MECLİS TOPLANTILARI

15.07.2010 Tarihli Meclis Gündemi

G Ü N D E M :

1-GEÇEN TOPLANTI ZAPTI;

2-DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ;

1-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Gelir Tarifesinin 38-40. maddelerinin güncellenmesi ile ilgili yazısı,
2-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, Araç ve İş Makineleri Alımı ile ilgili yazısı,
3-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım İlçesi, Umurbey Mahallesi, 708 ada, 39 parsel sayılı ve 11,10 m2 yüzölçümlü trafo vasfındaki taşınmazın TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına devri ile ilgili yazısı,
4-Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım İlçesi Şükraniye Ankara Yolu, Bankalar önü gidişi geliş ceplerindeki ve Mudanya İlçesi, 12 Eylül Caddesi’ndeki Parkomat yerlerinin BURBAK Genel Müdürlüğü’ne tahsisi ile ilgili yazısı,
5-Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım İlçesi, Emirsultan Katlı Otoparkı ve Caddesi’ndeki Parkomat Yerlerinin BURBAK Genel Müdürlüğü’ne tahsisi ile ilgili yazısı,
6-Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı’nın, Yeni Kent Hali İdari Bina 116 nolu yerin Hürriyet PTT Merkez Müdürlüğü’ne tahsis edilmesi ile ilgili yazısı,
7-Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, Akçalar Mezbahası’nın işletilmesi ve revizyonu konularında Bursa Ticaret Borsası ile protokol yapılması ile ilgili yazısı,
8-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’nin “Bacalar” başlıklı 7.23 üncü maddesinde revizyon yapılması talebi ile ilgili yazısı,
9-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli için zemin sınıflaması ve Sismik Tehlike Değerlendirme Projesi ile ilgili yazısı,
10-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik talepleri ile ilgili yazısı,
11-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Akaryakıt ve LPG İstasyonu yapılmasına yönelik hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik talepleri ile ilgili yazısı,
1/4
12-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, 24.06.2010/75954 sayılı yazılı talebi doğrultusunda; Doğu Yakın Çevre Yolu - İnönü Caddesi kesişimi Demirtaş Kavşağı projesiyle ilgili 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği önerisi ile ilgili yazısı,
13-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, 06.07.2010/81408 sayılı yazılı talebi doğrultusunda; Orhaneli Yolu- Dikkaldırım-Dobruca-İnkaya güzergahını takiben hazırlanan Alternatif Uludağ Yolu Bağlantı projesiyle ilgili Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planı değişikliği önerisi ile ilgili yazısı,
14-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1281 ada, 1 parselde Özel Eğitim Tesisi Alanına alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili yazısı,
15-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın 15.06.2010/71524 sayılı yazılı talepleri doğrultusunda; Yıldırım İlçesi, Hocataşkın Mahallesi, 229 ada, 7-41-42-43-44-45-46-47 parselleri kapsayan alanın Sosyal Tesis Alanı yapılması talebi ile ilgili yazısı,
16-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Mudanya İlçesi, Yörükali Köyü, 1171, 1172 ve 1173 sayılı parsellerin içinde bulunduğu Özel Mahsul Alanları ile ilgili 1/100000 ölçekli Bursa Çevre Düzeni Planında plan notu değişiklik talebi ile ilgili yazısı,
17-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu’nun 13.09.2007 gün ve 2825 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan Botanik Park 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı önerisi ile ilgili yazısı,
18-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.05.2010 gün ve 442 sayılı kararıyla onaylanan Bademli Kavşak Projesi ile ilgili plan değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısı,
19-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.05.2010 gün ve 447 sayılı kararıyla onaylanan plan değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısı,
20-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Nilüfer Belediyesine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili yazısı.

