MECLİS TOPLANTILARI

17.06.2010 Tarihli Meclis Gündemi

 
GÜNDEM : Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.06.2010 Perşembe günü saat 15.00’da Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda (Heykel Tarihi Bina) yapacağı 2009/2014 seçim döneminin 18 inci, 2 nci dönemin 6 ncı OLAĞAN toplantısının 1. birleşimine ait gündemdir.

 

G Ü N D E M :

1-GEÇEN TOPLANTI ZAPTI;

2-DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ;

1-Başkanlık Makamı’nın, Mudanya Belediye Meclisi’nin, 02.06.2010 tarih ve 203 karar sayılı “Ek Bütçe” hakkındaki Meclis Kararı ile ilgili yazısı,
2-Protokol ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü’nün, Antakya Belediyesi ile kardeş şehir ilişkisi kurulması ile ilgili yazısı,
3-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Kadro İptal/İhdas ile ilgili yazısı,
4-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, 30.000.000-TL.’lik Kredi Kullanımı ile ilgili yazısı,
5-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, 15.000.000-TL.’lik kamulaştırılacak bölgelerde kullanılmak üzere İller Bankasından Kredi Kullanımı ile ilgili yazısı,
6-Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa il sınırları dahilindeki kamu kurum ve kuruluşlarına çöp konteyneri, oyun ve oturma grupları temin edilebilmesi ve ayrıca çevrenin korunması ve çevre bilincini geliştirmeye yönelik her türlü materyal (afiş, broşür, CD v.b) verilebilmesi ile ilgili yazısı,
7-Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı’nın, Fevzi Çakmak Katlı Otoparkı Zemin Katta bulunan 11 nolu yerin tahsisi ile ilgili yazısı,
8-Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı’nın, Kültürpark içi Sedir Çay Bahçesi’nin işletiminin BURFAŞ A.Ş.’ye tahsisi ile ilgili yazısı,
9-Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, Santral Garaj Kentsel Dönüşüm Projesi ile ilgili yazısı,
10-Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, Sıcaksu Kentsel Dönüşüm Projesi ile ilgili yazısı,
11-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım, Güllük, Ortabağlar ve Mimarsinan Mahallelerini kısmen kapsayan yaklaşık 20 hektarlık alanda, yaklaşık 9750 m2 parsellerin kamulaştırılması ile ilgili yazısı,
12-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım İlçesi, 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Esenevler Uygulama İmar Planında, Eflak Caddesi üzerinde 30.00 m. imar yolunda kalan Erikli Mahallesi, 2449 ada, 9 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmak üzere Belediyemiz IX. 5 yıllık İmar Programının 2009-2010 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısı,
13-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Yalova Yolu-Millet Mahallesi Vatan Caddesi arasında kalan 30 m.’lik İmar Yolu Kamulaştırılması ile ilgili yazısı,
1/4


14-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mudanya İlçesi, Çağrışan Mahallesi, Akçeşme Mevkii yol düzenlemesi ile ilgili yazısı,
15-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planı değişiklik talepleri ile ilgili yazısı,
16-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.04.2010 gün ve 357 sayılı kararıyla onaylanan plan değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısı,
17-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.04.2010 gün ve 360 sayılı kararıyla onaylanan plan değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısı,
18-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Gemlik İlçesi, Kurşunlu 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili yazısı,
19-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/100.000 Ölçekli Bursa Çevre Düzeni Planı plan hükümlerinde değişiklik yapılması talebi ile ilgili yazısı,
20-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Mudanya İlçesi, 1239 ada, 8 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklik talebi ile ilgili yazısı,
21-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Güzelyalı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı hakkındaki I. İdare Mahkemesi’nin 2009/194 sayılı mahkeme kararının değerlendirilmesi ile ilgili yazısı,
22-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.04.2010 gün ve 362 sayılı kararıyla onaylanan plan değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısı,
23-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye sınırları içinde onaylı 1/25000 ölçekli ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları plan hükümlerinde değişiklik yapılması talebi ile ilgili yazısı,
24-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7/b maddesi gereği hazırlanan Paşa Çiftliği ve Çevresi Koruma Amaçlı İmar planı ile ilgili yazısı,
25-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Akaryakıt ve LPG İstasyonu yapılmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik talepleri ile ilgili yazısı,
26-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili yazısı.

