MECLİS TOPLANTILARI

16.07.2009 Tarihli Meclis Gündemi

GÜNDEM : Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.07.2009 Perşembe günü saat 15.00’da Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda (Heykel Tarihi Bina) yapacağı 2009/2014 seçim döneminin 5 inci, 1 inci dönemin 5 inci OLAĞAN toplantısının 1. birleşimine ait gündemdir.

 

G Ü N D E M :

1-GEÇEN TOPLANTI ZAPTI;

2-DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ;

1-Başkanlık Makamı’nın, Yıldırım Belediye Meclisi’nin, 01.07.2009 tarih, 2009/153 Esas, 332 sayılı “Ödenek Aktarımı talebi” hakkındaki Meclis Kararı ile ilgili yazısı,
2-Protokol ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü’nün, Kardeşlik Anlaşması ile ilgili yazısı,
3-Zabıta Dairesi Başkanlığı’nın, Araç Alımı ile ilgili yazısı,
4-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 252 ada, 37 sayılı parselin satışı ile ilgili yazısı,
5-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Alaaddin Mahallesi, 4743 ada, 30,31,32,33,34,37,38,39,40,41,43,45 parseller ile 4744 ada, 1 parselin kamulaştırılması için Belediyemiz Beş yıllık İmar Programının 2009-2010 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısı,
6-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Zindankapı-Yerkapı arası çift sur arasında yer alan Osmangazi İlçesi, Pınarbaşı Mahallesi ve Alaaddin Mahallesi’ndeki parsellerin kamulaştırılması için Belediyemiz Beş Yıllık İmar Programının 2009-2010 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısı,
7-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Fidyekızık Mahallesi, 4187 ada, 4 parsel üzerinde bulunan taşınmazın Belediyemiz Beş yıllık imar programının 2009-2010 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısı,
8-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Zafer Mahallesi, 3591 ada, 48 parsel üzerinde bulunan taşınmazların Belediyemiz Beş yıllık İmar Programının 2006-2010 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısı,
9-Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi Görev ve Sorumluluk Alanlarına Giren Konularda Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri ile Araştırma Projelerine Maddi Destek Verilmesine Dair Ortak Hizmet Projesi İşbirliği Protokolü Taslağı ile ilgili yazısı,
10-Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, Atatürk Caddesi, sağlıklaştırma projesi kapsamındaki yapıların dış cephelerinin, Bursa Büyükşehir Belediyesi İlan ve Reklam Yönetmeliği’nin
8.02.1 “Konut ve Ticaret Alanlarındaki Reklam Elemanları” maddesinin söz konusu proje alanında geçerli olmaması ve tabela uygulamasının hazırlanan “Cephe Sağlıklaştırma Projesi”ne uygun olarak yapılması ile ilgili yazısı,

 

11-Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, İlgili Kurum, Dernek, Vakıf vb. ile protokol yapmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Recep ALTEPE’ye yetki verilmesi ile ilgili yazısı,
12-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.05.2009 gün ve 275 sayılı kararı ile onaylanan plan notu değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısı,
13-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, BUSKİ Genel Müdürlüğü’nün 03.07.2009 gün ve 4638 sayılı yazısıyla Çekirge Mahallesi, 4177 ada, 8-10-11-12-38 parsellerde bulunan su deposuna ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili yazısı,
14-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 07.07.2009 gün ve 71702 sayılı yazısı ile talep edilen Nilüfer İlçesi, Başköy Küçük Sanatlar Alanında iki adet trafo yerine ilişkin 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği ile ilgili yazısı,
15-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, 16.06.2009 gün ve 62830 sayılı yazısı ile talep edilen, Osmangazi İlçesi, 4506 ada, 10 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili yazısı,
16-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Hukuk Müşavirliği’nin 09.06.2009 gün ve 59848 sayılı yazısıyla belirtilen Osmangazi İlçesi, 3680 ada, 19 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin iptali hakkındaki mahkeme kararı ile ilgili yazısı,
17-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, 21.05.2009 gün ve 51467 sayılı yazısı ile toplu taşım araçlarının etkinliklerinin arttırılması için otopark alanları oluşturulmasına yönelik plan değişikliği talepleri ile ilgili yazısı,
18-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili yazısı,
19-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili yazısı,
20-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin0S??’?’???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????,?o??1?a?? ?????????????????????Ó?????????????????????????????? ?0?K?a?v?t?????u?e?Ã?3?,?k?f?? ????+????????[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[FAULT??DEFINERWHEN???????´????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C 14.05.2009 gün ve 273 sayılı kararı ile onaylanan, Yeniceabat Mahallesi, 4108/3-4106-1 parsellere İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısı,
21-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Akaryakıt ve LPG İstasyonu yapımına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri talepleri ile ilgili yazısı,
22-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarında yapılması istenen plan değişikliği talepleri ile ilgili yazısı.

