MECLİS TOPLANTILARI

13.09.2007 Tarihli Meclis Gündemi

13.09.2007 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...

 
Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.09.2007 Perşembe günü saat 15.00’da Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonunda yaptığı 2004/2009 seçim döneminin 44 üncü, 4 üncü dönemin 10 uncu OLAĞAN toplantısının 1. Birleşimine alınan KARARLARIN ÖZETİDİR.

1-Okunan Geçen Toplantı Zaptının aynen kabulüne,
2-Başkanlık Makamı’nın, Güzelyalı İlk Kademe Belediye Meclisi’nin, 18.07.2007 Tarih ve 2007/42 Esas, 42 sayılı “Ek Bütçe” hakkındaki Meclis Kararı ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
3-Protokol ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü’nün, Amasya Şehriyle Kardeş Şehir anlaşması yapılması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
4-Yerel Gündem 21 Şube Müdürlüğü’nün, Kent Konseyi oluşumunun gerçekleştirilebilmesi için Meclis Üyelerinin belirlenmesi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
Kent Konseyine; AK P Grubundan (17); Mustafa ÜLKER, İdris UYSAL, Cafer BOZ, Eşref GÜRE, Celal DEMİR, Işıl Zeliha GENÇOĞLU MAYDAER, Erhan GÜLTEKİN, Necdet KÜREL, Mustafa BOZ, Servet BÜYÜKPOYRAZ, Hakkı ORHAN, Sabahattin ÖZVER, Mehmet EFE, Beşür KARADERE, Cemal Aydın AYBEY, Rıfat BAKAN, Refik YILMAZ seçilmişlerdir.
CHP Grubundan (3) ; Aydın ÇIKIKÇI, Hüseyin TÜRKER, Ayhan SOLAK seçilmişlerdir.
DP Grubundan (3) ; Bayram DEMİR, Beşli Yaman ÇİNÇEOĞLU, Mehmet ERDEM seçilmişlerdir.
ANAP Grubundan (2) ; Alaaddin PALABIYIK, Günay ÇETİN seçilmişlerdir.
5-Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, Emirsultan Kentsel Dönüşüm Projesi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
6-Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, Reşat Oyal Kültürpark Katlı Otoparkı’nın işletilmesi/kiraya verilmesi ile ilgili yazısının oyçokluğu (Bağımsız M.Semih Pala 1 red,70 kabul) ile kabulüne,
7-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Belediyemize ait olan Osmangazi İlçesi, Yeniceabat Mahallesi, H22A.021C.3B-3C pafta, 4109 ada, 1 parsel sayılı, 17670,34 m2 yüzölçümlü tarla vasfındaki yer ile ilgili yazısının dairesine iadesinin oybirliği ile kabulüne,
8-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediyesi’ne ait taşınmazlar ile Osmangazi Belediyesi’ne ait taşınmazların takas edilmesi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
9-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından kullanılan taşınmazların devri talebi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
10-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Gökdere Bulvarı Kavşak Alanında kalan Zafer Mahallesi, H22d07b1c-b1d pafta, 3591 ada, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 ve 112 sayılı parsellerin Belediyemiz 9. Beş Yıllık İmar Programının 2006-2010 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
11-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Soğanlı Bulvarı Kuzeyi Sağlıklaştırma ve Dönüşüm Amaçlı uygulama imar planında 30 metrelik yol güzergahının 1. Derece Doğal Sit Alanında kalan İmar Hattının oluşturulmasına yönelik hazırlanan plan önerisi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
12-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Akaryakıt ve LPG İstasyonlarına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları değişiklikleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
13-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım İlçesi, Ulus Mahallesi, 3256 ada, 1 parsel için hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
14-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Gölyazı Belediyesi Arkeolojik Sit Alanı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı önerisi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
15-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediyesi’nin, 17.05.2007 gün ve 287 sayılı kararı ile onaylanan plan değişikliğine yapılan itiraz ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
16-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediyesi’nin, 17.05.2007 gün ve 311 sayılı kararı ile onaylanan plan değişikliğine yapılan itiraz ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,


