MECLİS TOPLANTILARI

22.04.2010 Tarihli Meclis Gündemi

 
GÜNDEM : Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.04.2010 Perşembe günü saat 15.00’da Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda (Heykel Tarihi Bina) yapacağı 2009/2014 seçim döneminin 16 ncı, 2 nci dönemin 4 üncü OLAĞAN toplantısının 1. birleşimine ait gündemdir.

 

 

G Ü N D E M :

1-GEÇEN TOPLANTI ZAPTI;

2-ENCÜMEN VE İHTİSAS KOMİSYONLARI ÜYELİK SEÇİMİ;

3-DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ;

1-Başkanlık Makamı’nın, Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği’ne üyelik ve üye seçimleri ile ilgili yazısı,
2-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu ile ilgili yazısı,
3-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, 50.000.000,00-EURO Kredi Kullanımı ile ilgili yazısı,
4-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Şube Müdürlüğü oluşturulması ile ilgili yazısı,
5-Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı’nın, Parkomat Tahsisi ile ilgili yazısı,
6-Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı’nın, Setbaşı Kütüphanesi altında ve Karagöz Evi içinde bulunan çay ocaklarının, Kent Müzesi zemin katında bulunan çay ocağı ve dükkanın (büfe olarak), Zübeyde Hanım Caddesi, No: 15/1 adresindeki büfenin BURFAŞ’a tahsisi ile ilgili yazısı,
7-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Ahmetbey Köyü, 981, 982, 983 parseller Yeşil Alan Kamulaştırılması ile ilgili yazısı,
8-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Kestel İlçesi, Ahmet Vefik Paşa Mahallesi, 28.U.IV.a pafta, 5964, 5965, 5966, 5967 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırma taleplerinin değerlendirilmesi ile ilgili yazısı,
9-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Özel Mülkiyette olan Tarihi Tescilli Kültür Varlıkları ve çevrelerinin kamulaştırılması, B.K.T.V.K. Kurulundan olur alınması ile ilgili yazısı,
10-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Veledrom, spor, rekreasyon, yol ve park alanları kamulaştırılması ile ilgili yazısı,
11-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım İlçesi, Baruthane Caddesi’nin kamulaştırılması için Belediyemiz IX. 5 Yıllık İmar Programının 2009-2010 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısı,

1/4

 


12-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Yalova Yolu – Millet Mahallesi Vatan Caddesi arasında kalan 30 m’lik imar yolu ile ilgili yazısı,
13-Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, Terminal Giriş-Çıkış Ücretleri ile ilgili yazısı,
14-Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, Geçiş Yolu İzin Belgeleri ile ilgili yazısı,
15-Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, Ana Arterlerin tespiti ile ilgili yazısı,
16-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, Araç Alımı ile ilgili yazısı,
17-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’nin, 8.09 Ekmek Fabrikaları ve Ekmek Fırınları maddesi hakkında revizyon talepleri ile ilgili yazısı,
18-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’nin, 7.10.1 Yapıların Güvenliği ile ilgili hususlar maddesi hakkındaki revizyon talepleri ile ilgili yazısı,
19-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarında yapılması istenen plan değişiklikleri talepleri ile ilgili yazısı,
20-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Akaryakıt ve LPG İstasyonu yapımına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli plan değişiklikleri ile ilgili yazısı,
21-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili yazısı,
22-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Ticaret Borsası’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin, 11.02.2010 gün ve 132 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısı,
23-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Nilüferköy, 125 parselle ilgili onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısı,
24-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Kükürtlü Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı ile ilgili olarak Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 13.04.2006 gün ve 220 sayılı kararına ilişkin (Danıştay 6. Dairesi) Mahkeme Kararı ile ilgili yazısı,
25-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Hüdavendigar Mahallesi, 4517 ve 4518 adalarda Spor Alanı ve Kentsel Yeşil Alan oluşturulması amacıyla hazırlanan 1/25000, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı talepleri ile ilgili yazısı.

