MECLİS TOPLANTILARI

14.01.2010 Tarihli Meclis Gündemi


GÜNDEM : Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 14.01.2010 Perşembe günü saat 15.00’da Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda (Heykel Tarihi Bina) yapacağı 2009/2014 seçim döneminin 13 üncü, 2 nci dönemin 1 inci OLAĞAN toplantısının 1. birleşimine ait gündemdir.

 


G Ü N D E M :

1-GEÇEN TOPLANTI ZAPTI;

2-DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ;

1-Başkanlık Makamı’nın, Denetim Komisyonu Üyelerinin belirlenmesi ile ilgili yazısı,
2-Başkanlık Makamı’nın, 1/100 000 ölçekli Bursa 2020 Çevre Düzeni Planı Mustafakemalpaşa Bölgesi ile ilgili 6.1.2.2.1.c maddesi ile ilgili değişiklik talebinin değerlendirilmesi ile ilgili yazısı,
3-Genel Sekreter Yardımcılığı’nın, ARGE (Araştırma Geliştirme) Şube Müdürlüğü’nün Görev Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmelik ile ilgili yazısı,
4-Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, Görev Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmelik ile ilgili yazısı,
5-Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, Görev Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmelik ile ilgili yazısı,
6-Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Görev Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmelik ile ilgili yazısı,
7-Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın, Görev Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmelik ile ilgili yazısı,
8-Kaynak Geliştirme ve İştiraklar Dairesi Başkanlığı’nın, Görev Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmelik ile ilgili yazısı,
9-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, Görev Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmelik ile ilgili yazısı,
10-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Görev Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmelik ile ilgili yazısı,
11-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Görev Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmelik ile ilgili yazısı,
12-Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, Görev Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmelik ile ilgili yazısı,
13-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Görev Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmelik ile ilgili yazısı,
14-Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, Görev Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmelik ile ilgili yazısı,

 

15-Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, Görev Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmelik ile ilgili yazısı,
16-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Görev Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmelik ile ilgili yazısı,
17-Özel Kalem Müdürlüğü’nün, Görev Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmelik ile ilgili yazısı,
18-Protokol ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü’nün, Görev Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmelik ile ilgili yazısı,
19-Protokol ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü’nün, Uluslararası Kuruluş Üyeliği ile ilgili yazısı,
20-Protokol ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü’nün, Doğu Kazakistan Eyaletiyle Kardeş Şehir olunması ile ilgili yazısı,
21-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Geçici İşçilerin Çalışma Süreleri ile ilgili yazısı,
22-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Zabıta ve İtfaiye Personeline ödenecek fazla mesai ücretleri ile ilgili yazısı,
23-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Çeltik Mahallesi 4506 ada, 24 parsel üzerindeki intifa hakkının terkini ile ilgili yazısı,
24-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Kestel İlçesi, Su Dolum Tesisleri Alanı hakkında Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 19.12.2009 tarih ve 5346 sayılı kararının değerlendirilmesi ile ilgili yazısı,
25-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, 29.12.2009 gün ve 136867 sayılı yazısı ile talep ettiği Çağrışan Köyü’nün Mudanya Karayolu bağlantısını sağlayan tali yol ile ana yol üzerinde dönüş kavşağı hakkındaki düzenleme yapılması ile ilgili yazısı,
26-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, 29.12.2009 gün ve 137272 sayılı yazısı ile talep ettiği Eski Mudanya Caddesi’nin ana arter olması nedeniyle yayaların güvenliğinin sağlanabilmesi amacıyla 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği yapılması ile ilgili yazısı,
27-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, 18.12.2009 gün ve 132954 sayılı yazısı ile talep ettiği yol ve kavşakların plan değişikliklerinin yapılması ile ilgili yazısı,
28-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarında yapılması istenen plan değişiklikleri talepleri ile ilgili yazısı,
29-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Yenişehir İlçesi, Burcun Köyünde yapı0S??’?’???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????,?o??1?a?? ?????????????????????Ó?????????????????????????????? ?0?K?a?v?t?????u?e?Ã?3?,?k?f?? ????+????????[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[FAULT??DEFINERWHEN???????´????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???K?????????C?H?????`???H???H???????C?C???????`???K?????????C?H?????`???H???H???????C?C???????`???K?????????C?H?????`???H???H???????C?C???????`???K?????????C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???K?????????C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H??????C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H??????C?C???????`???C?H?????`???H???H?????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???lan 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliğine itiraz ile ilgili yazısı.


