MECLİS TOPLANTILARI

10.09.2009 Tarihli Meclis Gündemi


GÜNDEM : Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 10.09.2009 Perşembe günü saat 11.00’da Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda (Heykel Tarihi Bina) yapacağı 2009/2014 seçim döneminin 6 ncı, 1 inci dönemin 6 ncı OLAĞAN toplantısının 1. birleşimine ait gündemdir.

 


G Ü N D E M :

1-GEÇEN TOPLANTI ZAPTI;

2-DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ;

1-Protokol ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü’nün, otobüs satın alınması ile ilgili yazısı,
2-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Kadro İptal/İhdas ile ilgili yazısı,
3-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Sözleşmeli Personel Çalıştırılması ile ilgili yazısı,
4-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, 2010-2014 Stratejik Plan Taslağı ile ilgili yazısı,
5-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Kültürpark Giriş Kapıları ve Açık Otoparkı ile ilgili yazısı,
6-Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, Dünya Tarihi Kentler Birliği’ne Üyelik ile ilgili yazısı,
7-Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, Dünya Kaleli Kentler Birliği’ne Üyelik ile ilgili yazısı,
8-Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, Atatürk Caddesi Cephe Sağlıklaştırma Projesi ile ilgili yazısı,
9-Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın, Araç Alımı ile ilgili yazısı,
10-Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’nın, Araç Alımı ile ilgili yazısı,
11-Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’nın, Akaryakıt İkmal Tankeri alınması ile ilgili yazısı,
12-Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı’nın, Gıda Bankası ile ilgili yazısı,
13-Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı’nın, Şehbender Konağı ile ilgili yazısı,
14-Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı’nın, Bıçakçılar Çarşısı Açık Otopark İşletmeciliği ile ilgili yazısı,
15-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Kestel, 272 ada, 1, 2, 3 ve 4 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz IX. Beş yıllık İmar Programının 2009-2010 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısı,
16-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Tahtakale Mahallesi, H22d.07a.4b pafta, 5564 ada, 1 nolu parsel ve 235.19 m2 sahalı taşınmazın kamulaştırılmak üzere Belediyemiz 9. Beş yıllık İmar Programının 2009-2010 yılları dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısı,
17-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım İlçesi, Namazgah Mahallesi, H22d.07b.4d pafta, 534 ada, 12 nolu parsel sayılı taşınmaz ile Şehreküstü Mahallesi, H22d.07a.1c pafta, 6013 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmak üzere Belediyemiz 9. Beş yıllık İmar Programının 2009-2010 yılları dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısı,
18-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım İlçesi, Erikli Mahallesi, 2448 ada, 7 parsel, 2453 ada, 1 parsel, 2454 ada, 6 parsel, Esenevler Mahallesi, 2480 ada, 1 parsel sayılı taşınmazlarda arsa, bina, bina eklentileri ve ağaçların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz IX. Beş yıllık İmar Programının 2006-2010 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısı,
19-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Alemdar Mahallesi, 2828 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13 sayılı parsellerin üzerindeki bina, bina eklentileri ve ağaçların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz IX. Beş yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2006-2010 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısı,
20-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım İlçesi, Millet Mahallesi, Derya Caddesi üzerinde 20.00 m. İmar Yolunda kalan yalnız bina, bina eklentileri ve ağaçların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz 9. Beş yıllık İmar Programının 2006-2009 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısı,
21-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Takas suretiyle Belediye adına tescil edilen Emek Mahallesi, 517 ada, 3 parselin iade talebi ile ilgili yazısı,
22-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Belediyemize tahsis edilen Gökdere Mecrası, Zafer Mahallesi, 3588 ada, 1 ve 3 parseller ile ilgili yazısı,
23-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Özel mülkiyette olan tarihi tescilli kültür varlıkları ve çevrelerinin kamulaştırılması, K.T.V.K.Kurulundan olur alınması ile ilgili yazısı,
24-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım İlçesi, Siteler Mahallesi, 49 yıllığına tahsis edilen binada bulunan Belediyemize ait birimlerin Göğüs Hastanesi’ne tahsisi talebi ile ilgili yazısı,
25-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı ile Bursa Ticaret Borsası’nın Yıldırım İlçesi, Karapınar Mahallesi, 1963 ada, 1-2-3 parseller, 1962 ada, 1 parsel, 1961 ada, 1 parseller hakkındaki İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili yazısı,
26-İmar ve Şehircili0S??’?’???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????,?o??1?a?? ?????????????????????Ó?????????????????????????????? ?0?K?a?v?t?????u?e?Ã?3?,?k?f?? ????+????????[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[FAULT??DEFINERWHEN???????´????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???K?????????C?H?????`???H???H???????C?C???????`???K?????????C?H?????`???H???H???????C?C???????`???K?????????C?H?????`???H???H???????C?C???????`???K?????????C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???K?????????C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H??????C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H??????C?C???????`???C?H?????`???H???H?????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H??k Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.07.2009 gün ve 476 sayılı kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 252 ada, 37 parsele ilişkin İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısı,
27-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, BUSKİ Genel Müdürlüğü’nün Mudanya İlçesinde yapılacak “Su Deposu ve Koruma Alanı” belirlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talepleri ile ilgili yazısı,
28-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili yazısı,
29-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.06.2009 gün ve 358 sayılı kararı ile onaylanan Mudanya İlçesi, 173 ada, 27 ve 3 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısı,
30-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 1/5000 ölçekli Kestel Nazım İmar Planı ile ilgili 28.07.2009/4853 sayılı kararının değerlendirilmesi ile ilgili yazısı,
31-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Akaryakıt ve LPG İstasyonu yapımına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli plan değişiklikleri talepleri ile ilgili yazısı,
32-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Hukuk Müşavirliği’nin, Nilüfer İlçesi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı hakkındaki İdare Mahkemesi’nin değerlendirilmesi ile ilgili yazısı.
33-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Hukuk Müşavirliğinin Yıldırım İlçesi, Ulus Mahallesi, 3252 ada, 1 parseli ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı hakkında Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin 17.04.2009 gün ve 383 sayılı kararının değerlendirilmesi ile ilgili yazısı,
34-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Çeltik Mahallesi, 4506 ada, 24 parsel ile ilgili 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili yazısı,
35-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar planlarında yapılması istenen plan değişikliği talepleri ile ilgili yazısı,
36-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Yenişehir İlçesi, Burcun Köyünde 1/100 000 ölçekli Bursa 2020 Çevre Düzeni Planı değişikliği hakkındaki başvurunun değerlendirilmesi ile ilgili yazısı.