3-KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR;

1-Ulaşım Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde kalan kavşakların isimlendirilmesi ile ilgili raporu,
2-Hukuk-Ulaşım Komisyonları’nın, Özel Halk Otobüsü Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması ile ilgili müşterek raporu,
3-Plan ve Bütçe-Hukuk Komisyonları’nın, Gürsu Yaş Sebze ve Meyve Hali düzenleme çalışmaları ile ilgili müşterek raporu,
4-İmar ve Bayındırlık-Ulaşım Komisyonları’nın, Geçiş Yolu İzin Belgeleri ile ilgili müşterek raporu,
5-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Kayapa 174 ada, 8 parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
6-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Kayapa 231 ada, 1-2 parsellerde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı plan hükümlerinde değişiklik yapılması talebi ile ilgili raporu,
7-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
8-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Hasanağa Mahallesi, 1145 parsele ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar planı değişiklik talebi ile ilgili raporu,
9-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Hamitler Mahallesi 6822 ada, 1 parselde yer alan Mesleki Eğitim Alanı ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
10-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Ahmetbey 141 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
2/4

 

11-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Fatih Mahallesi, 1041 ada, 10 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
12-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Armutköy Mahallesi, 4378 ada, 3 parselin Kültürel Tesis Alanına alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
13-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Kükürtlü-Sıcaksu Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanına ilişkin Danıştay 6. Dairesi Mahkeme Kararının yerine getirilmesi ile ilgili raporu,
14-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Etüt Proje Dairesi Başkanlığı’nın, 15.03.2010 gün ve 29640 sayılı yazılı talebi doğrultusunda Osmangazi İlçesi, Namık Kemal ve Zafer Mahallelerini kapsayan alanda Yeni Belediye Hizmet Alanı yapılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Gökdere – Eski Gemlik Yolu Arası Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
15-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
16-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Orhaniye Mahallesi, 1 ada, 91 parsele ilişkin Bursa II. İdare Mahkemesi Kararının yerine getirilmesi hakkında 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
17-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Karacaali 1540-1541 sayılı parsellerin Üniversite Alanına alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri talebi ile ilgili raporu,
18-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
19-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
20-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, 30.04.2010 gün ve 50717 sayılı yazılı talebi doğrultusunda 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7/b maddesi gereği parselasyon planlarının İlçe Belediyeleri tarafından onaylanması ve uygulamasını denetlemek yetkisinin İlçe Belediyelerine verilmesi hususları ile ilgili raporu,
21-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Hasanağa Mahallesi,1/25000 ölçekli ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporu,
22-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Yıldırım Mahallesi, 2721 ada, 2 parselin Konut Alanından Yeşil Alana alınmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
23-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Veysel Karani – Millet Mahallelerinden geçmekte olan 30 mt.lik yol güzergahı üzerinde kavşak ve yol düzenlemesi yapılmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli Plan değişiklikleri ile ilgili raporu,
24-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
25-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu İlçesi, Yenidoğan Mahallesi, 2693 ada, 2-3 parsellerde yapılan ve onaylanan 1/25000 ölçekli ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri hakkında askı itirazı ile ilgili raporu,
26-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Hamamlıkızık Mahallesi, 665 parselin Günübirlik Tesis Alanına alınması ile ilgili 1/25000 ölçekli ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
27-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Hamamlıkızık Mahallesi, 873 ve 877 parsellerin Belediye Hizmet Alanına alınmasına yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
28-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Ankara Yolu Kuzeyi II. Bölge Uygulama İmar Planı dahilinde yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
29-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.03.2010 gün ve 281 sayılı kararı ile onaylı plan değişikliklerine (Mevcut Stadyum Alanı Genişlemesi ve Park Alanı) yapılan askı itirazları ile ilgili raporu,
3/4

 