3-KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR;

1-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Hüdavendigar Mahallesi, 4570 ada, 3 parsel sayılı taşınmaz ile ilgili raporu,
2-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Başköy Dökümcüler Sitesi’ndeki parsellerin dökümcülere satışı, tahsisi ile ilgili raporu,
3-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Çekirge Mahallesi, 4181 ada, 1,2,5,6,7,8,9 parseller, 4180 ada, 35 parsel sayılı taşınmazların imar yolunda kalan kısımlarının kamulaştırılması için mevcut imar programının 2009 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporu,
4-Hukuk Komisyonu’nun, Şube Müdürlüğü Oluşturulması ile ilgili raporu,
5-Ulaşım-Hukuk Komisyonları’nın, Toplu Taşıma Araçları Seyahat Kartları Uygulama Yönetmeliği’nin Değişikliğine Dair Yönetmelik ile ilgili müşterek raporu,
6-Hukuk-İmar ve Bayındırlık Komisyonları’nın, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı’nın (AKOM) Yönetmeliği ile ilgili müşterek raporu,
7-Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun, Tıbbi Atık Yönetim Planı ile ilgili raporu,
8-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
9-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
10-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
11-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
12-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
13-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
14-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mezarlık Alanı ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin değerlendirilmesi ile ilgili raporu,
15-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi’nde Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nca projelendirilen Fatih Sultan Mehmet Köprülü Kavşağı ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
16-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, 1/1000 ölçekli Nilüfer Köyü İlave Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisi’nin almış olduğu 30.10.2008/743 sayılı kararına yapılan askı itirazlarının değerlendirilmesi ile ilgili raporu,
17-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Mollafenari Mahallesi, 5654 Ada, 9–10 parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
18-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, 1/1000 ölçekli Reyhan-Kayhan-Hanlar Bölgesi Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliği ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisi’nin almış olduğu 12.06.2008/413 sayılı kararının mahkemece iptalinin değerlendirilmesi ile ilgili raporu,
19-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, 1/1000 ölçekli Reyhan-Kayhan-Hanlar Bölgesi Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliği ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisi’nin almış olduğu 15.06.2006/399 sayılı kararının mahkemece iptalinin değerlendirilmesi ile ilgili raporu,
20-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, 1/1000 ölçekli Santral Garaj İmar Planı değişikliği ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisi’nin almış olduğu 15.11.2007/718 sayılı kararının mahkemece iptalinin değerlendirilmesi ile ilgili raporu,
21-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Akaryakıt ve LPG İstasyonları ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği taleplerinin değerlendirilmesi ile ilgili raporu,
22-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Çekirge Mahallesi, 4205 da, 16–17 parseller ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu.


Recep ALTEPE
Mak. Müh.
Büyükşehir Belediye Başkanı

16.07.2009 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...

 


Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.07.2009 Perşembe günü saat 15.00’da Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda (Heykel Tarihi Bina) yaptığı 2009/2014 seçim döneminin 5 inci, 1 inci dönemin 5 inci OLAĞAN toplantısının 1. birleşiminde alınan KARARLARIN ÖZETİDİR.

 