3-KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR;

1-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Zafer Mahallesi, 3577 ada, 1……11 parsel sayılı taşınmazların Büyükşehir Belediyesi Kamulaştırma Programına alınması ile ilgili raporu,
2-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Maksem Mahallesi, 5486 ada, 1 parsel sayılı (Darphane) taşınmazın Belediyemiz 5 Yıllık İmar Programının 2009-2010 yılları dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporu,
3-Ulaşım Komisyonu’nun, UKOME Kurulunun almış olduğu Akçalar’daki Ulaşım Ücret Tarifesinin belirlenmesi ile ilgili raporu,
4-Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun, Mahalle Mezarlıklarına Defin ile ilgili raporu,
5-Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun, Hafriyat, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Yönetim Planı ve 2010 Yılı Hafriyat Atık Kabul ve Ruhsat Ücretleri ile ilgili raporu,
6-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediyesi’nin, 10.09.2009 gün ve 538 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan plan değişikliğine ilişkin askı itirazının değerlendirilmesi ile ilgili raporu,
7-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Kırcaali Mahallesi, 3853 ada, Özel Sağlık Tesis Alanı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

 

8-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediyesi’nin, 15.10.2009 gün ve 580 sayılı meclis kararı ile havalesi yapılan Yıldırım İlçesi, Hacivat Mahallesinde Spor Kompleksi yapılması ile ilgili raporu,
9-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediyesi’nin, 15.01.2009 gün ve 29 sayılı meclis kararı ile havalesi yapılan Yıldırım İlçesi, 152 Evler Mahallesinde Resmi Kurum Alanı yapılması ile ilgili raporu,
10-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediyesi’nin, 18.06.2009 gün ve 339 sayılı meclis kararı ile havalesi yapılan Yıldırım İlçesi, Yiğitler Mahallesinde Konut Dışı kentsel Çalışma Alanı yapılması ile ilgili raporu,
11-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediyesi’nin, 15.10.2009 gün ve 625 sayılı meclis kararı ile havalesi yapılan Yıldırım İlçesi, Yiğitler Mahallesinde Resmi Kurum Alanı yapılması ile ilgili raporu,
12-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediyesi’nin, 28.12.2009 gün ve 798 sayılı meclis kararı ile havalesi yapılan Yıldırım İlçesi, Anadolu Mahallesinde Spor Tesisleri yapılması ile ilgili raporu,
13-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediyesi’nin, 24.11.2009 gün ve 728 sayılı meclis kararı ile havalesi yapılan Sinandede Mahallesi, Tayyareci M.Ali Caddesi üzerinde Servis Yolu yapılmasına yönelik plan değişikliği ile ilgili raporu,
14-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
15-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
16-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
17-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Başköy K.Sanayi Alanı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan notu değişikliği yapılması ile ilgili raporu,
18-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
19-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Ovaakça 7146 ada, 11 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında değişiklik yapılması ile ilgili raporu,
20-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Mollafenari Mahallesi, 5629, 5630, 5644 nolu adaların Park Alanı olarak düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
21-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediyesinin 15.10.2009 gün ve 599 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Yeniceabat Köyü Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazının değerlendirilmesi ile ilgili raporu,
22-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
23-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Dereçavuş Mahallesi, 4975 ada, 17-18 parsellere ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
24-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediyesinin 15.10.2009 gün ve 607 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,
25-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, 1/5000 Ölçekli Akçalar Nazım İmar Planında kalan Ramsar Alanı ve güncellenen Arkeolojik Sit Alanlarının işlenmesi hakkındaki plan değişikliği0S??’?’???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????,?o??1?a?? ?????????????????????Ó?????????????????????????????? ?0?K?a?v?t?????u?e?Ã?3?,?k?f?? ????+????????[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[ ile ilgili raporu,
26-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu İlçesi, Kurtuluş Mahallesi, 6415 ve 6416 nolu parsellere ilişkin olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
27-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu İlçesi, 1227 parselin Ticaret Alanına alınmasıyla ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

 

 

 

28-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Şehreküstü Mahallesi, 1408 ada, 104 parselin Sağlık Tesisis Alanına alınmasıyla ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,
29-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Yalova Yolu Kentsel Dönüşüm Alanına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
30-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Altınova Mahallesi, 3199 ada, 137 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
31-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, 10- Büyükşehir Belediyesinin 15.10.2009 gün ve 606 sayılı meclis kararı ile onaylı 1/25000 ölçekli Kuzey Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporu,
32-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Alaşar Mahallesi, 4494 ada, 20-38 parsellere ilişkin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
33-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Doğanevler Mahallesi, 587 ada, 15 parsele ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu.

