MECLİS TOPLANTILARI

12.07.2007 Tarihli Meclis Gündemi

12.07.2007 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...

 
Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.07.2007 Perşembe günü saat 15.00’da Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonunda yaptığı 2004/2009 seçim döneminin 42 nci, 4 üncü dönemin 8 inci OLAĞAN toplantısının 1. Birleşimine ait KARAR ÖZETİDİR.
1-Okunan Geçen Toplantı Zaptının “14/06/2007 günlü Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısında; 3/21 inci maddesinde yer alan Nilüfer Belediyesi Meclis Kararlarında 1. sıradaki 04/04/2007 Tarih ve 32 sayılı Meclis Kararı 07/03/2007 Tarih olarak değiştirilmesine;
02/06/2007 Tarih ve 17 sayılı Meclis Kararı, 02/05/2007 Tarih” olarak düzeltilmesine;
Yine “14/06/2007 günlü Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısında; Gündemin 3/49 uncu maddesinde yer alan Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’nin Geçici 1. Maddesi; Bu Yönetmeliğin 3.08 ve 12.08 maddelerine istinaden inşasına 2 yıl içinde başlanmayan toprak vizesi almayan yapıların; ruhsatsız ve hükümsüz sayılır. Ancak 2 yıl içinde toprak vizesi almadığı halde başlandığı tespit edilen ve ruhsat süresi içinde tamamlanmayan ve süresi içinde ruhsat yenilemesi yapılmayan yapılara 30/06/2008 Tarihine kadar ruhsat yenilemesi yapıldığı takdirde ruhsat alma tarihinde yürürlükte bulunan yönetmelik ve plan hükümleri uygulanır. Bu uygulamada mimari projelerin uygunluğu yerinde tespiti yapılarak, statik projelerin uygunluğu beton, demir ve üç yerinden karot ve çekiç testere sonuçlarının kontrolü yapılarak ruhsat yenileme yapılırı. Bu süre içinde ruhsat yenileme yapılmayan yapılar, ruhsatı hükümsüz yapı olarak değerlendirilir. Bu yapılar hakkında yeniden ruhsat alma tarihinde yürürlükte bulunan plan ve mevzuat hükümleri uygulanır. Bu madde kapsamında yapılacak işlemlerde 12.07 Maddesi ‘d’ bendi hükümleri uygulanır.’ ilavesiyle” düzeltilerek aynen kabulüne,
2-Başkanlık Makamı’nın, İstifa nedeniyle eksilen İhtisas Komisyonları’na üye seçimi ile ilgili yazısı;
Plan ve Bütçe Komisyonu’na; İsmet AKGÜN,
Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu’na; İbrahim SÜTÇÜ,
Çevre ve Sağlık Komisyonu’na; M. Raci ARVAS;
İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na; Hüseyin TÜRKER seçilmişlerdir.
3-Başkanlık Makamı’nın, Meclis tatil ayının belirlenmesi ile ilgili yazısının “Meclis tatil ayının Ağustos ayı olması” şeklinde ilavesiyle oybirliği ile kabulüne,
4-Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı’nın, Parkmetre-Parkomatları işletme talebi ile ilgili yazısının oyçokluğu (Bağımsız; M. Semih PALA 1 red – 72 kabul) ile kabulüne,
5-İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın, İtfaiye İç Hizmet Yönergesi ile ilgili yazısının Hukuk Komisyonu’na havalesine,
6-Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, Sürücü simülatörü alım sözleşmesi için imza yetkisi ile ilgili yazısının “Sözleşme için Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Hikmet ŞAHİN’e imza yetkisi verilmesi“ ilavesiyle oybirliği ile kabulüne,
7-Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, AB Hibe Projesi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne;
8-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği’nin” ilgili maddelerinin Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’nde yer alarak düzenlenmesi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
9-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım İlçesi, Emirsultan Camii ve Çevresinin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 73 maddesi gereği “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı” olması ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
10-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Akaryakıt ve LPG İstasyonlarına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
11-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Kayapa Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
12-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Kurşunlu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
13-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
14-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
15-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Panayır Mah. 2376 ada, 11 parselin BUSKİ Hizmet Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Yalova Yolu I. Bölge Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
16-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın,Osmangazi İlçesi, Alaşar Mah. 4490 ada, 13 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli Yalova Yolu II. Bölge Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
./...

