MECLİS TOPLANTILARI

13.07.2006 Tarihli Meclis Gündemi

13.07.2006 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...

 Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.07.2006 Perşembe günü saat 15.30’da Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonunda yaptığı 2004/2009 seçim döneminin 30 uncu, 3 üncü dönemin 7 nci OLAĞAN toplantısının 1. Birleşiminde alınan KARARLARIN ÖZETİDİR.

1-Okunan Geçen Toplantı Zaptının oybirliği ile kabulüne,
2-Başkanlık Makamı’nın, Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 07.06.2006 Tarih ve 2006/256 Esas ve 594 sayılı “çöp konteynerlerinin ücret tarifesinin belirlenmesi” ile ilgili yazısının Belediyesinden geldiği şekliyle oybirliği ile kabulüne,
3-Başkanlık Makamı’nın, Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 07.06.2006 Tarih ve 2006/257 Esas, 595 sayılı “Fen İşleri Müdürlüğü’nden APK Müdürlüğüne ödenek aktarımı” ile ilgili yazısının Belediyesinden geldiği şekliyle oybirliği ile kabulüne,
4-Personel ve Eğitim Daire Başkanlığı’nın, Norm Kadrolar ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
5-İmar İşleri Daire Başkanlığı’nın, İstinaf Mahkemeleri Alanında kalan taşınmaz ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
6-Araştırma Planlama Koordinasyon Daire Başkanlığı’nın, Akaryakıt İstasyonu yapımına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli plan değişiklikleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
7-Araştırma Planlama Koordinasyon Daire Başkanlığı’nın, Umurbey Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
8-Araştırma Planlama Koordinasyon Daire Başkanlığı’nın, Küçük Kumla Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
9-Araştırma Planlama Koordinasyon Daire Başkanlığı’nın, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
10-Araştırma Planlama Koordinasyon Daire Başkanlığı’nın, Nilüfer İlçesi, Beşevler Küçük Sanayi Kavşağı ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği talebi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
11-Araştırma Planlama Koordinasyon Daire Başkanlığı’nın, Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 1021 ada, 1-3-4 parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli plan değişikliği talebi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
12-Araştırma Planlama Koordinasyon Daire Başkanlığı’nın, Yıldırım İlçesi, Otosansit Sanayi Kavşağı ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği talebi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
13-Araştırma Planlama Koordinasyon Daire Başkanlığı’nın, Yıldırım İlçesi, Esenevler Mahallesinde Yıldırım Belediye Başkanlığı tarafından talep edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
14-Araştırma Planlama Koordinasyon Daire Başkanlığı’nın, Yıldırım İlçesi, Çobanbey Mahallesi, H22d07a3c pafta, 572 ada, 25 parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
15-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Hafriyat Döküm Alanlarında uygulanacak ücret değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
16-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Barakfaki Belediye Meclisi’nin, 01.06.2006 Tarih ve 2006/17 sayılı “Akaryakıt İstasyonu Aylık İşgal Ücretinin Belirlenmesi” ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
17-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kayapa Belediye Meclisi’nin, 06.06.2006 Tarih, 2006/12 Esas ve 12 sayılı Meclis Kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

 

