MECLİS TOPLANTILARI

11.05.2006 Tarihli Meclis Gündemi

11.05.2006 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...

 Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.05.2006 Perşembe günü saat 15.00’da Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonunda yaptığı 2004/2009 seçim döneminin 28 inci, 3 üncü dönemin 5 inci OLAĞAN toplantısının 1. Birleşiminde alınan KARARLARIN ÖZETİDİR.

1-Okunan Geçen Toplantı Zaptının oybirliği ile kabulüne,
2-Başkanlık Makamı’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi 2005 Mali Yılı Kesin Hesabı ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
3-Başkanlık Makamı’nın, Osmangazi Belediyesi’nin, ödenek aktarması yapılması ile ilgili yazısının belediyesinden geldiği şekliyle oybirliği ile kabulüne,
4-Başkanlık Makamı’nın, Osmangazi Belediyesi’nin, ekmek fırınlarında Hafta Tatili Çalışma Ruhsat Harcının değiştirilmesi ile ilgili yazısının belediyesinden geldiği şekliyle oybirliği ile kabulüne,
5-Başkanlık Makamı’nın, Mudanya Belediyesi’nin, Gelir Tarifesinde Değişiklik Yapılması ile ilgili yazısının belediyesinden geldiği şekliyle oybirliği ile kabulüne,
6-Ulaşım Daire Başkanlığı’nın, Bilet Bayilik Yönetmeliği ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
7-Ulaşım Daire Başkanlığı’nın, İlçe ve İlk Kademe Belediyelerinden Kentin diğer bölgelerine toplu taşıma yaptırılması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
8-Projeler Daire Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Fevziçakmak Caddesi’nde bulunan Gazcılar Otopark Binasının kiralanması ile ilgili yazısına “bu konudaki yasal işlemlerin yerine getirilmesi için Encümene yetki verilmesi” ilavesiyle oybirliği ile kabulüne,
9-Araştırma Planlama Koordinasyon Daire Başkanlığı’nın, Gökdere ‘nin her iki yanında bulunan alanların Spor ve Rekreasyon Alanına alınması ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na Havalesine,
10-Araştırma Planlama Koordinasyon Daire Başkanlığı’nın, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na Havalesine,
11-Araştırma Planlama Koordinasyon Daire Başkanlığı’nın, Yıldırım İlçesi, Karapınar Su Koruma Alanına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na Havalesine,
12-Araştırma Planlama Koordinasyon Daire Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Merkez Bölgesine ait Nazım İmar Planı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na Havalesine,
13-Araştırma Planlama Koordinasyon Daire Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Batı Bölgesine ait Nazım İmar Planı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na Havalesine,
14-Araştırma Planlama Koordinasyon Daire Başkanlığı’nın, Reyhan-Kayhan Hanlar Bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na Havalesine,
15-Araştırma Planlama Koordinasyon Daire Başkanlığı’nın, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,
16-Araştırma Planlama Koordinasyon Daire Başkanlığı’nın,Mudanya Belediyesi sınırları içerisinde Su Depolarına ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na Havalesine,
17-İmar İşleri Daire Başkanlığı’nın, Hanlar Bölgesi kamulaştırılması ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na Havalesine,
18-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kestel Belediye Meclisi’nin, 03.04.2006 Tarih ve 2006/72 sayılı kararı ile almış olduğu “Gelir Tarifesi’nin 97. maddesine göre ücret tespiti yapılması” ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
19-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Güzelyalı Belediye Meclisi’nin 04.04.2006 Tarih ve 18 sayılı kararı ile almış olduğu “Balıkçı Barınağında bulunan teknelerin fiyat tarifelerinin belirlenmesi” ve 21 sayılı “Ek Bütçe yapılması” ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

 


