MECLİS TOPLANTILARI

18.06.2009 Tarihli Meclis Gündemi

GÜNDEM : Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.06.2009 Perşembe günü saat 15.00’da Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda (Heykel Tarihi Bina) yapacağı 2009/2014 seçim döneminin 4 üncü, 1 inci dönemin 4 üncü OLAĞAN toplantısının 1. birleşimine ait gündemdir.

G Ü N D E M :

1-GEÇEN TOPLANTI ZAPTI;

2-DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ;

1-Başkanlık Makamı’nın, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 12.05.2009 tarih ve 104 sayılı “Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü İçmesuyu Havzaları Koruma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” hakkındaki Yönetim Kurulu Kararı ile ilgili yazısı,
2-Başkanlık Makamı’nın, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 27.05.2009 tarih ve 124 sayılı “Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” hakkındaki Yönetim Kurulu Kararı ile ilgili yazısı,
3-Başkanlık Makamı’nın, Yıldırım Belediye Meclisi’nin, 03.06.2009 tarih ve 2009/147 Esas, 285 sayılı “Ödenek Aktarımı” hakkındaki Meclis Kararı ile ilgili yazısı,
4-Protokol ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü’nün, Yurtiçi ve Yurtdışında Spor Müsabakalarında Başarı Gösteren Sporculara Ödül Verilmesi ile ilgili yazısı,
5-Protokol ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü’nün, Bursa ile Filibe Şehirleri arasında Kardeşlik Anlaşması ile ilgili yazısı,
6-Protokol ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü’nün, Dış Görev ile ilgili yazısı,
7-Protokol ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü’nün, Dış Görev ile ilgili yazısı,
8-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Şube Müdürlüğü Oluşturulması ile ilgili yazısı,
9-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Kadro İptal/İhdas Sözleşmeli Personel Çalıştırılması ile ilgili yazısı,
10-Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Cenaze Aracı Alımı ile ilgili yazısı,
11-İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın, İlk Kademe Belediyelerine ait İtfaiye Hizmetlerinin devri ile ilgili yazısı,
12-Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın, Tıbbi Atık Yönetim Planı ile ilgili yazısı,
13-Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası ve Uluslararası Otobüs Terminal İşletmesi İç Yönetmeliği ile ilgili yazısı,
14-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Duaçınar Mahallesi, 1790 ada, 105 parsel ile ilgili yazısı,
1/4

 


