MECLİS TOPLANTILARI

13.04.2006 Tarihli Meclis Gündemi

13.04.2006 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...

 Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.04.2006 Perşembe günü saat 15.00’da Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonunda yaptığı 2004/2009 seçim döneminin 27 nci, 3 üncü dönemin 4 üncü OLAĞAN toplantısının 1. Birleşiminde alınan KARARLARIN ÖZETİDİR

1-Okunan Geçen Toplantı Zaptının oybirliği ile kabulüne,
2-Başkanlık Makamı’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi 2006-2009 yıllarına ait Strateji Plan Tasarısı ile ilgili yazısının Oyçokluğu (M.Semih Pala 1 çekimser, 72 kabul) ile kabulüne,
3-Başkanlık Makamı’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 2005 Mali Yılı Çalışma Raporu ile ilgili yazısının oyçokluğu (CHP Mustafa BOZBEY, Yücel AKGÜN, Ayhan SOLAK, Hüseyin TÜRKER, Aydın ÇIKIKÇI, Mustafa BİLTEKİN, Ali YILDIRGAN, Hüseyin BOZKURT, Önder YABARCAR 9 çekimser-DYP Beşli Yaman ÇİNÇEOĞLU, Mümin TÜFEK, İbrahim ÜRGÜN, İlhan AKMAN, Mustafa BOZ, Salim EYÜBAGİL, Mehmet ERDEM 7 Çekimser-M. Semih PALA 1 Çekimser, 56 kabul) ile kabulüne,
4-Başkanlık Makamı’nın, Osmangazi Belediyesi’nin 2006 Mali Yılı Bütçesinde ödenek aktarması yapılması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
5-Araştırma Planlama Koordinasyon Daire Başkanlığı’nın, 5216 sayılı kanunun geçici 2. maddesine istinaden Büyükşehir Belediyesi sınırlarına giren Karıncalı İlk Kademe Belediyesi ile bazı köylerin Büyükşehir Belediye sınırlarının dışına çıkarılması ile ilgili taleplerin yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,
6-Araştırma Planlama Koordinasyon Daire Başkanlığı’nın, Nilüfer İlçesi, Başköy sınırları içerisinde kalan Büyükşehir mülkiyetindeki alanın 1/25.000 ölçekli Batı Bölgesi Nazım İmar Planı kararları doğrultusunda “Küçük Sanayi Alanı” olarak düzenlenmesi ile ilgili hazırlanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,
7-Araştırma Planlama Koordinasyon Daire Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Filament Kavşağı ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,
8-Araştırma Planlama Koordinasyon Daire Başkanlığı’nın, Küçükkumla İlk Kademe Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklikleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,
9-Denetim Komisyonu’nun, 2005 Mali Yılı İş ve İşlemleri Denetimi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
10-Plan ve Bütçe-İmar ve Bayındırlık Komisyonlarının, Osmangazi İlçesi, Orhanbey Mahallesi, 18 pafta, 1223 ada, 219 parselin kamulaştırılmak üzere 9. Beş Yıllık İmar Programına alınması ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,
11-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’nin Bazı Maddelerinde Revizyon Yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
12-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu İlçesinde yol kamulaştırma talebinin 9. Beş Yıllık İmar Programına alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
13-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 19.01.2006 gün ve 36 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine Şehir Plancıları Odası tarafından yapılan itiraz ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP Mustafa BOZBEY, Yücel AKGÜN, Ayhan SOLAK, Hüseyin TÜRKER, Aydın ÇIKIKÇI, Mustafa BİLTEKİN, Ali YILDIRGAN, Hüseyin BOZKURT, Önder YABARCAR 9 red, 64 kabul) ile kabulüne,
14-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Tabakhaneler Bölgesi, Kükürtlü Dönüşüm Planında 17.5 ha’lık alanın 5393 sayılı Belediye Kanunun 73. maddesine istinaden “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı” olarak ilan edilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
15-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, 189 pafta, 4450 ada, 1 parsel ile ilgili alınan Meclis Kararının düzeltilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
16-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, III.Derece Doğal Sit Alanları ile ilgili 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan Değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,


