MECLİS TOPLANTILARI

11.02.2010 Tarihli Meclis Gündemi

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 11.02.2010 Perşembe günü saat 15.00’da Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda (Heykel Tarihi Bina) yapacağı 2009/2014 seçim döneminin 14 üncü, 2 nci dönemin 2 nci OLAĞAN toplantısının 1. birleşimine ait gündemdir.

G Ü N D E M :

1-GEÇEN TOPLANTI ZAPTI;

2-DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ;

1-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Aktarma Yapılması ile ilgili yazısı,
2-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Belediye Gelirlerinin Belli Hizmetlere Tahsisi ile ilgili yazısı,
3-Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın, Kent Katı Atık Depolama Alanı’nda oluşan deponi gazından enerji elde ederek gelir kazanmak için tesis kurulması ile ilgili yazısı,
4-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım İlçesinde bulunan “Mehmet Akif Ersoy Caddesi” isminin “Mimar Sinan Bulvarı” olarak değiştirilmesi ile ilgili yazısı,
5-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, İzmir Yolu ile Mudanya Yolu arasında kalan Ertuğrul, Özlüce, Minareliçavuş, Balat ve Ahmetyesevi Mahalleleri dahilinde kalan bina, eklenti ve ağaçların kamulaştırılması için Belediyemiz mevcut 5 yıllık İmar Programının 2010 yılı dilimine program eki olarak alınması ile ilgili yazısı,
6-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Ebu İshak Mahallesi, tapuda 294.48 m2 yüzölçümlü, 3968 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın IX. 5 yıllık İmar Programının 2010 yılı dilimine program eki olarak alınması ile ilgili yazısı,
7-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Gülbahçe Mahallesi, 1321 ada, 8 ve 9 parsellerin IX. 5 yıllık İmar Programının 2010 yılı dilimine program eki olarak alınması ile ilgili yazısı,
8-Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı’nın, “Nilüfer Vadisi Çevre Düzenleme Projesi” kapsamında yapılan Soğanlı Mahallesi, 4127 ada, 1 ve 2 sayılı parseller ile ilgili yazısı,
9-Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı’nın, 2010 Yılı Sebze-Meyve ve Balık satış miktarları ile ilgili yazısı,
10-Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı’nın, 2010 Yılı Teminat Miktarları ile ilgili yazısı,
11-Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Belediyesi Yaş Sebze ve Meyve Hali Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması ile ilgili yazısı,
12-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bulunan Müteahhit, Sürveyan ve kalfaların Büyükşehir Belediyesi’ne Kayıtlarına Ait Usul ve Esasların yeniden düzenlenmesi ile ilgili yazısı,

 

 

13-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 30.10.2008 gün ve 745 sayılı kararıyla, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın, 08.12.2009 tarihle onayladığı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Bursa- Uludağ Yeni Teleferik Projesi istasyonlarıyla ilgili Koruma Amaçlı İmar Planlarına ait askı süresi içinde yapılan itirazlar ile ilgili yazısı,
14-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Atıcılar Mahallesi, 6773 ada, 1 parselde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında değişiklik yapılması hakkında Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın talebi ile ilgili yazısı,
15-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili yazısı,
16-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Şehir Plancıları Odası, Bursa Şubesi’nin, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.12.2009 gün ve 746 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli Gürsu Nazım İmar Planı değişikliğine itirazı ile ilgili yazısı
17-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Akaryakıt İstasyonu yapımına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli plan değişiklikleri ile ilgili yazısı,
18-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 10.12.2009 tarih ve 749 sayılı kararı ile onaylanan Gemlik Doğusu 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına askı itirazı ile ilgili yazısı,
19-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 10.12.2009 tarih ve 758 sayılı kararı ile onaylanan Gemlik ilçesi, Kurşunlu Mahallesi, 2711 nolu parselin güneyinin otopark alanı olmasına ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliklerine askı itirazı ile ilgili yazısı,
20-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarında yapılması istenen plan değişiklikleri talepleri ile ilgili yazısı,


3-KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR;


