MECLİS TOPLANTILARI

10.12.2009 Tarihli Meclis Gündemi

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 10.12.2009 Perşembe günü saat 15.00’da Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda (Heykel Tarihi Bina) yaptığı 2009/2014 seçim döneminin 11 nci, 1 inci dönemin 11 inci OLAĞAN toplantısının 1. birleşiminde alınan KARARLARIN ÖZETİDİR.

1-Okunan Geçen Toplantı Zaptının oybirliği ile kabulüne,
2-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Araç Alımı ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
3-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’nde 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun 35. maddesine yapılan ilavenin Anayasa Mahkemesi’nce iptali sonucunda yapılacak uygulamanın belirlenmesi hakkında bir karar alınması ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık-Çevre ve Sağlık-Hukuk Komisyonları’na müştereken havalesine,
4-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 15.10.2009 gün ve 599 sayılı kararı ile onaylanan Eğitim Tesislerine ilişkin Yeniceabatköy Mahallesi Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
5-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
6-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
7-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Akaryakıt ve LPG İstasyonu yapımına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talepleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
8-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.10.2009 gün ve 607 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
9-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarında yapılması istenen plan değişikliği talepleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
10-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 15.10.2009 gün ve 606 sayılı kararı ile onaylanan 1/25000 ölçekli Kuzey Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
11-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Il Özel İdaresi’nin Kestel İlçe sınırları içerisinde kalan BESOB alanı ile ilgili 1/100 000 ölçekli Bursa 2020 Çevre Düzeni Planı değişikliği hakkındaki yazısının değerlendirilmesi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
12-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 10.09.2009/527 sayılı kararı ile onaylanan BHRS Üniversite hattı hakkındaki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazının değerlendirilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
13-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunda; Belediyesine İade Edilen Kararlardan 5. sırada yer alan “21.10.2009 tarih ve 136 sayılı Meclis Kararı’nın tekrar incelenmek üzere komisyona iadesine” şeklinde düzeltilerek oybirliği ile kabulüne,
14-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
15-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunda, Belediyesine İade Edilen Kararlardan 5 nci sırada yer alan Mudanya Belediye Meclisi’nin, 06.11.2009 tarih ve 379 sayılı Kararının; “Planda belirlenmiş olan şuyulandırma sınırlarının kaldırılarak onaylanmasına” şeklinde düzeltilerek,
Belediyesine İade Edilen Kararlardan 3 üncü,4 üncü ve 6 ncı sırada yer alan; Mudanya Belediye Meclisi’nin, 06.11.2009 Tarih ve 370-377 ve 382 sayılı Meclis Kararlarının “tekrar incelenmek üzere komisyona iadesine” şeklinde düzeltilerek raporun oybirliği ile kabulüne,
../…
-2-