-2-

17-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediyesi’nin, 14.06.2007 gün ve 363 sayılı kararı ile onaylanan plan değişikliğine yapılan itiraz ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
18-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediyesi’nin, 14.06.2007 gün ve 366 sayılı kararı ile onaylanan plan değişikliğine yapılan itiraz ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
19-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediyesi’nin, 12.07.2007 gün ve 454 sayılı kararı ile onaylanan plan değişikliğine yapılan itiraz ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
20-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediyesi’nin, 12.07.2007 gün ve 458 sayılı kararı ile onaylanan plan değişikliğine yapılan itiraz ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
21-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediyesi’nin, 12.07.2007 gün ve 457 sayılı kararı ile onaylanan plan değişikliğine yapılan itiraz ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
22-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediyesi’nin, 19.07.2007 gün ve 491 sayılı kararı ile onaylanan plan değişikliğine yapılan itiraz ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
23-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediyesi’nin, 19.07.2007 gün ve 489 sayılı kararı ile onaylanan plan değişikliğine yapılan itiraz ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
24-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım Belediyesi Umurbey Mahallesi 708 ada, 10 parselde yapılacak trafo alanına ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
25-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Akpınar Mahallesi 6041 ada, 13 parsel ile 6094 ada 20 parselin yeşil alana ayrılması amacı ile hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
26-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Ovaakça Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
27-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Küçük Kumla Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
28-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
29-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
30-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yıldırım Belediye Meclisi’nin, 04.07.2007 Tarih ve 2007/174 Esas, 352 sayılı “Hayvan pazarına giriş ve muayene ücretlerinin belirlenmesi talebi” hakkındaki Meclis Kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
31-Hukuk Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı İtfaiye İç Hizmet Yönergesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
32-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Çukurca Köyü 4789 ada 6 parsel ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
33-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Akaryakıt ve LPG İstasyonlarına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporda; “Uygun görülen 5 adet Akaryakıt ve LPG Satış İstasyonlardan:
1-Demirtaş Belediyesi 82 ada, 1 parsel, Demirtaş
2-Aşıklar Petrol, 795 ada, 20 parsel, Demirtaş
Akaryakıt ve LPG Satış İstasyonlarının tekrar incelenmek üzere komisyona iadesine” şeklinde düzeltilerek raporun oybirliği ile kabulüne,


-3-

34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mevcut Teleferik hattının yenilenmesi ve Oteller Bölgesi uzatılması ile ilgili 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planları ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP:Ayhan SOLAK, Hüseyin TÜRKER, Aydın ÇIKIKÇI, Mustafa BİLTEKİN, Recep TANLAK, Hüseyin BOZKURT, Önder YABANCAR 7 red, DSP; Ercan ERDEM 1 red, BAĞIMSIZLAR; Figen HİÇYILMAZ ve M.Semih PALA 2 red - 61 kabul) ile kabulüne,
35-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gökdere Kavşağı Kuzeybatı Kolu ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Zeytinbağı Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
37-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kurşunlu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
38-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Güzelyalı Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
39-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Görükle Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
40-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunda; “Değiştirilerek uygun Görülen Kararlardan Gürsu Belediye Meclisi’nin 04.07.2007 Tarih ve 123 sayılı Meclis Kararı’nın Belediyesinden geldiği şekliyle aynen kabulüne” şeklinde değiştirilerek raporun oybirliği ile kabulüne,
41-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
42-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
43-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
44-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
45-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
46-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
47-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 12.04.2007 gün ve 219 sayılı kararı ile onaylanan 1/25000 ölçekli Batı Planlama Bölgesi Nazım İmar Planına yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
48-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Işıl Z. GENÇOĞLU MAYDAER’in “Nilüfer Belediye Meclisi’nin, 05.09.2007 Tarihli toplantısında almış olduğu Meclis Kararları” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
49-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Fatih Mehmet GÜLER’in “Umurbey Belediye Meclisi’nin, 04.09.2007 Tarih ve 2007/34 sayılı Meclis Kararı” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
50-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri İlhan AKMAN ve İbrahim ÜRGÜN’ün “Demirtaş Belediye Meclisi’nin, 05.09.2007 Tarih ve 2007/37 Esas, 44 sayılı Meclis Kararı” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
51-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyelsi Mehmet ÇOHADAR’ın “Karıncalı Belediye Meclisi’nin, 03.09.2007 Tarih ve 2007/8 Esas, 14 sayılı Meclis Kararı” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
52-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali GARAÇOĞLU’nun “Ovaakça Belediyesi’nin, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22a22a1b Pafta 1010, 1011, 1012, 1016, 1017, 1018, 1019 Parsellerde yapılan plan değişikliği” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

 