1-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Su Dolum Tesisleri ile ilgili B.K.T.V.K.Kurulu kararı doğrultusunda düzenleme yapılmasıyla ilgili Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili rap0S??’?’???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????,?o??1?a?? ?????????????????????Ó?????????????????????????????? ?0?K?a?v?t?????u?e?Ã?3?,?k?f?? ????+????????[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[FAULT??DEFINERWHEN???????´????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???K?????????C?H?????`???H???H???????C?C???????`???K?????????C?H?????`???H???H???????C?C???????`???K?????????C?H?????`???H???H???????C?C???????`???K?????????C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H?????oru,
2-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
3-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, İstiklal Mahallesi’nde Konut Alanında kalan 1210 ada, 1 parselin ticaret alanına alınması hakkında Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
4-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Altınova Mah. 3199 ada, 64 parselde meydan yapılması talebi ile ilgili raporu,
5-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
6-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
7-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi/Çekirge Mahallesi 4212 nolu adada B.K.T.V.K.Kurulu kararı doğrultusunda düzenleme yapılması hakkında Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
8-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
9-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
10-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Karapınar Mahallesi, 961 adanın Sağlık Meslek Lisesi olmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
11-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Yiğitler Mahallesi 4229 ada 129 parselin "Dini Tesis Alanı" olmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

 


12-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya/YÖRÜKALİ 749 parselde yol aksının yeniden düzenlenmesi hakkında Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
13-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Göynüklü Köyü Muhtarlığı'nın talebi hakkında ile ilgili raporu,
14-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Osmangazi/Armutköy 4378 ada, 3 parselin Eğitim Alanına alınması hakkında Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
15-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Yıldırım/Vakıf Mah. Spor Alanında kalan 2674 ada, 3 parselin Eğitim Alanına alınması hakkında Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
16-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım/Hamamlıkızık Mahallesinde Koruma Kurulu Kararı doğrultusunda sit sınırlarının yeniden düzenlenmesi hakkında Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
17-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, BUSKİ Genel Müdürlüğü’nün Yıldırım 75.Yıl Mahallesinde Su Deposu Alanı yapılması ile ilgili raporu,
18-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
19-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel/Çataltepe 101 ada, 4 parsele ilişkin Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
20-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel/Serme 1029 parsele ait Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
21-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel/Serme 394-395-398 parsellere ait Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
22-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi/Ovaakça 1426 parsele ait Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
23-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer/Beşevlerde 586 ada, 1 parselde Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
24-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Fadıllı Mahallesi, 1059-1065-1066-1068-1069-1332-1350 parsellere yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
25-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Piremir Mahallesi, Mevcut Mezarlık Alanı’nda düzenleme yapılmasıyla ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
26-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, İsabey Mahallesi, Mevcut (Eski Köy Mezarlığı) Mezarlık Alanı’nda düzenleme yapılmasıyla ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
27-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Nilüferköy 125 parselde otopark alanı düzenlenmesiyle ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
28-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’ne geçici 4. Madde eklenmesi hakkındaki karar ile ilgili raporu,
29-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’nin, 5.01. Maddesinde değişiklik yapılması ile ilgili raporu,
30-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’nin, 8.13 Maddesiyle ilgili değişiklik yapılması ile ilgili raporu,
31-İmar ve Bayındırlık Komisyonu0S??’?’????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????’nun, Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’nin, 7.08 ve 7.08.1 Maddelerinde değişiklik yapılması ile ilgili raporu,
32-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’nin, 5.03 ve 7.11.1 Maddelerinde değişiklik yapılması ile ilgili raporu.

 

Recep ALTEPE
Mak. Müh.
Büyükşehir Belediye Başkanı

 

11.02.2010 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...

              Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 11.02.2010 Perşembe günü saat 15.00’da Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda (Heykel Tarihi Bina) yaptığı 2009/2014 seçim döneminin 14 üncü 2 inci dönemin 2 inci OLAĞAN toplantısının 1. birleşiminde alınan KARARLARIN ÖZETİDİR. 
 
