MECLİS TOPLANTILARI

13.05.2010 Tarihli Meclis Gündemi


GÜNDEM : Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 13.05.2010 Perşembe günü saat 15.00’da Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda (Heykel Tarihi Bina) yapacağı 2009/2014 seçim döneminin 17 nci, 2 nci dönemin 5 inci OLAĞAN toplantısının 1. birleşimine ait gündemdir.

 

G Ü N D E M :

1-GEÇEN TOPLANTI ZAPTI;

2-DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ;

1-Başkanlık Makamı’nın, 2009 Mali Yılı Kesin Hesabı ile ilgili yazısı,
2-Başkanlık Makamı’nın, Meclis Tatil Ayının belirlenmesi ile ilgili yazısı,
3-Zabıta Dairesi Başkanlığı’nın, BESOB’la protokol yapılması ile ilgili yazısı,
4-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Sözleşmeli Personel Çalıştırılması ile ilgili yazısı,
5-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 585 ada, 1 parseldeki Belediyemize ait hissenin okul yapılmak üzere Bursa İl Özel İdaresi adına tahsisi ile ilgili yazısı,
6-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planlarında yapılması istenen plan değişiklikleri talepleri ile ilgili yazısı,
7-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Akaryakıt ve LPG İstasyonu yapımına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Plan değişiklikleri talepleri ile ilgili yazısı,
8-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili yazısı,
9-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Gürsu İlçesi, Yenidoğan Mahallesi, 2693 ada, 2-3 parsellerin Soğuk Hava Deposu Alanı’na alınmasına ilişkin Nazım İmar Planı değişikliklerine yapılan Oda itirazı ile ilgili yazısı,
10-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.03.2010 gün ve 281 sayılı Kararıyla onaylı plan değişikliğine (Mevcut Stadyum Alanının genişletilmesi ve karşısında yeşil alan oluşturulması) yapılan askı itirazları ile ilgili yazısı,
11-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 11.03.2010 gün ve 240 sayılı Kararındaki sehven yanlış yazılan plan isminin düzeltilmesi ile ilgili yazısı.

 


3-KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR;

1-Ulaşım Komisyonu’nun, Terminal Giriş Çıkış Ücretleri ile ilgili raporu,
2-Ulaşım Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası ve Uluslararası Otobüs Terminali İşletmesi İç Yönetmeliği ile ilgili raporu,
3-Ulaşım - Hukuk Komisyonları’nın, mevcut “S Plakalı Araçların” sayısındaki yetersizlik ile ilgili müşterek raporu,
4-Ulaşım - Hukuk Komisyonları’nın, mevcut “İhaleli Özel Halk Otobüsü Yönetmeliği” ve “Toplu Taşıma Araçları” Yönetmeliği yerine yeni bir düzenleme ile Yönetmelik yapılması ile ilgili müşterek raporu,
5-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yenişehir İlçesi, Burcun Köyü’nde yapılan 1/100.000 Çevre Düzeni Planındaki plan değişikliğine yapılan askı itirazının değerlendirilmesi ile ilgili raporu,
6-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Ticaret Borsası’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 11.02.2010 gün ve 132 sayılı Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,
7-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Nilüferköy 125 parselle ilgili onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,
8-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
9-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
10-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
11-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
12-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
13-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
14-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Hüdavendigar Mahallesi, 4517 ve 4518 adalarda (YENİ STADYUM ALANI ve ÇEVRESİ) Spor Alanı ve Kentsel Yeşil Alan oluşturulması amacıyla hazırlanan 1/25000, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişiklik talepleri ile ilgili raporu,
15-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Hamitler Mahallesinde yol alanı ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin değerlendirilmesi ile ilgili raporu,
16-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Panayır Mahallesinde mevcut mezarlığın planlara işlenmesi ile ilgili 1/5000 ölçekli İmar Planı değişikliği talebinin değerlendirilmesi ile ilgili raporu,
17-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İl Sağlık Müdürlüğü’nün, Yıldırım İlçesi, Samanlı Mahallesinde yer alan Sağlık Tesisi Alanı’na ilişkin Plan notu değişiklik talebinin değerlendirilmesi ile ilgili raporu,
18-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım İlçesi, Davutkadı Mahallesi’nde trafo alanı plan değişikliği talebinin değerlendirilmesi ile ilgili raporu,
19-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Etüt Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım İlçesi, Fidyekızık Mahallesinde (tescilli yapının plana işlenmesi ile ilgili) kurul kararının yerine getirilmesi hakkında plan değişikliği talebi ile ilgili raporu,
20-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nca, Yıldırım İlçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında sehven yapılmış hataların düzeltilmesi ile ilgili raporu,


