MECLİS TOPLANTILARI

28.12.2009 Tarihli Meclis Gündemi


GÜNDEM : Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 28.12.2009 Pazartesi günü saat 16.00’da Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda (Heykel Tarihi Bina) yapacağı 2009/2014 seçim döneminin 12 nci, 1 inci dönemin 12 nci OLAĞANÜSTÜ toplantısının 1. birleşimine ait gündemdir.

 


G Ü N D E M :

1-GEÇEN TOPLANTI ZAPTI;

2-DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ;

1-Başkanlık Makamı’nın, Mudanya Belediye Meclisi’nin, 07.12.2009 tarih ve 2009/404 Esas, 2009/405 sayılı “Ek Bütçe” hakkındaki Meclis Kararı ile ilgili yazısı,
2-Başkanlık Makamı’nın, Gürsu Belediyesi’nin, Ödenek Aktarımı ile ilgili yazısı,
3-Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın,Yalova Yolu Kentsel Dönüşüm Projesi ile ilgili yazısı,
4-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Akçalar Mahallesi, Arkeopark Projesi Alanında kalan parsellerin kamulaştırılması ile ilgili yazısı,
5-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, BURBAK A.Ş.’ye tahsis edilecek yerler ile ilgili yazısı,
6-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım ilçesi, Anadolu Mahallesi, 2020 ada, 6 parsel ile ilgili Vakıflar Genel Müdürlüğü Bursa Bölge Müdürlüğü’nün İmar Planı Değişikliği ile ilgili talebinin değerlendirilmesi ile ilgili yazısı,
7-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Kırcaali Mahallesi, 3853 ada da kalan “Özel Sağlık Tesisi Alanı” ile ilgili Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, İmar Planı Değişikliği Talebinin değerlendirilmesi ile ilgili yazısı,

3-KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR;

1-Hukuk-Ulaşım Komisyonu’nun, S plakalar ile ilgili müşterek raporu,
2-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel ilçesi, Büyük Sanayi Sitesi Alanı ile ilgili 1/100000 Çevre Düzeni Planı Değişikliğindeki sınırların İl Özel İdaresinin talebi doğrultusunda netleştirilmesi hususu ile ilgili raporu,
3-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi , Kayhan Mahallesi, 4283 ada, 1-4-5-6 parseller ve 4284 ada, 1-2-3-4 parseller ile ilgili İmar Planı Değişiklikleri talebinin değerlendirilmesi ile ilgili raporu,
4-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,Osmangazi İlçesi, Altınova Mahallesi, 3198 ada, 15 parselin bir kısmının “otopark, Toplu Taşıma İstasyonu ve Terminal Alanı” olarak düzenlenmesi ile ilgili Nazım İmar Planı Değişiklikleri talebinin değerlendirilmesi ile ilgili raporu,
5-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Veyselkarani Mahallesi, 6659 ada, 1 parselin bir kısmının “Resmi Kurum Alanı” olarak düzenlenmesi ile ilgili nazım İmar Planı Değişikliği talebinin değerlendirilmesi ile ilgili raporu,
6-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Gaziakdemir Mahallesi, 3907 ada, 1-3 parseller “Spor Alanı” ve Muradiye Mahallesi, 4767 ada, 1 parselin “ Yeşil Alan” olarak düzenlenmesi ile ilgili Nazım İmar Planı değişiklikleri talebinin değerlendirilmesi ile ilgili raporu,
7-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, 1/100 000 ölçekli Bursa 2020 Çevre Düzeni Planı MustafaKemalpaşa Bölgesi ile ilgili 6.1.2.2.1.c maddesi ile ilgili değişiklik talebinin değerlendirilmesi ile ilgili raporu.


Recep ALTEPE
Mak. Müh.
Büyükşehir Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<0S??’?’?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????p> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

28.12.2009 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...

 Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 28.12.2009 Perşembe günü saat 16.00’da Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda (Heykel Tarihi Bina) yaptığı 2009/2014 seçim döneminin 12 nci, 1 inci dönemin 1 inci OLAĞANÜSTÜ toplantısının 1. birleşiminde alınan KARARLARIN ÖZETİDİR.