1-Okunan Geçen Toplantı Zaptında; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.06.2009 Tarih ve 406 sayılı kararıyla kabul edilen; “Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 252 ada, 37 parseldeki ‘Emsal değerinin 1 olarak’ düzenlenmesi” şeklinde düzeltilerek Geçen Toplantı Zaptının oybirliği ile kabulüne,
2-Başkanlık Makamı’nın, Yıldırım Belediye Meclisi’nin, 01.07.2009 tarih, 2009/153 Esas, 332 sayılı “Ödenek Aktarımı talebi” hakkındaki Meclis Kararı ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
3-Protokol ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü’nün, Kardeşlik Anlaşması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
4-Zabıta Dairesi Başkanlığı’nın, Araç Alımı ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
5-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 252 ada, 37 sayılı parselin satışı ile ilgili yazısının oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Fatih Mehmet GÜLER, Osman AYRADİLLİ, Özden DOGAN,Bülent ASLANHAN, Turgay ERDEM, Ceyhun İRGİL, Ali KARAMIK,Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN ve Şükrü AKSU 13 red, 28 kabul) ile kabulüne,
6-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Alaaddin Mahallesi, 4743 ada, 30,31,32,33,34,37,38,39,40,41,43,45 parseller ile 4744 ada, 1 parselin kamulaştırılması için Belediyemiz Beş yıllık İmar Programının 2009-2010 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
7-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Zindankapı-Yerkapı arası çift sur arasında yer alan Osmangazi İlçesi, Pınarbaşı Mahallesi ve Alaaddin Mahallesi’ndeki parsellerin kamulaştırılması için Belediyemiz Beş Yıllık İmar Programının 2009-2010 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
8-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Fidyekızık Mahallesi, 4178 ada, 4 parsel üzerinde bulunan taşınmazın Belediyemiz Beş yıllık imar programının 2009-2010 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
9-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Zafer Mahallesi, 3591 ada, 48 parsel üzerinde bulunan taşınmazların Belediyemiz Beş yıllık İmar Programının 2006-2010 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
10-Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi Görev ve Sorumluluk Alanlarına Giren Konularda Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri ile Araştırma Projelerine Maddi Destek Verilmesine Dair Ortak Hizmet Projesi İşbirliği Protokolü Taslağı ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
11-Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, Atatürk Caddesi, sağlıklaştırma projesi kapsamındaki yapıların dış cephelerinin, Bursa Büyükşehir Belediyesi İlan ve Reklam Yönetmeliği’nin 8.02.1 “Konut ve Ticaret Alanlarındaki Reklam Elemanları” maddesinin söz konusu proje alanında geçerli olmaması ve tabela uygulamasının hazırlanan “Cephe Sağlıklaştırma Projesi”ne uygun olarak yapılması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
12-Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, İlgili Kurum, Dernek, Vakıf vb. ile protokol yapmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Recep ALTEPE’ye yetki verilmesi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
13-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.05.2009 gün ve 275 sayılı kararı ile onaylanan plan notu değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
1/6

 

14-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, BUSKİ Genel Müdürlüğü’nün, 03.07.2009 gün ve 4638 sayılı yazısıyla Çekirge Mahallesi, 4177 ada, 8-10-11-12-38 parsellerde bulunan su deposuna ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
15-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 07.07.2009 gün ve 71702 sayılı yazısı ile talep edilen Nilüfer İlçesi, Başköy Küçük Sanatlar Alanında iki adet trafo yerine ilişkin 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliği ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
16-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, 16.06.2009 gün ve 62830 sayılı yazısı ile talep edilen, Osmangazi İlçesi, 4506 ada, 10 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
17-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Hukuk Müşavirliği’nin 09.06.2009 gün ve 59848 sayılı yazısıyla belirtilen Osmangazi İlçesi, 3680 ada, 19 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin iptali hakkındaki mahkeme kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
18-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, 21.05.2009 gün ve 51467 sayılı yazısı ile toplu taşım araçlarının etkinliklerinin arttırılması için otopark alanları oluşturulmasına yönelik plan değişikliği talepleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
19-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
20-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
21-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 14.05.2009 gün ve 273 sayılı kararı ile onaylanan, Yeniceabat Mahallesi, 4108/3-4106-1 parsellere İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
22-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Akaryakıt ve LPG İstasyonu yapımına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri talepleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
23-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarında yapılması istenen plan değişikliği talepleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
24-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Hüdavendigar Mahallesi, 4570 ada, 3 parsel sayılı taşınmaz ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
25-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Başköy Dökümcüler Sitesi’ndeki parsellerin dökümcülere satışı, tahsisi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
26-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Çekirge Mahallesi, 4181 ada, 1,2,5,6,7,8,9 parseller, 4180 ada, 35 parsel sayılı taşınmazların imar yolunda kalan kısımlarının kamulaştırılması için mevcut imar programının 2009 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
27-Hukuk Komisyonu’nun, Şube Müdürlüğü Oluşturulması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
28-Ulaşım-Hukuk Komisyonları’nın, Toplu Taşıma Araçları Seyahat Kartları Uygulama Yönetmeliği’nin Değişikliğine Dair Yönetmelik ile ilgili müşterek raporuna; “Şehrimizde eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilere de paso verilmesi” ilavesiyle oybirliği ile kabulüne,


2/6

 