 


21-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda Gemlik İlçesi, Kurşunlu Mahallesi, 2711 sayılı parselde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği yapılması ile ilgili raporu,
22-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Ömerbey Mahallesi, 1190 ada ve çevresini kapsayan alanda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı yapılması ile ilgili raporu,
23-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, yazısı doğrultusunda Bademli Köprülü Kavşak planında yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
24-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Veyselkarani Mahallesi, 2995 ada, 1 parsele ilişkin akaryakıt ve LPG İstasyonu yapılmasına ilişkin olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
25-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Mollaarap Mahallesi, 572-574-575 adalara yönelik hazırlanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
26-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Selimzade Mahallesi, 4100 ada, 14 ve 16 parsellere yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili raporu,
27-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Ulaşım Daire Başkanlığı’nın yazısı doğrultusunda Yıldırım İlçesi, Mimar Sinan Köprüsü üzerinde sinyalizasyon kurulması ile ilgili UKOME Kararı ile ilgili raporu,
28-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, 22.04.2010 gün ve 321 sayılı kararıyla komisyona havale edilen Mudanya/Çağrışan/Akçeşme mevkii yol düzenlemesi hakkında hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili raporu,
29-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Nilüfer Çayı üzerinde Hidroelektrik Santrali kurulması amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
30-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, B.K.T.V.K. Kurulu kararı doğrultusunda Osmangazi İlçesi, Üftade Cami ve Çevresini kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
31-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, B.K.T.V.K. Kurulu kararı doğrultusunda Osmangazi İlçesi Sit Alanları sınır değişikliklerinin Nazım İmar Planlarına işlenmesi hakkında ile ilgili raporu,
32-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Küçük Balıklı Mahallesinde Polis Merkezi Alanına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
33-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Altınova Mahallesinde 3198 ada, 15 parsele ilişkin olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar değişikliği ile ilgili raporu,
34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Akpınar Mahallesinde 6051 ada, 1 parsele ilişkin olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar değişikliği ile ilgili raporu.

 

Refik YILMAZ
Büyükşehir Belediyesi Başkan V.

13.05.2010 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...

 
Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 13.05.2010 Perşembe günü saat 15.00’da Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda (Heykel Tarihi Bina) yaptığı 2009/2014 seçim döneminin 17 inci 2 inci dönemin 5 inci OLAĞAN toplantısının 1. birleşiminde alınan KARARLARIN ÖZETİDİR.

1-Okunan Geçen Toplantı Zaptının; 13/05/2010 günlü OLAĞAN Meclis Toplantısına ait Zaptın; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.04.2010 tarih ve 2010/172 Esas, 307 sayılı kararında;
“Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan Yıldırım İlçesi’ndeki Çelebi Mehmet Bulvarı, Osmangazi İlçesi’ndeki Atatürk Caddesi – Ulu Camii Civarı, Mudanya İlçesi’ndeki Halitpaşa Caddesi – Hükümet Konağı önü, İstasyon Sosyal Tesis arkası ve İskele Alanı, Tekel Binası önü cep, Mudanya İlçesi Güzelyalı Yat Limanı önündeki parkomat yerlerinin ‘her birinin’ aylık 300’er (üçyüz) TL bedelle ve 5 yıllığına, BURBAK A.Ş.’ye tahsis edilmesi” şeklinde düzeltilmesine,

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.04.2010 tarih ve 2010/173 Esas, 308 sayılı kararının;
“Mülkiyeti Belediyemize ait olan Setbaşı Kütüphanesi altında ve Karagöz Evi içinde bulunan çay ocaklarının, mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait olan ve 49 yıllığına Belediyemize tahsis edilen ve halen Kültür A.Ş. tarafından işletilen Kent Müzesi zemin katında bulunan çay ocağı ve dükkanın (büfe olarak), ayrıca tescil harici alanda kalan Zübeydehanım Cad. No: 15/1 adresinde Gürcan ÇAKIR tarafından işletilen büfenin, ‘her birinin’ aylık 50’şer (elli) TL bedelle ve 5 yıllığına BURFAŞ A.Ş.’ye tahsis edilmesi” şeklinde düzeltilerek oybirliği ile kabulüne,