3-KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR;

1-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
2-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
3-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
4-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
5-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
6-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
7-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
8-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Nilüferköy 406-407 parsellerin Mezarlık Alanına alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporu,
9-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Kurtul Köyü, 1679-1680-1073-1074-1075-1120 sayılı parsellere ilişkin hazırlanan 1/25000 ölçekli ve 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporu,
10-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.04.2010 gün ve 360 sayılı Kararıyla onaylanan Trafo Alanı ayrılmasına ilişkin plan değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,
2/4
11-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı’nın, 08.06.2010/67882 sayılı yazılı talebi doğrultusunda Üniversite Hattı yapım ve elektronik işleri kapsamında Telsiz Sistemi Çekim Alanı ile ilgili plan değişiklik talebi ile ilgili raporu,
12-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Alaşar Mahallesi, 4473 ada, 1,28,29,32,33 nolu parsellere ilişkin 1/25000 ve 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporu,
13-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, 19.01.2010/6316 ve 01.07.2010/78797 sayılı yazılı talepleri doğrultusunda Osmangazi İlçesi, Atıcılar Mahallesi, 6673 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporu,
14-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Altınova Mahallesi, 3198 ada, 15 nolu parselin Adli Tıp Kurumu Alanına alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
15-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.04.2010 gün ve 357 sayılı Kararıyla onaylanan plan değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,
16-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, 18.12.2009/132954 sayılı yazılı talebi doğrultusunda; Alman Kanalı seddeleri ile Deliçay seddeleri üzerinden bağlantı yapılabilmesi amacıyla hazırlanan yol ve kavşaklarla ilgili plan değişiklik talepleri ile ilgili raporu,
17-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Serme 243 sayılı parselin Soğuk Hava Deposuna alınmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
18-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, BUSKİ Genel Müdürlüğü’nün, 16.11.2009 gün ve 671 sayılı yazılı talepleri doğrultusunda Mudanya’da Su Deposu Alanı oluşturulmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik talepleri ile ilgili raporu,
19-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Halitpaşa Mahallesi, 1239 ada, 8 sayılı parselin Konut Alanına alınmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
20-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Küçük Balıklı Mahallesi, 7004 ada, 1 sayılı parsele ilişkin Nazım İmar Planı değişiklik talepleri ile ilgili raporu,
21-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım ilçesi, İsabey Mahallesi, 2701 ada, 32-34 parseller ve 2699 ada, 62 parselde Konut Alanı planlanmasına yönelik Nazım İmar Planı değişiklik talepleri ile ilgili raporu,
22-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Şirinevler Mahallesi’ni kapsayan alanda Nazım İmar Planı değişiklik talepleri ile ilgili raporu,
23-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karayolları Genel Müdürlüğü 14. Bölge Müdürlüğü’nün, 20.05.2010 gün ve 18138 sayılı yazılı talebi doğrultusunda Samanlı Bağlantı Yolunun İmar Planlarına işlenmesi ile ilgili 1/25000 ölçekli, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklikleri ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
24-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’nin, 15.04.2010 gün ve 2973 sayılı yazılı talebi doğrultusunda Yıldırım İlçesi, Samanlı, Vakıf ve Millet Mahallelerini kapsayan alanda 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı çalışması yapılması ile ilgili raporu,
25-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, 04.05.2010/52147 sayılı yazılı talepleri doğrultusunda, Yıldırım İlçesi, Ertuğrulgazi Mahallesi, 1321 ada, 1-2-3 parsellerde Spor ve Rekreasyon Alanı olmasına yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
26-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli kapsamında 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarının genel hükümler başlığı altındaki plan notlarında değişiklik yapılması ile ilgili raporu,
27-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım ilçesi, İsabey Mahallesi, Bölge Parkı Alanı içinde 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
28-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Soğanlı Mahallesi, 3502-3503 adalarda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişiklikleri ile ilgili raporu,
29-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Çağlayanköy 2499-2500-2501-2502-2503 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporu,
30-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Doğanköy Mahallesi, 17 pafta, 606 parsele ait 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
31-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 2246 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
32-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer ilçesi, Odunluk Mahallesi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazının değerlendirilmesi ile ilgili raporu,
33-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Çalı Mahallesi konut amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporu,
34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Çalı Mahallesi yeni yerleşim alanı açılması ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporu,
35-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Umurbey Mahallesi, 7191 parsele ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik talepleri ile ilgili raporu,
36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Hasanağa Mahallesi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik talepleri ile ilgili raporu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.07.2010 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 15.07.2010 Perşembe günü saat 15.00’da Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda (Heykel Tarihi Bina) yaptığı 2009/2014 seçim döneminin 19 uncu, 2 nci dönemin 7 nci OLAĞAN toplantısının 1. birleşiminde alınan KARARLARIN ÖZETİDİR.


