MECLİS TOPLANTILARI

16.03.2010 Tarihli Meclis Gündemi

..

16.03.2010 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.03.2010 Perşembe günü saat 16.30’da Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda (Heykel Tarihi Bina) yaptığı 2009/2014 seçim döneminin 15 inci 2 inci dönemin 3 üncü OLAĞAN toplantısının 2. birleşiminde alınan KARARLARIN ÖZETİDİR.


1-Okunan Geçen Toplantı Zaptının oybirliği ile kabulüne,
2-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun, 30.01.2010 gün ve 5447 sayılı kararı doğrultusunda Osmangazi İlçesi, Gaziakdemir Mahallesi, 3905-3906-3907 adalar hakkındaki 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
3-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 844 ada, 4 parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
4-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’nin 5.03’üncü maddesinde değişiklik yapılması ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Bülent ASLANHAN, Ceyhun İRGİL, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN ve Şükrü AKSU 11 red – 24 kabul) ile kabulüne,
5-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Refik YILMAZ’ın verdiği “Tüm Kurum ve Kuruluşlarla, Derneklerle ortak proje yapılması konusunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
6-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Refik YILMAZ’ın verdiği “Özel Halk Otobüsü Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılması” ile ilgili yazılı önergenin Hukuk – Ulaşım Komisyonları’na müştereken havalesine,
7-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Refik YILMAZ’ın verdiği “Merinos Eski İplik Fabrikası’nın 198.48 m2 lik alan içinde bulunan Elektrik Trafo Merkezi ve Pano Mekanlarının 25 yıl müddetle kullanım hakkının TEDAŞ” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
8-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Refik YILMAZ’ın verdiği (Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, 16.03.2010 tarih ve M.16.0.BBB.0.12.08.301.01-30368 sayılı yazısı “Şartlı Bağış” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
9-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Refik YILMAZ’ın verdiği “Barakfaki Minibüsleri” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
10-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Gökay BİLİR’in verdiği “Engelli Kartı Uygulama Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılması” ile ilgili yazılı önergenin Ulaşım Komisyonu’na havalesine,
11-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Mahir GENCER, Necdet ERSOY ve Zafer Cemal ÜLGEN’in verdiği “1/25000 ölçekli Gemlik Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli Kurşunlu Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
12-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Özgen KESKİN’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
13-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Fatih Mehmet GÜLER’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
14-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Abdurrahman TIĞ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
15-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Recai EKMEKÇİ’nin sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

1/2

 

16-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Aylin UYAR’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
17-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Fahreddin YILDIRIM’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
18-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hikmet AYDOĞDU’nun sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
19-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Derya BULUT’un sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
20-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Turgay ERDEM’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmalarına,
21-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Murat AY’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmalarına oybirliği ile karar verildi.

 

 

Recep ALTEPE
Mak. Müh.
Büyükşehir Belediye Başkanı
 

16.03.2010 Tarihli Meclis