MECLİS TOPLANTILARI

15.10.2009 Tarihli Meclis Gündemi

GÜNDEM : Büyükşehir Belediye Meclisi?nin, 15.10.2009 Perşembe günü saat 15.00?da Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonu?nda (Heykel Tarihi Bina) yapacağı 2009/2014 seçim döneminin 7 nci, 1 inci dönemin 7 nci OLAĞAN toplantısının 1. birleşimine ait gündemdir.

G Ü N D E M :

1-GEÇEN TOPLANTI ZAPTI;

2-DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ;

1-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Kadro iptal/ihdas ile ilgili yazısı,
2-Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, Geçiş Yolu İzin Belgeleri ile ilgili yazısı,
3-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mudanya İlçesi, Güzelyalı Mahallesi, 668 ada, 2 parselin kamulaştırılması için Belediyemiz Beş Yıllık İmar Programının 2009-2010 yılları dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısı,
4-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 6560 ada, 27 parselin Maliye Hazinesi adına tahsis edilmesi ile ilgili yazısı,
5-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım İlçesi, Yavuzselim Mahallesi, 4822 ada, 1 ve 2 parsellerin kamulaştırılmak üzere Belediyemiz IX. Beş Yıllık İmar Programının 2006-2010 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısı,
6-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım İlçesi, Davutdede Mahallesi, 4950 ada, 19 parselin kamulaştırılmak üzere Belediyemiz Beş Yıllık İmar Programının 2009-2010 yılları dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısı,
7-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa K.T.V.K. Kurulu kararı doğrultusunda Osmangazi İlçesi, Çekirge Mahallesi, 4212 adaya ilişkin olarak hazırlanan Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili yazısı,
8-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın,Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın, 07.09.2009 gün ve 22.17-95797 sayılı yazısı ile Osmangazi İlçesi, Hamitler Çöp Tasfiye Alanı hakkındaki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili yazısı,
9-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın, 07.09.2009 gün ve 95792 sayılı yazısı ile Hacivat Mahalle Muhtarlığı tarafından Yıldırım İlçesi, Hacivat Mahallesi sınırları içerisinde Spor Kompleksi yapılması hakkında 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili yazısı,
10-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı’nın yazısı ile talep edilen Mudanya Yolu üzerinde, Emek Katlı Kavşak yapılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik önerisi ile ilgili yazısı,

1/3

 

11-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili yazısı,
12-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili yazısı,
13-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili yazısı,
14-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Akaryakıt ve LPG İstasyonlarına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklik talepleri ile ilgili yazısı,
15-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarında yapılması istenen plan değişikliği talepleri ile ilgili yazısı,


3-KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR;

1-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Tahtakale Mahallesi, H22d.07a.4b pafta, 5564 ada, 1 nolu parsel ve 235.19 m2 sahalı taşınmazın kamulaştırılmak üzere Belediyemiz 9. Beş Yıllık İmar Programının 2009-2010 yılları dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporu,
2-Hukuk Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Siteler Mahallesi, 49 yıllığına tahsis edilen binada bulunan Belediyemize ait birimlerin Göğüs Hastanesine tahsisi talebi ile ilgili raporu,
3-Ulaşım Komisyonu’nun, Kentimizde yaşayan, diyaliz tedavisi gören böbrek yetmezlikli vatandaşlarımızın ücretsiz BUKART kullanımı ile ilgili raporu,
4-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 14.05.2009 gün ve 241 sayılı kararıyla Komisyona havale edilen Teleferik Projesi hakkındaki İmar Planı değişikliklerine ait plan itirazlarının değerlendirilmesi ile ilgili raporu,
5-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 10.09.2009 gün ve 559 sayılı kararıyla Komisyona havale edilen Yıldırım İlçesi, Esenevler Mahallesi, 2496-2498-2499 adaları kapsayan plan değişikliği ile ilgili raporu,
6-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Şehir Plancıları Odası’nın Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 252 ada, 37 nolu parsele ilişkin askı itirazının değerlendirilmesi ile ilgili raporu,
7-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nu0S??’?’???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????,?o??1?a?? ?????????????????????Ó?????????????????????????????? ?0?K?a?v?t?????u?e?Ã?3?,?k?f?? ????+????????[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@??????n, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
8-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
9-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
10-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
11-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
12-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 10.09.2009 gün ve 506 sayılı kararıyla Komisyona havale edilen, Yıldırım İlçesi, Karapınar Mahallesi, Nato Boru Hattı ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
13-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 10.09.2009 gün ve 546 sayılı kararıyla Komisyona havale edilen, Osmangazi İlçesi, Yeniceabat Mahallesi, Eğitim Tesisleri Alanına ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
14-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 13.11.2008 gün ve 820 sayılı kararıyla Komisyona havale edilen, Görükle, 566 ada, 3-5-7 sayılı parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebinin değerlendirilmesi ile ilgili raporu,