1-Okunan Geçen Toplantı Zaptında; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.06.2010 Tarih ve 2010/238 Esas, 492 sayılı kararıyla kabul edilen; “Santral Garaj Kentsel Dönüşüm Projesi” hakkındaki Meclis Kararında “Santral Garaj Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projeleri Alanı kapsamında kalan binalarda basit onarım, bakım ve tadilatları yapılabilir” şeklinde düzeltilerek Geçen Toplantı Zaptının oybirliği ile kabulüne,

2-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Gelir Tarifesinin 38-40. maddelerinin güncellenmesi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
3-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, Araç ve İş Makineleri Alımı ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
4-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım İlçesi, Umurbey Mahallesi, 708 ada, 39 parsel sayılı ve 11,10 m2 yüzölçümlü trafo vasfındaki taşınmazın TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına devri ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
5-Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım İlçesi, Şükraniye Ankara Yolu, Bankalar önü gidişi geliş ceplerindeki ve Mudanya İlçesi, 12 Eylül Caddesi’ndeki Parkomat yerlerinin BURBAK Genel Müdürlüğü’ne tahsisi ile ilgili yazısına “Mudanya İlçesi, 12 Eylül Caddesi’ndeki Parkomat yerlerinin çıkartılması” şeklinde değiştirilerek,
Yıldırım İlçesi Şükraniye Ankara Yolu, Bankalar önü gidişi geliş ceplerindeki Parkomat yerlerinin “aylık 300 (üçyüz) TL. bedelle ve 5 yıllığına BURBAK Genel Müdürlüğü’ne tahsisi” ilavesiyle oybirliği ile kabulüne,
6-Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım İlçesi, Emirsultan Katlı Otoparkı ve Caddesi’ndeki Parkomat Yerlerinin BURBAK Genel Müdürlüğü’ne tahsisi ile ilgili yazısına “aylık 1000 (bin) TL. bedelle ve 5 yıllığına BURBAK Genel Müdürlüğü’ne tahsisi” ilavesiyle oybirliği ile kabulüne,
7-Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı’nın, Yeni Kent Hali İdari Bina 116 nolu yerin Hürriyet PTT Merkez Müdürlüğü’ne tahsis edilmesi ile ilgili yazısına “bedelsiz olarak 5 yıllığına Hürriyet PTT Merkez Müdürlüğü’ne tahsisi” ilavesiyle oybirliği ile kabulüne,
8-Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, Akçalar Mezbahası’nın işletilmesi ve revizyonu konularında Bursa Ticaret Borsası ile protokol yapılması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
9-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’nin “Bacalar” başlıklı 7.23 üncü maddesinde revizyon yapılması talebi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
10-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli için zemin sınıflaması ve Sismik Tehlike Değerlendirme Projesi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık – Hukuk Komisyonları’na müştereken havalesine,
11-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik talepleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
12-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Akaryakıt ve LPG İstasyonu yapılmasına yönelik hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik talepleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
13-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, 24.06.2010/75954 sayılı yazılı talebi doğrultusunda; Doğu Yakın Çevre Yolu - İnönü Caddesi kesişimi Demirtaş Kavşağı projesiyle ilgili 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği önerisi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