-2-

17-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın,Osmangazi İlçesi, Eski Merinos Lojman Alanı ile ilgili BKTVKK nun 28.05.2007/2567 sayılı karar ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
18-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Demirtaş Belediye Meclisi’nin, 06.06.2007 Tarih, 2007/32 Esas, 38 sayılı “2007 Mali Yılı Bütçesinin yeterli ödenek kalmayan bazı bölümlerinde münakale yapılması” hakkındaki Meclis Kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
19-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Nilüfer Belediye Meclisi’nin, 06.06.2007 Tarih ve 2007/127 Esas, 31 sayılı “İsteğe bağlı hizmetler içerisinde yer alan ve ücret tarifesinde belirlenmemiş olan isteğe bağlı hizmet ücretlerinin belirlenmesi” hakkındaki Meclis Kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
20-Ulaşım Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Araçları Seyahat Kartları Uygulama Yönetmeliği’nin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
21-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Hasanağa Belediyesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
22-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, BBB Meclisi’nin 15.03.2007/169 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan itirazın değerlendirilmesi ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Ayhan SOLAK, Hüseyin TÜRKER, Aydın ÇIKIKÇI, Mustafa BİLTEKİN, Recep TANLAK, Ali YILDIRGAN ve Hüseyin BOZKURT 7 red – 66 kabul) ile kabulüne,
23-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediyesi Hamitler Toplu Konut Alanı ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
24-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun Hasanağa Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
25-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, BBB Meclisi’nin, 15.03.2007/156 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan itirazın değerlendirilmesi ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Ayhan SOLAK, Hüseyin TÜRKER, Aydın ÇIKIKÇI, Mustafa BİLTEKİN, Recep TANLAK, Ali YILDIRGAN ve Hüseyin BOZKURT 7 red – Bağımsız; Figen HİÇYILMAZ 1 red - 65 kabul ) ile kabulüne,
26-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Zeytinbağı Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
27-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karıncalı Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
28-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Güzelyalı Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
29-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Görükle Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
30-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Emek Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
31-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
32-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
33-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliliği ile ilgili raporunun “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlardan 9 uncu Maddede yer alan; 04.05.2007 Tarih ve 63 sayılı Meclis Kararının Mudanya Belediyesi’nden geldiği şekilde kabulüne” şeklinde değiştirilerek oybirliği ile kabulüne,
34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliliği ile ilgili raporunun “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlardan 5 inci Maddede yer alan; 08.09.2006 Tarih ve M-256 sayılı Meclis Kararında belirtilen 0.15 emsalin, 0.20 olarak değiştirilmesine ve parselin her cephesinden 10 metre olacak biçimde yapı yaklaşma mesafelerinin işlenmesi koşuluyla değiştirilmesi ve plan notu olarak konan ‘otel ve motel’ yapılabilir” koşulunun kaldırılması” şeklinde değiştirilerek oybirliği ile kabulüne;
35-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; “Uygun Bulunmayan Kararlardan Nilüfer Belediye Meclisi’nin, 04.04.2007 Tarih ve 12 sayılı Meclis Kararının tekrar görüşülmek üzere Komisyona iadesine, diğer kararların oybirliği ile kabulüne,
36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
37-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
./...