30-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 11.03.2010 gün ve 240 sayılı kararında sehven yanlış yazılan imar planı isminin düzeltilmesi ile ilgili raporu,
31-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Alaaddin Mahallesi, 4743 ada, 30 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
32-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, BUSKİ Genel Müdürlüğü’nün, 08.04.2010 gün ve 2815 sayılı yazılı talebi doğrultusunda Mudanya İlçesi, Çağrışan Mahallesi’nde Su Deposu yapılması amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
33-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Çataltepe 101 ada, 4 parsel hakkındaki 1/25000 ölçekli ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
35-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 586 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu İlçesi, Kumlukalan Mahallesi, 592 parselin A+LPG İstasyonu olmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
37-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
38-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Samanlı Mahallesi, 3540 ada, 2 parsel ile 3543 ada, 21-22-23-24-25-26-129 parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
39-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Kükürtlü Mahallesi, 3948 ada, 1 parsel ve 3950 ada, 3,4,5,6,7 parsellerin Özel Sağlık Tesisi Alanına alınmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
40-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Fidyekızık Mahallesi, 4192 ada, 9 parselin Konut Alanına alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
41-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Demirtaş Mahallesi, 2845 parsel ile ilgili 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
42-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, İsmetiye Mahallesi, 4037 ada, 25 parsel 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi, parsele ilişkin plan notu ilavesi ile ilgili raporu,
43-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’nin 8.09. Ekmek Fırınları maddesinde değişiklik yapılması ile ilgili raporu,
44-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’nin 5.03, 6.02 ve geçici 1. maddelerinde değişiklik yapılması ile ilgili raporu,
45-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması ile ilgili raporu.

 

 

Recep ALTEPE
Mak. Müh.
Büyükşehir Belediye Başkanı

17.06.2010 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...

  Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.06.2010 Perşembe günü saat 15.00’da Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda (Heykel Tarihi Bina) yaptığı 2009/2014 seçim döneminin 18 inci, 2 nci dönemin 6 ncı OLAĞAN toplantısının 1. birleşiminde alınan KARARLARIN ÖZETİDİR.

1-Okunan Geçen Toplantı Zaptında; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.04.2010 Tarih ve 2010/190 Esas, 379 sayılı kararıyla kabul edilen; “Doğu Bölgesindeki anaarter, cadde ve sokaklarda asfalt kaplama ve yama yapılması işi için İller Bankası’ndan 5.000.000,00-TL kredi talebi” hakkındaki Meclis Kararında “Batı Bölgesi” ifadesinin “Doğu Bölgesi” şeklinde düzeltilerek Geçen Toplantı Zaptının oybirliği ile kabulüne,

2-Başkanlık Makamı’nın, Mudanya Belediye Meclisi’nin, 02.06.2010 tarih ve 203 karar sayılı “Ek Bütçe” hakkındaki Meclis Kararı ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
3-Protokol ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü’nün, Antakya Belediyesi ile kardeş şehir ilişkisi kurulması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
4-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Kadro İptal/İhdas ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
5-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, 30.000.000-TL.’lik Kredi Kullanımı ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
6-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, 15.000.000-TL.’lik kamulaştırılacak bölgelerde kullanılmak üzere İller Bankasından Kredi Kullanımı ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
7-Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa il sınırları dahilindeki kamu kurum ve kuruluşlarına çöp konteyneri, oyun ve oturma grupları temin edilebilmesi ve ayrıca çevrenin korunması ve çevre bilincini geliştirmeye yönelik her türlü materyal (afiş, broşür, CD v.b) verilebilmesi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
8-Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı’nın, Fevzi Çakmak Katlı Otoparkı Zemin Katta bulunan 11 nolu yerin tahsisi ile ilgili yazısına “Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na tahsisi” şeklinde ilavesiyle oybirliği ile kabulüne,
9-Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı’nın, Kültürpark içi Sedir Çay Bahçesi’nin işletiminin BURFAŞ A.Ş.’ye tahsisi ile ilgili yazısına; “5 yıllığına, aylık 500 (beşyüz) TL bedelle tahsisi” şeklinde ilavesiyle oybirliği ile kabulüne,
10-Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, Santral Garaj Kentsel Dönüşüm Projesi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
11-Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, Sıcaksu Kentsel Dönüşüm Projesi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
12-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım, Güllük, Ortabağlar ve Mimarsinan Mahallelerini kısmen kapsayan yaklaşık 20 hektarlık alanda, yaklaşık 9750 m2 parsellerin kamulaştırılması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
13-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım İlçesi, 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Esenevler Uygulama İmar Planında, Eflak Caddesi üzerinde 30.00 m. imar yolunda kalan Erikli Mahallesi, 2449 ada, 9 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmak üzere Belediyemiz IX. 5 yıllık İmar Programının 2009-2010 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
14-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Yalova Yolu-Millet Mahallesi Vatan Caddesi arasında kalan 30 m.’lik İmar Yolu Kamulaştırılması ile ilgili yazısına; “kamulaştırılacak taşınmazlara, Altınova Mahallesinde 3280 ada, 32 parselin de eklenmek üzere” ilavesiyle oybirliği ile kabulüne,
15-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mudanya İlçesi, Çağrışan Mahallesi, Akçeşme Mevkii yol düzenlemesi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
16-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planı değişiklik talepleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
17-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.04.2010 gün ve 357 sayılı kararıyla onaylanan plan değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
18-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.04.2010 gün ve 360 sayılı kararıyla onaylanan plan değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
1/7

