MECLİS TOPLANTILARI

10.10.2007 Tarihli Meclis Gündemi

10.10.2007 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...

  

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.10.2007 Çarşamba günü saat 14.00’da Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonunda yaptığı 2004/2009 seçim döneminin 45 inci, 4 üncü dönemin 11 inci OLAĞAN toplantısının 1. Birleşimine alınan KARARLARIN  ÖZETİDİR.

 

            1-Okunan Geçen Toplantı Zaptının aynen kabulüne,

            2-Başkanlık Makamı’nın, Hasanağa  İlk Kademe Belediye Meclisi’nin, 11.09.2007 Tarih ve 2007/08 Esas, 25  sayılı “Otobüs Ücret Tarifesi” hakkındaki Meclis Kararı ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,      

            3-Başkanlık Makamı’nın Karıncalı İlk Kademe Belediye Meclisi’nin, 03.09.2007 Tarih ve 2007/08 Esas, 13 sayılı “Halı Saha Saat Ücretinin Belirlenmesi” hakkındaki Meclis Kararı ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,

            4-Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı’nın, Ahmet Paşa Mezarlığı arkasında bulunan binayı kiralama talebi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,

5-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Gölyazı Belediyesi’ne ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği  ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,  

6-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Hasanağa Belediyesi’ne ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,    

7-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Kayapa Belediyesi’ne ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

8-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Barakfaki Belediyesi’ne ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

9-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Akçalar Belediyesi’ne ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

10-İmar  ve  Şehircilik Dairesi  Başkanlığı’nın, Çalı Belediyesi’ne ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

11-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Görükle Belediyesi’ne ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

12-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,   

13-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Kestel Belediyesi’ne ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,  

14-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Mudanya İlçesi Petrol Ofisi ve yakın çevresi ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

15-İmar   ve   Şehircilik   Dairesi   Başkanlığı’nın, Yeni Bursa Sebze ve Meyve Toptancı Hali ve Balık Hali 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

16-İmar    ve    Şehircilik    Dairesi   Başkanlığı’nın,  Osmangazi     İlçesi,   Gökdere–Eski Gemlik Yolu Arası 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı Değişikliği ile ilgili yazısının  İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

17-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, BUSKİ Genel Müdürlüğü’nün, Görükle Belediye sınırları içinde Su İsale Hattı yapılmasıyla ilgili olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

18-İmar  ve  Şehircilik  Dairesi  Başkanlığı’nın, Zeytinbağı  Belediyesi’ne  ait  1/1000  ölçekli Uygulama 

İmar Planı değişikliği ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

19-İmar  ve  Şehircilik  Dairesi  Başkanlığı’nın,  Küçük    Kumla    Belediyesi’ne   ait   1/1000 ölçekli

Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

20-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Gürsu  Belediyesi’ne   ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

21-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın,Gemlik  Belediyesi’ne  ait  1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili  yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

22- İmar   ve    Şehircilik   Dairesi   Başkanlığı’nın,  Onaylı  1/25 000  ölçekli  Nazım  İmar planları  ile

 ilgili yapılan plan değişiklikleri talepleri ile ilgili yazısı yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

 

-2-

 

23-İmar ve Şehircilik  Dairesi  Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Santral Garaj ve Yakın Çevresi Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

24-İmar ve Şehircilik  Dairesi  Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi Yalova Yolunda belirlenen alanının 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 73. Maddesi gereği Kentsel Gelişim ve Dönüşüm alanı olması hakkındaki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili  yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

            25-Ulaşım Komisyonu’nun, Çalı Minibüslerinin Toplu Taşıma Entegrasyonu içerisinde otobüse dönüştürülmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

26-İmar  ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Soğanlı Bulvarı Kuzeyi Sağlıklaştırma ve Dönüşüm amaçlı uygulama İmar Planında 30 mt.lik yol güzergahının 1. Derece Doğal Sit Alanında kalan imar hattının oluşturulmasına yönelik  hazırlanan plan önerisi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,   

27-İmar    ve   Bayındırlık     Komisyonu’nun,  Nilüfer   İlçesi,  Demirci Mahallesi,  2921 ada, 3  ve 4

parseller 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,   

28-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Ulus Mahallesi, 3256 ada, 1 parsel için hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,  