4-KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR;

1-Ulaşım Komisyonu’nun, Bursa Hafif Raylı Sistem Batı Hattı güzergahındaki 6 adet istasyon ile Kuzey Hattı güzergahındaki 2 adet istasyonun isimlerinin belirlenmesi ile ilgili raporu,
2-Ulaşım Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesinde bulunan “Mehmet Akif Ersoy Caddesi” isminin “Mimar Sinan Bulvarı” olarak değiştirilmesi ile ilgili raporu,
3-Ulaşım Komisyonu’nun, Numarataj hakkındaki işlemler ile ilgili raporu,
4-Hukuk-Ulaşım Komisyonları’nın, UKOME Şube Müdürlüğü ve Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü’nün Çalışma, Usul ve Esasları hakkındaki İç Yönetmeliği ile ilgili müşterek raporu,
5-Plan ve Bütçe- Hukuk Komisyonları’nın, Geçiş Hakkı Yönetmeliğinde değişiklik yapılması ile ilgili müşterek raporu,
6-Hukuk – İmar ve Bayındırlık Komisyonları’nın İlan ve Reklam Yönetmeliği ile ilgili müşterek raporu,
7-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi’ne ait Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 6592 ada, 1 parselin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
8-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,


2/4

 


9-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
10-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
11-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
12-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
13-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
14-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
15-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Çınarönü Mahallesi, 6686 ada, 1-2-3 parseller hakkındaki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
16-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Akaryakıt ve LPG İstasyonu yapımına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli plan değişikliklerinin değerlendirilmesi ile ilgili raporu,
17-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Hisar Mahallesinde, 524 ada, 3 parselde talep edilen 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili raporu,
18-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’nin 8.10 uncu maddesinde değişiklik yapılması ile ilgili raporu,
19-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 11.03.2010 gün ve 192 sayılı kararıyla İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilen Sıcaksu Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında tapu iadesi konusu ile ilgili raporu,
20-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, B.K.T.V.Koruma Kurulu kararı doğrultusunda Osmangazi İlçesi, Çekirge Mahallesi, 4212 adaya ilişkin Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
21-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Namazgah Mahallesi, 6686 ada, 1-2-3-18-19 parsellerin Zemin altı otopark alanı ve Belediye Hizmet Alanı’na alınmasına yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
22-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 11.03.2010 gün ve 199 sayılı kararıyla İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen 1/5000 ölçekli plan değişiklik taleplerinin değerlendirilmesi ile ilgili raporu,
23-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, Eski Mudanya Caddesi’nde düzenleme yapılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
24-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Güzelyalı, 221 ada, 33-34 parsellerin Ticaret Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
25-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Bademli, 1215-1216 parsellerin dondurulmuş sanayi alanına alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
26-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.05.2010 gün ve 319 sayılı kararıyla Gemlik Kaymakamlığı, İlçe Müftülüğü’nün 08.01.2010 gün ve 36363-36488 sayılı talep yazılarının değerlendirilmesi ile ilgili raporu,
27-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Soğuksu, 1113-1114 parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
28-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Serme, 394-395 ve 398 parsellere ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

 

3/4

 


29-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 11.03.2010 gün ve 263 sayılı kararıyla İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilen Yıldırım İlçesi, Arabayatağı Mahallesi, 6635 ada, 6-7-8-9-10 parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
30-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 1028 ada, 2 parseldeki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği talebi ile ilgili raporu,
31-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, 08.02.2010 gün ve 681 sayılı yazısı ile Aalattinbey- Özlüce Kavşağına ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
32-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, 29.01.2010 gün ve 11187 sayılı yazısı ile Nilüfer İlçesi, Muhtelif Köprü Projeleri kapsamında plan değişiklikleri ile ilgili raporu,
33-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı’nın Trafo Alanı oluşturulmasına yönelik plan değişikliği talebi ile ilgili raporu,
34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 14.01.2010 gün ve 57 sayılı kararıyla onaylanan Gürsu İlçesi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan oda itirazının değerlendirilmesi ile ilgili raporu,
35-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, 3354, 3536, 3537, 4025 adalarda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu.

