MECLİS TOPLANTILARI

13.12.2007 Tarihli Meclis Gündemi

13.12.2007 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...

 
Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.12.2007 Perşembe günü saat 15.00’da Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonunda yaptığı 2004/2009 seçim döneminin 47 nci, 4 üncü dönemin 13 üncü OLAĞAN toplantısının 1. Birleşimine alınan KARARLARIN ÖZETİDİR.
1-Okunan Geçen Toplantı Zaptının oybirliği ile kabulüne,
2-Başkanlık Makamı’nın, Görükle Belediye Meclisi’nin, 04.12.2007 Tarih ve 2007/93 Esas, 93 sayılı “2007 Mali Yılı Bütçesindeki Aktarmalar” hakkındaki Meclis Kararı ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
3-Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, Reşat Oyal Kültürpark içi Katlı Otoparkı ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
4-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, TOKİ’den yer karşılığı alınan daireler ile ilgili yazısının oyçokluğu (Bağımsız; M.Semih PALA 1 red, 73 kabul) ile kabulüne,
5-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Ovaakça Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
6-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
7-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Hamitler Toplu Konut Alanında Su Deposu Koruma Alanı yapılması hakkında hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği önerisi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
8-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın Osmangazi İlçesi, Terminal ve çevresi bağlantı yollarına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
9-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, 1/25000 Ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planında Spor Alanında kalan bir kısım parsellere ilişkin plan kararının iptaline yönelik Mahkeme Kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
10-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, 2007 Mali Yılı Gider Bütçesinde Aktarma Yapılması ile ilgili yazısının oyçokluğu (Bağımsız; M.Semih PALA 1 red, 73 kabul) ile kabulüne,
11-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, 2007 Mali Yılı Gider Bütçesinde Ek Ödenek Verilmesi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
12-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 13.09.2007 gün ve 534 nolu kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli Akaryakıt ve LPG İstasyonlarına ilişkin İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazının değerlendirilmesi ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere komisyona iadesine,
13-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Barakfaki Belediyesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
14-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Ayhan SOLAK, Hüseyin TÜRKER, Aydın ÇIKIKÇI, Mustafa BİLTEKİN, Recep TANLAK, Ali YILDIRGAN, Hüseyin BOZKURT, Önder YABANCAR 8 red, Bağımsız; Figen HİÇYILMAZ 1 red, 65 kabul) ile kabulüne,
15-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.05.2007 gün ve 311 nolu kararıyla onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazının değerlendirilmesi ile ilgili raporunun (CHP;Ayhan SOLAK, Hüseyin TÜRKER, Aydın ÇIKIKÇI, Mustafa BİLTEKİN, Recep TANLAK, Ali YILDIRGAN, Hüseyin BOZKURT, Önder YABANCAR 8 red, Bağımsız; Figen HİÇYILMAZ, M.Semih PALA 2 red, 64 kabul) ile kabulüne,
16-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 13.09.2007 gün ve 536 nolu kararıyla onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazının değerlendirilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
17-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ürünlü Mahallesi, 2701 ada, 116 parselin “Park Alanı” olarak düzenlenmesi ile ilgili 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
./...


-2-

18-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Emirsultan Kentsel Dönüşüm Alanı ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
19-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Hasanağa Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
20-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Umurbey Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
21-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Ovaakça Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
22-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Küçük Kumla Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
23-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Güzelyalı Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
24-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Demirtaş Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
25-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Emek Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
26-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
27-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
28-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunda; Uygun Bulunmayan Kararlardan Mudanya Belediye Meclisi’nin 05.11.2007/152-03.09.2007/112 ve 01.10.2007/127,135,138 sayılı Meclis Kararlarının Belediyesine iadesi yerine, Büyükşehir Belediyesi İmar Komisyonunda yerinde incelenmek üzere komisyona iadesine, şeklinde değiştirilerek oybirliği ile kabulüne,
29-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
30-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
31-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunda; “Değiştirilerek Uygun Görülen Kararlardan Yıldırım Belediye Meclisi’nin 10.01.2007 Tarih ve 13 sayılı Meclis Kararı’nın Belediyesinden geldiği şekliyle kabulüne” şeklinde değiştirilerek oybirliği ile kabulüne,
32-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
33-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Süleyman TAŞAR ve Erhan GÜLTEKİN’in “Nilüfer Belediye Meclisi’nin, Aralık 2007 Tarihine ait İmar Planı değişikliği hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
34-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Oktay ERDEM ve Recep DEMİRHAN’ın “Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 05.12.2007 Tarih ve 1039-....-1059 sayılı İmar Planı değişikliği hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
35-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sabahattin ÖZVER’in “Gölyazı Belediye Meclisi’nin, 07.12.2007 Tarih ve 2007/11 Esas, 17 sayılı ‘1/1000 ölçekli Gölyazı Koruma Amaçlı Plan Değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
36-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Yener ACAR’ın “Kestel Belediye Meclisi’nin, 03.12.2007 Tarih ve 111,120,128,110 Esas, 2007/194,195,196,197 sayılı ‘İmar Planı Değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
./...