2/3

 

 

15-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 10.09.2009 gün ve 561 sayılı kararıyla Komisyona havale edilen, Yıldırım İlçesi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği taleplerinin değerlendirilmesi ile ilgili raporu,
16-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Hukuk Müşavirliği’nin, 03.07.2009 gün ve 70365 sayılı yazısı ile belirtilen Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 17.04.2009/383 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
17-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Fethiye Mahallesi, 1853 ada, 5 parselle ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı hakkında Mahkeme Kararının değerlendirilmesi ile ilgili raporu,
18-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediye Başkanlığı’nın, 09.02.2009 gün ve 1127 sayılı yazısı ile belirtilen Yıldırım İlçesi, Yiğitler Mahallesi, 2648 ada, 3 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
19-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 12.04.2007 gün ve 220 sayılı kararıyla Komisyona havale edilen İzmir Eski Yolu Güzergahı 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
20-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.01.2008 gün ve 63 sayılı kararıyla Komisyona havale edilen 1/25000 ölçekli Kuzey Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
21-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarında yapılması istenen plan değişikliklerinin değerlendirilmesi ile ilgili raporu.
 

15.10.2009 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 15.10.2009 Perşembe günü saat 15.00’da Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda (Heykel Tarihi Bina) yaptığı 2009/2014 seçim döneminin 7 nci, 1 inci dönemin 7 nci OLAĞAN toplantısının 1. birleşiminde alınan KARARLARIN ÖZETİDİR.

1-Okunan Geçen Toplantı Zaptında, “Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 10.09.2009 tarih ve 2009/238 Esas, 531 sayılı kararı ile kabul edilen, Belediyesi’ne İade Edilen Kararların içinde yer alan ‘Mudanya Belediye Meclisi’nin, 05.06.2009 tarih ve 183 sayılı Kararı’nın Belediyesinden geldiği şekliyle kabulüne” şeklinde düzeltilerek oybirliği ile kabulüne.
2-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Kadro iptal/ihdas ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
3-Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, Geçiş Yolu İzin Belgeleri ile ilgili yazısının Hukuk Komisyonu’na havalesine,
4-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mudanya İlçesi, Güzelyalı Mahallesi, 668 ada, 2 parselin kamulaştırılması için Belediyemiz Beş Yıllık İmar Programının 2009-2010 yılları dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
5-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 6560 ada, 27 parselin Maliye Hazinesi adına tahsis edilmesi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
6-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım İlçesi, Yavuzselim Mahallesi, 4822 ada, 1 ve 2 parsellerin kamulaştırılmak üzere Belediyemiz IX. Beş Yıllık İmar Programının 2006-2010 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
7-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım İlçesi, Davutdede Mahallesi, 4950 ada, 19 parselin kamulaştırılmak üzere Belediyemiz Beş Yıllık İmar Programının 2009-2010 yılları dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
8-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa K.T.V.K. Kurulu kararı doğrultusunda Osmangazi İlçesi, Çekirge Mahallesi, 4212 adaya ilişkin olarak hazırlanan Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
9-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın,Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın, 07.09.2009 gün ve 22.17-95797 sayılı yazısı ile Osmangazi İlçesi, Hamitler Çöp Tasfiye Alanı hakkındaki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
10-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın, 07.09.2009 gün ve 95792 sayılı yazısı ile Hacivat Mahalle Muhtarlığı tarafından Yıldırım İlçesi, Hacivat Mahallesi sınırları içerisinde Spor Kompleksi yapılması hakkında 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
11-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı’nın yazısı ile talep edilen Mudanya Yolu üzerinde, Emek Katlı Kavşak yapılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik önerisi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
12-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
13-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
14-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,


1/5

 