-4-

53-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali GARAÇOĞLU’nun “Ovaakça Belediyesi’nin, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22a17d4c Pafta, 833,1187 Parsellerde yapılan plan değişikliği” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
54-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyelsi Erol DEMİRHİSAR’ın “Mudanya Belediye Meclisi’nin, 03.09.2007 Tarih ve 2007/94 Esas, 2007/110 Karar, 2007/106 Esas, 2007/111 Karar-2007/107 Esas, 2007/112 Karar ve 2007/109 Esas, 2007/114 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
55-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Cemal Aydın AYBEY, Hasan İNCE, Nurettin BAY ve Ali OKUROĞLU’nun “Gemlik Belediye Meclisi’nin, M.2007/208-209-212-215 ve 217 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
56-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa BİLTEKİN’in “Görükle Belediye Meclisi’nin, 07.09.2007 Tarih ve 2007/70 Esas, 70 sayılı ‘BURSAGAZ Bölge Regülatör Yeri Plan Tadilatı’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
57-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Recep TANLAK’ın “Akçalar Belediye Meclisi’nin, 07.09.2007 Tarih ve 2007/17 Esas, 17 Karar ve 2007/18 Esas, 18 sayılı ‘1/1000 ve 1/5000 ölçekli İmar Planı Revizyonu’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
58-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Orhan ÖZCÜ ve Cafer BOZ’un “Gürsu Belediye Meclisi’nin, 05.09.2007 Tarih ve 144 sayılı ‘1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
59-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Oktay ERDEM’in “Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 05.09.2007 Tarih ve 743-....746, 748-....772 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
60-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Mustafa KARAKOÇ, Servet BÜYÜKPOYRAZ ve Celal DEMİR’in “Yıldırım Belediye Meclisi’nin, 05.09.2007 Tarih ve 357-....360, 362-.....377, 388, 389, 390, 413 ve 425 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
61-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Yener ACAR, Mehmet GÜREL, Mustafa ÜLKER’in “Kestel Belediye Meclisi’nin, 03.09.2007 Tarih 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
62-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Erhan GÜLTEKİN ve Ali TURAN’ın “Zeytinbağı Belediye Meclisi’nin, 03.09.2007 Tarih ve 38 sayılı Meclis Kararı” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
63-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali KÖK’ün “Barakfaki Belediye Meclisi’nin, 03.09.2007 Tarih ve 2007/33 sayılı Meclis Kararı” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
64-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Ethem ŞAHİN ve Sabahattin ÖZVER’in “Gölyazı Belediye Meclisi’nin, 07.09.2007 Tarih ve 11 sayılı Meclis Kararı” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
65-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Selçuk MUTLU’nun “Güzelyalı Belediye Meclisi’nin, 05.09.2007 Tarih ve 2007/46 Esas, 46 Karar-2007/47 Esas, 47 Karar- 2007/54 Esas, 54 sayılı Meclis Kararları”ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
66-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali KARAMIK’ın “Çalı Belediye Meclisi’nin, 05.09.2007 Tarih, 02 Esas, 03 sayılı Meclis Kararı”ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

 

-5-

67-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa BİLTEKİN’in “Görükle Belediye Meclisi’nin, 07.09.2007 Tarih ve 2007/69 Esas, 69 sayılı ‘2007 Mali Yılı Ek Bütçe’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili verdiği yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
68-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Rıfat BAKAN’ın “Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 05.09.2007 Tarih ve 2007/451 Esas, 775 sayılı ‘Fen İşleri Müdürlüğü ve Plan Proje Müdürlüğü Bütçelerine ödenek aktarılması’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili verdiği yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
69-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Rıfat BAKAN’ın “Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 05.09.2007 Tarih ve 2007/449 Esas, 776 sayılı ‘Park ve Bahçeler Müdürlüğü Bütçesine ödenek aktarılması’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili verdiği yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
70-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Rıfat BAKAN’ın “Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 05.09.2007 Tarih ve 2007/450 Esas, 777 sayılı ‘Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Bütçesinden ödenek aktarılması’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili verdiği yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
71-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Salim EYÜBAGİL’in “Demirtaş Belediye Meclisi’nin, 05.09.2007 Tarih ve 2007/37 Esas, 44 sayılı ‘Münakale yapılması’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili verdiği yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
72-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa BOZBEY’in yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
73-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Süleyman TAŞAR’ın yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
74-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Recai EKMEKÇİ’nin yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
75-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mümin TÜFEK’in yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
76-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Eşref GÜRE’nin yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
77-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa BOZ’un yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
78-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali YILDIRGAN’ın yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
79-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Bayram DEMİR’in yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
80-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ethem ŞAHİN’in yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 


Hikmet ŞAHIN
Bursa Büyükşehir
Belediye Başkanı

13.09.2007 Tarihli Meclis