MECLİS TOPLANTILARI

13.11.2009 Tarihli Meclis Gündemi


Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 13.11.2009 Cuma günü saat 15.00’da Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda (Heykel Tarihi Bina) yaptığı 2009/2014 seçim döneminin 9 uncu, 1 inci dönemin 9 uncu OLAĞAN toplantısının 2. birleşiminde alınan KARARLARIN ÖZETİDİR.

1-Okunan Geçen Toplantı Zaptının oybirliği ile kabulüne,
2-Protokol ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü’nün, Kardeşlik Anlaşması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
3-Protokol ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü’nün, Muş Belediyesi’yle Kardeşlik Anlaşması imzalanması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
4-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Kadro İptal/İhdas ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
5-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, 2010 Mali Yılı Performans Programının görüşülmesi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
6-Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, Araç Alımı ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
7-Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’nın, Akaryakıt İşletmesinin ana sözleşmesinde yer alan 7. ve 8. maddelerine ilave yapılması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
8-İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın, Gönüllü İtfaiyecilik Yönergesinde Değişiklik Yapılması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
9-Başkanlık Makamı’nın, Gürsu Belediye Meclisi’nin, 21.10.2009 tarih ve 2009/90 Esas, 125 sayılı “Ek Bütçe” hakkındaki Meclis Kararı ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
10-Başkanlık Makamı’nın, Kestel Belediye Meclisi’nin, 14.10.2009 tarih ve 109 Esas, 2009/164 sayılı “Ödenek Aktarımı” hakkındaki Meclis Kararı ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
11-Başkanlık Makamı’nın, Mudanya Belediye Meclisi’nin, 04.09.2009 tarih ve 2009/215 Esas, 2009/308 sayılı “Ek Bütçe” hakkındaki Meclis Kararı ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
12-Başkanlık Makamı’nın, Gürsu Belediyesi’nin 2010 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
13-Başkanlık Makamı’nın, Kestel Belediyesi’nin 2010 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
14-Başkanlık Makamı’nın, Mudanya Belediyesi’nin 2010 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
15-Başkanlık Makamı’nın, Gemlik Belediyesi’nin 2010 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
16-Başkanlık Makamı’nın, Nilüfer Belediyesi’nin 2010 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
17-Başkanlık Makamı’nın, Yıldırım Belediyesi’nin 2010 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
18-Başkanlık Makamı’nın, Osmangazi Belediyesi’nin 2010 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
19-Başkanlık Makamı’nın, Büyükşehir Belediyesi’nin 2010 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ve Gelir Tarifesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
20-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Sırameşeler Mahallesi, 2401 ada, 1,2 parsellerle ilgili Büyükşehir Belediyesi’nin, 10.09.2009 gün ve 520 sayılı Meclis Kararı ile yapılan plan değişiklikleri itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
21-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediyesi’nin, 10.09.2009 gün ve 538 sayılı Meclis Kararı ile yapılan plan değişikliği itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
1/5

22-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediyesi’nin, 10.09.2005 gün ve 527 sayılı Meclis Kararına yapılan plan değişikliği itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
23-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
24-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Mürsel Köy Muhtarlığı’nın 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
25-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
26-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi Belediyesi’nin, 12.10.2009 gün ve 109049 sayılı yazısı ile talep edilen Santral Garaj ve yakın çevresi 1/1000 ölçekli plan değişikliği önerisi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
27-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Nilüfer Köyü, 1/1000 ölçekli ilave Uygulama İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
28-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Akaryakıt ve LPG İstasyonu yapımına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
29-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, B.K.T.V.K. Kurulu’nun 18.04.2009 gün ve 4631 sayılı kararı doğrultusunda Mudanya 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
30-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarında yapılması istenen plan değişikliği talepleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
31-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Namazgah Mahallesi, H22d.07b.4d pafta, 534 ada, 12 nolu parsel sayılı taşınmaz ile Şehreküstü Mahallesi, H22d.07a.1c pafta, 6013 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmak üzere Belediyemiz 9. Beş Yıllık İmar Programının 2009-2010 yılları dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporun, “Şehreküstü Mahallesi H22d.07a.1c pafta, 6013 ada, 2 parsel sayılı ve 227.00 m2 sahalı taşınmaz ve üzerindeki tescilli yapının kamulaştırılmak üzere 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 10. maddesine göre Belediyemiz Beş Yıllık İmar Programının 2009-2010 yılları dilimine ek olarak alınması” şeklinde değiştirilerek oybirliği ile kabulüne,
32-Ulaşım Komisyonu’nun, Geçiş Yolu İzin Belgeleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
33-Hukuk-Ulaşım Komisyonları’nın, Özel Harf Grubu Ticari Araçlar ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,
34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, B.K.T.V.K. Kurulu’nun 28.07.2009 gün ve 4853 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan Kestel Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Bülent ASLANHAN, Turgay ERDEM, Ceyhun İRGİL, Ali KARAMIK, Fatih Mehmet GÜLER, Mahir GENCER, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 12 Red-29 Kabul) ile karar verilmiştir.
35-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunda; “Mudanya Belediye Meclisi’nin, Uygun Görülen Kararlar içerisinde yer alan, 04.09.2009 tarih ve 310 sayılı Meclis Kararının tekrar incelenmek üzere belediyesine iadesine” şeklinde değiştirilerek raporun oybirliği ile kabulüne,
37-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, BHRS Bakım ve İşletim Alanı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan notu değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
2/5