16-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunda; Uygun Bulunan Gemlik Belediye Meclis Kararlarından 3 üncü sırada yer alan; 09.09.2009/M-406 sayılı Meclis Kararı’nın tekrar incelenmek üzere komisyona iadesine,
Uygun Bulunmayan Gemlik Belediye Meclis Kararlarından; 8 inci sırada yer alan Gemlik Belediye Meclisi’nin 02.12.2009/M-480 sayılı Kararının tekrar incelenmek üzere komisyona iadesine şeklinde düzeltilerek raporun oybirliği ile kabulüne,
17-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunda; Değiştirilerek Uygun Görülen Kararlardan itibaren sıra numaralarının 25,26,27,28,29,30,31,32,33 nolu sıra numaraları şeklinde düzeltilerek kabulüne,
Yeniden Değerlendirilmek üzere Belediyesine İade Edilen Kararlardan; Nilüfer Belediye Meclisi’nin, 07.10.2009 Tarih ve 24 sayılı Kararının tekrar incelenmek üzere Komisyona İadesine,
Uygun Görülmeyen Kararlardan; Nilüfer Belediye Meclisi’nin, 04.02.2009 Tarih ve 6 Sayılı Kararı, 07.10.2009 Tarih ve 12-13 sayılı Meclis Kararlarının tekrar incelenmek üzere Komisyona iadesine şeklinde düzeltilerek raporun oybirliği ile kabulüne,
18-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunda; “Uygun Görülen Kararlardan 07.10.2009 tarih ve 467 sayılı Meclis Kararı ve 04.11.2009 tarih ve 513,519 sayılı Meclis Kararlarının oyçokluğu (MHP;Mehmet TEMİRTAŞ ve Dinçer YENİ 2 red, 40 kabul) ile uygun olduğuna;
Uygun Görülmeyen Kararlar içerisinde yer alan, 04.11.2009 Tarih ve 514 sayılı Meclis Kararının Belediyesinden geldiği şekliyle kabulüne” şeklinde düzeltilerek raporun oybirliği ile kabulüne,
19-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
20-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, 1/1000 ölçekli Santral Garaj İmar Planında “plan değişiklik sınırının düzenlemesi” hakkındaki Plan değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
21-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Mürsel Köyü Muhtarlığı’nın 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliği talebinin değerlendirilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
22-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.06.2009/358 sayılı kararı ile onaylanan Mudanya İlçesi, 173 ada, 27 ve 3 parseller hakkındaki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazlarının değerlendirilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
23-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 12.03.2009/108 sayılı kararı ile onaylanan Osmangazi İlçesi, “Kentsel Sosyal Donatı Alanlarına” ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazlarının değerlendirilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
24-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, 264 ada, 7-8-9-12-13-22 nolu parseller hakkındaki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebinin değerlendirilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
25-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Kurşunlu 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
26-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Gökay BİLİR’in “İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, 09.12.2009 tarih ve M.16.0.BBB.0.71.10.301.01-129406 Sayılı ‘Şube Müdürlüğü Oluşturulması’ hakkındaki yazısı” ile ilgili verdiği yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
27-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Gökay BİLİR’in “Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması” ile ilgili verdiği yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
28-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Gökay BİLİR’in “Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın, 10.12.2009 Tarih ve M.16.0.BBB.0.22.17.-301.01-129846 sayılı ‘Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Yönetim Planı ve Hafriyat Atık Kabul ve Ruhsat Ücretleri Fiyat Teklifi’ hakkındaki yazısı” ile ilgili verdiği yazılı önergenin Çevre ve Sağlık Komisyonu’na havalesine,
../…
-3-