 
         1-Okunan Geçen Toplantı Zaptının oybirliği ile kabulüne,
2-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Aktarma Yapılması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
3-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Belediye Gelirlerinin Belli Hizmetlere Tahsisi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
4-Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın, Kent Katı Atık Depolama Alanı’nda oluşan deponi gazından enerji elde ederek gelir kazanmak için tesis kurulması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
5-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım İlçesinde bulunan “Mehmet Akif Ersoy Caddesi” isminin “Mimar Sinan Bulvarı” olarak değiştirilmesi ile ilgili yazısının Ulaşım Komisyonu’na havalesine,
6-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, İzmir Yolu ile Mudanya Yolu arasında kalan Ertuğrul, Özlüce, Minareliçavuş, Balat ve Ahmetyesevi Mahalleleri dahilinde kalan bina, eklenti ve ağaçların kamulaştırılması için Belediyemiz mevcut 5 yıllık İmar Programının 2010 yılı dilimine program eki olarak alınması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
7-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Ebu İshak Mahallesi, tapuda 294.48 m2 yüzölçümlü, 3968 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın IX. 5 yıllık İmar Programının 2010 yılı dilimine program eki olarak alınması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
8-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Gülbahçe Mahallesi, 1321 ada, 8 ve 9 parsellerin IX. 5 yıllık İmar Programının 2010 yılı dilimine program eki olarak alınması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
9-Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı’nın, “Nilüfer Vadisi Çevre Düzenleme Projesi” kapsamında yapılan Soğanlı Mahallesi, 4127 ada, 1 ve 2 sayılı parseller ile ilgili yazısında, BURFAŞ’a, aylık 100 (Yüz) TL bedelle 5 yıllığına tahsisinin oybirliği ile kabulüne,
10-Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı’nın, 2010 Yılı Sebze-Meyve ve Balık satış miktarları ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
11-Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı’nın, 2010 Yılı Teminat Miktarları ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
12-Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Belediyesi Yaş Sebze ve Meyve Hali Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması ile ilgili yazısının Hukuk Komisyonu’na havalesine,
13-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bulunan Müteahhit, Sürveyan ve kalfaların Büyükşehir Belediyesi’ne Kayıtlarına Ait Usul ve Esasların yeniden düzenlenmesi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
14-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 30.10.2008 gün ve 745 sayılı kararıyla, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın, 08.12.2009 tarihle onayladığı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Bursa- Uludağ Yeni Teleferik Projesi istasyonlarıyla ilgili Koruma Amaçlı İmar Planlarına ait askı süresi içinde yapılan itirazlar ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
15-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Atıcılar Mahallesi, 6773 ada, 1 parselde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında değişiklik yapılması hakkında Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın talebi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
16-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
 
1/6
 
 
 
17-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Şehir Plancıları Odası, Bursa Şubesi’nin, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.12.2009 gün ve 746 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli Gürsu Nazım İmar Planı değişikliğine itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
18-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Akaryakıt İstasyonu yapımına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli plan değişiklikleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
19-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 10.12.2009 tarih ve 749 sayılı kararı ile onaylanan Gemlik Doğusu 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
20-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 10.12.2009 tarih ve 758 sayılı kararı ile onaylanan Gemlik ilçesi, Kurşunlu Mahallesi, 2711 nolu parselin güneyinin otopark alanı olmasına ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliklerine askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
21-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarında yapılması istenen plan değişiklikleri talepleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
22-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Su Dolum Tesisleri ile ilgili B.K.T.V.K.Kurulu kararı doğrultusunda düzenleme yapılmasıyla ilgili Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
23-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
24-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, İstiklal Mahallesi’nde Konut Alanında kalan 1210 ada, 1 parselin ticaret alanına alınması hakkında Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
25-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Altınova Mah. 3199 ada, 64 parselde meydan yapılması talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
26-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunda; Uygun Görülen Kararlarda; 14. sırada yer alan, Osmangazi Belediye Meclisi’nin 06.01.2010 tarih ve 24 sayılı Meclis Kararının tekrar incelenmek üzere komisyona iadesine şeklinde değiştirilerek oybirliği ile kabulüne,
27-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
28-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi/Çekirge Mahallesi 4212 nolu adada B.K.T.V.K.Kurulu kararı doğrultusunda düzenleme yapılması hakkında Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun tekrar incelenmek üzere komisyona iadesinin oybirliği ile kabulüne,
29-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunda; Uygun Görülen Kararlardan 1. sırada yer alan; Yıldırım Belediye Meclisi’nin, 02.12.2009 tarih ve 545 sayılı Meclis Kararının oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Bülent ASLANHAN, Turgay ERDEM, Ceyhun İRGİL, Ali KARAMIK, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN ve Şükrü AKSU 10 red, 30 kabul ) ile uygun olduğuna,
Uygun Görülen Kararlardan 2. sırada yer alan; Yıldırım Belediye Meclisi’nin, 02.12.2009 tarih ve 549 sayılı Meclis Kararının, “1961 ada, 2,3,4 ve 5 sayılı “Hastane Alanında” kalan parsellerin, “Sağlık Meslek Lisesi Alanına” alınması şeklinde gelen kararın “1961 ada, 2 ve 3 sayılı parsellerin “Rekreasyon Alanına” alınması” şeklinde değiştirilerek kabulüne,
Uygun Görülen Kararlardan 10. sırada yer alan; Yıldırım Belediye Meclisi’nin, 06.01.2010 tarih ve 13 sayılı Meclis Kararının oyçokluğu (MHP; Mehmet TEMİRTAŞ ve Dinçer YENİ 2 red-38 kabul ) ile uygun olduğuna,
2/6
 