2-Başkanlık Makamı’nın, 2009 Mali Yılı Kesin Hesabı ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
3-Başkanlık Makamı’nın, Meclis Tatil Ayının belirlenmesi ile ilgili yazısına “Meclis Tatil Ayının Ağustos Ayı olması” ilavesiyle oybirliği ile kabulüne ,
4-Zabıta Dairesi Başkanlığı’nın, BESOB’la protokol yapılması ile ilgili yazısına, “Protokol yapmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi” ilavesiyle oybirliği ile kabulüne,
5-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Sözleşmeli Personel Çalıştırılması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
6-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 585 ada, 1 parseldeki Belediyemize ait hissenin okul yapılmak üzere Bursa İl Özel İdaresi adına tahsisi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
7-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planlarında yapılması istenen plan değişiklikleri talepleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
8-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Akaryakıt ve LPG İstasyonu yapımına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Plan değişiklikleri talepleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
9-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
10-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Gürsu İlçesi, Yenidoğan Mahallesi, 2693 ada, 2-3 parsellerin Soğuk Hava Deposu Alanı’na alınmasına ilişkin Nazım İmar Planı değişikliklerine yapılan Oda itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
11-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.03.2010 gün ve 281 sayılı Kararıyla onaylı plan değişikliğine (Mevcut Stadyum Alanının genişletilmesi ve karşısında yeşil alan oluşturulması) yapılan askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
12-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 11.03.2010 gün ve 240 sayılı Kararındaki sehven yanlış yazılan plan isminin düzeltilmesi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine.
13-Ulaşım Komisyonu’nun, Terminal Giriş Çıkış Ücretleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
1/6

 

14-Ulaşım Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası ve Uluslararası Otobüs Terminali İşletmesi İç Yönetmeliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
15-Ulaşım - Hukuk Komisyonları’nın, mevcut “S Plakalı Araçların” sayısındaki yetersizlik ile ilgili müşterek raporunun oyçokluğu (CHP red; Mustafa BOZBEY, Osman AYRADİLLİ, Özden DOGAN, Bülent ASLANHAN, Turgay ERDEM, Ceyhun İRGİL, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 12 red, 32 kabul) ile kabulüne,
16-Ulaşım - Hukuk Komisyonları’nın, mevcut “İhaleli Özel Halk Otobüsü Yönetmeliği” ve “Toplu Taşıma Araçları” Yönetmeliği yerine yeni bir düzenleme ile Yönetmelik yapılması ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,
17-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yenişehir İlçesi, Burcun Köyü’nde yapılan 1/100.000 Çevre Düzeni Planındaki plan değişikliğine yapılan askı itirazının değerlendirilmesi ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Bülent ASLANHAN, Turgay ERDEM, Ceyhun İRGİL, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 12 red – MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 çekimser – 30 kabul) ile kabulüne,
18-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Ticaret Borsası’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 11.02.2010 gün ve 132 sayılı Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
19-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Nilüferköy 125 parselle ilgili onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
20-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Uygun Görülen Kararlar içinde; 8. sırada yer alan Yıldırım Belediye Meclisi’nin, 08.04.2010 tarih ve 193 sayılı Meclis Kararı’nın “Ulus Mahallesinde, parkın güneyinde gösterilen Belediye Hizmet Alanı’nın, parkın kuzeyinde gösterilecek şekilde düzeltilerek uygun olduğuna” şeklinde düzeltilerek oybirliği ile kabulüne,
21-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
22-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
23-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
24-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporuna; Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar İçinde; 2.1. sırada yer alan; Gemlik Belediye Meclisi’nin, 12.01.2010 tarih ve M-34 sayılı Meclis Kararının; “sosyal donatıların azlığı nedeniyle tekrar değerlendirilmek üzere komisyona iadesine” şeklinde düzeltilerek oybirliği ile kabulüne,
25-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
26-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Hüdavendigar Mahallesi, 4517 ve 4518 adalarda (YENİ STADYUM ALANI ve ÇEVRESİ) Spor Alanı ve Kentsel Yeşil Alan oluşturulması amacıyla hazırlanan 1/25000, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişiklik talepleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
27-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Hamitler Mahallesinde yol alanı ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin değerlendirilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
28-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Panayır Mahallesinde mevcut mezarlığın planlara işlenmesi ile ilgili 1/5000 ölçekli İmar Planı değişikliği talebinin değerlendirilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,