 

 

 

 

 

Recep DEMİRHAN
Büyükşehir Belediyesi Başkan V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.04.2010 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...


Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.04.2010 Perşembe günü saat 15.00’da Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda (Heykel Tarihi Bina) yaptığı 2009/2014 seçim döneminin 16 ncı 2 inci dönemin 4 üncü OLAĞAN toplantısının 1. birleşiminde alınan KARARLARIN ÖZETİDİR.


1-Okunan Geçen Toplantı Zaptının oybirliği ile kabulüne,
2-Encümen ve İhtisas Komisyonları Üyelik Seçimi;
Büyükşehir Belediyesi’nin 5 Kişilik Encümen Üyeliğine; Abdullah KARADAĞ, İsmail İPÇİ, Refik YILMAZ, Ali Hasan YOLUÇ, Hulisi TURAN,
Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ Genel Kurulu’nun 9 kişiden oluşturulması kararlaştırılan, Plan ve Bütçe Komisyonu’na; Recai EKMEKÇİ, Fahreddin YILDIRIM, Hasan MAKASCIOĞLU, Münir EROĞLU, Necmettin EKİNCİ, Abdurrahman TIĞ, Turgay ERDEM, Mahir GENCER, Dinçer YENİ,
Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ Genel Kurulu’nun 7 kişiden oluşturulması kararlaştırılan, İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na; Recep DEMİRHAN, Mustafa ALTIN, Celal DEMİR, Murat AY, Atilla ÖDÜNÇ, Osman AYRADİLLİ, Şükrü AKSU,
Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ Genel Kurulu’nun 7 kişiden oluşturulması kararlaştırılan, Çevre ve Sağlık Komisyonu’na; Kartal SALDIRIŞ, Aylin UYAR, Muhammet Yavuz ÜNLÜ, Murat AY, Hulisi TURAN, Bülent ASLANHAN, Şükrü AKSU,
Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ Genel Kurulu’nun 7 kişiden oluşturulması kararlaştırılan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’na; Necmettin EKİNCİ, Derya BULUT, Hasan MAKASCIOĞLU, Abdurrahman TIĞ, Münir EROĞLU, Ceyhun İRGİL, Erhan ÖZEKİN,
Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ Genel Kurulu’nun 7 kişiden oluşturulması kararlaştırılan, Ulaşım Komisyonu’na; Hikmet AYDOĞDU, Abdurrahman TIĞ, Necmettin EKİNCİ, Derya BULUT, Gökay BİLİR, Ali KARAMIK, Necdet ERSOY,
Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ Genel Kurulu’nun 9 kişiden oluşturulması kararlaştırılan Hukuk Komisyonu’na; Refik YILMAZ, Recep KOYGUN, Orhan ŞAHİN, Servet BÜYÜKPOYRAZ, Muhammet Yavuz ÜNLÜ, Abdullah KARADAĞ, Ali KARAMIK, Özden DOĞAN, Mehmet TEMİRTAŞ,
Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ Genel Kurulu’nun 7 kişiden oluşturulması kararlaştırılan Sosyal İşler ve Turizm Komisyonu’na; Kartal SALDIRIŞ, Aylin UYAR, Mustafa ALTIN, Gökay BİLİR, Celal DEMİR, Özden DOĞAN, Zafer Cemal ÜLGEN seçilmişlerdir.
3-Başkanlık Makamı’nın, Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği’ne üyelik ve üye seçimleri ile ilgili yazısında, Asil Üyeliğe; Recai EKMEKÇİ, Aylin UYAR, Necmettin EKİNCİ, Şükrü AKSU,
Yedek Üyeliğe; Celal DEMİR, Atilla ÖDÜNÇ, Muhammet Yavuz ÜNLÜ ve Orhan ŞAHİN oybirliği ile seçilmişlerdir.
4-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu ile ilgili yazısının 26.04.2010 tarihli OLAĞAN toplantısının 2. birleşimine ait gündemin son maddesi olarak görüşülmesinin oybirliği ile kabulüne,
5-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, 50.000.000,00-EURO Kredi Kullanımı ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
6-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Şube Müdürlüğü oluşturulması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
7-Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı’nın, Parkomat Tahsisi ile ilgili yazısının “aylık 300 (üçyüz) TL bedelle ve 5 yıllığına, BURBAK A.Ş.’ye tahsis edilmesi” ilavesiyle oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ Atatürk Cad. parkomat yerine red, diğerleri kabul, Bülent ASLANHAN, Mustafa BOZBEY, Fatih Mehmet GÜLER, Özden DOĞAN, Ceyhun İRGİL, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 10 red, 26 kabul) ile kabulüne,
8-Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı’nın, Setbaşı Kütüphanesi altında ve Karagöz Evi içinde bulunan çay ocaklarının, Kent Müzesi zemin katında bulunan çay ocağı ve dükkanın (büfe olarak), Zübeyde Hanım Caddesi, No: 15/1 adresindeki büfenin BURFAŞ’a tahsisi ile ilgili yazısının “aylık 50 (elli) TL. bedelle ve 5 yıllığına BURFAŞ A.Ş.’ye tahsisi” ilavesiyle oybirliği ile kabulüne,