29-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Gökay BİLİR’in “BHRS II. Aşama Yapım İşleri Kapsamında Mudanya Yolu Kuzey Hattında yapılacak olan ilave güzergahta, Emek İstasyonu’nda kalan, Emek Mahallesi, 192 ada, 1 parsel sayılı ve 340.49 m2 sahalı taşınmazın kamulaştırılması için belediyemiz 5 yıllık imar programına alınması” ile ilgili verdiği yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
30-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Gökay BİLİR’in “Osmangazi İlçesi, Zafer Mahallesi, 3577 ada, 1…10 parsel sayılı taşınmazlar yol ve rekreasyon alanında kaldığından Mevcut 5 Yıllık İmar Programının 2009-2010 yılları dilimine ek olarak alınması” ile ilgili verdiği yazılı önergenin “Zafer Mahallesi, 3577 ada, 1,2,3,4,5,6,7,8,11 parsel sayılı taşınmazların” ilavesiyle oybirliği ile kabulüne,
31-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Gökay BİLİR’in “Osmangazi İlçesi, Ovaakça Mahallesi, 19 pafta, 935 parsel sayılı ve 640.00 m2 yüzölçümlü taşınmazın bağışlama talebi” ile ilgili verdiği yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
32-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Gökay BİLİR’in “Yıldırım İlçesi, Eflak Caddesi üzerinde 30 metrelik imar yolunda kalan, Erikli Mahallesi, 2447 ada, 8 parselin kamulaştırılmak üzere Belediyemiz IX. 5 Yıllık İmar Programının 2009-2010 yılı dilimine ek olarak alınması” ile ilgili verdiği yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
33-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Gökay BİLİR’in “Nilüfer İlçesi, Konak Mahallesi, DOP olarak imar yoluna terk edilen kısımlar üzerinde bulunan taşınmazların kamulaştırılması için Belediyemiz 5 Yıllık İmar Programının 2009-2010 yılı dilimine ek olarak alınması” ile ilgili verdiği yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
34-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Gökay BİLİR’in “Osmangazi İlçesi, Mollafenari Mahallesi, H22d.07a pafta, 5629-5630-5644 sayılı adaların ‘Park Alanı’ olarak düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ve 1/5000 ölçekli plan değişikliği” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
35-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Gökay BİLİR’in “BursaRay Projesi kapsamında Mudanya Yolu üzerindeki Emek 2 İstasyonu’nun 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının yapılması” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
36-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Gökay BİLİR’in “Bursa Hafif Raylı Sistem Batı Hattı güzergahındaki 6 adet istasyon ile Kuzey Hattı güzergahındaki 2 adet istasyon isimlerinin belirlenmesi” ile ilgili verdiği yazılı önergenin Ulaşım Komisyonu’na havalesine,
37-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Gökay BİLİR’in “Osmangazi İlçesi, Ovaakça Mahallesi, eski 935, yeni 7146 ada 1 ve 11 parselin konut alanından yeşil alana alınması ile ilgili 1/1000 ölçekli İmar Planı Tadilatı yapılması” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
38-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Gökay BİLİR’in “Yıldırım İlçesinden, Çevre Yolu’na bağlantıyı sağlayacak (Kazıklı Bağlantısı) alternatif yol güzergahına ait plan değişikliği” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
39-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Gökay BİLİR’in “Yıldırım İlçesi, Polis Okulu Katlı Kavşağı’nın bulunduğu bölgede kentin kuzey-güney aksında bağlantıyı sağlamak üzere alternatif yol güzergahına ait plan değişikliği” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
40-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Gökay BİLİR’in “Osmangazi İlçesi, Kayhan Mahallesi, H22D07A3B pafta, 4288 ada, 1 parselde bulunan Kayhan Hamamı’nın, 30 yıllığına kiralanması için Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi” ile ilgili verdiği yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
41-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Gökay BİLİR’in “Büyükşehir Belediyesi’nin, 2009 Mali Yılı Bütçesi üzerinden Ödenek Aktarımı” ile ilgili verdiği yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,