-2-

17-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,Yıldırım Belediyesi sınırları içerisinde Sit Alanlarında kalan bölgelerin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarının Sayısallaştırılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
18-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Fethiye Mahallesi, 1860 ada, 26-27-187 parsellerin “Özel Sağlık Tesis Alanı” olarak düzenlemesi hakkındaki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
19-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 4616 ada, 1 parselin “Özel Sağlık Tesis Alanı” olarak düzenlemesi hakkındaki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
20-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi 253 ada, 10-11 parsellerin “Kızılay Özel Sağlık Tesis Alanı” olarak düzenlemesi hakkındaki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
21-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 2395 ada, 1 nolu parselin Adalet Bakanlığı’na tahsis edilmesi amacıyla “Resmi Kurum Alanı” olarak düzenlenmesi hakkındaki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
22-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, H21c05c pafta, 414 ada, 1, 2, 3 parsel hakkındaki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
23-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nca Gürsu Belediye sınırları içerisinde belirlenen “Sit Alanları Sınırının” 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarına aktarılması hakkındaki plan değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
24-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kayapa İlk Kademe Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
25-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kirazlı İlk Kademe Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
26-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Umurbey İlk Kademe Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
27-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Çalı İlk Kademe Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
28-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Küçükkumla İlk Kademe Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
29-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Güzelyalı İlk Kademe Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
30-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Demirtaş İlk Kademe Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
31-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklikleri ile ilgili raporunda “mülkiyet durumu ile ilgili eksik bir bilgi olduğu için evrakın tekrar incelenmek üzere komisyona iadesinin” oybirliği ile kabulüne,
32-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
33-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
35-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
37-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

 

-3-

38-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mustafa KARAKOÇ ve Servet BÜYÜKPOYRAZ’ın verdiği “Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.10.2005 Tarih ve 543 sayılı Kararıyla onaylanan, Yıldırım Belediyesi Meclisi’nin 07.09.2005 Tarih ve 559 Sayılı Meclis Kararı” ile ilgili önergenin oybirliği ile kabulüne,
39-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Özgen KESKİN ve Mustafa KARAKOÇ’un verdiği “Yıldırım Belediyesi’nin Kaplıkaya Cazibe Merkezi Projesi kapsamında kalan mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 4048 m2’lik alanın, mülkiyeti Yıldırım Belediyesine ait 4000 m2 sahalı yer ile başabaş takası” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,
40-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Özgen KESKİN, Mustafa KARAKOÇ ve Fahreddin YILDIRIM’ın verdiği “Toplu Konut ve Kentsel Dönüşüm projesi uygulamasının Yıldırım Belediyesine verilmesi” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
41-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa KARAKOÇ’un “Yıldırım Belediye Meclisi’nin, 05.04.2006 Tarih ve 146,147,148,149,150, 151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167, 168, 169,170,173 ve 197 sayılı Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
42-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri, Mustafa ALTIN ve Işıl Zeliha GENÇOĞLU MAYDAER’in verdiği “Nilüfer Belediye Meclisi’nin 03.04.2006 Tarih ve 7,9,11,12,13,15,16,18,19,20,21 sayılı Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
43-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri, Hakkı ORHAN, Dr. Cafer BOZ ve Orhan ÖZCÜ’nün verdiği “Dışkaya Köyü (TOKİ) Toplu Konut Alanı” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,
44-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri, Necdet KÜREL ve Ali KÖK’ün verdiği “Barakfakı Belediye Meclisinin 03.04.2006 Tarih ve 2006/12 sayılı Kararı” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,
45-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Yener ACAR’ın verdiği “Kestel Belediye Meclisi’nin, 03.04.2006 Tarih ve 34 Esas, 2006/72 sayılı (Gelir Tarifesi’nin 97. maddesine göre ücret tespiti yapılması) Kararı” ile ilgili yazılı önergenin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine,
46-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Selçuk MUTLU’nun verdiği “Güzelyalı Belediye Meclisi’nin 04.04.2006 Tarih ve 18 sayılı (Balıkçı Barınağında bulunan teknelerin fiyat tarifelerinin belirlenmesi) ve 21 sayılı (Ek Bütçe Yapılması) ile ilgili yazılı önergenin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine,
47-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Ethem ŞAHİN ve Sabahattin ÖZVER’in “Gölyazı Belediye Meclisi’nin 04 sayılı (Zambaktepe Koruma Amaçlı İmar Planı) Kararı” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
48-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Selçuk MUTLU’nun verdiği “Güzelyalı Belediye Meclisi’nin 04.04.2006 Tarih ve 20 sayılı Kararı” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,
49-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Oktay ERDEM’in verdiği “İmar İşleri Daire Başkanlığı’nın, 12.04.2006 Tarih ve M.044.001.400 sayılı (Balibey Hanı bitişiği Kuruçeşme Mahallesi 4269 ada, 5 parselin Belediyemiz 5 yıllık imar programının 2006 yılı dilimine ek olarak alınması) teklifleri ” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,
50-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Oktay ERDEM’in verdiği “İmar İşleri Daire Başkanlığı’nın 12.04.2006 Tarih ve M.044.003.399 sayılı (Osmangazi İlçesi, Hüdavendigar Mahallesi, 6527 ada, 2 parsel sayılı ve 2278.53 m2 yüzölçümlü arsa