1/6


9-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Ahmetbey Köyü, 981, 982, 983 parseller Yeşil Alan Kamulaştırılması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
10-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Kestel İlçesi, Ahmet Vefik Paşa Mahallesi, 28.U.IV.a pafta, 5964, 5965, 5966, 5967 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırma taleplerinin değerlendirilmesi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
11-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Özel Mülkiyette olan Tarihi Tescilli Kültür Varlıkları ve çevrelerinin kamulaştırılması, B.K.T.V.K. Kurulundan olur alınması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
12-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Velodrom, spor, rekreasyon, yol ve park alanları kamulaştırılması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
13-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım İlçesi, Baruthane Caddesi’nin kamulaştırılması için Belediyemiz IX. 5 Yıllık İmar Programının 2009-2010 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
14-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Yalova Yolu – Millet Mahallesi Vatan Caddesi arasında kalan 30 m’lik imar yolu ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
15-Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, Terminal Giriş-Çıkış Ücretleri ile ilgili yazısının Ulaşım Komisyonuna havalesine,
16-Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, Geçiş Yolu İzin Belgeleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık – Ulaşım Komisyonlarına müştereken havalesine,
17-Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, Ana Arterlerin tespiti ile ilgili yazısının Ulaşım Komisyonuna havalesine,
18-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, Araç Alımı ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
19-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’nin, 8.09 Ekmek Fabrikaları ve Ekmek Fırınları maddesi hakkında revizyon talepleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,
20-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’nin, 7.10.1 Yapıların Güvenliği ile ilgili hususlar maddesi hakkındaki revizyon talepleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,
21-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarında yapılması istenen plan değişiklikleri talepleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,
22-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Akaryakıt ve LPG İstasyonu yapımına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli plan değişiklikleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,
23-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,
24-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Ticaret Borsası’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin, 11.02.2010 gün ve 132 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,
25-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Nilüferköy, 125 parselle ilgili onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,
26-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Kükürtlü Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı ile ilgili olarak Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 13.04.2006 gün ve 220 sayılı kararına ilişkin (Danıştay 6. Dairesi) Mahkeme Kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,
27-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Hüdavendigar Mahallesi, 4517 ve 4518 adalarda Spor Alanı ve Kentsel Yeşil Alan oluşturulması amacıyla hazırlanan 1/25000, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı talepleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,
28-Ulaşım Komisyonu’nun, Bursa Hafif Raylı Sistem Batı Hattı güzergahındaki 6 adet istasyon ile Kuzey Hattı güzergahındaki 2 adet istasyonun isimlerinin belirlenmesi ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Bülent ASLANHAN, Ceyhun İRGİL, Ali KARAMIK, Fatih Mehmet GÜLER, Mahir GENCER, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 11 red – 25 kabul) ile kabulüne,
2/6