 


Recep ALTEPE
Mak. Müh.
Büyükşehir Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.01.2010 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 14.01.2010 Perşembe günü saat 15.00’da Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda (Heykel Tarihi Bina) yaptığı 2009/2014 seçim döneminin 13 üncü 2 inci dönemin 1 inci OLAĞAN toplantısının 1. birleşiminde alınan KARARLARIN ÖZETİDİR.


1-Okunan Geçen Toplantı Zaptının oybirliği ile kabulüne,
2-Başkanlık Makamı’nın, Denetim Komisyonu Üyelerinin belirlenmesi ile ilgili yazısında; 3 kişiden oluşturulması kararlaştırılan Denetim Komisyonu Üyeliği’ne; Sayın Recai EKMEKÇİ, Sayın Celal DEMİR ve Sayın Mahir GENCER seçilmişlerdir,
3-Başkanlık Makamı’nın, 1/100 000 ölçekli Bursa 2020 Çevre Düzeni Planı (Mustafakemalpaşa Bölgesi) ile ilgili 6.1.2.2.1.c maddesi ile ilgili değişiklik talebinin değerlendirilmesi ile ilgili yazısının, İl Özel İdaresi, İl Genel Meclisi’nin, 03.12.2009 tarih ve 2009-398 sayılı Kararının aynen uygun olduğunun oybirliği ile kabulüne,
4-Genel Sekreter Yardımcılığı’nın, ARGE (Araştırma Geliştirme) Şube Müdürlüğü’nün Görev Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmelik ile ilgili yazısının Hukuk Komisyonu’na havalesine,
5-Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, Görev Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmelik ile ilgili yazısının Hukuk Komisyonu’na havalesine,
6-Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, Görev Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmelik ile ilgili yazısının Hukuk Komisyonu’na havalesine,
7-Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Görev Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmelik ile ilgili yazısının Hukuk Komisyonu’na havalesine,
8-Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın, Görev Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmelik ile ilgili yazısının Hukuk Komisyonu’na havalesine,
9-Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı’nın, Görev Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmelik ile ilgili yazısının Hukuk Komisyonu’na havalesine,
10-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, Görev Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmelik ile ilgili yazısının Hukuk Komisyonu’na havalesine,
11-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Görev Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmelik ile ilgili yazısının Hukuk Komisyonu’na havalesine,
12-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Görev Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmelik ile ilgili yazısının Hukuk Komisyonu’na havalesine,
13-Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, Görev Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmelik ile ilgili yazısının Hukuk Komisyonu’na havalesine,
14-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Görev Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmelik ile ilgili yazısının Hukuk Komisyonu’na havalesine,
15-Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, Görev Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmelik ile ilgili yazısının Hukuk Komisyonu’na havalesine,
16-Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, Görev Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmelik ile ilgili yazısının Hukuk Komisyonu’na havalesine,
17-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Görev Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmelik ile ilgili yazısının Hukuk Komisyonu’na havalesine,
18-Özel Kalem Müdürlüğü’nün, Görev Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmelik ile ilgili yazısının Hukuk Komisyonu’na havalesine,
19-Protokol ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü’nün, Görev Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmelik ile ilgili yazısının Hukuk Komisyonu’na havalesine,
20-Protokol ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü’nün, Uluslararası Kuruluş Üyeliği ile ilgili yazısının, Avrupa Marka Kentler Birliğine Üyeliğin oybirliği ile kabulüne,
21-Protokol ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü’nün, Doğu Kazakistan Eyaletiyle Kardeş Şehir olunması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
22-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Geçici İşçilerin Çalışma Süreleri ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
1/7
23-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Zabıta ve İtfaiye Personeline ödenecek fazla mesai ücretleri ile ilgili yazısında; Zabıta ve İtfaiye Personeline 298 TL ödenmesinin oybirliği ile kabulüne,
24-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Çeltik Mahallesi 4506 ada, 24 parsel üzerindeki intifa hakkının terkini ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
25-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Kestel İlçesi, Su Dolum Tesisleri Alanı hakkında Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 19.12.2009 tarih ve 5346 sayılı kararının değerlendirilmesi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
26-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, 29.12.2009 gün ve 136867 sayılı yazısı ile talep ettiği Çağrışan Köyü’nün Mudanya Karayolu bağlantısını sağlayan tali yol ile ana yol üzerinde dönüş kavşağı hakkındaki düzenleme yapılması ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
27-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, 29.12.2009 gün ve 137272 sayılı yazısı ile talep ettiği Eski Mudanya Caddesi’nin ana arter olması nedeniyle yayaların güvenliğinin sağlanabilmesi amacıyla 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği yapılması ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
28-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, 18.12.2009 gün ve 132954 sayılı yazısı ile talep ettiği yol ve kavşakların plan değişikliklerinin yapılması ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
29-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarında yapılması istenen plan değişiklikleri talepleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