 
Değiştirilerek Uygun Görülen Kararlardan 12. sırada yer alan; Yıldırım Belediye Meclisi’nin, 06.01.2010 tarih ve 7 sayılı Meclis Kararının oyçokluğu (MHP; Mehmet TEMİRTAŞ ve Dinçer
YENİ 2 red-38 kabul ) ile değiştirilerek uygun olduğuna şeklinde düzeltilerek raporun oybirliği ile kabulüne,
30-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
31-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Karapınar Mahallesi, 961 adanın Sağlık Meslek Lisesi olmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
32-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Yiğitler Mahallesi 4229 ada 129 parselin "Dini Tesis Alanı" olmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporununoyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Bülent ASLANHAN, Turgay ERDEM, Ceyhun İRGİL, Ali KARAMIK, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN ve Şükrü AKSU 10 red, 30 kabul ) ile kabulüne,
33-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya/YÖRÜKALİ 749 parselde yol aksının yeniden düzenlenmesi hakkında Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Göynüklü Köyü Muhtarlığı´nın talebi hakkında ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
35-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Osmangazi/Armutköy 4378 ada, 3 parselin Eğitim Alanına alınması hakkında Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,                                                                                                                      36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Yıldırım/Vakıf Mah. Spor Alanında kalan 2674 ada, 3 parselin Eğitim Alanına alınması hakkında Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
37-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım/Hamamlıkızık Mahallesinde Koruma Kurulu Kararı doğrultusunda sit sınırlarının yeniden düzenlenmesi hakkında Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
38-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, BUSKİ Genel Müdürlüğü’nün Yıldırım 75.Yıl Mahallesinde Su Deposu Alanı yapılması ile ilgili raporunun tekrar incelenmek üzere komisyona iadesinin oybirliği ile kabulüne,
39-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
40-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel/Çataltepe 101 ada, 4 parsele ilişkin Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun tekrar incelenmek üzere komisyona iadesinin oybirliği ile kabulüne,
41-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel/Serme 1029 parsele ait Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun tekrar incelenmek üzere komisyona iadesinin oybirliği ile kabulüne,
42-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel/Serme 394-395-398 parsellere ait Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun tekrar incelenmek üzere komisyona iadesinin oybirliği ile kabulüne,
43-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi/Ovaakça 1426 parsele ait Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun reddine şeklinde değiştirilerek oybirliği ile kabulüne,
44-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer/Beşevlerde 586 ada, 1 parselde Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun,oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Bülent ASLANHAN, Turgay ERDEM, Ceyhun İRGİL, Ali KARAMIK, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN ve Şükrü AKSU 10 red, 30 kabul ) ile kabulüne,
45-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Fadıllı Mahallesi, 1059-1065-1066-1068-1069-1332-1350 parsellere yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
46-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Piremir Mahallesi, Mevcut Mezarlık Alanı’nda düzenleme yapılmasıyla ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,                                                                                                      3/6
47-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, İsabey Mahallesi, Mevcut (Eski Köy Mezarlığı) Mezarlık Alanı’nda düzenleme yapılmasıyla ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,                                                           3/