 

29-Ulaşım Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesinde bulunan “Mehmet Akif Ersoy Caddesi” isminin “Mimar Sinan Bulvarı” olarak değiştirilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
30-Ulaşım Komisyonu’nun, Numarataj hakkındaki işlemler ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
31-Hukuk-Ulaşım Komisyonları’nın, UKOME Şube Müdürlüğü ve Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü’nün Çalışma, Usul ve Esasları hakkındaki İç Yönetmeliği ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,
32-Plan ve Bütçe- Hukuk Komisyonları’nın, Geçiş Hakkı Yönetmeliğinde değişiklik yapılması ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,
33-Hukuk – İmar ve Bayındırlık Komisyonları’nın İlan ve Reklam Yönetmeliği ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,
34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi’ne ait Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 6592 ada, 1 parselin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
35-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
37-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
38-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Değiştirilerek Uygun Görülen Kararlar içinde 3. sırada yer alan, Kestel Belediye Meclisi’nin, 01.02.2010 tarih ve 45 sayılı Meclis Kararının, “B-3 yapı nizamının B-2 olarak düzenlenmesi” ifadesinin “B-3 yapı nizamının S-2 olarak düzenlenmesi” şeklinde değiştirilerek oybirliği ile kabulüne,
39-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun “Gürsu Belediye Meclisi’nin, 02.12.2009 tarih ve 155 sayılı Meclis Kararının” oybirliği ile kabulüne,
Değiştirilerek Uygun Görülen Kararlar içinde 2. sırada yer alan “03.02.2010 tarih ve 28 sayılı Meclis Kararının” oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Bülent ASLANHAN, Ceyhun İRGİL, Ali KARAMIK, Fatih Mehmet GÜLER, Mahir GENCER, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 11 red – 25 kabul) ile kabulüne,
40-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun Uygun Görülen Kararlar içinde; “1. sırada yer alan Gemlik Belediye Meclisi’nin, 09.09.2009 tarih ve 406 sayılı Meclis Kararı ile 4. sırada yer alan 03.03.2010 tarih ve 89 sayılı Meclis Kararlarının” tekrar incelenmek üzere komisyona iadesi şeklinde düzeltilerek oyçokluğu (CHP; Fatih Mehmet GÜLER 1 red – 35 kabul) ile kabulüne,
41-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
42-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Çınarönü Mahallesi, 6686 ada, 1-2-3 parseller hakkındaki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
43-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Akaryakıt ve LPG İstasyonu yapımına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli plan değişikliklerinin değerlendirilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
44-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Hisar Mahallesinde, 524 ada, 3 parselde talep edilen 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
45-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’nin 8.10 uncu maddesinde değişiklik yapılması ile ilgili raporunun “Komisyon raporunun tamamen değiştirilerek; ‘İbadethane altında ticari üniteler yer alamaz.’ Hükmünün Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’nin 8.10 uncu maddesine eklenmesini ve bu şekilde Mahkeme Kararının uygulanması” şeklinde düzeltilerek oybirliği ile kabulüne,

3/6

 

