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
10-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Engürücük Köyü, 488,457,643 adalar ve çevresinin depolama alanı olmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
11-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’nin 7.08.2. Maddesi Değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
12-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Gümüştepe Mahallesi, Özel Sağlık Tesisleri Alanına ait Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 14.02.2005-61 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin mahkeme kararı ile iptali nedeniyle bir önceki kullanım kararı olan konut alanına alınmasına ilişkin değişiklik ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
13-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Zeytinbağı Belediyesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
14-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Barakfakı Belediyesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklikleri ile ilgili raporuna “emsalin kadastro parseli üzerinden 1 olarak alınması” ilavesiyle oybirliği ile kabulüne,
15-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Akçalar Belediyesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
16-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Küçükkumla Belediyesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
17-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
18-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
19-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
20-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, Bursaspor Tesislerinin Kuzeyinde yapılması planlanan yağmur suyu kolektör hattının 1/1000 ölçekli İmar Planlarına işlenmesine ilişkin BUSKİ talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
21-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
22-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
23-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklikleri ile ilgili raporuna Değiştirilerek Uygun Görülen Kararlardan 33 Maddede yer alan; 02.05.2007 Tarih ve 457 sayılı Meclis Kararının Osmangazi Belediye Meclisinden geldiği şekliyle kabulüne” şeklinde değiştirilerek oybirliği ile kabulüne,
1-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Necati TÜZÜN ve İsmet EKİZ’in “Emek Belediye Meclisi’nin, 06.06.2007 Tarih ve 12 sayılı ‘plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
2-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Orhan ÖZCÜ, Hakkı ORHAN ve Cafer BOZ’un “Gürsu Belediye Meclisi’nin, 06.06.2007 Tarih, 2007/84 Esas-98 Karar, 2007/97 Esas-99 Karar, 2007/32 Esas-100 Karar, 2007/47 Esas-102 Karar, 2007/57 Esas-103 Karar ve 2007/20 Esas-104 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
3-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Oktay ERDEM’in “Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 06.06.2007 Tarih ve 525-....-534, 536-....-538, 592 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
4-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Ali TURAN ve Erhan GÜLTEKİN’in “Zeytinbağı Belediye Meclisi’nin, 01.06.2007 Tarih ve 28-31 sayılı ‘plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
5-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Yener ACAR ve Mehmet GÜREL’in “Kestel Belediye Meclisi’nin, 01.06.2007 Tarih, 44 Esas-2007/94 Karar, 45 Esas-2007/92 sayılı Meclis Kararı” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
6-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Mustafa ALTIN, Işıl Z. GENÇOĞLU MAYDAER ve Sülayman TAŞAR’ın “Nilüfer Belediye Meclisi’nin, 06.06.2007 Tarih ve 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,28,30,33,35 ve 36 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
7-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Mustafa KARAKOÇ, Hikmet AYDOĞDU ve Ali Hasan YOLUÇ’un “Yıldırım Belediye Meclisi’nin, 06.06.2007 Tarih ve 254,255,256,258,259,260,261,262,263,264,266,267,268,269,271,272,273,274,275,276,277,278, ve 296 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
8-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali KÖK’ün “Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 12.04.2007 Tarih ve 222 sayılı kararı ile onaylı Doğu Planlama Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanmış olan, 1/5000 ölçekli Barakfakı Beldesi Nazım İmar Planı değişikliğinin onaylanması” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
9-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mehmet TURGUT’un “Büyükşehir Belediyesi’nden 14.06.2007 Tarih ve 18916 sayılı dilekçe ile talep edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
10-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İbrahim SİNCANLI’nın “İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 06.06.2007 Tarih ve M.16.0.BBB.0.13.49.00-1419/A:16491 sayılı ‘Hasanağa Toplu Konut Alanı ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği’ hakkındaki yazısı” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
11-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa BİLTEKİN’in “Görükle Belediye Meclisi’nin, 04.06.2007 Tarih, 2007/46 Esas ve 46 sayılı ‘plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
12-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa BİLTEKİN’in “Görükle Belediye Meclisi’nin, 07.06.2007 Tarih, 2007/52 Esas ve 52 sayılı ‘Uygulama İmar Planları’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
13-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri İlhan AKMAN, İbrahim ÜRGÜN ve Mümin TÜFEK’in “Demirtaş Belediye Meclisi’nin, 06.06.2007 Tarih, 2007/32 Esas ve 38 sayılı ‘2007 Mali Yılı Bütçesinin yeterli ödenek kalmayan bazı bölümlerinde münakale yapılması’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili verdiği yazılı önergenin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