19-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Gemlik İlçesi, Kurşunlu 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
20-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/100.000 Ölçekli Bursa Çevre Düzeni Planı plan hükümlerinde değişiklik yapılması talebi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
21-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Mudanya İlçesi, 1239 ada, 8 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklik talebi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
22-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Güzelyalı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı hakkındaki I. İdare Mahkemesi’nin 2009/194 sayılı mahkeme kararının değerlendirilmesi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
23-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.04.2010 gün ve 362 sayılı kararıyla onaylanan plan değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
24-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye sınırları içinde onaylı 1/25000 ölçekli ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları plan hükümlerinde değişiklik yapılması talebi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
25-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7/b maddesi gereği hazırlanan Paşa Çiftliği ve Çevresi Koruma Amaçlı İmar planı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
26-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Akaryakıt ve LPG İstasyonu yapılmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik talepleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
27-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
28-Ulaşım Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde kalan kavşakların isimlendirilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
29-Hukuk-Ulaşım Komisyonları’nın, Özel Halk Otobüsü Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,
30-Plan ve Bütçe-Hukuk Komisyonları’nın, Gürsu Yaş Sebze ve Meyve Hali düzenleme çalışmaları ile ilgili müşterek raporunun oyçokluğu (AK Parti; Orhan ÖZCÜ 1 çekimser-31 kabul) ile kabulüne,
31-İmar ve Bayındırlık-Ulaşım Komisyonları’nın, Geçiş Yolu İzin Belgeleri ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,
32-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Kayapa 174 ada, 8 parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Bülent ASLANHAN, Turgay ERDEM, Ceyhun İRGİL, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN ve Şükrü AKSU 11 red – 21 kabul) ile kabulüne,
33-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Kayapa 231 ada, 1-2 parsellerde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı plan hükümlerinde değişiklik yapılması talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
35-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Hasanağa Mahallesi, 1145 parsele ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar planı değişiklik talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Hamitler Mahallesi 6822 ada, 1 parselde yer alan Mesleki Eğitim Alanı ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
37-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Ahmetbey 141 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
38-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Fatih Mahallesi, 1041 ada, 10 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