3-KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR;


1-Hukuk Komisyonu’nun, Teşkilatlanma ile ilgili raporu,
2-Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu’nun, Balkan Enstitüsü Kurulması ile ilgili raporu,
3-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Sırameşeler Mahallesi, 2401 ada, 1-2 parseller hakkındaki Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin değerlendirilmesi ile ilgili raporu,
4-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, NATO Boru Hatlarının deplasesi ile ilgili yapılan imar planı değişikliği talebinin değerlendirilmesi ile ilgili raporu,
5-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin almış olduğu 14.05.2009/275 sayılı kararı ile onaylanan konutdışı kentsel çalışma alanları plan notu ile ilgili Nazım İmar Planı değişikliklerine yapılan askı itirazlarının değerlendirilmesi ile ilgili raporu,
6-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, 524 ada, 3 parsel ile ilgili yürürlükteki Nazım İmar Planının belirlenmesi hususunun değerlendirilmesi ile ilgili raporu,
7-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nca talep edilen ana ulaşım aksları üzerindeki “otopark” alanları belirlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin değerlendirilmesi ile ilgili raporu,
8-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, 1/1000 ölçekli Santral Garaj İmar Planı değişikliği ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisi’nin almış olduğu 15.11.2007/718 sayılı kararının mahkemece iptalinin değerlendirilmesi ile ilgili raporu,
9-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda hazırlanan Osmangazi İlçesi, Kırcaali Mahallesi, 3853 ada, 5 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin değerlendirilmesi ile ilgili raporu,
10-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursaray Dairesi Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda hazırlanan Bursaray II. Aşama Güzergahı ve ilave Mudanya Yolu Güzergahı ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliklerinin değerlendirilmesi ile ilgili raporu,
11-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Bademli Kavşak düzenlemesi kapsamında 1/1000 ölçekli Nilüfer Köyü İlave Uygulama İmar Planına yapılan askı itirazlarının değerlendirilmesi ile ilgili raporu,
12-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Başköy Dökümcüler Sitesinde trafo alanı belirlenmesi hakkındaki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı d0S??’?’???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????,?o??1?a?? ?????????????????????Ó?????????????????????????????? ?0?K?a?v?t?????u?e?Ã?3?,?k?f?? ????+????????[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@eğişikliği talebinin değerlendirilmesi ile ilgili raporu,
13-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
14-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
15-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
16-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 03.07.2009/32 sayılı Meclis Kararı ile ilgili uygun bulunan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin değerlendirilmesi ile ilgili raporu,
17-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
18-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
19-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İdare Mahkemesi tarafından iptal edilen Gölyazı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının değerlendirilmesi ile ilgili raporu,
20-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin almış olduğu 14.05.2009/273 sayılı kararı ile onaylanan Osmangazi İlçesi, Yenicaabat Mahallesi, 4108 ada, 3 parsel ile 4106 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazlarının değerlendirilmesi ile ilgili raporu,
21-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde talep edilen 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliklerinin değerlendirilmesi ile ilgili raporu,
22-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, BESOB alanı ile ilgili 1/100 000 ölçekli Bursa 2020 Çevre Düzeni Planı değişikliği talebinin değerlendirilmesi ile ilgili raporu.