1-Okunan Geçen Toplantı Zaptının oybirliği ile kabulüne,
2-Başkanlık Makamı’nın, Mudanya Belediye Meclisi’nin, 07.12.2009 tarih ve 2009/404 Esas, 2009/405 sayılı “Ek Bütçe” hakkındaki Meclis Kararı ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
3-Başkanlık Makamı’nın, Gürsu Belediyesi’nin, Ödenek Aktarımı ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
4-Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın,Yalova Yolu Kentsel Dönüşüm Projesi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
5-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Akçalar Mahallesi, Arkeopark Projesi Alanında kalan parsellerin kamulaştırılması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
6-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, BURBAK A.Ş.’ye tahsis edilecek yerler ile ilgili yazısına; “İzmir Yolu Bankalar Caddesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Ulu Cadde ve Küçük Sanayi Bankalar Caddesi” ilavesiyle, Belediyenin tasarrufunda olan kısımların 5 (beş) yıl süre ile, aylık 2000 (İkibin) TL bedelle BURBAK AŞ’ye tahsinin oybirliği ile kabulüne,
7-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım ilçesi, Anadolu Mahallesi, 2020 ada, 6 parsel ile ilgili Vakıflar Genel Müdürlüğü Bursa Bölge Müdürlüğü’nün İmar Planı Değişikliği ile ilgili talebinin değerlendirilmesi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
8-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Kırcaali Mahallesi, 3853 ada da kalan “Özel Sağlık Tesisi Alanı” ile ilgili Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, İmar Planı Değişikliği Talebinin değerlendirilmesi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
9-Hukuk-Ulaşım Komisyonu’nun, S plakalar ile ilgili müşterek raporunun tekrar incelenmek üzere komisyona iadesine,
10-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel ilçesi, Büyük Sanayi Sitesi Alanı ile ilgili 1/100000 Çevre Düzeni Planı Değişikliğindeki sınırların İl Özel İdaresinin talebi doğrultusunda netleştirilmesi hususu ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Bülent ASLANHAN, Turgay ERDEM, Ceyhun İRGİL, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN ve Şükrü AKSU 12 Red-MHP; Mehmet TEMİRTAŞ ve Dinçer YENİ 2 red- 29 kabul) ile kabulüne,
11-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi , Kayhan Mahallesi, 4283 ada, 1-4-5-6 parseller ve 4284 ada, 1-2-3-4 parseller ile ilgili İmar Planı Değişiklikleri talebinin değerlendirilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
12-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,Osmangazi İlçesi, Altınova Mahallesi, 3198 ada, 15 parselin bir kısmının “otopark, Toplu Taşıma İstasyonu ve Terminal Alanı” olarak düzenlenmesi ile ilgili Nazım İmar Planı Değişiklikleri talebinin değerlendirilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
13-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Veyselkarani Mahallesi, 6659 ada, 1 parselin bir kısmının “Resmi Kurum Alanı” olarak düzenlenmesi ile ilgili nazım İmar Planı Değişikliği talebinin değerlendirilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
14-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Gaziakdemir Mahallesi, 3907 ada, 1-3 parseller “Spor Alanı” ve Muradiye Mahallesi, 4767 ada, 1 parselin “ Yeşil Alan” olarak düzenlenmesi ile ilgili Nazım İmar Planı değişiklikleri talebinin değerlendirilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
15-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, 1/100 000 ölçekli Bursa 2020 Çevre Düzeni Planı MustafaKemalpaşa Bölgesi ile ilgili 6.1.2.2.1.c maddesi ile ilgili değişiklik talebinin değerlendirilmesi ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere meclise iadesine,

16-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mehmet Fatih GÜLER’in yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
17-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Abdurrahman TIĞ’ın yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
18-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Orhan ŞAHİN’in yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 


Recep ALTEPE
Mak. Müh.
Büyükşehir Belediye Başkanı

28.12.2009 Tarihli Meclis