MECLİS TOPLANTILARI

26.04.2010 Tarihli Meclis Gündemi

26.04.2010 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 26.04.2010 Pazartesi günü saat 16.00’da Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda (Heykel Tarihi Bina) yaptığı 2009/2014 seçim döneminin 16 ncı 2 inci dönemin 4 üncü OLAĞAN toplantısının 2. birleşiminde alınan KARARLARIN ÖZETİDİR.


1-Okunan Geçen Toplantı Zaptının oybirliği ile kabulüne,
2-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Başkanı Recep ALTEPE’nin verdiği “Bursa Uludağ Yeni Teleferik Projesi Teferrüç İstasyonu ve Etrafı III. Derece Doğal Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliği talebi” ile ilgili sözlü önergenin oybirliği ile kabulüne,
3-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Başkanı Recep ALTEPE’nin verdiği “1/1000 ölçekli Yeniceabat Mahallesi Uygulama İmar Planı, H22d21c3a pafta, 4118 ada, 11-12 parsellerde plan değişikliği” ile ilgili sözlü önergenin oybirliği ile kabulüne,
4-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Ali Hasan YOLUÇ ve Hikmet AYDOĞDU’nun verdiği “Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’nin 5.03 maddesinde değişiklik yapılması” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,
5-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, 2009 Mali Yılı Faaliyet ile ilgili yazısının oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Bülent ASLANHAN, Turgay ERDEM, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 10 red – MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red – 26 kabul) ile kabulüne,
6-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa BOZBEY’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
7-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Fatih Mehmet GÜLER’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
8-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Orhan ÖZCÜ’nün sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
9-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Abdurrahman TIĞ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
10-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Fahreddin YILDIRIM’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
11-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Orhan ŞAHİN’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
12-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ceyhun İRGİL’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
13-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Münir EROĞLU’nun sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmalarına oybirliği ile karar verildi.
 

26.04.2010 Tarihli Meclis