15-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Şehreküstü Mahallesi, 6031 ada, 2 parsel ve 76.50 m2 sahalı taşınmaz ile üzerindeki binaların kamulaştırılmak üzere 9. beş yıllık İmar Programının 2009 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısı,
16-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Akpınar Mahallesi, eski 6201 ada, 1 parsel üzerinde kalan yalnız binanın, Akpınar Mahallesi, 6191 ada, 1 parsel, 6184 ada, 1 parsel ile 6157 ada, 116 parsel sayılı taşınmazlar ve üzerindeki binaların kamulaştırılmak üzere 9. beş yıllık İmar Programının 2009 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısı,
17-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Merinos Tesislerinin enerji ihtiyacı için imal edilen TR. Alanlarının TEDAŞ Genel Müdürlüğü’ne devri ve tahsisi ile ilgili yazısı,
18-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Başköy Dökümcüler Sitesindeki parsellerin dökümcülere satışı tahsisi ile ilgili yazısı,
19-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Özel Mülkiyette olan tarihi tescilli kültür varlıkları ve çevrelerinin kamulaştırılması, K.T.V.K Kurulundan olur alınması ile ilgili yazısı,
20-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Taşınmaz Mal Satışı ile ilgili yazısı,
21-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Alacahırka Mahallesi, Kadın ve Aile Eğitim Merkezi ve Sığınma Evinin Süresiz Tahsisi ile ilgili yazısı,
22-Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’nın, 1 adet Donanımlı Hasta Nakil Ambülansı ile 1 adet 4x4 Çift Kabin Kamyonet alınması ile ilgili yazısı,
23-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Hukuk İşleri Müşavirliği’nin, 04.06.2009 gün ve 57671 sayılı yazılarıyla Bursa 3. İdare Mahkemesi’nce iptal edildiği bildirilen Orhanbey Mahallesi, 5809 ada, 115 parsele ilişkin plan değişikliği hakkında karar alınması ile ilgili yazısı,
24-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda Osmangazi İlçesi, Kırcaali Mahallesi, 3853 ada, 5 parselde bulunan trafo alanlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili yazısı,
25-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun, 17.04.2009 gün ve 4604 sayılı kararıyla Çekirge Mahallesi, 4205 ada, 16 0S??’?’???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????,?o??1?a?? ?????????????????????Ó?????????????????????????????? ?0?K?a?v?t?????u?e?Ã?3?,?k?f?? ????+????????[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[FAULT??DEFINERWHEN???????´????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???K?????????C?H?????`???H???H???????C?C???????`???K?????????C?H?????`???H???H???????C?C???????`???K?????????C?H?????`???H???H???????C?C???????`???K?????????C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???K?????????C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H??????C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H??????C?C???????`???C?H?????`???H???H?????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H???????H?????H??????H???H???r???C?C???????`??????????????????C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H?????????????????a????m)????S??????????????????????????S????????m'???m(??COLUMN_FORMAT???m,->?????m-.????m???m ???m ???m ???m*+<???m&???m ???m+,=?? CHAR_LENGTH???m?????m???m???m???m():???m)*;?????S?? ????? COERCIBILITY???m ?????m ?r???H??dd?H??r???m?????m???? BIT_LENGTHMP?? buyuksehir????m  ???m  ?????m  ?????S??????????H?????????C???????`???S?? ??????m,???m-?????m  ???m  ?????m  ???S??????????S???????????????????????S????????m*???m+?????m  ???mve 17 parsellerden geçen I. Derece Doğal Sit Sınırının düzeltilmesi ile ilgili yazısı,
26-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili yazısı,
27-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili yazısı,
28-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili yazısı,
29-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili yazısı,
30-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nca proje çalışmaları yürütülen Osmangazi İlçesi, Mollafenari Mahallesi, Üftade Tekke Cami ve çevresinde düzenleme yapılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişiklik önerisi ile ilgili yazısı,
31-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Akaryakıt ve LPG İstasyonu yapımına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili yazısı,
32-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarında yapılması istenen plan değişikliği talepleri ile ilgili yazısı,


3-KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR;

1-Hukuk Komisyonu’nun, Disiplin Amirleri Yönetmeliği ile ilgili raporu,
2-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, BUSKİ Genel Müdürlüğü’nün, Mudanya ve Güzelyalı’da muhtelif parsellerde “Su Deposu ve Koruma Alanı” belirlenmesi hakkındaki plan değişikliği taleplerinin değerlendirilmesi ile ilgili raporu,

2/4

 

 