14-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa BİLTEKİN’in “Nilüfer Belediye Meclisi’nin, 06.06.2007 Tarih, 2007/127 Esas, 31 sayılı ‘İsteğe Bağlı Hizmetler içerisinde yer alan ve Ücret Tarifesi’nde belirlenmemiş olan İsteğe Bağlı Hizmet Ücretlerinin belirlenmesi’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili verdiği yazılı önergenin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
15-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Kamil BAYRAMİÇ ve İdris UYSAL’ın “Bursa Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Araçları ve Taksi/Dolmuş Yönetmeliği’nin 6. Maddesi’nin ‘i’ Bendi ile 7. Maddesinde ortak sayısını 2 ile sınırlandıran hükümlerin değiştirilmesi” ile ilgili verdiği yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
16-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İbrahim SÜTÇÜ’nün “Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 06.06.2007 Tarih, 2007/301 Esas ve 541 sayılı ‘Fen İşleri Müdürlüğü’nün 2007 Mali Yılı Bütçesine Ödenek Aktarılması talebi” ile ilgili verdiği yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
17-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri İdris UYSAL, Ahmet SARI ve Ali TURAN “Mülkiyeti Milli Emlak Müdürlüğü’ne ait Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 2396 ada, 3-4 parsellerdeki taşınmazlar, 28.04.2005 Tarih ve 16714 sayılı yazıları ile Belediyemize tahsisi yapılmıştır. Belirtilen ada ve parsellerin Belediyemiz Meclisince Bursaspor Kulübüne tahsisi” ile ilgili verdiği yazılı önergenin Plan ve Bütçe-Hukuk Komisyonlarına müştereken havalesine,
18- Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Yener ACAR ve MEHMET GÜREL’in “Kestel İlçesi H22-C-02-C, H22-C-03-D Paftaları ile ilgili hazırlanan, 1/25000 ölçekli nazım imar planı tadilatı ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
19-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Hüseyin BAĞCI, Osman TOKGÖZ, Erol DEMİRHİSAR ve Hüseyin TÜRKER’in “Mudanya Belediye Meclisi’nin 01.06.2007 Tarih ve 2007/53 Esas-81 Karar, 2007/58 Esas-82 Karar, 2007/70 Esas-83 Karar, 2007/71 Esas-84 Karar, 2007/72 Esas-85 Karar ve 2007/73 Esas-86 sayılı ‘uygulama imar planı’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
20-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali GARAÇOĞLU’nun “Ovaakça Belediye Meclisi’nin, 07.06.2007 Tarih ve 22 sayılı ‘ödenek aktarımı’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili verdiği yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
21-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Fahreddin YILDIRIM’ın “İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, 11.06.2007 Tarih ve M.16.0.BBB.0.71.10.048/2358 sayılı ‘Konservatuar Şube Müdürlüğü’ isminin ‘Orkestra Şube Müdürlüğü’ olarak değiştirilmesi” ile ilgili verdiği yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
22-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Fahreddin YILDIRIM’ın “İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 01.06.2007 Tarih ve M.16.0.BBB.0.13.49.00-5570 sayılı “Osmangazi İlçesi, Akpınar Mahallesi, 6123 ada, 4 parselin yeşil alan olarak düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
23-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Selçuk MUTLU’nun “Güzelyalı Belediye Meclisi’nin, 06.06.2007 Tarih, 2007/30 Esas-30 Karar ‘H21b19c pafta 27 sayılı parselde mevzii imar planı onanması’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
24-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Selçuk MUTLU’nun “Güzelyalı Belediye Meclisi’nin, 06.06.2007 Tarih, 2007/31 Esas-31 sayılı ‘Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’nin 7.12 Maddesinin Beldemizde uygulanmaması’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
25-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mehmet ÇOHADAR’ın “Karıncalı Belediye Meclisi’nin, 04.06.2007 Tarih,2007/6 Esas-11 sayılı ‘plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
26-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Refik YILMAZ, Mustafa ALTIN, Oktay ERDEM, Hakkı ORHAN ve Servet BÜYÜKPOYRAZ’ın “Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’nin, Geçici 1. Maddesinin 30.06.2007 Tarihinde sona erecek olması nedeniyle Büyükşehir Belediyesine sonradan dahil olan ilçelerde Geçici 1. Madde içeriğindeki hizmetlerin devam edebilmesi için sürenin 30.06.2008 Tarihine kadar uzatılması” ile ilgili verdiği yazılı önergenin “plan notu eklenerek “ ilavesiyle oybirliği ile kabulüne,
27-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Fahreddin YILDIRIM ve Orhan ÖZCÜ’nün “Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı’nın, 13.06.2007 Tarih ve M.16.0.BBB.0.30.15.00.892 sayılı ‘Gürsu İlçesinde bulunan ahşap yapıların tahsis süresinin uzatılması talebi’ hakkındaki yazısı” ile ilgili verdiği yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
28-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Özgen KESKİN’nin yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
29-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mehmet TURGUT’un yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
30-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Cemal Aydın AYBEY’in yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
31-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Eşref GÜRE’nin yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
32-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali KARAMIK’ın yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
33-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Önder YABANCAR’ın yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 


Hikmet ŞAHİN
Bursa Büyükşehir
Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.06.2007 Tarihli Meclis