-3-

38-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Akpınar Mah. 6123 ada, 4 parselin yeşil alan olarak düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
39-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, BBB Meclisi’nin 14.06.2007/356 sayılı kararı ile onaylanan 1/25 000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan itirazın değerlendirilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
40-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Hamitler Katı Atık Depolama Alanı ile ilgili 1/25 000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
41-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Petrol Ofisi A.Ş’ ye ait 3-27 parseller ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Ayhan SOLAK, Hüseyin TÜRKER, Aydın ÇIKIKÇI, Mustafa BİLTEKİN, Recep TANLAK, Ali YILDIRGAN ve Hüseyin BOZKURT 7 red – Bağımsız; Figen HİÇYILMAZ 1 red - 65 kabul ) ile kabulüne,
42-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Hikmet ŞAHİN’in “Güzelyalı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu” ile “Güzelyalı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu” ile ilgili verdiği yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
43-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Mustafa ÜLKER ve Ethem ŞAHİN’in “Yeni Teleferik Projesi kapsamında yüklenici tarafından hazırlanan Teferrüç İstasyonu ve Oteller Bölgesi İstasyonu arası 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile istasyonlara ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
44-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa ÜLKER’in “Yeni Hal Kavşağı hakkındaki öneri plan değişikliği” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
45-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Selçuk MUTLU’nun “Güzelyalı Belediye Meclisi’nin, 04.07.2007 Tarih, 2007/36 Esas, 36 sayılı ‘H21b24b Pafta-Ada 482 sayılı parselde mevzii imar planı onanması’ ve 2007/37 Esas, 37 sayılı ‘H21b24b Ada 1525 sayılı parselde mevzii imar planı onanması’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
46-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Oktay ERDEM’in “Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 04.07.2007 gün ve 633-...-675, 678-...-682, 707,734 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
47-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Mustafa KARAKOÇ, Servet BÜYÜKPOYRAZ, Celal DEMİR, Ali Hasan YOLUÇ ve M.Raci ARVAS’ın “Yıldırım Belediye Meclisi’nin, 04.07.2007 Tarih ve 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 318, 319, 320 ve 348 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
48-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Cemal Aydın AYBEY ve Hasan İNCE’nin “Gemlik Belediye Meclisi’nin, 05.07.2007 Tarih ve M-134-135-136-137-138 ile M-17 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
49-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Osman TOKGÖZ, Hüseyin TÜRKER ve Erol DEMİRHİSAR’ın “Mudanya Belediye Meclisi’nin, 02.07.2007 Tarih ve 2007/96 Esas, 2007/100 Karar ve 2007/76 Esas, 2007/103 sayılı ‘Uygulama İmar Planı’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
50-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Hakkı ORHAN, Cafer BOZ ve Orhan ÖZCÜ’nün “Gürsu Belediye Meclisi’nin, 04.07.2007 Tarih ve 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
51-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Yener ACAR, Mehmet GÜREL ve Mustafa ÜLKER’in “Kestel Belediye Meclisi’nin, 02.07.2007 Tarih ve 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 122 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
52-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Salim EYÜBAGİL ve Bayram DEMİR’in “Kurşunlu Beldesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Revizyon Planlarının incelenmesi” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
53-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa BİLTEKİN’in “Görükle Belediye Meclisi’nin, 03.07.2007 Tarih ve 2007/54 Esas, 54 sayılı ‘Plan Tadilatları’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
54-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Servet BÜYÜKPOYRAZ, Hikmet AYDOĞDU, Ali Hasan YOLUÇ ve Celal DEMİR’in “Yıldırım Belediye Meclisi’nin,
./...

-4-

04.07.2007 Tarih ve 2007/174 Esas, 352 sayılı ‘Hayvan pazarına giriş ve muayene ücretlerinin belirlenmesi talebi’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili verdiği yazılı önergenin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
55-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Oktay ERDEM’in “Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 04.07.2007 Tarih ve 2007/366 Esas, 685 sayılı ‘Fen İşleri Müdürlüğü’nün 2007 Mali Yılı Bütçesine ödenek aktarılması talebi’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili verdiği yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
56-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Işıl Z. GENÇOĞLU MAYDAER, Servet BÜYÜKPOYRAZ, Cemal Aydın AYBEY, Ali Hasan YOLUÇ ve Hasan İNCE’nin “Gencali Mahallesinin Kurşunlu Beldesi’ne bağlanması” ile ilgili verdiği yazılı önergenin oyçokluğu (Beşli Yaman ÇİNÇEOĞLU, Mümin TÜFEK, İbrahim ÜRGÜN, İlhan AKMAN, Mustafa BOZ, Bayram DEMİR, Salim EYÜBAGİL ve Mehmet ERDEM 8 red – Bağımsız; Abdullah ÇOKAL 1 red – 65 kabul) ile kabulüne,
57-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Işıl Z. GENÇOĞLU MAYDAER ve Oktay ERDEM’in (İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, 11.07.2007 Tarih ve M.16.0.BBB.0.71.10.01.3178 sayılı) “Sözleşmeli personel ücret tespiti” ile ilgili verdiği yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
58-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Işıl Z. GENÇOĞLU MAYDAER, Recai EKMEKÇİ ve Servet BÜYÜKPOYRAZ’ın “İnegöl İlçesi, Esen Köy’ün Büyükşehir Belediyesi sınırları dışına çıkarılması talebi” ile ilgili verdiği yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
59-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Oktay ERDEM’in “Osmangazi Belediye Meclisi’nin 04.07.2007 Tarih ve 2007/379 Esas, 725 sayılı ‘Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bütçesine ödenek aktarılması talebi’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili verdiği yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
60-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa BOZBEY’in yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
61-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa ALTIN’ın yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
62-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hüseyin BAĞCI’nın yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
63-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Beşür KARADERE’nin yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
64-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Eşref GÜRE’nin yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
65-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali KARAMIK’ın yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
66-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Önder YABANCAR’ın yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
67-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Halil DÖNER’in yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 


Katip Üye Katip Üye Katip Üye
Ali Hasan YOLUÇ Refik YILMAZ Fahreddin YILDIRIM

12.07.2007 Tarihli Meclis