-2-


18-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Demirtaş Belediye Meclisi’nin, 07.06.2006 Tarih ve 2006/28 Esas, 37 sayılı “Aktarma Yapılması” ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
19-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, BHRS İşletmecilik Sözleşmesinin İptali ile ilgili raporunun oyçokluğu (Yücel AKGÜN, Hüseyin TÜRKER, Aydın ÇIKIKÇI, Mustafa BİLTEKİN, Recep TANLAK, Ali YILDIRGAN, Hüseyin BOZKURT CHP 7 red, Bağımsız M.Semih PALA 1 red, 76 kabul) ile kabulüne,
20-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Yeni Hali’ne ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
21-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Akaryakıt ve LPG İstasyonlarına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
22-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Çağrışan Köyü, H21b24b pafta, 487 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporunun incelenmesi devam ettiğinden komisyona iadesine
23-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Hasköy 1144, 1155, 1207, parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
24-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, İlçe Jandarma Komutanlığı Alanı hakkındaki 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
25-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, H21c05b4a pafta, 1860 ada, 93 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
26- İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Mimar Sinan Mahallesi, 1645 ada, 9 parselin BHA olmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
27-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Çekirge Mahallesi, 4420 ada, 3 parselin ÖPA Alanı olmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporunun çalışması devam ettiğinden komisyona iadesine,
28-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Doburca Mahallesi, III. Derece Doğal Sit Alanında yol düzenlenmesi hakkındaki 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
29-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Hasanağa İlk Kademe Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
30-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kayapa İlk Kademe Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklikleri ile ilgili raporunun eksikleri tamamlanarak, incelenmesi bitirildiğinden oybirliği ile kabulüne,
31-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Umurbey İlk Kademe Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
32-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Çalı İlk Kademe Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
33-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Görükle İlk Kademe Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Görükle Belediye sınırları içerisinde BUSKİ Su Depolarına ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
35-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Demirtaş İlk Kademe Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Emek İlk Kademe Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
37-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,


-3-


38-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklikleri ile ilgili raporuna; İlçesine İade edilen Kararlar içerisinde yer alan Gemlik Belediye Meclisi’nin, 10.04.2006 Tarih ve M-100 sayılı kararında; Gemiç Köyü Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları dışına çıkarılmış ancak Bakanlık konuyla ilgili henüz kararını vermediği için bu kararın kabulüne” şeklinde düzeltilerek raporun oybirliği ile kabulüne;
Gemlik Belediye Meclisi’nin 10.04.2006 Tarih ve 2006/M-96 sayılı kararı komisyonda incelenmiş, ancak komisyon kararı yazılırken unutulduğu için raporda belirtilmemiştir.
Meclis I. Başkan V. Fahreddin YILDIRIM tarafından gündeme alınarak görüşülen Gemlik Belediye Meclisi’nin 10.04.2006 Tarih ve 2006/M-96 sayılı (Gemlik Doğusu Gelişme Alanı Uygulama İmar Planı) Kararının ile birleştirilerek görüşülmesi sonucunda önergenin oybirliği ile kabulüne,
39-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
40-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
41-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
42-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi nazım imar planı askı itirazları değerlendirilmesi ile ilgili raporunun mevcudun oyçokluğu (CHP; Yücel AKGÜN, Hüseyin TÜRKER, Aydın ÇIKIKÇI, Mustafa BİLTEKİN, Recep TANLAK, Hüseyin BOZKURT 6 red) – (DYP; Beşli Yaman ÇİNÇEOĞLU, Mümin TÜFEK, İbrahim ÜRGÜN, İlhan AKMAN, Ali KARAMIK, Mustafa BOZ, Bayram DEMİR, Salim EYÜBAGİL, Mehmet ERDEM 9 red,)- Bağımsız M.Semih PALA, 1 red – Ali YILDIRGAN, Günay ÇETİN, Abdullah ÇOKAL 3 çekimser, 43 kabul) ile kabulüne,
43-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, 1/25000 ölçekli Batı Planlama Bölgesi nazım imar planı askı itirazları değerlendirilmesi ile ilgili raporunun mevcudun oyçokluğu (CHP; Yücel AKGÜN, Hüseyin TÜRKER, Aydın ÇIKIKÇI, Mustafa BİLTEKİN, Recep TANLAK, Hüseyin BOZKURT 6 red) – (DYP; Beşli Yaman ÇİNÇEOĞLU, Mümin TÜFEK, İbrahim ÜRGÜN, İlhan AKMAN, Ali KARAMIK, Mustafa BOZ, Bayram DEMİR, Salim EYÜBAGİL, Mehmet ERDEM 9 red,)- Bağımsız M.Semih PALA, 1 red – Ali YILDIRGAN, Günay ÇETİN, Abdullah ÇOKAL 3 çekimser, 43 kabul) ile kabulüne,
44-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Işıl Z. GENÇOĞLU MAYDAER ve Mustafa ALTIN’ın verdiği “Nilüfer Belediye Meclisi’nin 03.07.2006 Tarih ve 10-15-18-19-20-21-22-23-24-27-28-31-32-33 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
45-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mustafa KARAKOÇ, Servet BÜYÜKPOYRAZ, Celal DEMİR ve Ali Hasan YOLUÇ’un verdiği “Yıldırım Belediye Meclisi’nin 05.07.2006 Tarih ve 308-309-310-311-312-313-314-315-316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326-327 ve 349 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
46-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mustafa ALTIN, Oktay ERDEM ve Hakkı ORHAN’ın verdiği “Gürsu Belediyesi için 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,
47-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ahmet SARI’nın verdiği “Kayapa Belediye Meclisi’nin, 04.07.2006 Tarih, 2006/15-16 Esas ve 15-16 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,
48-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Abdullah KARADAĞ ve Oktay ERDEM’in verdiği “Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 05.07.2006 Tarih ve 617... 648 ve 694 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,