38-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunda; Raporun 2 nolu Maddesi için “Uygulama Projeleri Aşamasında Kentsel Tasarım Projesi istenecektir.” ilavesiyle raporun oybirliği ile kabulüne,
39-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporun; Yıldırım Belediye Meclisi’nin,Uygun Görülen Kararları içerisinde yer alan 07.10.2009 tarih ve 453, 459 ve 464 sayılı Meclis Kararlarının oyçokluğu (MHP; Mehmet TEMİRTAŞ ve Dinçer YENİ 2 Red, 39 Kabul) ile uygun olduğuna
Yıldırım Belediye Meclisi’nin, Uygun Görülen Kararlar içerisinde yer alan, 07.10.2009 tarih ve 449 sayılı Meclis Kararı’nın tekrar incelenmek üzere komisyona iadesine şeklinde düzeltilerek raporun oybirliği ile kabulüne,
40-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Hamitler Çöp Tasfiye Alanına ilişkin yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
41-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Horhor Çeşme su deposu alanına ilişkin plan değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
42-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
43-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Aktaştepe Mevkii 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
44-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarında yapılması istenen plan değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
45-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Hasan AKTÜRK, Kartal SALDIRIŞ ve Münir EROĞLU’nun verdiği “Mudanya Belediye Meclisi’nin, 06.11.2009 tarih ve 2009/373, 2009/374, 2009/375, 2009/378, 2009/379 ve 2009/382 sayılı ‘Plan Değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
46-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Mustafa ALTIN ve Atilla ÖDÜNÇ’ün verdiği “Nilüfer İlçesi, Hasanağa Mahallesi Arpalık Mevkii H21c07a pafta, 1145 parsel sayılı taşınmaza ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifi” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
47-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Hasan AKTÜRK ve Kartal SALDIRIŞ’ın verdiği “Mudanya İlçesi Göynüklü Köyü Muhtarlığı’nın, Mudanya Belediyesi’ne verdiği 06.11.2009 tarih ve 3342 sayılı dilekçesi” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
48-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Celal DEMİR’in verdiği “Yıldırım Belediye Meclisi’nin, 04.11.2009 tarih ve 512,513…. 520,527,528,535 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
49-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Servet BÜYÜKPOYRAZ, Recep KOYGUN ve Aylin UYAR’ın verdiği “Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 04.11.2009 tarih ve 681,682,683,685…. 700 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
50-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Fatih Mehmet GÜLER’in verdiği “Gemlik Belediye Meclisi’nin, 02.11.2009 tarih ve 2009/M-479, 2009/M-480 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
51-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Yener ACAR, Necmettin EKİNCİ ve Murat AY’ın verdiği “Kestel Belediye Meclisi’nin, 02.11.2009 tarih ve 174,175,176,177 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
52-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Recep DEMİRHAN’ın verdiği “Bursa Osmangazi Doğanbey Kentsel Yenileme (Dönüşüm) Projesi kapsamında bulunan taşınmazlarla ilgili TOKİ Başkanlığı’nca hazırlanan 1 nolu Ek Protokol Taslağı” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
3/5