3-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 13.12.2004 gün ve 300 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen bazı mahalle ve köylerin yerleşik alan sınırlarının belirlenmesi hakkındaki talebinin değerlendirilmesi ile ilgili raporu,
4-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 12.06.2008 tarih ve 427 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna verilen Önergenin değerlendirilmesi ile ilgili raporu,
5-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Güzelyalı Feribot İskelesi-Mudanya Balıkçı Barınakları arası Sahil Düzenleme Projesi hakkındaki İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
6-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Güzelyalı Mahallesine ait Su Deposu ve Koruma Alanı hakkında 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili yazısı,
7-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili yazısı,
8-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne bağlanan Güzelyalı İlkkademe Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
9-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne bağlanan Kayapa İlkkademe Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
10-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne bağlanan Hasanağa İlkkademe Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
11-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
12-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
13-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım ve Gürsu Belediye sınırları içerisinde kalan Gürsu Köprülü Kavşağı hakkında 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin değerlendirilmesi ile ilgili raporu,
14-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesine bağlanan Ovaakça İlkkademe Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
15-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, İbrahimpaşa Mahallesi, 5677 ada, 1 parsel hakkındaki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin değerlendirilmesi ile ilgili raporu,
16-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
17-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne bağlanan Barakfaki İlkkademe Belediyesi’nin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebinin değerlendirilmesi ile ilgili raporu,
18-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Çağrışan Köyü 487 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebinin değerlendirilmesi ile ilgili raporu,
19-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, 173 ada, 3-27 parseller hakkında 1/5000 ölçekl0S??’?’???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????,?o??1?a?? ?????????????????????Ó?????????????????????????????? ?0?K?a?v?t?????u?e?Ã?3?,?k?f?? ????+????????[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[FAULT??DEFINERWHEN???????´????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????Ci Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile bu alan için alınan Bursa 1. İdare Mahkemesi kararının değerlendirilmesi ile ilgili raporu,
20-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Mürsel Köyü, Deniztepe Mevkii muhtelif parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebinin değerlendirilmesi ile ilgili raporu,
21-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi ve Bursa Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulunca onaylanarak askıya çıkarılan Yıldırım ilçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının “Sit Alanları” hakkında askı itirazlarının değerlendirilmesi ile ilgili raporu,
22-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 12.03.2009/168 sayılı kararıyla onaylanan Gürsu Belediyesi sınırları içerisindeki Zafer Caddesinde ticaret alanı düzenlenmesi hakkında 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına yapılan askı itirazlarının değerlendirilmesi ile ilgili raporu,


3/4

 

 

23-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 12.03.2009/168 sayılı kararıyla onaylanan, Kestel İlçesi, Çataltepe 144-145 no lu parseller hakkında 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına yapılan askı itirazlarının değerlendirilmesi ile ilgili raporu,
24-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 12.03.2009/168 sayılı kararıyla onaylanan, Mudanya İlçesi sınırları içerisindeki 1190 ada, 13 parsel hakkında 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına yapılan askı itirazlarının değerlendirilmesi ile ilgili raporu,
25-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 12.03.2009/168 sayılı kararıyla onaylanan, Yıldırım İlçesi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı “plan notu değişikliğine” yapılan askı itirazlarının değerlendirilmesi ile ilgili raporu,
26-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 12.03.2009/168 sayılı kararıyla onaylanan, Osmangazi İlçesi, Kükürtlü Mahallesi, 4861 ada, 3 parsel hakkındaki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına yapılan askı itirazlarının değerlendirilmesi ile ilgili raporu,
27-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 12.03.2009/168 sayılı kararıyla onaylanan, Osmangazi İlçesi, Çırpan Mahallesi, 5427 ada, 6-12 parseller hakkındaki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına yapılan askı itirazlarının değerlendirilmesi ile ilgili raporu,
28-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Hisar Mahallesi, 953 ada, 1-2-3 parseller hakkında 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebinin değerlendirilmesi ile ilgili raporu,
29-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 582 ada hakkında 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebinin değerlendirilmesi ile ilgili raporu,
30-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde yapılan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri taleplerinin değerlendirilmesi ile ilgili raporu,
31-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Turanköy ile Erdoğanköy sınırları içerisinde talep edilen 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik taleplerinin değerlendirilmesi ile ilgili raporu,
32-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu İlçesi, Kumlukalan Mevkii, 269 parsel hakkındaki 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarında plan notu değişikliği talebinin değerlendirilmesi ile ilgili raporu,
33-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne bağlanan Hasanağa İlkkademe Belediyesi’nin 1/25000 ölçekli Batı Bölgesi nazım İmar planı askı itirazının değerlendirilmesi ile ilgili raporu.

 

 

Recep ALTEPE
Mak. Müh.
Büyükşehir Belediye Başkanı
 

18.06.2009 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...


Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.06.2009 Perşembe günü saat 15.00’da Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda (Heykel Tarihi Bina) yaptığı 2009/2014 seçim döneminin 4 üncü, 1 inci dönemin 4 üncü OLAĞAN toplantısının 1. birleşiminde alınan KARARLARIN ÖZETİDİR.

1-Okunan Geçen Toplantı Zaptında; Belediye Meclisimizin 14.05.2009 gün ve 256 sayılı kararıyla kabul edilen; “Geçiş Hakkı Yönetmeliği” ile ilgili kararda “MOBESE” sistemlerini yapacak firmadan Geçiş Hakkı Ücretinin Kazı yapılacak yerlerden alınmamasına, BursaRay Güzergahları kullanıldığında ise alınması” şeklinde değiştirilerek oyladığımız kararda “…BursaRay güzergahları kullanıldığında da alınmaması” şeklinde düzeltilerek kabulüne,
Belediye Meclisimizin 14.05.2009 gün ve 285 sayılı kararıyla kabul edilen yazılı önergede “Yıldırım İlçesi, Arabayatağı Mahallesi, 5559 ada, 1 parsel sayılı 3800.11 m2 yüzölçümlü arsa vasfındaki taşınmazın Bursaspor Kulübü Derneğine tahsisi” ile ilgili kararda sehven yazılan “5559 ada” nın düzeltilerek “6559 ada” olarak değiştirilerek kabulüne,
Belediye Meclisimizin 14.05.2009 gün ve 293 sayılı kararıyla kabul edilen yazılı önergede “mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait 5847 ada. 1 parsel üzerinde mevcut bulunan 2 adet bina 1 adet kafeterya ile parkın Osmangazi Belediyesi’ne tahsisi” ile ilgili kararda sehven yazılan “ 1 parselin” düzeltilerek “4 parsel” olarak değiştirilerek, Geçen Toplantı Zaptının oybirliği ile kabulüne,
2-Başkanlık Makamı’nın, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 12.05.2009 tarih ve 104 sayılı “Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü İçmesuyu Havzaları Koruma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” hakkındaki Yönetim Kurulu Kararı ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
3-Başkanlık Makamı’nın, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 27.05.2009 tarih ve 124 sayılı “Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” hakkındaki Yönetim Kurulu Kararı ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
4-Başkanlık Makamı’nın, Yıldırım Belediye Meclisi’nin, 03.06.2009 tarih ve 2009/147 Esas, 285 sayılı “Ödenek Aktarımı” hakkındaki Meclis Kararı ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
5-Protokol ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü’nün, Yurtiçi ve Yurtdışında Spor Müsabakalarında Başarı Gösteren Sporculara Ödül Verilmesi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
6-Protokol ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü’nün, Bursa ile Filibe Şehirleri arasında Kardeşlik Anlaşması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
7-Protokol ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü’nün, Dış Görev ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
8-Protokol ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü’nün, Dış Görev ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
9-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Şube Müdürlüğü Oluşturulması ile ilgili yazısının Hukuk Komisyonu’na havalesine,
10-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Kadro İptal/İhdas Sözleşmeli Personel Çalıştırılması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
11-Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Cenaze Aracı Alımı ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
12-İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın, İlk Kademe Belediyelerine ait İtfaiye Hizmetlerinin devri ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
13-Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın, Tıbbi Atık Yönetim Planı ile ilgili yazısının Çevre ve Sağlık Komisyonu’na havalesine.
14-Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası ve Uluslararası Otobüs Terminal İşletmesi İç Yönetmeliği ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne, .../…
-2-