46-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 11.03.2010 gün ve 192 sayılı kararıyla İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilen Sıcaksu Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında tapu iadesi konusu ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
47-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, B.K.T.V.Koruma Kurulu kararı doğrultusunda Osmangazi İlçesi, Çekirge Mahallesi, 4212 adaya ilişkin Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
48-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Namazgah Mahallesi, 544 ada, 1-2-3-18-19 parsellerin Zemin altı otopark alanı ve Belediye Hizmet Alanı’na alınmasına yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
49-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 11.03.2010 gün ve 199 sayılı kararıyla İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen 1/5000 ölçekli plan değişiklik taleplerinin değerlendirilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
50-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, Eski Mudanya Caddesi’nde düzenleme yapılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
51-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Güzelyalı, 221 ada, 33-34 parsellerin Ticaret Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
52-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Bademli, 1215-1216 parsellerin dondurulmuş sanayi alanına alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
53-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.05.2008 gün ve 319 sayılı kararıyla Gemlik Kaymakamlığı, İlçe Müftülüğü’nün 08.01.2008 gün ve 36363-36488 sayılı talep yazılarının değerlendirilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
54-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Soğuksu, 1113-1114 parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
55-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Serme, 394-395 ve 398 parsellere ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
56-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 11.03.2010 gün ve 263 sayılı kararıyla İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilen Yıldırım İlçesi, Arabayatağı Mahallesi, 6635 ada, 6-7-8-9-10 parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
57-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 1028 ada, 2 parseldeki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
58-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, 08.02.2010 gün ve 681 sayılı yazısı ile Aalattinbey- Özlüce Kavşağına ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
59-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, 29.01.2010 gün ve 11187 sayılı yazısı ile Nilüfer İlçesi, Muhtelif Köprü Projeleri kapsamında plan değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
60-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı’nın Trafo Alanı oluşturulmasına yönelik plan değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
61-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 14.01.2010 gün ve 57 sayılı kararıyla onaylanan Gürsu İlçesi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan oda itirazının değerlendirilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
62-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, 3354, 3536, 3537, 4025 adalarda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
63-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Recep DEMİRHAN’ın verdiği “Osmangazi İlçesi, Alaaddin Mahallesi, 4743 ada, 30 parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,

4/6

 

64-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Recep DEMİRHAN’ın verdiği “Yıldırım İlçesi, Selimzade Mahallesi, Park Alanı oluşturulmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,
65-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Recep DEMİRHAN’ın verdiği “Gemlik İlçesi, Kurşunlu Mahallesi, 2711 parselde yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,
66-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Recep DEMİRHAN’ın verdiği “Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası ve Uluslar arası Otobüs Terminali İşletmesi İç Yönetmeliği” ile ilgili yazılı önergenin Ulaşım Komisyonuna havalesine,
67-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Refik YILMAZ’ın verdiği “Üftade Tekkesi ve Camii Çevre Düzenleme Projesinin gerçekleştirilebilmesi için H22d.07a.4d pafta, 5651 ada, 10 parselin IX. Beş Yıllık İmar Programının 2010 yılı dilimine ek olarak alınması” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
68-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Refik YILMAZ’ın verdiği “Cumhuriyet Caddesi’nde Nostaljik Tramvay Hattı’nın yapılması ve işletilmesi için Belediye Başkanı ve Encümen’e yetki verilmesi” ile ilgili yazılı oybirliği ile kabulüne,
69-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Refik YILMAZ’ın verdiği “Yıldırım İlçesi, Yüksek İhtisas Kavşağı, 4897 ada, 17 ve 18 parseller üzerinde bulunan yapının kamulaştırılması için mevcut 5 yıllık İmar Programının 2010 yılı dilimine ek olarak alınması” ile ilgili yazılı oybirliği ile kabulüne,
70-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Recep DEMİRHAN’ın verdiği “Yıldırım İlçesi, Teferrüç Mahallesi, Teleferik İstasyonu’na ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik talebi” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,
71-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Recep DEMİRHAN’ın verdiği “Gemlik İlçesi, Orhaniye Mahallesi, 14 pafta, 1 parsel ile ilgili Bursa 2. İdare Mahkemesi Kararı.” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,
72-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Recep DEMİRHAN’ın verdiği “Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 07.04.2010 tarih ve 235-236- …..256-257-276 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,
73-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Hasan AKTÜRK, Kartal SALDIRIŞ ve Münir EROĞLU’nun verdiği “Mudanya Belediye Meclisi’nin, 08.04.2010 tarih ve 2010/91-2010/92-2010/93-2010/94-2010/106-2010/155-2010/156 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,
74-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Derya BULUT’un verdiği “Yıldırım Belediye Meclisi’nin, 08.04.2010 tarih ve 184-185-186-189-190-…196 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,
75-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Fatih Mehmet GÜLER’in verdiği “Gemlik Belediye Meclisi’nin, 03.03.2010 tarih, 2010/M-88 sayılı Karar ve 07.04.2010 tarih, 2010/M-101, 2010/M-102, 2010/M-103 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,
76-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Derya BULUT ve Ali Hasan YOLUÇ’un verdiği “Yıldırım İlçesi, Şirinevler Mahallesi, 3. Derece Doğal Sit Alanı dahilinde kalan alanlarda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği yapılması.” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,
77-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Gökay BİLİR’in (Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, 22.04.2010 tarih ve M.16.0.BBB.0.12.09-301.01-47432 sayılı) verdiği “Emirsultan Kentsel Tasarım ve Meydan Düzenleme Yapım Restorasyon Uygulama işi için İller Bankası’ndan 5.000.000,00 TL. kredi talebi.” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,

