MECLİS TOPLANTILARI

24.11.2009 Tarihli Meclis Gündemi

GÜNDEM : Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.11.2009 Salı günü saat 15.00’da Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda (Heykel Tarihi Bina) yapacağı 2009/2014 seçim döneminin 10 uncu, 1 inci dönemin 10 uncu OLAĞAN toplantısının 3. birleşimine ait gündemdir.

G Ü N D E M :

1-GEÇEN TOPLANTI ZAPTI;

2-KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR;

1-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Gaziakdemir Mahallesi, 3907 ada, 1-3 parseller ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
2-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Sırameşeler Mahallesi, 2401 ada, 1-2 parsellere ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.09.2009 gün ve 520 sayılı kararı ile onaylanan plan değişikliklerine askı itirazı ile ilgili raporu,
3-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yenişehir İlçesi, Burcun Köyünde 1/100.000 ölçekli Bursa 2020 Çevre Düzeni Planı değişikliği hakkındaki talep ile ilgili raporu,
4-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’nin 2010 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili raporu,
5-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’nin 2010 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili raporu,
6-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’nin 2010 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili raporu,
7-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’nin 2010 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili raporu,
8-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’nin 2010 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili raporu,
9- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’nin 2010 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili raporu,
10-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’nin 2010 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili raporu,
11-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediyesi’nin 2010 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ve Gelir Tarifesi ile ilgili raporu.


Recep ALTEPE
Mak. Müh.
Büyükşehir Belediye Başkanı
 

24.11.2009 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...


Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.11.2009 Perşembe günü saat 15.00’da Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda (Heykel Tarihi Bina) yaptığı 2009/2014 seçim döneminin 10 uncu, 1 inci dönemin 10 uncu OLAĞAN toplantısının 3. birleşiminde alınan KARARLARIN ÖZETİDİR.

1-Okunan Geçen Toplantı Zaptının; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 13.11.2009 Tarih ve 674 sayılı, İmar ve Bayındırlık Komisyonundan Gelen Evraklardan, Uygun Bulunan Kararlardan, Nilüfer Belediye Meclisi’nin 28 sayılı kararında sehven “03.07.2009” tarih olarak yazılan kararın “02.09.2009” olarak düzeltilerek kabulüne,
Geçen Toplantı Zaptının, 31. sayfasında sehven “Nilüfer Belediyesi” yazılan cümlenin “Yıldırım Belediyesi” olarak düzeltilerek kabulüne,
Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 13.11.2009 Tarih ve 680 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonundan gelen rapor eki olan; 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Talepleri Değerlendirme Tablosunun 2. sırasında, Gürsu, Anıt İnşaat için CHP Grubu olarak yazılan “sadece maden ve taşocağı için uygun, diğer imalatlar için olumsuz görüş veriyoruz” şerhinin Meclis Kararına da yazılarak kararın oybirliği ile kabulüne
2-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Gaziakdemir Mahallesi, 3907 ada, 1-3 parseller ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere Komisyona İadesine,
3-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Sırameşeler Mahallesi, 2401 ada, 1-2 parsellere ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.09.2009 gün ve 520 sayılı kararı ile onaylanan plan değişikliklerine askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
4-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yenişehir İlçesi, Burcun Köyünde 1/100.000 ölçekli Bursa 2020 Çevre Düzeni Planı değişikliği hakkındaki talep ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Fatih Mehmet GÜLER, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Turgay ERDEM, Ceyhun İRGİL, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN ve Şükrü AKSU 12 Red, MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 Çekimser, 30 kabul,) ile kabulüne,
5-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’nin 2010 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
6-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’nin 2010 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
7-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’nin 2010 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
8-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’nin 2010 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
9-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’nin 2010 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
10-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’nin 2010 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
11-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’nin 2010 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
12-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediyesi’nin 2010 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ve Gelir Tarifesi ile ilgili raporuna; Gündemin 2/ sırasındaki önerge ile birleştirilerek yapılan görüşme sonucunda; “Gemlik Dört Yol Kavşağı Proje Hazırlama ve Uygulama İşi’nin 2010 yılı Bütçesi Yatırım Programına alınması ve Fen İşleri Bütçesinden İlave yapılması” ilavesiyle oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Fatih Mehmet GÜLER, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Turgay ERDEM, Ceyhun İRGİL, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN ve Şükrü AKSU 12 çekimser, 32 kabul) ile kabulüne,

 

13-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Gökay BİLİR’in verdiği “Osmangazi İlçesi, Maskem Mahallesi, 5486 ada, 1 parsel sayılı (Darphane) taşınmazın kamulaştırılması için belediyemiz 5 yıllık İmar Programının 2009-2010 yılları dilimine ek olarak alınması” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
14-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Gökay BİLİR’in verdiği “Tarihi ve kültürel mirası Koruma, yaşatma ve tanıtma çalışmaları çerçevesinde gerçekleştirilecek olan proje ortaklıklarının gerçekleştirilebilmesi ve uygulama yöntemlerinin belirlenip gerekli protokol ve sözleşmelerin imzalanabilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
15-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Recep DEMİRHAN’ın verdiği “İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı Halk Eğitim Müdürlükleri ile işbirliği yapılması için Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
16-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Recep DEMİRHAN’ın verdiği “Kurşunlu Bölgesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
17-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Başkanı Recep ALTEPE’nin verdiği “Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 13.11.2009 tarih, 2009/412 Esas ve 695 sayı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilen, Gürsu Belediye Meclisi’nin, 04.11.2009 tarih ve 148 ve 149 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
18-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Başkanı Recep ALTEPE’nin verdiği “Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 10.09.2009 tarih, 2009/318 Esas ve 556 sayı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilen, Gemlik Belediye Meclisi’nin 09,09,2009 tarih ve 2009/M-405 sayılı Meclis Kararı” ile ilgili yazılı önergenin tekrar değerlendirilmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
19-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Derya BULUT, Ali Hasan YOLUÇ, Aylin UYAR, Hikmet AYDOĞDU ve Orhan ŞAHİN’in verdiği “Yıldırım İlçesi dahilinde olan Sinandede Mahallesi Tayyareci Mehmet Ali Caddesi, Davutkadı Meydanı girişinde yapılacak servis yolu” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
20-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Fatih Mehmet GÜLER, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Refik YILMAZ ve Gökay BİLİR’in verdiği “Gemlik Dört Yol Kavşağı Projesi Hazırlama ve Uygulama İşi’nin 2010 yılı Bütçesi Yatırım Programına alınması” ile ilgili yazılı önergenin Gündemin 2/11. sırasında yer alan Büyükşehir Belediyesi 2010 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ve Gelir Tarifesi ile ilgili kararı ile birleştirilerek görüşülmesi ilavesiyle oybirliği ile kabulüne,
21-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sayın Fahreddin YILDIRIM’ın yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
22-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sayın Bülent ASLANHAN’ın yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

Recep ALTEPE
Mak. Müh.
Büyükşehir Belediye Başkanı
 

24.11.2009 Tarihli Meclis