MECLİS TOPLANTILARI

29.07.2010 Tarihli Meclis Gündemi

GÜNDEM : Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 29.07.2010 Perşembe günü saat 15.00’da Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda (Heykel Tarihi Bina) yapacağı 2009/2014 seçim döneminin 20 nci, 2 nci dönemin 1 inci OLAĞANÜSTÜ toplantısının 1. birleşimine ait gündemdir.

 


G Ü N D E M :

1-GEÇEN TOPLANTI ZAPTI;

2-DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ;

1-Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, İlçe Belediyeleriyle Ortak Proje Çalışmaları Yürütülmesi ile ilgili yazısı,
2-Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, Sıcaksu ve İntam Çevresi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanları ile ilgili yazısı,
3-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili yazısı,
4-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın yazısı ile Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’nin 8.10. Dini Tesisler Maddesinde değişiklik Yapılması hakkında yapılan talep ile ilgili yazısı,
5-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, B.K.T.V.K.B.Kurulu’nun, 01.07.2010 gün ve 5934 sayılı Kararı doğrultusunda hazırlanan Osmangazi İlçesi, Gaziakdemir Mahallesi, 3907 ada, 3 parselde kentsel sit sınırına ilişkin hazırlanan Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili yazısı,
6-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik talepleri ile ilgili yazısı.


3-KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR;

1-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gürsu Belediye Meclisi’nin, 07.07.2010 tarih ve 2010/91 Esas, 148 sayılı “Ek Bütçe” hakkındaki Meclis Kararı ile ilgili raporu,
2-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gürsu İlçesi, Kurtuluş Mahallesi, 1460 parsel sayılı taşınmazın Yeşil Alanda kalan kısımlarının kamulaştırılması için Belediyemiz IX. 5 yıllık İmar Programının 2010 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporu,
3-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Selimzade Mahallesi, Tatarlar Camii bitişiğinde bulunan 4107 ada, 74-76-78 parsel sayılı taşınmazların Yeşil Alanda kalan kısımlarının kamulaştırılması için Belediyemiz IX. Beş Yıllık İmar Programının 2010 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporu,
1/3

 

4-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Demirkapı Mahallesi, 108.04 m2 yüzölçümlü, 550 ada, 8 parsel sayılı taşınmaz ile 40.14 m2 yüzölçümlü, 550 ada, 7 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılması için, Belediyemiz IX. 5 yıllık İmar Programının 2010 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporu,
5-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Balat Mahallesi, 2622 ada, 3,5 ve 6 parsel, 2623 ada, 9,10,11,12 parsel, 2625 ada, 2,3,4,5 parsel, 2626 ada, 2,3,4 parsel ile 2638 ada, 1 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırılması için, Belediyemiz IX. Beş Yıllık İmar Programının 2010 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporu,
6-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Demirtaşpaşa Mahallesi, 79,21 m2 yüzölçümlü, 2388 ada, 13 parsel ve 102.62 m2 yüzölçümlü 2388 ada, 14 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırılması için, Belediyemiz IX. 5 yıllık İmar Programının 2010 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporu,
7-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Mollafenari Mahallesi, 2951.85 m2 yüzölçümlü, 5651 ada, 6 parsel sayılı taşınmazın ve 211.60 m2 yüzölçümlü 5651 ada, 7 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırılması için, Belediyemiz IX. Beş Yıllık İmar Programının 2010 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporu,
8-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Tayakadın Mahallesi, 242.99 m2 yüzölçümlü, 4085 ada, 23 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılması için, Belediyemiz IX. 5 Yıllık İmar Programının 2010 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporu,
9-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Kemerçeşme Mahallesi, 390 ada, 1,2,3,4 parsel, 397 ada, 3,4,25,26 parsel, 398 ada, 9,10,15,63,65 parsel, 400 ada, 1 parsel ve 399 ada, 10,15,23,25,27,29 parsel sayılı taşınmazların IX. 5 yıllık İmar Programının 2010 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporu,
10-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Yavuzselim Mahallesi, Aziziye Camii bitişiğinde bulunan 4848 ada, 6,7,8,9 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırılması için, Belediyemiz IX. Beş Yıllık İmar Programının 2010 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporu,
11-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Hisar Mahallesi’nde yer alan Akça Caddesi’nin Büyükşehir Belediyesi tarafından kamulaştırılması ile ilgili raporu,
12-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Görükle – Sakarya Mahallesi, eski 4044 parselde bulunan yığma binanın kamulaştırılması için Belediyemiz IX. 5 yıllık İmar Programının 2010 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporu,
13-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Kavaklı Mahallesi, 5371 ada, 18 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılması için, Belediyemiz IX. Beş Yıllık İmar Programının 2010 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporu,
14-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
15-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
16-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
17-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
18-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
19-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