-3-

37-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Erhan GÜLTEKİN ve Ali TURAN’ın “Zeytinbağı Belediye Meclisi’nin, 03.12.2007 Tarih ve 60 sayılı ‘İmar Planı Değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
38-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Mustafa KARAKOÇ, Celal DEMİR ve Servet BÜYÜKPOYRAZ’ın “Yıldırım Belediye Meclisi’nin, 05.12.2007 Tarih ve 541-....548, 550, 552,553,554, 555, 560, 576 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
39-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Beşür KARADERE’nin “Emek Belediye Meclisi’nin, 06.12.2007 Tarih ve 41 sayılı ‘İmar Planı Değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
40-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Arif BAYRAK’ın “Güzelyalı Belediye Meclisi’nin, 05.12.2007 Tarih ve 2007/72 Esas, 72-73 sayıl ‘İmar Planı Değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
41-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mehmet TURGUT ve Cemal Aydın AYBEY’in “Gemlik Belediye Meclisi’nin, 06.12.2007 Tarih ve 2007/ M-298-299 sayılı ‘İmar Planı Değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
42-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Hikmet ŞAHİN’in “Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 19.07.2007 Tarihli toplantısında 485 sayılı Kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilen ‘Kültürpark içerisinde bulunan Hakim Evi’ne tahsis edilecek ilave yer’ hakkındaki komisyon raporu” ile ilgili verdiği yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
43-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Orhan ÖZCÜ’nün “Gürsu Belediye Meclisi’nin, 05.12.2007 Tarih ve 2007/117 Esas, 183 sayılı ‘Tahsis Ücreti’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili verdiği yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
44-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Orhan ÖZCÜ’nün “Gürsu Belediye Meclisi’nin, 05.12.2007 Tarih ve 2007/119 Esas, 178 sayılı ‘Aktarma yapılması’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili verdiği yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
45-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali Hasan YOLUÇ’un “Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 12.12.2007 Tarih ve 317 sayılı ‘Ek Ödenek’ hakkındaki Yönetim Kurulu Kararı” ile ilgili verdiği yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
46-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi M.Semih PALA’nın “ Hal Tesisleri” ile ilgili verdiği sözlü önergenin Başkanlık Makamı’na havalesine,
47-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi M.Semih PALA’nın “Stadyum ve çevresinin işyeri merkezine çevrilmesi” ile ilgili verdiği sözlü önergenin Başkanlık Makamı’na havalesine,
48-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi M.Semih PALA’nın “Bursa’da 2. gerçekleştirilen Uluslararası İpek Yolu Film Festivalinde, Ömür boyu başarı ödülünün İtalyan Sanatçısı Madam Gina’ya verilmesi” ile ilgili verdiği sözlü önergenin Başkanlık Makamı’na havalesine,
49-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Özgen KESKİN’in yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
50-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa BOZBEY’in yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
51-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İbrahim SÜTÇÜ’nün yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
52-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Rıfat BAKAN’ın yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
53-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ercan ERDEM’in yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
54-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Recai EKMEKÇİ’nin yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
55-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Refik YILMAZ’ın yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

./...


-4-

56-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hüseyin BAĞCI’nın yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
57-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mehmet GÜREL’in yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
58-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İsmet EKİZ’in yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
59-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Necati TÜZÜN’ün yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
60-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Eşref GÜRE’nin yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
61-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali KARAMIK’ın yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
62-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Bayram DEMİR’in yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
63-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ahmet SARI’nın yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
64-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İbrahim SİNCANLI’nın yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
65-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ethem ŞAHİN’in yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

Hikmet ŞAHIN
Bursa Büyükşehir
Belediye Başkanı

 

 

 

13.12.2007 Tarihli Meclis