MECLİS TOPLANTILARI

11.03.2010 Tarihli Meclis Gündemi

GÜNDEM : Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 11.03.2010 Perşembe günü saat 15.00’da Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda (Heykel Tarihi Bina) yapacağı 2009/2014 seçim döneminin 15 inci, 2 nci dönemin 3 üncü OLAĞAN toplantısının 1. birleşimine ait gündemdir.

 

 

G Ü N D E M :

1-GEÇEN TOPLANTI ZAPTI;

2-DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ;

1-Protokol ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü’nün, Bayburt Belediyesi ile Kardeş Şehir İlişkisi Kurulması ile ilgili yazısı,
2-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Teminat Mektubu Kullanımı ile ilgili yazısı,
3-Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi İlan ve Reklam Uygulama Yönetmeliği Revizyonu ile ilgili yazısı,
4-Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, Sıcak Su Kentsel Dönüşüm Projesi ile ilgili yazısı,
5-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Atıcılar Mahallesi, 3764 ada, 63, 64 parsel, 12 m’lik yol kamulaştırılması ile ilgili yazısı,
6-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Numarataj hakkındaki işlemler ile ilgili yazısı,
7-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Gemlik İlçesi, Balıkpazarı Mahallesi, 285 ada, 4 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılması için Belediyemiz IX. 5 Yıllık İmar Programının 2010 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısı,
8-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Geçiş Hakkı Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılması ile ilgili yazısı,
9-Bursa Kent Konseyi’nin, Çarşılar, Büyük Mağazalar, Alışveriş Merkezleri ve Marketler Arasında Uyumlu Çalışma Saatleri ve Günlerinin Belirlenmesi ile ilgili yazısı,
10-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi’ne ait Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 6592 ada, 1 parselin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili yazısı,
11-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planlarında yapılması istenen plan değişiklikleri talepleri ile ilgili yazısı,
12-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Akaryakıt İstasyonu yapımına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli plan değişiklikleri ile ilgili yazısı,


1/4

 

 

13-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi’nin, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 14.01.2010 gün ve 57 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli Gürsu Nazım İmar Planı değişikliğine itiraz ile ilgili yazısı,
14-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi sit sınırlarında değişiklik yapılması hakkında hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili yazısı,
15-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Gaziakdemir Mahallesi, 3905-3906-3907 adalara ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili yazısı.

3-KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR;

1-Hukuk Komisyonu’nun, Özel Kalem Müdürlüğü’nün, Görev Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmelik ile ilgili raporu,
2-Hukuk Komisyonu’nun, Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü’nün, Görev Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmelik ile ilgili raporu,
3-Hukuk Komisyonu’nun, Protokol ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü’nün, Görev Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmelik ile ilgili raporu,
4-Hukuk Komisyonu’nun, Hukuk Müşavirliği’nin, Görev Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmelik ile ilgili raporu,
5-Hukuk Komisyonu’nun, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Görev Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmelik ile ilgili raporu,
6-Hukuk Komisyonu’nun, Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı’nın, Görev Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmelik ile ilgili raporu,
7-Hukuk Komisyonu’nun, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, Görev Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmelik ile ilgili raporu,
8-Hukuk Komisyonu’nun, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Görev Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmelik ile ilgili raporu,
9-Hukuk Komisyonu’nun, Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, Görev Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmelik ile ilgili raporu,
10-Hukuk Komisyonu’nun, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın, Görev Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmelik ile ilgili raporu,
11-Hukuk Komisyonu’nun, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, Görev Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmelik ile ilgili raporu,
12-Hukuk Komisyonu’nun, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Görev Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmelik ile ilgili raporu,
13-Hukuk Komisyonu’nun, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, Görev Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmelik ile ilgili raporu,
14-Hukuk Komisyonu’nun, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, Görev Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmelik ile ilgili raporu,
15-Hukuk Komisyonu’nun, Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü’nün Görev Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmelik ile ilgili raporu,
16-Hukuk Komisyonu’nun, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın, Görev Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmelik ile ilgili raporu,
17-Hukuk Komisyonu’nun, Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, Görev Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmelik ile ilgili raporu,
18-Hukuk Komisyonu’nun, Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı’nın, Görev Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmelik ile ilgili raporu,
19-Hukuk Komisyonu’nun, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Görev Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmelik ile ilgili raporu,


2/4

 