 

2/3

 

 


20-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Kurşunlu 2711 sayılı parsele ilişkin üst ölçekli plan kararları doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
21-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin, 15.07.2010/662 sayılı kararıyla komisyona havale edilen Yalova Yolu Kentsel Dönüşüm Alanı hakkındaki önerge talebi ile ilgili raporu,
22-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın 24.06.2010/75954 sayılı yazılı talebi doğrultusunda; Doğu Yakın Çevre Yolu- İnönü Caddesi kesişimi Demirtaş Kavşağı projesiyle ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği önerisi ile ilgili raporu,
23-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin, 15.07.2010/589 sayılı kararıyla komisyona havale edilen Osmangazi İlçesi, Hüdavendigar Mahallesi, 4571 ada, 11 parselin Özel Sağlık Tesisi Alanına alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebi ile ilgili raporu,
24-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Badırga Mahallesi, 2485, 2486, 2487, 2771, 2779, 2789, 2795, 2796, 2797, 2800, 2801, 3544 sayılı parsellerin Teknik Altyapı Alanına alınması talebi ile ilgili raporu,
25-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1281 ada, 1 parselin Özel Eğitim Tesisi Alanına alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
26-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin, 15.07.2010/589 sayılı kararıyla komisyona havale edilen Osmangazi İlçesi, Kükürtlü Mahallesi, 3898 ada, 4 parselin Özel Sağlık Tesisi Alanına alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebi ile ilgili raporu,
27-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin, 15.07.2010 günlü kararıyla komisyona havale edilen Gemlik Belediyesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
28-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi ve Gemlik Kaymakamlığı’nın Gemlik İlçesi, Kurşunlu 2711 sayılı parsele ilişkin plan değişiklik talepleri ile ilgili raporu.

 

 

Recep ALTEPE
Mak. Müh.
Büyükşehir Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.07.2010 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...

 Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 29.07.2010 Perşembe günü saat 15.00’da Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda (Heykel Tarihi Bina) yaptığı 2009/2014 seçim döneminin 20 nci, 2 nci dönemin 1 inci OLAĞANÜSTÜ toplantısının 1. birleşiminde alınan KARARLARIN ÖZETİDİR.

1-Okunan Geçen Toplantı Zaptında; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 15.07.2010 tarih ve 622 sayılı Meclis Kararında; oylamada red oyu veren Meclis Üyeleri arasında sehven eksik yazılan “MHP; Dinçer YENİ 1 red” şeklinde düzeltilerek Geçen Toplantı Zaptının oybirliği ile kabulüne,

2-Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, İlçe Belediyeleriyle Ortak Proje Çalışmaları Yürütülmesi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
3-Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, Sıcaksu ve İntam Çevresi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanları ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
4-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
5-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın yazısı ile Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’nin 8.10. Dini Tesisler Maddesinde değişiklik Yapılması hakkında yapılan talep ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
6-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, B.K.T.V.K.B. Kurulu’nun, 01.07.2010 gün ve 5934 sayılı Kararı doğrultusunda hazırlanan Osmangazi İlçesi, Gaziakdemir Mahallesi, 3907 ada, 3 parselde kentsel sit sınırına ilişkin hazırlanan Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
7-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik talepleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
8-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gürsu Belediye Meclisi’nin, 07.07.2010 tarih ve 2010/91 Esas, 148 sayılı “Ek Bütçe” hakkındaki Meclis Kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
9-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gürsu İlçesi, Kurtuluş Mahallesi, 1460 parsel sayılı taşınmazın Yeşil Alanda kalan kısımlarının kamulaştırılması için Belediyemiz IX. 5 yıllık İmar Programının 2010 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
10-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Selimzade Mahallesi, Tatarlar Camii bitişiğinde bulunan 4107 ada, 74-76-78 parsel sayılı taşınmazların Yeşil Alanda kalan kısımlarının kamulaştırılması için Belediyemiz IX. Beş Yıllık İmar Programının 2010 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
11-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Demirkapı Mahallesi, 108.04 m2 yüzölçümlü, 550 ada, 8 parsel sayılı taşınmaz ile 40.14 m2 yüzölçümlü, 550 ada, 7 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılması için, Belediyemiz IX. 5 yıllık İmar Programının 2010 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
12-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Balat Mahallesi, 2622 ada, 3,5 ve 6 parsel, 2623 ada, 9,10,11,12 parsel, 2625 ada, 2,3,4,5 parsel, 2626 ada, 2,3,4 parsel ile 2638 ada, 1 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırılması için, Belediyemiz IX. Beş Yıllık İmar Programının 2010 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
13-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Demirtaşpaşa Mahallesi, 79,21 m2 yüzölçümlü, 2388 ada, 13 parsel ve 102.62 m2 yüzölçümlü 2388 ada, 14 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırılması için, Belediyemiz IX. 5 yıllık İmar Programının 2010 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
14-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Mollafenari Mahallesi, 2951.85 m2 yüzölçümlü, 5651 ada, 6 parsel sayılı taşınmazın ve 211.60 m2 yüzölçümlü 5651 ada, 7 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırılması için, Belediyemiz IX. Beş Yıllık İmar Programının 2010 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