15-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Akaryakıt ve LPG İstasyonlarına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklik talepleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
16-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarında yapılması istenen plan değişikliği talepleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
17-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Tahtakale Mahallesi, H22d.07a.4b pafta, 5564 ada, 1 nolu parsel ve 235.19 m2 sahalı taşınmazın kamulaştırılmak üzere Belediyemiz 9. Beş Yıllık İmar Programının 2009-2010 yılları dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
18-Hukuk Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Siteler Mahallesi, 49 yıllığına tahsis edilen binada bulunan Belediyemize ait birimlerin Göğüs Hastanesine tahsisi talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
19-Ulaşım Komisyonu’nun, Kentimizde yaşayan, diyaliz tedavisi gören böbrek yetmezlikli vatandaşlarımızın ücretsiz BUKART kullanımı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
20-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 14.05.2009 gün ve 241 sayılı kararıyla Komisyona havale edilen Teleferik Projesi hakkındaki İmar Planı değişikliklerine ait plan itirazlarının değerlendirilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
21-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 10.09.2009 gün ve 559 sayılı kararıyla Komisyona havale edilen Yıldırım İlçesi, Esenevler Mahallesi, 2496-2498-2499 adaları kapsayan plan değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
22-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Şehir Plancıları Odası’nın Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 252 ada, 37 nolu parsele ilişkin askı itirazının değerlendirilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
23-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
24-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
25-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunda; “Uygun Bulunmayan Gemlik Belediye Meclis Kararlarından, 07/09/2009 tarih ve 2009/M-307 sayılı Meclis Kararı’nın Belediyesinden geldiği şekliyle kabulüne” şeklinde düzeltilerek raporun oybirliği ile kabulüne,
26-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
27-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
28-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 10.09.2009 gün ve 506 sayılı kararıyla Komisyona havale edilen, Yıldırım İlçesi, Karapınar Mahallesi, Nato Boru Hattı ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
29-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 10.09.2009 gün ve 546 sayılı kararıyla Komisyona havale edilen, Osmangazi İlçesi, Yeniceabat Mahallesi, Eğitim Tesisleri Alanına ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
30-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 13.11.2008 gün ve 820 sayılı kararıyla Komisyona havale edilen, Görükle, 566 ada, 3-5-7 sayılı parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebinin değerlendirilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
31-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 10.09.2009 gün ve 561 sayılı kararıyla Komisyona havale edilen, Yıldırım İlçesi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği taleplerinin değerlendirilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
2/5

 

32-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Hukuk Müşavirliği’nin, 03.07.2009 gün ve 70365 sayılı yazısı ile belirtilen Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 17.04.2009/383 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
33-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Fethiye Mahallesi, 1853 ada, 5 parselle ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı hakkında Mahkeme Kararının değerlendirilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediye Başkanlığı’nın, 09.02.2009 gün ve 1127 sayılı yazısı ile belirtilen Yıldırım İlçesi, Yiğitler Mahallesi, 2648 ada, 3 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
35-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 12.04.2007 gün ve 220 sayılı kararıyla Komisyona havale edilen İzmir Eski Yolu Güzergahı 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere komisyona iadesine,
36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.01.2008 gün ve 63 sayılı kararıyla Komisyona havale edilen 1/25000 ölçekli Kuzey Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
37-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarında yapılması istenen plan değişikliklerinin değerlendirilmesi ile ilgili raporunda; “1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talepleri değerlendirme tablosunda 2-5-12 ve 14. sırada yer alan taleplerin tekrar değerlendirilmek üzere komisyona iadesine” şeklinde düzeltilerek raporun oybirliği ile kabulüne,
38-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Başkanı Recep ALTEPE’nin “Daire Başkanlığı ile Şube Müdürlüğü isim değişikliği ve yeni Müdürlük kurulması” ile ilgili verdiği yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
39-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Refik YILMAZ’ın “Mudanya İlçesinde trafik yoğunluğunun giderilmesi için 15 m’lik yol üzerinde kalan yerlerin kamulaştırılması” ile ilgili verdiği yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
40-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Refik YILMAZ’ın “Aile Hekimliğine geçildiğinden Yıldırım İlçesi, Yunusemre Mahallesi’nde bulunan Sağlık Ocağının 10 (on) yıllığına İl Sağlık Müdürlüğü’ne bedelsiz devri” ile ilgili verdiği yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
41-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Refik YILMAZ’ın “Prof Dr. Halil İNALCIK’a Fahri Hemşehrilik Payesi verilmesi” ile ilgili verdiği yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
42-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Refik YILMAZ’ın “Bursa Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. kurulması” ile ilgili verdiği yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
43-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Refik YILMAZ’ın “Nilüfer Minareliçavuş Mahallesi 1563 ada, 1 parselde bulunan Belediyemize ait hissenin Yediemin Araçları ve Tır Parkı olarak kullanılmak kaydıyla BURBAK A.Ş.’ye verilmesi” ile ilgili verdiği yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
44-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Refik YILMAZ’ın “Cadde üzerinde bulunan park yerlerinin işletim ve kullanım hakkının BURBAK A.Ş.‘ye tahsisi” ile ilgili verdiği yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
45-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Refik YILMAZ’ın “Osmangazi İlçesi, Ovaakça Köyü, Dürdaneyolu Mevkiinde bulunan tapunun 19 pafta, 935 parsel sayılı ve 640.00 m2 yüzölçümlü taşınmazın bila bedel ile Belediyemize bağışlama talebi” ile ilgili verdiği yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
46-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Gökay BİLİR’in “Osmangazi İlçesi, Kükürtlü Mahallesi , Zübeyde Hanım Caddesi, Akman Apartmanı’nda bulunan lojman olarak kullanılan dairenin satışı” ile ilgili verdiği yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,