48-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Nilüferköy 125 parselde otopark alanı düzenlenmesiyle ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
49-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’ne geçici 4. Madde eklenmesi hakkındaki karar ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
50-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’nin, 5.01. Maddesinde değişiklik yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
51-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’nin, 8.13 Maddesiyle ilgili değişiklik yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
52-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’nin, 7.08 ve 7.08.1 Maddelerinde değişiklik yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
53-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’nin, 5.03 ve 7.11.1 Maddelerinde değişiklik yapılması ile ilgili raporunda; Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’nin, Madde 5.03 Yapı Düzenine İlişkin Tanımlar Bölümünün 3) Katlar Alanı (KA) ile ilgili © Katlar alanı hesabına dahil edilmeyen alanlar fıkrasının, 2. Maddesinde ‘Toplam kat alanının % 20 sini geçmeyen balkonlar ve açık çıkmalar” yerine “Toplam kat alanının % 15’ini geçmeyen balkonlar ve açık çıkmalar” şeklinde düzeltilerek raporun oybirliği ile kabulüne,
54-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Recai EKMEKÇİ’nin verdiği (Protokol ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü’nün, 08.02.2010 tarih ve M.16.0.BBB.0.0.76.00.020-14349 sayılı) yazısı “Kütahya Belediyesi ile Kardeş Şehir olunması“ ile ilgili verdiği yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
55-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Recai EKMEKÇİ’nin verdiği “Hamitler Toplu Konut Alanındaki İmar Uygulama Planı sonucu oluşan yeni ada ve parseller üzerindeki Belediyemiz lehine olan intifa haklarının terkini (Trafo Alanı)“ ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
56-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Recai EKMEKÇİ’nin verdiği “Mudanya sahil şeridindeki deniz dolgu alanlarının Belediyemiz tasarrufuna bırakılması ile ilgili Belediye Başkanına ve Encümene yetki“ ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
57-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Recai EKMEKÇİ’nin verdiği “Demirtaş Baraj Gölü Çevresindeki Yer Alan ‘Çim Kayağı Tesislerinin’ kullanılabilir hale getirilmesi ve Baraj Gölünde ‘Su Kayağı Tesisi’ yapılması için DSİ I. Bölge Müdürlüğü’ne alanın tahsisi ve işletilmesine yönelik protokol yapılması ve Büyükşehir Belediye Başkanına imza yetkisi verilmesi” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
58-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Refik YILMAZ’ın verdiği (Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, 05.02.2010 tarih ve M.16.0.BBB.0.15.44.301.01-13614 sayılı) yazısı  “Osmangazi İlçesi, Tuzpazarı Yeşil Saha Kamulaştırması“ ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
59-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Refik YILMAZ’ın verdiği (Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, 05.02.2010 tarih ve M.16.0.BBB.0.15.44.301.01-13612 sayılı) yazısı “Gemlik İlçesi, Balıkpazarı Mahallesi, Balıkpazarı Hamamı  Kamulaştırması“ ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
60-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Refik YILMAZ’ın verdiği “Osmangazi Belediyesi’nce Belediyemize tahsis edilen Atıcılar Mahallesi, 673 ada, 1 parseldeki taşınmazın ekmek fırını olarak kullanılması amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı’na tahsisi“ ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
61-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Başkanı Recep ALTEPE’nin verdiği (Hukuk-Ulaşım Komisyonları müşterek raporunun) “Engelli Vatandaşların Refakatçili Paso kullanımı“ ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
 