29-Hukuk-İmar ve Bayındırlık Komisyonları’nın, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı’nın (AKOM) Yönetmeliği ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,
30-Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun, Tıbbi Atık Yönetim Planı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
31-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
32-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
33-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunda; “Uygun Bulunmayan Gemlik Belediye Meclis Kararlarından; 06.03.2009 tarih ve M-103 sayılı Meclis Kararının Belediyesinden geldiği şekliyle uygun olduğuna” şeklinde düzeltilerek raporun oybirliği ile kabulüne,
34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunda; Uygun Bulunan Nilüfer Belediye Meclis Kararlarından 9. sırada bulunan; 03.06.2009 tarih ve 14 sayılı Meclis Kararının oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Fatih Mehmet GÜLER, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Bülent ASLANHAN, Turgay ERDEM, Ceyhun İRGİL, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN ve Şükrü AKSU 13 red 28 kabul) ile kabulüne, raporun oybirliği ile kabulüne,
35-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
37-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mezarlık Alanı ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin değerlendirilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
38-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi’nde Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nca projelendirilen Fatih Sultan Mehmet Köprülü Kavşağı ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
39-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, 1/1000 ölçekli Nilüfer Köyü İlave Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisi’nin almış olduğu 30.10.2008/743 sayılı kararına yapılan askı itirazlarının değerlendirilmesi ile ilgili raporunun tekrar incelenmek üzere Komisyona İadesinin oybirliği ile kabulüne,
40-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Mollafenari Mahallesi, 5651 Ada, 9–10 parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
41-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, 1/1000 ölçekli Reyhan-Kayhan-Hanlar Bölgesi Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliği ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisi’nin almış olduğu 12.06.2008/413 sayılı kararının mahkemece iptalinin değerlendirilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
42-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, 1/1000 ölçekli Reyhan-Kayhan-Hanlar Bölgesi Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliği ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisi’nin almış olduğu 15.06.2006/399 sayılı kararının mahkemece iptalinin değerlendirilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
43-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, 1/1000 ölçekli Santral Garaj İmar Planı değişikliği ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisi’nin almış olduğu 15.11.2007/718 sayılı kararının mahkemece iptalinin değerlendirilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
44-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Akaryakıt ve LPG İstasyonları ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği taleplerinin değerlendirilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
3/6

 

45-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Çekirge Mahallesi, 4205 da, 16–17 parseller ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
46-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Gökay BİLİR ve Refik YILMAZ’ın “Osmangazi İlçesi, H22d06b2b pafta, 3907 ada, 3 parsel olarak kayıtlı yerdeki Bursa Stadı için kanunların verdiği yetkileri kullanmak ve bu konuda protokoller yapmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Recep ALTEPE’ye yetki verilmesi” ile ilgili verdiği yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
47-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Gökay BİLİR ve Refik YILMAZ’ın, ‘”(Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, 10.07.2009 tarih ve M.16.0.BBB.0.15.44/752-73588 sayılı yazısı) ‘Özel mülkiyette bulunan Tahirağa Hamamı’nın bulunduğu Bursa İli, Mudanya İlçesi, Tekkeiatik Mahallesi, H21B13B4C pafta, 1020 ada, 5 ve 31 no’lu parsellerin kamulaştırılması için Belediyemiz Dokuzuncu Beş Yıllık İmar Programına alınması’” ile ilgili verdiği yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
48-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Gökay BİLİR ve Refik YILMAZ’ın “Osmangazi İlçesi, Atıcılar Mahallesi, H22d02c4c pafta, 3763 ada, 1 parsel sayılı ve 187.74 m2 yüzölçümlü arsa vasfındaki taşınmaz imar yolu ve B.H.A alanında kaldığından kamulaştırılması için Belediyemiz Beş Yıllık İmar Programının 2009-2010 yılı dilimine ek olarak alınması” ile ilgili verdiği yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
49-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Gökay BİLİR ve Refik YILMAZ’ın “Belediye Kanunu ve diğer kanunlar hükümlerince bedelini ödeyerek satın almak ve bu konuda gerekli işlemleri yerine getirmek amacıyla Büyükşehir Belediye Başkanı ve Encümeni’ne yetki verilmesi” ile ilgili verdiği yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
50-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Başkanı Recep ALTEPE’nin “İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, ‘Teşkilatlanma’ hakkındaki yazısı” ile ilgili verdiği yazılı önergenin Hukuk Komisyonu’na havalesine,
51-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Gökay BİLİR ve Refik YILMAZ’ın, “’(Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, 16.07.2009 Tarih ve M.16.0.BBB.0.12.08-869.99-75739 sayılı yazısı) ’97.000.000.00 TL’lık Borçlanma’” ile ilgili verdiği yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
52-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Ali Hasan YOLUÇ, Derya BULUT ve Celal DEMİR’in “Yıldırım Belediye Meclisi’nin, 01.07.2009 tarih ve 289,…325 sayılı ‘Plan Tadilatı’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
53-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gökay BİLİR’in “Osmangazi İlçesi, Sırameşeler Mahallesi, 2401 ada, 1 ve 2 nolu parsellerin yürürlükteki 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları ile 1/1000 ölçekli İmar Planında ‘Özel Proje Alanı’ olarak düzenlenmesi” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
54-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa ALTIN’ın “Hasanağa 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
55-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gökay BİLİR’in “Osmangazi İlçesi, Altınova Mahallesi, 3198 ada, 15 nolu parselin bir kısmının yürürlükteki 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında ‘Otopark, Toplu Taşıma İstasyonu ve Terminal Alanı’ olarak düzenlenmesi” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
56-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Recep DEMİRHAN ve Gökay BİLİR’in “Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’nin Geçici 4. Maddesi” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,