 


Recep ALTEPE
Mak. Müh.
Büyükşehir Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

 

10.09.2009 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 10.09.2009 Perşembe günü saat 11.00’da Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda (Heykel Tarihi Bina) yaptığı 2009/2014 seçim döneminin 6 ncı, 1 inci dönemin 6 ncı OLAĞAN toplantısının 1. birleşiminde alınan KARARLARIN ÖZETİDİR.

1-Okunan Geçen Toplantı Zaptının oybirliği ile kabulüne.
2-Protokol ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü’nün, otobüs satın alınması ile ilgili yazısına “gerektiğinde leasing (kiralama) sistemi ile alınması” ilavesiyle oybirliği ile kabulüne,
3-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Kadro İptal/İhdas ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
4-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Sözleşmeli Personel Çalıştırılması ile ilgili yazısına; 10 Mühendis 1.661,55 TL, 25 Tekniker 1.301,03 TL net aylık ücret ödenmesinin oybirliği ile kabulüne,
5-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, 2010-2014 Stratejik Plan Taslağı ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
6-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Kültürpark Giriş Kapıları ve Açık Otoparkı ile ilgili yazısına “5 yıl süre ve aylık 10.000 TL (Onbin) bedel ile BURFAŞ’a devrine” ilavesiyle oybirliği ile kabulüne,
7-Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, Dünya Tarihi Kentler Birliği’ne Üyelik ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
8-Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, Dünya Kaleli Kentler Birliği’ne Üyelik ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
9-Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, Atatürk Caddesi Cephe Sağlıklaştırma Projesi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
10-Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın, Araç Alımı ile ilgili yazısına “gerektiğinde leasing (kiralama) sistemi ile alınması” ilavesiyle oybirliği ile kabulüne,
11-Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’nın, Araç Alımı ile ilgili yazısına “gerektiğinde leasing (kiralama) sistemi ile alınması’ ilavesiyle oybirliği ile kabulüne,
12-Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’nın, Akaryakıt İkmal Tankeri alınması ile ilgili yazısına “gerektiğinde leasing (kiralama) sistemi ile alınması” ilavesiyle oybirliği ile kabulüne,
13-Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı’nın, Gıda Bankası ile ilgili yazısına “Fevzi Çakmak Katlı Otoparkın zemin katında bulunan 650 m2’lik yerin Gıda Bankası Projesi kapsamında yapılacak sosyal hizmet çalışmalarında kullanılmak üzere Yerel Gündem 21 Şube Müdürlüğüne 5 yıl süre ile ücretsiz tahsisinin yapılması” ilavesiyle oybirliği ile kabulüne,
14-Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı’nın, Şehbender Konağı ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
15-Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı’nın, Bıçakçılar Çarşısı Açık Otopark İşletmeciliği ile ilgili yazısına “BURBAK’a 10 yıl süre ile aylık 1.500 TL (Binbeşyüz) bedelle tahsisine” ilavesiyle oybirliği ile kabulüne,
16-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Kestel, 272 ada, 1, 2, 3 ve 4 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz IX. Beş yıllık İmar Programının 2009-2010 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
17-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Tahtakale Mahallesi, H22d. 07a.4b pafta, 5564 ada, 1 nolu parsel ve 235.19 m2 sahalı taşınmazın kamulaştırılmak üzere Belediyemiz 9. Beş yıllık İmar Programının 2009-2010 yılları dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
18-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım İlçesi, Namazgah Mahallesi, H22d.07b.4d pafta, 534 ada, 12 nolu parsel sayılı taşınmaz ile Şehreküstü Mahallesi, H22d.07a.1c pafta, 6013 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmak üzere Belediyemiz 9. Beş yıllık İmar Programının 2009-2010 yılları dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,