30-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Yenişehir İlçesi, Burcun Köyünde yapılan 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliğine itiraz ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
31-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Zafer Mahallesi, 3577 ada, 1……11 parsel sayılı taşınmazların Büyükşehir Belediyesi Kamulaştırma Programına alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
32-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Maksem Mahallesi, 5486 ada, 1 parsel sayılı (Darphane) taşınmazın Belediyemiz 5 Yıllık İmar Programının 2009-2010 yılları dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
33-Ulaşım Komisyonu’nun, UKOME Kurulunun almış olduğu Akçalar’daki Ulaşım Ücret Tarifesinin belirlenmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
34-Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun, Mahalle Mezarlıklarına Defin ile ilgili raporunun oyçokluğu (Mustafa Bozbey 1 red-37 kabul) ile kabulüne,
35-Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun, Hafriyat, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Yönetim Planı ve 2010 Yılı Hafriyat Atık Kabul ve Ruhsat Ücretleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediyesi’nin, 10.09.2009 gün ve 538 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan plan değişikliğine ilişkin askı itirazının değerlendirilmesi ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Bülent ASLANHAN, Turgay ERDEM, Ceyhun İRGİL, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN ve Şükrü AKSU 12 red, 26 kabul) ile kabulüne,
37-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Kırcaali Mahallesi, 3853 ada, Özel Sağlık Tesis Alanı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun tekrar incelenmek üzere komisyona iadesinin oybirliği ile kabulüne,
38-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediyesi’nin, 15.10.2009 gün ve 580 sayılı meclis kararı ile havalesi yapılan Yıldırım İlçesi, Hacivat Mahallesinde Spor Kompleksi yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
39-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediyesi’nin, 15.01.2009 gün ve 29 sayılı meclis kararı ile havalesi yapılan Yıldırım İlçesi, 152 Evler Mahallesinde Resmi Kurum Alanı yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
40-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediyesi’nin, 18.06.2009 gün ve 339 sayılı meclis kararı ile havalesi yapılan Yıldırım İlçesi, Yiğitler Mahallesinde Konut Dışı kentsel Çalışma Alanı yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
2/7
41-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediyesi’nin, 15.10.2009 gün ve 625 sayılı meclis kararı ile havalesi yapılan Yıldırım İlçesi, Yiğitler Mahallesinde Resmi Kurum Alanı yapılması ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Bülent ASLANHAN, Turgay ERDEM, Ceyhun İRGİL, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN ve Şükrü AKSU 12 red, 26 kabul) ile kabulüne,
42-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediyesi’nin, 28.12.2009 gün ve 798 sayılı meclis kararı ile havalesi yapılan Yıldırım İlçesi, Anadolu Mahallesinde Spor Tesisleri yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
43-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediyesi’nin, 24.11.2009 gün ve 728 sayılı meclis kararı ile havalesi yapılan Sinandede Mahallesi, Tayyareci M.Ali Caddesi üzerinde Servis Yolu yapılmasına yönelik plan değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
44-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
45-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporda; Uygun Bulunmayan Kararlardan, Mudanya Belediye Meclisi’nin, 06.11.2009 tarih ve 375 sayılı Meclis Kararının incelenmesinin devamına” şeklinde düzeltilerek oybirliği ile kabulüne,
46-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunda; Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlardan, “Nilüfer Belediye Meclisi’nin, 07.12.2009 tarih ve 77 sayılı Meclis Kararı’nın komisyona iadesine” şeklinde düzeltilmesine,
Uygun Görülmeyen Kararlar içerisinde yer alan; “Nilüfer Belediye Meclisi’nin, 07.12.2009 tarih ve 79 sayılı Meclis Kararının komisyona iadesine” şeklinde düzeltilerek oybirliği ile kabulüne,
47-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Başköy K.Sanatlar Alanı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan notu değişikliği yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
48-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporuda; Uygun Görülen Kararlardan; “Yıldırım Belediye Meclisi’nin, 04.11.2009 tarih ve 535 sayılı Kararının oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Bülent ASLANHAN, Turgay ERDEM, Ceyhun İRGİL, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN ve Şükrü AKSU 12 red, MHP; Mehmet TEMİRTAŞ ve Dincer YENİ 2 red, 24 kabul) ile uygun olduğuna,” rapordaki diğer kararların oybirliği ile kabulüne,
49-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Ovaakça 7146 ada, 11 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında değişiklik yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
50-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Mollafenari Mahallesi, 5629, 5630, 5644 nolu adaların Park Alanı olarak düzenlenmesine ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliği ile ilgili raporun “söz konusu taşınmazın kamulaştırılmak üzere Belediyemiz 5 yıllık İmar Programının 2010 yılı dilimine ek olarak alınması” ilavesiyle oybirliği ile kabulüne,
51-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediyesinin 15.10.2009 gün ve 599 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Yeniceabat Köyü Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazının değerlendirilmesi ile ilgili raporunun, oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Bülent ASLANHAN, Turgay ERDEM, Ceyhun İRGİL, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN ve Şükrü AKSU 12 red, 26 kabul) ile kabulüne,
52-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun, Uygun Görülen Kararlar içerisinde yer alan; Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 02.12.2009 tarih ve 765 sayılı Meclis Kararı’nın, tekrar incelenmek üzere komisyona iadesine” şeklinde düzeltilerek kabulüne,
3/7