15-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Duaçınar Mahallesi, 1790 ada, 105 parsel ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
16-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Şehreküstü Mahallesi, 6031 ada, 2 parsel ve 76.50 m2 sahalı taşınmaz ile üzerindeki binaların kamulaştırılmak üzere 9. beş yıllık İmar Programının 2009 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
17-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Akpınar Mahallesi, eski 6201 ada, 1 parsel üzerinde kalan yalnız binanın, Akpınar Mahallesi, 6191 ada, 1 parsel, 6184 ada, 1 parsel ile 6157 ada, 116 parsel sayılı taşınmazlar ve üzerindeki binaların kamulaştırılmak üzere 9. beş yıllık İmar Programının 2009 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
18-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Merinos Tesislerinin enerji ihtiyacı için imal edilen TR. Alanlarının TEDAŞ Genel Müdürlüğü’ne devri ve tahsisi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
19-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Başköy Dökümcüler Sitesindeki parsellerin dökümcülere satışı tahsisi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine.
20-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Özel Mülkiyette olan tarihi tescilli kültür varlıkları ve çevrelerinin kamulaştırılması, K.T.V.K Kurulundan olur alınması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
21-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Taşınmaz Mal Satışı ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
22-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Alacahırka Mahallesi, Kadın ve Aile Eğitim Merkezi ve Sığınma Evinin Süresiz Tahsisi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
23-Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’nın, 1 adet Donanımlı Hasta Nakil Ambülansı ile 1 adet 4x4 Çift Kabin Kamyonet alınması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
24-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Hukuk İşleri Müşavirliği’nin, 04.06.2009 gün ve 57671 sayılı yazılarıyla Bursa 3. İdare Mahkemesi’nce iptal edildiği bildirilen Orhanbey Mahallesi, 5809 ada, 115 parsele ilişkin plan değişikliği hakkında karar alınması ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
25-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda Osmangazi İlçesi, Kırcaali Mahallesi, 3853 ada, 5 parselde bulunan trafo alanlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
26-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun, 17.04.2009 gün ve 4604 sayılı kararıyla Çekirge Mahallesi, 4205 ada, 16 ve 17 parsellerden geçen I. Derece Doğal Sit Sınırının düzeltilmesi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
27-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
28-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
29-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
30-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
31-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nca proje çalışmaları yürütülen Osmangazi İlçesi, Mollafenari Mahallesi, Üftade Tekke Cami ve çevresinde düzenleme yapılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişiklik önerisi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
32-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Akaryakıt ve LPG İstasyonu yapımına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
33-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarında yapılması istenen plan değişikliği talepleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
../…
-3-

34-Hukuk Komisyonu’nun, Disiplin Amirleri Yönetmeliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
35-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, BUSKİ Genel Müdürlüğü’nün, Mudanya ve Güzelyalı’da muhtelif parsellerde “Su Deposu ve Koruma Alanı” belirlenmesi hakkındaki plan değişikliği taleplerinin değerlendirilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 13.12.2004 gün ve 300 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen bazı mahalle ve köylerin yerleşik alan sınırlarının belirlenmesi hakkındaki talebinin değerlendirilmesi ile ilgili raporunda; “Yiğitali, Gökçeören, Hüseyinalan ve Süleymaniye Köylerinde kadastro çalışmaları ve sit derecelendirilmeleri yapılacağından bu yerlerin tekrar değerlendirilmek üzere komisyona iadesine” ilavesiyle raporun oybirliği ile kabulüne,
37-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 12.06.2008 tarih ve 427 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna verilen Önergenin değerlendirilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
38-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Güzelyalı Feribot İskelesi-Mudanya Balıkçı Barınakları arası Sahil Düzenleme Projesi hakkındaki İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
39-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Güzelyalı Mahallesine ait Su Deposu ve Koruma Alanı hakkında 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
40-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
41-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne bağlanan Güzelyalı İlkkademe Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
42-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne bağlanan Kayapa İlkkademe Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
43-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne bağlanan Hasanağa İlkkademe Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
44-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
45-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
46-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım ve Gürsu Belediye sınırları içerisinde kalan Gürsu Köprülü Kavşağı hakkında 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin değerlendirilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
47-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne bağlanan Ovaakça İlkkademe Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere komisyona iadesine,
48-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, İbrahimpaşa Mahallesi, 5677 ada, 1 parsel hakkındaki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin değerlendirilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
49-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
50-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne bağlanan Barakfaki İlkkademe Belediyesi’nin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebinin değerlendirilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
51-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Çağrışan Köyü 487 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebinin değerlendirilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
../…
-4-