-2-

19-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım İlçesi, Erikli Mahallesi, 2448 ada, 7 parsel, 2453 ada, 1 parsel, 2454 ada, 6 parsel, Esenevler Mahallesi, 2480 ada, 1 parsel sayılı taşınmazlarda arsa, bina, bina eklentileri ve ağaçların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz IX. Beş yıllık İmar Programının 2006-2010 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
20-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Alemdar Mahallesi, 2828 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13 sayılı parsellerin üzerindeki bina, bina eklentileri ve ağaçların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz IX. Beş yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2006-2010 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
21-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım İlçesi, Millet Mahallesi, Derya Caddesi üzerinde 20.00 m. İmar Yolunda kalan yalnız bina, bina eklentileri ve ağaçların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz 9. Beş yıllık İmar Programının 2006-2010 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
22-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Takas suretiyle Belediye adına tescil edilen Emek Mahallesi, 517 ada, 3 parselin iade talebi ile ilgili yazısının Hukuk Komisyonu’na havalesine,
23-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Belediyemize tahsis edilen Gökdere Mecrası, Zafer Mahallesi, 3588 ada, 1 ve 3 parseller ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
24-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Özel mülkiyette olan tarihi tescilli kültür varlıkları ve çevrelerinin kamulaştırılması, K.T.V.K.Kurulundan olur alınması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
25-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım İlçesi, Siteler Mahallesi, 49 yıllığına tahsis edilen binada bulunan Belediyemize ait birimlerin Göğüs Hastanesi’ne tahsisi talebi ile ilgili yazısının Hukuk Komisyonu’na havalesine,
26-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı ile Bursa Ticaret Borsası’nın Yıldırım İlçesi, Karapınar Mahallesi, 1963 ada, 1-2-3 parseller, 1962 ada, 1 parsel, 1961 ada, 1 parseller hakkındaki İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
27-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.07.2009 gün ve 476 sayılı kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 252 ada, 37 parsele ilişkin İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
28-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, BUSKİ Genel Müdürlüğü’nün Mudanya İlçesinde yapılacak “Su Deposu ve Koruma Alanı” belirlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talepleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
29-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
30-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.06.2009 gün ve 358 sayılı kararı ile onaylanan Mudanya İlçesi, 173 ada, 27 ve 3 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
31-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 1/5000 ölçekli Kestel Nazım İmar Planı ile ilgili 28.07.2009/4853 sayılı kararının değerlendirilmesi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
32-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Akaryakıt ve LPG İstasyonu yapımına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli plan değişiklikleri talepleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
33-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Hukuk Müşavirliği’nin, Nilüfer İlçesi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı hakkındaki İdare Mahkemesi’nin değerlendirilmesi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

 