../…


-4-

42-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Refik YILMAZ’ın “Büyükşehir Belediye Başkanı’na ve Encümeni’ne ‘Satın Alma Yetkisi’ verilmesi” ile ilgili verdiği yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
43-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Gökay BİLİR’in “Osmangazi İlçesi, Atıcılar Mahallesi, 6773 ada, 1 parselin BHA olarak belediyemize tahsis protokolünün imzalanması için Belediye Başkanı’na yetki verilmesi” ile ilgili verdiği yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
44-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Recep DEMİRHAN’ın “Nilüfer İlçesi, Başköy sınırları içerisinde kalan ‘Dökümcüler Sitesi’nin bulunduğu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında tesislerin kullanım ihtiyaçları doğrultusunda imar planı değişikliği yapılması” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
45-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Recep KOYGUN, Aylin UYAR ve Servet BÜYÜKPOYRAZ’ın “Osmangazi İlçesi, Zafer Mahallesi, 3577 ada, 1….11 parsel sayılı taşınmazların Büyükşehir Belediyesi Kamulaştırma Programına alınması” ile ilgili verdiği yazılı önergenin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
46-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Recep KOYGUN, Aylin UYAR ve Servet BÜYÜKPOYRAZ’ın “Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 02.12.2009 tarih ve 756….770-792 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
47-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Gökay BİLİR’in “Mevcut ‘İhaleli Özel Halk Otobüsü Yönetmeliği’ ve ‘Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği’ yerine yeni bir düzenleme ile Yönetmelik yapılması” ile ilgili verdiği yazılı önergenin Ulaşım - Hukuk Komisyonlarına müştereken havalesine,
48-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Hasan AKTÜRK, Kartal SALDIRIŞ ve Münir EROĞLU’nun “Mudanya Belediye Meclisi’nin, 07.12.2009 tarih ve 2009/402, 2009/403, 2009/406, 2009/407, 2009/408 ve 2009/409 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
49-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Bülent ASLANHAN, Turgay ERDEM, Ali KARAMIK ve Erhan ÖZEKİN’in “Nilüferi Belediye Meclisi’nin, 02.12.2009 tarih ve 12,15,16,17,18,22,23,27,28,29,30,31, karar ve 07.12.2009 tarih, 71….77 ve 79 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
50-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Bülent ASLANHAN, Turgay ERDEM, Ali KARAMIK ve Erhan ÖZEKİN’in “UKOME Kurulu’nun almış olduğu Akçalar’daki Ulaşım Ücret Tarifesi’nin yeniden değerlendirilmesi” ile ilgili verdiği yazılı önergenin Ulaşım Komisyonu’na havalesine,
51-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa BOZBEY’in “Mahalle Mezarlıklarına defin” ile ilgili verdiği yazılı önergenin Çevre ve Sağlık Komisyonu’na havalesine,
52-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Abdullah KARADAĞ’ın “Belediyemizin BURFAŞ’taki sermaye artışı” ile ilgili verdiği yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
53-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Recep DEMİRHAN’ın “Bursa İl Özel İdaresi, İl Genel Meclisi’nin, 03.12.2009 tarih ve 2009/398 sayılı ‘Bursa 2020 Yılı 1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı, plan notu değişikliği’ hakkındaki Kararı” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
54-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Derya BULUT, Hikmet AYDOĞDU’nun “Yıldırım Belediye Meclisi’nin, 02.12.2009-03.12.2009 tarih ve 544…..554,556….561 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
../…


-5-

 

55-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Özgen KESKİN’in yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
56-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Abdurrahman TIĞ’ın yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
57-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Recai EKMEKÇİ’nin yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
58-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İsmail İPÇİ’nin yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 


Recep ALTEPE
Mak. Müh.
Büyükşehir Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.12.2009 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...

 

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 10.12.2009 Perşembe günü saat 15.00’da Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda (Heykel Tarihi Bina) yaptığı 2009/2014 seçim döneminin 11 nci, 1 inci dönemin 11 inci OLAĞAN toplantısının 1. birleşiminde alınan KARARLARIN ÖZETİDİR.

 

1-Okunan Geçen Toplantı Zaptının oybirliği ile kabulüne,
2-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Araç Alımı ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
3-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’nde 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun 35. maddesine yapılan ilavenin Anayasa Mahkemesi’nce iptali sonucunda yapılacak uygulamanın belirlenmesi hakkında bir karar alınması ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık-Çevre ve Sağlık-Hukuk Komisyonları’na müştereken havalesine,
4-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 15.10.2009 gün ve 599 sayılı kararı ile onaylanan Eğitim Tesislerine ilişkin Yeniceabatköy Mahallesi Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
5-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
6-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
7-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Akaryakıt ve LPG İstasyonu yapımına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talepleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
8-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.10.2009 gün ve 607 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
9-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarında yapılması istenen plan değişikliği talepleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
10-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 15.10.2009 gün ve 606 sayılı kararı ile onaylanan 1/25000 ölçekli Kuzey Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
11-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Il Özel İdaresi’nin Kestel İlçe sınırları içerisinde kalan BESOB alanı ile ilgili 1/100 000 ölçekli Bursa 2020 Çevre Düzeni Planı değişikliği hakkındaki yazısının değerlendirilmesi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
12-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 10.09.2009/527 sayılı kararı ile onaylanan BHRS Üniversite hattı hakkındaki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazının değerlendirilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
13-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunda; Belediyesine İade Edilen Kararlardan 5. sırada yer alan “21.10.2009 tarih ve 136 sayılı Meclis Kararı’nın tekrar incelenmek üzere komisyona iadesine” şeklinde düzeltilerek oybirliği ile kabulüne,
14-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
15-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunda, Belediyesine İade Edilen Kararlardan 5 nci sırada yer alan Mudanya Belediye Meclisi’nin, 06.11.2009 tarih ve 379 sayılı Kararının; “Planda belirlenmiş olan şuyulandırma sınırlarının kaldırılarak onaylanmasına” şeklinde düzeltilerek,
Belediyesine İade Edilen Kararlardan 3 üncü,4 üncü ve 6 ncı sırada yer alan; Mudanya Belediye Meclisi’nin, 06.11.2009 Tarih ve 370-377 ve 382 sayılı Meclis Kararlarının “tekrar incelenmek üzere komisyona iadesine” şeklinde düzeltilerek raporun oybirliği ile kabulüne,
../…
-2-