1/8


14-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, 06.07.2010/81408 sayılı yazılı talebi doğrultusunda; Orhaneli Yolu- Dikkaldırım-Dobruca-İnkaya güzergahını takiben hazırlanan Alternatif Uludağ Yolu Bağlantı projesiyle ilgili Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planı değişikliği önerisi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
15-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1281 ada, 1 parselde Özel Eğitim Tesisi Alanına alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
16-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın 15.06.2010/71524 sayılı yazılı talepleri doğrultusunda; Yıldırım İlçesi, Hocataşkın Mahallesi, 229 ada, 7-41-42-43-44-45-46-47 parselleri kapsayan alanın Sosyal Tesis Alanı yapılması talebi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
17-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Mudanya İlçesi, Yörükali Köyü, 1171, 1172 ve 1173 sayılı parsellerin içinde bulunduğu Özel Mahsul Alanları ile ilgili 1/100000 ölçekli Bursa Çevre Düzeni Planında plan notu değişiklik talebi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
18-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu’nun 13.09.2007 gün ve 2825 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan Botanik Park 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı önerisi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
19-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.05.2010 gün ve 442 sayılı kararıyla onaylanan Bademli Kavşak Projesi ile ilgili plan değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
20-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.05.2010 gün ve 447 sayılı kararıyla onaylanan plan değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
21-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Nilüfer Belediyesine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
22-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
23-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
24-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Osmangazi Belediye Meclisi’nin, Uygun Görülen Kararlar içinde 7. sırada yer alan 07.06.2010 tarih ve 387 sayılı Meclis Kararı ile 14. sırada yer alan 07.06.2010 tarih ve 396 sayılı Meclis Kararlarının oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Fatih Mehmet GÜLER, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Bülent ASLANHAN, Turgay ERDEM, Ceyhun İRGİL, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 12 red - 28 kabul) ile uygun olduğuna ve diğer maddelerin oybirliği ile kabulüne,
25-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
26-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Yıldırım Belediye Meclisi’nin, “Uygun Görülen Kararlar içinde 6. sırada yer alan 02.06.2010 tarih ve 315 sayılı Meclis Kararının” tekrar incelenmek üzere komisyona iadesine; şeklinde düzeltilerek,
Yıldırım Belediye Meclisi’nin, “Uygun Görülen Kararlar içinde 8. sırada yer alan 02.06.2010 tarih ve 317 sayılı Meclis Kararının” oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Fatih Mehmet GÜLER, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Bülent ASLANHAN, Turgay ERDEM, Ceyhun İRGİL, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 12 red - 28 kabul) ile uygun olduğuna ve diğer maddelerin oybirliği ile kabulüne,
2/8