52-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, 173 ada, 3-27 parseller hakkında 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile bu alan için alınan Bursa 1. İdare Mahkemesi kararının değerlendirilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
53-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Mürsel Köyü, Deniztepe Mevkii muhtelif parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebinin değerlendirilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
54-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi ve Bursa Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulunca onaylanarak askıya çıkarılan Yıldırım ilçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının “Sit Alanları” hakkında askı itirazlarının değerlendirilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
55-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 12.03.2009/168 sayılı kararıyla onaylanan Gürsu Belediyesi sınırları içerisindeki Zafer Caddesinde ticaret alanı düzenlenmesi hakkında 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına yapılan askı itirazlarının değerlendirilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
56-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 12.03.2009/168 sayılı kararıyla onaylanan, Kestel İlçesi, Çataltepe 144-145 no’lu parseller hakkında 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına yapılan askı itirazlarının değerlendirilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
57-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 12.03.2009/168 sayılı kararıyla onaylanan, Mudanya İlçesi sınırları içerisindeki 1190 ada, 13 parsel hakkında 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına yapılan askı itirazlarının değerlendirilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
58-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 12.03.2009/168 sayılı kararıyla onaylanan, Yıldırım İlçesi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı “plan notu değişikliğine” yapılan askı itirazlarının değerlendirilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
59-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 12.03.2009/168 sayılı kararıyla onaylanan, Osmangazi İlçesi, Kükürtlü Mahallesi, 4861 ada, 3 parsel hakkındaki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına yapılan askı itirazlarının değerlendirilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
60-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 12.03.2009/168 sayılı kararıyla onaylanan, Osmangazi İlçesi, Çırpan Mahallesi, 5427 ada, 6-12 parseller hakkındaki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına yapılan askı itirazlarının değerlendirilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
61-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Hisar Mahallesi, 953 ada, 1-2-3 parseller hakkında 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebinin değerlendirilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
62-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 582 ada hakkında 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebinin değerlendirilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
63-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde yapılan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri taleplerinin değerlendirilmesi ile ilgili raporunda; 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Talepleri Değerlendirme Tablosunun 2,3,10,11,12 ve 14. sıralardaki taleplerin tekrar değerlendirilmek üzere komisyona iadesine, raporda bulunan diğer maddelerin oybirliği ile kabulüne,
64-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Turanköy ile Erdoğanköy sınırları içerisinde talep edilen 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik taleplerinin değerlendirilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
65-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu İlçesi, Kumlukalan Mevkii, 269 parsel hakkındaki 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarında plan notu değişikliği talebinin değerlendirilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
66-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne bağlanan Hasanağa İlkkademe Belediyesi’nin 1/25000 ölçekli Batı Bölgesi nazım İmar planı askı itirazının değerlendirilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne, ../…
-5-