29-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa  Büyükşehir  Belediye Meclisi’nin, 12.07.2007 gün ve 457 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği askı itirazları ile ilgili raporunun oyçokluğu  (Bağımsız; M.Semih PALA 1 red – 68 kabul) ile kabulüne,

30-İmar   ve Bayındırlık   Komisyonu’nun,  Bursa  Büyükşehir  Belediye  Meclisi’nin,  12.07.2007  gün

ve 458 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı Revizyonu askı itirazları ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

31-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin,  15.03.2007  gün ve 151 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği askı itirazları ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

32-İmar ve  Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.05.2007 gün ve 287 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği askı itirazları ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

            33-İmar  ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa  Büyükşehir  Belediye Meclisi’nin, 14.06.2007 gün ve 366 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği askı itirazları ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Ayhan SOLAK, Hüseyin TÜRKER, Aydın ÇIKIKÇI, Mustafa BİLTEKİN, Recep TANLAK, Ali YILDIRGAN, Hüseyin BOZKURT ve Önder YABANCAR 9 red – Bağımsız Figen HİÇYILMAZ 1 red – 59 kabul) ile kabulüne,

            34-İmar ve  Bayındırlık Komisyonu’nun,  Demirtaş Belediyesi’ne ait 05.09.2007 gün ve 44  sayılı kararı ile ilgili  raporunun oybirliği ile kabulüne,

            35-İmar ve  Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.07.2007 gün ve 489 sayılı kararıyla onaylanan 1/1000 Ölçekli Merinos Lojmanları Koruma  Amaçlı İmar Planı Değişikliği askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne, 

            36-İmar ve  Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 12.07.2007 gün ve 454 sayılı kararıyla onaylanan 1/1000 ölçekli 1050 Konutlar Uygulama İmar Planı Değişikliği askı itirazları ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

            37-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ,19.07.2007 gün ve 491 sayılı kararıyla onaylanan 1/1000 ölçekli Yalova Yolu Uygulama İmar Planı Değişikliği askı itirazları ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

            38-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.05.2007 gün ve 311 sayılı kararıyla onaylanan 1/1000 ölçekli Ataevler Uygulama İmar Planı Değişikliği askı itirazları ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere komisyona iadesine, 

39-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gölyazı  Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı

değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

40-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kayapa  Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı

İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,  

            41-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Zeytinbağı Belediyesi’ne ait1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

            42-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karıncalı Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

 

 

-3-

 

            43-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Umurbey Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere komisyona iadesine,

44-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Çalı Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

45-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Ovaakça Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

46-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Küçük Kumla Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

47-İmar   ve   Bayındırlık  Komisyonu’nun,  Güzelyalı  Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar

Planı değişikliği ile ilgili raporu raporunun oybirliği ile kabulüne,

48-İmar  ve  Bayındırlık  Komisyonu’nun,  Görükle  Belediyesi’ne  ait  1/1000  ölçekli  Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

49-İmar  ve  Bayındırlık  Komisyonu’nun,  Gürsu  Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

50-İmar  ve  Bayındırlık  Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

51-İmar  ve  Bayındırlık  Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

52-İmar  ve  Bayındırlık  Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

            53-İmar  ve  Bayındırlık  Komisyonu’nun, Nilüfer  Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

54-İmar   ve  Bayındırlık    Komisyonu’nun,   Yıldırım    Belediyesi,   Umurbey  Mahallesi,  708 ada, 10 parselde yapılacak trafo alanına ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

55-İmar   ve   Bayındırlık    Komisyonu’nun, Yıldırım  Belediyesi’ne  ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

56-İmar   ve  Bayındırlık  Komisyonu’nun,  Osmangazi   İlçesi,  Akpınar Mahallesi, 6041 ada, 13parsel

ile 6094 ada, 20 parselin yeşil alana ayrılması amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

57-İmar  ve  Bayındırlık   Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

58-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Işıl Z. GENÇOĞLU MAYDAER ve Mustafa ALTIN’ın “Nilüfer Belediye Meclisi’nin, 03.10.2007 Tarih ve 5, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 ve 22 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili verdiği yazılı önergenin  İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

59-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Mustafa KARAKOÇ, M.Raci ARVAS, Hikmet AYDOĞDU ve Ali Hasan YOLUÇ’un “Yıldırım Belediye Meclisi’nin, 03.10.2007 Tarih ve 441.......... 466 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili verdiği yazılı önergenin  İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