16-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunda; Uygun Bulunan Gemlik Belediye Meclis Kararlarından 3 üncü sırada yer alan; 09.09.2009/M-406 sayılı Meclis Kararı’nın tekrar incelenmek üzere komisyona iadesine,
Uygun Bulunmayan Gemlik Belediye Meclis Kararlarından; 8 inci sırada yer alan Gemlik Belediye Meclisi’nin 02.12.2009/M-480 sayılı Kararının tekrar incelenmek üzere komisyona iadesine şeklinde düzeltilerek raporun oybirliği ile kabulüne,
17-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunda; Değiştirilerek Uygun Görülen Kararlardan itibaren sıra numaralarının 25,26,27,28,29,30,31,32,33 nolu sıra numaraları şeklinde düzeltilerek kabulüne,
Yeniden Değerlendirilmek üzere Belediyesine İade Edilen Kararlardan; Nilüfer Belediye Meclisi’nin, 07.10.2009 Tarih ve 24 sayılı Kararının tekrar incelenmek üzere Komisyona İadesine,
Uygun Görülmeyen Kararlardan; Nilüfer Belediye Meclisi’nin, 04.02.2009 Tarih ve 6 Sayılı Kararı, 07.10.2009 Tarih ve 12-13 sayılı Meclis Kararlarının tekrar incelenmek üzere Komisyona iadesine şeklinde düzeltilerek raporun oybirliği ile kabulüne,
18-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunda; “Uygun Görülen Kararlardan 07.10.2009 tarih ve 467 sayılı Meclis Kararı ve 04.11.2009 tarih ve 513,519 sayılı Meclis Kararlarının oyçokluğu (MHP;Mehmet TEMİRTAŞ ve Dinçer YENİ 2 red, 40 kabul) ile uygun olduğuna;
Uygun Görülmeyen Kararlar içerisinde yer alan, 04.11.2009 Tarih ve 514 sayılı Meclis Kararının Belediyesinden geldiği şekliyle kabulüne” şeklinde düzeltilerek raporun oybirliği ile kabulüne,
19-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
20-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, 1/1000 ölçekli Santral Garaj İmar Planında “plan değişiklik sınırının düzenlemesi” hakkındaki Plan değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
21-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Mürsel Köyü Muhtarlığı’nın 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliği talebinin değerlendirilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
22-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.06.2009/358 sayılı kararı ile onaylanan Mudanya İlçesi, 173 ada, 27 ve 3 parseller hakkındaki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazlarının değerlendirilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
23-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 12.03.2009/108 sayılı kararı ile onaylanan Osmangazi İlçesi, “Kentsel Sosyal Donatı Alanlarına” ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazlarının değerlendirilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
24-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, 264 ada, 7-8-9-12-13-22 nolu parseller hakkındaki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebinin değerlendirilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
25-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Kurşunlu 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
26-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Gökay BİLİR’in “İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, 09.12.2009 tarih ve M.16.0.BBB.0.71.10.301.01-129406 Sayılı ‘Şube Müdürlüğü Oluşturulması’ hakkındaki yazısı” ile ilgili verdiği yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
27-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Gökay BİLİR’in “Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması” ile ilgili verdiği yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
28-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Gökay BİLİR’in “Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın, 10.12.2009 Tarih ve M.16.0.BBB.0.22.17.-301.01-129846 sayılı ‘Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Yönetim Planı ve Hafriyat Atık Kabul ve Ruhsat Ücretleri Fiyat Teklifi’ hakkındaki yazısı” ile ilgili verdiği yazılı önergenin Çevre ve Sağlık Komisyonu’na havalesine,
../…
-3-