-4-

vasfındaki taşınmazda Belediyemiz adına kayıtlı 6/2400 (5.70 m2) hissenin devri) teklifleri “ ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
51-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Oktay ERDEM’in verdiği “Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 05.04.2006 Tarih ve 227....271 ve 330 sayılı Kararı” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,
52-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ali GARAÇOĞLU’nun verdiği “Ovaakça Belediyesi Meclisi’nin 06.04.2006 Tarih ve 2006/8 Esas, 8 sayılı (1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi) Meclis Kararı” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,
53-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mustafa ALTIN, Oktay ERDEM ve Süleyman TAŞAR’ın verdiği “Nilüfer İlçesi tapunun H21c.05B4A pafta, 1860 ada, 93 parselde kayıtlı bulunan yerin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,
54-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Erol DEMİRHİSAR, Hüseyin BAĞCI ve Osman TOKGÖZ’ün verdiği “Mudanya Belediye Meclisi’nin 03.04.2006 Tarih ve 2006/43 Esas-51 sayılı (Plan Değişikliği) Meclis Kararı” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,
55-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Erol DEMİRHİSAR, Hüseyin BAĞCI ve Osman TOKGÖZ’ün verdiği “Görükle Belediye Meclisi’nin 03.04.2006 Tarih ve 2006/24-25-31 Esas, 24-25-31 sayılı (Plan Değişikliği) Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,
56-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Erol DEMİRHİSAR, Hüseyin BAĞCI ve Osman TOKGÖZ’ün verdiği “Mudanya Belediye Meclisi’nin 03.04.2006 Tarih ve 2006/44 Esas ve 52 sayılı (uygulama imar planı) Meclis Kararı” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,
57-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Erol DEMİRHİSAR, Hüseyin BAĞCI ve Osman TOKGÖZ’ün verdiği “Mudanya Belediye Meclisi’nin 03.04.2006 Tarih ve 2006/42 Esas ve 50 sayılı (uygulama imar planı) Meclis Kararı” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,
58-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mehmet TURGUT’un verdiği “Gemlik Belediye Meclisi’nin 10.04.2006 Tarih ve 2006/M-96, 2006/M-98,2006/M100, 2006/M-103, 2006/M-104, 2006/M-107 (Plan tadilatı) Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,
59-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Yener ACAR, Mehmet GÜLER ve Beşli Yaman ÇİNÇEOĞLU’nun verdiği “Kestel Belediye Meclisi’nin 03.04.2006 Tarih ve 59,60,63,64,65,66,67,68,69 ve 71 sayılı Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,
60-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mümin TÜFEK, İlhan AKMAN ve İbrahim ÜRGÜN’ün verdiği “ 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7. maddesinin (t) fıkrası” ile ilgili yazılı önergenin Hukuk-Plan ve Bütçe Komisyonlarına müştereken havalesine,
61-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mümin TÜFEK, İlhan AKMAN ve İbrahim ÜRGÜN’ün verdiği “ 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7. maddesinin (u) fıkrası” ile ilgili yazılı önergenin Hukuk-Plan ve Bütçe Komisyonlarına müştereken havalesine,
62-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Beşli Yaman ÇİNÇEOĞLU’nun verdiği “Ulaştırma Komisyonu ve UKOME’nin 08.02.2006 Tarih ve 28 no’lu kararının uygulanması” ile ilgili yazılı önergenin Ulaşım Komisyonu’na havalesine,

 

-5-


63-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ahmet SARI’nın verdiği “Kayapa Belediye Meclisi’nin 04.04.2006 Tarih ve 2006/3-4 Esas ve 3-4 sayılı (Plan Değişikliği) Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
64-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Recep ALTEPE’nin yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
65-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İbrahim SÜTÇÜ’nün yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
66-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Celal DEMİR’in yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
67-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Figen HİÇYILMAZ’ın yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
68-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İsmet EKİZ’in yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
69-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali KARAMIK’ın yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
70-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Bayram DEMİR’in yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 

 


Hikmet ŞAHİN
Bursa Büyükşehir
Belediye Başkanı

13.04.2006 Tarihli Meclis