-4-


49-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Özgen KESKİN’in verdiği “Yıldırım Belediye Meclisi’nin, 05.07.2006 Tarih, 2006/184 Esas ve 335 sayılı ‘otopark ücretleri’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili yazılı önergenin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine,
50-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Yener ACAR ve Mustafa ÜLKER’in verdiği “Kestel Belediye Meclisi’nin, 03.07.2006 Tarih ve 110-111-112-113-114-115-116 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,
51-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Hakkı ORHAN, Dr. Cafer BOZ ve Orhan ÖZCÜ’nün verdiği “Gürsu Belediye Meclisi’nin, 05.07.2006 Tarih, 97-98-99-101ve102 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,
52-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Hikmet ŞAHİN’in verdiği (Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.06.2006 Tarih ve 2006/241 Esas ve 427 sayılı İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu) Acemler Köprülü Kavşağı “Emniyet Müdürlüğü Kademe ve Sosyal Tesislerin Belediyemize ait taşınmaz hakkındaki takası” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
53-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Şakir ERMİŞ ve Mustafa KARAKOÇ’un verdiği “Yıldırım İlçesi, Arabayatağı Mahallesinde Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki H22d.03d.3c pafta, 3301 ada, 1 parselde “Akaryakıt + LPG İstasyonu” düzenlenmesi” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,
54-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Recep ALTEPE ve Abdullah KARADAĞ’ın verdiği “Osmangazi Belediye Meclisi’nin 05.07.2006 Tarih, 2006/303 Esas ve 695 sayılı ‘Fen İşleri Müdürlüğü’nün 2006 Mali Yılı Bütçesine ödenek Aktarması yapılması’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili yazılı önergenin Belediyesinden geldiği şekliyle oybirliği ile kabulüne,
55-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Şakir ERMİŞ ve Mustafa KARAKOÇ’un verdiği (Araştırma Planlama Koordinasyon Daire Başkanlığı’nın, 11.07.2006 Tarih ve L.049.1847/966 sayılı) “Osmangazi İlçesi, Küçükbalıklı Mahallesi, H21b19b1a pafta, 6370-3952-3953 ve 3957 sayılı parselleri kapsayan alanda ’Kentsel Çalışma Alanı’ olarak belirlenmesi ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planına yapılan itirazlar” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,
56-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Şakir ERMİŞ ve Mustafa KARAKOÇ’un verdiği (Araştırma Planlama Koordinasyon Daire Başkanlığı’nın, 13.07.2006 Tarih ve L049.2068 sayılı) “Osmangazi İlçesi Santral Garaj H22d07a1b pafta, 3560-3563 ada 2-10 parseller için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,
57-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Ahmet SARI, Ethen ŞAHİN ve İbrahim Veli KAYA’nın verdiği “Kirazlı Belediyesince gerçekleştirilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,
58-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mehmet TURGUT, Cemal Aydın AYBEY, Hasan İNCE ve Nurettin BAY’ın verdiği “Gemlik Belediye Meclisi’nin, 07.07.2006 Tarih ve M/204-208 ve 213 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,
59-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Bayram DEMİR’in verdiği “Kurşunlu Belediye Meclisi’nin, 03.07.2006 Tarih, 10-11-12-13 ve 14 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,