29-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Gökay BİLİR’in “BHRS II. Aşama Yapım İşleri Kapsamında Mudanya Yolu Kuzey Hattında yapılacak olan ilave güzergahta, Emek İstasyonu’nda kalan, Emek Mahallesi, 192 ada, 1 parsel sayılı ve 340.49 m2 sahalı taşınmazın kamulaştırılması için belediyemiz 5 yıllık imar programına alınması” ile ilgili verdiği yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
30-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Gökay BİLİR’in “Osmangazi İlçesi, Zafer Mahallesi, 3577 ada, 1…10 parsel sayılı taşınmazlar yol ve rekreasyon alanında kaldığından Mevcut 5 Yıllık İmar Programının 2009-2010 yılları dilimine ek olarak alınması” ile ilgili verdiği yazılı önergenin “Zafer Mahallesi, 3577 ada, 1,2,3,4,5,6,7,8,11 parsel sayılı taşınmazların” ilavesiyle oybirliği ile kabulüne,
31-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Gökay BİLİR’in “Osmangazi İlçesi, Ovaakça Mahallesi, 19 pafta, 935 parsel sayılı ve 640.00 m2 yüzölçümlü taşınmazın bağışlama talebi” ile ilgili verdiği yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
32-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Gökay BİLİR’in “Yıldırım İlçesi, Eflak Caddesi üzerinde 30 metrelik imar yolunda kalan, Erikli Mahallesi, 2447 ada, 8 parselin kamulaştırılmak üzere Belediyemiz IX. 5 Yıllık İmar Programının 2009-2010 yılı dilimine ek olarak alınması” ile ilgili verdiği yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
33-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Gökay BİLİR’in “Nilüfer İlçesi, Konak Mahallesi, DOP olarak imar yoluna terk edilen kısımlar üzerinde bulunan taşınmazların kamulaştırılması için Belediyemiz 5 Yıllık İmar Programının 2009-2010 yılı dilimine ek olarak alınması” ile ilgili verdiği yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
34-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Gökay BİLİR’in “Osmangazi İlçesi, Mollafenari Mahallesi, H22d.07a pafta, 5629-5630-5644 sayılı adaların ‘Park Alanı’ olarak düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ve 1/5000 ölçekli plan değişikliği” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
35-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Gökay BİLİR’in “BursaRay Projesi kapsamında Mudanya Yolu üzerindeki Emek 2 İstasyonu’nun 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının yapılması” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
36-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Gökay BİLİR’in “Bursa Hafif Raylı Sistem Batı Hattı güzergahındaki 6 adet istasyon ile Kuzey Hattı güzergahındaki 2 adet istasyon isimlerinin belirlenmesi” ile ilgili verdiği yazılı önergenin Ulaşım Komisyonu’na havalesine,
37-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Gökay BİLİR’in “Osmangazi İlçesi, Ovaakça Mahallesi, eski 935, yeni 7146 ada 1 ve 11 parselin konut alanından yeşil alana alınması ile ilgili 1/1000 ölçekli İmar Planı Tadilatı yapılması” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
38-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Gökay BİLİR’in “Yıldırım İlçesinden, Çevre Yolu’na bağlantıyı sağlayacak (Kazıklı Bağlantısı) alternatif yol güzergahına ait plan değişikliği” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
39-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Gökay BİLİR’in “Yıldırım İlçesi, Polis Okulu Katlı Kavşağı’nın bulunduğu bölgede kentin kuzey-güney aksında bağlantıyı sağlamak üzere alternatif yol güzergahına ait plan değişikliği” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
40-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Gökay BİLİR’in “Osmangazi İlçesi, Kayhan Mahallesi, H22D07A3B pafta, 4288 ada, 1 parselde bulunan Kayhan Hamamı’nın, 30 yıllığına kiralanması için Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi” ile ilgili verdiği yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
41-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Gökay BİLİR’in “Büyükşehir Belediyesi’nin, 2009 Mali Yılı Bütçesi üzerinden Ödenek Aktarımı” ile ilgili verdiği yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,