53-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Dereçavuş Mahallesi, 4975 ada, 17-18 parsellere ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporun; “İlköğretim Tesisi Alanından, Belediye Hizmet Alanına dönüştürülmesi” şeklinde düzeltilerek oybirliği ile kabulüne,
54-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediyesinin 15.10.2009 gün ve 607 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun tekrar incelenmek üzere komisyona iadesinin oybirliği ile kabulüne,
55-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, 1/5000 Ölçekli Akçalar Nazım İmar Planında kalan Ramsar Alanı ve güncellenen Arkeolojik Sit Alanlarının işlenmesi hakkındaki plan değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
56-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu İlçesi, Kurtuluş Mahallesi, 6415 ve 6416 nolu parsellere ilişkin olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
57-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu İlçesi, 1227 parselin Ticaret Alanına alınmasıyla ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (Mustafa BOZBEY 1 red-37 kabul ) ile kabulüne,
58-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Şehreküstü Mahallesi, 1408 ada, 104 parselin Sağlık Tesisis Alanına alınmasıyla ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
59-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Yalova Yolu Kentsel Dönüşüm Alanına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporun; ”Yalova Yolu Kentsel Dönüşüm alanı kapsamında kalan parsellerde tamir bakım onarım ve tadilatlar yapılabilir” plan notunun eklenmesi şeklinde değiştirilerek oybirliği ile kabulüne,
60-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Altınova Mahallesi, 3199 ada, 137 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
61-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, 10- Büyükşehir Belediyesinin 15.10.2009 gün ve 606 sayılı meclis kararı ile onaylı 1/25000 ölçekli Kuzey Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
62-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Alaşar Mahallesi, 4494 ada, 20-38 parsellere ilişkin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Bülent ASLANHAN, Turgay ERDEM, Ceyhun İRGİL, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN ve Şükrü AKSU 12 red, 26 kabul) ile kabulüne,
63-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Doğanevler Mahallesi, 587 ada, 15 parsele ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
64-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Gökay BİLİR’in verdiği (Genel Sekreterlik Yardımcılığı’nın, 13.01.2010 tarih ve M.16.0.BBB.0.70.05-301.01-4231) sayılı “Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü’nün Görev Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmelik “ ile ilgili yazılı önergesinin Hukuk Komisyonu’na havalesine,
65-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Gökay BİLİR’in verdiği (Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı’nın, 12.01.2010 tarih ve M.16.0.BBB.0.29.60-301.01-4008) sayılı “Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı’nın, Görev Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmelik “ ile ilgili yazılı önergesinin Hukuk Komisyonu’na havalesine,
66-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Gökay BİLİR’in verdiği (Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın, 08.01.2010 tarih ve M.16.0.BBB.0.22.19-301.01-2891) sayılı “Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın, Görev Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmelik “ ile ilgili yazılı önergesinin Hukuk Komisyonu’na havalesine,
67-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Gökay BİLİR’in verdiği (Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü’nün, 12.01.2010 tarih ve M.16.0.BBB.0.63.00.301.01-4119) sayılı “Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü’nün, Görev Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmelik “ ile ilgili yazılı önergesinin Hukuk Komisyonu’na havalesine,
4/7