2/7
39-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Armutköy Mahallesi, 4378 ada, 3 parselin Kültürel Tesis Alanına alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
40-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Kükürtlü-Sıcaksu Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanına ilişkin Danıştay 6. Dairesi Mahkeme Kararının yerine getirilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
41-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Etüt Proje Dairesi Başkanlığı’nın, 15.03.2010 gün ve 29640 sayılı yazılı talebi doğrultusunda Osmangazi İlçesi, Namık Kemal ve Zafer Mahallelerini kapsayan alanda Yeni Belediye Hizmet Alanı yapılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Gökdere – Eski Gemlik Yolu Arası Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Bülent ASLANHAN, Turgay ERDEM, Ceyhun İRGİL, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN ve Şükrü AKSU 11 red – MHP; Mehmet TEMİRTAŞ ve Dinçer YENİ 2 red - 19 kabul) ile kabulüne,
42-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
43-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Orhaniye Mahallesi, 1 ada, 91 parsele ilişkin Bursa II. İdare Mahkemesi Kararının yerine getirilmesi hakkında 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
44-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Karacaali 1540-1541 sayılı parsellerin Üniversite Alanına alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
45-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunda; Kestel Belediye Meclisi’nin, Uygun Görülen Kararlar içinde 1. sırada yer alan 03.05.2010 tarih ve 111 sayılı Meclis Kararının oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Bülent ASLANHAN, Turgay ERDEM, Ceyhun İRGİL, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN ve Şükrü AKSU 11 red – MHP; Mehmet TEMİRTAŞ ve Dinçer YENİ 2 red - 19 kabul) ile uygun olduğuna,
Değiştirilerek Uygun Görülen Kararlar içinde yer alan 03.05.2010 tarih ve 108 sayılı Meclis Kararının, oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Bülent ASLANHAN, Turgay ERDEM, Ceyhun İRGİL, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN ve Şükrü AKSU 11 red – 21 kabul) ile değiştirilerek uygun olduğuna ve diğer maddelerin oybirliği ile kabulüne,
46-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
47-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, 30.04.2010 gün ve 50717 sayılı yazılı talebi doğrultusunda 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7/b maddesi gereği parselasyon planlarının İlçe Belediyeleri tarafından onaylanması ve uygulamasını denetlemek yetkisinin İlçe Belediyelerine verilmesi hususları ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
48-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Hasanağa Mahallesi,1/25000 ölçekli ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
49-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Yıldırım Mahallesi, 2721 ada, 2 parselin Konut Alanından Yeşil Alana alınmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun; “kamulaştırma programına alınması” ilavesiyle oybirliği ile kabulüne,
50-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Veysel Karani – Millet Mahallelerinden geçmekte olan 30 mt.lik yol güzergahı üzerinde kavşak ve yol düzenlemesi yapılmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli Plan değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
51-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
52-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu İlçesi, Yenidoğan Mahallesi, 2693 ada, 2-3 parsellerde yapılan ve onaylanan 1/25000 ölçekli ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri hakkında askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
3/7


53-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Hamamlıkızık Mahallesi, 665 parselin Günübirlik Tesis Alanına alınması ile ilgili 1/25000 ölçekli ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporun reddinin oybirliği ile kabulüne,
54-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Hamamlıkızık Mahallesi, 873 ve 877 parsellerin Belediye Hizmet Alanına alınmasına yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
55-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Ankara Yolu Kuzeyi II. Bölge Uygulama İmar Planı dahilinde yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
56-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.03.2010 gün ve 281 sayılı kararı ile onaylı plan değişikliklerine (Mevcut Stadyum Alanı Genişlemesi ve Park Alanı) yapılan askı itirazları ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
57-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 11.03.2010 gün ve 240 sayılı kararında sehven yanlış yazılan imar planı isminin düzeltilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
58-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Alaaddin Mahallesi, 4743 ada, 30 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
59-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, BUSKİ Genel Müdürlüğü’nün, 08.04.2010 gün ve 2815 sayılı yazılı talebi doğrultusunda Mudanya İlçesi, Çağrışan Mahallesi’nde Su Deposu yapılması amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
60-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Çataltepe 101 ada, 4 parsel hakkındaki 1/25000 ölçekli ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; “Emsal E: 1.00, Bina Yüksekliği Hmax:9.50 m. plan notunun kaldırılarak” ilavesiyle oybirliği ile kabulüne,
61-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
62-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 586 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
63-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu İlçesi, Kumlukalan Mahallesi, 592 parselin A+LPG İstasyonu olmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
64-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Yıldırım Belediye Meclisi’nin, Uygun Görülen Kararlar içinde 6. sırada yer alan 05.05.2010 tarih ve 249 sayılı Meclis Kararının oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Bülent ASLANHAN, Turgay ERDEM, Ceyhun İRGİL, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN ve Şükrü AKSU 11 red – MHP; Mehmet TEMİRTAŞ ve Dinçer YENİ 2 red - 19 kabul) ile uygun olduğuna,
Yıldırım Belediye Meclisi’nin, Uygun Görülen Kararlar içinde 14. sırada yer alan 05.05.2010 tarih ve 258 sayılı Meclis Kararının oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Bülent ASLANHAN, Turgay ERDEM, Ceyhun İRGİL, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN ve Şükrü AKSU 11 red – 21 kabul) ile uygun olduğuna,
Yıldırım Belediye Meclisi’nin, Değiştirilerek Uygun Görülen Kararlar içinde 16. sırada yer alan 05.05.2010 tarih ve 260 sayılı Meclis Kararının oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Bülent ASLANHAN, Turgay ERDEM, Ceyhun İRGİL, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN ve Şükrü AKSU 11 red – MHP; Mehmet TEMİRTAŞ ve Dinçer YENİ 2 red - 19 kabul) ile değiştirilerek uygun olduğuna ve diğer maddelerin oybirliği ile kabulüne,
4/7