2/6

 

29-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İl Sağlık Müdürlüğü’nün, Yıldırım İlçesi, Samanlı Mahallesinde yer alan Sağlık Tesisi Alanı’na ilişkin Plan notu değişiklik talebinin değerlendirilmesi ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Bülent ASLANHAN, Turgay ERDEM, Ceyhun İRGİL, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 12 red – 32 kabul) ile kabulüne,
30-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım İlçesi, Davutkadı Mahallesi’nde trafo alanı plan değişikliği talebinin değerlendirilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
31-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Etüt Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım İlçesi, Fidyekızık Mahallesinde (tescilli yapının plana işlenmesi ile ilgili) kurul kararının yerine getirilmesi hakkında plan değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
32-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nca, Yıldırım İlçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında sehven yapılmış hataların düzeltilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
33-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda Gemlik İlçesi, Kurşunlu Mahallesi, 2711 sayılı parselde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Halitpaşa Mahallesi, 1190 ada ve çevresini kapsayan alanda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
35-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, yazısı doğrultusunda Bademli Köprülü Kavşak planında yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Veyselkarani Mahallesi, 2995 ada, 1 parsele ilişkin akaryakıt ve LPG İstasyonu yapılmasına ilişkin olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
37-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Mollaarap Mahallesi, 572-574-575 adalara yönelik hazırlanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun tekrar incelenmek üzere Komisyona iadesine,
38-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Selimzade Mahallesi, 4100 ada, 14 ve 16 parsellere yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
39-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Ulaşım Daire Başkanlığı’nın yazısı doğrultusunda Yıldırım İlçesi, Mimar Sinan Köprüsü üzerinde sinyalizasyon kurulması ile ilgili UKOME Kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
40-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.04.2010 gün ve 321 sayılı kararıyla komisyona havale edilen Mudanya/Çağrışan/Akçeşme mevkii yol düzenlemesi hakkında hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
41-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Nilüfer Çayı üzerinde Hidroelektrik Santrali kurulması amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
42-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, B.K.T.V.K. Kurulu kararı doğrultusunda Osmangazi İlçesi, Üftade Cami ve Çevresini kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
43-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, B.K.T.V.K. Kurulu kararı doğrultusunda Osmangazi İlçesi Sit Alanları sınır değişikliklerinin Nazım İmar Planlarına işlenmesi hakkında ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
44-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Küçük Balıklı Mahallesinde Polis Merkezi Alanına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