-3-

34-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Hukuk Müşavirliğinin Yıldırım İlçesi, Ulus Mahallesi, 3252 ada, 1 parseli ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı hakkında Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin 17.04.2009 gün ve 383 sayılı kararının değerlendirilmesi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
35-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Çeltik Mahallesi, 4506 ada, 24 parsel ile ilgili 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
36-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar planlarında yapılması istenen plan değişikliği talepleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
37-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Yenişehir İlçesi, Burcun Köyünde 1/100 000 ölçekli Bursa 2020 Çevre Düzeni Planı değişikliği hakkındaki başvurunun değerlendirilmesi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
38-Hukuk Komisyonu’nun, Teşkilatlanma ile ilgili raporunun tekrar incelenmek üzere komisyona iadesine,
39-Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu’nun, Balkan Enstitüsü Kurulması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
40-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Sırameşeler Mahallesi, 2401 ada, 1-2 parseller hakkındaki Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin değerlendirilmesi ile ilgili raporuna; “Turizm ve Konaklama Tesisi” yerine, “Özel Proje Alanı” olarak değiştirilmesine,
Emsal ( E );1.50’den, Emsal; 2.00 olarak değiştirilmesine,
Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca Estetik Kurul görüşü alınmadan ruhsat verilemez” notunun ilavesiyle oyçokluğu (CHP;Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Bülent ASLANHAN, Turgay ERDEM, Ali KARAMIK, Fatih Mehmet GÜLER, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN ve Şükrü AKSU 11 çekimser, 30 kabul) ile kabulüne,
41-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, NATO Boru Hatlarının deplasesi ile ilgili yapılan imar planı değişikliği talebinin değerlendirilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
42-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin almış olduğu 14.05.2009/275 sayılı kararı ile onaylanan konutdışı kentsel çalışma alanları plan notu ile ilgili Nazım İmar Planı değişikliklerine yapılan askı itirazlarının değerlendirilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
43-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, 524 ada, 3 parsel ile ilgili yürürlükteki Nazım İmar Planının belirlenmesi hususunun değerlendirilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
44-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nca talep edilen ana ulaşım aksları üzerindeki “otopark” alanları belirlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin değerlendirilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
45-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, 1/1000 ölçekli Santral Garaj İmar Planı değişikliği ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisi’nin almış olduğu 15.11.2007/718 sayılı kararının mahkemece iptalinin değerlendirilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
46-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda hazırlanan Osmangazi İlçesi, Kırcaali Mahallesi, 3853 ada, 5 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin değerlendirilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
47-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, BursaRay Dairesi Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda hazırlanan Bursaray II. Aşama Güzergahı ve ilave Mudanya Yolu Güzergahı ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliklerinin değerlendirilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
48-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Bademli Kavşak düzenlemesi kapsamında 1/1000 ölçekli Nilüfer Köyü İlave Uygulama İmar Planına yapılan askı itirazlarının değerlendirilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

-4-

49-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Başköy Dökümcüler Sitesinde trafo alanı belirlenmesi hakkındaki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin değerlendirilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
50-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
51-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
52-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
53-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 03.07.2009/32 sayılı Meclis Kararı ile ilgili uygun bulunan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin değerlendirilmesi ile ilgili raporuna “Turistik tesis yapılabilir” notunun ilavesiyle oyçokluğu (CHP; Osman Ayradilli 1 çekimser, 40 kabul) ile kabulüne,
54-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
55-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
56-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İdare Mahkemesi tarafından iptal edilen Gölyazı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının değerlendirilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
57-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin almış olduğu 14.05.2009/273 sayılı kararı ile onaylanan Osmangazi İlçesi, Yeniceabat Mahallesi, 4108 ada, 3 parsel ile 4106 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazlarının değerlendirilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
58-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde talep edilen 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliklerinin değerlendirilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
59-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, BESOB alanı ile ilgili 1/100 000 ölçekli Bursa 2020 Çevre Düzeni Planı değişikliği talebinin değerlendirilmesi ile ilgili rapora; Bu alan içerisinde Kirletici Sanayinin, kirletici tesislerin yer almaması ve sınırların daha iyi anlaşılır olabilmesi için;
“1-Planlama alanı içerisinde kil ve kum alımı amaçlı toprak alımına ilişkin ruhsat verilemez,
2-Planlama alanı içerisinde ÇED raporu gerektirecek kirletici nitelikli birimler yer alamaz.
3-Plan sınırlarının Toprak Koruma Kurulu’nun, 19.11.2008 Tarih ve 2008/31 sayılı kararı ile uygun bulunan sınırlar olarak değiştirilmesi” ilavesiyle mevcudun oyçokluğu (CHP;Mustafa BOZBEY, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Bülent ASLANHAN, Turgay ERDEM, Ali KARAMİK, Fatih Mehmet GÜLER, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN ve Şükrü AKSU 12 red, MHP; Mehmet TEMİRTAŞ ve Dinçer YENİ 2 red, 27 Kabul ) ile kabulüne,
60-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Gökay BİLİR’in “Osmangazi İlçesi, Alacahırka Mahallesi, Köşk Caddesi’nde bulunan, Kadın ve Aile Eğitim Merkezi ve Sığınma Evi’nin, Büyükşehir Belediyesi’ne tahsisi” ile ilgili verdiği yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
61-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Gökay BİLİR’in “Mülkiyeti Üftade Vakfı (Vakıflar Genel Müdürlüğü) adına kayıtlı, Osmangazi İlçesi, Mollafenari Mahallesi, 5651 ada, 9 parsel sayılı ve 2507,22 m2 yüzölçümlü Cami vasfındaki (Üftade Tekkesi) taşınmazın, eğitim, kültür ve sosyal hizmetlerde kullanılmak üzere Belediyemize tahsisi” ile ilgili verdiği yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
62-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Gökay BİLİR’in “Yıldırım İlçesi, Yıldırım Mahallesi 2737 ada, 1 ve 24 sayılı parseller 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında imar yolunda kaldıklarından, kamulaştırılmak üzere mevcut Beş Yıllık İmar Programının 2009-2010 yılı dilimlerine ek olarak alınması” ile ilgili verdiği yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,