65-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Samanlı Mahallesi, 3540 ada, 2 parsel ile 3543 ada, 21-22-23-24-25-26-129 parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Bülent ASLANHAN, Turgay ERDEM, Ceyhun İRGİL, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN ve Şükrü AKSU 11 red –21 kabul) ile kabulüne,
66-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Kükürtlü Mahallesi, 3948 ada, 1 parsel ve 3950 ada, 3,4,5,6,7 parsellerin Özel Sağlık Tesisi Alanına alınmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Bülent ASLANHAN, Turgay ERDEM, Ceyhun İRGİL, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN ve Şükrü AKSU 11 red – MHP; Mehmet TEMİRTAŞ ve Dinçer YENİ 2 red - 19 kabul) ile kabulüne,
67-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Fidyekızık Mahallesi, 4192 ada, 9 parselin Konut Alanına alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
68-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Demirtaş Mahallesi, 2845 parsel ile ilgili 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Bülent ASLANHAN, Turgay ERDEM, Ceyhun İRGİL, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN ve Şükrü AKSU 11 red - 21 kabul) ile kabulüne,
69-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, İsmetiye Mahallesi, 4037 ada, 25 parsel 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi, parsele ilişkin plan notu ilavesi ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Bülent ASLANHAN, Turgay ERDEM, Ceyhun İRGİL, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN ve Şükrü AKSU 11 red - 21 kabul) ile kabulüne,
70-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’nin 8.09. Ekmek Fırınları maddesinde değişiklik yapılması ile ilgili raporunun; “kat sınırlamasının kaldırılması ve kat maliklerinden muvafakat alma şartı” ilavesi ile oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Bülent ASLANHAN, Turgay ERDEM, Ceyhun İRGİL, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN ve Şükrü AKSU 11 red – 21 kabul) ile kabulüne,
71-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’nin 5.03, 6.02 ve geçici 1. maddelerinde değişiklik yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
72-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
73-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gökay BİLİR’in, “Osmangazi İlçesi, Demirtaşpaşa Mahallesi, 2397 ada, 1 parsel sayılı 5609,96 m2 yüzölçümlü arsa vasfındaki taşınmazın 30 yıla kadar yap-işlet-devret modeliyle kiralanması” ile ilgili verdiği yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
74-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gökay BİLİR’in ‘(Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, 10.06.2010 tarih ve M.16.0.BBB.0.15.44.301.03.69314 sayılı yazısı) ‘Osmangazi İlçesi, Kırcaali Mahallesi, 7598 ada, 1 parsel sayılı ve 16,46 m2 yüzölçümlü trafonun TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına bedelsiz devri”’ ile ilgili verdiği yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
75-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Recep DEMİRHAN’ın, ”Osmangazi İlçesi, Gülbahçe Mahallesi, 1364 ada, 3 parsel için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik talebi” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
5/7

 

 