-2-

20-Ulaştırma Komisyonu’nun, UKOME’nin 08.02.2006 Tarih ve 28 no’lu kararının uygulanması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
21-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karıncalı Belediyesi ile Firuz, Karasi, Dağgüney, Şükriye, Çınarcık, Başköy, Epçeler, Yeni Gürle Köylerinin Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları dışına çıkarılması ile ilgili raporunda;
Karıncalı Belediyesi’nin Büyükşehir Belediyesi sınırları kapsamı dışına çıkarılmasının uygun olmadığına,
Orhaneli İlçesine bağlı Firuz, Karasi, Dağgüney, Şükriye, Çınarcık, Başköy ve Keles İlçesine bağlı Epçeler Köyü ile Orhangazi İlçesine bağlı Yeni Gürle Köylerinin Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları dışına çıkarılması uygun olduğunun oybirliği ile kabulüne,
22-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Akaryakıt ve LPG İstasyonlarına ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
23-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, K.Balıklı Mahallesi 3006 ada, 1,2 parseller ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
24-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Başköy K.Sanayi Alanına ait 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planları ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
25-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gölyazı Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
26-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kayapa Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
27-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Güzelyalı Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
28-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Görükle Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
29-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
30-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili raporda;
Değiştirilerek uygun görülen Kararlardan:
03.04.2006 Tarih ve 63 sayılı Meclis Kararında sehven “taks” diye yazılan taban alanı kat sayısının, kat alanı kat sayısı “kaks” olarak değiştirilmesine;
Komisyon raporunda emsalin “kaks=0.75” yerine “kaks=1”olarak değiştirilerek raporun oybirliği ile kabulüne,
31-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
32-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
33-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili raporun oybirliği ile kabulüne;
( Değiştirilerek Uygun Görülen Kararlardan:
07.12.2005 Tarih ve 715 sayılı Kararın oyçokluğu (CHP Yücel AKGÜN, Hüseyin TÜRKER, Mustafa BİLTEKİN, Recep TANLAK, Ali YILDIRGAN, Hüseyin BOZKURT, Önder YABANCAR 7 red, Bağımsız Figen HİÇYILMAZ 1 red, 62 kabul) ile kabulüne,
34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği kabulüne,
35-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Filament Kavşağına ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

 

-3-

36-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Oktay ERDEM’in verdiği “Osmangazi Belediye Meclisi’nin 03.05.2006 Tarih ve 350, 351, 353, ....,377, 379,....,389,451,456 sayılı kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,
37-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Servet BÜYÜKPOYRAZ’ın verdiği “Yıldırım Belediye Meclisi’nin 03.05.2006 Tarih ve 205,206,207, 208,209,211,212,215,216,217,218,219,251 sayılı kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,
38-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mustafa ALTIN ve Işıl Zeliha GENÇOĞLU MAYDAER’in verdiği “Nilüfer Belediye Meclisi’nin 01.05.2006 Tarih ve 4,7,8,13,15,17,18 sayılı kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,
39-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mustafa ALTIN, Recep DEMİRHAN, İbrahim SÜTÇÜ ve Oktay ERDEM’in verdiği “Otopark Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılması” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
40-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Yener ACAR ve Mehmet GÜREL’in verdiği “Hazırlanan 1/5000 ölçekli Kestel Nazım İmar Planı H22.d.10.a. imar paftasındaki ‘İlçe Jandarma Komutanlığı Alanı’ olarak ayrılmış olan plan” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,
41-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Hakkı ORHAN, Dr Cafer BOZ ve Orhan ÖZCÜ’nün verdiği “Gürsu Belediye Meclisi’nin 03.05.2006 Tarih ve 69,70,71,72,73,74 sayılı kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,
42-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Yener ACAR ve Mehmet GÜREL’in verdiği “Kestel Belediye Meclisi’nin 01.05.2006 Tarih ve 78,79,80,81,82 sayılı kararlar” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,
43-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Ali KARAMIK, Mustafa BOZ ve Mehmet ERDEM’in verdiği “Çalı Belediye Meclisi’nin 04.04.2006 Tarih, 2006/1-2-3-7 Esas, ve 2,3,4,8 sayılı kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,
44-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ahmet SARI’nın verdiği “Kayapa Belediye Meclisi’nin 02.05.2006 Tarih 2006/8-9 Esas ve 8-9 sayılı kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,
45-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Abdullah KARADAĞ, Kamil BAYRAMİÇ ve Işıl Zeliha GENÇOĞLU MAYDAER’in verdiği “Osmangazi Belediye Meclisi’nin 03.05.2006 Tarih, 2006/203 Esas ve 455 sayılı ‘Temizlik İşleri Müdürlüğü’nden Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne ödenek aktarması yapılması’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
46-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Fatih Mehmet GÜLER’in verdiği “Umurbey Belediye Meclisi’nin 02.05.2006 Tarih ve 27-28 sayılı kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,
47-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Oktay ERDEM’in verdiği (Araştırma Planlama Koordinasyon Daire Başkanlığı’nın, 11.05.2006 Tarih ve L.049-665 sayılı) yazı “Acemler Köprülü Kavşağı Projesi kapsamında kalan, Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde olan H22d02a3a pafta, 3198 ada, 15 parselin bir kısmının Resmi Kurum ve Sosyal Tesis Alanı olarak tanımlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım İmar Planı Değişikliği” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,

 