20-Hukuk Komisyonu’nun, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Görev Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmelik ile ilgili raporu,
21-Hukuk Komisyonu’nun, Genel Sekreter Yardımcılığı’nın, ARGE (Araştırma Geliştirme) Şube Müdürlüğü’nün Görev Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmelik ile ilgili raporu,
22-Hukuk Komisyonu’nun, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Veteriner Hizmetleri ve Hayvanat Bahçesi Şube Müdürlüğü, Veteriner Hizmetleri Yönetmeliği ile ilgili raporu,
23-Hukuk Komisyonu’nun, Bursa Belediyesi Yaş Sebze ve Meyve Hali Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması ile ilgili raporu,
24-Hukuk Komisyonu’nun, Kentimizin tarihi ve kültürel değerleri ile ilgili bilimsel araştırmanın yapılmasını sağlayacak “Bursa Araştırmaları Merkezi” adıyla bir Merkezin Büyükşehir Belediyesi Bünyesinde Kurulması ile ilgili raporu,
25-Hukuk Komisyonu’nun, Teşkilatlanma ile ilgili raporu,
26-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gürsu Belediye Meclisi’nin, 03.02.2010 tarih ve 2010/26 Esas, 40 sayılı “2010 Mali Yılı Ek Bütçesi” hakkındaki Meclis Kararı ile ilgili raporu,
27-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 2010 Yılı Sebze-Meyve ve Balık Satış Miktarları ile ilgili raporu,
28-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 2010 Yılı Teminat Miktarları ile ilgili raporu,
29-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 10.12.2009 gün ve 749 sayılı kararı ile onaylanan Gemlik Doğusu 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,
30-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 10.12.2009 gün ve 758 sayılı kararı ile onaylanan Gemlik ilçesi, Kurşunlu Mahallesi, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliklerine yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,
31-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
32-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
33-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu İlçesi, Yenidoğan Mahallesi, 2693 ada, 2-3 parsellerin Soğuk Hava Deposu Alanı olmasına ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Armutköy Mahallesi, 4375 ada, 16 parselin Eğitim Tesisi Alanına alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
35-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Alaşar Mahallesi, 4494 ada, 20-38 parsellerin Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanına alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 10.12.2009 gün ve 746 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli Gürsu Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,
37-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Tahtakale Mahallesi, 5568 ada, 5 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
38-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
39-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 4664, 4665, 4657, 4654, 4653, 4655, 4656, 4650, 4651, 4658, 4648, 4661, 4644 adalara ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
40-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,


3/4

 

 

41-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Selimzade Mahallesi, park alanı oluşturulmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
42-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım ilçesi, 75. Yıl Mahallesi, Su Deposu Alanı yapılması hakkında 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
43-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
44-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Başaran Mahallesi, 167 ada 4 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile ilgili raporu,
45-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 3419 ada, 1 parsele ilişkin hazırlanan İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
46-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 2478 ada, 1 parsele ilişkin talebin değerlendirilmesi ile ilgili raporu,
47-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1281 ada, 1 parsele ilişkin plan değişikliği talebi ile ilgili raporu,
48-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
49-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
50-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu kararı gereği sit sınırı ve yoğunluk kararlarıyla ilgili Mudanya 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
51-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye sınırları içinde bulunan müteahhit, sürveyan ve kalfaların Büyükşehir Belediyesine kayıtlarına ait usul ve esasların yeniden düzenlenmesi ile ilgili raporu,
52-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçe Belediyesine bağlanan beldelerdeki imar uygulamaları hakkında Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması teklifinin değerlendirilmesi ile ilgili raporu.

11.03.2010 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 11.03.2010 Perşembe günü saat 15.00’da Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda (Heykel Tarihi Bina) yaptığı 2009/2014 seçim döneminin 15 inci 2 inci dönemin 3 üncü OLAĞAN toplantısının 1. birleşiminde alınan KARARLARIN ÖZETİDİR.