53-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Recep DEMİRHAN’ın verdiği “Osmangazi İlçesi, Gaziakdemir Mahallesi 3906 ada, 1-2-7-8-9 ve 3907 ada, 2 parseller ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
54-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Atilla ÖDÜNÇ, Hulisi TURAN ve Hasan MAKASCIOĞLU’nun verdiği “Gürsu Belediye Meclisi’nin, 04.11.2009 tarih, 147 ve 21.10.2009 tarih, 136 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
55-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Recep DEMİRHAN’ın verdiği “Kayhan Hamamı” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
56-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Recep DEMİRHAN’ın verdiği “Osmangazi İlçesi, Gaziakdemir Mahallesi, 3907 ada, 1-3 parseller ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
57-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Recep DEMİRHAN’ın verdiği “Osmangazi İlçesi, Kayhan Mahallesi sınırları içerisinde kalan Bölge Otoparkı ve Tekel Binası alanını kaplayan alan ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
58-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Recep DEMİRHAN’ın verdiği “Uludağ Milli Park sınırları içerisinde kalan Sarıalan ve Çobankaya Mevkileri ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının incelenmesi” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
59-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Hulisi TURAN, Atilla ÖDÜNÇ ve Hasan MAKASCIOĞLU’nun verdiği “Gürsu Belediye Meclisi’nin, 04.11.2009 tarih ve 148-149 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
60-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Mustafa BOZBEY, Özden DOĞAN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU, Zafer Cemal ÜLGEN, Mahir GENCER, Fatih Mehmet GÜLER, Ceyhun İRGİL ve Ali KARAMIK’ın verdiği “Hal Binası’na Hikmet ŞAHİN’in adının verilmesi” ile ilgili yazılı önergenin Hukuk Komisyonu’na havalesine,
61-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Bülent ASLANHAN ve Turgay ERDEM’in verdiği “Nilüfer Belediye Meclisi’nin, 04.11.2009 tarih ve 9,10,12,13,15,16,17,18,19,20 ve 21 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
62-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Bülent ASLANHAN, Osman AYRADİLLİ, Turgay ERDEM, Fatih Mehmet GÜLER, Ceyhun İRGİL ve Şükrü AKSU’nun verdiği “Şevket Yılmaz Devlet Hastanesi’nin onarımı” ile ilgili yazılı önergenin Başkanlık Makamı’na havalesine,
63-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Bülent ASLANHAN, Osman AYRADİLLİ, Turgay ERDEM, Fatih Mehmet GÜLER, Özden DOĞAN ve Şükrü AKSU’nun verdiği “Kültürpark içindeki tesisler” ile ilgili yazılı önergenin Başkanlık Makamı’na havalesine,
64-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Bülent ASLANHAN, Osman AYRADİLLİ, Turgay ERDEM, Fatih Mehmet GÜLER ve Şükrü AKSU’nun verdiği “S Plakalar” ile ilgili yazılı önergenin Hukuk-Ulaşım Komisyonlarına müştereken havalesine,
65-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Ceyhun İRGİL, Özden DOĞAN, Fatih Mehmet GÜLER, Turgay ERDEM, Bülent ASLANHAN ve Atilla ÖDÜNÇ’ün verdiği “Engelli Vatandaşların refakatçili paso kullanma hakkı” ile ilgili yazılı önergenin Hukuk-Ulaşım Komisyonlarına müştereken havalesine,
66-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa BOZBEY’in verdiği “BursaRay Batı Güzergahı” ile ilgili sözlü önergesinin Başkanlıkça yapılan açıklamalardan bilgi edinildiğine,
4/5


67-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa BOZBEY’in verdiği “Görükle Göçmen Konutlarının kanalizasyon sorunu” ile ilgili sözlü önergesinin Başkanlıkça yapılan açıklamalardan bilgi edinildiğine,
68-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa BOZBEY’in verdiği “Yaylacık, Tahtalı, Doğanköy ve Yolçatı Köylerinin Mahalle olması” ile ilgili sözlü önergesinin Başkanlıkça yapılan açıklamalardan bilgi edinildiğine,
69-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sayın Mustafa DÜNDAR’ın yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
70-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sayın Recai EKMEKÇİ’nin yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
71-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sayın Fahreddin YILDIRIM’ın yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
72-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sayın Mustafa ALTIN’ın yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
73-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sayın Necdet ERSOY’un yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

Bundan sonraki toplantının 24 Kasım 2009 Salı Günü Saat 15.00’da yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 


Recep ALTEPE
Mak. Müh.
Büyükşehir Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


5/5

 

13.11.2009 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...


Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 13.11.2009 Cuma günü saat 15.00’da Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda (Heykel Tarihi Bina) yaptığı 2009/2014 seçim döneminin 9 uncu, 1 inci dönemin 9 uncu OLAĞAN toplantısının 2. birleşiminde alınan KARARLARIN ÖZETİDİR.

1-Okunan Geçen Toplantı Zaptının oybirliği ile kabulüne,
2-Protokol ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü’nün, Kardeşlik Anlaşması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
3-Protokol ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü’nün, Muş Belediyesi’yle Kardeşlik Anlaşması imzalanması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
4-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Kadro İptal/İhdas ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
5-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, 2010 Mali Yılı Performans Programının görüşülmesi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
6-Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, Araç Alımı ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
7-Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’nın, Akaryakıt İşletmesinin ana sözleşmesinde yer alan 7. ve 8. maddelerine ilave yapılması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
8-İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın, Gönüllü İtfaiyecilik Yönergesinde Değişiklik Yapılması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
9-Başkanlık Makamı’nın, Gürsu Belediye Meclisi’nin, 21.10.2009 tarih ve 2009/90 Esas, 125 sayılı “Ek Bütçe” hakkındaki Meclis Kararı ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
10-Başkanlık Makamı’nın, Kestel Belediye Meclisi’nin, 14.10.2009 tarih ve 109 Esas, 2009/164 sayılı “Ödenek Aktarımı” hakkındaki Meclis Kararı ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
11-Başkanlık Makamı’nın, Mudanya Belediye Meclisi’nin, 04.09.2009 tarih ve 2009/215 Esas, 2009/308 sayılı “Ek Bütçe” hakkındaki Meclis Kararı ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
12-Başkanlık Makamı’nın, Gürsu Belediyesi’nin 2010 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
13-Başkanlık Makamı’nın, Kestel Belediyesi’nin 2010 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
14-Başkanlık Makamı’nın, Mudanya Belediyesi’nin 2010 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
15-Başkanlık Makamı’nın, Gemlik Belediyesi’nin 2010 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
16-Başkanlık Makamı’nın, Nilüfer Belediyesi’nin 2010 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
17-Başkanlık Makamı’nın, Yıldırım Belediyesi’nin 2010 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
18-Başkanlık Makamı’nın, Osmangazi Belediyesi’nin 2010 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
19-Başkanlık Makamı’nın, Büyükşehir Belediyesi’nin 2010 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ve Gelir Tarifesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
20-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Sırameşeler Mahallesi, 2401 ada, 1,2 parsellerle ilgili Büyükşehir Belediyesi’nin, 10.09.2009 gün ve 520 sayılı Meclis Kararı ile yapılan plan değişiklikleri itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
21-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediyesi’nin, 10.09.2009 gün ve 538 sayılı Meclis Kararı ile yapılan plan değişikliği itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
1/5

22-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediyesi’nin, 10.09.2005 gün ve 527 sayılı Meclis Kararına yapılan plan değişikliği itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
23-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
24-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Mürsel Köy Muhtarlığı’nın 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
25-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
26-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi Belediyesi’nin, 12.10.2009 gün ve 109049 sayılı yazısı ile talep edilen Santral Garaj ve yakın çevresi 1/1000 ölçekli plan değişikliği önerisi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
27-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Nilüfer Köyü, 1/1000 ölçekli ilave Uygulama İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
28-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Akaryakıt ve LPG İstasyonu yapımına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
29-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, B.K.T.V.K. Kurulu’nun 18.04.2009 gün ve 4631 sayılı kararı doğrultusunda Mudanya 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
30-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarında yapılması istenen plan değişikliği talepleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
31-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Namazgah Mahallesi, H22d.07b.4d pafta, 534 ada, 12 nolu parsel sayılı taşınmaz ile Şehreküstü Mahallesi, H22d.07a.1c pafta, 6013 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmak üzere Belediyemiz 9. Beş Yıllık İmar Programının 2009-2010 yılları dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporun, “Şehreküstü Mahallesi H22d.07a.1c pafta, 6013 ada, 2 parsel sayılı ve 227.00 m2 sahalı taşınmaz ve üzerindeki tescilli yapının kamulaştırılmak üzere 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 10. maddesine göre Belediyemiz Beş Yıllık İmar Programının 2009-2010 yılları dilimine ek olarak alınması” şeklinde değiştirilerek oybirliği ile kabulüne,
32-Ulaşım Komisyonu’nun, Geçiş Yolu İzin Belgeleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
33-Hukuk-Ulaşım Komisyonları’nın, Özel Harf Grubu Ticari Araçlar ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,
34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, B.K.T.V.K. Kurulu’nun 28.07.2009 gün ve 4853 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan Kestel Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Bülent ASLANHAN, Turgay ERDEM, Ceyhun İRGİL, Ali KARAMIK, Fatih Mehmet GÜLER, Mahir GENCER, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 12 Red-29 Kabul) ile karar verilmiştir.
35-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunda; “Mudanya Belediye Meclisi’nin, Uygun Görülen Kararlar içerisinde yer alan, 04.09.2009 tarih ve 310 sayılı Meclis Kararının tekrar incelenmek üzere belediyesine iadesine” şeklinde değiştirilerek raporun oybirliği ile kabulüne,
37-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, BHRS Bakım ve İşletim Alanı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan notu değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
2/5