                                                                                                                                                 4/6
 
 
 
62-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Abdullah KARADAĞ’ın verdiği (Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, 09.02.2010 tarih ve M.16.0. BBB. 0.15.44.301.01-14638 sayılı) yazısı “Osmangazi İlçesi, Tayakadın Mahallesi, 4089 ada, 28 parsel (Ördekli Hamamı Yanı) kamulaştırma“ ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,                                                                                                                                     
63-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Gökay BİLİR’in verdiği “İbrahimpaşa Mahallesi, Kızokulu Caddesi, Şehbender Konağı’nın alt katındaki çay ocağının BURFAŞ’a tahsisi“ ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
64-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Abdullah KARADAĞ’ın verdiği (Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, 09.02.2010 tarih ve M.16.0.BBB.0.14.51.301.01-14625 sayılı) yazısı “Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nca Trafik Hizmetlerinde kullanılmak üzere 2 adet Kamyonet satın alınması“ ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
65-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Gökay BİLİR’in verdiği “Gemlik İlçesi, İstiklal Caddesi üzerinde Belediyenin Tasarrufunda olan kısımların 5 yıl süre ile aylık 500 (beşyüz) TL bedel ile BURBAK’a tahsisi“ ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
66-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Refik YILMAZ’ın verdiği “Bursa ili Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 3419 ada, 1 parselin Dini Tesis Alanına alınmasına ilişkin hazırlanan Nazım İmar Planı değişikliği talebi“ ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
67-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Gökay BİLİR’in verdiği “Bursa ili Osmangazi İlçesi, İsmetiye Mahallesi, H22d.23d.4d pafta, 4037 ada, 25 parsele ilişkin hazırlanan Nazım İmar Planı değişikliği“ ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
68-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Refik YILMAZ’ın verdiği “Bursa ili, Yıldırım İlçesi, Selimzade Mahallesi, 4100 ada, 14 nolu parselin Yeşil Alana alınmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği“ ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
69-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Refik YILMAZ’ın verdiği “Bursa ili, Osmangazi İlçesi, Soğanlı Mahallesi 3502-3503 adaların Belediye Hizmet Alanına alınmasına ilişkin hazırlanan Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planı değişikliği“ ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
70-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Başkanı Recep ALTEPE’nin verdiği “Osmangazi İlçesi, Soğanlı Mahallesi, Yalova Yolu 1. Bölge Uygulama İmar Planında Servis Yolu düzenlemesi“ ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
71-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Başkanı Recep ALTEPE’nin verdiği “Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, Akaryakıt-LPG Satış İstasyonu Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili İmar Planı değişiklik önerisi“ ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
72-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Atilla ÖDÜNÇ’ün verdiği “Gürsu Belediye Meclisi’nin, 03.02.2010 ve 27,28,29,38 sayılı Meclis Kararları“ ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
73-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hasan MAKASCIOĞLU’nun verdiği “Bursa ili, Osmangazi İlçesi, sınırlarında Nilüfer Çayı üzerinde tesis edilecek olan EGEMEN-HES1 Projesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı“ ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
74-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Hasan AKTÜRK ve Kartal SALDIRIŞ’ın verdiği “Mudanya Belediye Meclisi’nin, 05.02.2010 Tarih ve 2009/78 Esas-2010/42 Karar, 2009/95 Esas-2010/43 Karar, 2009/401 Esas-2010/45 Karar, 2010/12 Esas-2010/46 Karar, 2010/13 Esas-2010/47 Karar sayılı ‘İmar Planı Değişikliği” hakkındaki Meclis Kararları“ ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
75-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Orhan ÖZCÜ’nün verdiği “Gürsu Belediye Meclisi’nin, 03.02.2010 tarih ve 2010/26 Esas, 40 sayılı ‘2010 Mali Yılı Ek Bütçesi’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili yazılı önergenin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,   
76-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Derya BULUT, Hikmet AYDOĞDU ve Ali Hasan YOLUÇ’un verdiği “Yıldırım Belediye Meclisi’nin, 03.02.2010 tarih ve 66,67,69,70,71,72,73,74, ve 75 sayılı ‘İmar Planı Değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,   
 
                                                                                                                                                          5/6
 
 
77-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Yener ACAR, Necmettin EKİNCİ, Murat AY ve Şükrü AKSU’nun verdiği “Kestel Belediye Meclisi’nin, 01.02.2010 tarih ve 43,45,46 ve 47 sayılı ‘İmar Planı Değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
78-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Bülent ASLANHAN ve Turgay ERDEM’in verdiği “Nilüfer Belediye Meclisi’nin, 03.02.2010 tarih ve 11,13,14,15,18,19,21,22,25,26,27,28 ve 29 sayılı ‘İmar Planı Değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
79-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Recep DEMİRHAN, Recai EKMEKÇİ ve Servet BÜYÜKPOYRAZ’ın verdiği “Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 03.02.2010 tarih ve 107,108…..134 sayılı sayılı ‘İmar Planı Değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
 80-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Şükrü AKSU, Bülent ASLANHAN ve Turgay ERDEM’in verdiği “ ‘Bursa Geleceğini Konuşuyor’ isimli bir çalıştay düzenlenmesi” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
 81-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa BOZBEY’in yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
82-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Fatih Mehmet GÜLER’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
83-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Abdurrahman TIĞ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.
 84-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Fahreddin YILDIRIM’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
85-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mahir GENCER’in sözlü yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
86-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Münir EROĞLU’nun  sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.
 
 
                                                                                         
 
 
 
 
                                                                                                 Recep ALTEPE
                                                                                                       Mak. Müh.
                                                                                        Büyükşehir Belediye Başkanı
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6/6
 
 
 
 

11.02.2010 Tarihli Meclis