 

-5-


60-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Erol DEMİRHİSAR’ın verdiği “Mudanya Belediye Meclisi’nin, 03.07.2006 Tarih, 2006/130 Esas ve 2006/130 sayılı ‘Ödenek Aktarımı” hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili yazılı önergenin Belediyesinden geldiği şekliyle oybirliği ile kabulüne,
61-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Erol DEMİRHİSAR’ın verdiği “Mudanya Belediye Meclisi’nin, 03.07.2006 Tarih, 2006/124 Esas ve 2006/127 sayılı Meclis Kararı” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,
62-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Recep DEMİRHAN’ın verdiği “Osmangazi İlçesi, Nilüfer Köyü Mevkiinde BURSAGAZ A.Ş. ye ait 4 pafta, 1830,1831,1832,1833,1846,1847,1848 parseller üzerinde düzenleneceği düşünülen gaz dağıtım regülatörü istasyonu için APK Daire Başkanlığına verilen dilekçe” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,
63-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Recep DEMİRHAN’ın verdiği “Osmangazi İlçesi, Veysel Karani Mahallesi H22d02c1c pafta, 3062 ada, 3 parsel tapu kayıtlı yer için talep edilen akaryakıt ve LPG İstasyonuna ait APK Daire Başkanlığına verilen dilekçe” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,
64-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Recai EKMEKÇİ ve Işıl Z. GENÇOĞLU MAYDAER’in verdiği “lX Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programındaki kamulaştırmaların yapılması işi için, İller Bankasından 54.500.000-YTL borçlanılmasına ve Büyükşehir Belediye Başkanına kredi sözleşmesini imzalamak üzere yetki verilmesi” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
65-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Recai EKMEKÇİ ve Işıl Z. GENÇOĞLU MAYDAER’in verdiği “Kaplıkaya Köprüsü inşaatı işi için 5.500.000-YTL. İller Bankasından borçlanılması” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
66-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Recai EKMEKÇİ ve Işıl Z. GENÇOĞLU MAYDAER’in verdiği (Hesap İşleri Daire Başkanlığı’nın, 13.07.2006 Tarih ve F.008-11 sayılı yazısı) hakkındaki “Belediyemize alınacak iş makinaları” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
67-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Meclis I. Başkan Vekili Fahreddin YILDIRIM’ın verdiği “Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.04.2006 Tarih ve 2006/147 Esas, 264 sayı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilen ( Gemlik Belediye Meclisi’nin 10.04.2006 Tarih ve 2006/M-96 sayılı; Gemlik Doğusu Gelişme Alanı Uygulama İmar Planı hakkındaki Kararı) ile ilgili sözlü önergenin gündemin 3/24 üncü maddesi ile birleştirilerek görüşülmesine,
68-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa BOZBEY’in yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
69-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İbrahim SÜTÇÜ’nün yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
70-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Oktay ERDEM’in yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
71-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ayhan SOLAK’in yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
72-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Figen HİÇYILMAZ’ın yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
73-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mehmet GÜREL’in yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
74-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Orhan ÖZCÜ’nün yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

 

 

-6-


75-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Beşür KARADERE’nin yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
76-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Erkan DENİZ’in yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
77-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Eşref GÜRE’nin yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
78-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hüseyin BOSTANCI’nın yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
79-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali KÖK’ün yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
80-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Önder YABANCAR’ın yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
81-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Halil DÖNER’in yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 

Hikmet ŞAHİN
Bursa Büyükşehir
Belediye Başkanı

 

 

 

13.07.2006 Tarihli Meclis