38-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunda; Raporun 2 nolu Maddesi için “Uygulama Projeleri Aşamasında Kentsel Tasarım Projesi istenecektir.” ilavesiyle raporun oybirliği ile kabulüne,
39-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun,Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporun; Yıldırım Belediye Meclisi’nin,Uygun Görülen Kararları içerisinde yer alan 07.10.2009 tarih ve 453, 459 ve 464 sayılı Meclis Kararlarının oyçokluğu (MHP; Mehmet TEMİRTAŞ ve Dinçer YENİ 2 Red, 39 Kabul) ile uygun olduğuna
Yıldırım Belediye Meclisi’nin, Uygun Görülen Kararlar içerisinde yer alan, 07.10.2009 tarih ve 449 sayılı Meclis Kararı’nın tekrar incelenmek üzere komisyona iadesine şeklinde düzeltilerek raporun oybirliği ile kabulüne,
40-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Hamitler Çöp Tasfiye Alanına ilişkin yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
41-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Horhor Çeşme su deposu alanına ilişkin plan değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
42-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
43-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Aktaştepe Mevkii 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
44-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarında yapılması istenen plan değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
45-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Hasan AKTÜRK, Kartal SALDIRIŞ ve Münir EROĞLU’nun verdiği “Mudanya Belediye Meclisi’nin, 06.11.2009 tarih ve 2009/373, 2009/374, 2009/375, 2009/378, 2009/379 ve 2009/382 sayılı ‘Plan Değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
46-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Mustafa ALTIN ve Atilla ÖDÜNÇ’ün verdiği “Nilüfer İlçesi, Hasanağa Mahallesi Arpalık Mevkii H21c07a pafta, 1145 parsel sayılı taşınmaza ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifi” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
47-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Hasan AKTÜRK ve Kartal SALDIRIŞ’ın verdiği “Mudanya İlçesi Göynüklü Köyü Muhtarlığı’nın, Mudanya Belediyesi’ne verdiği 06.11.2009 tarih ve 3342 sayılı dilekçesi” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
48-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Celal DEMİR’in verdiği “Yıldırım Belediye Meclisi’nin, 04.11.2009 tarih ve 512,513…. 520,527,528,535 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
49-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Servet BÜYÜKPOYRAZ, Recep KOYGUN ve Aylin UYAR’ın verdiği “Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 04.11.2009 tarih ve 681,682,683,685…. 700 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
50-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Fatih Mehmet GÜLER’in verdiği “Gemlik Belediye Meclisi’nin, 02.11.2009 tarih ve 2009/M-479, 2009/M-480 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
51-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Yener ACAR, Necmettin EKİNCİ ve Murat AY’ın verdiği “Kestel Belediye Meclisi’nin, 02.11.2009 tarih ve 174,175,176,177 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
52-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Recep DEMİRHAN’ın verdiği “Bursa Osmangazi Doğanbey Kentsel Yenileme (Dönüşüm) Projesi kapsamında bulunan taşınmazlarla ilgili TOKİ Başkanlığı’nca hazırlanan 1 nolu Ek Protokol Taslağı” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
3/5