 

78-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Gökay BİLİR’in (Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, 22.04.2010 tarih ve M.16.0.BBB.0.12.09-301.01-47430 sayılı) verdiği “Batı Bölgesi’ndeki Anaarter, Cadde ve Sokaklarda Asfalt Kaplama ve Yama Yapılması işi için İller Bankası’ndan 5.000.000,00 TL. kredi talebi.” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
79-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Gökay BİLİR’in (Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, 22.04.2010 tarih ve M.16.0.BBB.0.12.09-301.01-47431 sayılı) verdiği “Doğu Bölgesi’ndeki Anaarter, Cadde ve Sokaklarda Asfalt Kaplama ve Yama Yapılması işi için İller Bankası’ndan 5.000.000,00 TL. kredi talebi.” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
80-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Yener ACAR, Necmettin EKİNCİ, Murat AY ve Şükrü AKSU’nun verdiği “Kestel Belediye Meclisi’nin, 01.04.2010 tarih ve 77 sayılı Meclis Kararı” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,
81-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Ali KARAMIK ve Ceyhun İRGİL’in verdiği “Nilüfer Belediye Meclisi’nin, 07.04.2010 tarih ve 21,24,27,28,29,32,33,35,36,41 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,
82-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Ceyhun İRGİL, Erhan ÖZEKİN, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Mahir GENCER ve Bülent ASLANHAN’ın verdiği “Belediye Şirketleri hakkında bilgi edinme” ile ilgili yazılı önergenin Başkanlık Makamı’na havalesine,
83-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Ceyhun İRGİL, Erhan ÖZEKİN, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Mahir GENCER, Fatih Mehmet GÜLER, Şükrü AKSU ve Bülent ASLANHAN’ın verdiği “BursaRay ilişkili metro ve otobüs ulaşım hizmetleri yaz saatleri düzenlenmesi” ile ilgili yazılı önergenin Başkanlık Makamı’na havalesine,
84-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Atilla ÖDÜNÇ’ün verdiği “Gürsu Belediye Meclisi’nin, 07.04.2010 tarih ve 75-76-… 81-84-86-87-88 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,
85-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hasan AKTÜRK’ün sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
86-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Servet BÜYÜKPOYRAZ’ın yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
87-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Recep KOYGUN’un sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
88-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Fahreddin YILDIRIM’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
89-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Muhammet Yavuz ÜNLÜ’nün sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
90-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Orhan ŞAHİN’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
91-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Turgay ERDEM’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
92-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa ALTIN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
93-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Necdet ERSOY’un sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
94-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Kartal SALDIRIŞ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmalarına oybirliği ile karar verildi.

 


Recep ALTEPE
Mak. Müh.
Büyükşehir Belediye Başkanı
 

22.04.2010 Tarihli Meclis