-4-


48-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Erol DEMİRHİSAR’ın verdiği “Mudanya Belediye Meclisi’nin 05.05.2006 Tarih ve 77,78,79,80,81 ,83,84,....,107 sayılı kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,
49-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Şakir ERMİŞ, Ahmet SARI ve Celal DEMİR’in verdiği “Nilüfer İlçesine ait 3552 ada 1 parsel, 3553 ada 1 parsel, 3551 ada 1 parsel, 4058 ada 1 parsel, 4057 ada 1 parsel, 3547 ada 1-5-6-7 parsel, 3548 ada 3 parsel, 3544 ada 1 parsel, 3545 ada 1 parsel, sayılı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,
50-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mehmet TURGUT, Cemal Aydın AYBEY ve Ali OKUROĞLU’nun verdiği “Gemlik Belediye Meclisi’nin 05.05.2006 Tarih ve 2006/M-128,129,130,131,133,134, ve 137 sayılı kararlar” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,
51-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mümin TÜFEK’in verdiği “Ovaakça Belediye Meclisi’nin 05.05.2006 Tarih ve 2006/13 Esas, 13 sayılı ‘Ödenek Aktarılması’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
52-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İbrahim Veli KAYA’nın verdiği “Kirazlı Belediye Meclisi’nin 04.05.2006 Tarih, 2006/5 Esas-08 sayılı “Aktarma Yapılması” hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
53-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mehmet TURGUT, Cemal Aydın AYBEY, Refik YILMAZ, Nurettin BAY, ve Hasan İNCE’nin verdiği “Büyükşehir İmar Yönetmeliği’nin GEÇİCİ 1. MADDESİNİN 30.06.2006 Tarihinde sona erecek olması nedeni ile Büyükşehir Belediyesine sonradan dahil olan ilçelerde GEÇİCİ 1. MADDE içeriğindeki hizmetlerin devam edebilmesi için sürenin 1 yıl daha uzatılması” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,
54-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa BİLTEKİN’in verdiği “Görükle Belediye Meclisi’nin 01.05.2006 Tarih ve 38 sayılı 356 ada, 2 parsele ilişkin ‘Akaryakıt-LPG Satış İstasyonu 1/1000 ölçekli plan değişikliği’ hakkındaki kararı” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,
55-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa BİLTEKİN’in verdiği “Görükle Belediye Meclisi’nin 01.05.2006 Tarih ve 37 sayılı ‘1993 yılında alınmış plan notu iptali hakkındaki kararı” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,
56-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Servet BÜYÜKPOYRAZ, Mustafa ALTIN ve Recai EKMEKÇİ’in verdiği “Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.02.2006 günlü toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen ve çalışması yapılıp raporu hazırlanan konuların Mecliste değerlendirilmesi” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
57-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Yücel AKGÜN’ün verdiği “Yüksek İhtisas Hastanesi Kavşağı, Merinos ve Orhaneli Kavşağında yaptırılan bat-çık inşaatları ihale bedeli ile yüklenici firmaya iş bitiminde ödenen paralar” ile ilgili yazılı önergenin Başkanlık Makamı’na havalesine,
58-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Yücel AKGÜN’ün verdiği “Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri olarak Kardeş Kentimiz Çin’in ANSHAN kentine 22.05.2006/01.06.2006 Tarihleri arasında yapılacak olan ziyarete kimlerin katılacağı? Bu gezinin maliyetinin ne kadar olduğu ve bu konu ile ilgili alınmış bir Meclis kararının olup olmadığı” ile ilgili yazılı önergenin Başkanlık Makamı’na havalesine,

 

 

-5-


59-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Arif BAYRAK’ın verdiği “Güzelyalı Belediye Meclisi’nin 03.05.2006 Tarih, 28-29 ve 30 sayılı kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,
60-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa BOZBEY’in yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
61-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa KARAKOÇ’un yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
62-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali Hasan YOLUÇ’un yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
63-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hikmet AYDOĞDU’nun yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
64-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hüseyin BAĞCI’nın yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
65-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Osman TOKGÖZ’ün yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
66-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ayhan SOLAK’ın yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
67-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Aydın ÇIKIKÇI’nın yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
68-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Selçuk MUTLU’un sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
69-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Eşref GÜRE’nin yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
70-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali TURAN’ın yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
71-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Halil DÖNER’in yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 


Hikmet ŞAHİN
Bursa Büyükşehir
Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/13-
03.04.2006 Tarih ve 63 sayılı Meclis Kararında sehven “taks” diye yazılan taban alanı kat sayısı değil, kat alanı kat sayısı “kaks” bu komisyon raporunda 0,75 olarak belirtilmiş ancak vatandaşın daha sonra belediyeye yaptığı müracaatta, emsalin daha önce 1,5 olduğunu, mağduriyetinin söz konusu olduğunu, emsalin 0,75 değil “1” olması gerektiğini belirtti ve biz emsalin “1” olması şeklinde değiştirilerek kabulünü oylarınıza sunuyoruz.

11.05.2006 Tarihli Meclis