3/6


45-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Altınova Mahallesinde 3198 ada, 15 parsele ilişkin olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
46-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Akpınar Mahallesinde 6051 ada, 1 parsele ilişkin olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
47-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Derya BULUT, Muhammet Yavuz ÜNLÜ ve Fahreddin YILDIRIM’ın verdiği “Yıldırım İlçesi, Arabayatağı Mahallesi 4754 ada, 16-17-18-52-53-54 parsellerin konut alanında kalan kısımlarının yeşil alana ve kamulaştırma programına alınması” ile ilgili önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
48-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Derya BULUT, Muhammet Yavuz ÜNLÜ ve Fahreddin YILDIRIM’ın verdiği “Yıldırım İlçesi, Yavuzselim Mahallesi 4848 ada, 8-9 parseller ve 4858 ada, 5-6 parsellerin konut ve ticaret alanında kalan kısımlarının yeşil alana ve kamulaştırma programına alınması” ile ilgili önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
49-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Derya BULUT, Muhammet Yavuz ÜNLÜ ve Fahreddin YILDIRIM’ın verdiği “Yıldırım İlçesi, Yıldırım Mahallesi 2721 ada, 2 parselin yeşil alan olarak tanımlanması ve kamulaştırma programına alınması” ile ilgili önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
50- Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Derya BULUT, Muhammet Yavuz ÜNLÜ ve Fahreddin YILDIRIM’ın verdiği “Yıldırım Belediye Meclisi’nin, 05.05.2010 Tarih ve 244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255-256-257-258-260-261 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
51-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Derya BULUT, Muhammet Yavuz ÜNLÜ ve Fahreddin YILDIRIM’ın verdiği “Yıldırım İlçesi, Arabayatağı Mahallesi 3500 ada, 96-99-100-101-102-103 parsellerin konut alanında kalan kısımlarının yeşil alana ve kamulaştırma programına alınması” ile ilgili önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
52-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Hasan AKTÜRK, Münir EROĞLU, Kartal SALDIRIŞ ve Recep DEMİRHAN’ın verdiği “Mudanya İlçesi, Bademli ve Hasköy Mahalleleri ile Çağrışan Köyü 1/5000 ve 1/25000 ölçekli planlarda değişiklik yapılması” ile ilgili önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
53-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Hasan AKTÜRK, Münir EROĞLU ve Kartal SALDIRIŞ’ın verdiği “Mudanya Belediye Meclisi’nin, 11.05.2010 tarih ve 2010/163 Esas, 2010/185 Karar-2010/164 Esas, 2010/186 Karar-2010/165 Esas, 2010/187 Karar-2010/166 Esas, 2010/188 Karar-2010/167 Esas, 2010/189 Karar-2010/168 Esas, 2010/190 Karar-2010/169 Esas, 2010/191 Karar-2010/170 Esas, 2010/192 Karar-2010/171 Esas, 2010/193 Karar-2010/172 Esas, 2010/194 Karar-2010/173 Esas, 2010/195 Karar-2010/174 Esas, 2010/196 Karar-2010/175 Esas, 2010/197 Karar-2010/176 Esas, 2010/198 Karar-2010/177 Esas, 2010/199 Karar-2010/182 Esas, 2010/200 sayılı ‘İmar Planı değişikliği askı itirazları’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
54-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Mahir GENCER, Necdet ERSOY ve Zafer Cemal ÜLGEN’ın verdiği “Gemlik Belediye Meclisi’nin, 05.05.2010 tarih ve 2010/M-146, 2010/M-148, 2010/M-149, 2010/M-152, 2010/M-154, 2010/M-174, sayılı ‘imar planı itirazları” hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
55-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Mahir GENCER, Necdet ERSOY ve Zafer Cemal ÜLGEN’ın verdiği “Gemlik Belediye Meclisi’nin, 05.05.2010 tarih ve 2010/M-155, sayılı ‘Küçük Kumla, 230 ada, 3 ve 4 parseller’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