4/6


57-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gökay BİLİR’in “Uludağ Bölgesi’ndeki gerekli teknik alt ve üst yapı hizmetlerinin yürütülebilmesi hususunda protokol yapılabilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi” ile ilgili verdiği yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
58-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Yener ACAR, Necmettin EKİNCİ, Murat AY ve Şükrü AKSU’nun “Kestel Belediye Meclisi’nin, 01.07.2009 tarih ve 128,129,130,131 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
59-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Fatih Mehmet GÜLER’in “Gemlik Belediye Meclisi’nin, 19.01.2009 tarih ve 2009/M-29 sayılı ‘Plan Tadilatı’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili verdiği sözlü önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
60-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Fatih Mehmet GÜLER’in “Gemlik Belediye Meclisi’nin, 06.07.2009 tarih ve 2009/M-326 sayılı ‘Ek Bütçe’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili verdiği yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
61-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Fatih Mehmet GÜLER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN ve Mahir GENCER’in “Gemlik İlçe Belediyesi’ne bağlanan Beldelerdeki imar uygulamalarında olan problemlerin giderilmesi için Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
62-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Fatih Mehmet GÜLER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN ve Mahir GENCER’in “Gemlik Belediye Meclisi’nin, 06.07.2009 tarih ve 2009/M-298, 2009/M-301, 2009/M-307 ve 2009/M-308 sayılı ‘Plan Tadilatı’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
63-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mustafa BOZBEY, Ceyhun İRGİL, Bülent ASLANHAN, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Mahir GENCER, Ali KARAMIK, Osman AYRADİLLİ, Şükrü AKSU ve Turgay ERDEM’in “Kent Müzesi’nin büyütülmesi ve geliştirilmesi” ile ilgili verdiği yazılı önergenin Başkanlık Makamı’na havalesine,
64-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mustafa BOZBEY, Ceyhun İRGİL, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Mahir GENCER, Ali KARAMIK, Osman AYRADİLLİ ve Turgay ERDEM’in “Balkan Enstitüsü kurulması” ile ilgili verdiği yazılı önergenin Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu’na havalesine,
65-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mustafa BOZBEY, Ceyhun İRGİL, Bülent ASLANHAN, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Mahir GENCER, Ali KARAMIK, Osman AYRADİLLİ, Şükrü AKSU ve Turgay ERDEM’in “Tıbbi Atıkların Toplanması” ile ilgili verdiği yazılı önergenin Başkanlık Makamı’na havalesine,
66-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mustafa BOZBEY, Turgay ERDEM ve Bülent ASLANHAN’ın “Nilüfer Belediye Meclisi’nin, 03.07.3009 tarih ve 10,…22, 24,26,….34, 36,….40 sayılı ‘Plan Tadilatı’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
67-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Celal DEMİR ve Ali Hasan YOLUÇ’un “Uludağ Köylerinin yerleşik alan sınırlarının yeniden belirlenmesi” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
68-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Celal DEMİR ve Ali Hasan YOLUÇ’un “Yıldırım İlçesi dahilinde olan Şirinevler Mahallesi’ne ait 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

 

5/6

 

69-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Servet BÜYÜKPOYRAZ, Recep DEMİRHAN ve Abdullah KARADAĞ’ın “ Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 08.07.2009 Tarihli Meclis Kararları” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
70-Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.06.2009 Tarih ve 406 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilen; Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 252 ada, 37 parsel” ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun, Geçen Toplantı Zaptında görüşülmesi sonucunda;
Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 252 ada, 37 parseldeki ‘Emsal değerinin 1 olarak’ düzenlenmesi” şeklinde düzeltilerek oybirliği ile kabulüne,
71-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Özgen KESKİN‘in mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
72-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Abdurrahman TIĞ‘ın mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
73-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Fahreddin YILDIRIM’ın mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
74-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hikmet AYDOĞDU’un mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 


Recep ALTEPE
Mak.Müh.
Büyükşehir Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


6/6

 

16.07.2009 Tarihli Meclis