-5-

63-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Yener ACAR’ın “Osmangazi İlçesi, Sırameşeler Mahallesi 2401 ada 1 ve 2 parsel sayılı taşınmazların kamuya tahsis kararının kaldırılarak satışa çıkarılması” ile ilgili verdiği yazılı önergeye; Bu konudaki işlemlerin yapılması için Encümene yetki verilmesi ve satış bedelinin Ulaşım ve Kamulaştırma hizmetlerinde harcanması” ilavesiyle mevcudun oyçokluğu (CHP;Mustafa BOZBEY, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Bülent ASLANHAN, Turgay ERDEM, Ali KARAMIK, Fatih Mehmet GÜLER, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN ve Şükrü AKSU 12 red, 29 Kabul ) ile kabulüne,
64-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Gökay BİLİR’in “Osmangazi İlçesi, Kayıhan Mahallesi, 4280 ada, 3 ve 5 sayılı parsellerin kamulaştırılmak üzere Belediyemiz Dokuzuncu Beş Yıllık İmar Programının 2006/2010 yılı dilimine ek olarak alınması” ile ilgili verdiği yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
65-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Gökay BİLİR’in (Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, 07.09.2009 tarih ve M.16.0.BBB.0.15. 44.301.03-95850 sayılı yazısı) “Doğanbey Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında kamulaştırılacak parsellerin Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınması” ile ilgili verdiği yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
66-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Recep DEMİRHAN’ın “Osmangazi İlçesi, Yeniceabat Mahallesi, H22a.21c.3c. pafta, 4112-4110-4109-4108-4106-4101 adaları kapsayan Eğitim Tesisleri Alanına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı değişikliği” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
67-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Gökay BİLİR’in (Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’nın, 07.09.2009 tarih ve M.16.0.BBB.0.23.301.01-95543 sayılı yazısı) “Korumalara Silah Alımı” ile ilgili verdiği yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
68-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Gökay BİLİR’in “Büyükşehir Belediyemizin sorumluluğunda olan Cadde Parkomatların BURBAK A.Ş’ne tahsisi” ile ilgili verdiği yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
69-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Recep DEMİRHAN’ın “Bursa Hafif Raylı Toplu Taşım Sistemi II. Aşama-Üniversite Hattı Konsorsiyum Sözleşmesi” ile ilgili verdiği yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
70-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Recep DEMİRHAN’ın “Akçalar-Arkeopark projesinin gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli protokolün yapılması için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi” ile ilgili verdiği yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
71-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Recep DEMİRHAN’ın “Tahtakale Fışkırık Caddesi üzerinde yer alan Bursa Dağ Yöresi kültürünün yaşatılacağı tarihi konağın restorasyonu” ile ilgili verdiği yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
72-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Recep DEMİRHAN’ın “Eskişehir Hanı” ile ilgili verdiği yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
73-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Recep DEMİRHAN’ın “Kütahya Hanı” ile ilgili verdiği yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
74-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Gökay BİLİR’in “Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Kurulunca 1-Başköy Dökümcüler Sitesi su tarifesi, 2-Köylerde kullanılan su tarife bedelleri, 3-Beldelerde kullanılan su tarifesinin daha önce alınmış Genel Kurul Kararının düzeltilerek eski tarifeye dönülmesi hakkındaki Genel Kurul Kararları” ile ilgili verdiği yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
75-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Yener ACAR, Necmettin EKİNCİ, Murat AY ve Şükrü AKSU’nun “Kestel Belediye Meclisi’nin, 01.09.2009 tarih ve 2009/142 Karar, 15 Esas- 2009/143 Karar, 91 Esas- 2009/144 Karar, 92 Esas- 2009/145 Karar, 94 Esas sayılı ‘İmar Planı Değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