1-Okunan Geçen Toplantı Zaptının; 11/02/2010 günlü OLAĞAN Meclis Toplantısına ait Zaptın; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 11.02.2010 tarih ve 2010/59 Esas, 154 Karar sayılı kararında;
Meclis Karar Özetinin, “Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’nin 5.03 Maddesinde Değişiklik Yapılması.” olarak düzeltilmesine,
“Madde 5.03 Yapı Düzenine İlişkin Tanımlar kısmını sadece 1, 2, 3 ve 4 üncü fıkrasını kapsamaktadır.” şeklinde düzeltilmesine,
Yine Katlar Alanları Hesabına Dahil Edilmeyen Alanlar kısmında bodrum katta iskan edilen katların %50 si kısmının “1 inci bodrum katta” şeklinde düzeltilerek oybirliği ile kabulüne,
2-Protokol ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü’nün, Bayburt Belediyesi ile Kardeş Şehir İlişkisi Kurulması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
3-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Teminat Mektubu Kullanımı ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
4-Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi İlan ve Reklam Uygulama Yönetmeliği Revizyonu ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık-Hukuk Komisyonlarına müştereken havalesine,
5-Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, Sıcak Su Kentsel Dönüşüm Projesi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,
6-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Atıcılar Mahallesi, 3764 ada, 63, 64 parsel, 12 m’lik yol kamulaştırılması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
7-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Numarataj hakkındaki işlemler ile ilgili yazısının Ulaşım Komisyonu’na havalesine,
8-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Gemlik İlçesi, Balıkpazarı Mahallesi, 285 ada, 4 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılması için Belediyemiz IX. 5 Yıllık İmar Programının 2010 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
9-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Geçiş Hakkı Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılması ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe-Hukuk Komisyonları’na müştereken havalesine,
10-Bursa Kent Konseyi’nin, Çarşılar, Büyük Mağazalar, Alışveriş Merkezleri ve Marketler Arasında Uyumlu Çalışma Saatleri ve Günlerinin Belirlenmesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe-Hukuk Komisyonları’na müştereken havalesine,
11-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi’ne ait Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 6592 ada, 1 parselin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,
12-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planlarında yapılması istenen plan değişiklikleri talepleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,
13-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Akaryakıt İstasyonu yapımına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli plan değişiklikleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,
14-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi’nin, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 14.01.2010 gün ve 57 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli Gürsu Nazım İmar Planı değişikliğine itiraz ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,
15-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi sit sınırlarında değişiklik yapılması hakkında hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,
16-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Gaziakdemir Mahallesi, 3905-3906-3907 adalara ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,
17-Hukuk Komisyonu’nun, Özel Kalem Müdürlüğü’nün, Görev Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmelik ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
18-Hukuk Komisyonu’nun, Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü’nün, Görev Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmelik ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
1/5

19-Hukuk Komisyonu’nun, Protokol ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü’nün, Görev Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmelik ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
20-Hukuk Komisyonu’nun, Hukuk Müşavirliği’nin, Görev Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmelik ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
21-Hukuk Komisyonu’nun, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Görev Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmelik ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
22-Hukuk Komisyonu’nun, Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı’nın, Görev Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmelik ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
23-Hukuk Komisyonu’nun, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, Görev Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmelik ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
24-Hukuk Komisyonu’nun, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Görev Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmelik ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
25-Hukuk Komisyonu’nun, Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, Görev Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmelik ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
26-Hukuk Komisyonu’nun, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın, Görev Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmelik ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
27-Hukuk Komisyonu’nun, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, Görev Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmelik ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
28-Hukuk Komisyonu’nun, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Görev Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmelik ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
29-Hukuk Komisyonu’nun, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, Görev Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmelik ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
30-Hukuk Komisyonu’nun, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, Görev Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmelik ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
31-Hukuk Komisyonu’nun, Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü’nün Görev Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmelik ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
32-Hukuk Komisyonu’nun, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın, Görev Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmelik ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
33-Hukuk Komisyonu’nun, Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, Görev Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmelik ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
34-Hukuk Komisyonu’nun, Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı’nın, Görev Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmelik ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
35-Hukuk Komisyonu’nun, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Görev Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmelik ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
36-Hukuk Komisyonu’nun, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Görev Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmelik ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
37-Hukuk Komisyonu’nun, Genel Sekreter Yardımcılığı’nın, ARGE (Araştırma Geliştirme) Şube Müdürlüğü’nün Görev Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmelik ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
38-Hukuk Komisyonu’nun, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Veteriner Hizmetleri ve Hayvanat Bahçesi Şube Müdürlüğü, Veteriner Hizmetleri Yönetmeliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
39-Hukuk Komisyonu’nun, Bursa Belediyesi Yaş Sebze ve Meyve Hali Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
40-Hukuk Komisyonu’nun, Kentimizin tarihi ve kültürel değerleri ile ilgili bilimsel araştırmanın yapılmasını sağlayacak “Bursa Araştırmaları Merkezi” adıyla bir Merkezin Büyükşehir Belediyesi Bünyesinde Kurulması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
41-Hukuk Komisyonu’nun, Teşkilatlanma ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
42-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gürsu Belediye Meclisi’nin, 03.02.2010 tarih ve 2010/26 Esas, 40 sayılı “2010 Mali Yılı Ek Bütçesi” hakkındaki Meclis Kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
43-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 2010 Yılı Sebze-Meyve ve Balık Satış Miktarları ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
44-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 2010 Yılı Teminat Miktarları ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
2/5
45-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 10.12.2009 gün ve 749 sayılı kararı ile onaylanan Gemlik Doğusu 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
46-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 10.12.2009 gün ve 758 sayılı kararı ile onaylanan Gemlik ilçesi, Kurşunlu Mahallesi, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliklerine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
47-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
48-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunda; Değiştirilerek Uygun Görülen Kararlar içinde 3. sırada yer alan ‘Gürsu Belediye Meclisi’nin, 03.02.2010 tarih ve 28 sayılı Meclis Kararının’ tekrar incelenmek üzere komisyona iadesi şeklinde düzeltilerek raporun oybirliği ile kabulüne,
49-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu İlçesi, Yenidoğan Mahallesi, 2693 ada, 2-3 parsellerin Soğuk Hava Deposu Alanı olmasına ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
50-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Armutköy Mahallesi, 4375 ada, 16 parselin Eğitim Tesisi Alanına alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
51-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Alaşar Mahallesi, 4494 ada, 20-38 parsellerin Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanına alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Bülent ASLANHAN, Turgay ERDEM, Ceyhun İRGİL, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN ve Şükrü AKSU 12 red – 30 kabul) ile kabulüne,
52-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 10.12.2009 gün ve 746 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli Gürsu Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
53-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Tahtakale Mahallesi, 5568 ada, 5 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
54-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunda; Red Edilen Kararlar içinde 16. sırada yer alan “Nilüfer Belediye Meclisi’nin, 06.01.2010 tarih ve 11 sayılı Meclis Kararının” tekrar incelenmek üzere komisyona iadesi şeklinde düzeltilerek raporun oybirliği ile kabulüne,
55-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 4664, 4665, 4657, 4654, 4653, 4655, 4656, 4650, 4651, 4658, 4648, 4661, 4644 adalara ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
56-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
57-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Selimzade Mahallesi, park alanı oluşturulmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun; “Yıldırım İlçesi, Selimzade Mahallesi, 4100 ada, 14 parselin kamulaştırma işlemlerinin Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması” ilavesiyle oybirliği ile kabulüne,
58-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım ilçesi, 75. Yıl Mahallesi, Su Deposu Alanı yapılması hakkında 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
59-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
60-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Başaran Mahallesi, 167 ada 4 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
61-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 3419 ada, 1 parsele ilişkin hazırlanan İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
62-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 2478 ada, 1 parsele ilişkin talebin değerlendirilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
63-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1281 ada, 1 parsele ilişkin plan değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