76-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Hasan MAKASCIOĞLU, Hulisi TURAN ve Atilla ÖZÜNÇ’ün ”Gürsu Belediye Meclisi’nin, 02.06.2010 tarih, 126, 127, 129,130 sayılı ‘Plan Tadilatı’ hakkında Meclis Kararları” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
77-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Recep DEMİRHAN’ın, “Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 07.06.2010 Tarih ve 381,382,383,384,385,386,387,388,389,391,392,393,394,396,397,398,399,400,401,402,404,406 ve 407 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
78-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Necmettin EKİNCİ, Murat AY ve Şükrü AKSU’nun, ”Kestel Belediye Meclisi’nin, 01.06.2010 tarih ve 128,129,131,132,133,134,135 ve 136 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
79-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mahir GENCER, Necdet ERSOY ve Zafer Cemal ÜLGEN’in, ”Gemlik Belediye Meclisi’nin, 02.06.2010 Tarih ve 2010/M-182, 2010/M-183 ve 2010/M-184 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
80-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Refik YILMAZ’ın, ”Ulaşım Dairesi Başkanlığı bünyesinde ‘Trafik Şube Müdürlüğü’ oluşturulması” ile ilgili verdiği yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
81-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Refik YILMAZ’ın, ”İlan ve Reklam Şube Müdürlüğü’ oluşturulması” ile ilgili verdiği yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
82-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Hulisi TURAN ve Orhan ÖZCÜ’nün ”Koruma Amaçlı İmar Planında konut ve park tanımlı alanda kalan, kültür varlığı olarak tescilli sivil mimarlık örneği yapıların kamulaştırılması” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık – Hukuk Komisyonları’na müştereken havalesine,
83-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Ceyhun İRGİL, Bülent ASLANHAN, Mahir GENCER, Ali KARAMIK, Erhan ÖZEKİN, Necdet ERSOY, Turgay ERDEM ve Şükrü AKSU’nun ”Havuzlu Park’ın Pars ailesinin adıyla anılması” ile ilgili verdiği yazılı önergenin Başkanlık Makamı’na havalesine,
84-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Osman AYRADİLLİ ve Bülent ASLANHAN’ın ”Büyükşehir Belediye sınırları içinde güzergah otoparkı olarak kullanılan cadde ve sokakların adet ve araç sayıları ile birlikte, buralardan elde edilen günlük ve aylık gelirler hakkında bilgi talebi” ile ilgili verdiği yazılı önergenin Başkanlık Makamı’na havalesine,
85-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay ERDEM’in, ”Nilüfer Belediye Meclisi’nin, 02.06.2010 tarih ve 12,15,17,21,22,23,24,26, 27,29,30,31,32,33 ve 34 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
86-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay ERDEM’in, ”Bursa İli, Nilüfer İlçesi, 1832, 1894, 1934, 923, 1945, 1799 sayılı parsellere ait Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
87-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Derya BULUT, Ali Hasan YOLUÇ VE Hikmet AYDOĞDU’nun ”Yıldırım Belediye Meclisi’nin, 02.06.2010 tarih ve 309, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324 ve 325 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
88-Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.04.2010 tarih ve 379 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Gökay BİLİR’in (Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, 22.04.2010 tarih ve M.16.0.BBB.0.12.09.301.01-47431 sayılı) verdiği “Doğu Bölgesindeki anaarter, cadde ve sokaklarda asfalt kaplama ve yama yapılması işi için İller Bankası’ndan 5.000.000,00-TL kredi talebi” hakkındaki Meclis Kararının “Batı Bölgesi” ifadesinin “Doğu Bölgesi” şeklinde düzeltilerek oybirliği ile kabulüne,

6/7

 


89-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa DÜNDAR’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
90-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa BOZBEY’in yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
91-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Fatih Mehmet GÜLER’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
92-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Yener ACAR’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
93-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Servet BÜYÜKPOYRAZ’ın yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
94-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Abdullah KARADAĞ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
95-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Abdurrahman TIĞ’ın yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
96-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Celal DEMİR’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına, oybirliği ile karar verildi.

 

 

Recep ALTEPE
Mak.Müh.
Büyükşehir Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


7/7

17.06.2010 Tarihli Meclis