-6-


76-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Fatih Mehmet GÜLER’in “Gemlik Belediye Meclisi’nin 07.09.2009 tarih ve 2009/M-370, 2009/M-376, 2009/M-378, 2009/M-381, 2009/M-384, 09.09.2009 tarih ve 2009/M-405, 2009/M-406, 2009/M-407 sayılı ‘Plan Tadilatı’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
77-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hasan AKTÜRK’ün “1/1000 ölçekli Güzelyalı Revizyon İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı için Busa 1. İdare Mahkemesi’nin 25.06.2009 Tarih ve 2009/194 Esas nolu kararın değerlendirilmesi” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
78-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Turgay ERDEM’in “Nilüfer Belediye Meclisi’nin 02.09.2009 Tarih ve 5,10,11,13,18,19,22,23,24,25,28,31, 32,33,34,35,38,39,40,42,43,44 sayılı ‘Plan Değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
79-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Celal DEMİR ve Ali Hasan YOLUÇ’un “Yıldırım İlçesi , Esenevler Mahallesi. H22d.08b.2d pafta, 2496-2498-2499 adaları kapsayan Camii Alanı ve Çevresinin düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
80-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Celal DEMİR ve Ali Hasan YOLUÇ’un “Yıldırım Belediye Meclisi’nin, 02.09.2009 tarih ve 362, 364,…..385, 408, 427, 435 sayılı ‘Plan Değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
81-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Celal DEMİR ve Ali Hasan YOLUÇ’un “Yıldırım İlçesi, Vakıfköy Mahallesi H22d.03c,2d pafta, 2684 ada, 25 parselin; Esenevler Mahallesi H22d.08b.2c pafta, 2576 ada, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, 14,15,16 parsellerin ve Erikli Mahallesi H22d.08b.2d pafta. 2436 ada.18 parselin plan kararlarına uygun hale getirilmesi” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
82-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Recep DEMİRHAN’ın “Gürsu Hali’nin Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne devri” ile ilgili verdiği yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
83-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Hasan AKTÜRK, Kartal SALDIRIŞ ve Münir EROĞLU’nun “Mudanya Belediye Meclisi’nin 06.07.2009 tarih, 2009/233 Esas ve 2009/233 sayılı ‘Bademli 1/1000 ölçekli uygulama imar planları’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
84-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Bülent ASLANHAN ve Kartal SALDIRIŞ’ın “Kentimizde yaşayan, dializ tedavisi gören böbrek yetmezlikli vatandaşlarımızın ücretsiz bu-kart kullanımı” ile ilgili verdiği yazılı önergenin Ulaşım Komisyonu’na havalesine,
85-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Bülent ASLANHAN ve Osman AYRADİLLİ’nin “BUSMEK Proje Koordinatörlüğünde yaşanan görev değişikliği ve bütçesi” ile ilgili verdiği yazılı önergenin Başkanlıkça yapılan açıklamalardan bilgi edinildiğine,
86-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Bülent ASLANHAN ve Osman AYRADİLLİ’nin “Yapılması istenen yeni Adliye Binasının Yeri” ile ilgili verdiği yazılı önergenin Başkanlıkça yapılan açıklamalardan bilgi edinildiğine,

 

 

 

-7-

87-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Recai EKMEKÇİ’nin yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
88-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Fahreddin YILDIRIM’ın yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
89-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ceyhun İRGİL’in yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
90-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İsmail İPÇİ’nin yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 

Recep ALTEPE
Mak. Müh.
Büyükşehir Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

10.09.2009 Tarihli Meclis