27-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Gürsu Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Görülen Kararlar içinde 7. sırada yer alan 07.04.2010 tarih ve 84 sayılı Meclis Kararının ‘İlçesinden Geldiği Şekilde Kabulüne’ şeklinde değiştirilerek” oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Fatih Mehmet GÜLER, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Bülent ASLANHAN, Turgay ERDEM, Ceyhun İRGİL, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 12 red - 28 kabul) ile uygun olduğuna ve diğer maddelerin oybirliği ile kabulüne,
28-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Gemlik Belediye Meclisi’nin, “Yeniden Değerlendirilmek üzere Belediyesine İade Edilen Kararlar içinde 2.1. sırada yer alan 12.01.2010 tarih ve 34 sayılı Meclis Kararının” tekrar incelenmek üzere komisyona iadesine, şeklinde düzeltilmesine ve diğer maddelerin oybirliği ile kabulüne,
29-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Nilüferköy 406-407 parsellerin Mezarlık Alanına alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
30-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Kurtul Köyü, 1679-1680-1073-1074-1075-1120 sayılı parsellere ilişkin hazırlanan 1/25000 ölçekli ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
31-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.04.2010 gün ve 360 sayılı Kararıyla onaylanan Trafo Alanı ayrılmasına ilişkin plan değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
32-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı’nın, 08.06.2010/67882 sayılı yazılı talebi doğrultusunda Üniversite Hattı yapım ve elektronik işleri kapsamında Telsiz Sistemi Çekim Alanı ile ilgili plan değişiklik talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
33-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Alaşar Mahallesi, 4473 ada, 1,28,29,32,33 nolu parsellere ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, 19.01.2010/6316 ve 01.07.2010/78797 sayılı yazılı talepleri doğrultusunda Osmangazi İlçesi, Atıcılar Mahallesi, 6673 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
35-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Altınova Mahallesi, 3198 ada, 15 nolu parselin Adli Tıp Kurumu Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.04.2010 gün ve 357 sayılı Kararıyla onaylanan plan değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
37-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, 18.12.2009/132954 sayılı yazılı talebi doğrultusunda; Alman Kanalı seddeleri ile Deliçay seddeleri üzerinden bağlantı yapılabilmesi amacıyla hazırlanan yol ve kavşaklarla ilgili plan değişiklik talepleri ile ilgili raporunun tekrar incelenmek üzere Komisyona iadesine,
38-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Serme 243 sayılı parselin Soğuk Hava Deposuna alınmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
39-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, BUSKİ Genel Müdürlüğü’nün, 16.11.2009 gün ve 671 sayılı yazılı talepleri doğrultusunda Mudanya’da Su Deposu Alanı oluşturulmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik talepleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
40-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Halitpaşa Mahallesi, 1239 ada, 8 sayılı parselin Konut Alanına alınmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
3/8


41-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Küçük Balıklı Mahallesi, 7004 ada, 1 sayılı parsele ilişkin Nazım İmar Planı değişiklik talepleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
42-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım ilçesi, İsabey Mahallesi, 2701 ada, 32-34 parseller ve 2699 ada, 62 parselde Konut Alanı planlanmasına yönelik Nazım İmar Planı değişiklik talepleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
43-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Şirinevler Mahallesi’ni kapsayan alanda Nazım İmar Planı değişiklik talepleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
44-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karayolları Genel Müdürlüğü 14. Bölge Müdürlüğü’nün, 20.05.2010 gün ve 18138 sayılı yazılı talebi doğrultusunda Samanlı Bağlantı Yolunun İmar Planlarına işlenmesi ile ilgili 1/25000 ölçekli, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklikleri ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Fatih Mehmet GÜLER, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Bülent ASLANHAN, Turgay ERDEM, Ceyhun İRGİL, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 12 red - 28 kabul) ile kabulüne,
45-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’nin, 15.04.2010 gün ve 2973 sayılı yazılı talebi doğrultusunda Yıldırım İlçesi, Samanlı, Vakıf ve Millet Mahallelerini kapsayan alanda 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı çalışması yapılması ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Fatih Mehmet GÜLER, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Bülent ASLANHAN, Turgay ERDEM, Ceyhun İRGİL, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 12 red - 28 kabul) ile kabulüne,
46-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, 04.05.2010/52147 sayılı yazılı talepleri doğrultusunda, Yıldırım İlçesi, Ertuğrulgazi Mahallesi, 1321 ada, 1-2-3 parsellerde Spor ve Rekreasyon Alanı olmasına yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporuna; “BUSKİ’nin çevresindeki alanların Yeşil Alan olarak kullanılması” şeklinde değiştirilerek oybirliği ile kabulüne,
47-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli kapsamında 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarının genel hükümler başlığı altındaki plan notlarında değişiklik yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
48-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım ilçesi, İsabey Mahallesi, Bölge Parkı Alanı içinde 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
49-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Soğanlı Mahallesi, 3502-3503 adalarda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişiklikleri ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Fatih Mehmet GÜLER, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Bülent ASLANHAN, Turgay ERDEM, Ceyhun İRGİL, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 12 red - 28 kabul) ile kabulüne,
50-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Çağlayanköy 2499-2500-2501-2502-2503 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
51-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Doğanköy Mahallesi, 17 pafta, 606 parsele ait 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
52-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 2246 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Fatih Mehmet GÜLER, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Bülent ASLANHAN, Turgay ERDEM, Ceyhun İRGİL, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 12 red - 28 kabul) ile kabulüne,
53-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer ilçesi, Demirci Mahallesi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazının değerlendirilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
4/8