3/5


47-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Refik YILMAZ’ın “Özel Harf Grubu Ticari Araçlar” ile ilgili verdiği yazılı önergenin Hukuk-Ulaşım Komisyonlarına müştereken havalesine,
48-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Refik YILMAZ’ın (Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, 13.10.2009 Tarih ve M.16.0.BBB.0.31.53.301.01.107956 sayılı yazısı “Bursa Büyükşehir Belediyesi İlan ve Reklam Uygulama Yönetmeliği revizyonu” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık-Hukuk Komisyonlarına müştereken havalesine,
49-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Gökay BİLİR’in “Mudanya Belediye Meclisi’nin, 13.10.2009 tarih ve 2009/329 Esas, 2009/363 sayılı ‘Ek Bütçe’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili verdiği yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
50-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Gökay BİLİR’in “Büyükorhan ve Kınık Belediyeleri ile Kardeş Belediye olunması” ile ilgili verdiği yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
51-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Yener ACAR, Necmettin EKİNCİ ve Murat AY’ın “Kestel Belediye Meclisi’nin, 01.10.2009 tarih ve 157-158 ve 159 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
52-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Yener ACAR, Necmettin EKİNCİ ve Murat AY’ın “Kestel İlçesi, Vani Mehmet Mahallesi sınırları içinde 264 ada, 7,8,9,12,13 ve 22 parsellerin bulunduğu bölgenin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarındaki Konut Alanında değişiklik yapılarak Ticaret Alanına alınması” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
53-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Refik YILMAZ’ın “Nilüfer İlçesi, tapunun H21c01d2a pafta, 1841 sayılı parseldeki bölgenin plan değişikliği talebi” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
54-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Celal DEMİR ve Derya BULUT’un “Yıldırım Belediye Meclisi’nin, 07.10.2009 tarih ve 449………...467 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
55-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Celal DEMİR ve Derya BULUT’un “Yıldırım İlçesi, Yiğitler Mahallesi 2462 ada, 5-6-7-16-58 parseller ile 4621 ada, 1-2-5-7-8 parsellerde yer alacak Adliye Sarayı’na ilişkin Resmi Kurum Alanına yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
56-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Hasan AKTÜRK, Kartal SALDIRIŞ ve Münir EROĞLU’un “ Mudanya Belediye Meclisi’nin, 09.10.2009 tarih ve 2009/343,345,346,….357 sayılı ‘İmar Planı Değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
57-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Gökay BİLİR’in “Büyükşehir Belediye Meclisi’nin,14.05.2009 tarih ve 282 sayılı ‘Fabrika-i Hümayun’ ile ilgili Meclis Kararı’nda sehven yazılan ‘irtifak’ kelimesinin ‘intifa’ olarak düzeltilmesi” ile ilgili verdiği yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
58-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Mustafa DÜNDAR, Servet BÜYÜKPOYRAZ ve Abdurrahman TIĞ’ın “Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 07.10.2009 tarih ve 627……………639, 641,………..647 sayılı ‘İmar Planı Değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
59-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Başkanı Recep ALTEPE’nin “Mudanya Belediye Meclisi’nin, 06.07.2009 tarih ve 2009/256 sayılı Meclis Kararı” ile ilgili verdiği yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,

4/5

 

60-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Celal DEMİR ve Hikmet AYDOĞDU’nun “Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 12.06.2008 tarih ve 407 sayılı kararı ile onaylanan, Mudanya İlçesi, Halitpaşa Mahallesi, 1190 ada, 13 parsel hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
61-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Recep DEMİRHAN’ın “Bursa İli, Nilüfer İlçesi, BHRS Bakım ve İşletme Merkezi ve Yakın Çevresi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
62-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Ceyhun İRGİL, Şükrü AKSU, Erhan ÖZEKİN ve Özden DOĞAN’ın “Erdem SAKER’in isminin Botanik Park”a verilmesi” ile ilgili verdiği yazılı önergeye Botonik Park’ın 1994-1999 döneminde Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Erdem SAKER tarafından yaptırıldığına dair bir levhanın Botonik Park’ı girişine konulmasının oybirliği ile kabulüne,
63-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 10.09.2009 tarih ve 531 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilen, “Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili Meclis Kararında “Belediyesine iade edilen 05.06.2009 tarih ve 183 sayılı Meclis Kararının Belediyesinden geldiği şekliyle kabulüne” şeklinde düzeltilerek oybirliği ile kabulüne,
64-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sayın Mustafa BOZBEY’in yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
65-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sayın Orhan ŞAHİN’in yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
66-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sayın Bülent ASLANHAN’ın yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

Recep ALTEPE
Mak. Müh.
Büyükşehir Belediye Başkanı

 

 


 

15.10.2009 Tarihli Meclis