MECLİS TOPLANTILARI

12.04.2007 Tarihli Meclis Gündemi

12.04.2007 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...

 Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.04.2007 Perşembe günü saat 15.00’da Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonunda yaptığı 2004/2009 seçim döneminin 38 inci, 4 üncü dönemin 4 üncü toplantısının 1. Birleşiminde alınan KARARLARIN ÖZETİDİR.

1-Okunan Geçen Toplantı Zaptında sehven alınan “Beldeler için aldığımız Tarife Kararında Umurbey ve Ovaakça’yı kapsayan 4. Grup Su Tarifesi’nin, 2. Kademe Tarifesi ‘2.80 YTL’ yerine ‘1.80 YTL olarak’ şeklinde düzeltilerek oybirliği ile kabulüne,
2-Başkanlık Makamı’nın, 2006 Yılı Faaliyet Raporu ile ilgili yazısının oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Yücel AKGÜN, Ayhan SOLAK, Hüseyin TÜRKER, Aydın ÇIKIKÇI, Mustafa BİLTEKİN, Recep TANLAK, Ali YILDIRGAN ve Önder YABANCAR 9 Red, Bağımsız; M.Semih PALA 1 Red, 68 Kabul) ile kabulüne,
3-Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün, Norm Kadrolar ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
4-Hesap İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, 2007 Mali Yılına 55.000-YTL Ek Ödenek Verilmesi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
5-Zabıta Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Araçları ve Taksi/Dolmuş Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
6-Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın, Karagöz Sanat Evi’nin Müzeye dönüştürülmesi ile ilgili yazısına “Bursa Kültür ve Sanat Ürünleri Ticaret A.Ş’ne de bir stand açma izni verilmesi” ilavesiyle oyçokluğu (Bağımsız; M.Semih PALA 1 Red, 77 Kabul) ile kabulüne,
7-Sivil Savunma Uzmanlığı’nın, Özel Güvenlik Hizmetleri ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
8-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Çeltik Mahallesi, 4513 ada, 1 parselin Osmangazi Belediyesi’ne tahsisi ile ilgili yazısına “ilgili taşınmazın Osmangazi Belediyesi’ne 15 yıl süre ile tahsisine” şeklinde ilavesiyle oybirliği ile kabulüne,
9-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Altgeçit Çarşıları’nda bulunan Belediyemize ait taşınmazlar ile ilgili yazısının oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Yücel AKGÜN, Ayhan SOLAK, Hüseyin TÜRKER, Aydın ÇIKIKÇI, Mustafa BİLTEKİN, Recep TANLAK, Ali YILDIRGAN, Hüseyin BOZKURT ve Önder YABANCAR 10 Red, DYP; Beşli Yaman ÇİNÇEOĞLU, İbrahim ÜRGÜN, İlhan AKMAN, Ali KARAMIK, Mustafa BOZ, Bayram DEMİR, Salim EYÜBAGİL, Mehmet ERDEM 8 Red, Bağımsız; M.Semih PALA 1 Red, 59 Kabul) ile kabulüne,
10-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, mülkiyeti Belediyemize ait Balibey Hanı ile ilgili yazısı gündeme sehven alınmıştır,
11-Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı’nın, mülkiyeti Belediyemize ait Balibey Hanı ile ilgili yazısına “Balibey Hanı’nın Bursa Park Bahçe Sosyal ve Kültürel Hizmetler Tic. A.Ş.’ne 3. şahıslara kiraya verebilir ibaresinin eklenerek devredilmesine ve bu konuda yapılacak yasal işlemlerin yerine getirilmesi için Belediye Encümeni’ne yetki verilmesine” ilavesiyle oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Yücel AKGÜN, Ayhan SOLAK, Hüseyin TÜRKER, Aydın ÇIKIKÇI, Mustafa BİLTEKİN, Recep TANLAK, Ali YILDIRGAN, Hüseyin BOZKURT ve Önder YABANCAR 10 Red, Bağımsız; M.Semih PALA 1 Red, 67 Kabul) ile kabulüne,
12-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Yalova Yolu Güzergahı hakkındaki 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
13-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Akaryakıt ve LPG İstasyonlarına İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
14-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Ovaakça Belediyesi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planının iptali ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
15-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi Yeni Hal Alanı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
16-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Çalı Belediyesi’ne ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
17-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Gemlik Belediye sınırları içinde BUSKİ tarafından yapılması istenen Su Depolarına ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
-2-