60-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Arif BAYRAK’ın “Güzelyalı Belediye Meclisi’nin, 03.10.2007 Tarih ve 2007/59 Esas, 59 sayılı ‘Revizyon İmar Planı İtirazları’, 2007/60 Esas, 60 sayılı ‘H21b19bA pafta, 211 ada, 2 parselde plan değişikliği’ ve 2007/61 Esas, 61 sayılı ‘H21b19c pafta-ada, 54 parselde 1/1000 ölçekli Mevzi İmar Plan Onayı’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

61-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Yener ACAR ve Mustafa ÜLKER’in “Kestel Belediye Meclisi’nin 01/10/2007 Tarih ve 165, 166 ve 167 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili verdiği yazılı önergenin  İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

62-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Orhan ÖZCÜ ve Cafer BOZ’un “Gürsu İlçesi 38, 61, 62, 63, 66, 67, 6393, 6394 parselleri kapsayan alanda 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı’nda değişiklik yapılarak 66 parselin ‘Belediye Hizmet Alanı’, 63 parselin ‘Otopark

 

-4-

 

Alanı’, diğer parsellerin ‘Spor Alanı’ olarak planlanması” ile ilgili verdiği yazılı önergenin  İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

63-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Oktay ERDEM ve Rıfat BAKAN’ın  “Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 03.10.2007 gün ve 881-...887, 889-...906, 908-... 913, 915-... 918 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

64-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Fatih Mehmet GÜLER’in “Umurbey Belediye Meclisi’nin, 02.10.2007 Tarih ve 2007/41 sayılı Meclis Kararı” ile ilgili verdiği yazılı önergenin  İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

65-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa BİLTEKİN’nin “Görükle Belediye Meclisi’nin, 02.10.2007 Tarih, 2007/72 Esas, 72 sayılı ‘Plan Tadilatı’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili verdiği yazılı önergenin  İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

66-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Fatih Mehmet GÜLER’in “Mudanya Belediye Meclisi’nin, 01.10.2007 Tarih ve 2007/75 Esas, 2007/127 Karar-2007/108 Esas, 2007/128 Karar-2007/119 Esas, 131 Karar-2007/120 Esas, 2007/132 Karar-2007/124 Esas, 2007/135 Karar-2007/126 Esas, 2007/138 sayılı ‘Uygulama İmar Planı’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili verdiği yazılı önergenin  İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

67-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Başkanı Hikmet ŞAHİN’in “Kestel Belediye Meclisi’nce, 02.07.2007 gün ve 117 sayılı kararıyla kabul edilen ve Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 12.07.2007 Tarih ve 467 sayılı kararıyla İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen Meclis Kararı” ile ilgili verdiği yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,

68-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mehmet ÇOHADAR’ın “Karıncalı Belediye Meclisi’nin, 04.10.2007 Tarih ve 2007/9 Esas, 22 sayılı ‘2007 Mali Yılı Bütçesine Ek Bütçe Ödeneği Verilmesi’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili verdiği yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,

69-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri İlhan AKMAN ve İbrahim ÜRGÜN’ün “Demirtaş Belediye Meclisi’nin, 03.10.2007 Tarih ve 2007/49 Esas, 56 sayılı ‘Münakale Yapılması’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili  verdiği yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,

70-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Mustafa KARAKOÇ, Celal DEMİR ve Mehmet Raci ARVAS’ın “Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Akçağlayan Bahçeli Evleri Toplu Konut uygulaması için, Yıldırım Belediyesi’ne miktar ve bedel farkı gözetilmeksizin rızai taksim edilmesi için Encümen’e yetki verilmesi” ile ilgili verdiği yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne, 

71-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Recep ALTEPE’nin  yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

 72-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Fahreddin YILDIRIM’ın  yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına, 

73-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mehmet TURGUT’un yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

74-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Erol DEMİRHİSAR’ın yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

75-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hüseyin BAĞCI’nın  yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

76-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Osman TOKGÖZ’ün  yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

77-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Yakup AKTAŞ’ın yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

78-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İsmet EKİZ’in yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

79-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Eşref GÜRE’nin yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

 

 

-5-

 

80-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Abdullah ÇOKAL’ın  yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

81-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa BOZ’un yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

82-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Bayram DEMİR’in  yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

83-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali TURAN’ın  yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.10.2007 Tarihli Meclis