67-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Refik YILMAZ’ın “Bursa Stadının yenilenmesi” ile ilgili verdiği yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
68- Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Refik YILMAZ’ın “ ‘Hamitler Parkı’ isminin ‘Teoman ÖZALP Parkı’ olarak değiştirilmesi ” ile ilgili verdiği yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
69- Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Refik YILMAZ’ın (Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, 17.06.2009 Tarih ve M.16.0.BBB.012.09- 301.01/63080 sayılı yazısı) “Kredi kullanımı” ile ilgili verdiği yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
70-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Başkanı Recep ALTEPE’nin (Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.05.2009 tarih ve 292 sayılı kararıyla Plan ve Bütçe – Hukuk – Sosyal İşler ve Turizm Komisyonlarına müştereken havale edilen evrak) “Mezarlık ve mezbaha hizmetleri” ile ilgili verdiği yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
71-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Refik YILMAZ’ın verdiği “Osmangazi İlçesi, Çekirge Mahallesi, 4181 ada, 1,2,5,6,7,8,9 parseller, 4180 ada, 35 parsel sayılı taşınmazların imar yolunda kalan kısımlarının kamulaştırılması için mevcut imar programının 2009 yılı dilimine ek olarak alınması” ile ilgili verdiği yazılı önergenin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
72-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Refik YILMAZ’ın “Uludağ Milli Parkı I. ve II. Gelişim Bölgeleri ile kamp ve günübirlik kullanım alanlarının su ve kanalizasyon hizmetleri ile tesislerin yapımı, bakımı ve onarımı” ile ilgili verdiği yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
73-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Refik YILMAZ’ın (Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın, 18.06.2009 Tarih ve M.16.0.BBB.0.21.26-301.03-63572 sayılı yazısı) “Kültür ve Sanat etkinliklerinde kullanılmak üzere otobüs alınması” ile ilgili verdiği yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
74-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Refik YILMAZ’ın “Osmangazi İlçesi Orhanbey Mahallesi, Fidan Han, Geyve Han arası meydan alanının BURFAŞ’a tahsisi” ile ilgili verdiği yazılı önergenin “BURFAŞ’a 10 yıllığına, aylık 100 (yüz) TL. bedelle tahsis edilmesine” ilavesiyle oybirliği ile kabulüne,
75-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Refik YILMAZ’ın “Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’nin Geçici 1. Maddesi” ile ilgili verdiği yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
76-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Yener ACAR, Necmettin EKİNCİ, Murat AY, Şükrü AKSU’nun “Kestel Belediye Meclisi’nin, 01.06.2009 tarih ve 104,105,106,107,108,109 sayılı ‘Plan Değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
77-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Yener ACAR, Necmettin EKİNCİ, Murat AY, Şükrü AKSU’nun “Kestel İlçesi, Serme ve Dudaklı Köyleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı plan notlarındaki soğuk hava deposu yapılması için aranan parsel büyüklüklerinin düşürülmesi ve inşaat alanı oranlarının %10’dan %20’ye çıkartılması” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
78-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Yener ACAR, Necmettin EKİNCİ, Murat AY, Şükrü AKSU’nun “Kestel İlçesi, Yeni Mahalle, 647 ve 664 parsellerin bulunduğu bölgenin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarındaki Rekreasyon Alanında değişiklik yapılması” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
79-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Refik YILMAZ’ın “Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 252 ada, 37 parselin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Rekreasyon Alanı (Konaklama Tesisleri yapılabilir) olarak düzenlenmesi” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