 

54-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Çalı Mahallesi konut amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
55-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Çalı Mahallesi yeni yerleşim alanı açılması ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
56-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Umurbey Mahallesi, 7191 parsele ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik talepleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
57-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Hasanağa Mahallesi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik talepleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
58-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gökay BİLİR’in verdiği “Yıldırım İlçesi, Namazgah Mahallesi, 544 ada, 1,2,3,19 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz IX. 5 yıllık İmar Programının 2010 yılı dilimine ek olarak alınması” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
59-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gökay BİLİR’in verdiği “Gürsu İlçesi, Kurtuluş Mahallesi, 1460 parsel sayılı taşınmazın Yeşil Alanda kalan kısımlarının kamulaştırılması için Belediyemiz IX. 5. yıllık İmar Programının 2010 yılı dilimine ek olarak alınması” ile ilgili yazılı önergenin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
60-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gökay BİLİR’in verdiği “Yıldırım İlçesi, Selimzade Mahallesi, Tatarlar Camii bitişiğinde bulunan 4107 ada, 74-76-78 parsel sayılı taşınmazların Yeşil Alanda kalan kısımlarının kamulaştırılması için Belediyemiz IX. 5. yıllık İmar Programının 2010 yılı dilimine ek olarak alınması” ile ilgili yazılı önergenin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
61-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gökay BİLİR’in verdiği “Yıldırım İlçesi, Hacivat Mahallesi, yolda kalan taşınmazların kamulaştırılması için Belediyemiz IX. 5 yıllık İmar Programının 2010 yılı dilimine ek olarak alınması” ile ilgili yazılı önergenin oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Fatih Mehmet GÜLER, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Bülent ASLANHAN, Turgay ERDEM, Ceyhun İRGİL, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 12 red - 28 kabul) ile kabulüne,
62-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gökay BİLİR’in verdiği “Osmangazi İlçesi, Demirkapı Mahallesi, 108.04 m2 yüzölçümlü, 550 ada, 8 parsel sayılı taşınmaz ile 40.14 m2 yüzölçümlü, 550 ada, 7 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılması için Belediyemiz IX. 5. yıllık İmar Programının 2010 yılı dilimine ek olarak alınması” ile ilgili yazılı önergenin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
63-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gökay BİLİR’in verdiği “Balat Mahallesi, 2622 ada, 3,5 ve 6 parsel, 2623 ada, 9,10,11,12 parsel, 2625 ada, 2,3,4,5 parsel, 2626 ada, 2,3,4 parsel ile 2638 ada, 1 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırılması için Belediyemiz IX. 5. yıllık İmar Programının 2010 yılı dilimine ek olarak alınması” ile ilgili yazılı önergenin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
64-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gökay BİLİR’in verdiği “Osmangazi İlçesi, Demirtaşpaşa Mahallesi, 79.21 m2 yüzölçümlü, 2388 ada, 13 parsel ve 102.62 m2 yüzölçümlü, 2388 ada, 14 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırılması için Belediyemiz IX. 5. yıllık İmar Programının 2010 yılı dilimine ek olarak alınması” ile ilgili yazılı önergenin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
65-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gökay BİLİR’in verdiği “Osmangazi İlçesi, Mollafenari Mahallesi, 2951.85 m2 yüzölçümlü, 5651 ada, 6 parsel sayılı taşınmazın ve 211.60 m2 yüzölçümlü, 5651 ada, 7 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırılması için Belediyemiz IX. 5. yıllık İmar Programının 2010 yılı dilimine ek olarak alınması” ile ilgili yazılı önergenin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