68-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Gökay BİLİR’in verdiği (Hukuk Müşavirliği’nin, 14.01.2010 tarih ve M.16.0.BBB.0.0.61.301.01-4924) sayılı “(Hukuk Müşavirliği’nin, Görev Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmelik “ ile ilgili yazılı önergesinin Hukuk Komisyonu’na havalesine,
69-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Gökay BİLİR’in verdiği (İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, 11.01.2010 tarih ve M.16.0.BBB.0.71.10.017-2955) sayılı “Kadro İptal/İhdas“ ile ilgili yazılı önergesinin oybirliği ile kabulüne,
70-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Gökay BİLİR’in verdiği (İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, 13.01.2010 tarih ve M.16.0.BBB.0.71.10.907-4769) sayılı “Sözleşmeli Personel Çalıştırılması“ ile ilgili yazılı önergesinin oybirliği ile kabulüne,
71-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Gökay BİLİR’in verdiği (İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, 13.01.2010 tarih ve M.16.0.BBB.0.71.10.301-4765) sayılı “Sözleşmeli Personel Ücret Tespiti“ ile ilgili yazılı önergesinin oybirliği ile kabulüne,
72-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Refik YILMAZ’ın verdiği “Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 6560 ada, 27 parsel sayılı taşınmazın (Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi) Eğitim Hizmetlerinde kullanılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı’na hizmet süresince tahsisi“ ile ilgili yazılı önergesinin oybirliği ile kabulüne,
73-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Refik YILMAZ’ın verdiği “Osmangazi İlçesi, Orhanbey Mahallesi Fidan Han üst katında bulunan taşınmazın satın alınması“ ile ilgili yazılı önergesinin oybirliği ile kabulüne,
74-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Refik YILMAZ’ın verdiği “Tarihi Muradiye Bölgesinde bulunan atıl durumdaki Romangal İpek Fabrikası ve müştemilatlarının Belediyemiz 5 yıllık kamulaştırma programına alınması“ ile ilgili yazılı önergesinin oybirliği ile kabulüne,
75-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Gökay BİLİR’in verdiği “Kentimizin Tarihi ve Kültürel Değerleri ile ilgili Bilimsel Araştırmanın yapılmasını sağlayacak ‘Bursa Araştırmaları Merkezi’ adıyla bir merkezin Büyükşehir Belediyesi Bünyesinde Kurulması “ ile ilgili yazılı önergesinin Hukuk Komisyonu’na havalesine,
76-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Recep DEMİRHAN’ın verdiği “Osmangazi İlçesi, Soğanlı Mahallesi, H22d.02a pafta Yalova Yolu 1. Bölge Uygulama İmar Planında Karayolu Kenarında Servis Yolu Düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği“ ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
77-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Recep DEMİRHAN’ın verdiği “Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, H22d.01a.2d pafta, 6592 ada, 1 parselde Akaryakıt ve LPG Satış İstasyonu yapılması ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
78-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Recep DEMİRHAN’ın verdiği “Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve Mudanya İlçelerinde bulunan muhtelif parsellerle ilgili Büyükşehir Belediye Başkanı Recep ALTEPE’ye ve Encümen’e ‘Satın Alma Yetkisi’ verilmesi” ile ilgili yazılı önergesinin oybirliği ile kabulüne,
79-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Refik YILMAZ’ın verdiği “Özel Harf Grubu Ticari Araçlar” ile ilgili yazılı önergesinin oybirliği ile kabulüne,
80-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Başkanı Recep ALTEPE’nin verdiği “Gürsu Belediyesi’nin 10.000.000 TL. yardım talebi” ile ilgili yazılı önergesinin oybirliği ile kabulüne,
81-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Hasan AKTÜRK, Kartal SALDIRIŞ ve Münir EROĞLU’nun verdiği “Mudanya Belediye Meclisi’nin, 08.01.2010 tarih ve 2009/399 Esas, 2010/15 Karar – 2009/281 Esas, 2010/16 Karar – 2009/18 Esas, 2010/17 Karar – 2009/276 Esas, 2010/18 Karar – 2009/306 Esas, 2010/19 Karar – 2009/25 Esas, 2010/20 sayılı ‘İmar Planı değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