53-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Recep DEMİRHAN’ın verdiği “Osmangazi İlçesi, Gaziakdemir Mahallesi 3906 ada, 1-2-7-8-9 ve 3907 ada, 2 parseller ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
54-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Atilla ÖDÜNÇ, Hulisi TURAN ve Hasan MAKASCIOĞLU’nun verdiği “Gürsu Belediye Meclisi’nin, 04.11.2009 tarih, 147 ve 21.10.2009 tarih, 136 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
55-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Recep DEMİRHAN’ın verdiği “Kayhan Hamamı” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
56-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Recep DEMİRHAN’ın verdiği “Osmangazi İlçesi, Gaziakdemir Mahallesi, 3907 ada, 1-3 parseller ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
57-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Recep DEMİRHAN’ın verdiği “Osmangazi İlçesi, Kayhan Mahallesi sınırları içerisinde kalan Bölge Otoparkı ve Tekel Binası alanını kaplayan alan ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
58-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Recep DEMİRHAN’ın verdiği “Uludağ Milli Park sınırları içerisinde kalan Sarıalan ve Çobankaya Mevkileri ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının incelenmesi” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
59-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Hulisi TURAN, Atilla ÖDÜNÇ ve Hasan MAKASCIOĞLU’nun verdiği “Gürsu Belediye Meclisi’nin, 04.11.2009 tarih ve 148-149 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
60-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Mustafa BOZBEY, Özden DOĞAN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU, Zafer Cemal ÜLGEN, Mahir GENCER, Fatih Mehmet GÜLER, Ceyhun İRGİL ve Ali KARAMIK’ın verdiği “Hal Binası’na Hikmet ŞAHİN’in adının verilmesi” ile ilgili yazılı önergenin Hukuk Komisyonu’na havalesine,
61-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Bülent ASLANHAN ve Turgay ERDEM’in verdiği “Nilüfer Belediye Meclisi’nin, 04.11.2009 tarih ve 9,10,12,13,15,16,17,18,19,20 ve 21 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
62-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Bülent ASLANHAN, Osman AYRADİLLİ, Turgay ERDEM, Fatih Mehmet GÜLER, Ceyhun İRGİL ve Şükrü AKSU’nun verdiği “Şevket Yılmaz Devlet Hastanesi’nin onarımı” ile ilgili yazılı önergenin Başkanlık Makamı’na havalesine,
63-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Bülent ASLANHAN, Osman AYRADİLLİ, Turgay ERDEM, Fatih Mehmet GÜLER, Özden DOĞAN ve Şükrü AKSU’nun verdiği “Kültürpark içindeki tesisler” ile ilgili yazılı önergenin Başkanlık Makamı’na havalesine,
64-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Bülent ASLANHAN, Osman AYRADİLLİ, Turgay ERDEM, Fatih Mehmet GÜLER ve Şükrü AKSU’nun verdiği “S Plakalar” ile ilgili yazılı önergenin Hukuk-Ulaşım Komisyonlarına müştereken havalesine,
65-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Ceyhun İRGİL, Özden DOĞAN, Fatih Mehmet GÜLER, Turgay ERDEM, Bülent ASLANHAN ve Atilla ÖDÜNÇ’ün verdiği “Engelli Vatandaşların refakatçili paso kullanma hakkı” ile ilgili yazılı önergenin Hukuk-Ulaşım Komisyonlarına müştereken havalesine,
66-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa BOZBEY’in verdiği “BursaRay Batı Güzergahı” ile ilgili sözlü önergesinin Başkanlıkça yapılan açıklamalardan bilgi edinildiğine,
4/5


67-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa BOZBEY’in verdiği “Görükle Göçmen Konutlarının kanalizasyon sorunu” ile ilgili sözlü önergesinin Başkanlıkça yapılan açıklamalardan bilgi edinildiğine,
68-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa BOZBEY’in verdiği “Yaylacık, Tahtalı, Doğanköy ve Yolçatı Köylerinin Mahalle olması” ile ilgili sözlü önergesinin Başkanlıkça yapılan açıklamalardan bilgi edinildiğine,
69-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sayın Mustafa DÜNDAR’ın yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
70-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sayın Recai EKMEKÇİ’nin yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
71-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sayın Fahreddin YILDIRIM’ın yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
72-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sayın Mustafa ALTIN’ın yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
73-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sayın Necdet ERSOY’un yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

Bundan sonraki toplantının 24 Kasım 2009 Salı Günü Saat 15.00’da yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 


Recep ALTEPE
Mak. Müh.
Büyükşehir Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


5/5
 

13.11.2009 Tarihli Meclis