3/5
64-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
65-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
66-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu kararı gereği sit sınırı ve yoğunluk kararlarıyla ilgili Mudanya 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
67-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye sınırları içinde bulunan müteahhit, sürveyan ve kalfaların Büyükşehir Belediyesine kayıtlarına ait usul ve esasların yeniden düzenlenmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
68-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçe Belediyesine bağlanan beldelerdeki imar uygulamaları hakkında Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması teklifinin değerlendirilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
69-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Refik YILMAZ’ın verdiği “1/100.000 ölçekli Bursa 2020 Çevre Düzeni Planının Bursa Büyükşehir Belediyesi, Valilik ve İl Genel Meclisi ile birlikte hazırlanacak protokolde Büyükşehir Belediye Başkanı Recep ALTEPE’ye yetki verilmesi“ ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
70-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Celal DEMİR’in verdiği (Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, 11.03.2010 tarih ve M.16.0.BBB.0.15.44.301.01-28505 sayılı yazısı) “Gemlik İlçesi, Demirsubaşı Mahallesi, Çarşı Mevkiinde bulunan taşınmazlar imar planında Kent Parkı Alanında kaldığından kamulaştırılması” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
71-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Refik YILMAZ’ın verdiği “Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmelikler” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
72-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Servet BÜYÜKPOYRAZ’ın verdiği “Osmangazi İlçesi, Cumhuriyet Caddesi, Caddeye Bakı veren yapıların cephelerinin sağlıklaştırma projesi” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
73-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Servet BÜYÜKPOYRAZ’ın verdiği (Protokol ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü’nün, 10.03.2010 tarih ve M.16.0.BBB.0.15.76.00.301.01-27834 sayılı yazısı) “Ardahan Belediyesi ile Kardeş Şehir olunması” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
74-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Muhammed Yavuz ÜNLÜ ve Abdullah KARADAĞ’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, H21C04D2A pafta, 1028 ada, 2 parselde kayıtlı bulunan arsa” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
75-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Derya BULUT, Orhan ŞAHİN ve Ali Hasan YOLUÇ’un verdiği “Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’nin, 7.12 nci maddesi” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
76-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Derya BULUT, Orhan ŞAHİN ve Ali Hasan YOLUÇ’un verdiği “Yıldırım İlçesi, Arabayatağı Mahallesi, 3352 ada, 1,2 ve 3 parseller hakkında 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
77-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Hasan AKTÜRK, Kartal SALDIRIŞ ve Münir EROĞLU’nun verdiği “Mudanya Belediye Meclisi’nin, 05.03.2010 tarih ve 2010/38 Esas, 2010-59 Karar – 2010/37 Esas, 2010/63 Karar – 2009/359 Esas, 2010/64 Karar – 2009/392 Esas, 2010/69 Karar – 2009/368 Esas, 2010/70 sayılı ‘İmar Planı değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
78-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Recep DEMİRHAN, Abdurrahman TIĞ ve Servet BÜYÜKPOYRAZ’ın verdiği “Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 03.03.2010 tarih ve 189-190-….203 sayılı ‘İmar Planı değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
79-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Mahir GENCER, Necdet ERSOY ve Zafer Cemal ÜLGEN’in verdiği “Gemlik Belediye Meclisi’nin, 10.02.2010 tarih, 2010/M-66, 2010/M-67 ve 03.03.2010 tarih, 2010/M-89 sayılı ‘İmar Planı değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
4/5