4/6


56-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Mahir GENCER, Necdet ERSOY ve Zafer Cemal ÜLGEN’ın verdiği “Gemlik Belediye Meclisi’nin, 12.05.2010 tarih ve 2010/M-172 sayılı ‘1/5000 ölçekli Gemlik Öneri Nazım İmar Planı’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
57-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Atilla ÖDÜNÇ, Hasan MAKASÇIOĞLU ve Hulisi TURAN’ın verdiği “Gürsu Belediye Meclisi’nin, 05.05.2010 tarih ve 105-107-108-110-113 sayılı ‘Plan Değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
58-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Derya BULUT, Muhammet Yavuz ÜNLÜ ve Fahreddin YILDIRIM’ın verdiği “Yıldırım İlçesi, Kazımkarabekir Mahallesi’nde (Kısmet Caddesi ve Vişne Caddesi arasında) 15 metrelik yolun kamulaştırma programına alınması” ile ilgili önergenin oybirliği ile kabulüne,
59-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Mehmet TEMİRTAŞ ve Dinçer YENİ’nın verdiği “Kent Meydanında uygun bir alana “Şehitler Anıtı’ yapılması” ile ilgili önergenin Başkanlık Makamı’na havalesine,
60-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Gökay BİLİR’ın verdiği “Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde BURFAŞ AŞ.’ye ve BURBAK AŞ’ye tahsis edilecek yerler” ile ilgili önergenin oybirliği ile kabulüne,
61-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Gökay BİLİR’ın verdiği (Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, 07.05.2010 Tarih ve M.16.0.BBB.0.15.44.301.03.54559 sayılı yazısı) “Cumhuriyet Başsavcılığına arşiv yeri tahsisi” ile ilgili önergenin oybirliği ile kabulüne,
62-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Gökay BİLİR’ın verdiği “Yıldırım İlçesi, Değirmenlikızık Mahallesi’nde yarım kalan Huzurevinin FAİK ÇELİK HOLDİNG AŞ. Tarafından ‘HACI BULDUK ÇELİK HUZUREVİ’ isminin verilmesi şatıyla tamamlanması ve protokol yapmak için Başkana yetki verilmesi” ile ilgili önergenin oybirliği ile kabulüne,
63-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Gökay BİLİR’ın verdiği “Gürsu Belediye Meclisi’nin, 05.05.2010 tarih ve 2010/43 Esas, 99 sayılı “Ödenek Aktarımı’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili önergenin oybirliği ile kabulüne,
64-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hikmet AYDOĞDU’un verdiği “Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde kalan kavşakların isimlendirilmesi” ile ilgili önergenin Ulaşım Komisyonu’na havalesine,
65-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Gökay BİLİR’ın verdiği “Osmangazi İlçesi, Demirtaşpaşa Mahallesi, Bıçakçılar Çarşısı ve yakın çevresine ait plan değişikliği” ile ilgili önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
66-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Recep DEMİRHAN’ın verdiği “Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 05.05.2010 tarih ve 308-309-310-311-312-313-314-315-316-317-318-319-321-322 sayılı ‘Plan Değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
67-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Derya BULUT, Hikmet AYDOĞDU ve Ali Hasan YOLUÇ’un verdiği “Yıldırım İlçesi, Samanlı Mahallesi 3540 ada, 2 parsel ile 3543 ada, 21-22-23-24-25-26-129 parsel ile ilgili 1/1000 ve 1/5000 ölçekli plan değişikliği” ile ilgili önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
68-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Yener ACAR, Necmettin EKİNCİ ve Şükrü AKSU’nun verdiği “Kestel İlçesine bağlı bulunan köylerin yerleşik alanlarının imar planı içine alınması” ile ilgili önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
69-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Yener ACAR, Necmettin EKİNCİ ve Şükrü AKSU’nun verdiği “Kestel Belediye Meclisi’nin, 03.05.2010 tarih ve 108-111-112 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

5/6

 

70-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Yener ACAR, Necmettin EKİNCİ ve Şükrü AKSU’nun verdiği “Kestel İlçesi, Barakfakih Mahallesinde 2 pafta, 2257 parselde kayıtlı 552.00 m2 yüzölçümlü taşınmazın kamulaştırılması” ile ilgili önergenin oybirliği ile kabulüne,
71-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Ceyhun İRGİL ve Turgay ERDEM’in verdiği “Nilüfer Belediye Meclisi’nin, 05.05.2010 tarih ve 12-13-16-18-20-21-22-24-25-26-27-28-29-30-31-32-35-36-38 ve 39 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
72-Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.04.2010 tarih ve 307 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilen, Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı’nın, “Parkomat Tahsisi” ile ilgili Kararının “…parkomat yerlerinin ‘her birinin aylık 300’er (Üçyüz) TL’ bedelle, 5 yıllığına, BURBAK A.Ş.’ye tahsis edilmesine.” şeklinde düzeltilerek oybirliği ile kabulüne,
73-Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.04.2010 tarih ve 308 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilen, Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı’nın, “Setbaşı Kütüphanesi altında ve Karagöz Evi içinde bulunan çay ocaklarının, Kent Müzesi zemin katında bulunan çay ocağı ve dükkanın (büfe olarak), Zübeyde Hanım Caddesi No;15/1 adresindeki büfenin BURFAŞ A.Ş. Tahsisi” ile ilgili Kararının “… ‘her birinin aylık 50’şer (Elli) TL’ bedelle, 5 yıllığına, BURFAŞ A.Ş.’ye tahsis edilmesine.” şeklinde düzeltilerek oybirliği ile kabulüne,
74-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Fatih Mehmet GÜLER’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
75-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Murat AY’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Recep ALTEPE
Mak. Müh.
Büyükşehir Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6/6

13.05.2010 Tarihli Meclis