1/3
15-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Tayakadın Mahallesi, 242.99 m2 yüzölçümlü, 4085 ada, 23 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılması için, Belediyemiz IX. 5 Yıllık İmar Programının 2010 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
16-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Kemerçeşme Mahallesi, 390 ada, 1,2,3,4 parsel, 397 ada, 3,4,25,26 parsel, 398 ada, 9,10,15,63,65 parsel, 400 ada, 1 parsel ve 399 ada, 10,15,23,25,27,29 parsel sayılı taşınmazların IX. 5 yıllık İmar Programının 2010 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
17-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Yavuzselim Mahallesi, Aziziye Camii bitişiğinde bulunan 4848 ada, 6,7,8,9 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırılması için, Belediyemiz IX. Beş Yıllık İmar Programının 2010 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
18-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Hisar Mahallesi’nde yer alan Akça Caddesi’nin Büyükşehir Belediyesi tarafından kamulaştırılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
19-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Görükle – Sakarya Mahallesi, eski 4044 parselde bulunan yığma binanın kamulaştırılması için Belediyemiz IX. 5 yıllık İmar Programının 2010 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
20-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Kavaklı Mahallesi, 5371 ada, 18 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılması için, Belediyemiz IX. Beş Yıllık İmar Programının 2010 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
21-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
22-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
23-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
24-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
25-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
26-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
27-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Kurşunlu 2711 sayılı parsele ilişkin üst ölçekli plan kararları doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
28-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin, 15.07.2010/662 sayılı kararıyla komisyona havale edilen Yalova Yolu Kentsel Dönüşüm Alanı hakkındaki önerge talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
29-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, 24.06.2010/75954 sayılı yazılı talebi doğrultusunda; Doğu Yakın Çevre Yolu- İnönü Caddesi kesişimi Demirtaş Kavşağı projesiyle ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği önerisi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
30-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin, 15.07.2010/589 sayılı kararıyla komisyona havale edilen Osmangazi İlçesi, Hüdavendigar Mahallesi, 4571 ada, 11 parselin Özel Sağlık Tesisi Alanına alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
31-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Badırga Mahallesi, 2485, 2486, 2487, 2771, 2779, 2789, 2795, 2796, 2797, 2800, 2801, 3544 sayılı parsellerin Teknik Altyapı Alanına alınması talebi ile ilgili raporunun; “Badırga Mahallesi” ifadesinin “Badırga Köyü” şeklinde düzeltilerek oybirliği ile kabulüne,

 

2/3


32-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1281 ada, 1 parselin Özel Eğitim Tesisi Alanına alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
33-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin, 15.07.2010/589 sayılı kararıyla komisyona havale edilen Osmangazi İlçesi, Kükürtlü Mahallesi, 3898 ada, 4 parselin Özel Sağlık Tesisi Alanına alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin, 15.07.2010 günlü kararıyla komisyona havale edilen Gemlik Belediyesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
35-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi ve Gemlik Kaymakamlığı’nın Gemlik İlçesi, Kurşunlu 2711 sayılı parsele ilişkin plan değişiklik talepleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
36-Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 15.07.2010 tarih ve 622 sayılı Meclis Kararıyla kabul edilen, (İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun) “Karayolları Genel Müdürlüğü 14. Bölge Müdürlüğü’nün, 20.05.2010 gün ve 18138 sayılı yazılı talebi doğrultusunda Samanlı Bağlantı Yolu’nun İmar Planlarına işlenmesi ile ilgili 1/25000 ölçekli, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri” hakkındaki Meclis Kararının “MHP; Dinçer YENİ 1 red” şeklinde düzeltilerek oybirliği ile kabulüne,
37-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Özgen KESKİN’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
38-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Recai EKMEKÇİ’nin sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
39-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Orhan ŞAHİN’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
40-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Kartal SALDIRIŞ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
41-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Erhan ÖZEKİN’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
42-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hikmet AYDOĞDU’nun sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına, oybirliği ile karar verildi.

 

 

Recep ALTEPE
Mak.Müh.
Büyükşehir Belediye Başkanı

29.07.2010 Tarihli Meclis