80-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Yener ACAR, Necmettin EKİNCİ, Murat AY ve Şükrü AKSU’nun verdiği “Kestel Belediye Meclisi’nin, 01.03.2010 tarih ve 57, 58 sayılı ‘İmar Planı değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
81-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Hikmet AYDOĞDU ve Ali Hasan YOLUÇ’un verdiği “Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 11.02.2010 tarih ve 153, 154 sayılı ‘Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’nde yapılan değişiklik’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
82-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Hikmet AYDOĞDU, Orhan ŞAHİN ve Derya BULUT’un verdiği “Yıldırım Belediye Meclisi’nin, 03.03.2010 tarih ve 121, 122, 123, 124, 125, 127, 129, 130, 131, 132, 133, 134 sayılı ‘İmar Planı değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
83-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Çeyhun İRGİL’in verdiği “Bursa’da doğan, Bursa’nın sosyal ve kültürel yaşamına katkı koyan ünlülerin isimlerinin cadde veya sokaklara verilmesi” ile ilgili yazılı önergenin Başkanlık Makamı’na havalesine,
84-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Bülent ASLANHAN, Osman AYRADİLLİ, Çeyhun İRGİL, VE Mahir GENCER’in verdiği “Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nin Resmi Yazışmalarda anılan unvanı” ile ilgili yazılı önergenin Başkanlık Makamı’na havalesine,
85-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Refik YILMAZ’ın verdiği (Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, 11.03.2010 tarih ve M.16.0.BBB.0.12.07.301.01-28399 sayılı yazısı) “Seyyar Satıcıların müsadere edilen eşyaları için depo ücreti” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
86-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Ali KARAMIK ve Turgay ERDEM’in verdiği “Nilüfer Belediye Meclisi’nin, 03.03.2010 tarih ve 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35 sayılı ‘İmar Planı değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
87-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Ali KARAMIK ve Turgay ERDEM’in verdiği “Mülkiyeti Nilüfer Belediyesi’ne ait Karaman Mahallesi, 167 ada, 3 parsel hakkındaki plan değişikliği” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
88-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 11.02.2010 tarih ve 154 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilen; Meclis Kararının; Meclis Karar Özetinin, “Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’nin 5.03 Maddesinde Değişiklik Yapılması.” olarak düzeltilmesine,
“Madde 5.03 Yapı Düzenine İlişkin Tanımlar kısmını sadece 1, 2, 3 ve 4 üncü fıkrasını kapsamaktadır.” şeklinde düzeltilmesine,
Yine Katlar Alanları Hesabına Dahil Edilmeyen Alanlar kısmında bodrum katta iskan edilen katların %50 si kısmının “1 inci bodrum katta” şeklinde düzeltilerek oybirliği ile kabulüne,
89-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa DÜNDAR’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
90-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Fatih Mehmet GÜLER’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
91-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Recai EKMEKÇİ’nin sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.
92-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Fahreddin YILDIRIM’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmalarına oybirliği ile karar verildi.

 


Recep ALTEPE
Mak. Müh.
Büyükşehir Belediye Başkanı

11.03.2010 Tarihli Meclis