5/7

82-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Yener ACAR, Necmettin EKİNCİ, Murat AY ve Şükrü AKSU’nun verdiği “Kestel Belediye Meclisi’nin, 04.01.2010 tarih ve 126 Esas, 2010/23 Karar – 103 Esas, 2010/28 sayılı ‘İmar Planı değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
83-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Servet BÜYÜKPOYRAZ, Abdurrahman TIĞ ve Recep DEMİRHAN’ın verdiği “Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 06.01.2010 tarih ve 10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 ve 29 sayılı ‘İmar Planı değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
84-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Necdet ERSOY, Mahir GENCER ve Zafer Cemal ÜLGEN’in verdiği “Gemlik Belediye Meclisi’nin, 12.01.2010 tarih ve 2010/M-33, 2010/M-34, 2010/M-35 ve 2010/M-36 sayılı ‘İmar Planı değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
85-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Celal DEMİR ve Hikmet AYDOĞDU’nun verdiği “Yıldırım İlçesi, Karapınar Mahallesi, 961 ada da Sağlık Tesisi Alanı olarak tanımlanan, Ortaöğretim Tesis Alanı (Sağlık Meslek Lisesi) olarak tarif edilmesine yönelik 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
86-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Celal DEMİR ve Hikmet AYDOĞDU’nun verdiği “Yıldırım Belediye Meclisi’nin, 06.01.2010 tarih ve 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 ve13 sayılı ‘İmar Planı değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
87-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Celal DEMİR ve Refik YILMAZ’ın verdiği “Yıldırım İlçesi, Yavuzselim Mahallesi, 4864 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmak üzere Belediyemiz 5 Yıllık İmar Programının 2010 Yılı Dilimine program eki olarak alınması” ile ilgili yazılı önergesinin oybirliği ile kabulüne,
88-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Refik YILMAZ’ın verdiği “Enerji Şirketi Kurulması” ile ilgili yazılı önergesinin oybirliği ile kabulüne,
89-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Celal DEMİR ve Hikmet AYDOĞDU’nun verdiği “Yıldırım İlçesi, Yiğitler Mahallesi, 4229 ada, 129 parselin ‘Yeşil Alan’ olarak tanımlanan bölgenin ‘Dini Tesis Alanı’ olarak tanımlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
90-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Bülent ASLANHAN ve Turgay ERDEM’in verdiği “Nilüfer Belediye Meclisi’nin, 06.01.2010 tarih ve 10,11,12,13,14,15,16,17,20,21,22,24,27 ve 28 sayılı ‘İmar Planı değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
91-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Bülent ASLANHAN ve Turgay ERDEM’in verdiği “Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, H21c.05d.4b pafta, 586 ada, 1 parsel ile ilgili Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin 22.10.2009 tarih ve 2009/219 Esas sayılı kararı” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
92-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Bülent ASLANHAN ve Turgay ERDEM’in verdiği “Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’nin 5.03 üncü maddesinde değişiklik yapılması” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
93-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gökay BİLİR’in verdiği “Gürsu Yaş Sebze ve Meyve Hali Düzenleme Çalışmaları” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe - Hukuk Komisyonlarına müştereken havalesine,

 

6/7

 

94-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Özgen KESKİN’in yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
95-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Fatih Mehmet GÜLER’in yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
99-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Orhan ÖZCÜ’nün yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
97-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Recai EKMEKÇİ’nin yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
98-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Recep KOYGUN’un yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.
99-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Fahreddin YILDIRIM’ın yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.
100-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali Hasan YOLUÇ’un yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.
101-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Orhan ŞAHİN’in yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 


Recep ALTEPE
Mak. Müh.
Büyükşehir Belediye Başkanı

 

 

 

14.01.2010 Tarihli Meclis