18-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
19-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yıldırım Belediye Meclisi’nin, 07.03.2007 Tarih ve 2007/56 Esas, 132 sayılı “2007-2008-2009 yıllarına ait Ücret Tarifesinin A Bendinde Değişiklik Yapılması Talebi” hakkındaki Meclis Kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
20-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’nde “Yüksek Yapılar Komisyonu’nun Yeniden Belirlenmesi ve Yönetmelikteki Uygulamanın Yeniden Düzenlenmesi” ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
21-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhaneli İlçesi Erenler Köyü’nün Bursa Büyükşehir Belediyesi Sınırları Dışına Çıkarılması Talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
22-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Akaryakıt ve LPG İstasyonlarına ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun tekrar incelenmek üzere Komisyona İadesine,
23-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, Küçük Sanayii Alanında İtfaiye Alanı Ayrılması hakkındaki 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
24-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu İlçesi, Kıztaşı Mevkii, 11 ada, 6472-6473 sayılı parsellere ilişkin Merkez Planlama Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Yücel AKGÜN, Ayhan SOLAK, Hüseyin TÜRKER, Aydın ÇIKIKÇI, Mustafa BİLTEKİN, Recep TANLAK, Ali YILDIRGAN, Hüseyin BOZKURT ve Önder YABANCAR 10 Red, Bağımsız; M.Semih PALA 1 Red, 67 Kabul) ile kabulüne,
25-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, 1/25000 Ölçekli Mudanya Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı Askı İtirazlarının değerlendirilmesi ile ilgili raporunun (CHP; Mustafa BOZBEY, Yücel AKGÜN, Ayhan SOLAK, Hüseyin TÜRKER, Aydın ÇIKIKÇI, Mustafa BİLTEKİN, Recep TANLAK, Ali YILDIRGAN, Hüseyin BOZKURT ve Önder YABANCAR 10 Red, Bağımsız; M.Semih PALA 1 Red, 67 Kabul) ile kabulüne,
26-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, 1/25000 Ölçekli Gemlik Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı Askı İtirazlarının değerlendirilmesi ile ilgili raporuna; Umurbey Belediye Başkanımızın bahsettiği Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanlarında mevcut oluşmuş tescilli parsellerde, yapılacak 1/5000’lik ve 1/1000 lik planlarda bu parsel büyüklüklerinin istenmemesine;
Kurşunlu Belediyesi Başkanımızın önermiş olduğu, Bölge Parkı içinde kalan mevcut yapılaşmış yerler Bölge Parkı Alanı içinde kalmış olması nedeniyle bunun reddine;
Gemlik Belediyesi Başkanının önerdiği Devlet Hastanesi ile Mezarlık arasındaki yerin genişletilmesi;
Gemsaz’daki Ticaret Alanı olarak belirlenen yerin Konut Alanına dönüştürülmesi;
Küçük Sanayinin karşısında yerin bir kısmının Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanına dönüştürülmesine;
Kurtul Köyü’nün kuzey batısında kalan Devlet Yolu ile Otoyol arasında kalan fabrika yerlerinin işaretlenmesine;
Sanayi gösteriminin lejant olarak planda gösterilmesine,
Sanayinin karşısındaki bir alanda sadece bir yerde yeşil alan vardı, o yeşil alanında imar planından çıkarılmasına;
Mevcut onaylı imar planımızda BORUSAN ile Engürücük arasındaki yolun plana işlenmesine;” ilavesiyle oyçokluğu (CHP Mustafa BOZBEY, Yücel AKGÜN, Ayhan SOLAK, Hüseyin TÜRKER, Aydın ÇIKIKÇI, Mustafa BİLTEKİN, Recep TANLAK, Ali YILDIRGAN, Hüseyin BOZKURT ve Önder YABANCAR 10 Red, DYP; Beşli Yaman ÇİNÇEOĞLU, İbrahim ÜRGÜN, İlhan AKMAN, Ali KARAMIK, Mustafa BOZ, Bayram DEMİR, Salim EYÜBAGİL, Mehmet ERDEM 8 Red, Bağımsız; M.Semih PALA 1 Red, 59 Kabul) ile kabulüne,
27-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, 1/25000 Ölçekli Batı Bölgesi Nazım İmar Planı hakkında yapılan taleplerin değerlendirilmesi ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Yücel AKGÜN, Ayhan SOLAK, Hüseyin TÜRKER, Aydın ÇIKIKÇI, Mustafa BİLTEKİN, Recep TANLAK, Ali YILDIRGAN, Hüseyin BOZKURT ve Önder YABANCAR 10 Red, Bağımsız; M.Semih PALA 1 Red, 67 Kabul) ile kabulüne,
-3-