5/8


66-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gökay BİLİR’in verdiği “Osmangazi İlçesi, Tayakadın Mahallesi, 242.99 m2 yüzölçümlü, 4085 ada, 23 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılması için Belediyemiz IX. 5. yıllık İmar Programının 2010 yılı dilimine ek olarak alınması” ile ilgili yazılı önergenin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
67-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gökay BİLİR’in verdiği “Osmangazi İlçesi, Kemerçeşme Mahallesi, 390 ada, 1,2,3,4 parsel, 397 ada, 3,4,25,26 parsel, 398 ada, 9,10,15,63,65 parsel, 400 ada, 1 parsel ve 399 ada, 10,15,23,25,27,29 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırılması için Belediyemiz IX. 5. yıllık İmar Programının 2010 yılı dilimine ek olarak alınması” ile ilgili yazılı önergenin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
68-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gökay BİLİR’in verdiği “Yıldırım İlçesi, Yavuzselim Mahallesi, Aziziye Camii bitişiğinde bulunan 4848 ada, 6,7,8,9 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırılması için Belediyemiz IX. 5. yıllık İmar Programının 2010 yılı dilimine ek olarak alınması” ile ilgili yazılı önergenin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
69-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gökay BİLİR’in verdiği “Yıldırım İlçesi, Arabayatağı Mahallesi, 4751 ada, 5 parsel ve 3500 ada, 83 parsel sayılı taşınmazın yolda kalan kısımlarının kamulaştırılmak üzere Belediyemiz IX. 5. yıllık İmar Programının 2010 yılı dilimine ek olarak alınması” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
70-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gökay BİLİR’in verdiği “Gemlik İlçesi, Hisar Mahallesi’nde yer alan Akça Caddesi’nin Büyükşehir Belediyesi tarafından kamulaştırılması” ile ilgili yazılı önergenin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
71-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gökay BİLİR’in verdiği “Bursa Atatürk Stadyumu’nun UEFA Kriterlerine uygun hale getirilmesi amacıyla sözleşme dışı tutulan yerlerin Belediyemize kazandırılması” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
72-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gökay BİLİR’in (Protokol ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü’nün, 14.07.2010 tarih ve M.16.0.BBB.0.0.76.00-301.01-84723 sayılı yazısı) verdiği “Bitlis Belediyesi ile Kardeşlik Anlaşması imzalanması” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
73-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gökay BİLİR’in verdiği “Gürsu Belediye Meclisi’nin, 07.07.2010 tarih ve 2010/91 Esas, 148 sayılı ‘Ek Bütçe’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili yazılı önergenin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
74-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gökay BİLİR’in verdiği “Nilüfer İlçesi, Görükle-Sakarya Mahallesi, eski 4044 parselde bulunan yığma binanın kamulaştırılması için Belediyemiz IX. 5. yıllık İmar Programının 2010 yılı dilimine ek olarak alınması” ile ilgili yazılı önergenin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
75-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gökay BİLİR’in verdiği “Altıparmak Caddesi Cephe Sağlıklaştırma Projesi” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
76-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gökay BİLİR’in verdiği “Osmangazi İlçesi, Kavaklı Mahallesi, 5371 ada, 18 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılması için Belediyemiz IX. 5. yıllık İmar Programının 2010 yılı dilimine ek olarak alınması” ile ilgili yazılı önergenin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
77-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Celal DEMİR’in verdiği “Yıldırım İlçesi, Arabayatağı Mahallesi, 3352 ada, 2 ve 3 parsellerde tanımlanan Park Alanının kamulaştırılma programına alınması” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
78-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Celal DEMİR’in verdiği “Yıldırım Belediye Meclisi’nin, 07.07.2010 tarih ve 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 364, 365, 366, 367, 368, 376, 390 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
6/8
79-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hulisi TURAN’ın verdiği “Gürsu Belediye Meclisi’nin, 02.06.2010 tarih ve 130 sayılı Meclis Kararı” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