../…


-4-

42-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Refik YILMAZ’ın “Büyükşehir Belediye Başkanı’na ve Encümeni’ne ‘Satın Alma Yetkisi’ verilmesi” ile ilgili verdiği yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
43-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Gökay BİLİR’in “Osmangazi İlçesi, Atıcılar Mahallesi, 6773 ada, 1 parselin BHA olarak belediyemize tahsis protokolünün imzalanması için Belediye Başkanı’na yetki verilmesi” ile ilgili verdiği yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
44-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Recep DEMİRHAN’ın “Nilüfer İlçesi, Başköy sınırları içerisinde kalan ‘Dökümcüler Sitesi’nin bulunduğu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında tesislerin kullanım ihtiyaçları doğrultusunda imar planı değişikliği yapılması” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
45-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Recep KOYGUN, Aylin UYAR ve Servet BÜYÜKPOYRAZ’ın “Osmangazi İlçesi, Zafer Mahallesi, 3577 ada, 1….11 parsel sayılı taşınmazların Büyükşehir Belediyesi Kamulaştırma Programına alınması” ile ilgili verdiği yazılı önergenin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
46-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Recep KOYGUN, Aylin UYAR ve Servet BÜYÜKPOYRAZ’ın “Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 02.12.2009 tarih ve 756….770-792 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
47-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Gökay BİLİR’in “Mevcut ‘İhaleli Özel Halk Otobüsü Yönetmeliği’ ve ‘Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği’ yerine yeni bir düzenleme ile Yönetmelik yapılması” ile ilgili verdiği yazılı önergenin Ulaşım - Hukuk Komisyonlarına müştereken havalesine,
48-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Hasan AKTÜRK, Kartal SALDIRIŞ ve Münir EROĞLU’nun “Mudanya Belediye Meclisi’nin, 07.12.2009 tarih ve 2009/402, 2009/403, 2009/406, 2009/407, 2009/408 ve 2009/409 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
49-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Bülent ASLANHAN, Turgay ERDEM, Ali KARAMIK ve Erhan ÖZEKİN’in “Nilüferi Belediye Meclisi’nin, 02.12.2009 tarih ve 12,15,16,17,18,22,23,27,28,29,30,31, karar ve 07.12.2009 tarih, 71….77 ve 79 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
50-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Bülent ASLANHAN, Turgay ERDEM, Ali KARAMIK ve Erhan ÖZEKİN’in “UKOME Kurulu’nun almış olduğu Akçalar’daki Ulaşım Ücret Tarifesi’nin yeniden değerlendirilmesi” ile ilgili verdiği yazılı önergenin Ulaşım Komisyonu’na havalesine,
51-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa BOZBEY’in “Mahalle Mezarlıklarına defin” ile ilgili verdiği yazılı önergenin Çevre ve Sağlık Komisyonu’na havalesine,
52-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Abdullah KARADAĞ’ın “Belediyemizin BURFAŞ’taki sermaye artışı” ile ilgili verdiği yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
53-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Recep DEMİRHAN’ın “Bursa İl Özel İdaresi, İl Genel Meclisi’nin, 03.12.2009 tarih ve 2009/398 sayılı ‘Bursa 2020 Yılı 1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı, plan notu değişikliği’ hakkındaki Kararı” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
54-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Derya BULUT, Hikmet AYDOĞDU’nun “Yıldırım Belediye Meclisi’nin, 02.12.2009-03.12.2009 tarih ve 544…..554,556….561 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
../…


-5-

 

55-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Özgen KESKİN’in yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
56-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Abdurrahman TIĞ’ın yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
57-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Recai EKMEKÇİ’nin yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
58-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İsmail İPÇİ’nin yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 


Recep ALTEPE
Mak. Müh.
Büyükşehir Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.12.2009 Tarihli Meclis