28-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Merkez ve Batı Planlama Bölgeleri içerisinde kalan Eski İzmir Yolu Güzergahı 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun tekrar incelenmek üzere Komisyona İadesine,
29-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, 1/25000 ölçekli Kuzey Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı Askı İtirazlarının değerlendirilmesi ile ilgili raporunun (CHP; Mustafa BOZBEY, Yücel AKGÜN, Ayhan SOLAK, Hüseyin TÜRKER, Aydın ÇIKIKÇI, Mustafa BİLTEKİN, Recep TANLAK, Ali YILDIRGAN, Hüseyin BOZKURT ve Önder YABANCAR 10 Red, BTP; Ali GARAÇOĞLU 1 Red, Bağımsız M.Semih PALA 1 Red, 66 Kabul) ile kabulüne,
30-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, 1/25000 Ölçekli Doğu Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı Askı İtirazlarının değerlendirilmesi ile ilgili raporuna; Mevcut Komisyon raporunda Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak belirtilen yerin Sanayi Alanı olarak;
Barakfaki Belediyesi sınırları içinde kalan, girişte sağ tarafta, ön tarafta Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı, arkasında yeşil alan, arada spor tesisisin olduğu alan, yeşil alanın Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı alınması” şeklinde ilavesiyle raporun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Yücel AKGÜN, Ayhan SOLAK, Hüseyin TÜRKER, Aydın ÇIKIKÇI, Mustafa BİLTEKİN, Recep TANLAK, Ali YILDIRGAN, Hüseyin BOZKURT ve Önder YABANCAR 10 Red, Bağımsız; M.Semih PALA 1 Red, 67 Kabul) ile kabulüne,
31-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Umurbey Belediyesi’ne ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
32-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Küçük Kumla Belediyesi’ne ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
33-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
35-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
37-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
38-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
39-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
40-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Orhan ÖZCÜ, Cafer BOZ ve Hakkı ORHAN’ın “Gürsu Belediyesi Meclisi’nin, 04.04.2007 Tarih ve 2007/30 Esas, 68 Karar ve 2007/35 Esas, 70 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
41-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Orhan ÖZCÜ, Cafer BOZ ve Hakkı ORHAN’ın “Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı ve 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında Kentsel Sosyal Donatı Alanı olarak tanımlı, Gürsu İlçesi, Kazıklı Köyü, H22a24d-B pafta, 1993 ve 1994 parsellerin bulunduğu 37668,62m2’lik alanın 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı yapılması” ile ilgili verdiği yazısı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
42-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Orhan ÖZCÜ, Cafer BOZ ve Hakkı ORHAN’ın “Gürsu Kent içerisinde bulunan, ses ve görüntü kirliliğine neden olan işletmelerin konut alanları dışına çıkarılması amacıyla 1/25000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
43-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Şakir ERMİŞ, Mustafa KARAKOÇ ve Celal DEMİR’in “Yıldırım Belediyesi Meclisi’nin, 04.04.2007 Tarih ve 165, 166, 167, 168, 169, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177 ve 178 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
-4-