80-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Fatih Mehmet GÜLER’in verdiği “Gemlik Belediye Meclisi’nin, 07.07.2010 tarih ve 2010/M-220, 14.07.2010 tarih ve 2010/M-232-233sayılı Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
81-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Yener ACAR, Necmettin EKİNCİ, Murat AY ve Şükrü AKSU’nun verdiği “Kestel İlçesi, Dudaklı Köyü, 232 parsele ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
82-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Yener ACAR, Necmettin EKİNCİ, Murat AY ve Şükrü AKSU’nun verdiği “Kestel Belediye Meclisi’nin, 01.07.2010 tarih ve 149,150,151,152,153,154,155,156,157,158 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
83-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Servet BÜYÜKPOYRAZ, Mustafa ALTIN ve Recep DEMİRHAN’ın verdiği “Osmangazi Belediyesi sınırları içinde bulunan Acemler Kavşağından başlayıp, Çekirge ve Uludağ Çıkış Yolu” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
84-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mustafa ALTIN ve Recep DEMİRHAN’ın verdiği “Yeni Yalova Yolu Kentsel Dönüşüm Alanında yapılacak İmar Uygulamaları hakkında Planı Notu İlavesi” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
85-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mustafa ALTIN ve Recep DEMİRHAN’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, Badırga Mahallesi sınırlarında kain ve tapunun H21D04B2A-B pafta, 2485, 2486, 2487, 2771, 2779, 2789, 2795, 2796, 2797, 2800, 2801, 3544 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazlarda plan değişikliği” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
86-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Recep DEMİRHAN’ın verdiği “Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 07.07.2010 tarih ve 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
87-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay ERDEM’in verdiği “Nilüfer Belediye Meclisi’nin, 07.07.2010 tarih ve 13, 14, 15, 16, 17, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
88-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Hasan AKTÜRK, Kartal SALDIRIŞ ve Münir EROĞLU’nun verdiği “Nilüfer Belediye Meclisi’nin, 08.07.2010 tarih ve 211, 212, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 236, 237, 238, 239 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
89-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Refik YILMAZ ve Fatih Mehmet GÜLER’in verdiği “Gemlik Ata Mahallesi ile Kurtul Köyü arasında yer alan Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı için 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planların yapılması” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
90-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Servet BÜYÜKPOYRAZ, Abdurrahman TIĞ ve Mustafa ALTIN’ın verdiği “Osmangazi İlçesi, Acemler Caddesi üzerinde bulunan Eski Özel Bursa Hastanesi, Yeni Özel Doruk Tıp Merkezi” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
91-Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.06.2010 tarih ve 492 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilen, (Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, 31.05.2010 tarih ve M.16.0.BBB.0.31.61-310.14-63961 sayılı yazısı) “Santral Garaj Kentsel Dönüşüm Projesi” hakkındaki Meclis Kararının “Santral Garaj Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projeleri Alanı kapsamında kalan binalarda basit onarım, bakım ve tadilatları yapılabilir” şeklinde düzeltilerek oybirliği ile kabulüne,
7/8

 

92-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Özgen KESKİN’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
93-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Recai EKMEKÇİ’nin yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
94-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Recep KOYGUN’un yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
95-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Fahreddin YILDIRIM’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
96-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mehmet TEMİRTAŞ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
97-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali KARAMIK’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına, oybirliği ile karar verildi.

Recep ALTEPE
Mak.Müh.
Büyükşehir Belediye Başkanı

15.07.2010 Tarihli Meclis