../…
-6-

80-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Refik YILMAZ, Hikmet AYDOĞDU ve Necmettin EKİNCİ’nin “Şükraniye Mahallesi, H22D07B2C pafta, 3675 ada, 3 parselin kamulaştırılması için Büyükşehir Belediyesinin mevcut imar programının 2009 yılı dilimine ek olarak alınması” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
81-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Servet BÜYÜKPOYRAZ, Recep KOYGUN ve Aylin UYAR’ın “Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 03.06.2009 tarih ve 313-314-…-329 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
82-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Necmettin EKİNCİ, Hikmet AYDOĞDU ve Hulisi TURAN’ın “Yıldırım Belediye Meclisi’nin, 03.06.2009 tarih ve 206,207,208,211,…217,219,220,222,…247 ve 265 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
83-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Atilla ÖDÜNÇ’ün “Gürsu Belediye Meclisi’nin, 06.05.2009 tarih, 64-65-66-67 Karar, 03.06.2009 tarih, 70-71-72 sayılı ‘Plan Değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
84- Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Mustafa BOZBEY, Osman AYRADİLLİ ve Bülent ASLANHAN’ın “Nilüfer Belediye Meclisi’nin, 03.06.2009 tarih ve 8,13,14,15,17,18,19,20,21,27,28,29,30,32,33 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili verdiği yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
85-Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonlarının, Büyükşehir Belediye Meclisimizin 14.05.2009 tarih ve 256 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilen Geçiş Hakkı Yönetmeliği ile ilgili raporunun Geçen Toplantı Zaptı’nda görüşülmesi sonucunda;
“MOBESE” sistemlerini yapacak firmadan Geçiş Hakkı Ücretinin Kazı yapılacak yerlerden alınmamasına, BursaRay Güzergahları kullanıldığında ise alınması” şeklinde değiştirilerek oyladığımız kararda “…BursaRay güzergahları kullanıldığında da alınmaması” şeklinde düzeltilerek oybirliğiyle kabulüne,
86-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Recep DEMİRHAN’ın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.05.2009 tarih ve 285 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilen “Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Arabayatağı Mahallesi, 6559 ada, 1 parsel sayılı 3800.11 m2 yüzölçümlü arsa vasfındaki taşınmazın Bursaspor Kulübü Derneği’ne tahsisi” ile ilgili verdiği yazılı önergesinin Geçen Toplantı Zaptı’nda görüşülmesi sonucunda;
“Yıldırım İlçesi, Arabayatağı Mahallesi, 5559 ada, 1 parsel sayılı 3800.11 m2 yüzölçümlü arsa vasfındaki taşınmazın Bursaspor Kulübü Derneğine tahsisi” ile ilgili kararda sehven yazılan “5559 ada” nın düzeltilerek “6559 ada” olarak değiştirilerek oybirliğiyle kabulüne,
87- Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Recep DEMİRHAN ve Recai EKMEKÇİ’nin 14.05.2009 tarih ve 393 sayılı Kararı ile kabul edilen “Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi’ne ait 5847 ada, 4 parsel üzerinde mevcut bulunan 2 adet bina, 1 adet kafeterya ile parkın Osmangazi Belediyesi’ne tahsisi” ile ilgili verdiği yazılı önergesinin Geçen Toplantı Zaptı’nda görüşülmesi sonucunda;
“Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait 5847 ada. 1 parsel üzerinde mevcut bulunan 2 adet bina 1 adet kafeterya ile parkın Osmangazi Belediyesi’ne tahsisi” ile ilgili kararda sehven yazılan “1 parselin” düzeltilerek “4 parsel” olarak değiştirilerek oybirliğiyle kabulüne,
88-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Orhan ÖZCÜ’nün yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
89-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Abdullah KARADAĞ’ın yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
90-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Abdurrahman TIĞ’ın yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

../…


-7-

91-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Recai EKMEKÇİ’nin yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
92-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Özden DOĞAN’ın yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
93-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Celal DEMİR’in yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
94-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Fahreddin YILDIRIM’ın yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
95-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Dinçer YENİ’nin yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
96-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ceyhun İRGİL’in yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Recep ALTEPE
Mak. Müh.
Büyükşehir Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.06.2009 Perşembe günü saat 15.00’da Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda (Heykel Tarihi Bina) yaptığı 2009/2014 seçim döneminin 4 üncü, 1 inci dönemin 4 üncü OLAĞAN toplantısının 1. birleşiminin 2. oturumunda alınan KARARLARIN ÖZETİDİR.


1-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliğiyle kabulüne,
2-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediye Meclisi’nin 03.06.2009 tarih ve 246 sayılı Meclis Kararı ile ilgili raporunun oybirliğiyle kabulüne,
3-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Şükraniye Mahallesi, H22D07B2C pafta, 3675 ada, 3 parselin kamulaştırılması için Büyükşehir Belediyesi’nin mevcut imar programının 2009 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporunun “Kamulaştırmanın Büyükşehir Belediyesi’nce yapılması ilavesiyle” oybirliğiyle kabulüne,
4-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi Odunluk Mahallesi, 252 ada, 37 parselin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında rekreasyon alanı (Konaklama Tesisleri yapılabilir) olarak düzenlenmesi ile ilgili raporu oybirliği ile kabul edilmiştir.

 

 


Recep ALTEPE
Mak. Müh.
Büyükşehir Belediye Başkanı

 

 

 

 

 


 

18.06.2009 Tarihli Meclis