44-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hakkı ORHAN’ın “Gürsu Belediyesi Meclisi’nin, 04.04.2007 Tarih ve 2007/34 Esas, 72 sayılı ‘Revizyon İmar Planı Plan Notları’ hakkındaki Meclis Kararı ” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
45-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Oktay ERDEM’in “Osmangazi Belediyesi Meclisi’nin, 04.04.2007 Tarih ve 320.....335, 337....360 sayılı Meclis Kararları ” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
46-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Yener ACAR ve Mustafa ÜLKER’in “Kestel Belediyesi Meclisi’nin, 02.04.2007 Tarih ve 27 Esas, 2007/64 Karar-29 Esas, 2007/65 Karar-30 Esas, 2007/66 Karar-33 Esas, 2007/67 Karar-35 Esas, 2007/68 sayılı Meclis Kararları ” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
47-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Ali TURAN ve Erhan GÜLTEKİN’in “Zeytinbağı Belediyesi Meclisi’nin, 02.04.2007 Tarih ve 22 sayılı ‘İmar Planı Değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları ” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
48-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Yakup AKTAŞ’ın “Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ve onaylanan zemin etütleri doğrultusunda Yavuz Sultan Selim Caddesi ve Mudanya Caddelerinde hazırlanmış olan kat artışı ile ilgili plan tadilatı paftaları Bursa Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanması” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
49-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Işıl Z.GENÇOĞLU MAYDAER’in “Nilüfer Belediyesi Meclisi’nin, 04.04.2007 Tarih ve 9, 12, 16, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34 ve 36 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
50-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Selçuk MUTLU’nun “Güzelyalı Belediyesi Meclisi’nin, 04.04.2007 Tarih ve 2007/21 Esas, 21 sayılı ‘Plan Tadilatı’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
51-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ahmet SARI’nın “Kayapa Belediyesi Meclisi’nin, 03.04.2007 Tarih ve 2007/13 Esas, 13 sayılı ‘1/1000 ölçekli Taşocağı Mevzi İmar Planı’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
52-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Oktay ERDEM ve İbrahim SÜTÇÜ’nün “Osmangazi Belediyesi Meclisi’nin, 04.04.2007 Tarih ve 2007/184 Esas, 404 sayılı ‘Fen İşleri Müdürlüğü’nde Ödenek Aktarması’ hakkındaki Meclis Kararı ve 2007/185 Esas, 406 sayılı ‘Hesap İşleri Müdürlüğü’nün 2007 yılı içinde bazı ekonomik kodlarda değişim söz konusu olduğundan aktarma yapılması’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili verdiği yazılı önergenin Belediyesinden geldiği şekliyle oybirliği ile kabulüne,
53-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali KÖK’ün “Barakfaki Belediyesi Meclisi’nin, 02.04.2007 Tarih ve 2007/17 sayılı ‘Plan Değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararı ” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
54-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri İlhan AKMAN ve İbrahim ÜRGÜN’ün “Demirtaş Belediyesi Meclisi’nin, 04.04.2007 Tarih ve 2007/18 Esas, 28 sayılı ‘Plan Değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
55-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Erol DEMİRHİSAR, Hüseyin BAĞCI, Hüseyin TÜRKER ve Osman TOKGÖZ’ün “Mudanya Belediyesi Meclisi’nin, 02.04.2007 Tarih ve 2007/41 Esas, 2007/46 Karar-2007/42 Esas, 2007/47 Karar-2007/43 Esas, 2007/48 Karar-2007/45 Esas, 2007/50 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

 

-5-

56-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Fatih Mehmet GÜLER’in “Umurbey Belediyesi Meclisi’nin, 03.04.2007 Tarih ve 2007/17 sayılı ‘Plan Tadilatı’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
57-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Yücel AKGÜN’ün “Görükle Belediyesi Meclisi’nin, 03.04.2007 Tarih ve 2007/34 Esas, 34 sayılı ‘Gıda Sicil Belgesi ücreti’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili verdiği yazılı önergenin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
58-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Yücel AKGÜN, Ayhan SOLAK, Hüseyin TÜRKER ve Recep TANLAK’ın “Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde çalışan taksi, dolmuş esnafından yıllık iki taksitte alınan harçların kaldırılması” ile ilgili verdiği yazılı önergenin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
59-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Yücel AKGÜN’ün “Görükle Belediyesi Meclisi’nin, 03.04.2007 Tarih ve 2007/26 Esas, 26 sayılı ‘Taban alanı kat sayısının belirlenmesi’ – 2007/27 Esas, 27 sayılı ‘721 ada, 6 parselin geçiş izni talebi’ – 2007/28 Esas, 28 sayılı ‘Bahçe Mesafeleri’ ve 2007/29 Esas, 29 sayılı ‘150 ada, 1 parsel ile 142 ada 1 parsele ait emsal artırımı’ hakkındaki Meclis Kararları ” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
60-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali GARAÇOĞLU’nun “Ovaakça Belediyesi Meclisi’nin, 06.04.2007 Tarih ve 14 sayılı ‘Plan Değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararı ” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
61-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Recep ALTEPE’nin yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
62-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Figen HİÇYILMAZ’ın yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
63-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mehmet GÜREL’in yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
64-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mümin TÜFEK’in yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
65-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hüseyin BOSTANCI’nın yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

Hikmet ŞAHİN
Bursa Büyükşehir
Belediye Başkanı

 

 

 

12.04.2007 Tarihli Meclis